close

Enter

Log in using OpenID

c3-konačna - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

embedDownload
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
17. travnja 2015.
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o dodjeli studentskih stipendija i potpora redovitim studentima
preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu od 31. ožujka 2015. godine i u
skladu s Odlukom Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora o utvrđivanju konačnih rang lista za dodjelu stipendija redovitim
studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu od 16. travnja
2015. godine, objavljuje se Konačna rang ljestvica kako slijedi:
KONAČNA RANG LISTA
C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama
REDNI
BROJ
IME I PREZIME
IME
OCA/MAJKE
DATUM
ROĐENJA
1.
Ana Kovač
Damir
20.7.1989
2.
Vanja Knežević
Željko
20.8.1988
3.
Tanja Franjić
Dragan
22.5.1991
NAZIV SASTAVNICE
Fakultet za odgojne i
obrazovne znanosti
Ekonomski fakultet u
Osijeku
Građevinski fakultet
Osijek
AKADEMSKA
GODINA I.
UPISA
UKUPAN
BROJ
BODOVA
2009/2010
62
2013/2014
60
2013/2014
53
Prema rang listi pristupnici pod rednim brojem 1. do 3. s najvećim postignutim bodovima ostvaruju pravo na dodjelu stipendije u C3.) kategoriji
– studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content