γυμνασιο ν. περαμου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πολιτιστικό πρόγραμμα ‘’Ταμπάκικα Ιωαννίνων’’ έδωσε τη δυνατότητα στους
μαθητές που συμμετείχαν, να γνωρίσουν το χώρο δράσης των ταμπάκηδων και
τον τρόπο και τις συνθήκες εργασίας τους αλλά και να μελετήσουν την επαγγελματική ορολογία αυτής της επαγγελματικής ομάδας. Ιδιαίτερα τους προβλημάτισαν οι
οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι που οδήγησαν στην παρακμή αυτού του παραδοσιακού επαγγέλματος αλλά και άλλων επαγγελμάτων που χάθηκαν με το πέρασμα των χρόνων. Επίσης συνεργάστηκαν αρμονικά για τη συγκέντρωση πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού και έμαθαν να διεκπεραιώνουν σχέδια εργασίας
με υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Τσιλικάτη Πηνελόπη
Τριβέλλα Ελένη
Ρετσινά Νεκταρία
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
1. Πετρούλα Ρεΐση
2. Πασχαλίδου Μαρία
3. Πασχαλίδου Αναστασία
4. Πασχαλίδου Θεοδώρα
5. Πασχαλίδου Γεωργία
6. Σίμου Ράνια
7. Φλάμπουρας Βασίλης
8. Κώστα Χριστίνα
9. Μέτου Δωριλιάνα
Β. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
1. Αλεξάνδρα Κονταξή
2. Κεχαγιά Σεμίνα
3. Μπέλου Χρύσα
4. Ανδρόνικος Γεώργιος
5. Κωνσταντέλου Λίζα
6. Τσιχλόπουλος Παναγιώτης
7. Αλεξανδρή Δήμητρα
8. Δασκαλάκης Μανώλης
9. Δούκα Κωνσταντίνα
10. Αλεξανδρίδης Ιωάννης
11. Γιανιτσάνος Βασίλειος
Γ. ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ
1. Σωτηρίου Βασίλειος
2. Τσέλιος Αναστάσιος
3. Πατσιάδου Θεανώ
4. Παπαδάκη Ειρήνη
5. Μπρούμου Αικατερίνη
6. Σεβαστή Βασιλική
Δ. ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
1. Βαφειάδη Ολυμπία
2. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
3. Καμινάρης Γεράσιμος
4. Μπάστας Αλέξανδρος
5. Μπρέκος Σπύρος
6. Νικολάου Άννα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πέντε μήνες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
1ος ΜΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
1Η :Ενημερωτική συνάντηση μαθητών και καθορισμός ομάδων εργασίας καις συντονιστή κάθε ομάδας.
2Η : Καθορίστηκε η μεθοδολογία και εκπονήθηκε το χρονοδιάγραμμα περάτωσης
της εργασίας. Δόθηκαν οδηγίες για τα παραδοσιακά επαγγέλματα
3Η: Συζητήθηκαν ιστορικές πληροφορίες για την πόλη και το κάστρο των Ιωαννίνων και για το μυθιστόρημα ‘’Σιούλας ο Ταμπάκος’’
4Η : Συζήτηση για τη συνοικία των ταμπάκικων τη θέση και τη μορφή των εργαστηρίων τους
2ος ΜΗΝΑΣ
5Η : Συζήτηση για το οικοσύστημα της Παμβώτιδας την εξέλιξη και τα επαγγέλματα
που συσχετίζονται
6Η : Συζήτηση για τη συντεχνία των ταμπάκηδων, την οργάνωσή τους, τα εργαλεία
και τους τρόπους κατεργασίας του δέρματος καθώς και τις τεχνικές τους. Ανάλυση
του σχετικού φωτογραφικού υλικού εποχής
7Η : Συζήτηση για την ανάπτυξη και την παρακμή του επαγγέλματος
8Η : Συλλογή υλικού από κάθε ομάδα και συζήτηση
3ος ΜΗΝΑΣ
9Η : Διαμορφωτική αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός στόχων
10Η: Επεξεργασία του υλικού κατά στάδια και καθοδήγηση των μαθητών
11Η: Προετοιμασία για την επίσκεψη στα Ιωάννινα την πόλη των Ταμπάκηδων
12Η: Επίσκεψη στο χώρο δράσης των Ταμπάκηδων στα Ιωάννινα
4ος ΜΗΝΑΣ
13Η: Συνάντηση με τους μαθητές, επεξεργασία φωτογραφικού υλικού από την επίσκεψη στα Ιωάννινα και συζήτηση για το χώρο δράσης των Ταμπάκηδων
14Η: Ανάλυση και ερμηνεία της επαγγελματικής ορολογίας των Ταμπάκηδων
15Η: Συσχετισμός της εργασίας με το διήγημα ‘’Σιούλας ο Ταμπάκος’’ και καταγραφή της ψυχολογικής κατάστασης των ηρώων που έπεσαν θύματα της παρακμής του κλάδου τους
16Η: Συζήτηση για τους πιθανούς τρόπους αποφυγής της οικονομικής εξαθλίωσης
των Ταμπάκηδων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αίτια αυτής.
5ος ΜΗΝΑΣ
17Η : Συλλογή ταξινόμηση του υλικού
18Η : Συζήτηση για τον τρόπο διαμόρφωσης της εργασίας και αξιοποίησης του υλικού
19Η : Τελική επεξεργασία
20Η : Ολοκλήρωση της εργασίας και παρουσίαση