Κατάλογος µε ονόµατα και προτιµήσεις εκπαιδευτικών Β/θµιας Εκπ

Κατάλογος µε ονόµατα και προτιµήσεις εκπαιδευτικών Β/θµιας Εκπ/σης που δήλωσαν συµµετοχή στα επιµορφωτικά σεµινάρια του
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς - ∆.∆.Ε. Καστοριάς
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 M7 M8 M9 Π1 Π2 Π3 Π4
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟ∆ΗΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΟ∆ΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
Α∆ΑΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
Α∆ΑΜΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ
ΣΟΥΣΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΒΟΥΛΤΣΙ∆ΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚ
ΓΙΑΖΑΤΖΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
∆ΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
∆ΑΤΣΙΑ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΡ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
∆ΕΛΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
∆ΕΜΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΕΖΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
∆ευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011
ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σελίδα 1 από 4
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 M7 M8 M9 Π1 Π2 Π3 Π4
ΖΗΖΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΚΑΛΙΤΣΗ
ΦΙΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΝΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΠΗ
ΒΑΙΑ
ΗΛΙΑΣ
2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΩΜΑΙΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΚΟΥΖΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΤΛΕΜΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΥΡΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΚΩΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΜΗΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΡΟΥ
ΜΙΧΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
∆ευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Σελίδα 2 από 4
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 M7 M8 M9 Π1 Π2 Π3 Π4
ΜΟΥΡΤΣΙΩΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΜΠΑΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΠΑΣΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΜΠΙΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
ΜΠΛΙΑΓΓΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΠΛΙΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΜΥΛΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΜΩΥΣΙ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΗΜΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΑΝΕΡΗ
ΘΩΜΑΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΑΟΥΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΛ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΠΑΠΟΥΚΙ∆ΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΠΙΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΠΡΕΝΤΖΑ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΠΥΡΠΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡ. ΧΙΛΙΟ∆ΕΝ
∆ευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Σελίδα 3 από 4
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 M7 M8 M9 Π1 Π2 Π3 Π4
ΡΑΣΒΑΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ Ο
ΡΗΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΛ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΡΟΥΣΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΝΑΟΥΜ
2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΓΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆ΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΓΕΛ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΣΙΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΤΡΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΤΡΥΦΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΥΣ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΤΣΕΑ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΤΣΙΑΓΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΣΙΩΝΑ
ΙΟΡ∆ΑΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΣΟΛΠΙ∆ΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΤΣΩΛΗ
ΡΑΧΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΛ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΛΛΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο ΓΥ
ΧΡΑΝΙΩΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
∆ευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Σελίδα 4 από 4