close

Enter

Log in using OpenID

2014.ε5 σωληνες υδρευσης ιαλυσου

embedDownload
ΔΕΥΑΡ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ – ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: [email protected]
Ρόδος 15/05/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
Προμήθεια Σωλήνων Υδρευσης Δ.Ε. Ιαλυσού
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Τα υπο προμήθεια αναφερόμενα είδη προορίζονται για τις αποθήκες της επιχείρησης ως
απόθεμα για την κάλυψη των κάθε είδους εργασιών των συνεργείων των Υπηρεσιών.
2. Η προμήθεια, λόγω του ποσού, θα ανατεθεί απευθείας σε εφαρμογή των οριζομένων στο Ν.
1069/1980, το Ν. 2286/95, την 11389/93 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), την ΚΥΑ 27319/18-0702 Υπουργική Απόφαση, το άρθρο 209 του Κ.Δ.Κ. και τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ.
3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.04 «Σωλήνες Ύδρευσης Δ.Ε.
Ιαλυσού» οικονομικού έτους 2014.
4. Τα είδη της προμήθειας περιλαμβάνονται στους γενικούς κωδικούς του αρχείου ειδών του
Ε.Π.Π. CPV: 44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και
συναφή είδη, με επιμέρους κωδικούς (44164200-9 Σωλήνες, 44165100-5 Εύκαμπτοι σωλήνες,
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης)
Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα (έντυπο προσφοράς
και τεχνικών προδιαγραφών)
2. Οι προσφορές θα δοθούν στο Έντυπο Προσφοράς, της Υπηρεσίας και θα υποβληθούν σε
κλειστό φάκελο, στο Γρ. Πρωτοκόλλου στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ, μέχρι την 22/05/2014 ημέρα
Πέμπτη.
Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη
πρός ΔΕΥΑΡ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προσφορά Προμήθεια Σωλήνων Υδρευσης Δ.Ε.
Ιαλυσού»
3. Η Προσφορά να δοθεί για το σύνολο των ειδών.
Στην τιμή προσφοράς να υπολογισθεί και το κόστος παράδοσης στις Αποθήκες της ΔΕΥΑΡ.
4. Για την τεχνική αξιολόγηση θα κατατεθούν:
α. Τεχνικά Φυλλάδια (προσπέκτους του προσφερόμενου υλικού).
β. Πιστοποιητικά ή βεβαίωσεις από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς που να αποδεικνύουν την
συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ότι πέραν
αυτών ισχύει καθώς και την καταλληλότητά τους για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού.
Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει πλήρη
στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής
1
επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιήσεις του κάθε υλικού που
διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής)
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή ή προσπέκτους και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση της. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή
υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών,
απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλειπή τεχνική προσφορά.
Γενικά απορρίπτονται από υλικά που δεν διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση.
Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει
την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόμενα υλικά.
5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. Οι τιμές προσφοράς θα ισχύουν μέχρι
31/12/14.
6. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, εφόσον η προσφορά
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Είναι στην ευχέρεια της επιτροπής αξιολόγησης να ζητήσει δείγματα των προσφερόμενων ειδών.
6. Η παραγγελία μπορεί να δοθεί τμηματικά ανα είδος και ποσότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της
Επιχείρησης. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός το πολύ πέντε εργάσιμων ημερών από την
παραγγελία.
8. Η πληρωμή θα γίνεται:
- μετά την πάροδο 45 ημερών από την παραλαβή με την έκδοση σχετικού εντάλματος και
- με την προσκόμιση, κατά περίπτωση, των απαραίτητων εγγράφων που θα ζητηθούν (ασφαλιστική
και φορολογική ενημερότητα).
Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα δίνονται από την Υπηρεσία Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ, τηλ.
22410 45318 και πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου θα δίδονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης κ.
Α. Νικολό τηλ : 22410 45355.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
A/
A
Περιγραφή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ
1
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 1/2
60,00
2
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 3/4
60,00
3
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 1
60,00
4
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 1 1/2
60,00
5
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 2
60,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. (ΡΕ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΕΝ 12201, 16 ATM
6
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ13 (πάχος 2,50mm)
300,00
7
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ16 (πάχος 3,00mm)
300,00
8
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 28Χ22 (πάχος 3,00mm)
300,00
9
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ26 (πάχος 3,00mm)
300,00
2
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. (ΡΕ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - 3ης Γενιας ΡΕ 100 ΕΝ
12201-2, 16ΑΤΜ, SDR 11
10
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 16 ΑΤΜ Φ 63
200,00
11
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 16 ΑΤΜ Φ 90
100,00
Για την Υπηρεσία
Ύδρευσης- Άρδευσης
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Για την Υπηρεσία
Προμηθειών & Αποθηκών
Ο Προϊστάμενος
Α. Νικολός
Π. Γιώτας
3
ΔΕΥΑΡ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ
A/
A
Περιγραφή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
Α. ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ
1
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 1/2
60,00
2
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 3/4
60,00
3
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 1
60,00
4
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 1 1/2
60,00
5
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ. 2
60,00
Β. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. (ΡΕ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΕΝ 12201, 16 ATM
6
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ13 (πάχος 2,50mm)
300,00
7
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ16 (πάχος 3,00mm)
300,00
8
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 28Χ22 (πάχος 3,00mm)
300,00
9
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ26 (πάχος 3,00mm)
300,00
Γ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. (ΡΕ) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - 3ης Γενιας ΡΕ 100 ΕΝ 12201-2,
16ΑΤΜ, SDR 11
10
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 16 ΑΤΜ Φ 63
200,00
11
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 16 ΑΤΜ Φ 90
100,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 16%
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Ο
προσφερων
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content