Ενημερωθείτε για τα προϊόντα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΑΚΕΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης
αυτοκινήτων.
Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την
υποχρεωτική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μέχρι αυτές των V.I.P.
Οι ονομασίες των πακέτων είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•
EURO 1
EURO2 PLUS
EURO 3 SUPER PLUS
EURO 4 V.I.P
EURO 1 – Βασική Κάλυψη
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που επιθυμούν την Βασική
Ασφαλιστική Κάλυψη
Καλύψεις
Όρια / Απαλλαγές
Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες
1.000.000 €
Αστική Ευθύνη – Υλικές Ζημιές
1.000.000 €
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο
Φροντίδα Ατυχήματος με ρυμούλκηση
Αστική Ευθύνη φυλασσόμενων χώρων & κατά την μεταφορά
20.000 €
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
15.000 €
Νομική Προστασία
Προστασία Β.Μ
EURO 2 PLUS
Καλύψεις
Όρια / Απαλλαγές
Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες
1.000.000 €
Αστική Ευθύνη – Υλικές Ζημιές
1.000.000 €
Φροντίδα Ατυχήματος με ρυμούλκηση
Αστική Ευθύνη φυλασσόμενων χώρων & κατά την
μεταφορά
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
20.000 €
Νομική Προστασία
15.000 €
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
15.000 €
Θραύση κρυστάλλων (εξαίρεση αερόσακοι)
Προστασία Β.Μ
1.500 €
EURO 3 SUPER PLUS
Καλύψεις
Όρια / Απαλλαγές
Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες
1.000.000 €
Αστική Ευθύνη – Υλικές Ζημιές
1.000.000 €
Φροντίδα Ατυχήματος με ρυμούλκηση
Αστική Ευθύνη φυλασσόμενων χώρων & κατά την
μεταφορά
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
20.000 €
Νομική Προστασία
15.000 €
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
15.000 €
Πυρκαγιά
αξία οχήματος
Τρομοκρατικές Ενέργειες
αξία οχήματος
Ολική / Μερική Κλοπή
αξία οχήματος
Φυσικά Φαινόμενα (εξαίρεση Παγετός)
αξία οχήματος (250€
απαλλαγή)
EURO 4 – V.I.P
Καλύψεις
Όρια / Απαλλαγές
Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες
1.000.000 €
Αστική Ευθύνη – Υλικές Ζημιές
1.000.000 €
Φροντίδα Ατυχήματος με ρυμούλκηση
Αστική Ευθύνη φυλασσόμενων χώρων & κατά την μεταφορά
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
20.000 €
Νομική Προστασία
15.000 €
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
15.000 €
Πυρκαγιά
αξία οχήματος
Τρομοκρατικές Ενέργειες
αξία οχήματος
Ολική / Μερική Κλοπή
αξία οχήματος
Φυσικά Φαινόμενα (εξαίρεση Παγετός)
αξία οχήματος (250€ απαλλαγή)
Ίδιες Ζημιές
με επιλογές απαλλαγής
€400/€750/€1.000/€1.500
Κακόβουλες Ενέργειες
Απαλλαγή € 300
ΕΔΡΕΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΔΡΕΣ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις ακόλουθες περιοχές / έδρες
Ζώνη
Περιοχή
1.
Αττική
2.
Θεσσαλονίκη
3.
Υπόλοιπη Ελλάδα, Εύβοια, Κέρκυρα, Ρόδος, πλην
Υπολοίπων Νήσων, πλην Παραμεθόριων Περιοχών
4.
Νησιά πλην των ανωτέρω και οι Παραμεθόριες
Περιοχές Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛHΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ
• Ηλικία οδηγού από 18 – 70 ετών
• Εργάσιμες ημέρες και ώρες
• Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία αποδοχής
από την εταιρία
• Τα οχήματα ασφαλίζονται την ίδια ημέρα εφόσον η
αναγγελία της κάλυψης γίνει μέχρι την 12.00
μεσημβρινή, αλλιώς την επόμενη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛHΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ
• ΙΧΕ
• ΙΧΦ (μέχρι 20 ίππους)
• ΙΧΦ ΑΓΡΟΤΙΚΑ (μέχρι 20 ίππους)
• ΜΗΧΑΝΕΣ
• ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛHΨΗΣ
ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες
Αγωνιστικά αυτοκίνητα και μηχανές
Αυτοκίνητα με πινακίδες ΔΟΚΙΜΗΣ η ΦΑ
Ασθενοφόρα
Αυτοκίνητα με εύφλεκτα υλικά
Αυτοκίνητα που κινούνται στο χώρο των αεροδρομίων
Ενοικιαζόμενα οχήματα
Συμπληρωματικές καλύψεις σε πρώτο κίνδυνο
Πυρκαγιά σε οχήματα άνω των 14 ετών
Cabriole με πλαστική κουκούλα
Special cars
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
• Παρέχονται εκπτώσεις σε στόλους ενός ιδιοκτήτη, από άνω των 5 (8%) … μέχρι άνω των
50 (20%)
• 5% σε ασφαλισμένους που διαθέτουν σε ισχύ στην εταιρία συμβόλαια άλλου κλάδου με
ελάχιστα ασφάλιστρα 350€
• 5% σε οχήματα υβριδικά
• 10% στο δεύτερο όχημα ιδιοκτήτη (μονά – ζυγά), ισχύει στην περιοχή της Αττικής
• Μέγιστη έκπτωση 30%
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Για ΙΧΕ τα ασφάλιστρα Α.Ε επιβαρύνονται με
• 10 % για ρυμούλκα 2 τροχών, 20% για ρυμούλκα 4 τροχών
Για ΙΧΦ τα ασφάλιστρα Α.Ε επιβαρύνονται με
• 20 % για ρυμούλκα 2 τροχών, 40% για ρυμούλκα 4 τροχών
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
• ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
• ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
• ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ