Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ.) Ελλάδας

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (Ε.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ
Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα, ΤΚ 114 72, Τηλ. 6973678611, Φαξ. 2118504430
e-mail: [email protected] website: www.geographers.gr
Αρ.πρ.: 88
Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ.) Ελλάδας,
σας προσκαλεί στην 10η Τακτική Γενική Συνέλευση και στην
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα προηγηθεί των
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Η 10η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 26
Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ. στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήµιο στην οδό Ελ. Βενιζέλου 70, στην Καλλιθέα (κτίριο
Γεωγραφίας, αίθουσα 2.1).
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης 10ης τακτικής Γ.Σ.
1. Ανακοινώσεις
2. Έρευνα επαγγελµατικής αποκατάστασης γεωγράφων
3. Οργανωτικά ζητήµατα - Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
4. Οικονοµικά
5. Λοιπά Θέµατα Μελών
Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο
26 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13.30 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
στην οδό Ελ. Βενιζέλου 70, στην Καλλιθέα (κτίριο Γεωγραφίας,
αίθουσα 2.1). Μετά τη λήξη αυτής θα ακολουθήσουν οι εκλογές για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.ΓΕΩ.
Θέµατα Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
1. Πεπραγµένα απερχόµενου Δ.Σ. (2010-2012)
Σελίδα 1 από 2
2. Οικονοµικός απολογισµός δράσης απερχόµενου Δ.Σ. (20102012)
Υποψηφιότητες συµµετοχής στο νέο Δ.Σ. µπορούν να υποβάλλουν
όλα τα οικονοµικά τακτοποιηµένα για το 2012 µέλη της Ε.ΓΕΩ. µέχρι
και την 26η Ιανουαρίου 2013. Τα ενδιαφερόµενα µέλη
παρακαλούνται
να
επικοινωνήσουν
µαζί
µας
στο
[email protected]
Οι εγγραφές νέων µελών µπορούν να γίνουν πριν τη Γενική
Συνέλευση. Όσα από τα µέλη δεν είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα για
το έτος 2012 µέχρι και την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης θα έχουν
τη δυνατότητα επί τόπου καταβολής της ετήσιας συνδροµής.
Η εγγραφή των νέων µελών γίνεται εφόσον υποβληθεί αντίγραφο
του πτυχίου σπουδών τους.
Ο Πρόεδρος
Ο Αν. Γ. Γραµµατέας
Βασίλης Κουτσούκος
Χρήστος Λαµπρόπουλος
Σελίδα 2 από 2