Καθηγητές Πανεπιστηµίων και ∆ιδάκτορες α/α Ονοµα Επάγγελµα

Καθηγητές Πανεπιστηµίων και ∆ιδάκτορες
α/α
1
Ονοµα
Albrecht Πιλιούνη
Ευφροσύνη
2
Konstantatos Demosthenes
Επάγγελµα
International
Programs
Ph.D., M.Sc.,
M.B.A.
3
4
Αβραάµ Γ. ∆ηµήτριος
Αλατόπουλος
Κωνσταντίνος
PhD
Καθηγητής
Παιδαγωγικών
5
Γεώργιος Κυριακού
6
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
7
Γιόκαρης Νίκος
Καθηγητής
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Αναπληρωτής
Καθηγητής
President of World
Pan-Macedonian
Associations
8
9
Γκατζούλη Νίνα
∆ηµητρακόπουλος
Ιωάννης
10
11
∆ιεύθυνση
Auburn University
Greenwich CT USA
Νοµ. Αυτ. Ηµαθίας, ΤΕΙ ∆.
Μακεδονίας
Μυστρά 8, Βούλα
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης
Πανεπιστήµιο Πατρών
Πανεπιστήµιο Αθηνών
25 Rogers Street, Dover, NH
03820, USA
M.S.
Columbia Univ.,N.Y.N.Y.
∆ηµητριος Μπεσκος
Καθηγητης
Πανεπιστήµιο Πατρών
12
∆ηµόπουλος Π. Γεώργιος
Ελευθεριάδης Γεώργιος
Σάββας
Καθηγητής
OAM, GCSCG,
CETr, JP
McGill University
Athenaeum Communiversity
of Colleges (Sydney
13
Θραµπουλίδης Κλεάνθης
Πανεπιστήµιο Πατρών
14
Κάκαρι Σοφία
Καθηγητής
Emeritus ass.
Professor
15
Καλέρης Βασίλειος
16
Κεκρίδης Ν. Στάθης
Καθηγητής
τ. Αναπλ.
Καθηγητής
Πανεπιστήµιο Πατρών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης.
17
Καθηγητής
18
Κερεµίδης Κυριάκος
Κουτρούµπας
Κωνσταντίνος
Ερευνητής
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών.
19
Λαζαρίδης Α.
Prof. Emeritus
USA
20
Λυριτζής Ιωάννης
Καθηγητής
21
Μπακάλης Ναούµ
Καθηγητής
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Naoum Bacalis
[[email protected]]
22
Μπελµπας Α. Σταύρος
Καθηγητής
University of Alabama
N.Y University
Οµότιµος
Καθηγητής
Senior Research
Scientist, and
Adjunct Professor
Καθηγητής
Ιατρικής
Οµότιµος
Καθηγητής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών
23
Μπήτρος Κ.Γεώργιος
24
27
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Θ.
Νικόλαος
Παπακωνσταντίνου
Γεώργιος
Παπαµαρινόπουλος Π.
Σταύρος
28
Πατίστας Α. Αθανάσιος
Professor Emeritus
Πανεπιστήµιο Πατρών
Laurentian University,
Sudbury, Canada
29
Πετανίδου Θεοδώρα
Καθηγήτρια
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
30
Πετρος Κωµοδροµος
Λέκτορας
Πανεπιστήµιο Κυπρου
31
Πιντέλας Παναγιώτης
Καθηγητής
32
Πολυχρονιάδης Ευστάθιος
Καθηγητής
Πανεπιστήµιο Πατρών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
33
Σταµπολιάδης Ηλίας
Καθηγητής
Πολυτεχνείο Κρήτης
34
Σταυρουλάκης Πέτρος
Καθηγητής
Πολυτεχνείο Κρήτης
35
Ph.D
Nuclear Engineering
36
Τζάνος Κωνστανυτίνος
Τριανταφυλλόπουλος ∆.
∆ηµήτριος
Πανεπιστήµιο Κύπρου
37
Υψηλάντη Μαρία
Τ. Καθηγητής
Επίκουρος
Καθηγήτρια
Πανεπιστήµιο Κύπρου
38
Φλέσσας Π. Γεώργιος
Καθηγητής
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
39
Φούφα Ελένη
SUNY-ERIE, US
40
Φώσκολος Αντώνιος
Καθηγήτρια
Οµότιµος
Καθηγητής
41
Χρήστου Γιάννης
25
26
Καθηγητής
Χρήστος Ιατρού
PhD
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ψαράς Γεώργιος
Καθηγητής
42
43
Guelph, Laval, Windsor,
Ontario, Canada
ΑΠΘ
Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ioannis T. Christou
[[email protected]]
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης
Πανεπιστήµιο Πατρών
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες
α/α
Ονοµα
1 Spiliakos D. Panos
2 Αρβανίτης Ιωάννης
3 ∆ηµητριάδη Αναστασία
Επάγγελµα
∆ιεύθυνση
33 Wadsworth Road,
President, Alexander the Sudbury, MA, 01776,
USA
Great Foundation;
Εύξινου Πόντου 90,
Πρωτοπρεσβύτερος
Ελληνικό
4 Κόλια-Ρούση Στέλα
Υπάλληλος Υ.Π.Α.
Συν/χος Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας
5 Κόλιας Κωνσταντίνος
Συν/χος ΕΟΤ
Αφροδίτης 39Α, Βούλα
Πρίγκηπος Πέτρου 54 ,
Βούλα
Πρίγκηπος Πέτρου 54 ,
Βούλα
6 Μαυρόπουλος Νικόλαος
Επιχειρηµατίας
Προόδου 44, Βούλα
7 Μαυροπούλου Ιουλία
Οικιακά
Προόδου 44, Βούλα
8 Μουστακούνης Κ. Γεώργιος
Χηµικός Μηχανικός
Χαλάνδρι
9 Νινιός Παναγιώτης
Συν/χος Πλοίαρχος Ε.Ν.
Βούλα
10 Νοµικός Π. Εµµανουήλ
Χηµικός Μηχανικός
Αθήνα
11 Παγώνης Άγγελος
Συν/χος Τραπεζικός
Λυσσάνδρου 8, Βάρη
12 Παλιάκη Ελπίδα
Εκπαιδευτικός
Προόδου 5-7, Βούλα
13 Πριοβόλου Ανθή
Καθηγήτρια Αγγλικών
Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος, πρώην
Αντιδήµαρχος Βούλας
Συν/χος ∆ιευθυντής
Ο.Γ.Α.
Αλκυονίδων 67, Βούλα
16 Ρουµπέσης Γεώργιος
17 Σταύρου Γιαννίκος
18 Σφακιανού Μαρία
19 Χαραλαµπίδης Παύλος
Καθηγήτρια Αγγλικών
Μεταλλειολόγος,
Μεταλλουργός
Μηχανικός
Βασ. Παύλου 6, Βούλα
Φολεγάνδρου 4-6, Άνω
Γλυφάδα
Λυσσάνδρου 8, Βάρη
Αθήνα