Διαφάνεια 1

SAGE10
Δρ Δημοσθένης Χάχαλης
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
Εργαστήριο Ζιζανιολογίας ,
Σ. Δέλτα 8, Αθήνα 145 61.
www.bpi.gr
d [email protected]
SAGE10
ζιζάνια
ζιζανιοκτόνα
Διαχείριση
Ζιζανίων
μέθοδοι
εφαρμογής
Ποικιλομορφία
Κεντρικός στόχος: Επιτυχημένα συστήματα
* Οικονομικότητα
* Προστασία περιβάλλοντος (έδαφος, νερά) και χρήστη
* Συμμόρφωση με εθνικές ή τοπικές απαιτήσεις
SAGE10
Διάβρωση +
συμπίεση εδάφους +
ανθεκτικότητα κόνυζας στο glyphosate
SAGE10
Ζιζάνια &
«ζιζάνια»
Πολυετή (δυσεξόντωτα)
κύπερη
Μη-ανταγωνιστικά
(κυρίως τα ετήσια χειμερινά)
Αγριοκρίθαρο
Ανταγωνιστικά
(κυρίως τα ετήσια θερινά)
Αγριομελιτζάνα
αγριάδα
Αντράκλα
Ήρα
περικοκλάδα
Βλήτα
Βρόμος
Αγριο-τριφύλι
Τάτουλας
Οξαλίδα
κόνυζα
λουβουδιά
SAGE10
Εναλλαγή
Aminotriazole
Diquat
Flumioxazin
Glufosinateammonium
Glyphosate
MCPA
Napropamide
Oxadiazon
Oxyfluorfen
Pendimethalin
Propyzamide
Quizalofop-pethyl
Tribenuron
methyl
POST, PRE
POST
PRE
POST
POST
POST
PRE
PRE, POST
PRE
PRE
PRE, POST
POST
POST
Τα προφυτρωτικά θέλουν βροχή ή πότισμα
(εκτός από oxyfluorfen)
Τα μεταφυτρωτικά είτε μόνα τους
είτε σε μείγματα με προφυτρωτικά
Μεταφυτρωτικά επαφής: Νεαρά στάδια,
καλή διαβροχή, επαναβλάστηση
Μεταφυτρωτικά διασυστηματικά: Σωστό στάδιο,
ύπαρξη φυλλώματος.
Ποικιλομορφία
1. Καλλιέργεια εδάφους
2. Χορτοκοπή
3. Φυτά κάλυψης
4. Κατά λωρίδες, όχι καθολικά
Καλλιέργεια εδάφους
Κλασσική μέθοδος αντιμετώπισης ζιζανίων
Συνήθως νωρίς την άνοιξη, ενσωμάτωση της φυτομάζας,
μετέπειτα 3-4 επιφανειακές κατεργασίες.
Προστασία από ανοιξιάτικους παγετούς
Καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων, έκθεση υπόγειων οργάνων,
Συνδυασμός με glyphosate
Χορτοκοπή ζιζανίων
Συνήθως αντί της κατεργασίας εδάφους
Συνήθως απαιτείται μικρή ιπποδύναμη,
μικρότερου βάρους
Είναι ταχύτερη, οικονομικότερη, στρώμα φυτικής μάζας,
Αύξηση της συγκράτησης και διείσδυσης νερού
Γρήγορη αναβλάστηση ζιζανίων,
Μικρή διάρκεια αποτελεσματικότητας
Επικράτηση των πολυετών ζιζανίων
Επί της γραμμής φύτευσης ζιζανιοκτόνο
SAGE10
Φυτά κάλυψης, χλοοτάπητες
Φυσικός χλοοτάπητας, κυρίως μικρής ανάπτυξης αγρωστώδη
Καθώς και μερικά ψυχανθή (κυρίως έρποντα)
διαχείριση
Σπορά μειγμάτων φυτών κάλυψης
1. Αύξηση της λίπανσης και άρδευσης
2. Χαμηλού ύψους όπου παγετός την άνοιξη
3. Φροντίδα για διατήρησή του (αυτό-αναπαραγωγή ή επιπρόσθετη σπορά
4. Ζώνη ανάσχεσης κοντά στα δένδρα
<<<
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ (2012 - 2013)
Σε κάθε αγροτεμάχιο:
• Καταγραφή 4-5 θέσεων με GPS
(πολύγωνο)
• Φωτογραφία κάθε πλαισίου
1
3
5
• Καταγραφή ειδών και ποσοστού
κάλυψης ειδών σε πλαίσο (1x1 m)
• Συλλογή αγνώστων ειδών + αναγνώριση
στο εργαστήριο
2
4
Ακρίβου Α., Λυμπεροπούλου Σ., Ρέππας Σ., Στάθης Β., Μαρκέλλου Αιμ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ (2012 - 2013)
Σκοπός:
• Αξιολόγηση κατάστασης ως προς
εδαφοκάλυψη ελαιώνων (ποσοτική +
ποιοτική)
• Συσχετίσεις ζιζανιοχλωρίδας:
α) με παραμέτρους της καλλιέργειας (τύπος
εδάφους, βιολογική/συμβατική καλλιέργεια)
&
β) με τους εφαρμοζόμενους τρόπους
διαχείρισής της και τη χρήση ζιζανιοκτόνων
• Ορθολογική διαχείριση ζιζανίων + έκδοση
οδηγιών προς τους παραγωγούς
Ακρίβου Α., Μαντζούνη Ειρ., Λυμπεροπούλου Σ.,
Ομάδα εργασίας ΙΕΒ, Ρέππας Σ., Μαρκέλλου Αιμ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
(2012)
Χώρα Τριφυλίας
25 ελαιώνες - 78 είδη – 85% πλατύφυλλα
15% Asteraceae, 15% Fabaceae, 10% Euphorbiaceae,
15% Poaceae
Ακρίβου Α., Λυμπεροπούλου Σ., Ρέππας Σ., Μαρκέλλου Αιμ.
Σχετική Αφθονία
(2013)
Σχετική Αφθονία (RAk) = Σχετική
συχνότητα (RFk) + Σχετική Ομοιομορφία
(Ruk) + Σχετική κάλυψη (RDk)
Ομάδα ΓΠΑ: Γ. Οικονόμου, Π. Βαχαμίδης, Β. Κωτούλας
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ (2012 - 2013)
Μέθοδοι διαχείρισης ζιζανίων
Οικογένεια
Καμία
ενέργεια
διαχείρισης
ζιζανίων
Μειωμένη
κατεργασία
εδάφους
Χημική
αντιμετώπιση
Urticaceae
--
++
Euphorbiaceae
--
++
Lamiaceae
--
++
Liliaceae
-
+
Apiaceae
-
+
Fabaceae
-
+
Asteraceae
-
+
Poaceae
(Aγροστώδη)
++
++ πολύ θετική συσχέτιση, + θετική συσχέτιση, -- πολύ αρνητική συσχέτιση, - αρνητική συσχέτιση
Ακρίβου Α., Μαντζούνη Ειρ.,
Λυμπεροπούλου Σ., Ρέππας Σ., Μαρκέλλου Αιμ.
--
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ (2012 - 2013)
Παράμετροι καλλιέργειας
Νtotal
Εναλλακτικό
Urticaceae
++
Euphorbiaceae
Οικογένεια
Άργιλος
Βιολογική
καλλιέργεια
--
++
++
++
--
++
++
Lamiaceae
++
--
++
++
Liliaceae
+
+
--
Apiaceae
+
+
--
Fabaceae
+
+
--
Asteraceae
+
+
-
Poaceae
(Aγροστώδη)
-
Κ
++
--
++ πολύ θετική συσχέτιση, + θετική συσχέτιση, -- πολύ αρνητική συσχέτιση, - αρνητική
συσχέτιση
Ακρίβου Α., Μαντζούνη Ειρ., Ομάδα εργασίας ΙΕΒ,
Λυμπεροπούλου Σ.,Ρέππας Σ., Μαρκέλλου Αιμ.
-
Συμβατική
καλλιέργεια
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ (2012 - 2013)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Σχημ.1. Επίδραση του τρόπου διχείρισης στην εμφάνιση της
κόνυζας (Conyza canadensis) & της μολόχας (Malva sylvestris) για
το έτος 2012
Malva sylvestris L.
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
000
Γενικός τύπος
000
Γενικός τύπος
Malva sylvestris
000
000
000
000
Conyza canadensis
Conyza canadensis
(L.) Cronquist
Γενικός τύπος
Zιζανιοκτονία
Χορτοκοπή Καμία ενέργεια
Ακρίβου Α., Μαντζούνη Ειρ.,
Λυμπεροπούλου Σ., Μαρκέλλου Αιμ.
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΖΙΖΑΖΑΝΙΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Σχημ. 2. Επίδραση του τρόπου διαχείρισης στην εμφάνιση της
κόνυζας (Conyza canadensis) και της μολόχας (Malva sylvestris) για το
έτος 2013
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
16
Malva sylvestris
06
00
Zιζανιοκτονία
Conyza canadensis
05
05
Χορτοκοπή
00
Καμία ενέργεια
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
SAGE10
Ανθεκτικότητα ζιζανίων στο
glyphosate στην περιοχή της
Χώρας-Πύλου
EΕ: Ήρες (L. multiflorum; L. Rigidum) και Ελευσίνη (E. Indica)
< 200 cm
ρομβικό
< 80 cm
κυλινδρικό
< 150 cm
τριγωνικό
Πολλά και μακρυά
λεπτά
ενδιάμεσα
Σκούρο πράσινο
πράσινο
Conyza albida
Πρασινο-γκρί
Conyza bonariensis Conyza canadensis
SAGE10
SAGE10
Κόνυζα και δενδρώδεις, αμπέλια…
?
?
?
?
C. canadensis
C. bonariensis
C. albida
SAGE10
1) Συλλογή δειγμάτων (φυτάσπόροι)
2) Από διάφορες περιοχές, διαφορετικά είδη κόνυζας
3) Εξακρίβωση ανθεκτικότητας (που και πόση σοβαρή)
4) Προτάσεις, μέτρα
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ
Περιοχή Χώρα Τριφυλίας
Αριθμός δειγμάτων
Αριθμός δειγμάτων στα οποία
ανιχνεύτηκαν υπολείμματα glyphosate και
AMPA
Εύρος συγκεντρώσεων glyphosate
(mg/kg)
Εύρος συγκεντρώσεων AMPA (mg/kg)
29
16
0,15-0,35
0,02-0,65
Οι συγκεντρώσεις του μεταβολίτη AMPA στο έδαφος είναι
υψηλότερες των αναμενόμενων (μοντέλο FOCUS).
Απαιτείται παρακολούθηση των εδαφών
Έδαφος
SAGE10
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ AMPA
(μεταβολίτης του glyphosate)
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ
Πιθανές εξηγήσεις
 Συσσώρευση του AMPA στο έδαφος μετά από μακροχρόνια
εφαρμογή του glyphosate
 Καλλιεργητικές πρακτικές
 Οι παράμετροι εφαρμογής του glyphosate όπως:
 Έκταση κάλυψης στον αγρό (καθολική ή στοχευμένη)
 Ομοιομορφία ψεκασμού → ψεκαστικό σύστημα
SAGE10
Ορθολογική χρήση Ψεκαστικών Μηχανημάτων
στην Ελιά
Τα δύσβατα εδάφη αλλά και η παρουσία των ίδιων των κορμών των
δέντρων που λειτουργούν ως εμπόδια στον ορθολογικό ψεκασμό
Το τρακτέρ πραγματοποιεί πολλές μανούβρες (αύξηση της
κατανάλωσης πετρελαίου) + θα καταναλωθεί αρκετό ψεκαστικό υγρό
όχι μόνο στο έδαφος αλλά και στους κορμούς των δέντρων
Διαδεδομένη η χρήση του ψεκασμού με λάστιχο «λουλάς»
SAGE10
«Ψεκασμός» ζιζανιοκτόνων με λάστιχο, «λουλάς» …
1. Τεράστιοι όγκοι ψεκασμού
2. Αδυναμία εφαρμογής σωστής
συγκέντρωσης δραστικού
3. Προβλήματα υπολειμμάτων γ.φ.
(π.χ. ΑMPA σε δείγματα)
Κατασκευή μικρής μπάρας ψεκασμού, πρόγραμμα SAGE10
SAGE10
Διαδικασία ΠΡΙΝ από το ψεκασμό
1. Επιλογή δόσης (ml ή g/στρ.)
2. Υπολογισμός της έκτασης που θα ψεκασθεί
3. Ρύθμιση κατάλληλης πίεσης (Ζ.<3 atm)
4. Επιλογή της κατάλληλης ταχύτητας
5. Επιβεβαίωση = Μέτρηση του ψεκαστικού
όγκου πριν από τον ψεκασμό
SAGE10
Πιλοτική εφαρμογή ζιζανιοκτόνων στη Χώρα
Αποτελεσματικότητα
%
aminotriazole
Weedazole
80*
glyphosate (1X)
RoundUp
30
glyphosate (2X)
RoundUp
50
glyphosate + MCPA
Galaxia
70*
weedazol > galaxia > glyphosate 2Χ > glyphosate 1Χ
SAGE10
Ευχαριστώ!!