content_type=application/pdf;RESULTS MERA WEBSITE.pdf - Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΡΑ 2009 – 2010»
Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας»
της «∆έσµης Προγραµµάτων του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτοµία 2009 - 2010», προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο 2009 από το Ίδρυµα
Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ο
∆ιαγωνισµός «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» για το Σχολικό Έτος 2009 - 2010.
Οι Ερευνητικές Προτάσεις και ακολούθως οι 39 Ερευνητικές Εργασίες που υλοποιήθηκαν,
αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε τις διαδικασίες αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, από Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισµού, του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας και εµπειρογνώµονες. Κατά τη διάρκεια
της αξιολόγησης, οι οµάδες µαθητών παρουσίασαν ενώπιον της Επιτροπής τις ερευνητικές
τους εργασίες.
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν. Η
Τελετή Βράβευσης θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010, στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Στροβόλου µεταξύ 6 µ.µ. και 7.30 µ.µ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/34
«Οι ∆υνατότητες του Σχολείου
να Μειώσει το Φαινόµενο του
Εκφοβισµού µέσω Παροχής
Σχετικών Ευκαιριών Μάθησης
Πέρα από το Αναλυτικό
Πρόγραµµα»
Β' ∆ηµοτικό Σχολείο
Αγίου ∆οµετίου
(Κ.Β.)
ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Αντρέας Βρόντης
Στέφανος ∆ηµοσθένους
Στέλιος Ιωάννου
Αντρέας Κυριάκου
Μάριος Μιχαηλίδης
Γιάννης Πετρή
Αντρέας Σιαµτάνης
Παναγιώτης Φουσκωτός
Μάριος Χαννατζιάς
Νικόλας Χαραλάµπους
Όλγα Βενιζέλου
Τίνα Ζιβοινοβιτς
Στέλλα Μιχαηλίδου
Ευσταθία Στυλιανού
Μύρια Χαραλάµπους
Αντώνης Αντωνίου
Ανδρέας Γελάση
Τρύφωνας Ιωάννου
Λάζαρος Λαζάρου
Αχιλλέας Λιασίδης
Γιώργος Νίκου
Ανδρέας Πασχαλίδης
ΒΡΑΒΕΙΟ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
Μιχάλης Χρίστου
Πετρίνα Βασιλείου
Ειρήνη Γεωργίου
Μάρσια Λαζαρή
Αλεξάνδρα Ποπένκο
Καλλιόπη Στυλιανού
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/22
«H Χρήση των Πλαστικών
Σακουλών Υπεραγοράς από
τους Κατοίκους της Περιοχής
Εκάλης Λεµεσού. Ποια
Εναλλακτική Λύση Πιστεύουν
ότι θα ήταν πιο
Αποτελεσµατική για τη
Μείωση της Χρήσης τους»
ΚΕ' ∆ηµοτικό
Σχολείο Λεµεσού
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/11
«Η Επίλυση Συγκρούσεων
και η Ανάπτυξη Υγιών
Φιλικών Σχέσεων»
∆ηµοτικό Σχολείο
Έµπας
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/05
«Το Παιδικό Άγχος στα
Παιδιά του ∆ηµοτικού
Σχολείου»
Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο
Καϊµακλίου (Κ.Β.)
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/15
«Κατανάλωση Ενέργειας
(Ρεύµα, Πετρέλαιο, Γκάζι) στα
Νοικοκυριά της Αλάµπρας και
Πιθανότητες Αύξησης στη
∆ηµοτικό Σχολείο
Αλάµπρας
Άγγελος ∆ηµοσθένους
Παναγιώτης Ζαχαριάδης
Γρηγόρης Κλεάνθους
Κωνσταντίνος Μαρνέρος
Λουκάς Μαυρή
Παντελής Ορφανίδης
∆ηµήτρης Σταύρου
Κωνσταντίνος Φασουλίωτης
Κωνσταντίνος Χαριλάου
Κλεάνθης Χατζησάββα
Ιλιάδα Αυγουστή
Κατερίνα Αχιλλέως
Ασπασία Ηρακλέους
Πολίνα Θεµιστοκλέους
Άννα Ιωάννου
Αγγελική Κίτσιου
Αυγή Κουβά
Χριστίνα Κυριάκου
Υακίνθη Μάκκα
Ελένη Μενοίκου
Μαλβίνα Παπαστυλιανού
Αρετή Πετούση
∆ηµητριάνα Σωκράτους
Μαρία Φραντζή
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
Αντρέας Αντρέου
Γεωργία Γεωργίου
Γιώργος Γεωργίου
Χριστιάνα Ταπακούδη
Μιλτιάδης Χούλος
Έρικα Χριστοδούλου
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
Ανδρέας Μελάς
Γαβριήλ Γουίλερ
Χριστίνα Παναγιώτου
Σοφία Κυριάκου
Αστέρω Πετρίδου
Άντρια Χαραλάµπους
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
Ζήνωνας Παντελή
Ξένιος Χριστοδούλου
Τάσος Κωνσταντίνου
Γρηγορία Κούτσιου
Στέλιος Αβραάµ
Θεόδωρος Βασιλείου
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
Χρήση Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας»
Νικολέττα Γρηγορίου
Ρούλα Μηλιώτου
Τάνια Φραγκούδη
Σοφία Χρυσάνθου
Έλενα Προδρόµου
Χαρίκλεια Παφίτη
Νας Πασιάδης
Χριστίνα Ιακώβου
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/21
«Ένα ∆ιαπολιτισµικό
Σχολείο»
Στ΄ ∆ηµοτικό
Σχολείο Λεµεσού,
Άγιος Νικόλαος
Κ.Α΄
Παναγιώτης Παρασκευαίδης
Μάριος Νεοφύτου
Μαρία Ελκανισβίλι
Νικόλας Σαββίδης
Λουκάς Μενελάου
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/41
«Η Επίδραση των Κινητών
στα Φυτά»
ΣΧΟΛΕΙΟ
Γυµνάσιο Ιδιωτικής
Ελληνικής Σχολής
ΦΟΡΟΥΜ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/26
«H Ποιότητα των Υπόγειων
Υδάτων της Κύπρου»
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/03
Γυµνάσιο Καθολικής
Γυµνάσιο Αρχ.
Μακαρίου Γ', Πλατύ
«Το βιολογικό Πιάτο στην
Κύπρο: Προοπτικές,
Προβλήµατα και Προώθηση»
ΟΜΑ∆Α
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Μάριος ∆ηµητρίου
Σταύρος Ιωακείµ
Παρασκευάς Καύκαρος
Ανδρέας Μάνταλης
Ανδριαννή Πέτρου
ΒΡΑΒΕΙΟ*
Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ
Ευριπίδης Αλευράς
Νικόλας Αγγελίδης
Σοφία Χρίστου
Σωκράτης Παναούτας
Ηλιάνα Πετρίδου
Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ
Ντάνιελ Αθανασίου
Αντιγόνη Κασινοπούλου
Ματθαίος Μούστρας
Ειρήνη Νεοκλέους
Άννα-Χριστίνα
Σαπαρίλλα
Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ
*∆εν απονέµεται το 1ο Βραβείο και ο Α΄ και Β΄ Έπαινος στη Γυµνασιακή Εκπαίδευση.
ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΜΑ∆Α
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/12
Λύκειο Αραδίππου
«Έφηβοι, Ηλεκτρονικοί
Παραβάτες ή Θύµατα»
Ιωάννα Μουσικού
Άντρη Λυσάνδρου
Ιωάννα Ανδρέου
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/14
«Συστηµατικές Μετρήσεις
Ραδονίου (²²²Rn) σε
Κατοικηµένες Περιοχές της
Επαρχίας Λάρνακας»
Λύκειο Αγίου
Γεωργίου
Έλενα Περσιάνη
Άντρια Παπαγεωργίου
Ανθή Βάρδα
Αθηνά Γρηγορίου
Πιερής Χ΄Αναστάση
Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/37
«∆ιερεύνηση της Ποιότητας των
Υπογείων νερών και των
Επιπτώσεων τους στα Φυτά»
Λύκειο Αποστόλου
Βαρνάβα
Έλενα Γεωργίου
Χριστίνα Παντοπώλη
Αθηνά Παφίτου
Παύλος Πήττας
Άντρεα Σαράντη
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/27
«Τα Επίπεδα Άγχους των
Εφήβων και οι Απόψεις τους για
τα Βαθύτερα Αίτια και τις
Συνέπειες του Άγχους στη Ζωή
τους»
Λύκειο Αρχ.
Μακαρίου Γ΄
∆ασούπολη
Βασίλης Άππιος
∆άφνη Γεωργίου
Λουκάς Σάββα
Κωνσταντίνος Κατσαρής
Μάρκος Λιαλιάρη
Λύκειο
Αρχαγγέλου
"Απόστολος
Μάρκος"
Μαρία Αποστολίδου
Αναστασία Μοτίτη
Παναγιώτης Ηρακλέους
Χρίστος Χατζηαντώνης
∆ηµήτρης Σόλου
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/32
«Αξιοποίηση υποπροϊόντων
Παραγωγής Βιοπετρελαίου
(Γλυκερίνη)»
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/40
«H Σχέση Μνήµης και
Μάθησης»
Λύκειο Ιδιωτικής
Ελληνικής Σχολής
ΦΟΡΟΥΜ
Γεωργία Ζήνωνος
Έλενα Κυπριανού
Βαλεντίνα Μέλιου
Ραφαέλλα Μιχάηλ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/07
«H Βροχόπτωση, µία
Μετεωρολογική Παράµετρος και
οι Επιπτώσεις της στη Γεωργία
της Σχολικής Περιφέρειας του
Λυκείου µας»
Λύκειο
Αρχαγγέλου
"Απόστολος
Μάρκος"
Αδαµαντία Ζησιµοπούλου
Ελένη Θεοδώρου
Έλενα Παττίχη
Χρύσανθος Προδρόµου
Μαρίνος Σωτηρίου
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/23
«Μελέτη των Ηλεκτροµαγνητι
κών Πεδίων στην Πόλη µας, οι
Επιπτώσεις για τον Ανθρώπινο
Οργανισµό και Μέτρα
Προστασίας»
Λανίτειο Λύκειο Β΄
Άντρος Αντωνιάδης
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Παναγιώτης Ταβέλλας
Κωνσταντίνος Παπαµηνάς
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/24
«Οι Συνήθειες των Μαθητών του
Σχολείου µας Αναφορικά µε το
Κάπνισµα»
Λανίτειο Λύκειο Α΄
Θεοδώρα Σάββα
Ξένια Χρίστου
Ιωάννα ∆ήµου
Λύκειο Αγίου
Ιωάννη
Αντρούλλα Καφά
Άριστος Στυλιανίδης
∆έσπω Πίτσιλλου
Ευρούλλα Αλκιβιάδους
Χρύσανθος Χρίστου
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/02
«Θα σας Ενδιέφερε να
Προσδεθείτε στην Αίθουσα
∆ιδασκαλίας για να
Απογειωθούµε στο Σύµπαν;»
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/08
«Το Ψυχολογικό και ∆ιατροφικό
Υπόβαθρο των ∆ιατροφικών
∆ιαταραχών»
The G C School of
Careers
Ελίνα Αβρααµίδου
Μαρία Κέντη -Κρανιδιώτη
Μαρία Παπαχριστοδούλου
Πέτρος Σπανός
Εβελίνα Χαριδήµου
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1009/42
«Παρεµβατικό Πρόγραµµα µε
Στόχο την Προαγωγή των
Υγιεινών ∆ιατροφικών
Συνηθειών των Παιδιών στο
Λύκειο Εθνοµάρτυρα
Κυπριανού Στροβόλου»
Λύκειο
Εθνοµάρτυρα
Κυπριανού
Μαρία Χαγκούδη
Χριστίνα Φλουρή
Θεόδωρος
Αναγνωστόπουλος
Γλυκερία Θεοδούλου
Ειρήνη Χριστοφίδου
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ
ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ