ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Αριθμός 4716
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013
647
Αριθμός 492
Ο Γρηγόρης Τρισόκκας, μόνιμος Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2013.
(Π.Φ. 32947)
Αριθμός 493
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο κ. Μιχαήλ Σάββα, Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού
Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία, από 1η Σεπτεμβρίου
2013.
(ΠΜΠ.9067)
Οι πιο κάτω Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης προάγονται στη μόνιμη θέση Βοηθού
Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυοιογνωστικά/ Βιολογία, από 1η Σεπτεμβρίου 2013:
Χαρίτος Ολύμπιος
(ΠΜΠ.9314)
Μαρίνα Μιχαήλ
(ΠΜΠ.10278)
Ο κ. Στέλιος Βασιλειάδης, Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προάγεται στη μόνιμη θέση
Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική, από 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(ΠΜΠ.8494)
Οι πιο κάτω Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης προάγονται στη μόνιμη θέση Βοηθού
Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2013;
Ελένη Γαβριηλίδου-Λόίζου
(ΠΜΠ.8143)
Ελένη Γιάννακα
(ΠΜΠ.10239)
Ο κ. Χρύσης Μιχαηλίδης, Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προάγεται στη μόνιμη θέση
Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(ΠΜΠ.10081)
Οι πιο κάτω Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης προάγονται στη μόνιμη θέση Βοηθού
Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2013:
Ανδρέας Μαυρουδής
(ΠΜΠ.8187)
Αντώνης Φιλίππου
(ΠΜΠ.9409)
Γεωργία Αγαθοκλέους
(ΠΜΠ.6124)
ΤΜΗΜΑ A
648
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Οι πιο κάτω Καθηγητές Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης προάγονται στη
μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/ Επιστήμη Η.Υ., από 1η
Σεπτεμβρίου 2013:
Νικόλαος Ζάγγουλος
(Μ.14801)
Κυριάκος Βασιλειάδης
(ΠΜΠ.9355)
Ηλίας Μανούχος
(ΠΜΠ.10553)
Μιχαήλ Τριμικλινιώτης
(Μ.15950)
Ευστάθιος Ευσταθίου
(Μ.14786)
Γιώργος Γεωργιάδης
(Μ.14958)
Οι πιο κάτω Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
προάγονται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Συμβουλευτική και
Επαγγελματική Αγωγή, από 1η Σεπτεμβρίου 2013:
Σπύρος Κουλουμής
'
(ΠΜΠ.11035)
Αντώνης Αντωνίου
(ΠΜΠ.11085)
Οι πιο κάτω Καθηγητές Εμπορικών/Οικονομικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης προάγονται στη μόνιμη
θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2013:
Λεόντιος Λεοντίου
(ΠΜΠ.11599)
Γεώργιος Χατζημιχαήλ
(ΠΜΠ.11683)
Ανδρέας Νεοκλέους
(ΠΜΠ.11056)
Ανδρέας Κασιουλής
(ΠΜΠ.9198)
Οι πιο κάτω Καθηγητές Φυσιογνωστικών/Βιολογίας Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης προάγονται στη μόνιμη
θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία, από 1η Σεπτεμβρίου
2013:
Μάρθα Παπαπαναγιώτου
(ΠΜΠ.9852)
Μιχαήλ Χατζημάρκου
(Μ.15427)
Κλαίρη Δημητροπούλου-Μάρρου
(ΠΜΠ.10396)
Ειρήνη Γεωργίου-Ανδρέου
(ΠΜΠ.9911)
Αριθμός 494
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ο κ. Οδυσσέας Χατζή στέφανο υ, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διορίζεται ως Αναπληρωτής Έπαρχος, Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου,
επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από τις 22 Αυγούστου 2013 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ.24138)
Αριθμός 495
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Η κ. Σταυρούλα Αμιαντίτου, μόνιμος Λειτουργός Αναδασμού, Τμήμα Αναδασμού, αποσπάται στην Κεντρική Διοίκηση
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών, δυνάμει του
άρθρου 47(1 )(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την
1η Σεπτεμβρίου 2014.
(Π.Φ. 32881)
Αριθμός 496
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Η απόσπαση της κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδη, μόνιμου Λειτουργού Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, για εκτέλεση ειδικών
καθηκόντων, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, ανανεώνεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις
14 Σεπτεμβρίου 2016.
(Π.Φ. 32921)
Η απόσπαση της κ. Ζηνοβίας Αγαθοκλέους, μόνιμου Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία, για εκτέλεση ειδικών
καθηκόντων στη Νομική Υπηρεσία - Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), δυνάμει του άρθρου
47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, ανανεώνεται από τις 12 Ιουνίου 2013 μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 23120/11)
Αριθμός 497
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Μάριου Καφετζή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, στη μόνιμη θέση Μετεωρολογικού
Βοηθού, Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικυρώνεται.
(Π.Φ.35820)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μαρίας Λ. Μιχαήλ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Δεσμοφύλακα,
Φυλακές, επικυρώνεται.
(Π.Φ.35130)
Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Γιάννη Παναγιώτου, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, στη μόνιμη θέση Λειτουργού
Επιμόρφωσης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται.
(Π.Φ.35429)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
649
Αριθμός 498
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Η κ. Μαρία Κ. Πιερίδου, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 14701)
Ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.20215)
Ο κ. Ανδρέας Πιερής, μόνιμος Πρώτος Γεωργικός Επιθεωρητής, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 17954)
Ο κ. Κυριάκος Παπααβραάμ, μόνιμος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 19149)
Ο κ. Θεοφάνης Χρ. Πιερίδης, μόνιμος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 29235)
Ο κ. Γεώργιος Θ. Νικολάϊδης, μόνιμος Ανώτερος Δασικός Λειτουργός, Τμήμα Δασών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.16653)
Ο κ. Κυριάκος Τσιάουκκας, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα γ,ζ ^ο άρθρο 53(1 ) Μ τ ω > ί ^ ρ ί Δημόσ\ας Υπηρεσίας Νόμων, ίου "1990 έως 2.013, από τις
31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.23073)
Ο κ. Ανδρέας Γ. Πολυδώρου, μόνιμος Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 24036)
Ο κ. Δήμος Α. Κρητικός, μόνιμος Ανώτερος Μετεωρολογικός Επιθεωρητής, Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 20116)
Ο κ. Κώστας Φωτίου, μόνιμος Πρώτος Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ.18827)
Ο κ. Δημήτριος Πολυκάρπου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.18834)
Ο κ. Λόίζος Γ. Λοϊζίδης, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 16738/1!)
Η κ. Γεωργία Σ. Παπαγεωργίου, μόνιμος Πρώτος Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.16006)
Η κ. Αποστολίτσα Ι. Μοτίτη, μόνιμος Ανώτερος Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 16054)
Η κ. Γεωργία Σ. Χατζηκυριάκου, μόνιμος Ιδρυματικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20512)
Η κ. Μαρία Παραούνα-Δημητρίου, μόνιμος Ιδρυματικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 20528)
ΤΜΗΜΑ A
650
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Η κ. Ανδρούλα Ιεζεκιήλ-Μιχαήλ, μόνιμος Ιδρυματικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 20530)
Η κ. Χρυστάλλα Ιωάννου-Γεωργίου, μόνιμος Ιδρυματικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ.24648)
Ο κ. Γεώργιος Π. Ιωάννου, μόνιμος Πρώτος Επιθεωρητής Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αφυπηρετησε
από τη δημόσια υπηρεσία; σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.17327)
Ο κ. Παναγιώτης Παναγιώταυ, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, αφυπηρετησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20351)
Ο κ. Κλεάνθης Α. Κλεάνθους, μόνιμος Πρώτος Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 15158/11)
Ο κ. Φίλιππος Α. Στυλιανού, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 21560)
Ο κ. Κυριάκος Μακαρίου, μόνιμος Βοηθός Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20100)
Η κ. Χρύσω Αριστείδου, μόνιμος Ανώτερος Σχεδιαστής, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρετησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 17676)
Η κ. Ηρώ Σίβακα-Φουντά, μόνιμος Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών Α1, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1η Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.22753)
Η κ. Αντρούλλα Κούλλη, μόνιμος Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών Α", Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από πς 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 22755)
Ο κ. Λουκάς Λουκά, μόνιμος Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών (Αγγλική Γλώσσα), Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 24299)
Ο κ. Αργυρός Αντωνίου, μόνιμος Πληρεξούσιος Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρετησε από τη δημόσια
υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ.18632)
Η κ. Έλλη Ζωρζή, μόνιμος Αποθηκάριος, Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Υπουργείο Οικονομικών,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ.20417)
Ο κ. Χρίστος Χριστοφή, μόνιμος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 21975)
Ο κ. Ανδρέας Ν. Παπανικολάου, μόνιμος Βοηθός Τελώνης, Τελωνεία, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 17789)
Η κ. Αγάθη Γεωργιάδου-Θεοφίλου, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα Εσωτερικών
Προσόδων, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20887)
Ο κ. Βύρωνας Ι. Χατζήγεωργίου, μόνιμος Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων Α", Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20905)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
651
Η κ. Ευδοκία Αγριδιώτου, μόνιμος Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 20082)
Η κ. Ιουλία Κορέλλη, μόνιμος Ανώτερος Φοροθέτης Α' (Φόρου Εισοδήματος), Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τοάρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 17071)
Ο κ. Κώστας Βαρνάβας, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός για τις Εισπράξεις Φόρων Α', Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 17340)
Η κ. Αναστασία Ταπακούδη, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 19459)
Ο κ. Κωνσταντίνος1 Πηλαβάς, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε αττό τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 20225)
Η κ. Χρυστάλλα Κουζαπά, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Δίοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 18291)
Η κ. Φανίτσα Διάκου, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 18308)
Η κ. Σωτηρούλα Κ. Παπαδοπούλου, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το
άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.18357)
Η κ. Παναγιώτα Σολωμού, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 29 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 18369)
Η κ. Ευανθία Χρ. Μιχαήλ, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 18493)
Η κ. Ευαγγελία Κ. Χατζημιχαήλ, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 18500)
Η κ. Μαρία Κονναρή, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 19187)
Η κ. Γεωργία Γ. Γεωργιάδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 18501)
Η κ. Βαθούλα Α. Αττά, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων rau ί990 έως 2013, σπσ πς30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 19673)
Η κ, Παναγιώτα Τριμιντή, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 19781)
Ο Κ. Τάσος Χατζηπολυκάρπου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.19797)
Η κ. Δήμητρα Κλ. Χριστοφίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 19807)
ΤΜΗΜΑ A
652
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Η κ. Έλλη Κούρρη-Παπαγεωργίου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 19963)
Η κ. Νίκη Κωνσταντά, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20612)
Η κ. Άννα Μαυρίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20614)
Η κ. Νίτσα Φρυδά, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.20983)
Η κ. Αθηνούλλα Γαβριηλίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ.21106)
Η κ. Λουκία Ιωάννου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.21154)
Η κ. Αναστασία Λάμπρου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 21738)
Ο κ. Σταύρος Γ. Μαυρέσης, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.21987)
Η κ. Παναγιώτα Μελετίου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 29 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 22021)
Η κ. Σωτηρούλα Χατζημιχαήλ (Νικολάου), μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
{Π.Φ. 22267)
Η κ. Ρόδα Μαρτίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.22569)
Η κ. Μαρία Μιχαηλίδου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 22371)
Η κ. Μάρθα Μέλη, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 24369)
Η κ. Ευφροσύνη Κωνσταντίνου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 26805)
Ο κ. Κυριάκος Κατσούρης, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 28450)
Η κ. Σοφία Α. Πηγασίου, μόνιμη Ανώτερη Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 15923)
Η κ. Αννα Σ. Σαββίδου, μόνιμη Ανώτερη Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 15960)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
653
Η κ. Ιωάννα Ιωαννίδου, μόνιμη Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 17798)
Ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α", Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 18178)
Ο κ. Μιχαήλ Ζωρζής, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υτΐηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20048)
Ο κ. Κώστας Φιλιππίδης, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υτίηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 18155)
Η κ. Μαρία Σιακίδου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 19501)
Ο κ. Πέτρος Παπασωζόμενος, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1ης Τόξης, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20712)
Ο κ. Κυριάκος Ιωάννου, μόνιμος Τεχνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 8 Ιουλίου 2013.
(Π.Φ. 24490)
Ο κ. Δομέτιος Κέντας, μόνιμος Τεχνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(Ί)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 24508)
Ο κ. Παρασκευάς Κυριάκου, μόνιμος Τεχνικός, Τμήμα Αρχαιοτήτων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 19949)
Ο κ. Χρύσανθος Ανδρέου, μόνιμος Ανώτερος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 15462)
Ο κ. Κωστάκης Σωκράτους, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 18973)
Ο κ. Νίκος Παπαναστασίου, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από τις 5 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 21407)
Ο κ. Σάββας Α. Χριστοδούλου, μόνιμος Ανώτερος Ταχυδρομικός Λειτουργός, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 21411)
Ο κ. Χαράλαμπος Σταύρου, μόνιμος Ταχυδρομικός Διανομέας, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από
τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
2 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ.26895)
Η κ. Αθηνούλλα Α. Σοφοκλέους, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο
Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2013, από τις 3 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 16205)
Η κ. ΑΛκηστις Κασινίδου, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 16207)
Η κ. Ουρανία Παναγιώτου, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός. Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο
Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 17372)
ΤΜΗΜΑ A
654
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Η κ. Ελλάδα Παντελή, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(y) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 20312)
Η κ. Αγγέλα Κουμή, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 3 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 20390)
Η κ. Ανθούσα Σοφοκλέους, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο
Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20402)
Η κ. Κλεοπάτρα Παπαθεοχάρους, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε αττό τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 ){γ) των περί Δημοσίας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20844)
Η κ. Νίτσα Σάββα, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 4 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 22664)
Ο κ. Χριστόδουλος Αργυρίδης, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 20777)
Η κ. Νίκη Σ. Βαρωσιώτη, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.22638)
Η κ. Ελένη Κυριακίδου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2013, από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 23681)
Η κ. Μαρία Ζάουρα, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Δερματολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 25434/ΙΙΙ)
Η κ. Ελπίδα ΜαΛά-Κουχαρτσούκ, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 24253)
Ο κ. Ευάγγελος Ευαγγέλου, μόνιμος Βοηθός Νεκροτομείου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2013, από πς 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 24104)
Ο κ. Χριστάκης Αργυρού, μόνιμος Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 17573)
Ο κ. Χρίστος Λαούτας, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθοτικών Βοηθημάτων, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 29 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.22166)
Ο κ. Κώστας Ζ. Ευαγόρου, μόνιμος Μάγειρας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από τις 31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 24113)
Η κ. Ανθούλλα Παναγιωτίδου, μόνιμος Ανώτερος Βοηθός Οδοντιατρείου, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013,
από τις 30 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ. 16169)
Η κ. Πηνελόπη Μιχαήλ-Ζίγκλερ, μόνιμος Ανώτερος Χημικός, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις
31 Αυγούστου 2013.
(Π.Φ.19626)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
655
Αριθμός 499
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποτροφίες που θα προσφερθούν από Ίδρυυο Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και χρηματοδοτούνται αττό την
Κυπριακή Δημοκρατία νια το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή/και υποψήφιους φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση υποτροφιών που
χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 361 και τη σχετική Αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ.67
από:
•
Τα Γραφεία του Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη Λευκωσία,
•
Τις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις Επαρχίες,
•
Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες,
•
Την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cvscholarships.qov.cv
3. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 1 Π Νοεμβρίου 2013,
ώρα 3:00 μ.μ. στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Οδός Φλωρίνης 7, Greg Tower
3ος όροφος
1065 Λευκωσία
ή
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Τ.©. 23949
1687 Λευκωσία
4.
Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες από αυτές δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και
προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα
απορρίπτονται χωρίς προειδοποίηση.
5. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω:
Τηλ: 22456433, Φαξ: 22673910, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] και Ιστοσελίδα: http://www.cvscholarships.qov.cv
Αριθμός 500
67.0/341/78380
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Προκήρυξη Υποτροφιών
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων της Εκπαιδευτικής της
Περιφέρειας: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ' Δασούπολης,
για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΠΑΚ και ΤΕΙ στην Ελλάδα
και την Κύπρο για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
1.
Δικαίωμα υποβολής έχουν:
1.1
Οι Ελληνοκύπριοι απόφοιτοι των Λυκείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας
των τριών τελευταίων σχολικών ετών 2010-2011, 2011 -2012 και 2012-2013, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση
σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΠΑΚ, ΤΕΙ στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1.2
Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1 -20.
1.3
Περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα, με ανώτατο εισόδημα οικογένειας €30.754 πλέον €1.708 για κάθε παιδί
πέραν του αιτητή.
2.
Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο,
ΤΕΠΑΚ, ΤΕΙ στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
3.
Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν
δίπλωμα ή πτυχίο. Αποκλείεται επίσης άτομο που ήδη άλλο μέλος της οικογένειας του λαμβάνει υποτροφία από την
Εφορεία.
4.
Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω.
5.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία της
Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.
6.
Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της
Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 9/10/2013 και ώρα 2.00 μ.μ.
ΤΜΗΜΑ A
656
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 501
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η ενδοτμηματική εξέταση στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, δυνάμει του Κανονισμού 17 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας
(Γενικών) Κανονισμών του 1991 εώς 2012 για τη θέση Τεχνικού και ικανοποίηση της σημείωσης 3(γ) του Σχεδίου
Υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, θα διεξαχθεί στις 4.11.2013 και ώρα 11:00 π.μ. στα
κεντρικά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λευκωσία.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν πέτυχαν μέχρι σήμερα στην πιο πάνω ενδοτμηματική εξέταση και κατέχουν μόνιμη
θέση Τεχνικού.
Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών
μέχρι τις 29.10.2013.
Εξεταστέα ύλη:
Α. 1 . 0 περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Εκπαίδευσης Οδηγών) Νόμος του 1968.
2. Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972.
3. Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986.
4. Ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000.
5. Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001.
6. Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004.
7. Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2005.
8. Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμος του 2007.
9. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000.
10. Οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή Ευρωπαϊκός Κανονισμός που αφορά τις οδικές μεταφορές, στην έκταση που
καλύπτει τεχνικά θέματα για τον οποίο ορίζεται ο Έφορος ή ο Διευθυντής ως αρμόδια αρχή για τους
σκοπούς επιτήρησης της εφαρμογής του.
11. Οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει τους όπως
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
Β. 1. Γενικές γνώσεις για την τεχνολογία και την μηχανική των αυτοκινήτων.
2. Αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημάτων κα) συστημάτων του αυτοκινήτου και βασικές γνώσεις για τον
σκοπό και το έργο των εν λόγω εξαρτημάτων και συστημάτων.
3. Αντίληψη της επικινδυνότητας που συνεπάγεται τυχόν φθορά σε βασικά συστήματα όπως πέδηση,
σύστημα διεύθυνσης κ.λ.π.
4. Αντιρυπαντική τεχνολογία και συνέπειες στο περιβάλλον από το αυτοκίνητο.
Γ.
Η πρόσφατη ετήσια έκθεση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς € 1,71 το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €20,00