ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕ Ν ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/544/18.3.2010
Ε∆ΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, 105 62, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 30.06.2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ
Α/Α & ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ήµος (Καλλικρατικός)
Αθηναίων
1
Αποθηκευτικός χώρος
∆ιεύθυνση
Ιθάκης 45 - 47
2
Γραφεία και Κατάστηµα
Λεωφόρος Κηφισίας 178 και Αγησιλάου
3
Γραφεία και Κατάστηµα
4
5
6
7
8
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Γραφεία
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Ακτή Μιαούλη - Μπουµπουλίνας 2 και Αγίου
Σπυρίδωνος
Μιχαήλ Αγγέλου 6-8-10 και Βλαχείδη
Πλατεία ∆ηµοκρατίας και Βασιλέως Γεωργίου Β΄
Οµήρου30
Κωνσταντίνου Καραµανλή 6
Βελικα Ρώµα 3
9
Κατάστηµα
Ευρυκλέους και Ιωάννου Γρηγοράκη
10
11
12
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
Ιλιάδος 14 και Κωνσταντινουπόλεως 44
∆ορυλαίου και Ακριτών 37
Τοπάλη και Ιάσωνος και ∆ηµητριάδος
13
Κατάστηµα
Ηρώων Πολυτεχνείου11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Γραφεία και Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Γραφεία
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Αναστασίου και Λαγουµιτζή 74
Πατησίων 288
Αγίου Μελετίου 55 και Φωκίωνος Νέγρη
Σωκράτους11
Λεωφόρος Κηφισίας 2 και Φειδιπίδου 1-3
Αγίου Μελετίου και Αχαρνών 165
Αχαρνών 2-4-6 (Πλατεία Βαθη)
3ης Σεπτεµβρίου 75 (Πλατεία Βικτωρίας)
Πειραιώς 13 και Γερανίου 30
Πρωτοπαπαδάκη 1 και Αγίας Γλυκερίας
Τραυλαντώνη 11 και Λεωφόρος Παπάγου 79
Χαλανδρίου
ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Νοµός
Αττικής
Αττικής
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ.
Οικόπεδο
Κτίριο
614,58
188,00
7.588,00
10.281,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ
(1)
(2)
184.364,46
167.169,60
14.025.216,33
8.728.451,90
ΑΞΙΑ
% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
30.06.2012
30.06.2012
(3)
(4)
146.330,00
0,02%
13.584.457,00
1,48%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(3) - (1)
-38.034,46 Αποθήκη
-440.759,33
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Κατάστηµα
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΜΙΣΘΩΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
AXON DEVELOPMENT
Πειραιώς
Αττικής
527,51
3.574,46
6.354.367,59
6.105.496,64
10.280.376,00
1,12%
3.926.008,41
Ιωαννιτών
Σκύδρας
Αθηναίων
Ηράκλειας
Γιαννιτσών
Ανατολικής Μάνης (πρώην
Γυθείου)
Θεσσαλονίκης
Νέας Ιωνίας
Βόλου
Αγίων Αναργύρων - Καµατερού
(πρώην Αγίων Αναργύρων)
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Γαλατσίου
Ζωγράφου
Ιωαννίνων
Πέλλας
Αττικής
Σερρών
Πέλλης
1.190,00
400,00
632,43
482,50
866,00
508,60
590,83
3.942,27
670,49
1.152,32
1.315.656,34
484.660,74
6.795.452,40
491.775,83
1.182.158,55
757.515,20
326.525,17
7.865.473,57
143.317,36
1.149.384,34
1.071.116,00
644.954,00
8.499.139,00
436.666,00
1.433.340,00
0,12%
0,07%
0,93%
0,05%
0,16%
-244.540,34
160.293,26
1.703.686,60
-55.109,83
251.181,45
Λακωνίας
698,40
346,20
750.615,47
204.669,54
668.779,00
0,07%
-81.836,47 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Θεσσαλονίκης
Μαγνησίας
Μαγνησίας
372,50
282,00
434,47
392,00
524,00
1.140,06
522.749,10
309.295,22
2.157.077,47
433.372,68
206.679,60
1.619.527,06
488.667,00
649.715,00
4.377.380,00
0,05%
0,07%
0,48%
-34.082,10 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
340.419,78 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
2.220.302,53 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
309,79
707,82
685.206,80
710.034,94
1.971.935,00
0,22%
1.286.728,20 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
167,72
364,20
466,53
421,29
441,00
290,94
1.120,10
694,71
289,07
495,18
271,28
303,90
690,00
800,00
1.193,53
2.994,15
476,95
922,66
533,50
1.605,68
133,02
626,50
519.638,02
1.199.656,18
5.225.419,42
2.042.439,88
6.829.730,63
782.255,72
1.583.256,04
717.714,84
2.864.895,72
498.954,87
961.112,39
232.851,52
731.141,95
646.041,60
1.330.298,56
5.046.989,56
517.986,14
1.060.069,25
715.619,08
2.297.311,91
362.027,23
854.493,30
492.913,00
1.001.888,00
2.639.207,00
1.241.724,00
6.163.369,00
982.705,00
1.706.752,00
1.032.640,00
2.458.064,00
793.005,00
1.848.140,00
0,05%
0,11%
0,29%
0,14%
0,67%
0,11%
0,19%
0,11%
0,27%
0,09%
0,20%
-26.725,02
-197.768,18
-2.586.212,42
-800.715,88
-666.361,63
200.449,28
123.495,96
314.925,16
-406.831,72
294.050,13
887.027,61
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Κατάστηµα
Κατάστηµα και γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
25
Γραφεία και Κατάστηµα
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 132
Καλλιθέας
Αττικής
1.094,92
6.322,00
12.812.566,91
8.217.947,40
12.442.736,00
1,36%
-369.830,91
26
27
28
29
30
Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
364,70
422,00
918,00
823,24
315,28
495,75
1.195,02
1.055,88
532,50
314,48
875.557,95
1.712.281,18
12.470.877,98
901.966,37
405.311,07
830.566,44
2.641.854,88
9.790.853,60
481.203,36
463.940,62
1.020.555,00
2.596.368,00
13.097.538,00
870.379,00
362.568,00
0,11%
0,28%
1,43%
0,10%
0,04%
144.997,05
884.086,82
626.660,02
-31.587,37
-42.743,07
Λαυρεωτικής
Αττικής
356,35
562,02
1.076.729,20
704.689,13
1.514.794,00
0,17%
438.064,80 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αθηναίων
Αθηναίων
Αθηναίων
Αττικής
Αττικής
Αττικής
348,30
970,75
213,30
675,15
701,18
212,00
1.279.443,21
2.006.710,71
551.087,14
1.276.822,31
2.002.414,23
843.488,64
1.777.140,00
1.494.750,00
455.760,00
0,19%
0,16%
0,05%
497.696,79 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
-511.960,71 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
-95.327,14 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
31
Κατάστηµα και Γραφεία
32
33
34
Κατάστηµα και Γραφεία
Κατάστηµα
Κατάστηµα
28ης Οκτωβρίου και Ευπαλίνου 2
Χαλκοκονδύλη 5-7
Σκουφά 11-13
Λένορµαν 134 - 136 και Καµβουνίων
Βεϊκου 95 και 95α και Ζαν Μωρεάς 7
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Α', Βασ. Γεωργίου Α' και
Ιπποκράτους
Κυψέλης 102 (πλατεία Κυψέλης)
Λ. Συγγρού 44 και Σπ. ∆οντά
Ξενοκράτους 34 και Σπευσίππου
35
Γραφεία και Κατάστηµα
Αχιλλέως 19 και Κολωνού (Μεταξουργείο)
Αθηναίων
Αττικής
276,45
1.414,00
1.486.213,76
1.220.514,24
2.104.861,00
0,23%
618.647,24
36
Γραφεία και Κατάστηµα
Πλατεία Μητροπόλεως 3 και Αγγέλου Βλάχου
Αθηναίων
Αττικής
764,64
3.148,18
6.040.615,30
7.640.473,35
9.736.718,00
1,06%
3.696.102,70
37
Γραφεία
Λεωφόρος Συγγρού 377, Ζησιµοπούλου και Πεντέλης Παλαιού Φαλήρου
Αττικής
2.784,24
4.616,00
5.362.643,86
7.796.056,83
7.296.023,00
0,80%
1.933.379,14 Γραφεία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
38
Κατάστηµα
Ελευθερίου Βενιζέλου 35
Αττικής
673,57
1.041,00
2.977.116,63
2.255.863,30
4.291.732,00
0,47%
1.314.615,37 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
39
Κατάστηµα
∆εκελείας 90 και Επταλόφου
Αττικής
636,05
768,56
718.832,57
1.181.563,49
1.467.891,00
0,16%
749.058,43 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
40
Κατάστηµα
Αττικής
385,05
375,00
528.639,52
201.592,80
503.052,00
0,05%
-25.587,52 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
41
Γραφεία και Κατάστηµα
Αττικής
866,74
4.162,30
20.312.755,81
10.581.843,52
31.937.991,00
3,49%
42
43
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Μονεµβασίας 2, Πάτµου και Λέρου
∆ώρου (Πλατεία Οµονοίας), Πανεπιστηµίου και 28ης
Αθηναίων
Οκτωβρίου
Ευτυχίδου 45 και 45α, Παγκράτι
Αθηναίων
Λακεδαίµονος 3 και Πανόρµου 18
Αθηναίων
Αττικής
Αττικής
1.110,85
359,50
1.577,45
657,30
6.835.953,87
1.791.303,02
5.346.834,11
571.161,71
5.449.674,00
1.285.041,00
0,59%
0,14%
11.625.235,19 γραφεία
-1.386.279,87 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
-506.262,02 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
44
Γραφεία
Πραξιτέλους 12
Αττικής
411,00
2.323,94
2.977.232,34
3.791.983,98
4.181.003,00
0,46%
1.203.770,66 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
45
Γραφεία και Κατάστηµα
Σόλωνος 75 και Ιπποκράτους 25-27
Αθηναίων
Αττικής
480,90
1.349,62
5.121.992,73
2.919.202,86
3.058.859,00
0,33%
46
Γραφεία και Κατάστηµα
Καραγεώργη Σερβίας 6 (Πλατεία Συντάγµατος)
Αθηναίων
Αττικής
480,48
5.130,11
13.422.035,49
11.942.457,35
20.201.600,00
2,21%
47
48
49
50
Ο τρίτος όροφος του ακινήτου (399,74 τ.µ.) ιδιοχρησιµοποιείται από την Εταιρεία. Η εµπορική αξία του ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου την 30.06.2012 ανέρχεται σε €1.176.921 και η αναπόσβεστη λογιστική αξία την 30.06.2012 ανέρχεται σε €1.295.643.
573,22
695,41
8.659.175,28
6.009.883,00
10.177.507,00
1,11%
Κατάστηµα
Καραγεώργη Σερβίας 2 (Πλατεία Συντάγµατος)
Αθηναίων
Αττικής
1.170,00
1.172,00
2.685.318,89
3.160.612,68
5.137.612,00
0,56%
Κατάστηµα
Αµφιτρίτης 5
Παλαιού Φαλήρου
Αττικής
267,66
870,20
2.268.360,69
1.244.940,09
4.448.881,00
0,49%
Κατάστηµα
Πλατεία Ελευθερωτών και Γκίνη
Χαλανδρίου
Αττικής
247,35
314,91
540.012,97
398.548,86
540.102,00
0,06%
Κατάστηµα
Παναγιώτου Χαροκόπου 73 και Ιωάννου Μεταξά 77
Καλλιθέας
Αττικής
51
Γραφεία και Κατάστηµα
Ακτή Κονδύλη12
Πειραιώς
Αττικής
443,80
2.616,70
2.914.501,31
3.528.244,72
6.352.326,00
0,69%
3.437.824,69
52
Γραφεία και Κατάστηµα
Εθνικής Αντιστάσεως 3 και Μακράς Στοάς
Πειραιώς
Αττικής
484,40
3.017,00
5.312.367,06
4.421.459,04
7.169.248,00
0,78%
1.856.880,94
53
Κατάστηµα
Αλέξ.Παπαναστασίου (πρώην Λεωφ. Βασιλέως
Παύλου) 93
Πειραιώς
Αττικής
419,70
307,00
426.430,57
259.865,28
570.487,00
0,06%
144.056,43 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
54
Κατάστηµα
Λεωφόρος Αθηνών 67, Καρυταίνης 2 και Ταξιαρχών 89
Κορυδαλλού
Αττικής
640,00
604,00
1.566.151,17
1.110.509,56
2.132.413,00
0,23%
566.261,83 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
55
Γραφεία και Κατάστηµα
Ναυαρίνου 10 και Λεωχάρους
Πειραιώς
Αττικής
264,80
2.042,05
3.252.378,63
2.100.927,90
3.171.928,00
0,35%
-80.450,63
56
Γραφεία και Κατάστηµα
Πλατεία Αγίου Νικολάου και Ακτή Μιαούλη 65
Πειραιώς
Αττικής
769,25
2.271,00
3.344.960,47
5.253.901,89
4.575.667,00
0,50%
1.230.706,53
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
57
Κατάστηµα
Γρεβενών 10 και Αντιοχείας
Αττικής
566,80
1.212,66
1.631.385,53
883.184,30
1.446.197,00
0,16%
-185.188,53 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
58
59
60
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
Φλωρίνης και Θηβών 137
Ακτή Θεµιστοκλέους 14-16
Πλαστήρα, 28ης Οκτωβρίου και Κούνδουρου
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη
(πρώην Νίκαιας)
Πειραιώς
Πειραιώς
Αγίου Νικολάου
Αττικής
Αττικής
Λασιθίου
169,60
379,71
211,78
274,00
337,20
758,19
316.711,26
635.260,65
967.414,35
255.363,84
650.594,52
965.603,74
372.942,00
777.418,00
1.872.328,00
0,04%
0,08%
0,20%
56.230,74 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
142.157,35 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
904.913,65 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
61
Κατάστηµα
Λ. Σούλου και Χαριλάου Τρικούπη
Αγρινίου
1.032,65
1.872,38
1.835.468,66
3.227.774,80
3.674.297,00
0,40%
1.838.828,34
62
Κατάστηµα
63
64
65
66
67
Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 240 και Μητροπολίτου
Ιωακείµ
Φιλελλήνων και Βασιλέως Κωνσταντίνου
∆εληγιάννη και Σισίνη
Μεγάλου Αλεξάνδρου και Γρ. Νικολαίδη
Ιωάννου Στ. Γάτου και Παπαχρήστου και Θόαντος
Γεωργίου Εµπειρίκου 260
68
Κατάστηµα
Σιτεµπόρων 14, ∆ρακοπούλου και Βινιεράτου
69
70
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Παρά την Κεντρική Πλατεία
Πλατεία Κιλκίς
Νέα Σµύρνης
Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας (πρώην Νέας
Φιλαδέλφειας)
Περιστερίου
Αθηναίων
Αιτωλοακαρνανία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
-2.063.133,73
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.779.564,51 γραφεία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
1.518.331,72
2.452.293,11
2.180.520,31
89,03
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
κατάστηµα
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αλεξανδρούπολης
Έβρου
332,59
1.049,65
952.917,89
1.733.049,10
2.451.313,00
0,27%
1.498.395,11 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αλµυρού
Ήλιδας (πρώην Αµαλιάδος)
Αµυνταίου
∆ελφών (πρώην Αµφίσσης)
Άνδρου
Κεφαλλονιάς (πρώην
Αργοστολίου)
Αριστοτέλη (πρώην Αρναίας)
Αρταίων
Μαγνησίας
Ηλείας
Φλώρινας
Φωκίδος
Κυκλάδων
642,13
385,29
459,30
303,34
222,40
997,50
892,40
409,82
1.075,79
843,80
1.005.518,83
972.154,06
295.077,47
898.715,23
674.454,29
593.168,05
596.745,53
201.944,51
749.894,31
1.452.442,65
945.114,00
1.232.274,00
482.014,00
1.195.188,00
1.681.967,00
0,10%
0,13%
0,05%
0,13%
0,18%
-60.404,83
260.119,94
186.936,53
296.472,77
1.007.512,71
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κεφαλληνίας
406,00
366,43
1.288.017,90
671.522,18
1.303.158,00
0,14%
15.140,10 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Χαλκιδικής
Αρτας
155,32
373,68
278,64
1.262,06
219.773,96
876.441,19
142.010,55
788.471,86
363.582,00
1.494.945,00
0,04%
0,16%
143.808,04 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
618.503,81 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
71
Γραφεία και Κατάστηµα
Μητροπόλεως και Ιπποκράτους
Βέροιας
Ηµαθίας
487,03
1.441,88
1.652.105,48
2.423.945,92
3.110.750,00
0,34%
1.458.644,52
72
Κατάστηµα και Γραφεία
Βόλου
Μαγνησίας
879,09
1.611,71
7.019.768,67
2.592.195,41
6.674.148,00
0,73%
-345.620,67
73
Κατάστηµα
Ιάσονος 50 και Παύλου Μελά
Παλαιά Εθν. Οδός Κορίνθου - Πατρών και Ελ.
Βενιζέλου
200,40
226,23
338.291,98
75.847,55
449.851,00
0,05%
111.559,02 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
74
Κατάστηµα
Νικ. Σκιαδά 8 και Αριστοτέλους
Μεσσηνίας
134,80
217,44
68.216,11
178.192,19
213.876,00
0,02%
145.659,89 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
75
Κατάστηµα
Γεωρ. Σισίνη 96
Ηλείας
190,00
116,00
97.696,76
113.654,02
197.934,00
0,02%
100.237,24 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
76
Γραφεία και Κατάστηµα
Κεντρική Πλατεία
Αρκαδίας
292,50
335,81
437.219,78
279.667,30
481.364,00
0,05%
44.144,22 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
77
Κατάστηµα
78
Κατάστηµα
79
Κατάστηµα
80
Κατάστηµα
81
Κατάστηµα
82
Κατάστηµα
83
Κατάστηµα
84
Κατάστηµα
∆ευκαλίωνος και ∆ηµοκρατίας
Μεγ. Αλεξάνδρου, Ερυθρού Σταυρού και
Λαµπριανίδου και Ερµού
Αρχ. Νικοδήµου και Ευριπίδου - Κεντρική Πλατεία
Εδέσσης
Κύπρου, Εθνικής Αντιστάσεως και πεζόδροµο οδού
Αναπαύσεως
Ελ. Βενιζέλου και Ταµπότ Κεφαλινού, Πλ. ∆ιον.
Σολωµού
Εθνικής Αντιστάσεως16Α
25ης Αυγούστου, Κορωναίου, Παπαγιαµαλή, Πλ.
Αγίου Τίτου
Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού 229 και
Τσιριντανηδών 5
85
Βέλου - Βόχας (πρώην Βόχας) Κορινθίας
Τριφυλίας (πρώην
Γαργαλιανών)
Πυνειού (πρώην Γαστούνης)
Γορτυνίας (πρώην
∆ηµητσάνης)
∆οµοκού
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
73,84
160,03
88.643,73
53.872,18
112.863,00
0,01%
24.219,27 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
673,86
1.361,90
1.625.614,23
1.225.285,26
2.564.244,00
0,28%
938.629,77 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πέλλης
1.235,40
681,00
835.213,29
1.987.949,46
2.117.869,00
0,23%
1.282.655,71 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Μάνδρας - Ειδυλίας (πρώην
Ερυθρών)
Αττικής
351,00
422,60
274.146,51
141.002,90
312.876,00
0,03%
38.729,49 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ζακυνθίων
Ζακύνθου
302,19
935,55
990.406,23
1.570.635,79
2.256.599,00
0,25%
1.266.192,77 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ηγουµενίτσας
Θεσπρωτίας
288,00
247,20
384.719,97
440.856,00
789.257,00
0,09%
404.537,03 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ηρακλείου
Ηρακλείου
818,09
297,24
711.058,63
1.524.834,72
1.997.971,00
0,22%
1.286.912,37 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ηρακλείου
Ηρακλείου
363,00
896,55
911.739,81
2.149.652,09
2.004.649,00
0,22%
1.092.909,19 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
Φθιώτιδος
∆ράµας
Καβάλας
Έδεσσας
Γραφεία και Κατάστηµα
Εγνατία Οδός 152 και Καµβουνίων
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
86
Γραφεία και Κατάστηµα
Ερµού 28 και Αριστοτέλους 19
Θεσσαλονίκης
87
88
89
90
91
92
Κατάστηµα
Γραφεία και Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Λέοντος Σοφού13
Βασιλέως Ηρακλείου51-53
Πινδάρου 94 και Αγγελίδη
Φήρα Νήσου Σαντορίνης (Κεντρική Οδός)
Μιχαήλ Κοθρή 12 και Παραλιακή οδός
Νίκου Καρβούνη και Βλαχερνών
93
Κατάστηµα
Πλατεία Ηρώων και 28ης Οκτωβρίου
94
Κατάστηµα
25ης Μαρτίου και Βαλτετσίου
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
Θηβαίων
Θήρας
Ιεράπετρας
Ιθάκης
Ιστιαίας - Αιδηψού (πρώην
Ιστιαίας)
Καλαβρύτων
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
504,59
1.448,65
3.922.863,21
3.909.120,50
5.510.033,00
0,60%
1.587.169,79
Θεσσαλονίκης
755,45
3.844,59
9.246.544,28
7.743.092,71
10.988.531,00
1,20%
1.741.986,72
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
Βοιωτίας
Κυκλάδων
Λασιθίου
Κεφαλληνίας
746,25
1.031,01
1.034,27
1.022,10
182,36
140,21
1.385,97
1.401,50
1.082,41
433,70
353,24
220,01
2.028.073,11
2.908.151,37
1.276.291,42
2.487.169,33
420.047,05
256.998,69
3.094.653,15
2.334.513,83
1.366.948,77
1.999.488,84
513.451,62
71.574,86
2.845.941,00
2.695.865,00
2.204.697,00
4.809.759,00
1.017.642,00
344.047,00
0,31%
0,29%
0,24%
0,53%
0,11%
0,04%
817.867,89
-212.286,37
928.405,58
2.322.589,67
597.594,95
87.048,31
Ευβοίας
323,14
614,35
426.022,13
419.557,57
702.594,00
0,08%
276.571,87 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Αχαϊας
521,44
272,54
460.457,46
328.786,65
859.378,00
0,09%
398.920,54 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΡΑΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΡΙΤΣΗ - ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
95
Γραφεία και Κατάστηµα
Αριστοµένους 25 και Νικηταρά
Καλαµάτας
Μεσσηνίας
550,51
2.523,99
2.610.224,62
3.616.172,79
5.746.049,00
0,63%
3.135.824,38 γραφεία
96
97
98
99
100
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Σιδηροδρόµου και Τρικάλων
Λίµνη Ποθιάς
Στ. Λάππα και Νικολάου Πλαστήρα
Ευγενίου Αιτωλού 1
Κορυτσάς και 11ης Νοεµβρίου
Καλαµπάκας
Καλυµνίων
Καρδίτσας
Καρπενησίου
Καστοριάς
Τρικάλων
∆ωδεκανήσου
Καρδίτσας
Ευρυτανίας
Καστοριάς
623,10
153,30
555,75
354,77
390,00
420,47
415,14
1.279,19
620,85
773,79
135.708,33
356.247,93
2.408.466,27
841.458,49
1.278.870,49
210.205,71
571.496,68
1.511.935,04
547.466,29
1.049.107,27
594.874,00
837.549,00
3.518.413,00
1.103.400,00
1.023.740,00
0,06%
0,09%
0,38%
0,12%
0,11%
459.165,67
481.301,07
1.109.946,73
261.941,51
-255.130,49
101 Κατάστηµα και Γραφεία
Κλεοµένους Οικονόµου και Μητροπόλεως
Αιγιαλείας (πρώην Αιγίου)
Αχαϊας
855,00
1.440,40
1.827.609,58
1.487.141,61
2.444.383,00
0,27%
102 Κατάστηµα
Ειρήνης 5
Ευγενίου Βουλγάρεως 63, Αγίων Πατέρων και
Πεζόδροµος Σωτήρος
Κοβατζή Αστέρη και Γ. Γεννηµατά
21ης Ιουνίου167
Πλατεία Νίκης 1, Παύλου Μελά και Τσόντζα
Θησέως 1 και Ορφέως και Μπακαλµπάση
Κατερίνης
Πιερίας
671,10
1.517,38
3.259.898,81
2.423.512,74
3.058.167,00
0,33%
-201.731,81 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κερκυραίων
Κέρκυρας
389,60
1.281,00
2.973.422,13
2.755.708,32
4.066.687,00
0,44%
1.093.264,87 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Συκιωνίων (Κιάτο)
Κιλκίς
Κοζάνης
Κοµοτηνής
Κορινθίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Ροδόπης
321,09
227,96
1.132,17
612,13
644,34
736,96
1.236,23
2.148,89
567.930,57
672.276,96
1.375.732,37
2.560.693,18
341.765,75
840.959,61
2.173.025,65
2.636.611,18
993.386,00
1.107.421,00
3.781.771,00
3.820.440,00
0,11%
0,12%
0,41%
0,42%
425.455,43
435.144,04
2.406.038,63
1.259.746,82
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
108 Κατάστηµα
Εθνικής Αντιστάσεως και Πυλαρινού
Κορινθίων
Κορινθίας
666,50
1.051,81
1.490.139,21
2.410.934,04
3.361.754,00
0,37%
1.871.614,79 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
109 Κατάστηµα
Πλατεία Κύπρου
Επαρχιακή και Κοινοτική οδός, παρά την Κεντρική
Πλατεία
Ερµιονίδας (πρώην Κρανιδίου) Αργολίδος
206,03
295,38
240.336,39
210.316,65
318.698,00
0,03%
78.361,61 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κυθήρων
Αττικής
336,67
269,32
342.477,83
123.570,12
336.989,00
0,04%
-5.488,83 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ευβοίας
197,41
487,12
231.553,84
234.514,52
441.016,00
0,05%
209.462,16 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
103 Κατάστηµα και Γραφεία
104
105
106
107
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
110 Κατάστηµα
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
616.773,42 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Κατάστηµα
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Μεσσηνίας
302,17
573,55
402.804,84
469.400,38
940.766,00
0,10%
537.961,16 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
113 Κατάστηµα και Γραφεία
114 Κατάστηµα
Κύµης - Αλιβερίου (πρώην
Κύµης)
25ης Μαρτιου, Πλ Γ. Καλαντζάκου επί πεζόδροµου Γ. Τριφυλίας (πρώην
Γκριτζάλη
Κυπαρισσίας)
Αντιναυάρχου Ιωαννίδη και Ρήγα Φερραίου
Κώων
Ν. Παπαγεωργίου 3 και Καλλιπόλεως
Λαγκαδά
∆ωδεκανήσου
Θεσσαλονίκης
243,00
575,29
420,16
558,42
925.966,60
381.844,91
1.608.019,95
628.165,20
1.474.974,00
1.127.988,00
0,16%
0,12%
549.007,40 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
746.143,09 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
115 Γραφεία και Κατάστηµα
Πλατεία Πάρκου και Καποδιστρίου 1
Λαµιέων
Φθιώτιδος
529,90
2.750,80
3.928.741,05
3.601.760,56
4.712.117,00
0,51%
783.375,95 γραφεία
116 Γραφεία και Κατάστηµα
Κύπρου 87 και Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 48 -52
Λαρισαίων
Λαρίσης
609,54
2.639,55
7.943.135,80
6.423.212,51
7.405.889,00
0,81%
117
118
119
120
121
122
123
Μπουφίδου 2 και Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως
Κολοκοτρώνη 19 & Λ. Ζέρβα 2
Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου 68
Νικολάου Λούβρου και Λόρδου Βύρωνος
Κεντρική Πλατεία (επί της Μπουλοβασίλη)
Κουντουριώτου 29 και Ερµού
Οδός Θεοφίλου, Πλατεία Καρατάσου
Λειβαδιάς
Μεγαλόπολης
Μεγαρέων
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγείου
Μεσσήνης
Λέσβου (πρώην Μυτιλήνης)
Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας
Βοιωτίας
Αρκαδίας
Αττικής
Αιτωλοακαρνανίας
Μεσσηνίας
Λέσβου
Ηµαθίας
395,64
152,89
495,60
355,14
611,56
325,65
458,08
701,85
483,11
610,23
607,89
790,11
638,32
785,03
1.090.789,38
355.293,87
535.799,87
845.901,84
775.934,31
1.860.961,00
1.166.759,53
1.226.733,05
199.826,97
428.590,89
753.415,76
301.529,15
1.384.181,56
974.041,18
2.527.179,00
565.220,00
777.106,00
905.524,00
1.072.249,00
3.086.554,00
1.194.272,00
0,28%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,34%
0,13%
111 Κατάστηµα
112 Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Επί ∆ηµοτικής οδού και έναντι Πλ. Αγίου Αθανασίου
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
-537.246,80 γραφεία
1.436.389,62
209.926,13
241.306,13
59.622,16
296.314,69
1.225.593,00
27.512,47
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΛΤΑ
ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
124 Κατάστηµα
125 Κατάστηµα
126 Κατάστηµα
127 Κατάστηµα
128 Κατάστηµα
129 Κατάστηµα
130 Κατάστηµα και Γραφεία
131 Κατάστηµα και Γραφεία
132 Κατάστηµα
133 Κατάστηµα και Γραφεία
134 Κατάστηµα και Γραφεία
Πλατεία Συντάγµατος 1 - Σταϊκοπούλου και
Παπαλεξοπούλου
Πλατεία Οµονοίας και Εθνικής Αντιστάσεως και ∆ηµ.
Τζαβούρα 9
Φλιούντος3
Πλατείας Μπογατσοπούλου 1 και Μεγάλου
Αλεξάνδρου
Κονίτσης13
Λ. Παναγιώτη Τσάλδαρη 43, Κολοκοτρώνη και
Αραβαντινού
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 81 και
Αδριανουπόλεως
Πλατεία Ηρώων και 28ης Οκτωβρίου 55
Κεντρική Οδός Μυτιλήνης - Πλωµαρίου
Συνοικία "Κάτω Πόρτα", Παροικιά
Πλατεία Τριών Συµµάχων και συµβολής Αγίου
Ανδρέου, Όθωνος -Αµαλίας
Αργολίδας
441,92
1.039,60
3.011.852,03
2.210.074,68
4.166.593,00
0,45%
1.154.740,97 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Χαλκιδικής
205,92
457,62
411.197,34
555.254,55
1.084.757,00
0,12%
673.559,66 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κορινθίας
159,22
346,84
199.516,12
142.586,98
260.860,00
0,03%
61.343,88 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Βισαλτίας (πρώην Νιγρίτας)
Σερρών
259,82
681,70
534.080,18
415.263,04
649.425,00
0,07%
115.344,82 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ξάνθης
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
(πρώην Ξυλοκάστρου)
Ξάνθης
3.297,46
1.619,64
1.780.747,26
3.652.181,06
5.447.575,00
0,59%
3.666.827,74 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κορινθίας
245,12
282,89
524.835,91
389.608,52
570.288,00
0,06%
45.452,09 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ορεστιάδας
Έβρου
177,27
542,64
464.263,95
397.852,41
724.689,00
0,08%
260.425,05 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ορχοµενού
Γέρας, Μυτιλήνης
Πάρου
Βοιωτίας
Λέσβου
Κυκλάδων
207,67
409,49
211,70
372,14
198,23
322,80
233.477,37
101.753,90
759.728,38
197.320,36
144.072,17
335.164,75
408.327,00
324.087,00
1.551.302,00
0,04%
0,04%
0,17%
174.849,63 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
222.333,10 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
791.573,62 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πατρέων
Αχαϊας
531,02
1.328,73
2.009.349,89
2.606.295,86
5.811.273,00
0,63%
3.801.923,11 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
712,21
4.426,11
6.341.747,58
7.321.902,29
7.166.234,00
0,78%
824.486,42
1.147,00
673,94
219,10
985,51
370.753,31
1.054.773,51
425.105,69
638.769,83
377.134,00
1.800.377,00
0,04%
0,20%
6.380,69
745.603,49
605,13
876,19
1.215.449,46
1.112.392,49
2.047.289,00
0,22%
831.839,54 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ναυπλιέων
Νέας Προποντίδας (πρώην
Νέων Μουδανιών)
Νεµέας
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
135 Γραφεία και Κατάστηµα
∆. Γούναρη και Κορίνθου 327
Πατρέων
Αχαϊας
136 Κατάστηµα
137 Κατάστηµα
Παπαφλέσσα, Μαιζώνος, Γεναδίου και Κορίνθου
∆αγκλή και Θεοφάνους και Ελευθερίου Βενιζέλου 8
28ης Οκτωβρίου επί Κεντρικής Πλ. Πύργου "Σάκη
Καράγιωργα"
Εµµ. Τσουδερού και Γ. Τσαγρή
Πατρέων
Πρέβεζας
Αχαϊας
Πρεβέζης
Πύργου
Ηλείας
Ρεθύµνης
Ρεθύµνης
1.381,99
751,27
525.995,99
1.298.267,64
2.896.157,00
0,32%
2.370.161,01 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Πλατείας Κύπρου και Εθνάρχου Μακαρίου
Λεωφόρου Θεµ. Σοφούλη 72 και Αρχ. Κυρίλλου
Βασ. Βασιλείου 2,Γρ. Λαµπράκη, Πριγκ.
Χριστοφόρου και Κύπρου
Βασιλέως Γεωργίου (Πλησίον Πλατείας 25ης
Κωνσταντίνου Πετρίδου και Βόλου
28ης Οκτωβρίου και Κονδύλη
28ης Οκτωβρίου 2 και Εθνικής Αντιστάσεως 9
Ρόδου
Βαθέος Σάµου
∆ωδεκανήσου
Σάµου
1.010,80
476,29
2.382,50
1.216,86
6.238.072,54
1.142.357,11
8.142.475,19
1.083.340,77
5.944.369,00
2.531.491,00
0,65%
0,28%
-293.703,54 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
1.389.133,89 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Σερρών
Σερρών
1.251,62
1.826,98
4.174.387,90
2.730.331,17
4.729.758,00
0,52%
555.370,10 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Σουφλίου
Στυλίδα
Τρικκαίων
Τριπόλεως
Έβρου
Φθιώτιδα
Τρικάλων
Αρκαδίας
192,34
358,52
275,58
278,70
273,55
330,66
855,77
949,41
82.642,36
283.730,48
1.971.178,24
2.074.246,46
144.550,84
724.594,04
1.389.379,81
1.309.425,11
286.562,00
384.218,00
1.922.064,00
2.254.629,00
0,03%
0,04%
0,21%
0,25%
203.919,64
100.487,52
-49.114,24
180.382,54
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
147 Κατάστηµα
Λαµίας, Επαγγελµατιών και 28ης Οκτωβρίου
Φαρσάλων
Λαρίσης
264,00
737,00
289.214,95
529.928,35
762.083,00
0,08%
472.868,05 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
148 Κατάστηµα και Γραφεία
Πλατεία Οµονοίας 6 και Ανδριανουπόλεως
Αλεξανδρούπολης (πρώην
Φερρών)
Έβρου
293,51
614,12
608.938,50
230.208,04
472.997,00
0,05%
149 Γραφεία και Κατάστηµα
Ελευθερίου Βενιζέλου και Ι. Ιωαννίδου και Συγγρού
Χαλκιδέων
Ευβοίας
528,19
1.985,41
2.075.441,49
2.425.272,75
3.810.234,00
0,42%
138 Κατάστηµα
139 Κατάστηµα
140 Κατάστηµα και Γραφεία
141 Κατάστηµα
142 Κατάστηµα
143
144
145
146
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
150 Γραφεία και Κατάστηµα
870,57
3.198,39
5.482.901,53
5.977.720,40
8.421.386,00
0,92%
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
-135.941,50 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
1.734.792,51 γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
2.938.484,47 γραφεία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
∆ΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Γ.Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
Ε∆ΟΣΣΑΥΚ ΣΠΕ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ - ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Σοφοκλή Βενιζέλου και Στρατηγού Τζανακάκη
Χανίων
Χανίων
151 Κατάστηµα και Γραφεία
Αγίου ∆ηµητρίου 2 και Ελευθερίου Βενιζέλου
200,81
503,10
459.252,49
324.256,85
515.536,00
0,06%
56.283,51 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Οµονοίας 4 και Φιλίππου
Σερρών
388,12
537,60
410.165,94
315.852,11
512.403,00
0,06%
102.237,06 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
153 Κατάστηµα
154 Κατάστηµα
Κότσικα και Καρύστου 13
Φρίξου Παπαχριστίδη 81
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 195 και Ζαχαρία
Παπαντωνίου 2
Νέστου (πρώην Χρυσούπολης)
Σιντίκης (πρώην
Σιδηροκάστρου)
Καρύστου
Ελευθερουπόλεως
Καβάλας
152 Κατάστηµα
Ευβοίας
Καβάλας
622,26
337,07
612,10
772,94
437.749,92
666.780,88
379.020,33
415.313,10
630.604,00
859.520,00
0,07%
0,09%
192.854,08 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
192.739,12 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
155 Γραφεία και Κατάστηµα
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
1.486,37
1.664,29
3.055.830,96
2.478.099,28
2.763.500,00
0,30%
-292.330,96
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
156 Γραφεία και Κατάστηµα
Λεωφόρος Ηρακλείου 243 και Αγ.Βασιλείου
Ν.Ιωνίας
Αττικής
418,46
2.549,58
3.291.070,35
2.940.412,23
6.593.701,00
0,72%
3.302.630,65
157 Κατάστηµα
Λεωφόρος Κηφισίας 273 και Αδριανού
Κηφισιάς
Αττικής
9.378,94
4.221,94
12.513.663,47
8.381.048,41
20.954.619,00
2,29%
8.440.955,53 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
158 Κατάστηµα και Γραφεία
Ιερά Οδός 25-27-29, Ευνειδών και Ευµολπιδών
Αθηναίων
Αττικής
2.936,84
1.640,11
2.142.976,57
3.935.690,71
5.587.327,00
0,61%
3.444.350,43 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
159 Κατάστηµα
160 Κατάστηµα
Σεβαστουπόλεως 142 και Συνταγµατάρχη ∆αβάκη
Πρασίνου Λόφου 9 και Πολυτεχνείου
Αθηναίων
Νέου Ηρακλείου Αττικής
Αττικής
Αττικής
511,96
1.226,61
879,26
1.217,60
2.119.052,66
2.409.272,15
1.994.432,33
3.074.271,64
1.921.663,00
3.795.478,00
0,21%
0,41%
-197.389,66 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
1.386.205,85 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
161 Κατάστηµα και Γραφεία
Ίωνος ∆ραγούµη 1 και Μεγάλου Αλεξάνδρου
Καβάλας
Καβάλας
1.279,84
2.273,44
5.997.131,88
4.994.204,28
5.385.095,00
0,59%
-612.036,88 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Λευκάδας
Πολύγυρου
Οιχαλίας (πρώην Μελιγαλάς)
Γαλατσίου
Καισαριανής
Αµαρουσίου
Νέα Ερυθραίας
Αγίας Παρασκευής
Αθηναίων
Λευκάδας
Χαλκιδικής
Μεσσηνίας
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
470,31
244,56
224,27
1.144,35
704,25
456,89
1.968,52
1.450,00
235,71
833,84
767,82
404,60
364,40
1.093,33
1.307,67
869,35
575,10
422,00
739.414,04
652.870,00
297.791,37
483.131,31
2.058.549,71
2.421.646,56
2.973.196,79
1.717.717,31
483.958,23
908.435,54
339.247,47
207.133,85
573.863,28
966.044,84
1.843.095,54
1.901.495,44
1.230.805,42
523.130,88
1.773.740,00
754.931,00
354.313,00
1.398.675,00
2.557.286,00
3.481.106,00
4.305.624,00
2.279.457,00
415.151,00
0,19%
0,08%
0,04%
0,15%
0,28%
0,38%
0,47%
0,25%
0,05%
Αθηναίων
Αττικής
6.361,05
25.342,18
25.012.489,42
30.142.528,96
38.059.925,00
4,15%
172 Κατάστηµα
Ιωάννου Μελά 87 και Κυθήρων
Πολυτεχνείου 43 και Νικηφόρου Φωκά
Πλατεία Αγ. Ιωάννη
Αγίας Γλυκερίας3
Εθνικής Αντιστάσεως 41-45 και Πανιωνίου
∆ιονύσου 42 και Θησέως
Ελευθερίου Βενιζέλου 59 και Χαριλάου Τρικούπη
Ευεργέτου Γιαβάση 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου 8
Κερκύρας 54 και Μήλου
Λ. Αθηνών 128-132 και των οδών Ιφιγενείας και
Πατίλη
Λεωφόρος Βουλιαγµένης 208
Αττικής
828,12
1.015,23
3.658.703,08
1.319.365,44
3.109.174,00
0,34%
-549.529,08 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
173 Κατάστηµα
∆εκελείας 225
Αττικής
514,43
405,00
701.943,76
295.480,32
515.588,00
0,06%
-186.355,76 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
174 Κατάστηµα
Λεωφόρος Μεσογείων 226 και Αετιδέων
Αττικής
1.612,92
937,72
2.570.274,40
2.463.587,43
2.495.035,00
0,27%
-75.239,40 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
175 Κατάστηµα
Κλαπανάρα 2 και Αγίου Παντελεήµονος2
Αττικής
241,60
428,00
290.099,74
216.406,08
735.378,00
0,08%
445.278,26 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
176 Κατάστηµα
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 33 και Σινιόσογλου
Αττικής
344,14
1.059,00
1.526.078,78
859.602,80
2.457.725,00
0,27%
931.646,22 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
177 Κατάστηµα
Νικηταρά 2, Πάρκου και Βασιλέως Γεωργίου
1.025,00
2.420,11
2.691.799,82
2.505.119,80
2.821.364,00
0,31%
129.564,18 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
178 Κατάστηµα
Στράτου και Ψαρογιάννη
∆άφνης
Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας (πρώην Νέας
Φιλαδέλφειας)
Χολαργού
Κερατσίνι - ∆ραπετσώνα
(πρώην ∆ραπετσώνα)
Κερατσίνι - ∆ραπετσώνα
(πρώην Κερατσίνι)
Άργους - Μυκηνών (πρώην
Άργους)
Αµφιλοχίας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ FACTORS
ΕΘΝΙΚΗ LEASING
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αιτωλοακαρνανίας
488,51
411,20
492.528,53
240.467,82
561.169,00
0,06%
68.640,47 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
179 Κατάστηµα
Πλούτωνος και Πλατεία Ηρώων
Ελευσίνας
Αττικής
743,60
1.387,00
1.439.688,88
775.281,11
2.833.817,00
0,31%
1.394.128,12 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
180 Κατάστηµα
Κοµνηνών και Βαζελώνος 30
Θεσσαλονίκης
597,00
627,28
1.867.275,33
1.641.446,17
2.872.086,00
0,31%
1.004.810,67 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
181 Κατάστηµα και Γραφεία
25ης Μαρτίου 28 και Παραλιακή οδός
Καλαµαριάς
Λουτρακίου - Αγ. Θεόδωρων
(πρώην Λουτρακίου Περαχώρας)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κορινθίας
262,30
833,29
857.269,36
1.384.283,06
1.978.056,00
0,22%
1.120.786,64 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Μακρακώµη
Φθιώτιδος
161,25
197,25
152.541,18
124.747,03
229.184,00
0,03%
Γλυφάδας
Αττικής
1.140,00
705,07
7.931.101,55
3.491.891,09
7.681.031,00
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
171 Γραφεία και Κατάστηµα
Αργολίδος
1.034.325,96
102.061,00
56.521,63
915.543,69
498.736,29
1.059.459,44
1.332.427,21
561.739,69
-68.807,23
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
13.047.435,58 γραφεία
183 Κατάστηµα
Παρά την Κεντρ. Πλ. ∆ηµοκρατίας, Π. Μπακογιάννη,
Αριστοφάνους
Ιωάννου Μεταξά13
184 Γραφεία και Κατάστηµα
28ης Οκτωβρίου 98
Αθηναίων
Αττικής
379,59
2.290,00
5.015.038,10
3.215.835,03
4.053.960,00
0,44%
-961.078,10
185 Κατάστηµα
Σούτσου και Ιεράς Οδού 310-312
Αιγάλεω
Αττικής
1.596,09
1.445,25
2.798.121,46
1.658.568,90
2.942.355,00
0,32%
144.233,54
186 Γραφεία και Κατάστηµα
Μοναστηρίου 91 και Γιαννιτσών 46
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
789,32
3.415,64
3.944.970,38
6.289.330,49
4.189.435,00
0,46%
244.464,62
182 Κατάστηµα
187 Κατάστηµα
188 Κατάστηµα και Γραφεία
189 Γραφεία
190 Κατάστηµα
191 Κατάστηµα
192 Κατάστηµα
193 Κατάστηµα και Γραφεία
Βιοµηχανοστάσιο /
194
Αποθηκευτικός χώρος
195 Γραφεία
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α' 27 και Ανδρούτσου
Πειραιώς
148-150
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Μαυροµιχάλη και
Αθηναίων
Φαναριωτών
Μοσχάτου - Ταύρου (πρώην
Θεσσαλονίκης 125 και Βόλου
Μοσχάτου)
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α' 26, Φιλοποίµενος
Θεσσαλονίκης
και Χάλκης
Παιονίας (πρώην
Παντελή Ελευθεριάδη21
Αξιουπόλεως)
Εθν. Οδός Καστελίου Χανιών και Οµογενών Αµερικής Κισσάµου
Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου 52 και Αρκαδίας
Περιστερίου
Μάνδρας - Ειδυλλίας (πρώην
Εθνική Οδός 3 "Ελευσίνας - Θήβας - Λιβαδειάς
Μάνδρας)
Πόρου, Γαργητού και παραπλεύρου της Λ. Σταυρού Γέρακα
Ελευσίνας
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
76.642,82
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
0,84%
-250.070,55 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
Αττικής
480,94
791,50
2.037.509,70
1.856.621,08
2.839.396,00
0,31%
801.886,30 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
1.014,93
1.049,50
2.081.581,05
996.827,90
1.778.945,00
0,19%
-302.636,05 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
3.854,36
8.296,79
5.615.686,20
6.073.028,47
8.586.411,00
0,94%
Θεσσαλονίκης
447,90
494,76
615.025,70
964.132,43
898.020,00
0,10%
282.994,30 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κιλκίς
467,74
653,88
428.415,30
125.237,42
357.328,00
0,04%
-71.087,30 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Χανίων
Αττικής
285,65
577,30
410,07
1.397,58
303.719,51
2.365.179,25
257.817,48
2.057.428,60
556.982,00
2.799.923,00
0,06%
0,31%
253.262,49 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
434.743,75 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
15.443,41
8.500,12
3.555.221,16
1.067.597,44
3.727.191,00
0,41%
171.969,84 Αποθήκη
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
18.706,90
38.517,81
37.089.240,35
30.543.285,38
62.193.548,00
6,79%
2.970.724,80 Γραφεία
25.104.307,65 Γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
196 Γραφεία και Κατάστηµα
Χρυσοσπηλαιωτίσσης 9 και Μιλτιάδου
Αθηναίων
Αττικής
535,10
2.912,00
5.079.081,27
3.929.353,41
6.482.803,00
0,71%
1.403.721,73
197 Κατάστηµα και Γραφεία
198 Κατάστηµα και Γραφεία
199 Κατάστηµα
Μητροπολίτου Ιακώβου και ∆. Τράχου
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 124 Περιοχή Χαριλάου
∆ήµος Γορτυνίας (πρώην Τροπαίων)
Κοζάνης
Θεσσαλονίκης
Αρκαδίας
439,32
922,02
160,30
670,07
1.400,35
168,31
248.034,09
2.540.328,93
150.546,19
346.626,15
1.509.563,76
64.877,40
527.361,00
2.710.334,00
161.228,00
0,06%
0,30%
0,02%
279.326,91
170.005,07
10.681,81
200 Κατάστηµα
Λειβαδιάς - ∆ελφών και Κωστή Παλαµά
Βοιωτίας
113,51
101,62
119.743,34
98.452,17
289.109,00
0,03%
169.365,66 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
201 Κατάστηµα
Στρατηγού Ν.Ρόκα 65 και Βασιλείου Λάσκου
Αττικής
435,40
206,90
400.959,33
156.634,63
169.401,00
0,02%
202 Κατάστηµα
203 Κατάστηµα
204 Κατάστηµα
28ης Οκτωβρίου21
Χορτάτζη και Λεωφόρου Κουντουριώτου
Ζαρουχλέϊκα - Ανθείας και Ευβοίας
Θεσσαλονίκης
Ρεθύµνης
Αχαϊας
406,00
844,49
244,79
405,80
455,50
479,17
308.522,16
783.562,18
110.509,15
318.019,17
1.004.382,38
380.973,17
460.122,00
1.413.028,00
501.201,00
0,05%
0,15%
0,05%
151.599,84 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
629.465,82 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
390.691,85 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
205 Κατάστηµα
Κοµνηνών65
Θεσσαλονίκης
2.347,47
473,07
736.456,11
913.724,84
1.297.113,00
0,14%
560.656,89 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
206 Κατάστηµα
Αγίας Τριάδος22-22Α-24
453,00
451,93
422.883,07
450.724,28
520.650,00
0,06%
97.766,93 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
207 Κατάστηµα
ΒΙΠΕΘ, Ο.Τ. 12, Α2 και Α4
2.977,00
1.168,26
321.383,42
410.677,02
1.826.496,00
0,20%
1.505.112,58 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
208 Κατάστηµα και Γραφεία
28ης Οκτωβρίου και Καποδιστρίου
Λ. Πόρτο Ράφτη, Ι.Παπακωνσταντίνου και Ιωάν.Αθ.
Κιµπεζή
Βοΐου (πρώην Σιάτιστας)
Θεσσαλονίκης
Γορτυνίας (πρώην Τροπαίων)
∆ιστόµου - Αράχωβας Αντίκυρας (πρώην Αράχωβας)
Μάνδρας - Ειδυλλίας (πρώην
Μάνδρας)
∆έλτα (πρώην Εχεδώρου)
Ρεθύµνης
Πατρέων
Πυλαίας - Χορτιάτη (πρώην
Πανοράµατος)
Πατρέων
Ωραιοκάστρου (πρώην
Καλλιθέας)
∆ελφών (πρώην Ιτέας)
Φωκίδας
459,51
380,34
499.581,63
750.519,42
782.575,00
0,09%
282.993,37 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Μαρκόπολου Μεσογαίας
Αττικής
753,60
557,54
868.792,94
611.921,18
1.078.168,00
0,12%
209.375,06 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αθηναίων
Αττικής
353,44
2.266,00
5.474.689,71
4.829.388,29
6.837.524,00
0,75%
Βιβλιοπωλείο Μορφωτικού
Ιδρύµατος ΕΤΕ και γραφεία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Κηφισιάς
Αττικής
2.170,10
1.829,05
3.380.932,43
2.158.526,60
2.966.966,00
0,32%
-413.966,43 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
421,45
510,00
318.885,82
450.816,00
958.658,00
0,10%
639.772,18 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
214,00
326,21
499.967,23
338.436,25
813.590,00
0,09%
313.622,77 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
Φθιώτιδος
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Εύβοιας
463,82
2.601,00
1.528,27
727,27
201,60
407,20
387,44
119,50
371,32
730,90
316,05
575,00
1.739.822,08
158.640,19
1.758.754,15
829.878,22
233.548,96
869.983,58
514.675,30
154.916,58
573.283,90
897.498,36
533.798,56
550.827,00
871.503,00
135.424,00
1.852.101,00
1.000.607,00
378.778,00
1.225.452,00
0,10%
0,01%
0,20%
0,11%
0,04%
0,13%
Αττικής
2.129,00
5.501,00
11.999.757,87
8.633.648,88
12.995.088,00
1,42%
995.330,13 γραφεία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
979,00
775,08
1.668.347,25
2.203.726,39
2.432.925,00
0,27%
764.577,75 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
2.063,88
486,91
550,03
480,16
611,58
977,12
281.130,34
536.359,01
847.725,62
791.076,91
1.014.797,02
822.244,88
1.177.043,00
1.294.373,00
712.028,00
0,13%
0,14%
0,08%
895.912,66 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
758.013,99 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
-135.697,62 Κατάστηµα
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
209 Κατάστηµα
210 Γραφεία και Κατάστηµα
211 Κατάστηµα
212 Κατάστηµα
213 Κατάστηµα
214
215
216
217
218
219
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα
220 Γραφεία και Κατάστηµα
221 Κατάστηµα και Γραφεία
Αµερικής 13
Γαλήνης, Ποταµού και παρόδου της Εθν. οδού
Αθηνών-Λαµίας
Νεαπόλεως 39-45
Βύρωνα
Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας
Λεωφόρος Σαλαµίνας83
(πρώην Κερατσινίου)
Ολυµπιονίκη Χρήστου Μάντικα και Αραφηνιδών Αλών Ραφήνας
Κανάρη και Παπαφλέσσα
Λαµιέων
Λεωφόρος Ηρακλείου 293
Νέας Ιωνίας
Φορµίωνος 13 και Θεαγένους 17
Καισαριανής
Σαπφούς 103 και Μακεδονίας
Καλλιθέας
Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου15
Χαλκιδέων
Ακαδηµίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη και Ζωοδόχου
Αθηναίων
Πηγής
Ρούσου Χούρδου 4 και Σµύρνης
Ηρακλείου
Αχαϊας
Θεσσαλονίκης
Ηρακλείου
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
-231.558,33 Κατάστηµα
1.362.834,29
-868.319,08
-23.216,19
93.346,85
170.728,78
145.229,04
355.468,42
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Κατάστηµα
Τραπεζικό Κατάστηµα
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.
222 Κατάστηµα
Βασιλίσης Σοφίας 85 και Γ.Σουρή
223 Κατάστηµα
Ελευθερίου Βενιζέλου 72 και Ηπείρου
224 Κατάστηµα
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Παύλου Μελά
Ο µισθωτής µισθώνει χώρο του ακινήτου για λειτουργία ATM
Αµαρουσίου
Καβάλας
Κοζάνης
Αττικής
Καβάλας
Κοζάνης
225 Γραφεία και Κατάστηµα
Πλατεία Αριστοτέλους 6 και Πλουτάρχου 5
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
878,95
4.521,33
16.987.888,25
16.152.423,69
17.568.809,00
1,92%
580.920,75
226 Κατάστηµα
Μιχαήλ Αγγέλου 3 και Γρηγορίου Σακκά 1
Αγίου Ελευθερίου και 40 Εκκλησιών και Ανδρέου
∆ηµητρίου
Κ. Γερακάρη, Ανώνυµης ∆ηµοτικής Οδού και Λ. Π.
Κουντουριώτη
25ης Μαρτίου 9
Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και Αντωνοπούλου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 και Πετροκοκκίνου
Παύλου Κουντουριώτη και Κοµνηνάκη
Ιωαννιτών
Ιωαννίνων
839,50
530,30
2.174.646,93
1.003.583,23
2.046.981,00
0,22%
-127.665,93
Ξάνθης
Ξάνθης
642,14
408,32
464.267,01
519.941,89
728.638,00
0,08%
264.370,99 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ρεθύµνης
Ρεθύµνης
718,19
375,14
592.588,69
796.952,34
1.201.876,00
0,13%
609.287,31 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ρόδου
Καλαµάτας
Χίου
Λέσβου (πρώην Μυτιλήνης)
Κεφαλονιάς (πρώην
Αργοστολίου)
∆ωδεκανήσου
Μεσσηνίας
Χίου
Λέσβου
664,50
693,90
276,50
531,39
451,80
543,58
473,69
361,62
1.618.516,30
1.066.650,81
767.530,52
1.085.505,94
1.865.604,14
394.544,20
338.466,86
862.638,14
1.013.405,00
2.207.623,00
750.596,00
1.341.301,00
0,11%
0,24%
0,08%
0,15%
Κεφαλληνίας
330,52
206,74
571.986,41
418.370,18
831.709,00
0,09%
259.722,59 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
227 Κατάστηµα
228 Κατάστηµα
229
230
231
232
Κατάστηµα
Κατάστηµα
Κατάστηµα και Γραφεία
Κατάστηµα
-605.111,30
1.140.972,19
-16.934,52
255.795,06
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Κατάστηµα
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Κατάστηµα
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
233 Κατάστηµα
Αντώνη Τρίτση115
234 Γραφεία και Κατάστηµα
Λεωφόρος Θησέως 328-330 και Πεισιστράτου 58
Καλλιθέας
Αττικής
4.334,75
5.269,64
8.919.285,50
8.490.062,98
9.160.426,00
1,00%
241.140,50
235 Κατάστηµα
236 Κατάστηµα
237 Κατάστηµα
Κωνσταντίνου Βάρναλη1
Βασιλέως Γεωργίου Β'83
Αχιλλέως και Αλκυόνης
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Λεωφόρος Ηρώων
Πολυτεχνείου
Λεωφόρος Μεσογείων 429 και Χαλανδρίου 3
Παναγή Τσαλδάρη 16-20
Λεωφόρος Μεσογείων 1 & Λεωφόρος Βασιλισσης
Σοφίας 118
Λεωφόρος Συγγρού 174 & Καλαφάτη
Χαλανδρίου
Γλυφάδας
Παλαιού Φαλήρου
Αττικής
Αττικής
Αττικής
976,58
1.279,75
784,00
459,50
550,82
289,00
1.077.608,84
1.477.926,20
636.651,01
806.903,22
1.727.291,14
321.030,36
1.767.101,00
1.196.130,00
673.315,00
0,19%
0,13%
0,07%
689.492,16
-281.796,20
36.663,99
Λαρισαίων
Λαρίσης
3.542,12
386,89
520.553,34
477.808,50
305.054,00
0,03%
-215.499,34 Κατάστηµα
Αγίας Παρασκευής
Περιστερίου
Αττικής
Αττικής
3.130,99
831,00
479,00
325,38
1.625.434,74
531.518,09
983.131,92
706.515,26
1.035.900,00
1.043.012,00
0,11%
0,11%
-589.534,74 Κατάστηµα
511.493,91 Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Αθηναίων
Αττικής
996,36
8.589,96
16.280.342,65
16.702.374,71
17.769.391,00
1,94%
Καλλιθέας
Αττικής
914,49
220.516,15
2.269,70
354.640,18
5.498.242,99
595.366.252,98
3.756.139,62
519.557.541,56
3.777.935,00
786.146.279,00
816,80
58.574,45
129.900.000,00
129.959.391,25
916.105.670,25
0,41%
85,81%
238 Κατάστηµα
239 Κατάστηµα
240 Κατάστηµα
241 Γραφεία και Κατάστηµα
242 Γραφεία
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μετρητά
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσµίας
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
14,19%
100,00%
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
γραφεία
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Κατάστηµα
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ
Τραπεζικό κατάστηµα ΕΤΕ και
1.489.048,35 γραφεία
-1.720.307,99 Γραφεία
190.780.026,02
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
30.06.2012
7.711.455,89 Αξία ενεργητικού βάσει
6.095.767,31
Αξία αποτίµησης ακινήτων βάσει 2778/1999
% αποτιµηµένων ακινήτων επί ενεργητικού
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
30.06.2012
924.244.318,95
786.146.279,00
85,06%
Αξία αποτίµησης ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου
% ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου επί ενεργητικού
1.176.920,97
0,13%
Αναπόσβεστη λογιστική αξία ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου βάσει ∆ΠΧΑ
% ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου επί ενεργητικού
1.295.642,84
0,14%
129.959.391,25
14,06%
Αξία διαθεσίµων
% διαθεσίµων επί ενεργητικού
31.12.2011 Σηµειώσεις:
925.713.917,23 1. Η Εταιρεία έχει πλήρη κυριότητα επί των ακινήτων της, εκτός από το α' υπόγειο του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό
Νικηταρά 2, Πάρκου και Βασιλέως Γεωργίου, Άργος (α/α 177). Πιο αναλυτικά, η Εταιρεία είναι συνιδιοκτήτρια κατά 50%
822.260.538,00 στο α' υπόγειο επί συνόλου τµ οριζόντιας ιδιοκτησίας 564,36τµ.
88,82% 2. Τα ακίνητα είναι ελεύθερα βαρών.
1.270.511,42 3. Η Αξία Αποτίµησης 30.06.2012 αναφέρεται στις αξίες των ακινήτων, όπως προσδιορίσθηκαν στις 30.06.2012, από το
0,14% Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) σύφωνα µε τα ∆.Λ.Π και ∆.Ε.Π και το Ν. 2778/1999. Το ποσοστό επί του συνόλου των
επενδύσεων έχει υπολογισθεί µε βάση τις αξίες των ακινήτων όπως αποτιµήθηκαν από το Σ.Ο.Ε.
1.301.485,96
0,14% 4. Τα ακίνητα µε α/α 1 έως 241 εισφέρθησαν απο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στην Εταιρεια, όπως προκύπτει
από τη Λογιστική Κατάσταση της 30.09.2009, δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόµου 2778/1999, των
95.829.234,83 άρθρων 1 – 5 του νόµου 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν. Η Αξία Κτήσης των ως άνω ακινήτων αφορούν
10,35% στην λογιστική αξία όπως απεικονίζεται στην από 30.09.2009 Λογιστική Κατάσταση και η οποία έχει διαπιστωθεί µε την
απο 7.12.2009 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου.
ΑΘΗΝΑ, 27.07.2012
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Α∆Τ Σ061431
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
Α∆Τ Σ199654
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΣΑΡΗ
Α∆Τ ΑΑ003175
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΑΡ. Α∆. 78785 Α΄
Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της “Κατάστασης Επενδύσεων”
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
Χατζηπαύλου Σοφιανός &
Καµπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές &
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι
Φραγκοκκλησιάς 3α &
Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε.120
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων
προβλέπονται από τις αποφάσεις 8/259/19.12.2002 και 10/566/26.10.2010 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2778/1999 σχετικά με την Κατάσταση Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2012 της εταιρείας
«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ». Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών
Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας
γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.
Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες και τα ευρήματα μας έχουν ως εξής:
1. Η ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από τις αποφάσεις 8/259/19.12.2002 και 10/566/26.10.2010 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, που αφορούν ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
2. Οι περιγραφές των ακινήτων που εμφανίζονται στη Κατάσταση Επενδύσεων στις στήλες «Περιγραφή Ακινήτου» προκύπτουν από αυτές της σχετικής έκθεσης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2012.
3. Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω επενδύσεων σε ακίνητα που εμφανίζονται στη στήλη «Αξία Αποτίμησης 30.06.2012» προκύπτουν από αυτές της σχετικής έκθεσης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2012.
4. Η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που αναφέρεται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων συμφωνεί με την αντίστοιχη εύλογη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας που
έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν γίνει αποδεκτά στην ΕΕ για την περίοδο μέχρι και 30 Ιουνίου 2012.
5. Η αξία των Απαιτήσεων, Υποχρεώσεων, Αξία Ενεργητικού και η αναπόσβεστη λογιστική αξία ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων έχουν εξαχθεί από τα βιβλία της εταιρείας που
έχουν ενημερωθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν γίνει αποδεκτά στην ΕΕ μέχρι και 30 Ιουνίου 2012.
6. Επιβεβαιώσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών από τα οποία προέκυψαν τα παρουσιαζόμενα κονδύλια της Κατάστασης Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2012.
Από την διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψε κανένα εύρημα.
Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των
όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν
υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από την 8/259/19.12.2002 και την 10/566/26.10.2010 αποφάσεις του ΔΣ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2778/1999. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν
επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για οποιαδήποτε λογιστική περίοδο, ως σύνολο.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αλεξάνδρα Κωστάρα
ΑΜ.ΣΟΕΛ.19981