απο τη δραση του επιμελητηριου - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Το Επιμελητήριο
αΚαδηΜΙαΣ 18, 10671 αθηνα
www.acsmi.gr • [email protected]
διμΗνιΑιΟ δΕλτιΟ βιΟτΕΧνικΟυ ΕΠιμΕλΗτΗΡιΟυ ΑθΗνΑΣ
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 • Τ Ε υ χ Ο Σ 2 5 6 • ΤΙΜη ΠΩληΣηΣ 0.01 ΕυΡΩ
των Μικρών & πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
στην υπηρεσία της επιχείρησής σας...
Αδειοδότηση
επιχειρήσεων
από τα Επιμελητήρια
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ
Εκπνέουν οι προθεσμίες
ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
B IOTEXNIKO E ΠIMEλHTHPIO
THΣ
A θHNAΣ
ΔIEYΘYNΣH: AKAΔHMIAΣ 18 T.K. 10671 AΘHNA, τηλ. 210 3680.700
δIOIKHTIKO ΣYMBOYλIO
τηλ.: 210.3623.830, 210.3680.870
δIOIKHTIKH EΠITPOΠH
τηλ.: 210.3680.870, 210.3680875, FAX.210.3635.292
Πρόεδρος
A-αντιπρόεδρος
B΄ Aντιπρόεδρος
Oικονομικός Eπόπτης
Γενικός Γραμματέας
Πρόεδρος Τμήματος Βιοτεχνίας
Πρόεδρος Τμήματος υπηρεσιών
ΓPAΦEIO ΓPAMMATEIAKHΣ
ΣTHPIΞHΣ OPΓANΩN δIOIKHΣHΣ
Γ. Σφυράκη
τηλ.: 210 3680.870
:
:
:
:
:
:
:
ΡΑβΑνΗΣ ΠΑυλΟΣ
τΣΑτΣΟΣ δΗμΗτΡΗΣ
δΑμιΓΟΣ κΩνΣτΑντινΟΣ
μΑΡκΑκΗ κΩνΣτΑντινΑ
λιΑμEτΗΣ BΑΣIλΕιΟΣ
δΟυκΑΣ κΩν/νΟΣ
τΖιβΑΣ ΑΓΓΕλΟΣ
ΠPOEδPOΣ
ΓPAΦEIO NOMIKΩN YΠOθEΣEΩN
Πολ. δημητρακάκη
τηλ.: 210 3680.764
δIOIKHTIKΗ
ΠPOΪΣTAMENΗ
Παρ. Γιοβανοπούλου
δIEYθYNΣH BIOTEXNIAΣ KAI ANAΠTYΞHΣ
ΔIEYΘYNTΗΣ
Παν. μπενετάτος
τηλ.: 210 3680.877
δIEYθYNΣH δIOIKHTIKOY - OIKONOMIKOY
ΔIEYΘYNTPIA
Παρ. Γιοβανοπούλου
τηλ.: 210 3680.880
TMHMA
BIOTEXNIKΩN
θEMATΩN
TMHMA
δIEθNΩN
ΣXEΣEΩN
TMHMA
MHTPΩOY
TMHMA
EKΠAIδEYΣHΣ EΠIMOPΦΩΣHΣ
TMHMA
δIOIKHTIKOY
TMHMA
OIKONOMIKOY
TMHMA
MHXANOΓPAΦIKΩN
EΦAPMOΓΩN
TMHMA
EKδOΣEΩN, TYΠOY KAI
δHMOΣIΩN ΣXEΣEΩN
Προϊστάμενος
B. Σακοράφας
τηλ.: 210 3680.776
Προϊστάμενη
Z. λαμπρινέα
τηλ.: 210 3680.732
Προϊστάμενος
Αγγ. Πλατσιάς
τηλ.: 210 3680.876
Προϊστάμενος
Ε. κεφαλάς
τηλ.: 210 3680.881
Προϊστάμενη
Σταυρ. Γκούφα
τηλ.: 210 3680.884
Προϊσταμένη
μ. καββαδία
τηλ.: 210 3680.878
Προϊστάμενος
Ευαγ. μιχηλιός
τηλ. 210 3680.888
Προϊστάμενη
ν. Στεφανάτου
τηλ.: 210 3680.882
Eμπορικές αποστολές, πληροφορίες για
ξένες αγορές και
φορείς εξωτερικού,
εκθέσεις.
κοινοτικά
προγράμματα
τηλ.:2103680.762
Προεγγραφές - εγγραφές επιχειρήσεων,
μεταβολές στοιχείων
επιχειρήσεων, εκδόσεις
πιστοποιητικών, θεωρήσεις καταστατικών,
Πιστοποιητικά
διαγραφών
κωδικοί
αργυροχρυσοχόων
τηλ.:2103680.741-742744-745-746-748-749-751
Fax2103680.747,
2103680.176
ΓΕΜΗ:2103680.742
2103680.745
2103680.748-749
Εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών
του βΕΑ, οργάνωση
σεμιναρίων και
διαλέξεων
τηλ.:2103680.753
Eπαγ. στέγη, άδειες
λειτουργίας κλπ.
τηλ.:2103680.762
Xρηματοδότηση,
Αναπτυξιακός νόμος
κλπ.
τηλ.:2103680.739
Φορολογικό,
Ασφαλιστικό
δημόσιοι διαγωνισμοί
τηλ.:2103680.758
Ευρωπαϊκό κέντρο
Πληροφοριών
(συνδεδεμένο μέλος)
τηλ.:2103680.772
Πρωτόκολλο
τηλ.:2103680.754
Ανάπτυξη εφαρμογών
τηλ.:2103680.707,
2103680.708,
Yπηρεσία
Εντάλματα πληρωμών
2103680.712
Προσωπικού
τηλ.:2103680.729,
τηλ.:2103680.720,
2103680.770
Επεξεργασία
στοιχείων
2103680.714
Προμήθειες
τηλ.:2103680.769
καινοτομίες, ISO, CE κλπ. τηλ.:2103680.728
τηλ.:2103680.884
Εφαρμογή
INTERNET
ταμείο
τηλ.:2103680.718
τηλ.:2103680.774,
&2103680.750
2103680.775
Εισπράξεις
τηλ.:2103680.731
Επιμέλεια έκδοσης
δελτίου βΕΑ Εκδόσεις βΕΑ
τηλ.:2103680.761
διαφημίσεις
τηλ.:2103680.761
δημόσιες σχέσεις Εκδηλώσεις
τηλ.:2103680.761,
2103680.757
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 1
ΔEΛTIO
BIOTEXNIKOY EΠIMEΛHTHPIOY
AΘHNAΣ
AKAΔHMIAΣ 18
THΛ.: 210 3680.700
FAX: 210 3614.726
www.acsmi.gr
Iδιοκτήτης: BEA
Tο γράμμα της Σύνταξης
«Η μάχη του ΒΕΑ»
Eκδότης: Ραβάνης Παύλος
Eπιτροπή Περιοδικού
Πρόεδρος: Ραβάνης Παύλος
Mέλη Συντακτικής
- Βέργαδος Νικόλαος
- Γιατράς Δημήτριος
- Γελαδάκης Βασίλης
- Zαραβίνος Nικήτας
- Kαραμιχάλης Kων/νος
- Γκιζάνης Ευστάθιος
- Ρήνας Ευάγγελος
Επιμέλεια έκδοσης
Tμήμα Tύπου, Eκδόσεων
και Δημοσίων Σχέσεων BEA
Tηλ.: 210 3680.882, 210 3680.761
Fax: 210 3647.737
Δημοσιογραφική Επιμέλεια
ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΥΡΟΥΛΗ
Tηλ.: 6937-352.001
[email protected]
Δημοσιογραφική Συνεργασία
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Tηλ.: 6977-639.420
[email protected]
Διαφήμιση:
Tηλ.: 210 3680.761
Kαλλιτεχνική Eπιμέλεια
OMIΛΟΣ FORUM AEBE
Εκδοτική Παραγωγή
OMIΛΟΣ FORUM AEBE
Λ. Μεσογείων 543
T.K. 153 44
Tηλ. 210 6395.143 - 210 6000.035
E-mail: [email protected]
* Tα δημοσιευόμενα άρθρα απηχούν
τις απόψεις των συντακτών τους.
Eπιτρέπεται αναδημοσίευση
με αναφορά στην πηγή.
Το ΒΕΑ είναι μέλος του Δικτύου
Ως σημαντικό βήμα για την διατήρηση και το καθοριστικό ρόλο που
διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια θα πρέπει να εκτιμηθεί η απόφαση
του υπουργείου Ανάπτυξης, να θέσει σε διάλογο τα σχέδια Προεδρικών
Διαταγμάτων που τους δίνουν το δικαίωμα αδειοδότησης στις επιχειρήσεις - μέλη τους. Η παραχώρηση αυτή δεν αφορά απλά κάποια πλέον
γραφειοκρατική αρμοδιότητα, αλλά δείχνει την αναγνώριση και αναβάθμιση του επιμελητηριακού θεσμού.
Το ΒΕΑ έδωσε μάχη για να μη περάσουν οι προτάσεις που ήθελαν τον
«ακρωτηριασμό» των επιμελητηρίων και τη μεταβίβαση σοβαρών αρμοδιοτήτων τους, όπως το ΓΕΜΗ και οι αδειοδοτήσεις, σε ιδιώτες. Φαίνεται ότι η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ο περιορισμός
του κόστους για χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάποιους ενοχλεί. Δεν τους πέρασε όμως.
Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να δίνει μάχες για την υπεράσπιση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο πακέτο μέτρων για την λήψη της
επόμενης δόσης αναμένεται να φέρει και νέες επιβαρύνσεις στις μικρές
επιχειρήσεις που θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κακή οικονομική τους κατάσταση. Μέτρα, όπως η κατάργηση του αφορολόγητου
και η φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων με μεγάλο ενιαίο συντελεστή από το πρώτο ευρώ, εντείνουν ακόμη
περισσότερο την διάλυση της επιχειρηματικής βάσης της χώρας με σοβαρότατες συνέπειες στην ανεργία και τα έσοδα του Δημοσίου.
Παράλληλα, η μείωση των κοινωνικών δαπανών και η κατάργηση φοροαπαλλαγών θα επιδεινώσουν το οικονομικό περιβάλλον. Η πρόταση
του ΒΕΑ για μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και ιδίως της μικρής Βιοτεχνίας, συνδεδεμένη με την απασχόληση και τον εκσυγχρονισμό, μπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στους δημοσιονομικούς στόχους από τη συνεχή αύξηση των φόρων.
Φυσικά η μάχη της εξόδου από την κρίση δεν περνάει μόνο από επί
μέρους προτάσεις, αλλά και από την γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική
που ασκείται. Όπως επισημαίνει το ΒΕΑ για μια ακόμη φορά η βελτίωση του αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου γίνεται στην κατεύθυνση της
διευκόλυνσης των μεγάλων και πολύ μεγάλων επενδύσεων, αγνοώντας
την επιχειρηματική διάρθρωση της χώρας, δηλαδή τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Σειρά από όρους και προϋποθέσεις κάνουν αδύνατη την
πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα αναπτυξιακά κίνητρα.
Στο στόχαστρο του ΒΕΑ βρίσκονται και οι περιοριστικές πολιτικές
στην κοινωνική ασφάλιση με την μείωση των συντάξεων, την μείωση της
ιατροφαρμακευτικών παροχών, τη μη ενεργοποίηση των κοινωνικών
λογαριασμών του ΟΑΕΕ, καθώς και την γενική επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης των βιοτεχνών. Η επιδείνωση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης για μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων.
Ακόμη ένα από τα προβλήματα που καταβάλει προσπάθεια το ΒΕΑ
να επιλυθεί, είναι αυτό της αδυναμίας καταβολής εισφορών προς τον
ΟΑΕΕ από μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων. Δεν πρόκειται για μια στιγμιαία αδυναμία, αλλά για αδυναμία που συνδέεται με την γενικότερη
κρίση της βιοτεχνίας.
Aπό τη Συντακτική Eπιτροπή
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
1
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
BIOTEXNIKA ΘΕΜΑΤΑ•TEYXOΣ 256• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
TO ΓPAMMA THΣ
ΣYNΤAΞHΣ
•H μάχη του ΒΕΑ ........................................Σελ. 1
AΠO TH ΔPAΣH
TOY BEA
•Άρθρο Προέδρου - Ανύπαρκτη παραμένει
η ανάπτυξη.......................................................3
•TOC TOK- Προώθηση Νέων Πολιτικών για
την Επίλυση του προβλήματος της επιχειρηματικής μετάβασης στην Ελλάδα ...............5
•Νέα Υπηρεσία ΒΕΑ προς τα Μέλη του.............6
•«Χείρα βοηθείας» στις ΜΜΕ από το
ΒΕΑ...................................................................7
•Σε αφανισμό των ΜΜΕ οδηγεί το νέο φορολογικό...........................................................7
•Αντικίνητρο για την μεταποίηση το ακριβό
ηλεκτρικό ρεύμα ..............................................8
•Ρευστότητα τώρα ζητά το ΒΕΑ από τις
τράπεζες ..........................................................8
•Θάλαμος επιχειρήσεων κατά παραεμπορίου ..................................................................9
•Σύσκεψη για πάταξη παραεμπορίου.............10
•Παρέμβαση ΒΕΑ για βιβλίο δρομολογίων ............................................................10
•Συμμετοχή του ΒEΑ στην 4η Γενική Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας «ΕΒΕΠ
2012» ..............................................................11
•Το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο αγνοεί την επιχειρηματική διάρθρωση της χώρας ..............11
•Προτάσεις ΒΕΑ για το Νέο Φορολογικό.................................................................12
•Ενημερωτική ημερίδα για την υγιεινή και
ασφάλεια........................................................13
•SYSKEVASIA 2012 .........................................14
•Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας του ΒΕΑ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO ...................................................14
•Ανακοίνωση ....................................................14
•Προσφορά για όσους διαθέτουν κάρτα
μέλους ΒΕΑ....................................................14
•Έκθεση Δομικών Υλικών και Αρχιτεκτονικής BAU 2013.................................................15
•Ηλεκτρονικά οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με ΣΕΠΕ- ΙΚΑ- ΟΑΕΔ.............................16
•Πρόσκληση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ..............................................17
•Εκθέσεις στην Αττική το Β΄ εξάμηνο
του 2012 .........................................................23
•Ενημέρωση μελών μας για συμμετοχή σε
κόμβο προβολής εξαγωγικών επιχειρήσεων ...............................................................24
2
•Αυτοί που φεύγουν.........................................30
ΣυνΕνΤΕυΞΕιΣ ΑρΘρΑ
•Μονόδρομος η εξωστρέφεια για τις ελληνικές επιχειρήσεις..........................................32
EIΔHΣEIΣ - ΣXOΛIA
•Επικαιρότητα..................................................33
KΛAΔIKA NEA
•Έως και 10.000 για βελτίωση των συνθηκών
υγιεινής σε Νεόδμητες Εγκαταστάσεις και
Ανακατασκευές..............................................34
•Τα προβλήματα στον κλάδο εγκαταστατών
ανελκυστήρων ...............................................35
•Κλαδική σύμβαση με μειώσεις 18% στον
τεχνικό κλάδο.................................................36
•Αντίθετα στο νέο φορολογικό τα συνεργεία.................................................................36
•Σημαντική επιδείνωση του μεταποιητικού
κλάδου ...........................................................37
•Συρρίκνωση 38,2% παραγωγής στον κλάδο
δέρματος- υπόδησης ....................................37
•ΕΣΕΕ- Η ακρίβεια και τα αίτιά της ..................37
OIKONOMIA
•«Δεύτερη ευκαιρία» στους επιχειρηματίες
που είναι σε οικονομικό αδιέξοδο .................38
•Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το
Taxis ...............................................................39
•Έλεγχοι στις επιχειρήσεις με αυτοπεραίωση ................................................................39
•Αδειοδότηση επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια...............................................................40
•Αυξάνονται οι προσφυγές για μείωση ενοικίων.................................................................41
•Σημαντική η συνεισφορά των Επιμελητηρίων στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος...............................................41
•Στήριξη ζητούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις.................................................................42
•Πρόγραμμα Εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ........42
ΑΣΦΑΛιΣΤιΚΑ
•«Θυσιάζονται» δύο συντάξεις και όσοι
δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα.........................................................43
•Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
εισφορών σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ.................44
•Παροχές υγείας για νέους συνταξιούχους................................................................45
•ΟΑΕΕ- Από 12 Νοεμβρίου η απογραφή των
συνταξιούχων.................................................46
•ΟΑΕΕ- Λειτουργία γραφείων Συμβούλου..................................................................46
EPΓAΣIAKA
•«Φθηνότερη» η εργασία και η απόλυση για
όλους τους εργαζομένους ............................47
ΜΟνιΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 3
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ανύπαρκτη παραμένει η ανάπτυξη
• Άρθρο του Παύλου Ραβάνη, προέδρου του ΒΕΑ
Σ
ε αφανισμό οδηγούνται καθημερινά χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της
αδιέξοδης πολιτικής που ασκείται, η
οποία όχι μόνο δεν έχει ως γνώμονα
την τόνωση της ρευστότητας προς
την πραγματική οικονομία, αλλά αντίθετα προωθεί σειρά φοροεισπρακτικών μέτρων, πολλαπλασιάζοντας
τα λουκέτα και οδηγώντας στην
ανεργία 2 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Τον τελευταίο χρόνο ακούμε καθημερινά δεσμεύσεις του οικονομικού επιτελείου ότι θα δοθεί η δόση
των 31,5 δισ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, ανοίγωντας έτσι την στρόφιγγα της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία οδηγείται συνεχώς σε επώδυνες
αναβολές με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να ασφυκτιούν, ενώ ακόμη και οι συνεπείς επιχειρηματίες να αδυνατούν να αποπληρώσουν τις καθημερινές υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία, αλλά και τους ίδιους τους εργαζομένους τους.
Ένα από τα σημαντικότερα «όπλα»
που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση
και η σωστή χρήση του οποίου θα
μπορούσε να αλλάξει άρδην το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αναμφίβολα το ΕΣΠΑ. Η επιτάχυνσή του
δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά άμεση και επιτακτική, ώστε να μη χαθεί
ούτε ένα ευρώ για τις επιχειρήσεις.
Όμως προς το παρόν δεν έχει γίνει
τίποτα για την αξιοποίηση του. Πρέπει όσοι βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων να αντιληφθούν ότι
απαιτούνται έργα ΤΩΡΑ για να αλλάξει η κατάσταση και προπαντός
κυβερνητικό έργο με τη μορφή Fast
Track.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat,
τον Σεπτέμβριο η Ελλάδα εμφάνισε
το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στη χώρα
μας υποχώρησε τον προηγούμενο
μήνα στο ιστορικό χαμηλό του 0,3%
από 1,2% που ήταν τον Αύγουστο,
ενώ πριν από ένα χρόνο βρισκόταν
στο 2,9%. Στην Ευρωζώνη, ο μέσος
πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,6% και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στο 2,7%.
Αναμενόμενη εξέλιξη διότι η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση περισσότερο από πέντε συνεχόμενα χρόνια
με συνολική απώλεια 22% του ΑΕΠ
και στην κατάσταση αυτή δεν νοείται
η ύπαρξη πληθωρισμού, αφού τα νοικοκυριά έχουν μειωμένα εισοδήματα
και οι επιχειρήσεις αδυνατούν, όσο
και να το επιθυμούν, να περάσουν
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
3
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 4
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
νέες αυξήσεις τιμών.
Με τα νέα μέτρα είναι δεδομένο ότι
θα υπάρξει επιδείνωση της ύφεσης,
διότι δυστυχώς για άλλη μια φορά
ένα μεγάλο μέρος των ποσών που
αναζητούνται θα προέλθει από τη μείωση μισθών και συντάξεων, αλλά και
από την αύξηση των φορολογικών
επιβαρύνσεων. Ειδικότερα σε ότι αφορά τη φορολογία, αναμένεται περικοπή ή/και κατάργηση των μειώσεων
φόρου για τα φυσικά πρόσωπα με
αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων που αυτά έχουν ανάγκη τις μειώσεις αυτές.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας
έχει ένα φορολογικό σύστημα, ειδικά
μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις
των τελευταίων δυόμισι ετών, το οποίο
άνετα μπορεί να χαρακτηρισθεί αφενός αντιαναπτυξιακό και αφετέρου
κοινωνικά άδικο. Όλοι γνωρίζουμε
επίσης ότι η πλάστιγγα στη σχέση
άμεσων και έμμεσων φόρων γέρνει
ακόμα υπέρ των έμμεσων, ειδικά μετά
τις αλλεπάλληλες αυξήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα κάθε πολίτης ανεξάρτητα από το
εισόδημά του να συμμετέχει ισόποσα
στα κρατικά έσοδα ειδικότερα μέσω
του φόρου προστιθέμενης αξίας και
4
των φόρων στα καύσιμα.
Το μοναδικό συμπέρασμα το οποίο
με ασφάλεια μπορεί να εξαχθεί είναι
ότι, φορολογικά μέτρα τα οποία μπορεί να ληφθούν με στόχο μόνο τη βραχυπρόθεσμη τόνωση των κρατικών
ταμείων, το μόνο που μπορούν να πετύχουν είναι η περαιτέρω συρρίκνωση
του διαθέσιμου εισοδήματος και η
διατήρηση για πολύ ακόμα χρόνο της
ύφεσης με ότι κακό αυτό συνεπάγεται.
Το δημοσιονομικό πρόβλημα της
χώρας δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου
είδους μέτρα. Έχουν ήδη δοκιμασθεί
και απέτυχαν παταγωδώς, διότι αν
ήταν αποτελεσματικά σίγουρα θα είχαμε παρατηρήσει σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας και κατά συνέπεια
δεν θα χρειαζόταν η λήψη νέων. Πα-
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
λιές ξεπερασμένες συνταγές που επιβάλλονται από τους δανειστές της
χώρας δεν παράγουν κανένα θετικό
αποτέλεσμα παρά μόνο δικαιολογημένη αγανάκτηση.
Είναι απαραίτητο να υπάρξουν επιτέλους διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε
να βοηθηθούν, όχι μόνο στα λόγια, οι
ελληνικές επιχειρήσεις. Απαιτείται
εδώ και τώρα οικονομική ενίσχυση
της αγοράς για την υπέρβαση της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης που
καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό
της χώρας, χωρίς καμιά εξαίρεση. Η
έλλειψη ρευστότητας πιέζει ασφυκτικά όλες τις επιχειρήσεις, αυξάνεται
η «πιστωτική ασυνέπειά» τους, με αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση της
ανεργίας που προοιωνίζεται ανεξέλεγκτη κοινωνική ένταση.
2012
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 5
«Προώθηση Νέων Πολιτικών για την Επίλυση
του Προβλήματος της Επιχειρηματικής Μεταβίβασης
στην Ελλάδα»
Μ
ε τη συμμετοχή
εξειδικευμένων
συμβούλων, τεχνοκρατών και βιοτεχνών
πραγματοποιήθηκε στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Αθηνών ημερίδα, στα
πλαίσια της υλοποίησης
του έργου TOK-TOC,
συγχρηματοδοτούμενου
από το πρόγραμμα INTERREG IVC. Το θέμα
της ημερίδας ήταν η
“Προώθηση Νέων Πολιτικών για την Επίλυση
του Προβλήματος της
Επιχειρηματικής Μεταβίβασης στην Ελλάδα”.
Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης
της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη
στήριξη των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
μεταβίβασης της επιχειρηματικής μεταβίβασης υπογράμμισε o Πρόεδρος
του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης. «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε
τους μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες, τα μέλη μας, ανοίγοντας
δρόμους βιώσιμης ανάπτυξης... Ούτε
μια υγιής επιχείρηση δεν πρέπει να
μένει χωρίς προοπτική για συνέχεια
από τα δικά της ικανά μυαλά και χέρια...»,
δήλωσε.
Κύριος ομιλητής της Ημερίδας ήταν
ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Δρ.
Στέφανος Κομνηνός, ο οποίος στην
ομιλία του με θέμα: «Πιλοτικές Εφαρμογές
και Συνέργειες για Επιτυχή Μεταβίβαση
των Επιχειρήσεων» ανέφερε ότι η χώρα
μας έχει περίπου 100.000 μικρές και
πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις οι
οποίες χρειάζονται τη στήριξη των Επι-
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
μελητηρίων με σύγχρονα εργαλεία,
όπως είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες
υποστήριξης και οι συστάδες νέων επιχειρήσεων για τη δημιουργία πόλων
στήριξης της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισμού
και φυσικά της διαδοχής και μεταβίβασης.
Ο κ Κομνηνός δήλωσε ότι οι στατιστικές
αποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση
δεν επηρέασε τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οδήγησε όμως εκτός αγοράς
τις επιχειρήσεις που δεν είχαν λάβει
2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
5
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 6
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης των αλλαγών στην εγχώρια αλλά και στη
διεθνή αγορά. Μάλιστα σημείωσε ότι
η δημιουργία θερμοκοιτίδας, στην
οποία θα συμμετέχει συστάδα νέων
επιχειρήσεων για τη στήριξη της
διαδοχής και μεταβίβασης, της καινοτομίας του εκσυγχρονισμού είναι ήδη
στη φάση του σχεδιασμού στο ΒΕΑ
και ότι θα έχει την αμέριστη στήριξη
του υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δρ. Μιχάλης
Σφακιανάκης αναφέρθηκε στο ρόλο
του ΓΕ.ΜΗ. στην καταγραφή και την
ανάδειξη των προβλημάτων των μικρών
επιχειρήσεων. Ο κ. Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι οι φορείς που υπηρετούν
την επιχειρηματικότητα, αλλά και τα
κέντρα έρευνας θα πρέπει να σχεδιάσουν
στρατηγικές που να στηρίζουν τη δημιουργία θερμοκοιτίδων για τη βελτίωση
των παλαιότερων επιχειρήσεων και τη
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων.
Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Friesland για την Επιχειρηματική
Ανάπτυξη, κ Λέναρντ Ντρότζενταϊκ,
παρουσίασε στοιχεία για τις μικρές
επιχειρήσεις της Ολλανδίας τονίζοντας
ότι όλες είναι υποχρεωτικά μέλη των
Επιμελητηρίων, τα οποία τους προσφέρουν διαρκή στήριξη, ακόμη και
στο στάδιο της μεταβίβασης. Ένα
από τα εργαλεία υποστήριξης της μεταβίβασης είναι η δικτύωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη με τη βοήθεια
ειδικών.
Η κα Berta Perez από το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Βαρκελώνης αναφέρθηκε στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για τη στήριξη της
επιχειρηματικής μεταβίβασης. Στη συνέχεια ανέλυσε τη λειτουργία ψηφιακής
πλατφόρμας για την προβολή των
επιχειρήσεων που οι ιδιοκτήτες τους
αναζητούν νεότερους συνεχιστές.
Ο καθηγητής Επιχειρηματικής
Στρατηγικής της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Westminster του Λονδίνου, Δρ. Ιωάννης
Χριστοδούλου επεσήμανε τα τρία σημαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν
την έκβαση της μεταβίβασης. Ειδικότερα,
αναφέρθηκε στη διοίκηση (management),
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (ownership)
και στη φορολογία (transfer taxes). Ο
Δρ Χριστοδούλου υποστήριξε ότι «ο
μικρός επιχειρηματίας θα πρέπει να
αναπτύσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον στρατηγικό σχεδιασμό
του..., από το οποίο δεν θα πρέπει να
λείπει το σχέδιο προετοιμασίας για τη
μελλοντική μεταβίβαση της επιχείρησης
στους νεότερους».
Ο Πρόεδρος της Σχολής Οικονομικών του Αμερικάνικου Κολλεγίου
Ελλάδος, καθηγητής Δρ. Οδυσσέας
Κατσαΐτης, επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας πολιτικών που καθοδηγούν
και ενθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίζουν να υφίστανται
και να βελτιώνουν τα προϊόντα τους
στοχεύοντας στη μείωση του εμπορικού
ισοζυγίου. Κλείνοντας υποστήριξε ότι
«αυτή τη χρονική στιγμή της οικονομικής
κρίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
θα επιβιώσουν μόνο αν στραφούν στις
εξαγωγές και γι’ αυτό θα πρέπει να
τύχουν σοβαρής πολιτικής και οικονομικής στήριξης».
Συντονιστής έργου: Λίλη Χριστοφίδου, Ph.D., e-mail: [email protected]
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα Τηλ.: 210 3680700, Fax: 210 3614720, e-mail: toc-toc.eu
Το έργο TOK-TOC συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC
Νέα υπηρεσία του Β.Ε.Α προς τα μέλη του
Τ
ο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στην προσπάθειά
του για ουσιαστική στήριξη των μελών του στον τομέα
της επαγγελματικής εγκατάστασης, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα αρμόδια Τμήματά του, συνεργάζεται
με Εταιρεία Μηχανολόγων – Μηχανικών και συναφών ειδικοτήτων, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα
να ενημερώνονται και να καθοδηγούνται κατάλληλα, σε
θέματα:
αδειών λειτουργίας, επαγγελματικής στέγης, χωροταξικών θεμάτων, πιστοποίησης προϊόντων – υπηρεσιών,
6
ενεργειακής περιβαλλοντικής αξιολόγησης, εναλλακτικής
διαχείρισης και άλλων επί μέρους συναφών.
Εξειδικευμένος συνεργάτης, θα βρίσκεται στο χώρο του
Επιμελητηρίου κάθε Τετάρτη και κατά τις ώρες 2.30΄έως
4.30΄, όπου θα δέχεται τηλεφωνικώς ερωτήσεις ή - σε ειδικές
περιπτώσεις μετά από συνεννόηση – επίσκεψη των μελών.
Επικοινωνία για ραντεβού: Γραμματεία Διοίκησης:
210.36.80.875-765.
Επικοινωνία για γενικές πληροφορίες: Τμήμα Βιοτεχνικών
Θεμάτων: τηλ 210.36.80.762
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 7
«Χείρα βοηθείας» στις ΜΜΕ από το ΒΕΑ
T
α μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο του επιχειρηματικού
κόσμου και οι πιθανές λύσεις τους θα τεθούν στο επίκεντρο σειράς συνεδριάσεων
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Στη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις
24 Σεπτεμβρίου, το Δ.Σ. ΒΕΑ, μέλος του
Δικτύου Enterprise Europe Network, συζητήθηκαν τα τιμολόγια υψηλής τάσης της
ΔΕΗ, η δημιουργία θερμοκοιτίδας στο ΒΕΑ
και η επιβίωση επιχειρήσεων σε περιόδους
κρίσης.
Δημιουργία θερμοκοιτίδας νέων
επιχειρήσεων
Μετά από αξιολόγηση προτάσεων για
δημιουργία θερμοκοιτίδας στο Β.Ε.Α., η
Δ.Ε. επελέγη η ASSET Τεχνολογική για την
προώθηση του θέματος και την παρουσίαση του στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Η πρόταση της συγκεκριμένης εταιρίας
αφορά την δημιουργία θερμοκοιτίδας στις
εγκαταστάσεις του ΒΕΑ και μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού πάρκου στα
Οινόφυτα την λειτουργία της και εκεί. Στην
συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται ότι η
χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας της θερμοκοιτίδας θα προέλθει
από προγράμματα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά και
διεθνή αλλά και από τιμολόγηση των προς
παροχή υπηρεσιών στα μέλη «βάσει ανταγωνιστικού τιμοκαταλόγου».
Το Δ.Σ. μετά από σχετική συζήτηση αποφάσισε την εξουσιοδότηση της Δ.Ε. για
δημιουργία φορέα που θα διαχειριστεί την
O Γενικός Διευθυντής του BIC Αττικής Κωνσταντίνος Γαγλίας και ο ειδικός συνεργάτης της εταιρείας Χρήστος Βασιλόπουλος
Θερμοκοιτίδα με πλειοψηφική συμμετοχή
του Β.Ε.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο.
Χρήσιμες συμβουλές για την
αντιμετώπιση των συνεπειών
της κρίσης
Το BIC Αττικής με μια σημαντική παρέμβαση του προς τα μέλη του Δ.Σ του ΒΕΑ,
παρουσίασε με σαφήνεια τις θέσεις του
σε ότι αφορά τις αναγκαίες υπηρεσίες
υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες
θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την
τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Κων-
σταντίνο Γαγλία Γενικό Διευθυντή του BIC
Αττικής και τον ειδικό συνεργάτη της εταιρείας κ. Χρήστο Βασιλόπουλο, οι οποίοι
αναφέρθηκαν σε ένα βασικό άξονα ενεργειών που προκύπτουν μέσα από δοκιμασμένες, καθιερωμένες και εφαρμόσιμες
επιστημονικές μεθόδους. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για διάφορα επιχειρησιακά θέματα με εκπροσώπους επιχειρήσεων. Το BIC Αττικής μπορεί να προσφέρει
στις επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΑ δωρεάν
την πρώτη διαγνωστική προσέγγιση και
επαφή με την επιχείρηση (E-mail BIC Αττικής : [email protected]).
Σε αφανισμό των ΜΜΕ οδηγεί το νέο φορολογικό
Σ
ε περαιτέρω ύφεση και αφανισμό
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οδηγούν τα νέα φορολογικά
μέτρα που βρίσκονται προς συζήτηση
από τους κυβερνητικούς εταίρους, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο αναφέρει ότι μέτρα όπως η κατάργηση του
αφορολόγητου και η φορολόγηση
ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων με ενιαίο συντελεστή
35% από το πρώτο ευρώ, χωρίς ωστόσο
να είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει περιορι-
σμός της φοροδιαφυγής εντείνουν ακόμη περισσότερο την διάλυση της επιχειρηματικής βάσης της χώρας με σοβαρότατες συνέπειες στην ανεργία και τα
έσοδα του Δημοσίου. Οι «εμπνευσμένοι
εγκέφαλοι» του υπουργείου οικονομικών που προτείνουν τα συγκεκριμένα
μέτρα θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στους δανειστές ότι η ακολουθούμενη πολιτική είναι αναποτελεσματική
και αδιέξοδη και πρέπει να αντικατασταθεί από μια πολιτική που θα περιλαμβάνει αυτονόητες και ουσιαστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις και αναπτυξια-
κές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν
στην επανεκκίνηση της οικονομίας.
Το ΒΕΑ περιμένει την επίσημη ανακοίνωση από την Κυβέρνηση των νέων
φορολογικών μέτρων, ευελπιστώντας
ότι θα επικρατήσει η λογική και όχι επιλογές και προτάσεις που θα οδηγήσουν
στον αφανισμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και ειδικότερα των μεταποιητικών οι οποίες
έχουν ανάγκη από στήριξη και όχι από
καταστροφικούς πειραματικούς μηχανισμούς.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
7
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 8
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Αντικίνητρο για την μεταποίηση
το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα
Σ
οβαρό αντικίνητρο για την ελληνική μεταποίηση αποτελεί το υψηλό
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας,
εκτιμά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Αθήνας (ΒΕΑ), το οποίο απέστειλε πρόσφατα σχετική επιστολή στη ΔΕΗ, εκφράζοντας τις ενστάσεις του σχετικά με
το ύψος των τιμολογίων της. Οι ενστάσεις αυτές βρέθηκαν και στο επίκεντρο
συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΒΕΑ, με τη συμμετοχή ανωτέρων
στελεχών της ΔΕΗ.
Ειδικότερα, με την επιστολή του το
ΒΕΑ ζητά από την ΔΕΗ την εφαρμογή
διορθωτικών μέτρων τόσο για τους καταναλωτές υψηλής τάσης όσο και για
τους καταναλωτές μέσης τάσης, που
έχουν κοινά χαρακτηριστικά, με στόχο
τη μείωση του συνολικού κόστους
ισχύος και την παροχή εκπτώσεων για
την έγκαιρη και τακτική εξόφληση των
λογαριασμών τους.
Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΒΕΑ, στην οποία παραβρέθηκαν εκ μέρους της ΔΕΗ οι Φώτης
Ο πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών Α. Τζίβας, ο πρόεδρος του ΒΕΑ Π. Ραβάνης, ο
διευθυντής της Διεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Φ. Μανδάλας
Μανδάνας, διευθυντής, και Γρηγόρης
Νταλής βοηθός διευθυντή από τη Διεύθυνση συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, τα στελέχη της ΔΕΗ επεσήμαναν
σε ό,τι αφορά στην κοστολόγηση, ότι «η
ΔΕΗ κινείται στα όρια του κόστους και
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
θα πρέπει η πολιτεία να λάβει μέριμνα
για τη μείωση της φορολογίας στα τιμολόγια της ΔΕΗ στη μεταποίηση».
Ρευστότητα τώρα ζητά το ΒΕΑ από τις τράπεζες
Υπογραφή πρωτοκόλλου για «ξεπάγωμα» 750 εκατ. ευρώ
Έ
μμεση πίεση προς το πιστωτικό σύστημα
ασκεί η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, προκειμένου οι τράπεζες να κάνουν χρήση
των σχετικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να ανοίξουν τις
γραμμές ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα το ΒΕΑ χαιρετίζει την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΥΠΟΙΚ και Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω της οποίας απεγκλωβίζονται εκταμιεύσεις δανείων ύψους 750 εκατ. ευρώ, ενώ
παράλληλα δημιουργούνται και νέες χρηματοδοτήσεις,
υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Από το ποσό
αυτό, 440 εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στις ΜΜΕ ενώ τα υπόλοιπα αφορούν τομείς όπως
η ενέργεια, η παιδεία και οι μεταφορές.
Παρά το θετικό από πρώτη άποψη, αυτής της εξέλιξης και την ευκαιρία που θεωρητικά δημιουργείται για
σημαντική ένεση ρευστότητας στην αγορά, το Επιμελητήριο διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς αυτή την
8
προοπτική καθόσον ανάλογες προσπάθειες στο πρόσφατο και το απώτερο παρελθόν απέτυχαν πλήρως και
οι ΜΜΕ έχουν αφεθεί στη τύχη τους όσον αφορά την
χρηματοδότηση και τελικά την επιβίωση τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εξέλιξη αυτής της συμφωνίας αποτελεί κατά την γνώμη μας η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής του τραπεζικού συστήματος, το οποίο για λόγους σχετιζόμενους με το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά και ενδογενείς,
δεν συμμετέχει μέχρι στιγμής στην χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων και ειδικά των ΜΜΕ, που αποτελούν την
πλειονότητα στη χώρα, παρά την ύπαρξη εγγυοδοτικών
εργαλείων και πόρων μέσω του ΕΤΕΑΝ.
Συμπερασματικά, η επιτυχία τέτοιων συμφωνιών κρίνεται στην πράξη και αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι η αποσάθρωση της πραγματικής οικονομίας και η γιγάντωση της ανεργίας. Ευχόμαστε ειλικρινά την επιτυχή εξέλιξη της συγκεκριμένης αυτής συμφωνίας για το
καλό των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της κοινωνίας
και της χώρας συνολικά.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 9
Θάλαμος επιχειρήσεων κατά παρεμπορίου
Ενεργή συμμετοχή ΒΕΑ
M
ε κάθε δυνατό μέσο είναι αποφασισμένο να συμβάλει το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
στον περιορισμό και στην εξάλειψη του παρεμπορίου που πλήττει
χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες επιβαρύνοντας τους με ένα
ακόμη πρόβλημα σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Μάλιστα προς την κατεύθυνση αυτή
πραγματοποιούνται στο Επιμελητήριο συσκέψεις για την αντιμετώπιση
του παρεμπορίου με συμμετοχή
επιμελητηριακών παραγόντων και
κοινωνικών οργανώσεων.
Το ΒΕΑ επισημαίνει ότι τα άμεσα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για τη διασφάλιση του εισοδήματος του καταναλωτή και του
μικρομεσαίου επιχειρηματία είναι
τα εξής:
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας χαιρετίζει την συντονισμένη προσπάθεια που επιχειρείται από την
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης
για την πάταξη του παρεμπορίου, του
λαθρεμπορίου και των προϊόντων
απομίμησης, επισημαίνοντας ότι θα
συμβάλει στον περιορισμό των 6 δισ.
ευρώ που χάνονται ετησίως.
Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον το γεγονός ότι η παρεμπορική δραστηριότητα τόσο στο στεγασμένο όσο και
στο υπαίθριο εμπόριο , τείνει να λάβει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη μο-
l Αποτελεσματικότερος έλεγχος
στα τελωνεία κατά την είσοδο των
προϊόντων παρεμπορίου.
l Διενέργεια αυστηρών ελέγχων
στις αποθήκες όπου συγκεντρώνονται
αυτά τα εμπορεύματα, καθώς και στο
δίκτυο πώλησης όσων προμηθεύουν
τους παράνομους μικροπωλητές, στα
πεζοδρόμια, τους δρόμους, τις πλατείες, τα λιμάνια και τα νησιά πριν φθάσουν στον τελικό καταναλωτή.
l Απλοποίηση των διαδικασιών της
ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας που
προβλέπει την καταστροφή αυτών των
προϊόντων.
νιμοποίηση του φαινομένου αυτού,
με παράλληλο αφανισμό χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο.
Και αυτό σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης , με ανυπολόγιστες συνέπειες για το ίδιο το κράτος, τους επιχειρηματίες αλλά και
τους καταναλωτές.
l Άμεση εκστρατεία ενημέρωσης
των καταναλωτών από τον Τύπο και
τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα σχετικά με
τους κινδύνους αγορών από το παρεμπόριο και τις συνέπειες που έχουν
οι αγορές αυτές στην Ελληνική παραγωγική βάση, τις θέσεις εργασίας, την
Εθνική μας Οικονομία.
l Συγκρότηση Ανοικτού Παρατηρητηρίου για το Παρεμπόριο στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το οποίο
σε συνεργασία τόσο με την Πολιτεία
όσο και με τις καταναλωτικές οργανώσεις θα λειτουργεί ως δεξαμενή
συλλογής και διανομής σχετικών προτάσεων, δράσεων και ειδήσεων το
οποίο θα επιδιώξει και την καθιέρωση
ενός Δεκαήμερου Πανελλαδικών Δράσεων κατά του Παρεμπορίου τον Απρίλιο κάθε χρόνου.
l Μηχανογράφηση στις Περιφέρειες και τους Δήμους μητρώου με τα
άτομα που διαθέτουν άδειες άσκησης
υπαίθριου εμπορίου ούτως ώστε να
είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος νομιμότητας.
l Δημιουργία συγκεκριμένων χώρων με τις απαραίτητες υποδομές για
τα παζάρια και την άσκηση του νομίμου υπαιθρίου εμπορίου.
Συντονιστικό Κέντρο για τη
δίωξη του παρεμπορίου
Μόνιμο χαρακτήρα θα έχει πλέον η
«επιχείρηση - σκούπα» όπως αποφάσισε κατά την πρώτη συνεδρίαση του
το Συντονιστικό Κέντρο για τη δίωξη
του Παρεμπορίου. Όπως δήλωσε ο
υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, ξεκινάει μια μεγάλη και διαρκής
επιχείρηση – σκούπα για την πάταξη
του παρεμπορίου στην Αθήνα αλλά
και σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργείται
ένας θάλαμος επιχειρήσεων στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, με συμμετοχή
όλων των συναρμόδιων φορέων, αλλά και με εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων από τους φορείς της αγοράς. Ο θάλαμος επιχειρήσεων του
κέντρου εδρεύει στο κτίριο της πλατείας Κάνιγγος και οι πολίτες μπο-
ρούν να απευθύνονται για καταγγελίες στο τετραψήφιο 1520.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
9
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 10
Σύσκεψη για πάταξη παραεμπορίου
Σ
ύσκεψη για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου με συμμετοχή επιμελητηριακών παραγόντων και κοινωνικών
οργανώσεων πραγματοποιήθηκε, στις
15 Οκτωβρίου 2012, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Στη σύσκεψη μετείχαν εκπρόσωποι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΕΑ),
εκπρόσωπος του Νέου ΙΝΚΑ και ο πρόεδρος των μικροπωλητών πανηγύρεων.
Η σύσκεψη, στην οποία προήδρευσε
ο πρόεδρος του Τμήματος Βιοτεχνίας
του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δούκας, αποφάσισε να πάρει μόνιμο χαρακτήρα συνεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων
επιμελητηριακών και εμπορικών φορέων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκπροσωπηθούν.
Το μεγάλο πρόβλημα του παραεμπορίου που κατατρώει τα σωθικά του νόμιμου εμπορίου και η ενεργοποίηση των
κοινωνικών φορέων για την πάταξή του,
ήταν το κύριο θέμα της σύσκεψης. Ως
παραεμπόριο προσδιορίστηκε γενικά
κάθε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων. Εκτέθηκαν μια σειρά ζητήματα που παρεμποδίζουν την
πάταξή του όπως η αβελτηρία κάποιων
υπηρεσιών, η διαφθορά, η έλλειψη
προσωπικού των υπηρεσιών αλλά και η
καλά οργανωμένη δράση των παραεμπορικών κυκλωμάτων.
Επισημάνθηκε ότι το παραεμπόριο
δρα σε όλα τα επίπεδα και κάθε είδους
εμπορεύματα από την απλή «κουρε-
λού» του πεζοδρομίου και το καροτσάκι με τα ευτελή προϊόντα μέχρι την πηγή, το χονδρεμπόριο και τα οργανωμένα κυκλώματα παράνομης εισαγωγής,
διακίνησης και διανομής τεραστίων ποσοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι επιτροπές κατά του παραεμπορίου του ΒΕΑ και του ΕΕΑ εξέθεσαν την
ως τώρα δράση τους και τον συντονισμό τους με τις υπηρεσίες και τους Δήμους. Τονίστηκε ο κεντρικός ρόλος που
παίζουν οι Δήμοι στην δίωξη του παραεμπορίου σε συνδυασμό με τις διωκτικές και ελεγκτικές αρχές. Παρατηρήθηκε ότι σε μια περίπτωση πανηγυριού
που ο Δήμος έβγαλε 120 άδειες υπήρχαν 400 πάγκοι, πράγμα που επιβεβαιώνει την χαλαρότητα με την οποία αντι-
μετωπίζεται το θέμα! Σε μια άλλη περίπτωση, του Δήμου της Γλυφάδας, εκτέθηκε η συντονισμένη δράση του Δήμου, του Εμπορικού Συλλόγου, των
διωκτικών αρχών και των απλών εμπόρων που είχε ως αποτέλεσμα την πάταξη κάθε παραεμπορικής δράσης στις
παραλίες και στους δρόμους της Γλυφάδας.
Συζητήθηκαν ακόμη οι νομικές πλευρές δράσεων κατά των παραεμπορικών
κυκλωμάτων, οι συνέπειες στον ανταγωνισμό και στις νόμιμες επιχειρήσεις
από τις αθέμιτες περαεμπορικές πρακτικές και σειρά άλλων προβλημάτων.
Η σύσκεψη θα επαναληφθεί με τη εμβάθυνση των θεμάτων και των δράσεων
που είναι αναγκαίες.
Παρέμβαση ΒΕΑ για βιβλίο δρομολογίων
Το ΒΕΑ ενημερώνει τα μέλη του
X
ωρίς βιβλίο δρομολογίων θα μπορούν να εκτελούν τις αποστολές
τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
κατόπιν παρέμβασης του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθήνας. Συγκεκριμένα
τα δρομολόγια χωρίς καταγραφή θα
μπορούν να γίνουν από τους ιδιοκτήτες
ή τους συνιδιοκτήτες της επιχείρησης
και τα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς επίσης και από τους εργαζόμε-
10
νους, που δεν έχουν προσληφθεί με
την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με άλλη ειδικότητα, εφόσον βεβαίως έχουν
το αντίστοιχο δίπλωμα που απαιτείται.
Το ΒΕΑ προχώρησε στην διευθέτηση του παραπάνω προβλήματος μετά
από διαμαρτυρίες και κατάθεση απόψεων αρκετών επιχειρήσεων –μελών
του Επιμελητηρίου, στέλνοντας σχετικό έγγραφο προς την Διεύθυνση Τρο-
χαίας Αττικής. Εν συνεχεία, η συγκεκριμένη υπηρεσία με το Α.Π.
1016/57/21-7-2012 έγγραφό της ενημέρωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
ότι δόθηκαν οι δέουσες εντολές και
οδηγίες προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες της αναφορικά με την τήρηση και
εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου όπως αυτό επισημαίνεται στο
σχετικό έγγραφο του ΒΕΑ.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 11
Συμμετοχή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας στην
4η Γενική Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας «ΕΒΕΠ 2012»
Π
ερισσότεροι από 15.000 επιχειρηματίες επισκέφθηκαν την 4η Γενική
Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας
«ΕΒΕΠ 2012», η οποία χαρακτηρίστηκε
ως η πιο επιτυχημένη έκθεση που έχει
διοργανωθεί στην ευρύτερη περιοχή
της Κεντρικής Μακεδονίας, αφού ξεπέρασε κάθε προσδοκία επισκεψιμότητας. Οι επισκέπτες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να δουν προϊόντα, να
συνομιλήσουν και να κλείσουν επιχειρηματίες συμφωνίες με τους εκθέτες.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, μέλος του Εnterprise Εurope Νetwork-Hellas, συμμετείχε με περίπτερο
στην 4η Γενική Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας «ΕΒΕΠ 2012» η οποία
πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό
χώρο του Δήμου Κατερίνης από 28 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2012.
Την Έκθεση οργάνωσαν από κοινού
το Επιμελητήριο Πιερίας και ο Δήμος
Κατερίνης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης με τη συμμετοχή 150 Εκθετών (επιχειρήσεων
και φορέων) μεταξύ των οποίων και 9
Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα και
Ο πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης
με τον υπουργό Μακεδονίας και
Θράκης Καράογλου Θεόδωρο.
συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τα Επιμελητήρια Ευβοίας, Ημαθίας, Ιωαννίνων,
Πέλλας, Πρέβεζας, Τρικάλων και Χαλκιδικής. Στον ίδιο χώρο λειτούργησε
παράλληλα και η Ειδική Έκθεση «παραδοσιακά επαγγέλματα που τείνουν
να εκλείψουν» σε μια προσπάθεια του
Δήμου Κατερίνης να συντηρήσει, κατά
το δυνατόν, την ιστορική μνήμη και παράδοση.
Από πλευράς ΒΕΑ παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Δαμίγος , η
Οικονομική Επόπτρια Κωνσταντίνα
Μαρκάκη και οι Σύμβουλοι Άγγελος
Τζίβας, Διονύσιος Σγουρός, Χαρίλαος
Ζαρκαδούλας, Αντώνης Καρτελιάς και
Δημήτριος Φούντας. Το περίπτερο στελέχωσαν δύο υπάλληλοι, ενώ 6 επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΑ είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα τους με
έντυπο διαφημιστικό υλικό.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το
βράδυ της Παρασκευής 28 Σεπτέμβρη,
ενώ την επόμενη μέρα στο χώρο της
Έκθεσης υπογράφτηκε πρωτόκολλο
συνεργασίας μεταξύ του ΒΕΑ και του
Επιμελητηρίου Πιερίας σε μια συντονισμένη προσπάθεια των Προέδρων των
δύο Επιμελητηρίων να συμβάλλουν τα
μέγιστα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
Σημειώνεται ότι η έκθεση διοργανώνεται τα τελευταία 4 χρόνια και αποτελεί πλέον θεσμό όχι μόνο για την τοπική
κοινωνία της Πιερίας αλλά και για τον
επιχειρηματικό κόσμο σύσσωμης της
Βόρειας Ελλάδας.
Το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο αγνοεί
την επιχειρηματική διάρθρωση της χώρας
Σ
την κατεύθυνση της διευκόλυνσης
των μεγάλων και πολύ μεγάλων
επενδύσεων γίνεται για μια ακόμη φορά
η βελτίωση του αναπτυξιακού θεσμικού
πλαισίου, αγνοώντας την επιχειρηματική διάρθρωση της χώρας, επισημαίνει
σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) με αφορμή τις
ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Νότη Μηταράκη για την αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις
αναπτυξιακές ενισχύσεις.
Σύμφωνα με το ΒΕΑ, η συντριπτική
πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές και επομένως αντί-
στοιχες είναι οι επενδυτικές τους δυνατότητες και οι σχετικές προϋποθέσεις
που συγκεντρώνουν για ένταξή τους
στο αναπτυξιακό θεσμικό πλαίσιο. Σε
αυτή τη λογική διατηρούνται τα υψηλά
ελάχιστα όρια επενδυτικού σχεδίου για
ένταξή του στις διατάξεις του νόμου, η
διαδικασία αδειοδότησης μέσω του θεσμού της αυτοβεβαίωσης (self assessment) αφορά τις μεγάλες επενδύσεις,
ενώ δεν αντιμετωπίζεται ο συμψηφισμός οφειλών του δημοσίου με την υποχρέωση καταβολής της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση.
Ακόμη και το θετικό μέτρο της καταβολής έως και 100% της επιδότησης με
κάλυψη εγγυητικής επιστολής, δεν θα
έχει πρακτικό αποτέλεσμα, λαμβάνον-
τας υπόψη την αντιμετώπιση της πραγματικής οικονομίας από τον τραπεζικό
τομέα, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη πρόβλεψη πρακτικά ανεφάρμοστη για τη μεγάλη πλειονότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος δεν λαμβάνονται υπόψη και
δεν αντιμετωπίζονται οι απαγορευτικές,
ιδιαίτερα μέσα στη σημερινή οικονομική
κατάσταση, προϋποθέσεις ένταξης
στις διατάξεις του νόμου και στα λοιπά
προγράμματα χρηματοδότησης, όπως
η αδυναμία από πολύ μεγάλο μέρος των
επιχειρήσεων εξασφάλισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
αλλά και η εμφάνιση δυσμενών στοιχείων τους στη βάση δεδομένων του Τειρεσία.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
11
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 12
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Προτάσεις ΒΕΑ για το Νέο Φορολογικό
Ά
μεσο συμψηφισμό ΦΠΑ με οφειλές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά
ταμεία σε συνδυασμό με τον επαναπατρισμό κεφαλαίων τα οποία θα
επενδυθούν χωρίς ωστόσο να φορολογηθούν ζητά μεταξύ άλλων το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Ι. Στουρνάρα, στο πλαίσιο της
κατάρτισης του νέου Φορολογικού
Νομοσχεδίου με στόχο την ενίσχυση
και επαναδραστηριοποίηση της
πραγματικής οικονομίας. Μάλιστα η
Διοίκηση του Επιμελητηρίου τονίζει
ότι η δόμηση της εμπιστοσύνης κράτους – πολίτη αποτελεί ακρογωνιαίο
λίθο για την αποδοτική λειτουργία του
φορολογικού συστήματος. «Αυτή
μπορεί να ενισχυθεί όταν κάθε φορολογούμενος πειστεί ότι η συνεισφορά
του αξιοποιείται από την πολιτεία με
αντίστοιχες πολιτικές», αναφέρει η
επιστολή.
Αναλυτικότερα το ΒΕΑ διατυπώνει
τις ακόλουθες επισημάνσεις αναμόρφωσης της φορολογικής πολιτικής,
που έχουν επανειλημμένως εκφραστεί
από τον Επιμελητηριακό κόσμο:
• Σταθερό φορολογικό πλαίσιο και κατάργηση των ετήσιων εξαγγελιών και
παρεμβάσεων προς διευκόλυνση
της επιχειρηματικότητας και των
επενδύσεων.
• Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων η οποία σε συνδυασμό με
την μείωση του λειτουργικού τους
κόστους είναι σίγουρο ότι θα απέφερε καλύτερα αποτελέσματα στους
δημοσιονομικούς στόχους. Προτείνεται η μείωση της φορολόγησης να
συνδυαστεί με την διατήρηση των
θέσεων εργασίας ή την δημιουργία
νέων, τις επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την διευκόλυνση στις μεταβιβάσεις από γενιά σε γενιά.
• Όχι περαιτέρω επιβάρυνση της μικρής Βιοτεχνίας με την επιβολή επιπλέον έκτακτων εισφορών, φόρου
επιτηδεύματος, εξίσωσης του ΕΦΚ
στο πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης
και ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο
καθώς και μέτρων όπως η μη έκπτωση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα. Επι-
12
σημαίνετε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ είναι υποχρεωτικές
δηλαδή υποχρεωτικό έξοδο που δεν
επιτρέπεται να καταχωρηθεί ούτε
στα βιβλία της επιχείρησης.
• Δημιουργία ιδιαίτερου συντελεστή
Φ.Π.Α. χαμηλότερου του ανώτατου
συντελεστή κατά μια ή δυο μονάδες,
για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται ή παρέχονται από μικρές επιχειρήσεις, η δραστηριότητα και το
μέγεθος των οποίων μπορεί να πιστοποιείται από τα Επιμελητήρια
(π.χ. παραδοσιακοί κλάδοι, φθίνουσες δραστηριότητες).
• Εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ
19% και ταυτόχρονη διατήρηση ενός
χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 9% για τα
είδη πρώτης ανάγκης.
• Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής
κλίμακας και την επαναφορά του
αφορολογήτου ορίου στις 12.000.00
ευρώ.
• Να αποσυνδεθεί η μεταχρονολογημένη εξόφληση των προϊόντων των
επιχειρήσεων από την καταβολή
Φ.Π.Α., έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με πληρωμές για
φόρους που δεν έχουν εισπράξει, ή
να γίνεται υποχρεωτική αποπληρωμή του Φ.Π.Α. τιμολογίου εντός μηνός. Η μη τήρηση αυτής της ρήτρας
να συνοδεύεται με την μη αναγνώριση του σχετικού παραστατικού κατά
τον φορολογικό έλεγχο. Η καταβολή
του Φ.Π.Α. να γίνεται υποχρεωτικά
μέσω τράπεζας ανεξάρτητα το ύψος
της πώλησης του προϊόντος εντός
μηνός από την έκδοση του παραστατικού.
• Άμεσος συμψηφισμός ΦΠΑ με οφειλές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία.
• Επαναπατριζόμενα Κεφάλαια τα
οποία θα επενδυθούν να μην φορολογούνται.
• Θέσπιση κινήτρων για ίδρυση και λειτουργία «πράσινων επιχειρήσεων».
• Παροχή κινήτρων σε νέους μέχρι 35
ετών να ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις και για τα τρία πρώτα έτη
λειτουργίας να απαλλάσσονται της
φορολογίας κέρδη μέχρι ποσού
50.000,00 ευρώ.
• Αναστολή πόθεν έσχες για παραγω-
γικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για ενίσχυση των επενδύσεων.
• Να εξακολουθεί να ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών
κερδών των καθαρών εισοδημάτων
όλων των μορφών των επιχειρήσεων.
• Μείωση του συντελεστή μεταβίβασης ακινήτων για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέους επιχειρηματίες.
• Μέριμνα για τις Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεως που δεν έχουν
έξοδα μισθοδοσίας, με την δυνατότητα ασφάλισης με μειωμένο συντελεστή στο ΙΚΑ, μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μελών της οικογένειας, που απασχολούνται στην
επιχείρηση.
• Πλήρης λειτουργία του Περιουσιολογίου.
• Εξορθολογισμός των ποινών και
προστίμων. Οι ποινές και τα πρόστιμα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τη δυνατότητα για πληρωμή. Να τεθεί
όριο με βάση το τζίρο.
• Θεσμοθέτηση Ενιαίου και απλού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και
αντικατάσταση των αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων με μία κατανοητή
και σαφή οδηγία.
• Κατάργηση και ενσωμάτωση των βασικών διατάξεων του Κ.Β.Σ., στον κωδικοποιημένο Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος με παράλληλη εξασφάλιση ισοδύναμων μέτρων που θα
διασφαλίζει την βιωσιμότητα των
Επιμελητηρίων.
• Η φοροδιαφυγή να εντοπισθείμε την
αξιοποίηση της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας και στους τυχόν
δειγματοληπτικούς ή τακτικούς
ελέγχους, τα ελεγκτικά όργανα να
αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις και τα
φορολογικά στοιχεία των φορολογουμένων με ουσιαστικό και όχι τυπολατρικό τρόπο.
• Συγκράτηση της έμμεσης φορολογίας και συμμάζεμα των διάσπαρτων
φόρων και τελών σε κάθε ενότητα.
• Οργάνωση και διάθεση των φορολογικών νομοθετημάτων μέσω διαδικτύου και σε έντυπη μορφή στις
Δ.Ο.Υ. και άλλες υπηρεσίες (Επιμελητήρια, Κ.Ε.Π., κ.ά.).
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 13
Ενημερωτική ημερίδα για την υγιεινή
και ασφάλεια
στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
E
κδήλωση με θέμα «Ασφάλεια και
Υγεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» πραγματοποίησε το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθήνας, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ενημερώνοντας τα μέλη του για την
πρόληψη των κινδύνων στους χώρους
εργασίας.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν
πρωτοβουλίες και εργαλεία για την
προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας και
υγείας στην Εργασία στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και το
διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο για
τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν
πρωτοβουλίες και εργαλεία για την
προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας και
υγείας στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο για τη διενέργεια
εκτίμησης κινδύνου.
Την ανάγκη διαμόρφωσης νοοτροπίας και κουλτούρας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία, καθώς αφορά τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους
εργοδότες επισήμανε με την έναρξη
της ομιλίας του ο κ. Χριστοδούλου Αν-
τώνιος υπεύθυνος στην Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της
Εργασίας του υπουργείου Εργασίας. Το έμμεσο και το άμεσο κόστος
από την απώλεια μιας ζωής εν ώρα εργασίας είναι ανυπολόγιστο. Όπως επισήμανε ο κ. Χριστοδούλου, κάθε 3,5 λεπτά σημειώνεται ένας θάνατος στην ΕΕ
λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που σχετίζεται με τις συνθήκες του εργασιακού
περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα το κόστος
λόγω ατυχημάτων που επιβαρύνει τους
εργοδότες, τους εργαζόμενους, αλλά
και τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται σε
2 δισ. ευρώ ετησίως. Μάλιστα ο κ. Χριστοδούλου επισήμανε ότι γίνεται προσπάθεια να μειωθεί κατά 25% το κόστους που απαιτείται αυτή τη στιγμή για
να γίνει μια μελέτη εκτίμησης κινδύνου
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό BILBAE
για την ασφάλεια και υγεία στην εργα-
σία, αλλά και στις πρωτοβουλίες που
πρέπει να ληφθούν αναφέρθηκε ο κ.
Γιάννης Κωνσταντακόπουλος υπεύθυνος στον Εθνικό Εστιακό Πόλο
Πληροφόρησης. Στόχος του Οργανισμού είναι η καλύτερη προσέγγιση και
ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών για την επαγγελματική ασφάλεια
και υγεία, μέσω καλύτερης δικτύωσης,
κοινών δράσεων με συνδικαλιστικές και
εργοδοτικές οργανώσεις και εκπροσώπους σε θέματα ασφαλείας, συντονισμός με ινστιτούτα και επαγγελματικές
ενώσεις, διανομή ενημερωτικού υλικού
και πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Το πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο
για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία
ανέπτυξε ο κ. Αντώνης Σερκεδάκης,
από την Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας, ο οποίος τόνισε ότι μηδενικό επίπεδο κινδύνου δεν υπάρχει γι’ αυτό οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν την πιθανότητα ατυχήματος.
Ακόμη τόνισε ότι είναι απαραίτητο να
υπάρχει στην επιχείρηση ειδικό βιβλίο
ατυχημάτων, ώστε να γίνει αμέσως οποιαδήποτε καταγραφή περιστατικού.
Για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους
στην εργασία μίλησε η κα Χρύσα Του-
φεκούλα από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας, επισημαίνοντας ότι είναι
απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα
στην αντιμετώπιση τους λόγω της συχνότητας εμφάνισης τους. Η μη αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων
οδηγούν σε ασθένειες που πλήττουν
τους εργαζόμενους, δημιουργώντας
προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη της
επιχείρησης.
Στην εφαρμογή της ασφάλειας και
υγείας στον χώρο των κομμωτηρίων
αναφέρθηκε το μέλος του ΔΣ της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Κουρέων- Κομμωτών Ελλάδας Σγουρός
Διονύσιος, τονίζοντας ότι για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εργαζομένων. Ο κ.
Σγουρός ανέπτυξε την ομιλία του σε 3
στάδια:
1ο Στην αποφυγή επαγγελματικών ασθενειών
2ο Πρόβλεψη ατυχημάτων
3ο Τήρηση υγιεινής κατά την
διάρκεια παροχής υπηρεσίας.
Στην παρουσίαση του διαδικτυακού
διαδραστικού εργαλείου για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε από την
Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας ο κ.
Μανώλης Σουβλής. Πρόκειται για το
“Oira” (Online interactive Risk Assessment), το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να
εφαρμόσουν σε μια σειρά στάδια τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου, από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για
την εφαρμογή μέτρων πρόληψης κινδύνων και την ανάληψη δράσης, την παρακολούθηση των διαδικασιών και τη σύνταξη εκθέσεων (γραπτή εκτίμηση κινδύνου).
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
13
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 14
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
SYSKEVASIA 2012
Διαβατήριο Πωλήσεων & Εξαγωγών
A
πό τις 9 μέχρις τις 12 Νοεμβρίου αναμένεται να
πραγματοποιηθεί η 13η Διεθνής Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων και Αποθηκεύσεων
«Syskevasia 2012» στις εγκαταστάσεις του M.E.C στην
Παιανία.
Οι 150 εκθέτες της από την Ελλάδα και το εξωτερικό
ετοιμάζονται πυρετωδώς για να επιδείξουν ότι καλύτερο
διαθέτουν, ότι το πιο νέο, ότι το πιο χρήσιμο και ότι το πιο
οικονομικό.
Η Syskevasia 2012 προσαρμοσμένη στην τρέχουσα επικαιρότητα απευθύνεται σε όλη την βιομηχανία, την βιοτε-
χνία, το χονδρεμπόριο, το διανεμητικό εμπόριο, τις αλυσίδες καταστημάτων, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τα supermarkets και το λιανικό εμπόριο. Δεν υπάρχει επιχείρηση, μεγάλη, μεσαία ή μικρή που να μην χρειάζεται κάποιο
είδος συσκευασίας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών είναι
στην διάθεσή σας η ιστοσελίδα των Οργανωτών
www.syskevasia-expo.gr (χάρτης, μέσα πρόσβασης, προσκλήσεις, κλπ), η ιστοσελίδα του εκθεσιακού www.mec.gr
και τα τηλέφωνα της γραμματείας των οργανωτών 2108056205 και 210-8056207.
Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
του ΒΕΑ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008
T
ο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.
Η Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS Α.Ε. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς : Βιοτέχνες-μέλη Β.Ε.Α κατόχους Κωδικών
Αριθμών Ταυτότητας Κατασκευαστών Κοσμημάτων
που οι κωδικοί τους έληξαν ή λήγουν μέχρι 31/12/2012
Σύμφωνα με το αρθρ. 407 παρ. 4 της Α.Δ. 14/89, οι
εγκρίσεις χρησιμοποίησης των σφραγίδων των Κωδικών
Αριθμών Ταυτότητας Κατασκευαστών Κοσμημάτων
υπόκεινται υποχρεωτικά σε ανά τριετία ανανέωση. Το
ημερολογιακό έτος 2012 είναι έτος ανανέωσης (β΄ εξάμηνο). Σύμφωνα λοιπόν με όσα ορίζει η παραπάνω Αγορανομική Διάταξη παρακαλούμε να προσκομίσετε τα
παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία της κατασκευαστικής
δραστηριότητάς σας προκειμένου να ανανεωθεί η χρήση
του κωδικού για την επόμενη τριετία:
➢ Δύο πρόσφατα τιμολόγια αγοράς πολύτιμου μετάλλου
➢ Δύο πρόσφατα τιμολόγια πώλησης προϊόντων
➢ Το φορολογικό έντυπο Ε3 του οικονομικού έτους
2012
➢ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περιγραφής
του μηχανολογικού εξοπλισμού
14
Προσφορά για όσους
διαθέτουν κάρτα μέλους ΒΕΑ
Τ
ο ταξιδιωτικό πρακτορείο KEMEN HELLAS προσφέρει στα μέλη του Επιμελητηρίου που διαθέτουν
την κάρτα μέλους, ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από 1/6/2012 μέχρι 31/5/2013 με τη συμμετοχή
100 τουριστικών καταλυμάτων στην Ελλάδα 1,2,3 & 4
αστέρων.
Το δελτίο κοινωνικού τουρισμού με ημιδιατροφή είναι
ατομικό για 4 διανυκτερεύσεις με κόστος διαμονής 48
ευρώ και κόστος ημιδιατροφής 10-20 ευρώ ημερησίως
κατ΄ άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκεφτείτε το site της KEMEN HELLAS www.kemen.gr .
Για καλοκαιρινές κρατήσεις με στόχο τη καλύτερη
διαχείριση του προγράμματος και εξυπηρέτηση των
μελών, οι κρατήσεις προτείνεται να γίνουν έως
25/5/2012.
Πληροφορίες : κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής στα τηλέφωνα 22710 32241, 32242, 32243 κιν. 69846063578
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 15
Έκθεση Δομικών Υλικών και Αρχιτεκτονικής
BAU 2013
Η
Διεθνής Έκθεση του Οικοδομικού Κλάδου και Αρχιτεκτονικής,
BAU 2013, παρουσιάστηκε στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η έκθεση BAU, η οποία διοργανώνεται ανά διετία, θα λειτουργήσει
στο Μόναχο, από 14 έως 19 Ιανουαρίου 2013.
Την εκδήλωση, στην Αθήνα, διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του εκθεσιακού οργανισμού του Μονάχου για
την Ελλάδα και την Κύπρο. Η παρουσίαση της έκθεσης έγινε από τον διευθυντή της BAU, κ. Markous Sporer.
Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην εξέλιξη και τη σταδιακή άνοδο της BAU
από τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσής της μέχρι σήμερα, και παρέθεσε
στοιχεία για το είδος και τις χώρες
προέλευσης των εκθετών και επισκεπτών, τις ομάδες στόχους, καθώς και
το είδος των εκθεμάτων.
Η προσεχής BAU, τον Ιανουάριο
2013, θα καταλάβει και πάλι όλο τον
εκθεσιακό χώρο της Έκθεσης του
Μονάχου, δηλαδή και τα 17 περίπτερα, με συνολική επιφάνεια 183.000
τμ. Υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν σε αυτήν περισσότεροι από
2.000 εκθέτες από 40 χώρες.
Από την πλευρά των επισκεπτών
εκτιμάται ότι θα υπερβούν τις
240.000, από τους οποίους το 25% θα
προέρχονται από το εξωτερικό.
Η Ελλάδα από πλευράς επισκεπτών καταλαμβάνει τη δέκατη θέση
(1.381 επισκέπτες το 2011 σε σχέση
με τους 879 επισκέπτες το 2009), ενώ
φέτος έχουν δηλώσει συμμετοχή ως
εκθέτες 10 Ελληνικές επιχειρήσεις,
γεγονός που την κατατάσσει στην
13η θέση. Αξιοσημείωτο είναι επίσης
το ότι χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας
της κρίσης του ευρώ, όπως η Ισπανία,
η Ελλάδα και η Πορτογαλία, συνεχίζουν όπως και πριν να συμμετέχουν
στην BAU με πολλούς εκθέτες.
Τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών
Η BAU προσελκύει επισκέπτες από
όλους τους κλάδους του σχεδιασμού, της κατασκευής και της δόμησης. Αναλυτικά, οι επισκέπτες είναι:
• Επαγγελματίες – τεχνίτες του
κλάδου κατασκευών και ανακατασκευών. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το μεγαλύτερο μερίδιο των επισκεπτών με ποσοστό 45%.
Ενδεικτικά η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: Τεχνίτες τοποθέτησης πατωμάτων, κατασκευαστές σκεπών,
εγκαταστάτες προσόψεων, τεχνίτες
παραθύρων / γυάλινων προσόψεων,
πλακάδες, τζαμάδες, υδραυλικούς /
τεχνίτες τοποθέτησης εγκαταστάσεων θέρμανσης, σιδηρουργούς, κηπουρούς, ελαιοχρωματιστές, χτίστες
/ μπετατζήδες, σιδεράδες/ μηχανουργούς, τεχνίτες τοποθέτησης ρολών, ξυλουργούς, τεχνικούς ηλιακών
εγκαταστάσεων, γυψαδόρους, τεχνίτες θερμομόνωσης / ηχομόνωσης,
τεχνικούς εξοπλισμού εμπορικών καταστημάτων.
• Σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και
πολιτικούς μηχανικούς, 21%
• Εμπόρους δομικών υλικών, 14%
• Κατασκευαστές δομικών υλικών,
10%
• Παρόχους υπηρεσιών, ερευνητές και πανεπιστήμια, 5%
• Φορείς δόμησης, εκπροσώπους
του κλάδου κατοικιών και υπηρεσιών,
5%.
Στο επίκεντρο της BAU 2013
βρίσκονται τέσσερις θεματικές
ενότητες:
Αειφόρος ανάπτυξη: Οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για προϊόντα
και υλικά που ικανοποιούν τα κριτήρια της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ οι
αειφόρες κατασκευές αποτελούν το
κορυφαίο θέμα στις ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Δόμηση για μια ζωή: Η ιδέα της
δόμησης για μια ζωή γίνεται όλο και
πιο σημαντική. Υπό την έννοια αυτή οι
χώροι διαβίωσης διαμορφώνονται
και εξοπλίζονται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να υπάρχει χώρος και θέση για
όλους, προκειμένου κάθε συγκάτοικος να αισθάνεται γενικά άνετα και
σίγουρα, είτε είναι νέος είτε ηλικιωμένος, ψηλός ή κοντός.
Ενέργεια 2.0: Στην Ευρώπη καταναλώνεται περίπου το 40% της ενέργειας για τη θέρμανση των κτηρίων.
Για αυτό το λόγο η ενεργειακή αποτελεσματικότητα αποτελεί εδώ και χρόνια ένα μεγάλο θέμα. Στην BAU θα
εξεταστεί, κατά τη διάρκεια πολυάριθμων ομιλιών και ειδικών εκδηλώσεων, το μέλλον της τροφοδοσίας
κτηρίων και ολόκληρων προαστίων
με ενέργεια και με τις τεχνολογικές
καινοτομίες που συνδυάζονται με αυτή.
Αστική ανάπτυξη τον 21ο αιώνα: Σήμερα ένας στους δύο ανθρώπους ζει στην πόλη. Το έτος 2050, το
75% των περίπου 9,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως θα ζει
στις πόλεις. Αυτό επιφέρει μεγάλες
προκλήσεις αναφορικά με τις υποδομές, την κινητικότητα, την ασφάλεια
και την τροφοδοσία ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες για
την BAU μπορεί να βρει κάποιος στην
ιστοσελίδα: www.bau-muenchen.
com καθώς και στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τηλ. 210-6419000, αρμόδια κ.
Θεοφανίδου.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
15
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 16
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ηλεκτρονικά οι συναλλαγές των επιχειρήσεων
με ΣΕΠΕ, ΙΚΑ και ΟΑΕΔ
Η
λεκτρονικά θα πρέπει να ενημερώνουν υποχρεωτικά οι εργοδότες το
ΙΚΑ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και
τον ΟΑΕΔ όσον αφορά τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το προσωπικό τους
από την 1η Μαρτίου 2013, ενώ όσοι επιθυμούν να εξοικειωθούν μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιήσουν το σύστημα από
τις 15 Οκτωβρίου.
Ο υπουργός Εργασίας υπέγραψε την
απαιτούμενη υπουργική απόφαση που
προβλέπει ότι οι εργοδότες υποχρεούνται
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(ΣΕΠΕ), το οποίο διασυνδέεται με τον
ΟΑΕΔ και το ΙΚΑ, τα εξής έγγραφα:
α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,
γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας
αορίστου χρόνου,
ε) Ε7. Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
ζ) Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
α) Ο εργοδότης θα υποβάλλει τα έντυπα με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
β) Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα έχουν μόνο οι εργοδότες οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών
του ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που ήδη
έχουν.
γ) Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
δ) Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα
εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο
αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός
πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής
του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδει-
16
κτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.
ε) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 που
αφορά την καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση), θα υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, θα συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, θα την εκτυπώνει και
ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές
ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης θα ολοκληρώνει την
ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το
αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.
Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης θα πρέπει να επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού
επιμελητή.
στ) Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.
ζ )Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία
όλων των εντύπων καθώς και η τήρηση των
διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από
τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
Προθεσμία και ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής
α) Το έντυπο που αφορά την αναγγελία
πρόσληψης (Ε3) θα πρέπει να υποβάλλεται
ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια
ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από
την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών εργάσιμων ημερών από
την πρόσληψη, αφού προηγουμένως
έχουν απογραφεί στην αρμόδια υπηρεσία
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού)
υποβάλλεται συμπληρωμένο μόνο ως
προς τα στοιχεία 1) της μεταβολής των
αποδοχών εντός 15 ημερών από τη μεταβολή και 2) της αλλαγής ή τροποποίησης
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας, το αργότερο ως και την ίδια μέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας και πάντως πριν από
την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
γ) Η υποχρέωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο, καταργείται και ως προς τους εργοδότες που
επιλέγουν τη διαδικασία της κατάθεσης με
προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του
ΣΕΠΕ.
δ) Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματα απόδοση στον αποστολέα-εργοδότη
μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
ε) Διορθώσεις μπορούν να γίνουν με νέα
ηλεκτρονική υποβολή υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία υποβολής.
στ) Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπομένων προθεσμιών, ηλεκτρονική
υποβολή δεν είναι δυνατή κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην
αρμοδία υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ.
Κυρώσεις
Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή
ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς
και για τα όργανα επιβολής αυτών ισχύουν
αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.
Μεταβατικές διατάξεις
α) Κατά το διάστημα της μεταβατικής
περιόδου, η οποία ορίζεται έως τις
28/2/2013, η διαδικασία της ηλεκτρονικής
υποβολής των εντύπων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, είναι προαιρετική.
β) Έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι εργοδότες μπορούν να επιλέξουν
τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και
του ΟΑΕΔ, ακόμη και μετά την ηλεκτρονική
υποβολή οιουδήποτε εντύπου.
γ) Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 15/10/2012.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 17
Bιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Mέλος του Δικτύου ΕΝERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS
στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
Ενημερωτικό
έντυπο
Οκτώβριος 2012
Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα
Τηλ.2103680772
Ηλ.ταχ[email protected]
1. Πρόσκληση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ΟΠΕ , σελ.18
2. Πρωτοβουλία «We Mean Business», σελ.19
3. Προτάσεις επιχειρηματικής συνεργασίας σελ.20-22
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
17
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 18
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Πρόσκληση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Α.Ε. στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού των
ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία
Διοίκησης Επιχειρήσεων -ΕΕΔΕ σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Εξαγωγέων - ΠΣΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος - ΣΕΒΕ, και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης – ΣΕΚ,
ανακοινώνει την υλοποίηση τεσσάρων (4) επιδοτούμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών καθένα, για
εργαζομένους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και το οποία θα
διεξαχθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2012 στις παρακάτω
πόλεις:
• Αθήνα (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΠΕ –
Μαρίνου Αντύπα 86 -88, 163 46 Ηλιούπολη.),Πάτρα,
Τρίπολη, Μυτιλήνη
Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ως αντικείμενο το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, την υλοποίηση των οποίων θα
αναλάβουν καταξιωμένοι και έμπειροι εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς εμπορίου, του marketing, της προώθησης των εξαγωγών,
της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων.
ημειώνουμε ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως αμοιβή για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ποσό των 5 € μικτά. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου
2012.
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με e-mail μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα γραφεία του ΟΠΕ, Μαρίνου Αντύπα 86 -88, 163 46 Ηλιούπολη ( αρμόδιοι κκ. Άννα Κωστούρου 210 99 82 249 και Αγγελική Κάβουρα 210 99 82 187)
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 ωρών οι οποίες περιλαμβάνουν 32 ώρες θεωρία, ενώ οι 8 ώρες περιλαμβάνουν γραπτή άσκηση εργασίας (case study).
Αναλυτικότερα:
Σ
1. Εισαγωγή
• Διείσδυση στις παγκόσμιες αγορές-Η μόνη επιλογή για την Ελληνική επιχείρηση.
• Ανάλυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
2.
3.
4.
5.
Γιατί να εξάγω;
Διάγνωση επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας
Τι να εξάγω;
Πού να εξάγω;
• Επιλογή ξένων αγορών
• Έρευνα ξένης αγοράς
• Marketing στο διαδίκτυο- Το επιχειρηματικό πλεονέκτημα
6. Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
• Η συσκευασία του εξαγώγιμου προϊόντος
• Επωνυμία & ετικέτα εξαγόμενου προϊόντος
• Τιμολογιακή πολιτική
• Διεθνές μείγμα επικοινωνίας
• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εξωτερικού
• Συμπεριφορά καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο
7. Πώς να εξάγω;
• Τρόποι εισόδου & δίκτυα διανομής
• Πως επιλέγεται ένας ξένος αντιπρόσωπος ή διανομέας
8. Πως θα πληρωθώ;
• Τεχνικές & διαδικασίες στο διεθνές εμπόριο
• Incoterms 2010
• Διεθνείς μεταφορές
• Τρόποι διακανονισμού των διεθνών αγοραπωλησιών
• Τελωνειακά & φορολογικά θέματα – Ηλεκτρονικό τελωνείο
• Διαδικασίες διεκπεραίωσης εξαγωγών
• Μέσα χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων
9. Υγιεινή & Ασφάλεια
10. Πρακτική άσκηση (Case study)
18
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 19
Πρωτοβουλία «We Mean Business»
Το Ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό που πρόκειται να ενταχθεί στην αγορά εργασίας διαθέτει περισσότερα
εφόδια παρά ποτέ στο παρελθόν, όχι μόνο χάρη στα υψηλά επίπεδα της τυπικής του εκπαίδευσης, αλλά και
χάρη στις γνώσεις του σχετικά με το πιο σύγχρονο λογισμικό, τις τενολογίες και τις τάσεις στον χώρο της
κοινωνικής δικτύωσης. Οι σημερινοί νεαροί ενήλικες έχουν μεγαλώσει με κάτι πολύ σημαντικό: μια παγκόσμια
προοπτική
Οι Ευρωπαίοι ασκούμενοι διαθέτουν φρέσκο και δημιουργικό ενθουσιασμό που μπορεί να δώσει καινοτόμους ιδέες στην εταιρία σας
και να τονώσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων σας. Οι ασκούμενοι έχουν συνηθίσει να κινούνται μέσα σε έναν ανταγωνιστικό και
ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, και επομένως ταιριάζουν με τρόπο φυσιολογικό σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Μπορούν
να βοηθήσουν την εταιρία σας να πάρει το προβάδισμα μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται.
Στόχος της πρωτοβουλίας «We Mean Business» είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές εταιρίες για τα θετικά
πλεονεκτήματα από την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus ή Leonardo da Vinci.
Πλεονεκτήματα από την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε Ευρωπαίους ασκούμενους
Τι μπορούν να σας προσφέρουν οι ασκούμενοι στα πλαίσια των προγραμμάτων Leonardo da Vinci και Erasmus. Με τον ενθουσιασμό
τους, τις καινούριες ιδέες και τα νέα προσόντα τους βοηθούν μια εταιρία να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα στη σημερινή
απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά.
Ποιοι ασκούμενοι σπουδαστές/φοιτητές/απόφοιτοι συμμετέχουν στα προγράμματα
Leonardo da Vinci και Erasmus;
Οι Ευρωπαίοι ασκούμενοι σπουδαστές/φοιτητές/απόφοιτοι που συμμετέχουν στα προγράμματα είναι από
μαθητευόμενοι σπουδαστές έως φοιτητές διδακτορικού επιπέδου:
Οι ασκούμενοι σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci είναι σπουδαστές
επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο μαθητευόμενοι όσο
και «άτομα ενταγμένα στην αγορά εργασίας» που επιδιώκουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους ή την
επανεκπαίδευσή τους. Οι ασκούμενοι απόφοιτοι του προγράμματος Leonardo da Vinci εργάζονται, μεταξύ άλλων, στους εξής
επαγγελματικούς τομείς: τροφοδοσία και διαχείριση ξενοδοχείων, κομμωτική, ξυλουργική, μηχανοηλεκτρονική, υγειονομική περίθαλψη,
δασοκομία, επιστήμη του περιβάλλοντος, μηχανική, λογιστική, νομική, εκπαίδευση και κατάρτιση, πολιτισμός και μόδα.
Οι ασκούμενοι φοιτητές του προγράμματος Erasmus είναι φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβανομένης της ανώτατης
επαγγελματικής κατάρτισης μικρής διάρκειας. Μπορεί να είναι φοιτητές πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, ανεξάρτητα
από το αντικείμενο σπουδών τους. Οι ασκούμενοι απόφοιτοι του Erasmus εργάζονται σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά
κέντρα ή άλλους οργανισμούς όπως νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, κλπ. Περίπου το 80% των ασκούμενων φοιτητών απασχολούνται
σε ΜΜΕ. Παρότι είναι φοιτητές από όλα τα πεδία σπουδών, η πρακτική άσκηση του προγράμματος Erasmus προσελκύει κυρίως φοιτητές
κοινωνικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, νομικής, ανθρωπιστικών σπουδών, καλών τεχνών, γεωπονικής και κτηνιατρικής.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
19
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 20
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(Προτάσεις που προωθήθηκαν από τα Γραφεία Εμπορικών Συμβούλων Πρεσβειών μας στο εξωτερικό)
ΤΡΟΦΙΜΑ
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος 1:
Περιγραφή αιτήματος 2:
Περιγραφή αιτήματος 3:
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
20
Organic Farming - Agriculture bio
11, rue de Narcisse, La Marsa
Tunis / 2070, ΤΥΝΗΣΙΑ
(00216) 20 55 65 55
[email protected]
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Malek Lakhoua Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εταιρίες στην
Ελλάδα για μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά τη συσκευασία του ελαιολάδου, την ετικέττα, τη συντήρηση της επιτραπέζιας ελιάς σε άλμη, την πάστα ελιάς
International Trade Service Ltd. - ITS
13 Schevchenko lane, office 3
Kiev / 01001, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
+38 (044) 495 59 27
+38 (044) 495 59 26
[email protected]
Η εταιρεία ζητάει συνεργασία με παραγωγούς μπαχαρικών και αρωματικών βοτάνων για
εξαγωγή στην Ουκρανία
Η εταιρεία ζητάει συνεργασία με παραγωγούς παραδοσιακών παξιμαδιών για εξαγωγή στην
Ουκρανία.
Η εταιρεία ζητάει συνεργασία με παραγωγούς παραδοσιακών σιροπιαστών γλυκών για εξαγωγή στην Ουκρανία.
ASAHI & CO LTD
2-10-9 3F Miyazaki, Miyamae-Ku, Kawasaki City, Kanagawa Pref., 216-0033 Japan, Tηλ.:+810-448886711 Φαξ:+81-0-448882426
KAWASAKI / 216-0033, ΙΑΠΩΝΙΑ
+810448886711
+810448882426
www.asahi-aaa.co.jp/english
[email protected]
Η ιαπωνική εταιρεία εισαγωγής τροφίμων “Asahi & Co Ltd.” (www.asahi-aaa.co.jp/english)
εξέφρασε σήμερα προς το Γραφείο μας (11/10/2012), ενδιαφέρον για εισαγωγή από την χώρα μας μαργαρίνης με ελαιόλαδο (olive oil spread). Ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες,
μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω λεπτομέρειες με την κα Mariko KOSAKA, στην
ακόλουθη ηλεκτρονική της διεύθυνση: [email protected]
Amstor Trading House LLC
Sokolyna Str., 38
Donetsk / 83012, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Τηλ. / Φαξ: +380 62 348 89 38
www.amstor.ua
[email protected]
*** ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ E-MAILS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ GOOGLE TRANSLATE. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ Η ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ *** Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Γραφείου μας για
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Ουκρανία, συναντήθηκα με τον κ. Serhiy Marin, Υπεύθυνο Τμήματος Εισαγωγών της αλυσίδας σούπερ μάρκετ "Amstor". Η αλυσίδα Amstor αριθμεί, προς το παρόν, περί τα 27 καταστήματα, τα οποία βρίσκονται κυρίως στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Λόγος της συνάντησής μας ήταν ότι η εν λόγω εταιρεία ακολουθεί, προσφάτως, επεκτατική πολιτική σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων –
και δύο καταστημάτων άνω από 2.500 τ.μ. το καθένα, τα οποία θα ανοίξουν στο Κίεβο, το Δεκέμβριο τ.ε. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ποικιλίας των προϊόντων που θα διαθέτει η αλυσίδα, ο κ. Marin μου ζήτησε να μεταβιβάσω στους Έλληνες παραγωγούς την επιθυμία της
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 21
εταιρείας του να λάβει προσφορές για ελληνικά προϊόντα κάθε είδους από φρέσκα και τυποποιημένα τρόφιμα ως κρασί και αλκοολούχα ποτά. Τα στοιχεία επαφής είναι: "Amstor
Trading House" LLC 83012, Sokolyna Str., 38, Donetsk, Ukraine Τηλ. / Φαξ: +380 62 348 89
38 PL/Import Department Τηλ.: +380 62 348 89 17 Αρμόδιος: κ. Serhiy Marin Τηλ.: +380 50
959 22 01, +380 67 522 45 18 e-mail: [email protected] / web: http://amstor.ua
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Περιγραφή αιτήματος:
Senza Fine LLC
23629 Se Black Nugget Road
Issaquah / WA 98029-7614, ΗΠΑ
001.425.445.0923
http://www.senzafinellc.com/
[email protected]
Η εν λόγω εταιρεία απευθύνθηκε στο Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων, αναζητώντας λίστα ή στοιχεία Ελλήνων παραγωγών ελαιολάδου που εξάγουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ.
Zdravec
Veliko Turnovo, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
[email protected]
Contact person: Teodor Iliev Ενδιαφέρον για εισαγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
από Ελλάδα (17 τόνους το μήνα σε συσκευασίες των 750ml, 1l, 3l και 5l).
GRIF SRL
Via Nazionale, 2/1 - 39044 Laghetti di Egna (BZ)
Laghetti di Egna / 39044, ΙΤΑΛΙΑ
(+39) 0471 817900
(+39) 0471 818044
Η ιταλική εταιρεία GRIF srl αναζητά παραγωγούς καραμέλων με βάση το ζελέ (ζελεδάκια)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
ELIS
73 rue Rongière
Brétigny sur Orge / 91220, ΓΑΛΛΙΑ
00331 69 88 45 67
www.elis.com
[email protected]
Γαλλική εταιρεία αναζητεί λευκά είδη και καλύμματα κρεβατιών ειδικών προδιαγραφών.
Πληροφορίες: κα Julie Fricoteaux
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
h.a.l.m elektronik gmbh
Burgstr. 106
Frankfurt am Main / D-60389, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
+49. 69 943 353 – 0
+49. 69 943 353 – 41
http://www.halm.de
[email protected]
Η γερμανική επιχείρηση h.a.l.m., η οποία παράγει συστήματα μέτρησης για φωτοβολταϊκά,
ενδιαφέρεται για ελληνικές εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ. Οι τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την επιχείρησηΥπεύθυνος
Επικοινωνίας: κ. Renatus Förster, E-Mail: [email protected]
ΚΟΣΜΗΜΑ
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
N.B.JEWELLERY LTD
ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 116
ΛΑΡΝΑΚΑ / 6031, ΚΥΠΡΟΣ
0035724657082
0035724620645
[email protected]
ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ 22-24 ΚΑΡΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
21
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:21 ΜΜ Page 22
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
PAPER WORKS PHILIPPIDES
ΛΕΩΦ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 50
ΛΕΥΚΩΣΙΑ / 1504, ΚΥΠΡΟΣ
0035722879222
0035722666972
www.paperworksphilippides.com
[email protected]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ/ ΠΙΑΤΩΝ/ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
S.I.H. TRADING CO LTD
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ, 15
ΛΕΜΕΣΟΣ / 4630, ΚΥΠΡΟΣ
+357 25 935322/ 99450421
+357 25 935322
www.sihtrading.com
[email protected]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΤΗΡΙΑ/ ΠΙΑΤΑ/ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ/ ΣΑΚΟΥΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΛ.) ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ/ ΧΑΡΤΙ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ/ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ/ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΤΛ.)
ΞΥΛΟ –ΕΠΙΠΛΟ
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
SOCIETE MIB TRADE
Ιmmeuble l’emeraude APP A-3-5, rue mohamed badra, montplaisir
Τunis / 1002, ΤΥΝΗΣΙΑ
00216 71951558/71951494/25420199
00216 71950716
[email protected]
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. ALI CHAABANE (gérant) Η εταιρία ενδιαφέρεται να αναλάβει την
αντιπροσωπεία ελληνικής εταιρίας για την εισαγωγή των προϊόντων panneaux de particules
(νοβοπάν), panneaux MDF (Medium Density Fibres) στην Τυνησία
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
jing, China 101300
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Website:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
Όνομα εταιρίας:
Διεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Περιγραφή αιτήματος:
Daysun Express (Beijing) Ltd.
2nd Floor of Cargo Agent Building, No. 1, Street 8, Airport Logistics Base, Shunyi District, Bei0086-10-64501191
0086-10-64501161
www.daysunlogistics.com.cn
[email protected]
Η εταιρία Daysun Express (Beijing) Ltd. εκδήλωσε ενδιαφέρον εισαγωγής προϊόντων περιποίησης σώματος από ελαιόλαδο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Mr. Peter Zhu Managing Director Mobile: 13701381112 Σημειώνουμε ότι η εν λόγω εταιρία διαθέτει τις σχετικές άδειες και εισάγει ήδη ελληνικά προϊόντα.
MESA KOREA
Yundang B/D 5F, Shinsa-dong, Kangnam-gu
Seoul / 135895, ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΟΣ
82-2-512-6300
82-2-518-8778
[email protected]
Ενδιαφέρεται για εισαγωγή καλλυντικών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με
τον κ. Woodong Jeong.
Για να προωθήσουμε τη δική σας πρόταση συνεργασίας, συμπληρώστε την αίτηση στο http://www.acsmi.gov.gr/EnterpriseEuropeNetwork/index.html Ή ζητήστε να σας την στείλουμε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Περισσότερα : http://www.acsmi.gov.gr/EnterpriseEuropeNetwork/index.html
22
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 23
Εκθέσεις στην Αττική το Β΄ εξάμηνο του 2012
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας σας ενημερώνει για τις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν
έως το τέλος του χρόνου. Ωστόσο το Επιμελητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές
ή ακυρώσεις των εκθέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι, λόγω του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος,
καλό είναι να επικοινωνούν με τον οργανωτή κάθε έκθεσης για πρόσθετες πληροφορίες.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2012 θα υπάρξει προσπάθεια επικαιροποίησης του καταλόγου με την
προσθήκη τυχόν νέων εκθέσεων.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
23
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 24
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Eνημέρωση μελών μας
για συμμετοχή σε κόμβο προβολής
εξαγωγικών επιχειρήσεων
Τ
ο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της
Αθήνας στο πλαίσιο της συνεχούς
προσπάθειας που καταβάλει για τη
στήριξη των σκληρά δοκιμαζόμενων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναγνωρίζοντας την εξαγωγική δραστηριότητα ως προϋπόθεση ανάπτυξης
τόσο των επιχειρήσεων όσο και της
ελληνικής οικονομίας, υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τους δημιουργούς του Διαδικτυακού Κόμβου για τις
Εξαγωγικές Ελληνικές Επιχειρήσεις
που φιλοξενείται στο
site
www.All4Greece.com
Οι υπηρεσίες του εν λόγω πόρταλ
παρέχονται δωρεάν και περιλαμβάνουν:
l παρουσίαση και προβολή των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
για δημιουργία συνεργασιών
l ενίσχυση επενδυτικών πρωτοβουλιών, προώθηση και πώληση ελληνικών προϊόντων
l παροχή πληροφοριών για αγορές
του εξωτερικού, συμβουλών για
προετοιμασία εξαγωγικής δραστηριότητας, επενδυτικών ευκαιριών
στην Ελλάδα,
l on line προβολή προϊόντων τεχνολογίας και καινοτομιών
l υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων για εξαγωγικές δραστηριότητες
l επιχειρηματικά σχέδια, υποστήριξη
για απόκτηση πιστοποιητικών διαχείρισης ποιότητας
l αναζήτηση τεχνογνωσίας, λιτές
πρακτικές, ώθηση στη βιώσιμη
ανάπτυξη κ.λπ.
Στις καταχωρήσεις στο site
www.All4Greece.com είναι δυνατόν να
περιλαμβάνονται για την κάθε εγγραφή – καταχώρηση κάθε επιχείρησης:
1. Τίτλος / Επωνυμία Επιχείρησης.
2. Επιλογή της κατηγορίας / κλάδου
της επιχείρησης (ανάλογα με τα
προϊόντα της).
3. Τοποθεσία / έδρα της επιχείρησης
24
4. Ανάρτηση λογότυπου / εμπορικού σήματος της επιχείρησης
μορφές αρχείου png, gif, jpg,
jpeg. Διαστάσεις φωτογραφίας
μεταξύ 50x10 pixels και 200x100.
5. Συνοπτικό κείμενο για περιγραφή
της δραστηριότητας της εταιρείας ή/και των προϊόντων αυτής.
6. Φωτογραφίες της επιχείρησης
(μέχρι 4 και μέγεθος αρχείου μέχρι 8 MB). Επιτρεπόμενες μορφές
αρχείου: png, gif, jpg, jpeg.
7. Φωτογραφίες των προϊόντων της
επιχείρησης (μέχρι 4 και μέγεθος
αρχείου μέχρι 8 MB). Επιτρεπόμενες μορφές αρχείου: png, gif, jpg,
jpeg.
8. Φωτογραφίες συνεργατών / διεθνών brands που εκπροσωπεί η
επιχείρηση στην εγχώρια αγορά
(μέχρι 4 και μέγεθος αρχείου μέχρι 8 MB). Επιτρεπόμενες μορφές
αρχείου: png, gif, jpg, jpeg.
9. Πιστοποιητικά Ποιότητας που
διαθέτει η επιχείρηση (μέχρι 4 και
μέγεθος αρχείου μέχρι 8 MB).
Επιτρεπόμενες μορφές αρχείου:
png, gif, jpg, jpeg.
10. Βραβεία που διαθέτει η επιχείρηση (μέχρι 4 και μέγεθος αρχείου μέχρι 8 MB). Επιτρεπόμενες
μορφές αρχείου: png, gif, jpg,
jpeg.
11. Αναπαραγωγή
μέσα
στο
All4Greece.com video της επιχείρησης (π.χ. παρουσίασή της,
αναπαραγωγή της παραγωγικής διαδικασίας ή/και των εγκαταστάσεών της, κλπ) το οποίο
έχει αναρτηθεί σε δημοφιλή διεθνή site (π.χ. youtube).
12. Ανάρτηση διαφημιστικών φυλλαδίων της επιχείρησης ή /και
παρουσίασής της (μέγεθος αρχείου μέχρι 8 MB). Επιτρεπόμενες μορφές αρχείου: pdf, png,
gif, jpg, jpeg.
13. Διεύθυνση
14. Ταχυδρομικός Κώδικας
15. Τηλέφωνα
16. Fax
17. Ιστότοπος – Ηλεκτρονική Διεύθυνση (website - URL)
18. E-mail
Είναι υποχρεωτικά για την κατ αρχήν καταχώρηση επιχείρησης στο site
τα κάτωθι πεδία:1, 2, 3, 13, 15.Τα λοιπά
πεδία που αναφέρονται παραπάνω,
όπως φωτογραφίες προϊόντων, τυχόν
πιστοποιητικά ποιότητας, λογότυπο,
profile επιχείρησης, κ.λπ. μπορούν
προαιρετικά να αποσταλούν εκ των
υστέρων.
Τα αναφερόμενα παραπάνω είναι
ενδεικτικά της σημερινής κατάστασης
της φόρμας εγγραφής των επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί
μελλοντικά να τροποποιηθεί για τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους, π.χ. λόγω αιτήματος των εγγραφόμενων εταιρειών ή/και λόγω αναγκών του συστήματος ή/και λόγω διαχειριστικών ζητημάτων.
Η καταχώρηση των επιχειρήσεων
μελών μας, θα γίνεται από το Τμήμα
Μηχανογράφησης BEΑ.
Σημ: Η οποιαδήποτε καταχώριση
στοιχείων των επιχειρήσεων, θα γίνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη των
ίδιων των ενδιαφερομένων.
Επίσης, για οποιαδήποτε ανάπτυξη συνεργασίας, σύναψη συμφωνίας,
προσχώρηση αυτών σε επιχειρηματικά σχήματα ή χρήση των στοιχείων
αυτών από άλλα μέλη του Β.Ε.Α ή τρίτους, το Επιμελητήριο δεν έχει ευθύνη ή συμμετοχή, εφόσον ο σκοπός
του εγχειρήματος σε πιλοτικό στάδιο
είναι μόνον η κατ΄ αρχήν παροχή μιας
επιπλέον δυνατότητας προβολής των
ενδιαφερομένων μελών του και συμβουλευτική στήριξη.
Για πληροφορίες και αποστολή του
σχετικού υλικού μπορείτε να απευθύνεστε πρώτα στο Τμήμα Μηχανογράφησης BEΑ / TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ, τηλ. επικ.
2103680712, 210-3680707.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 25
AITHMA ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ SITE
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALL4GREECE.COM
ΕΙΣΤΕ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΕΑ :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΑΝ ΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΕΑ: ........................................................................................................
2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ........................................................................................................
.......................................................................................................................................
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ........................................................................................................
.......................................................................................................................................
4) ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :........................................................................................................
.......................................................................................................................................
5) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ :........................................................................................................
6) Ε-MAIL :........................................................................................................
7) ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤE ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ
SITE (ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ISO – ΛΟΓΟΤΥΠΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – VIDEO
Κ.Λ.Π ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ :
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : 2103680773 – E-MAIL : [email protected]
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : 2103680712 – E-MAIL : [email protected]
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :........................................................................................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :........................................................................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
25
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 26
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – HELLAS
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούμενα πεδία έτσι ώστε να μπορέσει να καταχωρηθεί και να γίνει
αποδεκτό το εταιρικό σας προφίλ στη βάση δεδομένων επιχειρηματικής συνεργασίας.
26
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 27
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να τη στείλετε στο [email protected] και
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες διευκρινίσεις.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
27
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 28
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Κατάλογος Ομάδων Εργασιών στο ΒΕΑ
Ομάδα 1: ΕΠιΤρΟΠΗ ΕΚΘΕΣιΑΚΗΣ
ΠΟΛιΤιΚΗΣ
Προεδρεύων: Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΔΑΜΙΓΟΣ
Υπάλληλοι: ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.
Μέλη Δ.Σ.:ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ Π.-ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Κ.-ΒΕΡΔΟΥΛΗΣ Α.ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Ομάδα 2:ΣυνΤΑΚΤιΚΗ ΕΠιΤρΟΠΗ
Προεδρεύων: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. ΡΑΒΑΝΗΣ ή ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β.ΛΙΑΜΕΤΗΣ
Υπάλληλοι: ΛΑΓΟΥ Κ.
Μέλη Δ.Σ.:ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Ν. –ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κ. –ΒΕΡΓΑΔΟΣ Ν.ΡΗΝΑΣ Ε.-ΓΙΑΤΡΑΣ Δ.-ΓΚΙΖΑΝΗΣ Ε.-ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ Β.
Ομάδα 3: ΕΠιΤρΟΠΗ ΟιΚΟνΟΜιΚΩν
Προεδρεύων: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΗΣ Κ. ΜΑΡΚΑΚΗ
ΕνιΣΧυΣΕΩν
Υπάλληλοι: ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. –ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Β.
Μέλη Δ.Σ.: : ΣΓΟΥΡΟΣ Δ.-ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. –ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Γ.-ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ Δ.-ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.-ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜ.-ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΣΠ.-ΒΕΡΔΟΥΛΗΣ Α.-ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κ.
Ομάδα 4: ΕΠιΤρΟΠΗ ΠΑρΕΜΠΟριΟυ
Προεδρεύων: ΔΟΥΚΑΣ Κ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ)
Υπάλληλοι: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. –ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Π.
Μέλη Δ.Σ.:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. –ΣΓΟΥΡΟΣ Δ.-ΜΕΛΙΔΗΣ Κ. –ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Ο.-ΓΙΑΓΤΖΗΣ Γ- ΚΑΠΛΑΝΗΣ
Ομάδα 5: ΕΠιΤρΟΠΗ ΕΞΩΣΤρΕΦΕιΑΣ
Προεδρεύων: Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Δ.
Μέλη:
Υπάλληλοι: ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ Ζ. –ΛΕΟΥΣΗ Κ.
Μέλη Δ.Σ.:ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κ.- ΤΖΙΒΑΣ ΑΓ.- ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Ε. –
ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜ. – ΤΣΙΡΜΠΑΣ Η.-ΠΑΥΛΟΥ Γ.-
Ομάδα 6: ΕΠιΤρΟΠΗ νΕΩν ΣυΜΒΟυΛΩν
Προεδρεύων: ΔΟΥΚΑΣ Κ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ)
Υπάλληλοι: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
Μέλη Δ.Σ.: ΣΓΟΥΡΟΣ Δ. - ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜ. – ΤΣΙΡΜΠΑΣ Η.-ΠΑΥΛΟΥ Γ.-ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Ι.-ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ι-ΔΑΜΙΓΟΣ Κ.- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤ.-ΚΑΠΛΑΝΗΣ Ι. –ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ Ι –ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ Ι.ΡΗΝΑΣ Ε.-ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ Π. –ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κ.
Ομάδα 7: ΕΠιΤρΟΠΗ ΕυρΩΠΑιΚΩν
ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΩν
Προεδρεύων: Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Δ.
Υπάλληλοι: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Μέλη Δ.Σ.:ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κ.-ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. –
ΚΑΠΛΑΝΗΣ Ι.-ΡΗΝΑΣ Ε. –ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜ.-ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Ι.
Τρίτοι:
Ομάδα 8: ΕΠιΤρΟΠΗ ΕΚΠΑιΔΕυΣΗΣ
ΚΑι ΣΕΜινΑριΩν
Προεδρεύων: Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ Κ.
Υπάλληλοι: ΚΕΦΑΛΑΣ Ε.
Μέλη Δ.Σ.:ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Ε.-ΖΙΩΓΑΣ Β.-ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.-ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-ΠΑΠΑΖΗΣ Δ.-ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜ.- ΣΙΓΑΛΑΣ Γ.- ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΣΠ.
28
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 29
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης
από τις υπηρεσίες του ΒΕΑ
Γ
ια το Επιμελητήριο, η επικοινωνία με τα μέλη του είναι
ζωτικής σημασίας παράμετρος, ώστε να είναι σε θέση
να παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.
Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της
αξιοπιστίας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
Για να το πετύχουμε αυτό, κρίνουμε ιδιαίτερα χρήσιμο να
γνωρίζουμε την άποψη, αλλά και τη γενικότερη αντίληψή
σας για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για το σκοπό αυ-
τό ζητούμε την εθελοντική συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου.
Μπορείτε να αποστείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με τους εξής τρόπους:
Α) Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]
B) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΒΕΑ, Ακαδημίας 18, Αθήνα 106 71
Γ) Με φαξ: 210 3614726
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:
Στο ΒΕΑ προσπαθούμε συνεχώς να αναπτύσσουμε ισχυρούς δεσμούς μαζί σας, για να είμαστε σε θέση να καλύπτουμε τις ανάγκες
σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας παρακαλούμε να γράψετε τις υποδείξεις σας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και φυσικά τα ενδεχόμενα παράπονά σας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
29
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 30
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Αυτοί που φεύγουν
Νίκος Σγουμπόπουλος
Έ
φυγε στις 6 Ιουλίου 2012 πλήρης ημερών στα 89 του, ο αγαπητός συνάδελφος, πρώην Γενικός
Γραμματέας του ΒΕΑ, Νίκος Σγουμπόπουλος. Ο Νίκος ήταν αγαπημένος άνθρωπος των βιοτεχνών αλλά
και ενός ευρέως κύκλου ανθρώπων
που μαζί του αγωνίστηκαν και θυσίασαν τη ζωή τους για κοινά ιδανικά και πανανθρώπινους σκοπούς.
Το καλοσυνάτο πρόσωπο, η ήρεμη
παρουσία του και η μεγάλη εμπειρία
του αποτελούσαν για δεκαετίες το
χαρακτηριστικό γνώρισμά του για
όλους τους νεότερους.
Πλήθος συναδέλφων φίλων και
συναγωνιστών τον συνόδεψαν στην
τελευταία κατοικία του στο νεκρο-
ταφείο Βύρωνα.
Γεννήθηκε στην Μερόπη Μεσσηνίας στις 23 Δεκεμβρίου του 1923
από αγροτική οικογένεια.
Από μαθητής ακόμα και αργότερα ως φοιτητής της Μαθηματικής
Σχολής, εντάχθηκε στο προοδευτικό κίνημα εναντίον της Δικτατορίας
του Μεταξά.
Το 1940-41 πήρε μέρος στην ΕΑΜΙΚΗ Εθνική Αντίσταση αγωνιζόμενος κατά της Γερμανικής Κατοχής.
Στις 25 Μαρτίου 1943 «απέκτησε» κατά το εορτασμό της Εθνικής
εορτής στο Πεδίον του Άρεως απο
επίθεση των Γερμανών.
Στις 5 Ιουλίου του 1943 τραυματίστηκε στην παλλαϊκή διαδήλωση
Εάν διαθέτετε ηλεκτρονική σελίδα,
δηλώστε την στο ΒΕΑ και
προβάλετε την επιχείρησή σας
μέσω του portal του ΒΕΑ
Η
ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου της Αθήνας,
www.acsmi.gr με link στις ηλεκτρονικές σελίδες μελών του,
βοηθάει:
• τόσο στην προσέγγιση των
επιχειρήσεων κατά την αναζήτηση
συνεργασιών,
• όσο και στην προετοιμασία
ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο θα
αποτελέσει μελλοντικά τη βάση για
την οργάνωση e−market − ηλεκτρονικής αγοράς και ηλεκτρονικής έκθεσης.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΒΕΑ καλεί
τα μέλη του που διαθέτουν ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησής
τους να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης στον πίνακα με τις ηλε-
κτρονικές σελίδες μελών ΒΕΑ, ο
οποίος επιτρέπει την ηλεκτρονική
επίσκεψη στην επιχείρησή σας
μέσω του web του ΒΕΑ και κατ΄αυτόν τον τρόπο.
1) σε αρχικό στάδιο θα μπορείτε
να προβάλλεται το προϊόντα και τις
υπηρεσίες στους επισκέπτες της
σελίδας του ΒΕΑ, ενώ
2) σε μεταγενέστερο στάδιο
(ανάπτυξης της βάσης) θα μπορείτε:
− να αναζητήσετε προμηθευτές
και πελάτες,
− να οργανωθείτε σε τομεακό
επίπεδο,
− να μετέχετε σε ηλεκτρονικές
εκθέσεις,
− να μετέχετε σε ηλεκτρονικές
αγορές.
Αρμόδιο γραφείο για την καταχώρισή σας
Τμήμα Τύπου και Εκδόσεων ΒΕΑ. Υπεύθυνη: κα Κυριακή Λαγού
τηλ.: 210-3680.761, fax: 210-3647.737, e-mail: [email protected]
30
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 31
που πραγματοποιήθηκε ενάντια της
επιστράτευσης που ετοίμαζαν οι
Γερμανοί με τους συνεργάτες τους.
Στις 4 Νοεμβρίου 1943 συνελήφθη από τους Γερμανούς. Αποφυλακίστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του
1944, τυφλός από τα βασανιστήρια
και την αποβιταμίνωση.
Το Σεπτέμβρη του 1947 με κατηγορία τη συμμετοχή του στην Εθνική
Αντίσταση και για την ιδεολογία του
καταδικάστηκε τρεις φορές σε θάνατο και ισόβια φυλάκιση αφού δεν
υπέκυψε στις πιέσεις για αποκήρυξη της ιδεολογίας του.
Εξέτισε 17 χρόνια σε διάφορες
φυλακές και στρατόπεδα σ’ όλη την
Ελλάδα αφέθηκε ελεύθερος στις
αρχές του 1963.
Στο τέλος του 1963 ίδρυσε μια
βιοτεχνική μονάδα εταιρικής μορφής με αντικείμενο την επισκευή
αντλιών-μπεκ και τουρμπίνων μηχανών εσωτερικής καύσης με την επωνυμία ΠΕΑΚ ΟΕ.
Το 1967 η Χούντα ανέκοψε την
πορεία του εξορίζοντας τον στη
Γυάρο.
Από το 1974 και μετά ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη της επιχείρησής
του και των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων του κλάδου των επισκευαστών αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
Διετέλεσε πρόεδρος του Σωματείου Συνεργείων Αντλιών Αθήνας
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Επισκευαστών συνεργείων (ΠΟΒΕΑΜ) για δέκα έτη.
Το 1982, και το 1987 εκλέχτηκε
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και
διετέλεσε ως Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα. Τα
χρόνια αυτά αγωνίστηκε για τον εκσυγχρονισμό και την επίλυση των
προβλημάτων των βιοτεχνών και
των υπαλλήλων. Το 1993 εκλέχτηκε
και πάλι στο ΔΣ του ΒΕΑ αλλά λόγω
προβλημάτων υγείας αποσύρθηκε.
Διετέλεσε μέχρι τα τέλη του 2010
Πρόεδρος του Παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης Βύρωνα.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
• Ισχύει από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012
Διαφημιστείτε στο περιοδικό
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Θα διαβάσουν το μήνυμά σας 50.000 συνδρομητές - μέλη του ΒΕΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ.: 2103680.761, 2103680.757. FAX: 2103647.737
1) Για μη μέλη ΒΕΑ
Καταχωρίσεις
Τιμές
Εσωτερική ολοσέλιδη
1.600 ευρώ
Μισή σελίδα
800 ευρώ
Οπισθόφυλλο
3.500 ευρώ
Κεντρικό σαλόνι
2.100 ευρώ
Β' εξώφυλλο
2.100 ευρώ
Γ΄ εξώφυλλο
1.750 ευρώ
2) Για μέλη του ΒΕΑ
Καταχωρίσεις
Τιμές
Εσωτερική ολοσέλιδη
800 ευρώ
Μισή σελίδα
400 ευρώ
Οπισθόφυλλο
1.600 ευρώ
Κεντρικό σαλόνι
1.200 ευρώ
Β' εξώφυλλο
1.200 ευρώ
Γ΄ εξώφυλλο
960 ευρώ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
• Πάνω από τρεις καταχωρίσεις παρέχεται έκπτωση της τάξης 10%.
• Πάνω από έξι καταχωρίσεις παρέχεται έκπτωση της τάξης 10% και δυνατότητα
μίας επιπλέον καταχώρισης με έκπτωση 99%.
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% και αγγελιόσημο 20%
• Η εξόφληση θα γίνεται πριν από κάθε καταχώριση με την έκδοση του
τιμολογίου.
• Όλες οι καταχωρίσεις θα είναι τετραχρωμία.
• Σε περίπτωση τροποποίησης τιμοκαταλόγου οι ήδη συμφωνημένες διαδοχικές
καταχωρίσεις θα συνεχίσουν με τις τιμές του προηγούμενου τιμοκαταλόγου,
εφόσον έχει εκτελεστεί το 50% των καταχωρίσεων, άλλως θα συνεχίσουν με
τις τιμές του νέου τιμοκαταλόγου.
• Σε περίπτωση έγκρισης της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΑ για διαφημιστική
καταχώριση των εταιρειών που συμμετέχει, θα παρέχεται έκπτωση 99%.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
31
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 32
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ
Μονόδρομος η εξωστρέφεια
για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Γυψαδόρων Δημήτριος Φούντας παρουσιάζει στα «Βιοτεχνικά Θέματα» την πρόταση του, ώστε σε αυτή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να μπορέσουν να προωθήσουν τα
προϊόντα τους και να τονώσουν την εξωστρέφεια τους. Η πρόταση αφορά το…
«Ελληνικό Σπίτι» πύλη εξόδου των μικρομεσαίων στις ξένες αγορές.
Σ’
αυτή τη δύσκολη οικονομική
περίοδο που διανύουμε,
έχουμε όλοι την υποχρέωση
να ενεργοποιηθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες για την τόνωση
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
μας λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της εγχώριας αγοράς.
Δραστηριοποιούμαι στο χώρο των
γύψινων διακοσμήσεων και σε συνεργασία με μια ομάδα επιχειρηματιών
από διαφορετικούς κλάδους προσπαθούμε να τονώσουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μας, δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες πέρα από τα ελληνικά σύνορα με
στόχο να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα μας.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
μας αυτής επισκεπτόμαστε χώρες
του εξωτερικού και αναζητούμε ευ-
32
καιρίες όπου θα μπορέσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες να προβάλλουν
τα προϊόντα τους ή να έρθουν σε επαφή με ξένους ομολόγους τους, ανάλογα με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
κάθε μιας ελληνικής επιχείρησης.
Το πρώτο «Ελληνικό Σπίτι», όπως
ονομάστηκε η πρωτοβουλία αυτή, θα
πραγματοποιηθεί στη Ρωσία και η
πρώτη αποστολή θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2012. Στόχος είναι να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο και σε άλλες
χώρες όπως ο Καναδάς, η Ρουμανία,
η Ζηλανδία κ.α., όπου μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Στην πρωτοβουλία μπορούν να
συμμετάσχουν όσοι μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες βρίσκουν ενδιαφέρον
αυτό το εγχείρημα και επιθυμούν να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές
τους στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα http://www.greekclassicart .com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα τηλέφωνα 2109347385 και 694-2982174, αλλά και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]».
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 33
• ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ΣΧΟΛΙΑ• ΕΙΔΗΣΕΙΣ• ΣΧΟΛΙΑ• ΕΙΔΗΣΕΙΣ• ΣΧΟΛΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡOΤΗΤΑ
• Του Τμήματος Τύπου του ΒΕΑ
• Ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ
Νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνεται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30 Ιουνίου ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, όπως η
απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, και η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, έως 31 Δεκεμβρίου
του 2013. Περισσότερες πληροφορίες
στο www.oaee.gr.
• Λαθραία καύσιμα
Ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ μπήκε
στα κρατικά ταμεία από εκποίηση κατασχεμένων καυσίμων στις οποίες είχαν
προβεί οι Υπηρεσίες του ΣΔΟΕ. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα σύνορα για λαθραία εισαγωγή καυσίμων.
• Καταργούνται οι φόροι υπέρ τρίτων
Μετά την κατάργηση της εισφοράς
(0,405%) που πλήρωναν οι καταναλωτές
στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου υπέρ του επικουρικού ταμείου των
πρατηριούχων καυσίμων, η τρόικα απαιτεί από την κυβέρνηση την κατάργηση
του συνόλου των φόρων υπέρ τρίτων,
προκειμένου να μειωθούν οι τελικές τιμές των προϊόντων.
• Δημιουργία ΚΕΦ
Στη δημιουργία των πρώτων 34 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
(ΚΕΦ) προχωρά το υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών
σε περιοχές όπου κλείνουν ΔΟΥ στο
πλαίσιο του σχεδίου συγχωνεύσεων.
• «Βελτίωση» επιχειρηματικών συνθηκών. εν μέσω ύφεσης
Τη 8η θέση μεταξύ των 10 χωρών με
τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιχειρηματικές συνθήκες καταλαμβάνει η Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση "Doing
Business" της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η
Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 78η
θέση της συνολικής λίστας, ανεβαίνοντας
11 θέσεις, καθώς πέρυσι βρισκόταν στην
89η θέση σε σύνολο 185 χωρών.
• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις που υπήχθησαν στην αυτοπεραίωση
Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν
υπαχθεί στη ρύθμιση της αυτοπεραίωσης, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Το δείγμα που θα ελεγχθεί θα είναι 2% του συνόλου, εκτιμάται δηλαδή
ότι θα ελεγχθούν περίπου 10.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.
• Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής
Μείωση της τάξεως του 5% σημείωσε
τον Ιούλιο η βιομηχανική παραγωγή,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.
• Στο 50% η παραβατικότητα σε
ενεχυροδανειστήρια και αργυραμοιβούς
Σε 175 ανέρχονται τα ενεχυροδανειστήρια και σε 97 οι επιχειρήσεις αργυραμοιβών που έκαναν έναρξη εργασιών
στις αρμόδιες ΔΟΥ έως το τέλος Ιουλίου. Από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής
100 επιτηδευματίες στους οποίους παρατηρήθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 50%, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ.
• Από τις ακριβότερες χώρες της
ΕΕ η Ελλάδα, παρά την ύφεση
Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης παρά την
οικονομική ύφεση που σαρώνει την οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat στη διάρκεια του 2011 η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της ΕΕ
σε ό,τι αφορά τις τιμές σε γαλακτοκομικά και αβγά με απόκλιση τιμών 31,5%
σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ
το 2010 ήταν στη δεύτερη.
• Κατά 47 δισ. μειώθηκε το ΑΕΠ
στην 5ετία
Κάτω από τα 200 δισ. ευρώ (στα
193,078 δισ. ευρώ) -από 200,906 δισ.
ευρώ εφέτος- θα διαμορφωθεί το ΑΕΠ
το 2013, με αποτέλεσμα να έχουν «χαθεί» περίπου 47 δισ. ευρώ σε μία μόνον
πενταετία. Σύμφωνα με το προσχέδιο
του νέου προϋπολογισμού, το δημόσιο
χρέος θα διαμορφωθεί το 2013 σε
179,3% του ΑΕΠ από 169,5% του ΑΕΠ
εφέτος.
• «Δεν πληρώνω» χωρίς απόδειξη!
Η θεσμοθέτηση της πρακτικής «δεν
πληρώνω χωρίς απόδειξη» περιλαμβάνεται σε σειρά παρεμβάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης στην αγορά, καθώς
πλέον ο πελάτης έχει την δυνατότητα
να μην πληρώσει σε που δεν λάβει απόδειξη για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία.
• Πρωτιά στην ανεργία των νέων
για την Ελλάδα
Περισσότεροι από τους μισούς νέους
κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι, με την
Ελλάδα να καταγράφει θλιβερή πρωτιά
τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, τον περασμένο Ιούνιο, η ανεργία στην Ελλάδα έφτασε στο 24,4% του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού, έναντι
23,5% το Μάιο. Τον ίδιο μήνα, η ανεργία
των νέων (κάτω των 25 ετών) ανήλθε
στο 55,4%, των γυναικών στο 28,1% και
των ανδρών στο 21,7%.
Το ΒΕΑ
οργανώνει την
ηλεκτρονική
ενημέρωση των
μελών του
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείστε να δηλώσετε
την ηλεκτρονική διεύθυνση
της επιχείρησής σας.
Αρμόδιος υπάλληλος
ΒΕΑ: κα Παυλίδου
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 210−3680.757
Fax: 210−3647.737
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
33
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 34
ΚΛΑΔΙΚΑ
Έως και 10.000 για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής σε Νεόδμητες Εγκαταστάσεις και Ανακατασκευές
O
ι πολυαγγιζόμενες επιφάνειες του αντιμικροβιακού
χαλκού – όπως χερούλια πόρτας, επιφάνειες ώθησης, κουπαστές, βρύσες και διακόπτες φωτισμού
– ήδη χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νοσοκομείων
ανά τον κόσμο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάπλωσης
των λοιμώξεων, όπως ο MRSA. Με σκοπό να κατανοήσει
καλύτερα το πως ο αντιμικροβιακός χαλκός ωφελεί την
κοινωνία, πέρα από τον τομέα της υγείας – σε περιοχές
όπως σχολεία, γραφεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες
εγκαταστάσεις όπου η υγιεινή αποτελεί βασικό ζήτημα –
ο Σύνδεσμος Χαλκού προσφέρει επιχορηγήσεις έως 10.000
Ευρώ για το κόστος αγοράς / εγκατάστασης αντιμικροβιακού χαλκού σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις.
Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού είναι εγγενείς,
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εξαλείφονται ταχύτατα
και ολοκληρωτικά οι παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν
ασθένειες κατά την επαφή τους με τον χαλκό. Αυτές τις
ιδιότητες του επωφελούνται και άλλα κράματά του χαλκού
– όπως ο ορείχαλκος και ο μπρούτζος – γνωστά ως μία
ομάδα του Αντιμικροβιακού Χαλκού. Οι πολυαγγιζόμενες
επιφάνειες που κατασκευάζονται από αντιμικροβιακό χαλκό
φιλοξενούν λιγότερα μικρόβια από άλλες επιφάνειες και
συμβάλλουν σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον.
Σχολεία της Ελλάδας και Νηπιαγωγεία της Ιαπωνίας επωφελούνται ήδη από τις επιφάνειες αντιμικροβιακού χαλκού,
όπως χερούλια πόρτας, βρύσες και πόρτες. Επίσης, σταθμοί
του μετρό στο υπόγειο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς
στη Χιλή και ένα αεροδρόμιο της Βραζιλίας χρησιμοποιούν
τον αντιμικροβιακό χαλκό για πολυαγγιζόμενες επιφάνειες
ως προσθήκη στον καθιερωμένο καθαρισμό των χώρων,
με στόχο τη βελτίωση της υγιεινής.
Τα εγκεκριμένα στοιχεία του αντιμικροβιακού χαλκού
αναγνωρίζονται και πωλούνται κάτω από την ονομασία Αντιμικροβιακός Χαλκός και το διακριτικό γνώρισμα Cu+, τα
οποία χρησιμοποιούνται από κορυφαίους κατασκευαστές
για να γνωστοποιήσουν ότι τα προϊόντα τους κατασκευάζονται από υλικό αντιμικροβιακού χαλκού, ικανό να θανα-
Προσφορά δωρεάν Internet
στα μέλη του BEA
AνΑΚΟινΩΣΗ
Tο BEA ανακοινώνει ότι χορηγεί
στα μέλη του δωρεάν συνδέσεις Internet*
Tηλ. επικοινωνίας: 210-3680.775
*Η δωρεά αφορά την πάγια ετήσια συνδρομή
και όχι τη χρήση.
34
τώνει τα παθογόνα μικρόβια – συμπεριλαμβανομένων των
E. Coli και Influenza A – σε συνεχή βάση στο μεσοδιάστημα
των καθαρισμών.
Οι αιτήσεις αφορούν εκείνους που σχεδιάζουν κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις για το γενικό κοινό, όπου
οι χρήστες αυτών μπορούν να επωφεληθούν από τις αντιμικροβιακές επιφάνειες αφής. Η φόρμα αίτησης είναι διαιστοσελίδα
στην
θέσιμη
www.antimicrobialcopper.com/uk/grants.aspx, ή μπορείτε
να την προμηθευτείτε στέλνοντας email στο [email protected] Υπάρχει δυνατότητα βοήθειας στην επιλογή
των επιφανειών προς βελτίωση, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι
οι εγκεκριμένοι προμηθευτές, είτε μέσω του δικού σας
Εθνικού Κέντρου Χαλκού (ΕΙΑΧ: [email protected]) ή
αναζητώντας το online προϊοντικό τηλεφωνικό κατάλογο
(www.antimicrobialcopper.com) στο σημείο προϊόντα και
συνεργάτες της ιστοσελίδας).
ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ),
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και μέλος του
European Copper Institute (E.C.I.), που πρωταρχικό σκοπό έχει το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη διαχείριση
των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις Ευρωπαϊκές αγορές.
To E.I.A.X. χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από
τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (International Copper Association – I.C.A.), ένα παγκόσμιο δίκτυο από 27 Κέντρα
Χαλκού, το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση
της χρήσης του χαλκού. Οι δραστηριότητες του I.C.A.
υλοποιούνται από περιφερειακά κέντρα χαλκού στην
Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Ασία.
Η προώθηση των τελευταίων εξελίξεων, που αποδεικνύουν το ζωτικό ρόλο του χαλκού στο περιβάλλον και
στην υγεία, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
Οι δραστηριότητες αυτές, επεκτείνονται σε έρευνες
και μελέτες, με σκοπό τη δημιουργία μιας επιστημονικής
πλατφόρμας πληροφοριών και δεδομένων, σε τομείς
κρίσιμους για την κοινωνία και τη βιομηχανία και οι
οποίες θα βοηθήσουν ώστε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται να έχουν την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί τεχνική βιβλιοθήκη και ιστοσελίδα, http://www.copper.org.gr όπου
ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το χαλκό και τις εφαρμογές του.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 35
Τα προβλήματα στον κλάδο
εγκαταστατών Ανελκυστήρων
H
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών, Συντηρητών
Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) ζήτησε,
και πέτυχε συνάντηση με τα κόμματα
ώστε να τα ενημερώσει για τα σοβαρά
προβλήματα που απασχολούν τον Κλάδο, σε σχέση με το νέο σχέδιο Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και Προεδρικού Διατάγματος περί επαγγελματικών δικαιωμάτων (σχέδια που εκκρεμούν εδώ και 3-4 χρόνια αντίστοιχα),
αναπαράγοντας μέσω της γραφειοκρατίας τη διαπλοκή και τη διαφθορά διακυβεύοντας την ασφάλεια μετακίνησης
των Πολιτών με τον Ανελκυστήρα.
Το αίτημα για συνάντηση έγινε αποδεκτό από ορισμένα κόμματα και έτσι
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με
τους κ.κ Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κο Καμμένο Πάνο, τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ κα Παπαρήγα Αλέκα, την
αρμόδιο Βουλευτή της Δημοκρατικής
Αριστεράς κα Ξηροτήρη Ασημίνα τους
αρμόδιους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
κο Σταθάκη Γιώργο και κο Κοδέλα Δημήτρη εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου.
Όπως ανακοίνωσε η ΠΟΒΕΣΑ, «Κατά
τη διάρκεια των συναντήσεων τους γνωστοποιήσαμε γενικότερα τα προβλήματα
του Κλάδου μας και ειδικότερα επικεντρωθήκαμε στα παρακάτω θέματα:
1. Επανάκτηση του επαγγελματικού
δικαιώματος του Αδειούχου Εγκαταστάτη στην εγκατάσταση Ανελκυστήρων άνευ ορίου ισχύος και
κόστους σε εφαρμογή της Ε.Ο.
95/16 (ΦΕΚ 815/97).
2. Το επάγγελμα του Εγκαταστάτη και
Συντηρητή είναι καθ’ όλα ανοιχτό
και όχι «κλειστό επάγγελμα» σύμφωνα με την Ε.Ο. 36/2005 (ΦΕΚ
78/25-05-2010 ΠΔ 38) για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα.
3. Απορρίπτουμε κάθε διαβάθμιση της
άδειας του Εγκαταστάτη όπως επιχειρούν ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του κτηρίου.
4. Καταγραφή της ύπαρξης του επαγγέλματος του Εγκαταστάτη-Συντηρητή στο ΦΕΚ 46/24-01-2011 στο
οποίο καταγράφονται και άλλα τε-
χνικά επαγγέλματα.
5. Κατάργηση της αντικατάστασης
της επαγγελματικής εμπειρίας με
«παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
από εγκεκριμένους φορείς» άρθρο
4 παράγ.1 και 2 ν.3982 ΦΕΚ 143/1706-2011 λόγω της διακύβευσης της
ζωής και αρτιμέλειας από απειρία
(υπάρχουν καταγραμμένα δυστυχήματα). Η εμπειρία αποκτάται όχι
από το σχολείο (ιδιωτικούς φορείς)
αλλά από την εργασία υπό την επίβλεψη του αδειούχου Συντηρητή ή
Εγκαταστάτη Ανελκυστήρων.
6. Στην καταγραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας, με δεδομένο
ότι ένας τεράστιος αριθμός τους
δεν είναι καταγεγραμμένος!
7. Στην καταχώρηση του ανελκυστήρα
με ορθό και λειτουργικό τρόπο και
με κατάθεση του σχετικού πιστοποιητικού στις αρμόδιες Υπηρεσίες,
σύμφωνα με όσα εφαρμόζονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8. Στη συντήρηση του ανελκυστήρα
από αδειοδοτημένο κινητό συνεργείο, με τις ορθές διαδικασίες για
την προστασία των Πολιτών.
9. Στη συχνότητα (και όχι περιοδικότητα) συντήρησης, που απαιτείται
για την ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.
10. Στις ορθές διαδικασίες αναβάθμισης των ασφαλιστικών διατάξεων
και πιστοποίησης του ανελκυστήρα, απέναντι σε οικονομικά συμφέροντα με γνώμονα την οικονομική προστασία των Πολιτών.
11. Στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους, τη συγκρότηση
των σχετικών επιτροπών και οργάνων και τη βελτίωση των διαδικασιών για τυχόν ατυχήματα.
12. Στις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα για λόγους επικινδυνότητας και τις σχετικές κυρώσεις για την απόκρυψη
της ύπαρξης ανελκυστήρα.
13. Στην υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.
14. Τέλος, στην προστασία ενός υγιούς Κλάδου από τη διαφαινόμενη
«καρτελοποίηση», με απειλή τη
μείωση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών, την αύξηση
της ανεργίας , σημαντικότατες
απώλειες από τα ασφαλιστικά ταμεία και τη δραματική μείωση φορολογικών εσόδων από το Κράτος».
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
35
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 36
ΚΛΑΔΙΚΑ
Κλαδική σύμβαση με μειώσεις 18%
στον τεχνικό κλάδο
M
είωση μισθών κατά 18% προβλέπει η νέα Εθνική Κλαδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
για τους εργαζόμενους στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές
Επιχειρήσεις όλης της χώρας που υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου μεταξύ
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων (ΟΣΕΤΕΕ) του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ) και της Πανελλαδικής Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).
Πάντως, η σύμβαση κατοχυρώνει,
μεταξύ των άλλων, τον 13ο και τον 14ο
μισθό ενώ περιλαμβάνει όλα τα επιδόματα, τα τεχνικά επιδόματα και τα επι-
δόματα ευθύνης, για τους τεχνικούς
υπαλλήλους.
Ακόμη, οι νεοεισερχόμενοι δεν
προσλαμβάνονται με βάση τα κλιμάκια
της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ μετά τη μείωση του περασμένου Φεβρουαρίου
(650 ή 550 ευρώ μεικτά τον μήνα), αλλά
με αυτά της Εθνικής Κλαδικής που είναι π.χ για τον διπλωματούχο μηχανικό
τα 1.200 ευρώ. Επιπλέον εντάσσονται
στα μισθολογικά κλιμάκια όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Τέλος, οι ειδικότητες των αποφοίτων
Σχολών Θετικών Επιστημών και Περιβαλλοντολόγων ΑΕΙ που εργάζονται
στον κλάδο, εντάσσονται σε ειδικό μι-
σθολογικό κλιμάκιο και λαμβάνουν το
88% της αμοιβής των Διπλωματούχων
Μηχανικών. Η σύμβαση αφορά το σύνολο σχεδόν του κλάδου, αφού δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις μέλη της
ΠΕΔΜΗΕΔΕ.
Οι εργοδοτικοί φορείς είχαν καταγγείλει την προηγούμενη κλαδική στις
8 Απριλίου του 2012 και σύμφωνα με
τους εκπροσώπους των εργαζομένων
είχε παρατηρηθεί αύξηση των ατομικών συμβάσεων στον τεχνικό ιδιωτικό
τομέα με μειώσεις που από το 25%
έφθαναν το 60%.
Η σύμβαση κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας την 1η Οκτωβρίου και
ισχύει από τις 08/07/2012 έως τις
31/12/2013
Αντίθετα στο νέο φορολογικό τα συνεργεία
K
ατά της νέας μείωσης του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων
μικροεπιτηδευματιών με την επιβολή φόρου ενδεχομένως 35%, ενόψει
του νέο φορολογικού νομοσχεδίου που
θα κατατεθεί έως το Δεκέμβριο στη Βουλή τάσσεται η Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών, επισημαίνοντας ότι η εντεινόμενη ύφεση στη χώρα έχει ως συνέπεια τη μεγάλη μείωση
του κύκλου εργασιών, αλλά και τη μείωση της αριθμητικής δύναμης των ανεξάρτητων συνεργείων και των απασχολούμενων στον κλάδο.
«Η φοροδιαφυγή δεν ανακαλύφθηκε
σήμερα όπως θέλουν να υποδείξουν οι
διάφορες θεσμικές και εξωθεσμικές σειρήνες, αλλά αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα στην λειτουργία του σύγχρονου
ελληνικού κράτους και της κοινωνίας
από την απαρχή της ιδρύσεώς του. Η
στοχοποίηση ολόκληρων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων, όταν η Πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές της, έχουν
αφήσει για δεκαετίες το φαινόμενο να
γιγαντωθεί, αποτελεί μια κοινωνικά θελ-
36
κτική δικαιολογία για την επιβολή των
γνωστών οριζόντιων πολιτικών φοροεπιδρομής», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωση της ΕΟΒΕΑΜΜ, η
οποία ζητά ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές πολιτικές για την πάταξη της
φοροδιαφυγής και την δημιουργία ενός
σταθερού, αναπτυξιακού, κοινωνικά έντιμου και δίκαιου, αυστηρά λειτουργικού
φορολογικού συστήματος.
Μάλιστα η Ομοσπονδία τονίζει ότι η
συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων αυτοαπασχολούμενων επισκευαστών δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν
σχέδια στα επικείμενα προγράμματα
στήριξης των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, καθώς δεν διαθέτουν
ασφαλιστική ενημερότητα.
Η ΕΟΒΕΑΜΜ καλεί την Κυβέρνηση:
l Nα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη
στήριξη του κλάδου
l Nα εκπονήσει μικρά ευέλικτα εξειδικευμένα προγράμματα κλαδικής
στόχευσης σε συνδυασμό με ειδικές ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών
l Nα οριστεί άμεσα συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά
τα προβλήματα του κλάδου.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 37
Σημαντική
επιδείνωση
του μεταποιητικού
κλάδου
Σ
υρρίκνωση συνέχισε να
καταγράφει ο ελληνικός
μεταποιητικός κλάδος το
Σεπτέμβριο, καθώς η πτώση
των παραγγελιών οδήγησε σε
νέα μείωση της παραγωγής,
σύμφωνα με τα στοιχεία μηνιαίας έρευνας της Markit που
δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) σημείωσε οριακή
άνοδο στις 42,2 μονάδες, από
42,1 τον Αύγουστο. Ο δείκτης
βρίσκεται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών κάτω
από τις 50 μονάδες, που διαχωρίζουν τη συρρίκνωση από
την επέκταση.
Η περαιτέρω επιβράδυνση
της ροής νέων εργασιών, που
βρίσκονται σε πτωτική τροχιά
από τον Σεπτέμβριο του 2009,
οδήγησε σε νέα πτώση της παραγωγής.
Η υποχώρηση των πωλήσεων
δεν περιορίστηκε στην εγχώρια
αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Αυγούστου, οι νέες παραγγελίες εξωτερικού μειώθηκαν
με τον υψηλότερο ρυθμό που
έχει σημειωθεί από τις αρχές
του 2009.
Η ελληνική οικονομία αναμένεται να παραμείνει σε ύφεση
για πέμπτη συνεχή χρονιά φέτος
εξαιτίας των μέτρων λιτότητας
που εφαρμόζονται σε αντάλλαγμα για το νέο δάνειο από
την ΕΕ και το ΔΝΤ. Το δεύτερο
τρίμηνο η ύφεση άγγιξε το
6,2%.
Συρρίκνωση 38,2% παραγωγής
στον κλάδο δέρματος- υπόδησης
Ρ
αγδαία συρρίκνωση καταγράφει η
ελληνική βιομηχανία δέρματος και
υπόδησης. Ο κλάδος την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012 παρουσίασε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά
38,2%!!! Η πτώση ήταν υπερδιπλάσια από
εκείνη που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο
του 2011 (16,3%).
Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το
επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012, στο
διάστημα αυτό μειώθηκαν κατά 25,0% η
παραγωγή αποτριχωμένων δερμάτων βοοειδών και ιπποειδών, κατά 37,85% η παραγωγή υποδημάτων με μέρη από δέρμα,
εκτός των αθλητικών υποδημάτων, που φέρουν προστατευτικό κάλυμμα από μέταλλο,
συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ειδικών
υποδημάτων, ενώ μηδενίστηκε η παραγωγή
αποτριχωμένων δερμάτων αιγοειδών και
αποτριχωμένων δερμάτων προβατοειδών.
Αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 8,5% η παραγωγή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες
και μέρη από ελαστικό ή πλαστικό, εκτός
των αδιάβροχων και αθλητικών υποδημάτων. O όγκος της παραγωγής του κλάδου
στο επτάμηνο του 2012 βρέθηκε σε επίπεδα
τα οποία είναι κατά 70,1% χαμηλότερα από
τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή
του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου -Ιουλίου 2012 (2005: 100
μονάδες) βρέθηκε στις 29,9 μονάδες. Η
παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου
κινήθηκε καθοδικά και τους επτά πρώτους
μήνες του 2012. Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν
τα έσοδά του και τους επτά πρώτους μήνες
του τρέχοντος έτους. Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012
ήταν κατά 66,7% χαμηλότερα από τα έσοδα
του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού
δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 33,3 μονάδες.
Η ακρίβεια και τα αίτιά της
A
κριβή παραμένει η Ελλάδα σε βασικά αγαθά, παρά την ύφεση, την πτώση των
εισοδημάτων και την ανεργία, παραδέχεται η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορείου, επισημαίνοντας παράλληλα το γεγονός ότι ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες, το άνοιγμα της «ψαλίδας» δεν δικαιολογείται
αν ληφθούν υπόψη οι μισθολογικές περικοπές και οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Οι
υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ, ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών οι οποίες φουσκώνουν τις τιμές αλλά και το κόστος προκειμένου να αποφεύγουν τη φορολογία
στην Ελλάδα, καθώς και η λειτουργία καρτέλ στην αγορά, είναι σύμφωνα με την Συνομοσπονδία μερικοί από τους λόγους που οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Όπως
αναφέρει η ΕΣΕΕ, με βάση διάφορες έρευνες που διεξάγονται κατά καιρούς, οι
τιμές πολλών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν μεγάλες
αποκλίσεις σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα και όταν η σύγκριση γίνεται με κράτη
που βρίσκονται υπό καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ενώ πολλά καταστήματα αναγκάζονται να κλείσουν λόγω ισχνών
κύκλων εργασιών, οι τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές, στα περσινά μάλιστα
επίπεδα ή ακόμη περισσότερο. Αξιοσημείωτο δε παραμένει το γεγονός ότι ακόμα
και στις περιπτώσεις όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες, το άνοιγμα της «ψαλίδας»
δεν δικαιολογείται αν ληφθούν υπόψη οι μισθολογικές περικοπές και οι φορολογικές
επιβαρύνσεις. Ακόμη, δηλαδή, κι εκεί που παρατηρείται πτώση των τιμών, αυτές δεν
είναι του μεγέθους που αναμενόταν με βάση τη διάρκεια και την ένταση της ύφεσης.
Η Συνομοσπονδία σημειώνει ότι ο αποπληθωρισμός που περίμενε η τρόικα δεν έχει
ακόμα κάνει την εμφάνισή του, γεγονός που αφενός την έχει προβληματίσει και αφετέρου την έχει οδηγήσει στην άσκηση περαιτέρω πιέσεων προς την ελληνική πλευρά
για την απελευθέρωση των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά με
λανθασμένο τρόπο.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
37
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Δεύτερη ευκαιρία» στους επιχειρηματίες που είναι
σε οικονομικό αδιέξοδο
Ομπρέλα προστασίας για τα ακαταδιώκτο, ακατάσχετο και απελευθέρωση
από τα δεσμά του Τειρεσία
• Του Γιάννη Ε. Βερμισσώ
T
ην παροχή «εξτρά» προστασίας
σε χιλιάδες επιχειρηματίες οι
οποίοι σήμερα βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία και αδυνατούν να
πληρώσουν τα χρέη τους, απειλούνται
με κατασχέσεις, βρίσκονται στον Τειρεσία, πιέζονται από τους πιστωτές
τους και γενικά αντιμετωπίζουν δυσχέρεια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εξετάζει να θεσμοθετήσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος είναι να τους προσφέρει μια «δεύτερη ευκαιρία» να δραστηριοποιηθούν
στην αγορά χωρίς να είναι στιγματισμένοι και υπό καθεστώς διωγμού.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται
σύμφωνα με πληροφορίες η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου ακολουθώντας
την εν εξελίξει πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφέρεται στην παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» σε φυσικά πρόσωπα που οδηγήθηκαν σε αδυναμία πληρωμών.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να
διευκολύνει την επαγγελματική αλλά
και προσωπική ζωή χιλιάδων επιχειρηματιών οι οποίοι και εξαιτίας της
κρίσης βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο και τελούν σε «ομηρία» συναλλαγών καθώς επιχειρηματικά είναι καθηλωμένοι ενώ πολύ χειρότερα, βρίσκεται σε κίνδυνο από τους πιστωτές
και τα χρέη και οποιαδήποτε προσωπική περιουσία τους γεγονός που έχει
επιπτώσεις στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες , η νομοθετική παρέμβαση εξετάζεται να
γίνει με την αξιοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά η οποία προστατεύει
τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται
σε αδυναμία αποπληρωμής χρεών από
κατασχέσεις, και άλλες διεκδικήσεις
38
πιστωτών και παράλληλα τους παρέχει την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα
χρέη τους και να τα μειώσουν. Όπως
αναφέρεται από αρμόδιους παράγοντες, αυτό που διερευνάται είναι κατά
πόσο ο συγκεκριμένος νόμος μπορεί
να διευρυνθεί ώστε να ενταχθούν στις
προστατευτικές και ρυθμιστικές του
διατάξεις και πρόσωπα που είναι έμποροι και σήμερα ρητώς εξαιρούνται
των ευεργετημάτων του. Βέβαια δεν
αποκλείεται να καταρτιστεί και αυτοτελής νόμος και αυτό θα εξαρτηθεί
από τις εισηγήσεις και άλλων συναρμόδιων υπουργείων. Της πρωτοβουλίας και των εργασιών που γίνονται
ηγείται ο υφυπουργός κ. Αθ. Σκορδάς
ο οποίος μετείχε στο άτυπο συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε
το καλοκαίρι στην Κύπρο και συζητήθηκε το θέμα της «δεύτερης ευκαιρίας» στους επιχειρηματίες. Επίσης
κατά τις ίδιες πληροφορίες και μεγάλες Ενώσεις Καταναλωτών έχουν ταχθεί υπέρ της βοήθειας των μικρών και
μεσαίων επιχειρηματιών υποστηρίζον-
τας την ένταξή τους στο νόμο για τα
υπερχρεωμένα αναγνωρίζοντας ότι
θα πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι
αυτοί.
Ανάμεσα στις σκέψεις που υπάρχουν για την παροχή ομπρέλας προστασίας στους επιχειρηματίες και
ταυτόχρονα «δεύτερης ευκαιρίας» είναι αφενός να αποσυνδέσουν τα χρέη
που δεν προέρχονται από την άσκηση
επαγγελματικής ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας από τις απαιτήσεις
των πιστωτών και να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να προχωρούν σε ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν
για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν σε δυσχέρεια αποπληρωμής
χρεών.
«Αγκάθι» για την υλοποίηση της
πρώτης αυτής κίνησης θεωρείται η
υφιστάμενη νομοθεσία η οποία δεν
αφήνει περιθώρια διάκρισης μεταξύ
προσωπικής και επιχειρηματικής περιουσίας προσδιορίζοντας ρητά ότι
όσοι είναι έμποροι τότε όλη τους η
περιουσία θεωρείται ως εμπορική.
Όπως αναφέρουν οι ασχολούμενοι με
το θέμα εξετάζεται κάποια νομική επεξεργασία και συγκεκριμένα η θέσπιση
κάποιας σαφούς διάταξης μέσω της
οποίας θα διασφαλίζονται οι δανειστές
του επιχειρηματία ώστε να μη χάσουν
τα χρήματά τους και να διεκδικούν τις
απαιτήσεις τους αλλά ταυτόχρονα να
προστατεύεται και ο έμπορος από την
δραστηριότητά του ως ιδιώτης. Δηλαδή επιβάλλεται να γίνει ένας πολύ
ισορροπημένος νομοθετικά διαχωρισμός που θα επιτρέπει η επιχειρηματική δραστηριότητα και τα τυχόν προβλήματά της να μην περνούν αμιγώς
στην προσωπική και οικογενειακή ζωή
και περιουσία του επιχειρηματία.
Οι νομοθετικές παρεμβάσεις της
δεύτερης ευκαιρίας εξετάζονται μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 39
του υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς
υπάρχουν συναρμοδιότητες. Ειδικά
πρέπει να δοθεί προσοχή στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα προκειμένου να μην υπάρξουν κοινά πεδία με την προωθούμενη νομοθετική
ρύθμιση τα οποία θα δημιουργήσουν
γκρίζες ζώνες που σαφώς και θα απομειώσουν ή θα αναιρέσουν την πρόθεση της πολιτείας να δώσει ανάσα
σε χιλιάδες περιπτώσεις επιχειρηματιών που σήμερα βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Στόχος κατά τις πληροφορίες της
νομοθετικής παρέμβασης η οποία
πρέπει να συζητηθεί με το υπουργείο
Δικαιοσύνης προκειμένου, να προσδιοριστεί το εύρος εφαρμογής της,
ο χρονικός ορίζοντας όπου θα προστατεύεται ο επιχειρηματίας και άλλα
πολλά, είναι να διασφαλίσει ότι οι
εν δυσχέρεια ευρισκόμενοι επιχειρηματίες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο νόμο
να έχουν το «ακαταδίωκτο, το ακατάσχετο, να μην μπαίνουν στον τειρεσία ή να βγαίνουν σε περίπτωση
που έχουν καταγραφεί.
Μείζον θέμα που απασχολεί τους
αρμοδίους στην νομοθέτηση της
«δεύτερη ευκαιρίας» είναι να μπορεί
ο επιχειρηματίας που έχει πέσει σε
δυσχέρεια να μπορεί να ξαναβρίσκει
πρόσβαση στον δανεισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στον «Ε»
στελέχη που εξετάζουν το θέμα «σήμερα οι συνθήκες είναι τραγικές όταν
κάποιος έμπορος βρεθεί σε αδιέξοδο
οικονομικό. Αυτοί όχι μόνο δεν ξαναπερνούν από τράπεζα αλλά συμβαίνει
και κάτι ακόμα χειρότερο. Κρύβονται,
δε δηλώνουν την αδυναμία τους να
πληρώσουν, ουσιαστικά την πτώχευσή τους και χρωστούν σε πιστωτές,
προμηθευτές, συνεργάτες υπαλλήλους, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.». Και
είναι γεγονός ότι σήμερα είναι ανυπολόγιστος ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων που συντηρούν «εταιρείες
φαντάσματα» προκειμένου να κρύψουν την κατάστασή τους η οποία
αντί να αντιμετωπιστεί με σωστούς
χειρισμούς από την πλευρά του κράτους, πλαισιώνεται από ένα σκληρό
και επιθετικό νομοθετικά και κοινωνικά περιβάλλον που οδηγεί τον επιχειρηματία σε αποκλεισμό.
Διασύνδεση ταμειακών μηχανών
με το Taxis
Σ
ε άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το TAXISNET αναμένεται
να προχωρήσει, όπως δήλωσε, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΠΣ Χάρης
Θεοχάρης. Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ενέκριναν προσφάτως τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το
TAXISNET της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων
(ΓΓΠΣ), γνωμοδοτώντας πως οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου είναι επαρκείς. Το μέτρο αυτό είναι
προπομπός για την άμεση είσπραξη
του ΦΠΑ στον πραγματικό χρόνο συναλλαγής, τουλάχιστον στις λιανικές πωλήσεις.
Έλεγχοι σε επιχειρήσεις
με αυτοπεραίωση
Σ
ε δειγματοληπτικούς ελέγχους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν υπαχθεί
στη ρύθμιση της αυτοπεραίωσης, προχωρά το υπουργείο
Οικονομικών. Το δείγμα που θα ελεγχθεί θα είναι 2% του συνόλου,
εκτιμάται δηλαδή ότι θα ελεγχθούν περίπου 10.000 επιχειρήσεις
και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες
που θα ελεγχθούν θα επιλεγούν βάσει πέντε κριτηρίων, τα οποία
συνδέονται με τον κίνδυνο για φοροδιαφυγή.
Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:
l Το ύψος των δαπανών που δηλώθηκε και το κόστος των πωληθέντων.
l Το πόσο απέχουν από τα όρια υπαγωγής στη ρύθμιση τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ή του επαγγελματία (150.000
ευρώ για παροχή υπηρεσιών και 300.000 ευρώ και κάτω για
εμπορικές επιχειρήσεις).
l Το ύψος των απαλλασσόμενων εκροών.
l Το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 2009.
l Το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ για τη χρήση του
2010.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
39
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αδειοδότηση επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια
• Δικαίωση του ΒΕΑ
Τα επιμελητήρια ως αδειοδοτούσες αρχές θα χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης,
εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
M
ια σημαντική εξέλιξη στην ενίσχυση του επιμελητηριακού θεσμού προβλέπεται σε δυο σχέδια
Προεδρικών Διαταγμάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς δίνουν την δυνατότητα στα Επιμελητήρια, συμπεριλαμβανομένου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να αδειοδοτούν μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα, τα Επιμελητήρια, σε περίπτωση που δεν έχουν την απαιτούμενη
τεχνική κατάρτιση για τη χορήγηση ορισμένων αδειών, θα μπορούν να αναθέτουν τις εργασίες αυτές σε υπεργολάβους. Η αρμοδιότητα δεν αφαιρείται
από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των περιφερειών, αλλά πλέον ο επιχειρηματίας
θα έχει τη δυνατότητα επιλογής της
αδειοδοτούσας αρχής.
Ειδικότερα, τα Επιμελητήρια θα μπορούν να χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και
λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, αφού πρώτα
πιστοποιηθούν από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Πέρα από τα παράβολα που θα καταβάλλει ο επιχειρηματίας και έχουν ορισθεί με υπουργικές
αποφάσεις, τα Επιμελητήρια θα μπορούν να εφαρμόζουν δικούς τους τιμοκαταλόγους για τις υπηρεσίες αδειοδότησης που θα παρέχουν, οι οποίοι θα
εγκρίνονται από τον υπουργό Ανάπτυξης.
Το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε, εξάλλου, στην έκδοση των απαιτούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων για
τέσσερα τεχνικά επαγγέλματα, και συγκεκριμένα του υδραυλικού, του τεχνικού
καύσης υγρών και αερίων καυσίμων,
του χειριστή μηχανημάτων έργου και
του τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται
για Π.Δ. που προβλέπονται από τον νόμο 3982/2011, ο οποίος ψηφίστηκε περίπου ενάμιση χρόνο πριν. Τις επόμενες
εβδομάδες αναμένεται η έκδοση των
40
Π.Δ. που ρυθμίζουν τα θέματα αδειοδότησης δύο ακόμη τεχνικών επαγγελμάτων, του ηλεκτρολόγου και του ψυκτικού.
Με τα νέα Π.Δ. περιορίζεται ο αριθμός
των απαιτούμενων επαγγελματικών
αδειών από 171 σε 42 και οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους διέπεται
πλέον ενιαία από ένα μόνο νομοθέτημα
για κάθε είδος εγκατάστασης. Επίσης,
επιταχύνεται η έκδοση των αδειών μέσω
της καθιέρωσης χρονικών προθεσμιών
και της δυνατότητας διενέργειας των
εξετάσεων από εγκεκριμένους φορείς.
Στα επιμελητήρια, θα συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών, η οποία θα
πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
εξασφαλίζοντας έτσι τις βασικές αρχές
της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας, διαφάνειας όπως και την
επίτευξη υψηλών επιπέδων τεχνικής
επάρκειας που απαιτεί το πολύπλευρο
αντικείμενο της αδειοδότησης. Έτσι για
πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στα
επιμελητήρια να εμπλακούν ενεργά και
ισότιμα με τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των Περιφερειών, στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων
αποτελώντας ένα αξιόπιστο συνεργάτη
της Πολιτείας.
Τα επιμελητήρια ως αδειοδοτούσες
αρχές θα χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και
λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, θα εκδίδουν
αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για
μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση
και τροποποιούν ή ανανεώνουν αυτές
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.
3982/2011.
Τα επιμελητήρια ως ισοδύναμες αδειοδοτούσες αρχές με τις διευθύνσεις
ανάπτυξης των Περιφερειών σκοπό
έχουν να παρέχουν ολοκληρωμένες
υπηρεσίες αδειοδότησης σε όλα τα στάδια (ως υπηρεσίες μίας στάσης ) συμπεριλαμβανομένης εκτός των άλλων και
της παροχής πληροφόρησης στους ενδιαφερομένους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η ηλεκτρονική διασύνδεση της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των επιμελητηρίων με τις συναρμόδιες για την
αδειοδότηση υπηρεσίες ως προς τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά αποτελούν
παράγοντα εξοικονόμησης πολύτιμου
χρόνου για τον επιχειρηματία.
Η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των
αδειών που εκδίδονται αλλά και των
αποφάσεων και εγκρίσεων που παρεμβάλλονται εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία
αδειοδότησης.
Δίνεται η δυνατότητα καθορισμού αυτοτελούς τιμολογιακής πολιτικής για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες αδειοδότησης ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης προσβλέποντας κατά
αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση και αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στην αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων αλλά και στην αμεσότερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών.
Απόρριψη πρότασης του ΣΕΒ
Με αυτό τον τρόπο η ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης απέρριψε την
πρόταση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχάνων να αποκλειστούν τα
Επιμελητήρια από την διαδικασία, επιμένοντας ότι πρέπει να δοθεί σε ιδιώτες.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου, η θεσμοθέτηση της δυνατότητας εμπλοκής των επιμελητηρίων στην
αδειοδοτική διαδικασία, κρίνεται ότι δεν
μπορεί να αποτελέσει λύση, καθώς και
τα επιμελητήρια ως ΝΠΔΔ αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα υποστελέχωσης που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν σήμερα λόγω της κρίσης!
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 41
Αυξάνονται
οι προσφυγές για
μείωση ενοικίων
M
εγάλη αύξηση παρατηρείται στις
προσφυγές που κατατίθενται στα δικαστήρια από ενοικιαστές που ζητούν μείωση των μισθωμάτων, είτε για κατοικίες είτε για επαγγελματική στέγη. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δικηγόρων, το τελευταίο διάστημα οι αγωγές έχουν πενταπλασιαστεί και φτάνουν ακόμη και τις 2.000
υποθέσεις τον μήνα όταν πριν από έναν
χρόνο δεν ξεπερνούσαν τις 500.
Χιλιάδες πολίτες που μισθώνουν κάποιο
κτίριο, είτε διαμέρισμα είτε κατάστημα, γραφείο ή αποθήκη, αδυνατούν να πληρώνουν
κάθε μήνα το ενοίκιο που είχε συμφωνηθεί
σε εποχές που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της κρίσης. Έτσι, στην
αρχή ξεκινούν τη διαπραγμάτευση με τον
ιδιοκτήτη κι αν αυτή δεν ευοδωθεί τότε προσφεύγουν στα δικαστήρια, προκειμένου να
πετύχουν μείωση μισθώματος και με τον νόμο λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.
Η προσφυγή γίνεται πρώτα στην Επιτροπή
Διακανονισμού, που αποτελούν ένα καλό
εργαλείο, κυρίως για τους επαγγελματίες
που αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιό
τους. Η Επιτροπή Διακανονισμού είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών
που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για
ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της
οικείας περιφερειακής ενότητας.
Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της
κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών.
Την τελευταία περίοδο το 25% των κατοικιών είναι κενές, το 35% των καταστημάτων
και το 65% των γραφείων επιπρόσθετα δεν
έχουν ενοικιαστή επί πολλούς μήνες. Σήμερα για την ενοικίαση ενός ακινήτου μπορεί
να περάσουν από 6 μήνες έως και 1,5 χρόνος, ειδικά για όσα έχουν επιφάνεια από
120 τ.μ. και πάνω. Όσο για τα επαγγελματικά ακίνητα κάθε είδους, ανάλογα με την
περιοχή ο χρόνος κυμαίνεται από 8 μήνες
έως και 2 χρόνια!
Σημαντική η συνεισφορά
των Επιμελητηρίων στη
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
B
ελτιώθηκε κατά 22 θέσεις, σε σχέση με πέρυσι, η κατάταξη της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2013», που αξιολογεί
το επιχειρηματικό περιβάλλον σε 185 χώρες του κόσμου.
Σύμφωνα με την έκθεση, η θέση της ελληνικής οικονομίας
βελτιώθηκε και κατατάσσεται στην 78η θέση, από την 100η
που ήταν στην προηγούμενη έκθεση, ενώ επίσης, περιλαμβάνεται στις δέκα οικονομίες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στη διευκόλυνση του επιχειρείν, τον περασμένο χρόνο.
Η υλοποίηση του
Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),
η απλοποίηση των
διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης
(ΥμΣ) και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος αδειοδότησης των Επιχειρήσεων, είναι μερικά
από τα σημαντικά
κριτήρια που αξιολόγησε η Παγκόσμια Τράπεζα για να οδηγηθεί σ’ αυτό το αποτέλεσμα.
Οι δράσεις αυτές – χρόνιο και βασικό αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων – μεταφέρθηκαν
ως αρμοδιότητες και υλοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία από
τα Επιμελητήρια και τους εργαζόμενους σ’ αυτά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
Η εμπιστοσύνη που έδειξε το Υπουργείο Ανάπτυξης στα Επιμελητήρια και η συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους,
έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Η Ο.Σ.Υ.Ε. πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια
βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τα Επιμελητήρια μπορούν να συνεισφέρουν σ’ αυτό, αποκτώντας νέες
αρμοδιότητες και στελεχιακό δυναμικό που θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη υπηρεσιών φιλικών προς τον επιχειρηματία όπως,
η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων (μεταποιητικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος) και η διαχείριση
ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
41
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στήριξη ζητούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις
O
ι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αδυνατούν να βρουν χρηματοδότηση και δηλώνουν απογοητευμένες από την έλλειψη πολιτικής αντιμετώπισης των θεμάτων τους και τη μη στήριξή τους από το κράτος παρά την τεράστια σημασία τους για την οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι το 94% των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων, έναντι 76% διεθνώς, δηλώνουν ότι δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις παρά τα τεράστια προβλήματα
που αντιμετωπίζουν.
Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη που πραγματοποίησε η Pricewaterhousecoopers (PwC)
ειδικά για την ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της διεθνούς
έρευνας που διεξήγαγε για τις οικογενειακές επιχειρήσεις
(PwC Family Business Survey 2012), η οποία καλύπτει 28
χώρες.
Σε διεθνές επίπεδο, υψηλό ποσοστό (65%) των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα της PwC δήλωσαν ότι είχαν αύξηση στις πωλήσεις.
Όμως, στην Ελλάδα συμβαίνει το εντελώς αντίστροφο.
Μόλις 33% των συμμετεχόντων είχε αύξηση πωλήσεων,
ενώ η πλειοψηφία (61%) είχε μείωση.
Η έλλειψη ρευστότητας και ο έλεγχος του κόστους είναι
το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν εσωτερικά οι οικογενειακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την
πλειοψηφία των συμμετεχόντων από την Ελλάδα (82%) –
ποσοστό δραματικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της
έρευνας διεθνώς (17%).
Στην ιεράρχηση των προβλημάτων ακολουθούν το χαμηλό περιθώριο κερδοφορίας (48% Ελλάδα, 13% διεθνώς)
και η δυνατότητα χρηματοδότησης (39% Ελλάδα, 14% διεθνώς).
Πρόγραμμα Εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται
οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του προγράμματος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ
ΑΕ), το οποίο εγγυάται την έκδοση
Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους
των Τραπεζών, υπέρ των Μεσαίων,
Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Το Πρόγραμμα στοχεύει:
1. στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται
στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία
μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την
χρήση κεφαλαίων.
42
2. στην στήριξη της οικονομίας
χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας
με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε
λοιπούς
χρηματοδοτικούς
σκοπούς.
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τις
υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες είναι, όλων των κατηγοριών οι Ε/Ε, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές λήψης προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων,
υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν
ενταχθεί σε ανάλογα Προγράμματα και απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των Προγραμμάτων Ενί-
σχυσης.
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του
Προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκ.
ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές Επιστολές συνολικού
ύψους 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσοστό
της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50%.
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι την
εξάντληση του προϋπολογισμού
του και όχι αργότερα από την
31.12.2013.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά) θα
είναι διαθέσιμες προσεχώς στην
ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ:
www.etean.com.gr και στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 43
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
«Θυσιάζονται» δύο συντάξεις και όσοι δεν
έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Της Αργυρώς Μαυρούλη
H
πλειοψηφία των εργαζομένων,
αλλά και των συνταξιούχων καλούνται για μια ακόμη φορά
να επωμιστούν τη μερίδα του λέοντος των νέων μέτρων, προκειμένου
η χώρα να λάβει την επόμενη δόση.
Έτσι έως και δύο συντάξεις θα επιστρέψουν στα Ταμεία τους, μέσω
των νέων περικοπών, οι συνταξιούχοι
που εισπράττουν κύρια και επικουρική σύνταξη που υπερβαίνει τα
1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ όσοι εργαζόμενοι δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το τέλος του
2012 θα χρειαστεί να εργαστούν ή
να περιμένουν για να συνταξιοδοτηθούν επιπλέον 2 χρόνια.
Οι περικοπές και οι ανατροπές που
θα ισχύσουν από την 1/1/2013 θίγουν:
-Σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς θα χάσουν τα υπόλοιπα των δώρων σε κύριες και επικουρικές (800 ευρώ) και ταυτόχρονα θα
επιβαρυνθούν με νέες εισφορές που
θα απομειώσουν τις ήδη «κουρεμένες» συντάξεις.
-Όσους και όσες δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα που
θα υποχρεωθούν να εργαστούν ή να
περιμένουν για να βγουν στη σύνταξη επιπλέον δύο χρόνια. «Γκρίζα»
ζώνη υπάρχει και μένει να διευκρινιστεί με τις τελικές ρυθμίσεις για
όσους συμπληρώνουν φέτος τα
απαιτούμενα έτη ασφάλισης όχι
όμως και την ηλικία, καθώς και για
όσους είναι άνεργοι και δεν συμπληρώνουν με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών τις προϋποθέσεις ή τα νέα
ηλικιακά όρια που θα αυξηθούν: Στα
67 από τα 65 το γενικό για τη λήψη
της κατώτατης σύνταξης και +2 χρόνια για όσους είχαν χαμηλότερα όρια
τα οποία αυξάνονταν με βάση το ν.
Λοβέρδου. Διασώζονται, ωστόσο,
όσοι θα θεμελιώνουν στο μέλλον δικαίωμα σύνταξης με 40 έτη σε ηλικία
60 ετών.
Το πακέτο των περικοπών προβλέπει, ακόμη, την καταβολή του ΕΚΑΣ
εφόσον συμπληρώνεται το 64ο έτος
ευρώ) η μείωση φτάνει στα 2.232,
δηλ. χάνει σχεδόν 2 συντάξεις.
Δύο συντάξεις θα χάσει και ο χαμηλοσυνταξιούχος κάτω των 64 ετών
με σύνταξη 486 ευρώ + επικουρική
120 ευρώ + ΕΚΑΣ 230 ευρώ: Μολονότι δεν θα του επιβληθεί νέα εισφορά καθώς λαμβάνει κάτω από 1.000
ευρώ κύρια + επικουρική. Χάνει το
ΕΚΑΣ (230 ευρώ Χ12 μήνες= 716
ευρώ) και τα δώρα (800 ευρώ + 240
ευρώ=1.040 ευρώ) δηλ. συνολικά
1.756 ευρώ που αντιστοιχούν στο εισόδημα που είχε με τις συντάξεις
και το ΕΚΑΣ.
Παραδείγματα αύξησης των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
(αντί των 60 σήμερα), μειώσεις στα
εφάπαξ (με επιβολή εισφοράς έως
3% για όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν συνταξιοδοτηθεί από το
1995 και μετά έχοντας λάβει αυξημένο κατά 40% ποσό εφάπαξ), μείωση στα εποχικά επιδόματα του
ΟΑΕΔ και αυστηρότερα εισοδηματικά κριτήρια για τα πολυτεκνικά επιδόματα.
Οι απώλειες στις μεσαίες
συντάξεις
Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.200
ευρώ (π.χ. 700 ευρώ κύρια και 500
ευρώ επικουρική) θα χάνει 36 ευρώ
το μήνα και 432 ευρώ τον χρόνο. Αν
συνυπολογιστεί και η απώλεια των
δώρων (800 ευρώ στην κύρια + 2
επικουρικές συντάξεις, δηλ 1.000
Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με
ανήλικο που θα συμπλήρωνε την
1/1/2013 τα 5.500 ένσημα είχε δικαίωμα να λάβει πλήρη σύνταξη σε
ηλικία 65 ετών (από 60 ετών που
ισχύει φέτος) και μειωμένη στα 60
(από 55 φέτος). Με την προσθήκη 2
ετών θα έχει το δικαίωμα στα 67 την
πλήρη και στα 62 για μειωμένη.
Η σύνταξη της 35ετίας σε ηλικία
58 ετών που ίσχυε το 2010, από
1/1/2013 θα «κλείδωνε» με 38έτη
ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Με
την προσθήκη 2 ετών θα χρειάζονται
40 έτη ασφάλισης.
Ασφαλισμένος στα βαρέα και ανθυγιεινά, την 1/1/2013 θα χρειαζόταν
11.400 ημέρες ασφάλισης και ηλικία
60 ετών. Με την προσθήκη 2 ετών
θα χρειάζεται από τον επόμενο χρόνο να συμπληρώσει 12.000 ημέρες
ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Γυναίκα δημόσια υπάλληλος με 3
παιδιά και 25 έτη ασφάλισης το 2013
θα εισέπραττε τη σύνταξη σε ηλικία
65 ετών (από 55 ετών που ισχύει έως
και φέτος με 23 έτη ασφάλισης). Με
την προσθήκη δύο ετών θα χρειάζεται να συμπληρώσει το 67ο.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
43
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 44
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
εισφορών σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ
H
Η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία πλην ΟΓΑ και ΝΑΤ
δίνεται με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν.4087/16-10-2012. Σε συνέχεια του ανωτέρω νόμου
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο ΟΑΕΕ κάνουν γνωστά τα εξής:
Α. Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνει ότι, με τις
διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 4087/2012 "Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Παράταση
διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες
που οφείλουν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυτών,
με την επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:
α)
Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού
διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1
του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με έκπτωση 40% επί
των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και
λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την
31.7.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρε-
χουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 και
εφεξής.
Το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί:
σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20%
και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, για τους οφειλέτες με συνολικό
ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο
όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση του δεύτερου τριμήνου του 2012
μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας
καταβολής ορίζεται στο 1% της κεφαλαιοποιημένης
την 31.7.2012 οφειλής.
Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.7.2012,
οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012
και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση
β)
επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών
και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:
1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού
44
εκατό τοις εκατό (100%).
2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
Σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί έως την
31.12.2012
Τονίζεται ότι, για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν
σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της περίπτωσης
α) μετά την ως άνω ημερομηνία και μέχρι την
31.12.2013, δεν θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί
των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Στη ρύθμιση της περίπτωσης β) δεν επιτρέπεται η
υποβολή αίτησης υπαγωγής μετά την παρέλευση της
ως άνω ημερομηνίας, ενώ η αίτηση υπαγωγής στις
διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.
Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση
από την μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.
Επίσης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις
ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών,
αναστέλλεται έως την 31.12.2013 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο
(2) μηνών χωρίς καμία παρακράτηση(ποσό ή ποσοστό).
Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή
δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις
μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:22 ΜΜ Page 45
Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Β. Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ
Νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνεται και στους ασφαλισμένους του
ΟΑΕΕ με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4087/2012.
Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, με απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης
μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λ.π,
επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό, είτε νέα ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση παρέχει τις εξής δυνατότητες:
1. Προσωρινός Διακανονισμός (άρθρο 3 παρ. α του
Ν4087/2012)
Προϋποθέσεις:
- Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012, με έκπτωση 40%
στα Τέλη Καθυστέρησης.
- Υποβολή αίτησης μετά την 1/1/2013, χωρίς έκπτωση
στα Τέλη Καθυστέρησης.
- Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως
την ημερομηνία αιτήσεως.
- Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας
ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του
διακανονισμού
- Λήξη του διακανονισμού 31/12/2013.
- Ο διακανονισμός χάνεται με τη μη καταβολή έστω
και μιας τρέχουσας μηνιαίας εισφοράς και δόσης.
- Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή
ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.
2. Ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. β του Ν4087/2012)
Προϋποθέσεις:
- Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012.
- Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως
την ημερομηνία αιτήσεως.
- Εξόφληση:
α). εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα
Τέλη Καθυστέρησης.
β). από εφτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση
75% στα Τέλη Καθυστέρησης.
- Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής
της αίτησης.
- Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης.
- Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.
- Το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό
προσωρινό διακανονισμό δεν μπορούν να ενταχθούν
στην ρύθμιση.
Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά
Τμήματα που υπάγονται.
Οι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν στις πιο πάνω
ρυθμίσεις, εξασφαλίζουν:
- Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας.
- Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.
-Αναστολή αναγκαστικών μέτρων έως 31/12/2013.
Σημείωση: Η ανωτέρω ανακοίνωση αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ΒΕΑ.
Παροχές υγείας για νέους συνταξιούχους
• Εγκύκλιος ΟΑΕΕ
O
δηγίες για τις παροχές υγείας
των νέων συνταξιούχων του
ΟΑΕΕ, παρέχει εγκύκλιος του
Οργανισμού. Ειδικότερα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (τ. ΤΕΒΕ, ΤΑΕ,
ΤΣΑ) που καθίσταντο συνταξιούχοι
μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με την
υφιστάμενη νομοθεσία, ελάμβαναν
παροχές υγείας από τον Κλάδο
Ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τόσο
οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογέ-
νειάς τους ελάμβαναν βιβλιάριο
ασθενείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Προς τούτο αποδίδετο στο ΙΚΑ ποσοστό 10% της μηνιαίας σύνταξης
(4% σε βάρος του συνταξιούχου και
6 % σε βάρος του φορέα). Από
01/01/2012 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα
με τις οποίες τόσο οι ασφαλισμένοι
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
όσο και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού υπάγονται:
• Ως προς τις παροχές σε είδος
στον Κλάδο Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
• Ως προς τις παροχές σε χρήμα
στον Λογαριασμό Παροχών σε
Χρήμα του ΟΑΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΒΕΑ www.vea.gr.
2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
45
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:23 ΜΜ Page 46
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΟΑΕΕ: Από 12 Νοεμβρίου η απογραφή
των συνταξιούχων
A
πό τις 12 Νοεμβρίου έως τις 31
Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ με υποχρεωτική φυσική παρουσία. Η απογραφή είναι
υποχρεωτική και απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στο Πιστωτικό
Ίδρυμα (Τράπεζα) ή ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του συνταξιούχου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς).
2. Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του 3ου τριμήνου 2012.
3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (ή
βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ).
4. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο,
από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ, (κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο υγείας ή επίδει-
ξη γνωστοποίησης).
Συστήνεται ο συνταξιούχος κατά
την προσέλευση του στο Πιστωτικό
Ίδρυμα ή ΕΛΤΑ, να γνωρίζει τον
αριθμό λογαριασμού του, όπου πιστώνεται η μηνιαία σύνταξή του. Η
απογραφή θα γίνει χωριστά για κάθε
παροχή που χορηγεί ο Οργανισμός
(κύρια σύνταξη, εξωϊδρυματικό επίδομα κ.λπ.).
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση
που ο συνταξιούχος δεν διαθέτει
ΑΦΜ, πρέπει να απευθυνθεί στην ΔΟΥ
όπου υπάγεται για να λάβει βεβαίωση
απόδοσης ΑΦΜ. Ομοίως στην περίπτωση που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, πρέπει
να φροντίσει πρώτα για την έκδοσή
του και στη συνέχεια να προσέλθει
προσκομίζοντάς το.
Εξαιρούνται από τη διαδικασία προσέλευσης στα Πιστωτικά Ιδρύματα ή
στα ΕΛΤΑ, οι συνταξιούχοι που, λόγω
αδυναμίας μετακίνησης, δεν μπορούν
να προσέλθουν, ανήλικα τέκνα κάτω
των 14 ετών, συνταξιούχοι που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου, όπως
συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού ή
συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ανικανότητας για δικαιοπραξία, η απογραφή των οποίων θα
γίνει από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού, με
την προσκόμιση, πλήν των παραπάνω
αναφερομένων, και των επιπλέον ανά
κατηγορία δικαιολογητικών, που ορίζονται στην επιστολή που θα αποσταλεί προς όλους τους συνταξιούχους.
Ο Ο.Α.Ε.Ε ζητά από τους συνταξιούχους του να προβούν στην απογραφή το αργότερο μέχρι 31/12/12,
δεδομένου ότι παράλειψη απογραφής, συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.
Ο.Α.Ε.Ε. - Λειτουργία γραφείων Συμβούλου
O
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ανακοίνωσε την λειτουργία, γραφείων
συμβούλου για ασφαλισμένους και συνταξιούχους με σκοπό εξυπηρέτησή τους. Συγκεκριμένα, από 03/10/2012 λειτουργούν πιλοτικά, ένα γραφείο στην Αθήνα, στο ισόγειο των επί της οδού Ακαδημίας 22 γραφείων του ΟΑΕΕ και ένα
στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία των
επί της 26ης Οκτωβρίου γραφείων της
Περιφερειακής Δ/νσης Α΄ Τομέα.
Τα γραφεία λειτουργούν μία φορά
την βδομάδα, κάθε Τετάρτη, από ώρα
8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με:
-Θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση
(προϋποθέσεις, προαιρετική ασφάλιση,
εξαιρέσεις, εταιρείες, ρυθμίσεις κ.λπ)
-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
(για απονομή, αναγνωρίσεις χρόνου,
θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λ.π)
Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
του ΟΑΕΕ και η αναβάθμιση και βελ-
46
τίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του,
αποτελούν βασικό πλαίσιο λειτουργίας του ΟΑΕΕ.
Στην κατεύθυνση της επέκτασης των παροχών εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, ο ΟΑΕΕ θα συνεχίσει την παροχή και επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες.
BIOTEXNIKA ΘEMATA u Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:23 ΜΜ Page 47
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
«Φθηνότερη» η εργασία και η απόλυση για όλους
τους εργαζομένους
• Της Αργυρώς Μαυρούλη
ριο, αρκεί να μην υπάρχει υπέρβαση των 40ωρών και του 8ώρου.
Παράλληλα, αποσυνδέεται το
ωράριο εργασίας από το ωράριο
καταστημάτων, δηλαδή μία ώρα
πριν το άνοιγμα ή μία ώρα μετά το
κλείσιμο του καταστήματος με την
τήρηση του 8ωρο. Η ενδιάμεση
ανάπαυση μεταξύ βαρδιών θα είναι
11 ώρες κι όχι 12 όπως ισχύει σήμερα.
Ακόμη καταργούνται οι προεγκρίσεις από το ΣΕΠΕ για μεταβολή
εργασιακών θεμάτων, θα αρκεί
απλή κοινοποίηση.
Σ
την πλήρη ανατροπή οδηγείται το εργασιακό οικοδόμημα
της χώρας, καθώς πλέον και
επίσημα δεν θα χτίζεται από τους
εργοδότες και τους εργαζόμενους
μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά από
την εκάστοτε κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πιστωτές.
Οι νέες αλλαγές στα εργασιακά,
όπως προέκυψαν ύστερα από την
πολιτική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την τρόικα, έχουν ως
εξής:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Έως τον Απρίλιο νομοθετείται ο
ισχύων κατώτατος μισθός της ΕΓΣΣΕ (586 ευρώ) μαζί με τα κλιμάκια
των τριετιών, αλλά, χωρίς το επίδομα γάμου. Το συγκεκριμένο επίδομα θα μπορεί να καταβάλλεται «μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία των
εργοδοτικών οργανώσεων και της
ΓΣΕΕ που, όμως, θα δεσμεύει μόνο
τα μέλη τους», καθώς έχει καταργηθεί η κήρυξη ως γενικής υποχρεωτικής και η επέκταση με απόφαση
υπουργού κάθε συλλογικής σύμβασης στα μη μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (δηλ. σε
όσους δεν εκπροσωπούνται στη
διαπραγμάτευση).
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Μετά την ψήφιση του νέου Μνημονίου οι απολύσεις θα γίνουν αυτόματα φθηνότερες έως και 50%.
Οι προειδοποιημένες απολύσεις
που οδηγούν στην καταβολή μειωμένων κατά 50% ποσών, θα είναι
πιο εύκολες αφού μειώνονται σε 14 (από 1-6) οι μήνες της προειδοποίησης.
Φθηνότερες (αλλά, πάντως, πιο
ακριβές από τις προειδοποιημένες) θα είναι και οι απροειδοποίητες απολύσεις για όσους έχουν
πάνω από 16 χρόνια στον ίδιο εργοδότη.
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται
κανονικά μέχρι τα 12 μηνιάτικα που
αντιστοιχούν έως τα 16 χρόνια και
από εκεί και πάνω θα καταβάλλεται
ένα «έξτρα» ποσό, το οποίο θα υπολογίζεται για όλους τους επιπλέον
μήνες που δικαιούται ο εργαζόμενος, αλλά με πλαφόν τα 2.000 ευρώ.
Δηλ. έως 24.000 ευρώ (12Χ2.000
ευρώ) για εργαζόμενο με 28 έτη
υπηρεσίας, ο οποίος δικαιούται 24
μηνιάτικα ως αποζημίωση σε περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης. Όποιος εργαζόμενος αλλάζει
εργοδότη θα μένει στα 12 μηνιάτικα (δεν θα δικαιούται έξτρα ποσό).
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΝΤΙ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ
Με ελαστικά - κυμαινόμενα ακόμη και από τη μια ημέρα στην άλλη
ωράρια και χωρίς πρόσθετη αμοιβή (+30% για την 6η ημέρα και
+20% για την υπερωρία) θα μπορούν να απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Η 6ημέρη απασχόληση δίχως την καταβολή προσαύξησης
θα εφαρμόζεται και στο λιανεμπό-
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Εργαζόμενος με μισθό 2.800 ευρώ και προϋπηρεσία 20 ετών
l Με το σημερινό καθεστώς σε
απροειδοποίητη απόλυση δικαιούται αποζημίωση 16 μισθών + 1/6 έναντι των δώρων
δηλ. 44.800 ευρώ + 7.466 ευρώ= 52.266 ευρώ.
l Με το νέο καθεστώς θα λάβει
12 μισθούς + 1/6, δηλ 33.600
ευρώ και έξτρα ποσό 8.000 ευρώ (για τους υπόλοιπους 4 Χ
2.000 ευρώ) συνολικά 41.600
ευρώ (-10.666 ευρώ ή -20,4%).
l Σε περίπτωση προειδοποιημένης απόλυσης, ο εργοδότης
θα έπρεπε να τον ενημερώσει
6 μήνες νωρίτερα για να του
καταβάλλει τη μειωμένη κατά
50% αποζημίωση (8 μηνιάτικα
+ 1/6= 26.133 ευρώ). Τώρα θα
μπορεί να τον προειδοποιήσει
4 μήνες νωρίτερα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΜΟΙΒΗ
Χωρίς πρόσθετη αμοιβή ένας εργαζόμενος μπορεί, για παράδειγμα, να εργαστεί Δευτέρα, Τρίτη και
Τετάρτη με 5ωρο, για 6ώρες την
Πέμπτη, με 9ωρο την Παρασκευή
και 10 ώρες το Σάββατο.
2 0 1 2 u BIOTEXNIKA ΘEMATA
47
ΒΕΑ 1-48 SEPT-OCT 18/12/2012 1:23 ΜΜ Page 48
ΔIOIKHTIKH EΠITPOΠH
Πρόεδρος : ρΑΒΑνΗΣ ΠΑυΛΟΣ
A΄ Αντιπρόεδρος : ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤρΗΣ
B΄ Aντιπρόεδρος : ΔΑΜιΓΟΣ ΚΩνΣΤΑνΤινΟΣ
Oικονομικός Eπόπτης : ΜΑρΚΑΚΗ ΚΩνΣΤΑνΤινΑ
Γενικός Γραμματέας : ΛιΑΜEΤΗΣ BΑΣIΛΕιΟΣ
Πρόεδρος Τμήματος Βιοτεχνίας : ΔΟυΚΑΣ ΚΩν/νΟΣ
Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών : ΤΖιΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΡΓ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΒΕΡΔΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣIΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΒΑΦΕΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΕΙΟ Ι
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΤΕΓΝ/ΡΙΟ-ΚΑΘ/ΡΙΟ ΦΥΛ. ΤΑΠΗΤΩΝ
ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡ/ΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΤ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΑΝΤ/ΝΩΝ
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΙΤΩΝΑ
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΜΙΧΟΥ AIΚΑΤ. του ΠΑΝAΓΙΩΤΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΤ. ΠΛΑΣΤ. ΕΙΔΩΝ (ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)
ΠΑΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΙΖΑΣ - ΔΥΝΑΜΟ
ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ
ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΑ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΟΣ
ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΜΩΤΗΡΙΟ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΡΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΗΜΑΤΑ
ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΤΑΝΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΥΨΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ - ΒΑΦΕΣ
ΧΙΟΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 22, ΣΕΠΟΛΙΑ 104 43
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 27, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 35
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 124, ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ 114 71
ΗΠΕΙΡΟΥ 42, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 42
ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΑΡΔΕΛΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13310 2
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 1, ΑΘΗΝΑ 105 62
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 74
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 184, ΑΧΑΡΝΕΣ 136 77
ΜΑΡΚΙΖΗ 5 , ΑΙΓΑΛΕΩ 122 41
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2-4, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 41
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148 , Ν. ΙΩΝΙΑ 142 31
ΚΥΔΩΝΙΩΝ 16, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 146 71
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 13, Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ 115 27
ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 10, ΒΥΡΩΝΑΣ 162 31
Ν. ΞΥΛΟΥΡΗ 17, ΙΛΙΟΝ 131 21
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 123, ΙΛΙΟΝ 131 23
ΤΟΜΆΡΟΥ 7, ΓΈΡΑΚΑΣ 153 44
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 31, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 32
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 42
ΨΥΧΑΡΗ 3, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 52
ΑΝΟΙΞΗΣ 12, ΚΟΡΩΠΙ 194 00 2
ΜΥΚΑΛΗΣ 43-45, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 104 35
ΑΜΑΣΙΑΣ 11, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 161 21
ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 41, Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 46
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 57, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 135 62
ΣΙΚΕΛΙΑΣ 12 - 14, ΚΟΥΚΑΚΙ 117 41
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 21, ΑΧΑΡΝΑΙ 136 74
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 14 , Π. ΦΑΛΗΡΟ 175 64
ΡΟΔΑΝΘΗΣ 5, ΑΧΑΡΝΕΣ (ΛΟΥΤΡΟ) 136 71
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 28, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 35
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 160Β, ΑΘΗΝΑ 112 51
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ 105 61
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 307 & ΑΡΝΗΣ 10, Α. ΛΙΟΣΙΑ 133 41
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 52
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 72
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22, Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17124
ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 60, ΚΥΨΕΛΗ 113 64
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 39, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 52
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9, Ν. ΙΩΝΙΑ 142 34
ΘΗΣΕΩΣ 12-14, ΑΘΗΝΑ 105 62
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2, Κ. ΜΥΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ 136 71
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 70, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΣΕΡΙΝΟΥ 5 & ΡΟΔΟΥ, ΣΕΠΟΛΙΑ 104 43
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΟΣ 104 41
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 212, ΑΧΑΡΝΑΙ 136 71
ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 156 , ΑΘΗΝΑ 104 46
ΙΩΛΚΟΥ 5, Ν. ΙΩΝΙΑ 142 34
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 207-209, ΑΧΑΡΝΑΙ 136 71
ΛΕΚΚΑ 26, ΑΘΗΝΑ 105 62
ΛΕΚΚΑ 26, ΑΘΗΝΑ 105 62
ΕΛΒΕΤΙΑΣ 19, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 42
ΔΑΜΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 31
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 74
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΥΡΗ 9, ΣΠΑΤΑ 19004
ΧΑΛΚΙΔΟΣ 65, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 23
Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ 8, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51
ΕΒΡΟΥ 100, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1, ΖΕΦΥΡΙ 134 61
ΣΥΡΡΑΚΟΥ 5, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 41
ΑΝΘΕΩΝ 5, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 37
ΗΣΑΙΑ ΣΑΛΩΝΩΝ 21, ΓΚΥΖΗ 114 75
2105135128, 2105130937
2105738621 6944968796
2106443125, 2106421496 6976993600
2109932340
105590872, 6946503944
2103254039. 2103254124, 6944532853
2109427168, 2109423612, 6977746225
2102406060, 6977637033
2105900901, 6977784680
2109701877, 6974738042
2102798067, 6936767616,
6937111857
2108327304, 6977257287
2107655639. 6945277233, 6957825401
2102626298
2105021427, 6944440810
2106846670, 6936846670
2105725083, 6972817013
2109955371, 2109959907, 6977404972
2102817520, 6942222423
106021011, 6932653399
2103425786, 6944355713
2107228876, 6932488656
2109712535, 2109713964, 6974840999
2102310700, 6944651597
2109221293, 2109219836, 6937089944
2102465697
2109424653, 2109413529, 6932431393
2102444521-2, 6945410609
2105722112, 2105757327, 6974026060
2108671555, 6944412677
2103228018, 6944398857
2102482721, 6977230625
2109942594 (101), 6945431601
2109912011, 6977248501
2109346278, 6937665253
2108617815, 6947379529
2109640444, 6976078362
2102774023, 6936945030
2103232016, 6976672296, 6932870934
2102383980, 2102383981, 2102317721, 6936587897
2106819655 2106846696 2106814756, 6948069011
2103417978, 2103417978, 6944287054
2105145000, 6974140781
2102381515, 6974963903, 6981193046
2108629551, 6932654664
2102798505, 2102753668, 6944–320487
2102317187, 2102317000, 6973485805
2103228272, 6974504406
2103228272, 6937070988
2106016122, 6939727796
2105766409, 6932394114
2109402100
2106666428, 6932427114
2102810252, 2102810613, 6944961022
2102833804, 6932544175
2107786442, 6945707670
2102383137, 6944295762
2109347385, 6942982174
2105019051, 6972221304, 6942681718
2106462389, 6977462983
2105130937 [email protected]
E-MAIL
2106421496 [email protected]
2109951254
2105590871 [email protected]gr
2103254124 [email protected]
2109423612
[email protected]
2105900901 [email protected]
2109754384 [email protected]
2102798418 g [email protected]
[email protected]
2108327304 [email protected]
2107655649 [email protected]
2102620168 [email protected]
2105022635 [email protected]
2106854544 [email protected]
2105715163
2109959907 [email protected]
2102817523 [email protected]
2106021013 [email protected]
2103465648 [email protected]
[email protected]
2109768573 [email protected]
2102321093 i [email protected]
2109219836
2102443901 [email protected]
2109413529 [email protected]
2102444522 [email protected]
2105740641 [email protected]
2108671537 [email protected]
2103223448 [email protected]
2102482721 [email protected]
2109941658 [email protected]
2109912011
2109314473, 2103621530
2108649992 [email protected]
2102774023
2103318061
2102317722
2106824133
2103453684
2102381517
2108629551
2102758868
2102317001
2103231716
2103231716
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2105713818
2109402500
2106030498
2102824037
2102846978
2107716166
2102315703
2109324143 [email protected]
2105019051 [email protected]
2103217289
Tι προσφέρει το BEA στα μέλη του
Tο Bιοτεχνικό Eπιμελητήριο της Aθήνας εκφράζει τα συμφέροντα των Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων
800, περίπου, επαγγελμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Mεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του και της πολιτείας και προωθεί τα συμφέροντά τους,
με σκοπό την ανάληψη από την πολιτεία των ανάλογων πολιτικών.
Παράλληλα, αναδεικνύει τα προβλήματα των διάφορων κατηγοριών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί, και
φροντίζει για την ορθολογικότερη αντιμετώπισή τους.
Στόχος βασικός του Eπιμελητηρίου είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Tο BEA για τη λειτουργία του χρησιμοποιεί:
α) τα κανάλια άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχει αναπτύξει με τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συλλογικές οργανώσεις,
β) τα ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία μετέχει:
– BIC’s,
– Eυρωπαϊκά Kέντρα Πληροφοριών,
– KETA, κλπ.
γ) τις επίσημες εκπροσωπήσεις σε θεσμικά όργανα, οργανώσεις, εθνικές και διεθνείς, π.χ. TEBE, IKA,
OAEδ, KEEE, Eθνικό Συμβούλιο MME, διεθνές Eπιμελητήριο, Eθνικό δίκτυο Γυναικών Eπιμελητηρίων
κλπ., μέσα από το θεσμοθετημένο ρόλο εκ του N. 3419/05.
Aναλυτικότερα, το BEA:
– παρακολουθεί τις πολιτικές για τις MME και μετέχει σε διαβουλεύσεις, συμβουλεύει την πολιτεία και
γνωμοδοτεί για τις νομοπαρασκευαστικές δράσεις,
– διαμορφώνει τις θέσεις και τις απόψεις του βιοτεχνικού κόσμου σε διάφορα θέματα (ασφαλιστικό,
φορολογικό, χρηματοδότηση, χωροταξικό κλπ.) μέσα από τεκμηριωμένες μελέτες και έρευνες,
– παρίσταται στα επιχειρηματικά δρώμενα ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει,
– πληροφορείται και πληροφορεί τα μέλη του με το δελτίο του «Bιοτεχνικά θέματα» και την ιστοσελίδα
του www.acsmi.gr
– Στηρίζει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – μελών του:
• με συμβουλευτικές υπηρεσίες,
• με δίκτυα αναζήτησης συνεργατών με Eπιμελητήρια του εξωτερικού που έχει αναπτύξει με το Eυρωπαϊκό Kέντρο Πληροφοριών (Eυρωπαϊκή Aντένα για ενημέρωση και προώθηση συνεργασιών),
• με οργάνωση προγραμμάτων συμμετοχής σε εκθέσεις,
• με οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για αγορές εξωτερικού,
• με οργάνωση προγραμμάτων επιχειρηματικών συναντήσεων Eλλήνων και ξένων επιχειρηματιών
– παροτρύνει τις επιχειρήσεις – μέλη του να εισέλθουν στους χώρους της σύγχρονης νέας τεχνολογίας
(παρέχοντας υπηρεσίες Internet).
Mε μία δομή υπηρεσιών, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των μελών, το BEA βρίσκεται δυναμικά
παρόν:
– ως συνομιλητής των οργανωμένων ομάδων επιχειρήσεων, αλλά και
– ως συνομιλητής για κάθε επιχείρηση μέλους και
– ως σύμβουλος της πολιτείας.
Tο BEA φιλοδοξεί να διεκδικήσει το χαρακτήρα του «Oίκου της Bιοτεχνίας».
Mη διστάσετε:
– να επισκεφθείτε τα γραφεία μας (Aκαδημίας 18). Ωρες λειτουργίας για το κοινό: 8.00–14.00 (Tετάρτη
απόγευμα έως 16.00),
– να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.acsmi.gr,
– να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μαζί μας, τηλ.: 210–3680.700.
Enterprise Europe Network Hellas
Το Δίκτυο για την υποστήριξη των Ελληνικών ΜΜΕ
Το Enterprise Europe Network Hellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης
επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς
συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Σ
την Ελλάδα λειτουργεί ένα Εθνικό Δίκτυο
αποτελούμενο από τους ακόλουθους φορείς -εταίρους
• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Αθήνα
• Δίκτυο ΠΡΑΞΗ /Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)
• Επιμελητήριο Αρκαδίας
• Επιμελητήριο Ιωαννίνων
• Επιμελητήριο Καβάλας
• ΣΕΒ
• ΣΒΒΕ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
• Επιμελητήριο Ηρακλείου
• ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας , Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών ,
Πιστοποίησης και Ποιότητας Α.Ε.
• ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.
T
ο έργο του δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία Οργανισμών, κατανεμημένων σε όλην την επικράτεια, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε θέματα Καινοτομίας, Μεταφοράς τεχνολογίας και Διεθνούς συνεργασίας
Παρεχόμενες υπηρεσίες
1.Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας
2.Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας
3.Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο Κοινοτικό Πλαίσιο).
• Αν αναζητάτε επιχειρήσεις του εξωτερικού για συνεργασία
• Αν θέλετε να ενημερωθείτε για διεθνείς εκθέσεις, εμπορικές αποστολές και εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας
• Αν ενδιαφέρεστε για κοινοτική νομοθεσία, διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς, πρότυπα , πατέντες κ.ά
• Αν ενδιαφέρεστε για προκηρύξεις προγραμμάτων της Ε.Ε.
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας,
τηλ.: 2103680772, ηλ.ταχ.: [email protected]
Ιστοσελίδα:
http://www.acsmi.gov.gr/EnterpriseEuropeNetwork/index.html
στην υπηρεσία της επιχείρησής σας