ECDL Module 2 - ECDL-OTEACADEMY

ECDL Module 2
Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων
Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)
(Module 2 – Using the Computer and
Managing Files)
Προτεινόµενο*
Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης
Συνολική ∆ιάρκεια: 10-14 (δέκα έως δεκατέσσερις) ώρες σε 5-7 (πέντε ή επτά) 2-διωρα
µαθήµατα µε 5’ διάλειµµα
Ο προτεινόµενος χρόνος εκπαίδευσης είναι σύµφωνος µε τη διεθνή πρακτική και αφορά στην εκτίµηση του
χρόνου που απαιτείται από έναν υποψήφιο – ο οποίος δεν έχει προηγούµενες γνώσεις στο συγκεκριµένο
επίπεδο – για να αποκτήσει τις απαιτούµενες γνώσεις. Ο χρόνος εκπαίδευσης µπορεί να διαµορφώνεται
διαφορετικά στην αγορά και διαφοροποιείται τόσο από τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων όσο και από τον
τρόπο και τη µεθοδολογία εκπαίδευσης που παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα.
*
1η Ηµέρα
(διάρκεια 2 ώρες – 5 λεπτά διάλειµµα)
Θέµα
Εισαγωγή στο Σεµινάριο – Παρουσίαση θεµάτων –
Γνωριµία µε εκπαιδευόµενους
Κατηγορία
Λειτουργικό Σύστηµα
Τα Πρώτα Βήµατα µε τον Υπολογιστή
2.1
2.1.1
Βασικές λειτουργίες χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)
•
Εκκίνηση
•
Ασφαλής σύνδεση (log on) χρησιµοποιώντας ένα όνοµα
χρήστη (user name) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).
•
Επανεκκίνηση του Η/Υ.
•
Τερµατισµός λειτουργίας του Η/Υ.
•
Χρήση διαθέσιµων λειτουργιών της Βοήθειας.
Εργασία µε Εικονίδια
2.1.3
Παρουσίαση των συνήθων εικονιδίων που αναπαριστούν αρχεία,
φακέλους/καταλόγους, εφαρµογές, εκτυπωτές, τον κάδο
ανακύκλωσης.
Εξάσκηση µε το ποντίκι στην επιλογή και µετακίνηση εικονιδίων.
∆ιάλειµµα
Εργασία µε Εικονίδια (συνέχεια)
2.1.3
∆ηµιουργία συντόµευσης εικονιδίου προς/από την επιφάνεια
εργασίας και διαγραφή του.
Άνοιγµα αρχείου, φακέλου, εφαρµογής από το εικονίδιο.
Χρήση Παραθύρων
Επεξήγηση των διαφόρων στοιχείων ενός παραθύρου
(γραµµή τίτλου, γραµµή µενού εντολών, γραµµή εργαλείων ή κορδέλα (ribbon),
γραµµή κατάστασης, ράβδοι κύλισης.)
Βασικές εργασίες µε παράθυρα:
•
Ελαχιστοποίηση, µεγιστοποίηση, επαναφορά.
•
αλλαγή µεγέθους, µετακίνηση και κλείσιµο παραθύρου.
•
Εναλλαγή µεταξύ ανοικτών παραθύρων.
Επανάληψη/Ανακεφαλαίωση
Απορίες/Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισαγωγή στο επόµενο µάθηµα
2.1.4
2η Ηµέρα
(διάρκεια 2 ώρες – 5 λεπτά διάλειµµα)
Θέµα
Επανάληψη προηγούµενου µαθήµατος
Κατηγορία
Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Αρχείων
2.2
Βασικές Έννοιες
Επεξήγηση της οργάνωσης σε ιεραρχική δοµή των φακέλων και των
αρχείων σε µονάδες δίσκων από το λειτουργικό σύστηµα.
2.2.1
Περιγραφή των συσκευών αποθήκευσης αρχείων και φακέλων του Η/Υ
(σκληρός δίσκος, δίσκοι δικτύου, οδηγοί USB Flash µνήµης, CD-R/W, DVD-RW).
Μονάδες µέτρησης αποθηκευτικού χώρου αρχείων και φακέλων:
(Bit, byte, KB, MB, GB και σχέση µεταξύ τους).
Επισήµανση της σπουδαιότητας συχνής δηµιουργίας εφεδρικών
αντιγράφων αρχείων σε διαφορετικές µονάδες αποθήκευσης
(φορητά αποθηκευτικά µέσα).
Πλεονεκτήµατα της διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων (online file
storage)
•
•
εύκολη πρόσβαση (και από διαφορετικούς Η/Υ).
δυνατότητα διαµοιρασµού αρχείων
(χωρίς χρήση φορητών µέσων αποθήκευσης).
∆ιάλειµµα
Αρχεία και Φάκελοι
Άνοιγµα παραθύρου του λειτουργικού συστήµατος για την
προβολή αρχείων και φακέλων µε διαφορετικούς τρόπους.
(προβολή του ονόµατος, του µεγέθους και της θέσης στη µονάδα δίσκου ενός
φακέλου).
Ανάπτυξη, σύµπτυξη προβολών µονάδων δίσκου, φακέλων.
Πλοήγηση - Μετάβαση σε συγκεκριµένο αρχείο, φάκελο σε µια
µονάδα δίσκου.
∆ηµιουργία φακέλου και υποφακέλων.
Επανάληψη/Ανακεφαλαίωση
Απορίες/Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισαγωγή στο επόµενο µάθηµα
2.2.2
3η Ηµέρα
(διάρκεια 2 ώρες – 5 λεπτά διάλειµµα)
Θέµα
Επανάληψη προηγούµενου µαθήµατος
Κατηγορία
Εργασία µε Αρχεία
2.2.3
Επεξήγηση ότι διαφορετικά εικονίδια αντιστοιχούν σε διαφορετικούς
τύπους αρχείων ανάλογα τις εφαρµογές. Αναγνώριση συνήθων
εικονιδίων τύπων/µορφότυπων αρχείων
(αρχεία επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδοµένων,
παρουσιάσεων, αρχεία σε φορητό µορφότυπο εγγράφου (.pdf - portable document
format files), εικόνας, ήχου, βίντεο, συµπιεσµένα αρχεία, προσωρινά αρχεία,
εκτελέσιµα αρχεία).
Επισήµανση της σηµαντικότητας της σωστής ονοµασίας αρχείων
και φακέλων.
(Χρήση ονοµάτων µε νόηµα που διευκολύνουν την ανάκληση και την οργάνωση
τους, διατήρηση των σωστών επεκτάσεών τους).
Αλλαγή των ιδιοτήτων ενός αρχείου.
(µόνο για ανάγνωση/κλειδωµένο, για ανάγνωση-εγγραφή).
Ταξινόµηση αρχείων σε παράθυρο
(αύξουσα, φθίνουσα ταξινόµηση κατά όνοµα, µέγεθος, τύπο και ηµεροµηνία
τροποποίησης).
Μετονοµασία αρχείων, φακέλων.
∆ιάλλειµα
Εργασία µε Αρχεία (συνέχεια)
Βασικές εργασίες µε µια εφαρµογή απλού κειµενογράφου (ή άλλης
εφαρµογής).
•
Εκκίνηση της εφαρµογής.
•
Πληκτρολόγηση κειµένου (έµφαση στη χρήση του
πληκτρολογίου για την ελληνική γλώσσα).
•
Αποθήκευση αρχείου µε συγκεκριµένο όνοµα σε συγκεκριµένη
θέση µιας µονάδας δίσκου.
•
Κλείσιµο αρχείου και εφαρµογής.
Επανάληψη/Ανακεφαλαίωση
Απορίες/Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισαγωγή στο επόµενο µάθηµα
2.2.3
4η Ηµέρα
(διάρκεια 2 ώρες – 5 λεπτά διάλειµµα)
Θέµα
Επανάληψη προηγούµενου µαθήµατος
Κατηγορία
Αντιγραφή, Μετακίνηση
2.2.4
Τρόποι επιλογής ενός ή περισσοτέρων αρχείων ή/και φακέλων.
(µεµονωµένα ή ως οµάδα γειτονικών ή µη-γειτονικών αρχείων και φακέλων).
Αντιγραφή αρχείων και φακέλων µεταξύ φακέλων και µονάδων
δίσκων.
(Επεξήγηση ότι στους φακέλους περιλαµβάνονται όλα τα περιεχόµενα τους).
Μετακίνηση αρχείων και φακέλων µεταξύ φακέλων και µονάδων
δίσκων.
(Επεξήγηση ότι στους φακέλους περιλαµβάνονται όλα τα περιεχόµενα τους).
∆ιάλειµµα
∆ιαγραφή, Επαναφορά
∆ιαγραφή αρχείων και φακέλων µέσω του Κάδου Ανακύκλωσης.
(Επεξήγηση ότι στους φακέλους περιλαµβάνονται όλα τα περιεχόµενα τους).
Επαναφορά διαγραµµένων αρχείων και φακέλων από τον Κάδο
Ανακύκλωσης.
Άδειασµα Κάδου Ανακύκλωσης.
(Με άνοιγµα ή χωρίς του παραθύρου του)
Επανάληψη/Ανακεφαλαίωση
Απορίες/Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισαγωγή στο επόµενο µάθηµα
2.2.5
5η Ηµέρα
(διάρκεια 2 ώρες – 5 λεπτά διάλειµµα)
Θέµα
Επανάληψη προηγούµενου µαθήµατος
Κατηγορία
Βασικές αρχές αναζήτησης
Αναζήτηση
2.2.6
Χρήση του εργαλείου Εύρεση/Αναζήτηση για τον εντοπισµό ενός
αρχείου, φακέλου.
Αναζήτηση αρχείων µε βάση ολόκληρο ή µέρος του ονόµατός τους,
ανάλογα µε το περιεχόµενο.
ƒ (Πρακτική άσκηση)
∆ιάλειµµα
Αναζήτηση (συνέχεια)
2.2.6
Χρήση της εργασίας αναζήτησης αρχείων του λειτουργικού
συστήµατος.
(ονόµατος, τύπου, ηµεροµηνία τροποποίησης, ηµεροµηνία δηµιουργίας, το
µέγεθος).
Αναζήτηση αρχείων µε χρήση ειδικών χαρακτήρων µπαλαντέρ
(wildcards).
(τύπος/µορφότυπος αρχείου, πρώτο γράµµα ονόµατος αρχείου).
Προβολή λίστας πρόσφατα χρησιµοποιηµένων αρχείων.
Τα Πρώτα Βήµατα µε τον Υπολογιστή
Τερµατισµός εφαρµογής που δεν ανταποκρίνεται.
Τερµατισµός του Η/Υ χρησιµοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία..
Επανάληψη/Ανακεφαλαίωση
Απορίες/Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισαγωγή στο επόµενο µάθηµα
2.1.1
6η Ηµέρα
(διάρκεια 2 ώρες – 5 λεπτά διάλειµµα)
Θέµα
Επανάληψη προηγούµενου µαθήµατος
Κατηγορία
Ρύθµιση Υπολογιστή (Setup)
2.1.2
Επισκόπηση των βασικών πληροφοριών του υπολογιστικού
συστήµατος.
(ονοµασία και έκδοση του λειτουργικού συστήµατος, εγκατεστηµένη RAM (µνήµη
τυχαίας προσπέλασης).
Αλλαγή των ρυθµίσεων της επιφάνειας εργασίας.
(ηµεροµηνία & ώρα, ρυθµίσεις έντασης ήχου, επιλογές εµφάνισης επιφάνειας
εργασίας (ρυθµίσεις χρωµάτων, φόντο επιφάνειας εργασίας, ανάλυση οθόνης,
επιλογές προστασίας οθόνης)).
Ορισµός, προσθήκη και εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου.
∆ιάλειµµα
Ρύθµιση Υπολογιστή (Setup) (συνέχεια)
2.1.2
Εγκατάσταση, απεγκατάσταση εφαρµογών λογισµικού.
Χρήση της δυνατότητας της σύλληψης (print screen) των
περιεχοµένων της οθόνης.
(ολόκληρης ή του ενεργού παραθύρου).
Λογισµικό Ανίχνευσης Ιών (Anti-Virus)
Επεξήγηση του τι είναι ένας ιός υπολογιστή (computer virus), πως
µεταδίδεται σε Υ/Η και τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης τους.
Επεξήγηση της χρήσης ειδικού λογισµικού (anti-virus) κατά των ιών
και σάρωση συγκεκριµένης µονάδας δίσκου, φακέλων και αρχείων.
Επισήµανση της αναγκαιότητας τακτικής ενηµέρωσης των
λογισµικών κατά των ιών.
Επανάληψη/Ανακεφαλαίωση
Απορίες/Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισαγωγή στο επόµενο µάθηµα
2.3.2
7η Ηµέρα
(διάρκεια 2 ώρες – 5 λεπτά διάλειµµα)
Θέµα
Επανάληψη προηγούµενου µαθήµατος
Κατηγορία
Συµπίεση Αρχείων
2.3.1
Επεξήγηση της έννοιας της Συµπίεσης Αρχείων.
Συµπίεση αρχείων σε έναν φάκελο σε µια µονάδα δίσκου.
Αποσυµπίεση συµπιεσµένων αρχείων από συγκεκριµένη θέση µιας
µονάδας δίσκου.
∆ιάλειµµα
Επιλογές Εκτυπωτή
2.4.1
Εργασίες µε εκτυπωτές
•
Εγκατάσταση νέου εκτυπωτή στον υπολογιστή.
•
Αλλαγή του προεπιλεγµένου εκτυπωτή στη λίστα των
εγκατεστηµένων εκτυπωτών.
•
Εκτύπωση αρχείου από κειµενογράφο.
Εκτύπωση
Παρουσίαση του παραθύρου διαχείρισης εκτυπώσεων του
εκτυπωτή. Παρακολούθηση της εξέλιξης µιας εργασίας εκτύπωσης
στην ουρά εκτύπωσης.
Εργασίες µε εκτυπώσεις που βρίσκονται στην ουρά εκτύπωσης.
•
Προσωρινή διακοπή/παύση.
•
Επανεκκίνηση.
•
∆ιαγραφή εργασίας εκτύπωσης πριν ολοκληρωθεί.
Επανάληψη/Ανακεφαλαίωση
Απορίες/Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Εισαγωγή στην επόµενη ενότητα (αν είναι απαραίτητο)
2.4.2