Ψ-577 ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (577)
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2013-14
ΔΙΔΑΣΚΩΝ :Κ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. ΤΕΤΑΡΤΗ
16-10-2013:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
–
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΜΑΔΩΝ
2. ΤΕΤΑΡΤΗ 23-10-2013: Τ. ΣΑΖ: Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΡΕΛΑΣ, ΤΟΜΟΣ 1
3. TΕΤΑΡΤΗ 30-10-2013: : Τ. ΣΑΖ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΡΕΛΑΣ, ΤΟΜΟΣ 2
4. ΤΕΤΑΡΤΗ 6-11-2013: M. FOUCAULT: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΤΡΕΛΑΣ
5. TΕΤΑΡΤΗ
13-11-2013:
Ρ.
ΜΠΑΡΤΟΝ:
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ
ΝΕΥΡΩΣΙΣ
6. ΤΕΤΑΡΤΗ 20-11-2013: Ε. ΓΚΟΦΜΑΝ : ΑΣΥΛΑ
7. ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2013:
Φ. ΜΠΑΖΑΛΙΑ: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ
8. ΤΕΤΑΡΤΗ 4-12-2013: Ρ. ΛΑΙΝΓΚ: Η ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Η ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
9. ΤΕΤΑΡΤΗ
11-12-2013:
Ρ.
ΛΑΙΝΓΚ:
Ο
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ
ΕΑΥΤΟΣ
10. ΤΕΤΑΡΤΗ
18-12-2013
T.
SCHEFF:
LABELLING
MADNESS
11. ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΤΗΣ
8-1-2014
Δ. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
12. ΤΕΤΑΡΤΗ
15-1-2014: Μ. Σ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ