ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
[Έναρξη: 27 Ιανουαρίου 2014 – Λήξη: 22 Φεβρουαρίου 2014]
ΑΘΗΝΑ, 13 /01/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26
A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
(410048) Η Τέχνη του Λόγου Ι
ΓΡΑΠΤΑ
(410228) Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία
ΓΡΑΠΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δ. ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ
Τρίτη
28/01/14
Τετάρτη
29/1/14
Παρασκευή
31/01/14
Σάββατο
01/02/14
Δευτέρα
03/02/14
Τρίτη
04/02/14
Τετάρτη
05/02/14
Πέμπτη
06/02/14
Παρασκευή
07/02/14
12.00-14.00
209*
Α-Ω
16.00-18.00
209 *
Α-Ω
09.00-22.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Γυάλινο
κτίριο) **
(Θα
ακολουθήσει
χωριστή
ανακοίνωση)
12.00-14.00
Β5.1 & Β3 #
Α-Ω
12.00-14.00
209 *
Α-Ω
12.00-14.00
ΑΣΚ ##
Α-Ω
18.00-21.00
ΑΣΚ ##
Α-Ω
10.00-12.00
Α2 ###
Α-Ω
Ν. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ
(410099) Η/Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική
ΓΡΑΠΤΑ
Δ. ΝΤΟΥΝΑΣ
(410213) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 19ος
αιώνας
ΓΡΑΠΤΑ
(410270) Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις
Πολιτισμικές Σπουδές
ΓΡΑΠΤΑ
(410114) Εισαγωγή στα Μέσα και την Μαζική
Επικοινωνία
ΓΡΑΠΤΑ
(410058) Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
ΓΡΑΠΤΑ
(410255) Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και
Έρευνα
ΓΡΑΠΤΑ
ΧΡ. ΑΥΛΑΜΗ
Ι. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ
Ι. ΒΩΒΟΥ
Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
* 209 (2ος όροφος γυάλινου κτιρίου)
** ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Υπόγειο γυάλινου κτιρίου)
# Β5.1 & B3 (2ος όροφος νέου κτιρίου)
## ΑΣΚ (Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα)
### Α2 (1ος όροφος Ν. Κτιρίου)
11.00-15.00
Το Σάββατο 01/2/2014 θα εξεταστούν οι φοιτητές/φοιτήτριες προηγούμενων ετών που οφείλουν το μάθημα. Θα ακολουθήσει χωριστή ανακοίνωση
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
(410154) Ελληνική & Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ος
αιώνας
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΧΡ. ΑΥΛΑΜΗ
Δευτέρα
10.00-12.00
Α2 *
Α-Ω
10.00-12.00
Α2 *
Α-Ω
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
10.00-13.00
Γραφείο Γ10 #
Α-Ω
16.00-19.00
Α2 *
Α-Ω
16.00-18.00
Β5.1 ##
Α-Ω
14.00-16.00
Β 5.1 ##
Α-Ω
ΓΡΑΠΤΑ
(410220) Εισαγωγή στις Σπουδές Οπτικού
Πολιτισμού
10/2/14
Ι. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ
ΓΡΑΠΤΑ
(410117) Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύματος
ΓΡΑΠΤΑ
(410101) Κοινωνιολογία των Μέσων
11/02/14
ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τετάρτη
Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
12/02/14
Ι. ΒΩΒΟΥ
Πέμπτη
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410082) Η/Υ: Εισαγωγή στο Internet και τα
Πολυμέσα
13/02/14
Δ. ΝΤΟΥΝΑΣ
ΓΡΑΠΤΑ
ΓΡΑΠΤΑ
(410119) Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εξέλιξη
και Επικοινωνία
ΓΡΑΠΤΑ
* Α2 (1ος όροφος νέου κτιρίου)
# Γραφείο Γ10 (τρίτος όροφος νέου κτιρίου)
## Β5.1 (2ος όροφος νέου κτιρίου)
Τρίτη
18/02/14
ΧΡ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
(410231) Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική
Τρίτη
Τετάρτη
19/02/14
Δ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
Παρασκευή
21/02/14
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(410165) Ποσοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής
Έρευνας
ΓΡΑΠΤΑ
(410167) Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
ΓΡΑΠΤΑ
(410257) Εισαγωγή στη Μουσειολογία
ΓΡΑΠΤΑ
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
10.00-12.00
Α2 *
Α-Ω
18.00-20.00
209 **
Α-Ω
12.00-14.00
ΑΣΚ #
Α-Ω
(410091) Ιστορία του Κινηματογράφου
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Μ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
(410028) Σύγχρονη Κοινωνία και Μέσα
Επικοινωνίας
ΓΡΑΠΤΑ
(410005) Πολιτική Κοινωνιολογία
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410913) Αγγλικά των ΜΜΕ και της
Επικοινωνίας
ΓΡΑΠΤΑ
(410227) Αρχές Marketing. Προϊόντα, Υπηρεσίες,
Πολιτισμός
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Π. ΖΕΡΗ
Δευτέρα
27/01/14
Τρίτη
28/01/14
Τετάρτη
29/01/14
Παρασκευή
31/01/14
Σάββατο
01/02/14
Δευτέρα
03/02/14
Τρίτη
04/02/14
Τετάρτη
05/02/14
Πέμπτη
06/02/14
Παρασκευή
07/02/14
Ν. ΛΕΑΝΔΡΟΣ
Α. ΓΚΑΖΗ
Μ. ΨΥΛΛΑ
Π. ΚΟΚΚΟΡΗ
Γ.-Μ. ΚΛΗΜΗΣ
* Α2 (1ος όροφος νέου κτιρίου)
**209 (2ος όροφος γυάλινου κτιρίου)
# ΑΣΚ (Αμφιθέατρο Σάκη Καράγεωργα – Ισόγειο Ν. Κτιρίου)
## Γραφείο ΣΤ2 (6ος όροφος – νέο κτίριο)
^ 102 (1ος όροφος γυάλινου κτιρίου)
^^ Γραφείο Δ15 (4ος όροφος – νέου κτιρίου)
10.00-12.00
12.00-14.00
10.00-12.00
12.00-14.00
10.00-12.00
12.00-14.00
10.00-12.00
Γραφείο
ΣΤ2 ##
102 ^
Α-Δ
Ε-Θ
Ι-Μ
Ν-Π
Ρ-Υ
Φ-Ω
Α-Ω
09.00-13.00
15.00-19.00
16.00-18.00
Γραφείο Δ15 ^^
ΑΣΚ #
Α-Κ
Λ-Ω
Α-Ω
12.00-14.00
Α2 *
Α-Ω
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
(410216) Εισαγωγή στη Διαφήμιση και στις
Δημόσιες Σχέσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ/ΓΡΑΠΤΑ
(410140) Φιλοσοφία των Μέσων
ΓΡΑΠΤΑ
(410219) Επικοινωνία και Γλώσσα
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410190) Ιστορία της Τέχνης Ι
ΓΡΑΠΤΑ
(410037) Δημόσια Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή
Γνώμη
ΓΡΑΠΤΑ
(410249) Ποιοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής
Έρευνας
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410107) Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410230) Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και
Πολιτισμοί
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410036) Εισαγωγή στη Λογοτεχνία
ΓΡΑΠΤΑ
* Α2 (1ος όροφος νέου κτιρίου)
** Β5.1 (2ος όροφος νέου κτιρίου)
^ Γραφείο Δ16 (4ος όροφος – νέου κτιρίου)
# Γραφείο Γ9 (3ος όροφος – νέου κτιρίου)
## Γραφείο ΣΤ2 (6ος όροφος – νέου κτιρίου)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Δευτέρα
10/02/14
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
Τρίτη
11/02/14
Τετάρτη
12/02/14
Πέμπτη
13/02/14
Παρασκευή
14/02/14
Δευτέρα
17/02/14
Τρίτη
18/02/14
Τετάρτη
19/02/14
Πέμπτη
20/02/14
14.00-16.00
Β5.1 **
Α-Ω
10.00-12.00
Γραφείο Δ16 ^
Α-Ω
18.00-21.00
Β5.1 **
Α-Ω
10.00-12.00
Α2 *
Α-Ω
14.00-17.00
Γραφείο Γ9 #
Α-Ω
10.00-13.00
Γραφείο ΣΤ2 ##
Α-Ω
18.00-20.00
Β5.1 **
Α-Ω
10.00-12.00
Α2 *
Α-Ω
Δ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Μ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ
Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
Π. ΖΕΡΗ
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Μ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΧΡ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Δ. ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατευθύνσεις: 1. Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση.
2. Μέσα Επικοινωνίας.
3. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις.
ΜΑΘΗΜΑ
(410261) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων
Σχέσεων Ι
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410204) Κοινωνικά Ζητήματα & Επιχειρηματική
Υπευθυνότητα
ΓΡΑΠΤΑ
(410235) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας Ι
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410168) Εργαστήριο Ρητορικής & Λόγου Ι
ΓΡΑΠΤΑ
(410223) Κείμενα του Πολιτισμού: ΓραφήΑνάγνωση-Βιβλίο
ΓΡΑΠΤΑ
(410214) Κανόνες Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας
ΓΡΑΠΤΑ
(410086) Πολιτική Οικονομία των ΄Εντυπων και
Οπτικοακουστικών Μέσων
ΓΡΑΠΤΑ
(410185) Πολιτική Επικοινωνία
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410192) Ιστορία της Τέχνης ΙI
ΓΡΑΠΤΑ
(410234) Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410127) Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών
ΓΡΑΠΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Δευτέρα
27/01/14
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
Δευτέρα
27/01/14
Τρίτη
28/01/14
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
08.00-20.00
Γραφείο Δ18**
Τρίτη
28/01/14
Τετάρτη
29/01/14
Παρασκευή
31/01/14
Δευτέρα
03/02/14
Τρίτη
04/02/14
Τετάρτη
05/02/14
Πέμπτη
06/02/14
Πέμπτη
06/02/14
10.00-12.00
102 ^
Α-Ω
16.00-18.00
102 ^
Α-Ω
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
09.00-13.00
15.00-19.00
18.00-21.00
Γραφείο Δ15 #
Β5.1 ^^
Α-Κ
Λ-Ω
Α-Ω
10.00-12.00
ΣΤ2 ##
Α-Ω
12.00-14.00
Β5.1 ^^
Α-Ω
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Ν.ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ
Μ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ
Δ. ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ
Ι. ΚΙΚΗ
Ν. ΛΕΑΝΔΡΟΣ
Μ. ΨΥΛΛΑ
Ε.ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
Μ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΧΡ. ΑΥΛΑΜΗ
(Θα ακολουθήσει
ανακοίνωση του
διδάσκοντος)
(410172) Αισθητική των Μέσων Ι
ΓΡΑΠΤΑ
(410233) Εργαστήριο Πολιτισμού Ι
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410236) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410262) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων
Σχέσεων ΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
* Α2 (1ος όροφος νέου κτιρίου)
** Γραφείο Δ18 (4ος όροφος – νέου κτιρίου)
^ 102 (Ισόγειο γυάλινου κτιρίου)
# Γραφείο Δ15 (4ος όροφος – νέου κτιρίου)
^^ Β5.1 (2ος όροφος νέου κτιρίου)
## Γραφείο ΣΤ2 (6ος όροφος – νέου κτιρίου)
~ Ραδιοτηλεοπτικό Στούντιο, Χιλλ 3-5 Πλάκα
Δ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Μ. ΡΗΓΟΥ
Μ. ΡΗΓΟΥ
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Ι. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ
Παρασκευή
07/02/14
Παρασκευή
07/02/14
Παρασκευή
07/02/14
Παρασκευή
07/02/14
09.00-11.00
Β5.1 ^^
Α-Ω
11.00-13.00
Ρ/Τ Στούντιο
ΧΙΛΛ ~
Ρ/Τ Στούντιο
ΧΙΛΛ ~
Ρ/Τ Στούντιο
ΧΙΛΛ ~
Α-Ω
13.00-15.00
15.00-19.00
Α-Ω
Α-Ω
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατευθύνσεις: 1. Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση,
2. Μέσα Επικοινωνίας,
3. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(410263) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων
Σχέσεων ΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410264) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων
Σχέσεων IV
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410196) Στρατηγική Επιχειρήσεων και
Οργανισμών
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410237) Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410130) Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου
αιώνα
ΓΡΑΠΤΑ
(410199) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410079) Ανθρωπολογία των Μέσων
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410239) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410103) Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410240) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας IV
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410176) Αισθητική των Μέσων ΙΙ
ΓΡΑΠΤΑ
(410238) Εργαστήριο Πολιτισμού IV
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
(410254) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
(μάθημα Τμήματος Δημόσ. Διοίκησης)
ΓΡΑΠΤΑ
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Δευτέρα
10/02/14
Δευτέρα
10/02/14
Δευτέρα
10/02/14
Δευτέρα
10/02/14
Τρίτη
11/02/14
Τετάρτη
12/02/14
Πέμπτη
13/02/04
Παρασκευή
14/02/14
Δευτέρα
17/02/14
Τρίτη
18/02/14
Τετάρτη
19/02/14
Παρασκευή
21/02/14
14.00-16.00
Α2
Α-Ω
14.00-16.00
Α2
Α-Ω
16.00-18.00
Γραφείο Δ18
Α-Ω
16.00-18.00
Γραφείο Δ18
Α-Ω
12.00-14.00
Α2
Α-Ω
12.00-14.00
Γραφείο Δ16
Α-Ω
14.00-16.00
Γραφείο Γ10
Α-Ω
12.00-14.00
Γραφείο Δ18
Α-Ω
12.00-14.00
Γραφείο Δ15
Α-Ω
12.00-14.00
Α-Ω
14.00-16.00
Ρ/Τ Στούντιο
Χιλλ
Α2
12.00-14.00
Δ1
Α-Ω
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Γ.-Μ. ΚΛΗΜΗΣ
Γ.-Μ. ΚΛΗΜΗΣ
ΧΡ. ΑΥΛΑΜΗ
Μ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ
Ι. ΒΩΒΟΥ
Ν. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ
Ν. ΛΕΑΝΔΡΟΣ
Μ. ΡΗΓΟΥ
Δ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Χ. ΤΣΟΚΑΝΗ
Β. ΚΕΦΗΣ
Α-Ω
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
Ζ΄
ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατευθύνσεις: 1. Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση,
2. Μέσα Επικοινωνίας,
3. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
(410241) Εργαστήριο Πολιτισμού V
Α. ΓΚΑΖΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
(410253) Νέες Καταναλωτικές Τάσεις
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
ΓΡΑΠΤΑ
(410265) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Σχέσεων V
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410266) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Σχέσεων VΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410259) Μελέτη και Ερμηνεία Υλικού
Α. ΓΚΑΖΗ
Πολιτισμού
ΓΡΑΠΤΑ
(410148) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ
ΓΡΑΠΤΑ
(410206) Θεωρία της Κυβερνητικής
ΓΡΑΠΤΑ
(410149) Θεωρία των Δικτύων και Μέσα
Επικοινωνίας
ΓΡΑΠΤΑ
(410115) Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου
ΓΡΑΠΤΑ
(410244) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VI
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410275) Δραματουργία και Παράσταση
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Μ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ
Δ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Π. ΖΕΡΗ
Ι. ΚΙΚΗ
Ι. ΒΩΒΟΥ
Π. ΚΟΚΚΟΡΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δευτέρα
27/01/14
Δευτέρα
27/01/14
Δευτέρα
27/01/14
Δευτέρα
27/01/14
Τρίτη
28/01/14
Τετάρτη
29/01/14
Παρασκευή
31/01/14
Δευτέρα
03/02/14
Τρίτη
04/02/14
Τετάρτη
05/02/14
Τετάρτη
5/2/14
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
12.00-14.00
Α2 *
Α-Ω
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
14.00-16.00
Β5.1 **
Α-Ω
10.00-12.00
Β5.1 **
Α-Ω
12.00-14.00
Β5.1 **
Α-Ω
10.00-12.00
Β5.1 **
Α- Ω
16.00-18.00
Β5.1 **
Α-Ω
12.00-14.00
ΑΣΚ #
Α-Ω
10.00-12.00
12.00-14.00
Γραφείο ΣΤ2 ^
Α-Μ
Ν-Ω
(410232) Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ
ΓΡΑΠΤΑ
(410242) Εργαστήριο Πολιτισμού VI
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
(410243) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας V
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΧΡ.ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Πέμπτη
06/02/14
14.00-16.00
Α2 *
Α-Ω
Μ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
Ι. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ
Ν. ΛΕΑΝΔΡΟΣ
Ι. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ
Παρασκευή
07/02/14
Παρασκευή
07/02/14
15.00-19.00
Ρ/Τ Στούντιο
ΧΙΛΛ ~
Ρ/Τ Στούντιο
ΧΙΛΛ ~
Α-Ω
15.00-19.00
Α-Ω
Για το μάθημα 410273 Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας θα ακολουθήσει ανακοίνωση του διδάσκοντος.
* Α2 (1ος όροφος νέου κτιρίου)
** Β5.1 (2ος όροφος νέου κτιρίου)
# ΑΣΚ (Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα)
^ Γραφείο ΣΤ2 (6ος όροφος – νέου κτιρίου)
~ Ραδιοτηλεοπτικό Στούντιο, Χιλλ 3-5 Πλάκα
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατευθύνσεις: 1. Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση.
2. Μέσα Επικοινωνίας.
3. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(410267) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων
Σχέσεων VΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410268) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων
Σχέσεων VΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410210) Εικόνα και Πολιτισμός: Ελληνικός
Οπτικός Πολιτισμός του 20ου αιώνα
ΓΡΑΠΤΑ
(410246) Εργαστήριο Πολιτισμού VIIΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410245) Εργαστήριο Πολιτισμού VII
ΓΡΑΠΤΑ
(410247) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VII
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410271) Εφαρμοσμένη Επικοινωνιακή
Έρευνα
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410248) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VIII
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(410269) Θεωρία της Λογοτεχνίας
ΓΡΑΠΤΑ
(410179) Φιλοσοφία της Μουσικής
ΓΡΑΠΤΑ
Π. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Δευτέρα
10/02/14
Δευτέρα
10/02/14
Δευτέρα
10/02/14
Τετάρτη
12/02/14
Πέμπτη
13/02/14
Παρασκευή
14/02/14
Δευτέρα
17/02/14
Τρίτη
18/02/14
Πέμπτη
20/02/14
Παρασκευή
21/02/14
14.00-16.00
Α2
Α-Ω
14.00-16.00
Α2
Α-Ω
12.00-14.00
Β5.1
Α-Ω
10.00-11.00
Γραφείο Γ9
Α-Ω
18.00-21.00
Β5.1
Α-Ω
12.00-14.00
Γραφείο Δ18
Α-Ω
17.00-18.00
Γραφείο Γ9
Α-Ω
12.00-14.00
Α-Ω
12.00-14.00
Ρ/Τ Στούντιο
ΧΙΛΛ
Α2
10.00-12.00
Α2
Α-Ω
Δ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
Ι. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ
Α. ΓΚΑΖΗ
Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
Ν. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ
Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Μ. ΡΗΓΟΥ
Δ. ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ
Χ. ΤΣΟΚΑΝΗ
Α-Ω
Για το μάθημα (410274) Εφαρμογές Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου θα ακολουθήσει ανακοίνωση του διδάσκοντος
Πτυχιακή Εργασία: 22/02/2014
Από την Γραμματεία του ΤΕΜΕΠ