close

Enter

Log in using OpenID

45Ψ0Η-ΦΧ4

embedDownload
ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΦΧ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20η Προϋπολογισμού
ΤΜΗΜΑ
: Α’
Αθήνα 30/12/2011
Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020
Ταχ. Δ/νση
: Πανεπιστημίου 37
10165 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Τζώρτζης
Τηλέφωνο
: 210 3338379
Fax
: 210 3338206
C:\Documents and Settings\mvlach\Τα έγγραφά μου\MARIA OLD\all12-11\ΤΖΩΡΤΖ.ΤΡΟΠ.ΚΑΕ.doc
Θ Ε Μ Α: «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων
του κρατικού προϋπολογισμού»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
Το άρθρο 5 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α. 247), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν. 3871/10 (Α.141)
Τη με αριθ. πρωτ. 2/54497/0004/26.07.11 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β.1792),
Την ανάγκη για ορθή τήρηση και εμφάνιση των εσόδων και εξόδων του Δημοσίου.
Αποφασίζουμε
Στον κώδικα κατάταξης εσόδων-εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (αριθ. εγκυκλίου
2/50418/0020/17.9.02), όπως ισχύει, επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:
α)
Στα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού εγγράφουμε νέα κατηγορία 9000 με την
ονομασία «Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικον. ετών» και
δημιουργούνται νέες υποκατηγορίες, ομάδες και κωδικοί ως εξής:
9000 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικον. ετών
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και
9100 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών
9110
εργαστηρίων κλπ .
9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού
ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΦΧ4
Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και
ειδών καθαριότητας
9121 Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών
9122 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
9120
Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
9131 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
9130
Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,
εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης
9141 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης
9140
9150 Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών
9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
9160 Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών
9161 προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών
9162 Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9179
Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
Μεταφορικά μέσα ξηράς
Λοιπά μέσα μεταφοράς
Έπιπλα και σκεύη
Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές προμήθειες και
εξοπλισμό
9191 Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων
9199 Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά
9190
9200 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές
Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ. διαχειρίσεων
ειδικών λογαριασμών
9211 Οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα
9213 Επιδοτήσεις
9210
9500
9510
9511
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )
Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )
Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά
διδακτικού έργου
Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά
9521 διδακτικού έργου
9520
Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του
δημοσίου κλπ
9541 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.
9540
ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΦΧ4
9549 Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου
Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές
ενισχύσεις
9562 Αποζημιώσεις εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ
9569 Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
9560
9700
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις
9710
Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις
9711 Έξοδα για μετακίνηση πολιτικών υπαλλήλων
9720
Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις
9721 Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν
9800
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες
9810
Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα
9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα
9820
Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και
9821 δαπάνες εγκαταστάσεων)
9829 Λοιπές μεταφορές
9830
9831
9832
9833
9839
Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες
Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης
Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας
Δαπάνες φυσικού αερίου
Δαπάνες καθαριότητας
9840
9841
9843
9844
Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις
Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία
Δαπάνες δημοσίων σχέσεων
9850
Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων
9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
9870
9871
9873
9874
Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων
Λοιπές αμοιβές
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
9890
Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες
9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
9892 πράξεων
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε
άλλες κατηγορίες
9910
Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες
9911 Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων
9912 Δαπάνες διαχείρισης και εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας
9900
ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΦΧ4
9913
9914
9915
9916
9917
Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών
Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη
Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας
Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα
ειδικές δαπάνες
9919 Λοιπές δαπάνες
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες
Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για τη διενέργεια εκλογών
Δαπάνες στατιστικών ερευνών και απογραφών
Δαπάνες διενέργειας εκλογών
Δαπάνες κοινωνικής προστασίας
Δαπάνες προστασίας της υγείας
Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού
Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής
Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση
9930
Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
Δαπάνες
προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού
9931 χρηματοδοτούμενων από ΕΕ
Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων από
9932 κοινοτικούς πόρους
Πληρωμές από εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από
την Ε.Ε.
Έξοδα
προγραμμάτων
υλοποιούμενων
μέσω
τακτικού
προϋπολογισμού
9941 χρηματοδοτούμενων από εθνική συμμετοχή
9940
β)
Οι κωδικοί αριθμοί εξόδων, που εγγράφησαν με την αριθ. οικ. 2/72855/0020/27.10.2011
απόφασή μας, χαρακτηρίζονται ως κωδικοί «υπό κατανομή».
Η απόφαση αυτή ισχύει για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
Ο Διευθυντής
Κ. Σπηλιωτόπουλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Υπουργείο Οικονομικών
α) Δ/νση Είσπραξης Δη. Εσόδων (Δ16)
Πανεπιστημίου 20, 106 72 Αθήνα
β) Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30)
Έργο TAXIS/Τομέας Εφαρμογών Εσόδων
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1-18386 Μοσχάτο
γ) Δ/νση 22η Μισθολογίου
δ) ΕΑΠ Ενιαία Αρχή Πληρωμών
ε) Δ/νση 50η Πληρωμής Αποδοχών
στ) Όλες τις Δ.Ο.Υ.
2) Ελεγκτικό Συνέδριο
Βουρνάζου 4 και Τσόχα, 101 68 Αθήνα
3) Δ/νσεις Οικονομικού όλων των Υπουργείων
ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΦΧ4
4) Δ/νσεις Οικονομικού όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Εσωτερική Διανομή
- Δ20, Α’-Β’-Γ’-Δ’- Ε’
- Δ23, Δ24, Δ25, Δ26, Δ39
- Δ30/Δ’ (Γ.Λ.Κ.)
- Δ53 (Παρακαλούμε να κοινοποιηθεί με ευθύνη της υπηρεσίας σας
και στον ανάδοχο του Ο.Π.Σ.Δ.Π.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content