ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2014

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15
ύλη εξετάσεων
ΚΩΔ
Τίτλος
Διδάσκων
Γιώργος
Ζωγραφίδης
Φ 101
Εισαγωγή στη φιλοσοφία
α) Σημειώσεις από την παράδοση του μαθήματος:
Α. Τι είναι φιλοσοφία – Ορισμοί και χαρακτηριστικά – Οι κλάδοι της
φιλοσοφίας - Σχέση φιλοσοφίας με επιστήμη και θρησκεία
Β. Μεταφυσική: μονισμός, δυισμός / ρεαλισμός, ιδεαλισμός / ο
εξωτερικός κόσμος γενικές έννοιες / σώμα και ψυχή / ελευθερία της
βούλησης / η ύπαρξη θεού
Γ. Γνωσιολογία: τα βασικά ερωτήματα, ορθολογισμός, εμπειρισμός
β) Από τα βιβλία:
Ι. Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία:
Α. Τι είναι φιλοσοφία: ενότητες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VI
B. Η φιλοσοφία ως μεταφυσική: ενότητα IV
Γ. Η φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία: ενότητα ΙΙ (Descartes, 1), ΙΙΙ
(Locke, 1-2)
ή ΙΙ. N. Warburton, Φιλοσοφία: Εισαγωγή, Κεφάλαια 1, 4, 5, 6.
γ) Corpus Κείμενα βοηθητικά στις σημειώσεις από την παράδοση.
- Υλικό στην ιστοσελίδα του μαθήματος: http://elearning.auth.gr
Θεόδωρος
Πενολίδης
Φ 103
Γνωσιολογία
Λόγος vs μύθος
Η γνωσιολογία και η διαλεκτική του Σωκράτη
Οι τρεις ορισμοί της γνώσης στον Θεαίτητο του Πλάτωνος
Η διαλεκτική του Πλάτωνος
Στοιχεία της αριστοτελικής Λογικής (Κατηγορία, αποφαντικός λόγος,
συλλογισμός)
Η Λογική και η γνωσιολογία των Στωικών
Η Λογική και η Γνωσιολογία των Επικουρείων
Η θεωρία των σκεπτικών
Η γνωσιολογία και η νοολογία του Πλωτίνου
Η Περί Εικασιών πραγματεία του Νικολάου Κουζανού
Φ 106
Πολιτική φιλοσοφία
Σωκράτης
Δεληβογιατζής
Βασίλης
Κάλφας
Φ 111
Αρχαία ελληνική φιλοσοφία
Θαλής:Σοφία και φιλοσοφία
Ο Αναξίμανδρος και η γέννηση της φιλοσοφίας
Ο Πυθαγόρας και η πυθαγόρεια σχολή
Ηράκλειτος και Παρμενίδης
Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας και Δημόκριτος
Οι σοφιστές και ο Σωκράτης
Ο Πλάτων και η φιλοσοφική ακαδημία
Θεόδωρος
Πενολίδης
Φ 112
Νεότερη φιλοσοφία
Η καρτεσιανή μέθοδος
Το καρτεσιανό επιχείρημα περί υπάρξεως θεού
Οι φύση και οι φυσικοί νόμοι κατά τον Descartes
Ορισμοί και αξιώματα του πρώτου βιβλίου της Ηθικής του Spinoza
Ο εμπειρισμός του John Locke
Υπόθεση και επαγωγή στον Νεύτωνα
Οι αναβαθμοί της γνώσης και η έννοια της δύναμης στον Leibniz
Η απόρριψη της έννοιας της αιτίας από τον David Hume
Η καντιανή κριτική της γνώσης
Η καντιανή ηθική
Ο Προορισμός του Ανθρώπου κατά τον Fichte
Το Σύστημα του Υπερβατολογικού Ιδεαλισμού και η Ουσία της
Ανθρώπινης Ελευθερίας κατά τον Schelling.
Το σύστημα της επιστήμης κατά τον Hegel
O Nietzsche και η Κριτική της Μεταφυσικής
[Στην βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας υπάρχουν τα πρακτικά όλων
των παραδόσεων].
ΦΚ 222
Πλάτων, Συμπόσιον
Παναγιώτης
Δόικος
ΦΚ 277
Γεώργιος Παχυμέρης, Φιλοσοφία Α΄: Επιτομή λογικής
- Τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στο eClass.
- Οι παραδόσεις του μαθήματος.
[Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος θα βρίσκονται από την
Παρασκευή 16/1 στη Βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας.]
Παντελής
Γκολίτσης
Φ 302
Ζητήματα διαλεκτικής
Σωκράτης
Δεληβογιατζής
Φ 338
Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας
– Φ. Παιονίδης, Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας
Φιλήμων
Παιονίδης
Φ 339
Εισαγωγή στη δημοκρατική θεωρία
- Corpus σημειώσεων
- Dunn, Δημοκρατία: Το ταξίδι που δεν τελείωσε (508 π.Χ. -1993
μ.Χ.), σσ. 1-168
Φιλήμων
Παιονίδης
Γιώργος
Ζωγραφίδης
Φ 347
Επιχειρήματα σχετικά με την ύπαρξη Θεού
ΚΕΙΜΕΝΑ
Οι πηγές (φιλοσοφικά κείμενα) που αναλύθηκαν στο μάθημα και όσες
περιλαμβάνονται στο corpus.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
– Οι σημειώσεις από τις παραδόσεις.
– Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στο corpus.
– Το υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass.
– Τα δύο συγγράμματα που διανέμονται (εμβάθυνση –προαιρετικά).
– Οποιαδήποτε μελέτη που περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία
(εμβάθυνση –προαιρετικά).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
– Γραπτή εξέταση: τα θέματα θα περιλαμβάνουν σχολιασμό/ανάλυση
φιλοσοφικού κειμένου (βλ. κείμενα) ή επιχειρήματος, κατασκευή
επιχειρήματος και αντεπιχειρήματος καθώς και αξιολόγησή τους, έλεγχο
γνώσης βασικών όρων της φιλοσοφίας της θρησκείας που έχουν
αναλυθεί.
– Προαιρετική προσθετική εργασία: μόνο μετά από συνεννόηση με τον
διδάσκοντα έως 22/12 και με παράδοση της εργασίας έως τη γραπτή
εξέταση του μαθήματος.
Παναγιώτης
Δόικος
Φ 379
Ο Spinoza και η εξουσία της θρησκείας
1. Π. Δόικος, Φαντασία και γνώση στη φιλοσοφία του Spinoza,
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ρώμη, 2013: σσ. 23-110, 183-203, 219-238
[σημειώσεις 118-234], 239-278.
2. Οι παραδόσεις του μαθήματος.
Το βιβλίο του κ. Δόικου Φαντασία και γνώση στη φιλοσοφία του Spinoza
[για το μάθημα Φ 379 «Ο Spinoza και η εξουσία της θρησκείας»]
διανέμεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2015: εκδόσεις Ρώμη, Τσιμισκή
16, 9.00-14.30΄.
Παναγιώτης
Δόικος
Φ 380
Η φαντασία ως δυνατότητα υπέρβασης του μηδενισμού
1. Principia Formarum - Οντολογία της στοχαστικής φαντασίας,
δεύτερη έκδοση, διευρυμένη, εκδ. Ρώμη, 2014: τα κεφάλαια 3
(σσ. 13-26), 10 (σσ. 107-137), 11 (σσ. 139-146), 12 (σσ. 147158), 18 (σσ. 233-268), 20 («Ο κινηματογράφος και η υπέρβαση»
[σσ. 279-289]), και 21 («Η στοχαστική φαντασία» [στην εκτενή
μορφή της δεύτερης έκδοσης: σσ. 291-405]).
Η εξέταση θα γίνει με βάση το περιεχόμενο της δεύτερης
έκδοσης του βιβλίου, η οποία θα διανέμεται μέχρι και τις 31
Ιανουαρίου 2015 (εκδόσεις Ρώμη, Τσιμισκή 16).
2. Οι παραδόσεις του μαθήματος.
Φ 381
Θωμάς Ακινάτης, Περί του όντος και της ουσίας
- Θωμάς Ακινάτης, "Περί του όντος και της ουσίας", μτφρ. Γ. Τζαβάρας,
Αθήνα-Ιωάννινα, 1998 [Τα κεφάλαια 1-5 του κειμένου].
- Οι παραδόσεις του μαθήματος.
Παντελής
Γκολίτσης
ΝΕΦ 202 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
ΝΕΦ 313 Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής κριτικής
Διδακτική μεθοδολογία μαθήματος νεοελληνικής γλώσσας
701
Δημήτρης
Κόκορης
Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που συνάγεται από το υλικό και τα
στοιχεία, τα οποία βρίσκονται από τον αρχή του εξαμήνου αναρτημένα
στο eclass.
Από τον Τομέα Φιλοσοφίας
19/12/2014