20.2.2014, Συντονιστική Επιτροπή Τομέα Φιλοσοφίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αν. Καθηγητής Φιλήμων Παιονίδης
Θεσσαλονίκη, 18/2/2014
Αρ. Πρωτ.: 260
Αρ. Συνεδρ.: 114
Προς τα μέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής
του Π.Μ.Σ. του Τομέα Φιλοσοφίας
κ. Σ. Δεληβογιατζή
κ. Β. Κάλφα
κ. Φ. Παιονίδη
κ. Θ. Πενολίδη
κ. Ε. Καλοκαιρινού
κ. Γ. Ζωγραφίδη
κ. Π. Θανασά
κ. Π. Δόικο
κ. Δ. Κόκορη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.30΄ θα συνέλθει η Συντονιστική
Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας στην
αίθουσα 215 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα
11.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επικύρωση πρακτικών.
Ορισμός τριμελών επιτροπών για αξιολόγηση διπλωματικών εργασιών.
Αίτηση των κ.κ. Πασχάλη Σταμπουλή, Μιχάλη Χονδροκούκη, Γλυκερίας
Καραμάνη, Μελπομένης Βογιατζή, Ανδριανής Σακκά, Ιωάννας-Παρασκευής
Σκουλά, Νίκης Μίγγα, Γεωργίου Ορφανού, Ηλιάνας-Σωτηρίας Λύτρα,
Κωνσταντίνου Λαπαρίδη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την υποστήριξη της διδακτορικής
διατριβής του κ. Χρήστου Ταουσάνη.
Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την υποστήριξη της διδακτορικής
διατριβής του κ. Κωνσταντίνου Κότιου.
Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων.
Ανακοινώσεις-αιτήσεις-προτάσεις.
Φ. Παιονίδης
Αν. Καθηγητής