Μοριοδότηση και τελική κατάταξη αιτήσεων κινητικότητας 2014‐15 ‐

Μοριοδότηση και τελική κατάταξη αιτήσεων κινητικότητας 2014‐15 ‐ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ)
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός αίτησης
Εξάμηνο σπουδών
Χώρα
Erasmuscode
Πανεπιστήμιο
Υπεύθυνος συμφωνίας
Τμήμα υπεύθυνου συμφωνίας
Σειρά προτίμησης
Αραβα Μαρια
1021257
2
Ουγγαρία
HU PECS01
University of Pécs
Ζαρίφης Γεώργιος
1
Αραβα Μαρια
1021257
2
Εσθονία
EE TALLINN05
Tallinna Ülikool
Ζαρίφης Γεώργιος
Αραβα Μαρια
1021257
2
Φινλανδία
SF TAMPERE01
Tampereen Yliopisto
Ζαρίφης Γεώργιος
Γελαδαρη Πετρουλα
1020999
2
Ιταλία
I ROMA16
Ζαρίφης Γεώργιος
Γελαδαρη Πετρουλα
1020999
2
Πορτογαλία
P COIMBRA01
Γελαδαρη Πετρουλα
1020999
2
Ιταλία
I FIRENZE01
Αραμπατζη Βαϊα
1020545
2
Γερμανία
D BERLIN13
Università degli Studi Roma Tre
Universidade de Coimbra
Università degli Studi di Firenze
Humboldt‐Universität zu Berlin
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Αραμπατζη Βαϊα
1020545
2
Γερμανία
D BIELEFE01
Universität Bielefeld
Ζαρίφης Γεώργιος
Αραμπατζη Βαϊα
1020545
2
Ιταλία
I ROMA16
Ζαρίφης Γεώργιος
Σκουμπερδη Μαρια
1020820
2
Γερμανία
D BIELEFE01
Università degli Studi Roma Tre
Universität Bielefeld
Σκουμπερδη Μαρια
1020820
2
Γερμανία
D BERLIN13
Σκουμπερδη Μαρια
1020820
2
Γερμανία
D REGENSB01
Humboldt‐Universität zu Berlin
Universität Regensburg
Ζαρίφης Γεώργιος
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Ζαρίφης Γεώργιος
Ζαρίφης Γεώργιος
Ζαρίφης Γεώργιος
Κεσίδου Αναστασία
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Σχόλια ECTS Coordinator
Κατάταξη
Κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο
Έγκριση μετακίνησης
0,9214
0,8609
Ναι
2
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9214
0,8609
Όχι
3
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9214
0,8609
Όχι
2
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,886
0,8788
Όχι
3
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,886
0,6788
Όχι
0,886
0,8788
Ναι
0,8548
0,7568
0,8548
0,7568
Ναι
0,8548
0,7568
Όχι
0,8122
0,7926
Ναι
1
1
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ (επισυνάπτεται σχετική επικοινωνία με τον συντονιστή ECTS)
2
3
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
1
2
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,8122
0,7926
Όχι
3
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,8122
0,7926
Όχι
1 Η επιλογή έγινε με βάση την ακαδημαϊκή κατάταξη σύμφωνα με τον ενιαίο τρόπο μοριοδότησης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων η οποία βασίζεται στον τύπο Σ=(Δ2*w2+ Δ3*w3+ Δ4*w4)/(w2+w3+w4), όπου: Δ2=Μέσος όρος βαθμολογίας, Δ3=Αριθμός ECTS του φοιτητή/αριθμό ECTS που θα έπρεπε να έχει περάσει, Δ4=έτος σπουδών και w2, w3, w4 οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας.
2. Η τελική κατάταξη με συνυπολογισμό της γλωσσομάθειας ανά Πανεπιστήμιο επιλογής του υποψηφίου βασίζεται στον τύπο: Σ=(Δ1*w1+Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4+Δ5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5), όπου εκτός από τους παραπάνω τρεις δείκτες (Δ2, Δ3, Δ4) περιλαμβάνονται και οι δείκτες Δ1= Γλώσσα διδασκαλίας και Δ5= Κίνητρα συμμετοχής με τους αντίστοιχους συντελεστές w1 και w5. Μοριοδότηση και τελική κατάταξη αιτήσεων κινητικότητας 2014‐15 ‐ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ)
Ονοματεπώνυμο
Έτος σπουδών
Χώρα
Erasmuscode
Πανεπιστήμιο
Υπεύθυνος συμφωνίας
Τμήμα υπεύθυνου συμφωνίας
Σειρά προτίμησης
Σχόλια ECTS Coordinator
Κατάταξη
Κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο
Έγκριση μετακίνησης
Μπαρτσιδη Ιωαννα
Αριθμός αίτησης
1020371
3
Γερμανία
D BERLIN01
Freie Universität Berlin
ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
2
Υπάρχουν 4 ελεύθερες θέσεις για υποψηφίους από το ΦΠ.
1,0087
0,911
ΝΑΙ
Μπαρτσιδη Ιωαννα
1020371
3
Γερμανία
D BERLIN13
Humboldt‐Universität zu Berlin
Σμιτ‐Δούνα Μπάρμπαρα‐Θέκλα‐
Μαρία
Ζαρίφης Γεώργιος
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1
1,0087
0,8919
ΟΧΙ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ (επισυνάπτεται σχετική επικοινωνία με τον συντονιστή ECTS)
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
1,0087
1,0062
ΟΧΙ
0,9771
0,9265
ΝΑΙ
0,9771
0,9265
ΟΧΙ
0,9735
0,943
ΝΑΙ
Μπαρτσιδη Ιωαννα
1020371
3
Γαλλία
F PARIS001
Κυρμιζοπουλου Ματθιλδη
1020432
3
Γερμανία
D BERLIN13
Université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne
Humboldt‐Universität zu Berlin
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Ζαρίφης Γεώργιος
Κυρμιζοπουλου Ματθιλδη
1020432
3
Γερμανία
D BERLIN01
Freie Universität Berlin
Σμιτ‐Δούνα Μπάρμπαρα‐
Θέκλα‐Μαρία
Λενου Αλικη
1020321
2
Γαλλία
F PARIS001
Λενου Αλικη
1020321
2
Γαλλία
F PARIS008
Λενου Αλικη
1020321
2
Βέλγιο
B BRUXEL04
Université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne
Université Paris 8 Vincennes ‐ Saint‐Denis
Université Libre de Bruxelles
Τσιμπουκλης Δημητριος
1020457
3
Γερμανία
D BERLIN01
Freie Universität Berlin
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τσιμπουκλης Δημητριος
1020457
3
Γερμανία
D BERLIN13
Humboldt‐Universität zu Berlin
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Σμιτ‐Δούνα Μπάρμπαρα‐Θέκλα‐
Μαρία
Ζαρίφης Γεώργιος
Τσιμπουκλης Δημητριος
1020457
3
Γερμανία
D BERLIN01
Freie Universität Berlin
2
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
1
2
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9735
0,943
ΟΧΙ
3
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9735
0,943
ΟΧΙ
2
Υπάρχουν 4 ελεύθερες θέσεις για υποψηφίους από το ΦΠ.
0,9215
0,8391
ΝΑΙ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1
0,9215
0,8391
ΟΧΙ
Ματθαίος Στέφανος
ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ (επισυνάπτεται σχετική επικοινωνία με τον συντονιστή ECTS)
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
0,9215
0,8391
ΟΧΙ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1
0,9132
0,8999
ΝΑΙ
2
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9132
0,8999
ΟΧΙ
3
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9132
0,8694
ΟΧΙ
1
ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (επισυνάπτεται σχετική επικοινωνία με τον συντονιστή ECTS)
0,913
0,8693
ΟΧΙ
Αλατα Βασιλικη
1020678
4
Ισπανία
E SEVILLA01
Universidad de Sevilla
Ζαρίφης Γεώργιος
Αλατα Βασιλικη
1020678
4
Ισπανία
E MADRID03
Παιονίδης Φιλήμων
Αλατα Βασιλικη
1020678
4
P COIMBRA01
Νελλα Αικατερινη
1020286
3
Πορτογαλ
ία
Πορτογαλ
ία
Universidad Complutense de Madrid
Universidade de Coimbra
P COIMBRA01
Universidade de Coimbra
Ζαρίφης Γεώργιος
Νελλα Αικατερινη
1020286
3
Πολωνία
PL WROCLAW14
Dolnośląska Szkola Wyższa
Ζαρίφης Γεώργιος
Νελλα Αικατερινη
1020286
3
Ουγγαρία
HU PECS01
University of Pécs
Ζαρίφης Γεώργιος
Παπασλανη Ελισσαβετ
1020673
4
Γερμανία
D ESSEN04
Universität Duisburg‐Essen
Ζαρίφης Γεώργιος
Παπασλανη Ελισσαβετ
1020673
4
Γερμανία
D BERLIN13
Humboldt‐Universität zu Berlin
Ζαρίφης Γεώργιος
Παπασλανη Ελισσαβετ
1020673
4
Γερμανία
D TUBINGE01
Eberhard‐Karls‐Universität Tübingen
Χαριτιδου Βασιλικη
1020679
4
Ισπανία
E SEVILLA01
Χαριτιδου Βασιλικη
1020679
4
Ισπανία
E MADRID03
Χαριτιδου Βασιλικη
1020679
4
P COIMBRA01
Ανδριωτου Μαρια
1020812
2
Πορτογαλ
ία
Ιταλία
Ανδριωτου Μαρια
1020812
2
Ιταλία
I PAVIA01
Ανδριωτου Μαρια
1020812
2
Ιταλία
I FIRENZE01
Τσογια Μαρια
1021266
3
Ιταλία
I PADOVA01
I PERUGIA01
1
Ζαρίφης Γεώργιος
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
2
0,913
0,8693
ΟΧΙ
3
0,913
0,8998
ΟΧΙ
2
0,9089
0,8778
ΝΑΙ
0,9089
0,8778
ΟΧΙ
Ζαρίφης Γεώργιος
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
3
0,9089
0,8778
ΟΧΙ
Universidad de Sevilla
Ζαρίφης Γεώργιος
1
0,9017
0,8345
ΝΑΙ
Universidad Complutense de Madrid
Universidade de Coimbra
Παιονίδης Φιλήμων
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Ζαρίφης Γεώργιος
Università degli Studi di Perugia Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Università degli Studi di Pavia
Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
Università degli Studi di Firenze
Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
Università degli Studi di Padova Ζωγραφίδης Γεώργιος
1
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ (επισυνάπτεται σχετική επικοινωνία με τον συντονιστή ECTS)
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ (επισυνάπτεται σχετική επικοινωνία με τον συντονιστή ECTS)
2
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9017
0,8345
ΟΧΙ
3
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,9017
0,8612
ΟΧΙ
2
0,8904
0,8645
1ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
3
0,8904
0,8645
1ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
0,8904
0,8645
ΝΑΙ
0,8476
0,775
ΝΑΙ
1
1
ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Τσογια Μαρια
1021266
3
Γερμανία
D ESSEN04
Universität Duisburg‐Essen
Ζαρίφης Γεώργιος
Τσογια Μαρια
1021266
3
Γερμανία
D BERLIN13
Humboldt‐Universität zu Berlin
Ζαρίφης Γεώργιος
Λεονταριδου Ελενη
1020429
3
Γαλλία
F PARIS001
Αλεξουλη Βασιλικη
1021078
3
Γερμανία
D BERLIN13
Université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne
Humboldt‐Universität zu Berlin
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Ζαρίφης Γεώργιος
Αλεξουλη Βασιλικη
1021078
3
Γερμανία
D ESSEN04
Universität Duisburg‐Essen
Ζαρίφης Γεώργιος
Αλεξουλη Βασιλικη
1021078
3
Γερμανία
D TUBINGE01
Eberhard‐Karls‐Universität Tübingen
Ζαρίφης Γεώργιος
Κληματσιδας Αστεριος
1020259
2
Universidade de Coimbra
Ζαρίφης Γεώργιος
Κληματσιδας Αστεριος
1020259
2
Πορτογαλ P COIMBRA01
ία
Πολωνία PL WROCLAW14
Dolnośląska Szkola Wyższa
Ζαρίφης Γεώργιος
Κληματσιδας Αστεριος
1020259
2
Ουγγαρία
HU PECS01
University of Pécs
Ζαρίφης Γεώργιος
Τερζογλου Δημητρα
1020974
2
Εσθονία
EE TALLINN05
Tallinna Ülikool
Ζαρίφης Γεώργιος
Τερζογλου Δημητρα
1020974
2
Κροατία
HR RIJEKA01
Sveučilište u Rijeci
Καλοκαιρινού Ελένη
Τερζογλου Δημητρα
1020974
2
Ουγγαρία
HU PECS01
University of Pécs
Ζαρίφης Γεώργιος
Βελλικη βασιλειαδου Αικατερινη
Βελλικη βασιλειαδου Αικατερινη
Βελλικη βασιλειαδου Αικατερινη
Βασιλειαδου Αικατερινη
1021169
3
Ισπανία
E MADRID03
1021169
3
Γερμανία
D MUNCHEN01
1021169
3
Γερμανία
D LEIPZIG01
Universidad Complutense de Παιονίδης Φιλήμων
Madrid
Ludwig‐Maximilians‐Universität Πενολίδης Θεόδωρος
München
Universität Leipzig
Θανασάς Παναγιώτης
1020442
3
Ισπανία
E MADRID03
Βασιλειαδου Αικατερινη
1020442
3
Γαλλία
F PARIS001
Βασιλειαδου Αικατερινη
1020442
3
Βέλγιο
B BRUXEL04
Universidad Complutense de Madrid
Université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne
Université Libre de Bruxelles
Ηλιαδης Γεωργιος
1020859
4
Γερμανία
D BERLIN13
Humboldt‐Universität zu Berlin
Ηλιαδης Γεωργιος
1020859
4
Γερμανία
D BERLIN01
Freie Universität Berlin
Ηλιαδης Γεωργιος
1020859
4
Γερμανία
D MUNCHEN01
Καρανασιοπουλου Χαρικλεια
Καρανασιοπουλου Χαρικλεια
Καρανασιοπουλου Χαρικλεια
Τριαντοπουλου Χαρικλεια
1021005
4
Ιταλία
I FIRENZE01
1021005
4
Γαλλία
F PARIS001
1021005
4
Γαλλία
F PARIS008
1020101
3
Ισπανία
E MADRID03
Τριαντοπουλου Χαρικλεια
1020101
3
Γαλλία
F PARIS001
Τριαντοπουλου Χαρικλεια
1020101
3
Βέλγιο
B BRUXEL04
Παγκακη Ζωη
1021218
4
Γερμανία
D TUBINGE01
Παγκακη Ζωη
1021218
4
Γερμανία
D ESSEN04
Παγκακη Ζωη
1021218
4
Πορτογαλ
ία
P COIMBRA01
Παιονίδης Φιλήμων
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Ζαρίφης Γεώργιος
Σμιτ‐Δούνα Μπάρμπαρα‐
Θέκλα‐Μαρία
Ludwig‐Maximilians‐Universität Πενολίδης Θεόδωρος
München
Università degli Studi di Firenze
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Université Paris 1 Panthéon‐
Δεληβογιατζής Sorbonne
Σωκράτης
Université Paris 8 Vincennes ‐ Δεληβογιατζής Saint‐Denis
Σωκράτης
Universidad Complutense de Παιονίδης Φιλήμων
Madrid
Université Paris 1 Panthéon‐
Δεληβογιατζής Sorbonne
Σωκράτης
Université Libre de Bruxelles
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Eberhard‐Karls‐Universität Ζαρίφης Γεώργιος
Tübingen
Universität Duisburg‐Essen
Ζαρίφης Γεώργιος
Universidade de Coimbra
Ζαρίφης Γεώργιος
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
2
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,8476
0,775
3
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,8476
0,775
1
0,8339
0,7385
ΝΑΙ
1
0,8136
0,7621
ΝΑΙ
2
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,8136
0,7621
ΟΧΙ
3
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
0,8136
0,7621
ΟΧΙ
1
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
0,8057
0,7927
ΟΧΙ
0,8057
0,7927
ΟΧΙ
0,8057
0,7927
ΟΧΙ
0,7828
0,7135
ΟΧΙ
0,7828
0,7135
ΟΧΙ
0,7828
0,7135
ΟΧΙ
0,78
0,6524
ΟΧΙ
0,78
0,7857
ΟΧΙ
0,78
0,7857
ΟΧΙ
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π. (15 μετακινούμενοι)
0,7672
0,5956
ΟΧΙ
0,7672
0,5956
ΟΧΙ
0,7672
0,5956
ΟΧΙ
0,7242
0,7173
ΟΧΙ
0,7242
0,7173
ΟΧΙ
0,7242
0,7173
ΟΧΙ
0,7212
0,7627
ΟΧΙ
0,7212
0,7627
ΟΧΙ
0,7212
0,7627
ΟΧΙ
0,6898
0,6927
ΟΧΙ
0,6898
0,6927
ΟΧΙ
0,6898
0,6927
ΟΧΙ
0,6713
0,7271
ΟΧΙ
0,6713
0,7271
ΟΧΙ
0,6713
0,6967
ΟΧΙ
1 Η επιλογή έγινε με βάση την ακαδημαϊκή κατάταξη σύμφωνα με τον ενιαίο τρόπο μοριοδότησης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων η οποία βασίζεται στον τύπο Σ=(Δ2*w2+ Δ3*w3+ Δ4*w4)/(w2+w3+w4), όπου: Δ2=Μέσος όρος βαθμολογίας, Δ3=Αριθμός ECTS του φοιτητή/αριθμό ECTS που θα έπρεπε να έχει περάσει, Δ4=έτος σπουδών και w2, w3, w4 οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας.
2. Η τελική κατάταξη με συνυπολογισμό της γλωσσομάθειας ανά Πανεπιστήμιο επιλογής του υποψηφίου βασίζεται στον τύπο: Σ=(Δ1*w1+Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4+Δ5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5), όπου εκτός από τους παραπάνω τρεις δείκτες (Δ2, Δ3, Δ4) περιλαμβάνονται και οι δείκτες Δ1= Γλώσσα διδασκαλίας και Δ5= Κίνητρα συμμετοχής με τους αντίστοιχους συντελεστές w1 και w5.