Κατάλογος Textbooks

Παύλος Μεταξάς
+357-25002199
[email protected]
Στέφανη Λιασή
+357-25002259
[email protected]
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
TEXTBOOKS SPRING 2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
A/A
TITLE
AUTHOR
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL SCIENCES, BIOTECHNOLOGY AND
Βιολογία των μικροοργανισμών (2 Δημ. 1 volumes)
Γεωργακόπουλος..[κ.α.] 2 Οινολογια: από το σταφύλι στο κρασί
Αργύρης Τσακίρης
PUBLISHER
FOOD SCIENCE
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Εκδόσεις Ψύχαλου
Pub.
Year
2006
1998
ISBN
COURSE
9605241994 (σετ) ΓΒΤ 105 - Μικροβιολογία
9607920058 ΓΒΤ350 - Οινολογία
ΓΒΤ454 - Διαχείριση Αγροβιομηχανικών & 9604180576 Κτηνοτροφικών Αποβλήτων
3
Βιομηχανία τροφίμων & περιβάλλον Β. Γκέκας, Κ. Μπαλτά
Τζιόλας
2005
4
Συσκευασία Τροφίμων
Μπλούκας Ιωάννη
Σταμούλης
2004
9603515086 ΓΒΤ250 - Συσκευασία Τροφίμων
5
Μηχανική τροφίμων : θεμελιώδεις έννοιες, φαινόμενα μεταφοράς, βασικές διεργασίες Χαράλαμπος Ν. Λαζαρίδης Σταμούλη
2007
ΓΒΤ251 - Επεξεργασία και 9607425286 Μηχανική Τροφίμων
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Oil & Gas Pipelines in Nontechnical
Thomas O. Miesner,
6 Language
William L. Leffle
The Global Oil & Gas Industry:
Andrew Inkpen, Michael
7 Management, Strategy and Finance
H. Moffett
8
The Basics of Oil Spill Cleanup
9
10
Manual on Oil Pollution: Prevention
Oil Spill Environmental Forensics:
Fingerprinting and Source Identification
11
Οργανική χημική τεχνολογία
Merv Fingas
International Maritime
Organization
PennWell Corp
2006
PennWell Corp
2011
CRC Press
2012
IMO Publishing
2011
Zhendi Wang, Scott Stout Academic Press
Πομώνης Φίλιππος, Πετράκης Δημήτρης
Τζιόλας
2007
2011
ΕΤΠ 537 - Διανομή και 9781593700584 Αποθήκευση Πετρελαιοειδών
ΕΤΠ 537 - Διανομή και 9781593702397 Αποθήκευση Πετρελαιοειδών
ΕΤΠ 537 - Διανομή και 9781439862469 Αποθήκευση Πετρελαιοειδών
ΕΤΠ 537 - Διανομή και 9789280142440 Αποθήκευση Πετρελαιοειδών
ΕΤΠ 537 - Διανομή και 9780123695239 Αποθήκευση Πετρελαιοειδών
ΕΤΠ 537 - Διανομή και 9789604182749 Αποθήκευση Πετρελαιοειδών
12
Εισαγωγή στη Βιοχημική Μηχανική
Γεράσιμος Λυμπεράτος, Σταύρος Παύλου
Τζιόλα
2010
13
Μικροβιολογία & Μικροβιακή Τεχνολογία
Γεώργιος Αγγελής
Σταμούλη
2007
14
Εισαγωγή στη Βιοχημική Μηχανική
Γεράσιμος Λυμπεράτος, Σταύρος Παύλου
Τζιόλα
2010
15
Γεώργιος Αγγελής
Madigan M.T., Martinko
J.M., Parker J.
Madigan M.T., Martinko
J.M., Parker J.
Σταμούλη
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
2007
17
Μικροβιολογία & Μικροβιακή Τεχνολογία
Brock: Βιολογία των μικροοργανισμών Τόμος Ι
Brock: Βιολογία των μικροοργανισμών Τόμος ΙΙ
18
Ενόργανη περιβαλλοντική ανάλυση
Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Δήμητρα Χελά
Τζιόλα
16
DEPARTMENT OF COMMERCE, FINACE AND SHIPPING
Scott B. Smart, William
19 Financial Management
L. Megginson
Cengage
2011
ΕΤΠ412 - Περιβαλλοντική 9789604182909 Βιοτεχνολογία ΙΙ
ΕΤΠ412 - Περιβαλλοντική 9789603517177 Βιοτεχνολογία ΙΙ
ΕΤΠ634 - Προχωρημένη Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία ΙΙ 9789604182909 & Θαλάσσια Χημική Οικολογία
ΕΤΠ634 - Προχωρημένη Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία ΙΙ 9789603517177 & Θαλάσσια Χημική Οικολογία
Προχωρημένη Περιβαλλοντική 9789605242008 Μικροβιολογία
Προχωρημένη Περιβαλλοντική 9789605242015 Μικροβιολογία
2010
9789604182336 ΕΣΤ 225 - Instrumental analysis
2010
ΕΧΝ 320 - Χρηματοοικονομική 9780538745581 Διοίκηση Επιχειρήσεων
2010
DEPARTMENT OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
20
21
22
23
Kotler, Philip, Donald
Marketing Places
Haider and Irving Rein
Destination Marketing Organisations:
Bridging Theory and Practice (Advances in
Tourism Research)
Pike, Steven
Strategic Marketing Management
Heads in Beds: Hospitality and Tourism
Marketing
ΔΞΤ431 - Διαχείριση Μάρκετινγκ 074323636X Τουρισιτκών Προορισμών
Free Press
Elsevier Science
ΔΞΤ431 - Διαχείριση Μάρκετινγκ 80443060 Τουρισιτκών Προορισμών
Alexander Chernev
Brightstar Media
9780982512647 ΔΞΤ560 - Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Ivo Raza
Prentice Hall
131101005 ΔΞΤ560 - Στρατηγικό Μάρκετινγκ
DEPARTMENT OF NURSING
24
Νοσηλευτική της Οικογένειας
25
Διαπολιτισμική Nοσηλευτική και πολιτισμική επάρκεια για τους επαγγελματίες υγείας
26
Palliative Care: The Nursing Role
Αναγνωστοπούλου Α και Βουδούρη Μ
ΒΗΤΑ
Papadopoulos I.,
Kαλοκαιρινού A. & Kούτα Χ., Πασχαλίδης
Jean Lugton, Rosemary
McIntyre
Churchill Livingstone
2011
ΝΟΣ 365 - Οικογενειακή Νοσηλευτική ΝΟΣ 424 - Διαπολιτισμική 9789604521012 Νοσηλευτική ΝΟΣ 365 - Οικογενειακή Νοσηλευτική ΝΟΣ 424 - Διαπολιτισμική 9789604891368 Νοσηλευτική 2006
9780443074585 Ανακουφιστική φροντιδα
2010
Επιδημιολογία Βιοστατιστική (πρόγραμμα Μαιευτικής), ΝΟΣ803- Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής
Επιδημιολογία Βιοστατιστική (πρόγραμμα Μαιευτικής), ΝΟΣ803- Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής
Επιδημιολογία Βιοστατιστική (πρόγραμμα Μαιευτικής), ΝΟΣ803- Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής
ΝΟΣ 121 - Επικοινωνία στη Νοσηλευτική ΝΟΣ 121 - Επικοινωνία στη Νοσηλευτική ΝΟΣ 121 - Επικοινωνία στη Νοσηλευτική ΝΟΣ 121 - Επικοινωνία στη Νοσηλευτική 27
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση του IBM SPSS Statistics 19
Λουκαΐδης, Κωνσταντίνος Επιφανίου Ηλίας
2011
9789963674428
28
Textbook of Perinatal Epidemiology
Eyal Sheiner
Nova
2010
9781607416487
29
Statistical methods for health care
research
Barbara Hazard Munro.
Lippincott Williams &
Wilkins
2005
9780781748407
30
Communication in Nursing
Balzer-Riley J.W.
Elsevier Mosby
2011
9780323083348
31
Communication Skills for Nursing Practice
McCabe C. & Timmins F.
2013
9780230369207
32
2011
9780199582723
33
Nursing Communication Skills in Practice
Essential Communication Skills For
Nursing & Midwifery
2010
9780723435273
34
Κοινωνική Ψυχολογία Parlgrave Macmillan
OXFORD University
Lucy Webb
Press
Elsevier Health
Philippa Sully, Joan Dallas Sciences Amazon.com
Michael A. Hogg, Graham
M. Vaughan
Gutenberg
2010
9789600113150 ΔΞΤ 203 - Κοινωνική Ψυχολογία
35
Κοινωνική ψυχολογία
Richard A. Lippa
Έλλην
2003
9789602867457 ΔΞΤ 203 - Κοινωνική Ψυχολογία
36
Title Social psychology
Carol Brown
Thousand Oaks
2006
9781412918411 ΔΞΤ 203 - Κοινωνική Ψυχολογία
Παπαζήση
2005
9789600219210 Γλωσσική Ανάπτυξη
ΛΓΘ 180 - Ψυχοφυσιολογία 9789603947080 Ακοής, Ομιλίας, Λόγου
ΛΓΘ 190 - Αναπτυξιακή 9789604023998 Ψυχολογία
ΛΓΘ 150 - Φωνολογική 9781861564825 Ανάπτυξη και Διαταραχές
ΛΓΘ 150 - Φωνολογική 9780132612630 Ανάπτυξη και Διαταραχές
ΛΓΘ 160 - Κλινικές Αρχές στη 9789604891825 Λογοθεραπεία
DEPARTMENT OF REHABILITATION SCIENCES
Η ανάπτυξη της γλώσσας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα 37 γλωσσική συμπεριφορά
Παπαηλίου Χριστιάνα
38
Ψυχοφυσιολογία
Παπαδάτος, Γ.
Παρισιάνου
2011
39
S. Cole, M. Cole
Gutenberg
2011
DODD B.
BERNTHAL J., BANSON
N., FLIPSEN P.
Whurr
2005
41
Ανάπτυξη των Παιδιών (Η), Ενιαίο
Differential Diagnosis & Treatment of
Child Speech Disorders
Articulation & Phonologigal Disorders:
Speech Sound Disorders
Pearson
2012
42
Εισαγωγή στις Διαταραχές της Επικοινωνίας Anderson N, Shames G.
Broken Hill
2013
40
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND GRAPHICS ARTS
43
Ιστορία της Τέχνης
44
A World History of Art
Wiley
2010
ΠΓΤ 131 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 9607183053 ΙΙ
ΠΓΤ 131 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1856694518 ΙΙ
ΠΓΤ 504 - Διαφήμιση και 9780470362686 Γραφιστική Επικοινωνία
Thames & Hudson
Thames and Hudson
2008
1964
ΠΓΤ 504 - Διαφήμιση και 9780500287330 Γραφιστική Επικοινωνία
500200181 MGA 131 - History of Art II
Wadsworth
2006
053458229X (v. 2) MGA 131 - History of Art II
Χόνορ, Χ. & Τζ. Φλέμινγκ Υποδομή
Lawrence King
Honour, H. & J. Fleming
Publishing
45
Advertising by Design
Robin Landa
Creative advertising : ideas and techniques from the world's best
46 campaigns
Mario Pricken
47 Baroque and Rococo
Bazin, G.
Culture and Values: A Survey of the
Cunningham, L. S. and
48 Humanities vol. 2
Reich, J. L.
DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INTERNET STUDIES
1998
2005
49
Η κοινωνιολογική έρευνα : κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών Νότα Κυριαζή.
Πεδίο
2011
9789609552547
50
Media literacy
W. James Potter
Sage Publications
2011
9781412979450
51
Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες Κέντρο Ελληνικής Δημήτρης Κουτσογιάννης Γλώσσας
2010
9789607779496
52
Instructional design
2005
9780471393535
53
Μάρκετινγκ
2010
9607745280
54
The sound studies reader
9780415771306
55
Κοινωνική Ψυχολογία
56
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
57
59
Adobe Illustrator CS5 : βήμα προς βήμα Adobe Dreamweaver CS5 : βήμα προς βήμα
Τεχνολογίες πολυμέσων : θεωρία, υλικό, λογισμικό
60
Ελευθερία, αλήθεια και πολιτική
58
Patricia L. Smith, Tillman
J. Ragan.
Wiley
Σ. Δημητριάδης & Α. Τζωρτζάκη
Rossili
ΕΣΔ133 - Εισαγωγή στις μεθόδους των κοινωνικών επιστημών
ΕΣΔ431 - Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας στο Ψηφιακό Περιβάλλον
ΕΣΔ431 - Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας στο Ψηφιακό Περιβάλλον
ΕΣΔ513 - Σχεδιασμός αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης
ΕΣΔ 315 - Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
ΕΣΔ301 Εισαγωγή στον ήχο για Μουσική, Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και Διαδικτυακή
Jonathan Sterne
Hogg, M.A. – Vaughan, G.M.
Stroebe, W. – Hewstone, M.
απόδοση Γιάννης Β. Σαμαράς
απόδοση Αγαμέμνων Μήλιος
Routledge
2012
Δαρδανός
2010
ΕΣΔ136 - Κοινωνική Ψυχολογία
Παπαζήση
2007
Γκιούρδας
2011
Γκιούρδας
2011
Φώτης Λαζαρίνης
Κλειδάριθμος
2007
ΕΣΔ136 - Κοινωνική Ψυχολογία
ΕΣΔ 100 - Δημιουργία 9789605126100 Περιεχομένου Ι
ΕΣΔ 100 - Δημιουργία 978960512608 Περιεχομένου Ι
ΕΣΔ 100 - Δημιουργία 9789604610341 Περιεχομένου Ι
Arendt, Hannah
Στάσει Εκπίπτοντες
2012
9789609775014 ΕΣΔ 222 - Πολιτική Επικοινωνία
63
Πολιτική διαφήμιση και συμπεριφορά: ενεργοποίηση, ενημέρωση ή χειραγώγηση του πολίτη; Ο νέοι ψηφοφόροι και ο επαναπροσδιορισμός της τηλεοπτικής πολιτικής διαφήμισης.
Βενετή Αναστασία
Η κατασκευή της κοινής γνώμης. Το νέο πολιτικό παιχνίδι
Champagne Patrick
Αλλαγή δομής της δημοσιότητας: έρευνες πάνω σε μια κατηγορία της αστικής κοινωνίας
Habermas Jurgen
64
Πως να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις
65
Instructional design
66
Children, adolescents, and the media
Συνεργατική τεχνολογία : συστήματα και μοντέλα συνεργασίας για εργασία, μάθηση, κοινότητες πρακτικής και δημιουργία γνώσης
News writing and reporting for today's
media
Ειδησεογραφία και ρεπορτάζ: μια διδακτική μέθοδος
61
62
67
68
69
70
71
72
Multimedia journalism: a practical guide
Online newsgathering: research and
reporting for journalism
Online journalism: reporting, writing, and
editing for new media
Austin, J. L
Νήσος
2009
9789608392717 ΕΣΔ 222 - Πολιτική Επικοινωνία
Πατάκη
2004
9601612920 ΕΣΔ 222 - Πολιτική Επικοινωνία
Νήσος
Βιβλιοπωλείον της Εστίας
1997
960771119Χ ΕΣΔ 222 - Πολιτική Επικοινωνία
2003
2005
9600510873 ΕΣΔ 222 - Πολιτική Επικοινωνία
ΕΣΔ 513 - Σχεδιασμός Αλληλεπιδρατικών 9780471393535 Περιβαλλόντων μάθησης
2009
9781412944670 ΕΣΔ525 - Νέα Μέσα και Παιδιά
Patricia L. Smith, Tillman
J. Ragan
Wiley
Victor C. Strasburger,
Barbara J. Wilson, Amy
B. Jordan.
Sage
Κλειδάριθμος
2008
McGraw Hill
2008
Rich, Carole
Έλλην
2006
ΕΣΔ 527 - Τεχνολογικά 9789604612321 Υποστηριζόμενη Μάθηση ΜΕΔ 522 - Ερευνα και Επιλογή 9780071275828 Ειδήσεων
ΜΕΔ 522 - Ερευνα και Επιλογή 9789602868546 Ειδήσεων
Bull, Andy
Quinn, Stephen Lamble, Stephen
Routledge
2010
9780415478236 ΕΣΔ316 - Ειδήσεις στο Διαδίκτυο
Focal Press
CalifThomson/Wadswort
h
2008
9780240808512 ΕΣΔ316 - Ειδήσεις στο Διαδίκτυο
2005
9780534531461 ΕΣΔ316 - Ειδήσεις στο Διαδίκτυο
Itule, Bruce D. Anderson, Douglas A
Craig, Richard
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING AND GEOMATICS
73
Airport Engineering: Planning, Design and
Development of 21st Century Airports
Norman J.
Ashford, Saleh Mumayiz, Paul H. Wright
John Wiley & Sons
2011
ΠΟΜ 281 - Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς 9780470398555 Γεωπληροφορικής ΙΙ
Geraint John, Rod Sheard, Ben Vickery
75
Stadia: the populous design and
development guide Οδοποιία Ι - Χαράξεις. Θεωρία και Πρακτική
76
Structural Analysis
Russel C. Hibbeler
74
Routledge
Α. Κ. Αποστολέρης
2013
2012
Prentice Hall
2011
ΠΟΜ 181 - Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς 9780415522700 Γεωπληροφορικής Ι
9789609348904 ΠΟΜ 227 - ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
ΠΟΜ 225 - Ανάλυση 9780132570534 Κατασκευών ΙΙ
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
77
78
79
80
81
82
83
84
Ιατρικά Απεικονιστικά συστήματα
Modern Digital and Analog
Communication Systems
Wireless Communications - Principles and
Practice (2nd edition)
Distributed and Cloud Computing: From
Parallel Processing to the Internet of
Things
Κουτσούρης
Τζίολα
2004
B. P. Lathi and Zhi Ding
Oxford University Press
2008
Theodore S. Rappaport
Kai Hwang, Jack
Dongarra, Geoffrey C.
Fox
Prentice Hall PTR
2002
Elsevier
2011
Financial Modelling with Jump Processes
Elementary Linear Algebra with
applications
Complex Analysis for Mathematics and
Engineering
Solar Energy Engineering: Processes and
Systems
Peter Tankov, Rama Cont Chapman & Hall
2003
9789604180431 ΗΜΠ 547 - Ιατρική Απεικόνιση
ΗΜΠ 317 - Συστήματα 9780195384932 Τηλεπικοινωνίας
ΗΜΠ 446 - Ασύρματες 9780130422323 Τηλεπικοινωνίες
ΗΜΠ 327 - Παράλληλη Επεξεργασία και Κατενεμημένα 9780123858801 Συστήματα ΗΜΠ 327 - Παράλληλη Επεξεργασία και Κατενεμημένα 9781584884132 Συστήματα H. Anton / C. Rorres
Wiley
2005
9780471669593 EE104 / CEI104
J. Matthews / R. Howell
Jones & Bartlett Pub
2006
9780763737481 EE104 / CEI104
Soteris Kalogirou
Elsevier
2013
9780123972705 Μεταπτυχιακά προγράμματα
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
85
Μηχανική των Υλικών Ι
Hibbeler R.C.
Φούντας Γρηγόριος
2010
86
Μηχανική των Υλικών ΙΙ
Hibbeler R.C.
Φούντας Γρηγόριος
2010
87
Mechanics of Materials
Hibbeler R.C.
2014
88
Solidworks Essentials 2014
89
Solidworks Simulation 2014
90
Assembly Modeling 2014
Prentice Hall
Dassault Systems
Solidworks Corporation
Dassault Systems
Solidworks Corporation
Dassault Systems
Solidworks Corporation
LANGUAGE CENTER
2014
2014
2014
ΜΜΥ 215 - Μηχανική και έλεγχος 9789603307181 υλικών
ΜΜΥ 215 - Μηχανική και έλεγχος 9789603307198 υλικών
ΜΜΥ 215 - Μηχανική και έλεγχος 9780133254426 υλικών
ΜΜΥ 311 - Βιομηχανική Παραγωγή Ι
ΜΜΥ 311 - Βιομηχανική Παραγωγή Ι
ΜΜΥ 311 - Βιομηχανική Παραγωγή Ι
91
92
93
94
Intelligent Business Intermediate
(Package)
Nursing 1- student’s book (Oxford English for Careers)
Grice, Tony
Neil O'Sullivan & James
Agriculture
D. Libbin
Captain Stuart T.
Sheppard, Virginia
Merchant Navy
Evans, Jenny Dooley
Pearson
2005
ENG 190
Oxford University Press
2007
Express Publishing
2011
9780194569774 Αγγλικά για νοσηλευτές
ΑΓΓ 180 - Αγγλικά για Ειδικούς 9781780983783 Ακαδημαικούς Σκοπούς
Express
2013
9781780985671