Εκπαιδευτική Εκδήλωση με 12 workshops για το Project

Εκπαιδευτική Εκδήλωση με 12 workshops για το Project Management
9th Project Management Training Forum
on Project Management Best Practices
7 Ιουλίου 2014 - ΑΘΗΝΑ
Συνεδριακό Κέντρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
http://project.hau.gr
Για 9η συνεχή χρονιά η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει εκπαιδευτική εκδήλωση για το Project
Management με 12 διαφορετικές εκπαιδευτικές συνεδρίες (workshops) οι οποίες θα διεξαχθούν σε 4
παράλληλες συνεδρίες.
Διακεκριμένοι εισηγητές και project managers από τη διεθνή και εγχώρια αγορά θα συζητήσουν στις
εκπαιδευτικές συνεδρίες για: τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα στα έργα όπως εργαλεία παρακίνησης
και επίλυσης διαφορών, διαχείρισης χρόνου, προσωπικής ανάπτυξης και καριέρας, μεθοδολογίες διαχείρισης
της αλλαγής και διατήρησης της οργανωσιακής ισορροπίας , agile project management, εργαλεία εκτίμησης
επενδύσεων έργων, παρακολούθησης έργων καθώς και μια ειδική συνεδρία για βέλτιστες πρακτικές στη
διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Center of Excellence in Project Management της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης σε συνεργασία με την διεθνή εταιρεία συμβούλων Global Business Management Consultants, και είναι
σύμφωνη με τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του Project Management Institute-USA (προσφέρει 8 PDUs για
τους πιστοποιημένους κατά PMI).
Λόγω του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, η συμμετοχή στα workshops είναι περιορισμένη.
Επικοινωνήστε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση στο 210-3680927, 210-3680907, ή στο http://project.hau.gr
για περισσότερες πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, τα workshops διεξάγονται ως εξής:
TRACK 1
 Action Learning - a powerful tool for solving problems and building teams
Sonia Georgiadou, CCE/ICF Certified, Business Coach
 How to keep your team motivated
Angelina Michail, MSc HRM, Human Resource Management & Int. Talent Acquisition Consultant
 Making happiness... in projects! How to focus on the positive side of people and build strong teams
Dr. Sophia Protopapa, DDS, MBA & BBA lecturer
 4 simple steps for effective time management
Dr. Yiannis Petropoulos, Instructor, Hellenic American Union
TRACK 2
 Managing change for sustainable project results
Dr. Ingo Zborschil, Director, Business Management Consultants-Germany


Project investment appraisals
Dr. Leonidas Tzonis, Chief Financial Officer (CFO), Chair of Strategic Planning & Finance Committee at
Hellenic American University
Measuring progress and performance using Earned Value Management
Maarten Koens, Ing, PMP, P2, Business Management Consultants-Belgium
TRACK 3
 How to develop your career in project management: strategies, tactics and tools
Nicos Kourounakis, MASc, MBA, PMP, P2, IPMA-D, Business Management Consultants-Europe
 Applying agile practices in a traditional project management environment
Luis Sequeira, ITIL, P2, DSDM Agile PM Certified, Senior Consultant
 Lessons learned from managing EU funded projects - best practices, tips and pitfalls
 Ivor Ambrose, R&D Consultant, Managing Director of ENAT
 Menelaos Sotiriou, General Secretary, Science View
 Dr. Kostas Chrysagis, EU Funded Projects Consultant
 Essential balances in projects: what are they and how to maintain them
Dr. Ivo Velitchkov, Senior Management Consultant
TRACK 4 - (limited participation/lab facilities - up to 10 persons only)
 Explore MS Project 2013
Gerasimos Kontaxis, Instructor, Hellenic American Union