ΕΛΛΗΝΙΚΗ BOTANIKH ETΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ BOTANIKH ETΑΙΡΕΙΑ
Θεσσαλονίκη 2013
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
13o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το πράσινο της ελπίδας:
Η βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη
http://hbs.bio.auth.gr/
Πέμπτη 3 – Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013
Αμφιθέατρα Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία σας προσκαλεί στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριό της
στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 ως και 6 Οκτωβρίου
2013 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ
(http://kedea.rc.auth.gr/).
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια
λειτουργίας του και θα έχει την υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του ΑΠΘ. Η διεξαγωγή του συμπίπτει με τα 48α Δημήτρια της πόλης.
Τίτλος του Συνεδρίου είναι: «Το πράσινο της ελπίδας: Η βοτανική σήμερα,
θεωρία και πράξη».
Οι γενικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αναμένεται να είναι οι εξής:
 Κυτταρολογία - Μορφολογία - Ανατομία
 Μοριακή Βιολογία - Βιοπληροφορική
 Φυσιολογία - Βιοχημεία - Βιολογικώς δραστικές ενώσεις των φυτών
 Συστηματική - Εξέλιξη - Φυτογεωγραφία
 Οικολογία - Χλωρίδα - Βλάστηση
 Βιολογία Φυτών και Εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση
 Καταγραφή, Διαχείριση και Αξιοποίηση της Φυτοποικιλότητας
Επίσης θα παρουσιαστεί (ελπίζουμε επίσημα) η έκδοση του βιβλίου της ΕΒΕ
"Vascular plants of Greece. An annotated checklist".
Τέλος, μία ειδική συνεδρία θα αφορά στις ανακοινώσεις των μελών της Ελληνικής
Φυκολογικής Εταιρείας (http://www.phycology.gr/).
Επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου όπου η φιλοξενία, η
αμεσότητα και η επικοινωνία θα κυριαρχούν, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας και
προοπτικής στους νέους που ασχολούνται με τη Βοτανική. Για να δοθεί η δυνατότητα
σε όσο το δυνατόν περισσότερους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να
συμμετάσχουν στο συνέδριο, η οργανωτική επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια
ώστε το κόστος συμμετοχής τους να είναι χαμηλό. Η ημερήσια εκδρομή
προγραμματίζεται να γίνει στη γενέτειρα του Αριστοτέλη, τα Αρχαία Στάγειρα
(http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2463), και το Πανεπιστημιακό Δάσος
στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής (http://www.auth.gr/units/2094).
Όλες οι πληροφορίες και τα νέα του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου βρίσκονται στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://hbs.bio.auth.gr/), η οποία θα ανανεώνεται και θα
εμπλουτίζεται διαρκώς. Για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαΐου την αίτηση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου
Κώστας A. Θάνος, Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ
e-mail: [email protected]
Στέλλα Κοκκίνη, Καθηγήτρια
Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
e-mail: [email protected]