Προς τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής: Σας ενημερώνουμε ότι η

Προς τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής:
Σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, λόγω
της προκήρυξης εθνικών εκλογών, αποφάσισε οι εξετάσεις της
Παρασκευής
23-01-2015
και
της
Δευτέρας
26-01-2015
να
μεταφερθούν σε νέες ημερομηνίες ως εξής:
Παρασκευή 23-01-2015  Σάββατο 31-01-2015
Δευτέρα 26-01-2015
 Κυριακή 01-02-2015
Σημειώνουμε ότι οι ώρες και τα αμφιθέατρα παραμένουν ως
είχαν στο αρχικό πρόγραμμα.
Από την Κοσμητεία