Θέμα 3ο: - Ιατρική Σχολή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ιατρικά Μαθηματικά – Βιοστατιστική
Ιστορία της Ιατρικής
Χημεία
Ιστολογία Ι – Εμβρυολογία Ι
Ξένη Γλώσσα Ι
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ανατομία Ι
Βιοχημεία Ι
Ιατρική Πληροφορική
Φυσιολογία Ι
Ξένη Γλώσσα ΙΙ
Και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω:
1. Εισαγωγή στις Θεωρίες των Βιολογικών Συστημάτων και τις Εφαρμογές
τους στη Φυσιολογία του Ανθρώπου
2. Βιοϊατρική Τεχνολογία
3. Μηχανική Βιολογικών Ρευστών
4. Επιλεγμένα Θέματα Ανατομίας- Ιστολογίας – Εμβρυολογίας
Γ΄ E Ξ A M H N O
1. Ανατομία ΙΙ
2. Βιολογία Ι
3. Βιοχημεία ΙΙ
4. Φυσιολογία ΙΙ
5. Ιατρική Ηθική, Δεοντολογία, Ιατρική Νομολογία
και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω
1. Εισαγωγή στη Γενετική του Ανθρώπου
2. Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
3. Ελεύθερες ρίζες: Βιοχημεία και Παθολογική Βιοχημεία
2
Δ΄ E Ξ A M H N O
1. Βιολογία ΙΙ
2. Φυσιολογία ΙΙΙ
3. Ιατρική Φυσική
4. Ιστολογία ΙΙ – Εμβρυολογία ΙΙ
5. Μικροβιολογία Ι
και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω:
1. Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων
2. Βιοτεχνολογία
3. Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα
Ε΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
1. Παθοφυσιολογία Ι
2. Φαρμακολογία Ι
3. Γενική Παθολογική Ανατομική
4. Υγιεινή και Επιδημιολογία Ι
5. Μικροβιολογία ΙΙ
και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω:
1. Ανάπτυξη νέων Φαρμάκων
2. Ναρκωτικά
3. Αρχές Φαρμακοκινητικής
4. Περιβαλλοντική Φυσιολογία – Εισαγωγή στην
Περιβαλλοντική Ιατρική
5.
6.
7.
8.
Ακτινοπροστασία στην Ιατρική
Επιλεγμένα θέματα Βιοφυσικής
Μοριακή Ιστοπαθολογία Καρκίνου
Πρακτική Άσκηση
ΣΤ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
1. Παθοφυσιολογία ΙΙ
2. Χειρουργική /Παθολογική Σημειολογία
3. Φαρμακολογία ΙΙ
4. Ιατρική Ψυχολογία
5. Υγιεινή και Επιδημιολογία ΙΙ
6. Ειδική Παθολογική Ανατομική
και ένα επιλεγόμενο
3
1. Κλινική Χημεία
2. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
3. Μικροβιολογία Τροφίμων
4. Φαρμακογονιδιωματική
5. Κλινική Φαρμακολογία
6. Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής
Ιατρικής
7. Κυτταρολογία
8. Ψυχοσωματική
9. Πολιτικές Υγείας
10. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Z΄ E Ξ A M H N O
Διδασκόμενα μαθήματα:
1. Xειρουργική Παθολογία I
2. Χειρουργική Ορθοπαιδική & Τραυματολογία(βαθμός Προόδου)
3. Νοσολογία
4. Καρδιολογία (βαθμός Προόδου)
5. Oυρολογία(βαθμός Προόδου)
6.Μαιευτική-Γυναικολογία Ι(βαθμός Προόδου)
7.Ακτινολογία Ι
8. Δερματολογία
Εξεταζόμενα μαθήματα
1. Χειρουργική Παθολογία Ι
2. Νοσολογία
3. Ακτινολογία Ι
και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω:
1. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νόσων
2. Ρομποτική Χειρουργική και Χρήση του Η/Υ στη Σύγχρονη Ιατρική
3. Ιατρική Ευθύνη
4. Βασική και Προχωρημένη Αντιμετώπιση του Τραύματος
Κάθε μέρα οι φοιτητές θα έχουν κλινική άσκηση από τις 8.30 π.μ. έως 13.00 στις
Κλινικές:
Χειρουργικής (Τρίτη-Πέμπτη)
Ακτινολογίας
4
Δερματολογίας
Νοσολογίας (Αιματολογία-Ογκολογία-Νεφρολογία-Ενδοκρινολογία-ΡευματολογίαΓαστρεντεολογία)
H΄ E Ξ A M H N O
Διδασκόμενα μαθήματα:
1. Χειρουργική Παθολογία ΙΙ
2. Πνευμονολογία (Βαθμός Προόδου)
3. Ωτορινολαρυγγολογία
4. Οφθαλμολογία
5.
6.
7.
8.
9.
Νευρολογία (Βαθμός Προόδου)
Γενική Ιατρική (Βαθμός προόδου)
Ψυχιατρική (Βαθμός Προόδου)
Ακτινολογία ΙΙ
Μαιευτική-Γυναικολογία ΙΙ (Βαθμός Προόδου)
Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Χειρουργική Παθολογία ΙΙ
2. Ωτορινολαρυγγολογία
3. Οφθαλμολογία
4. Ακτινολογία ΙΙ
5. Δερματολογία
και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω:
1. Προγεννητικός Έλεγχος και Διάγνωση
2. Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων
3. Ανδρολογία
4. Αθλητικές Κακώσεις
5. Πλαστική Χειρουργική και Εγκαύματα
6. Μικροχειρουργική
Κάθε μέρα οι φοιτητές θα έχουν κλινική άσκηση από τις 8.30 π.μ. έως 13.00 στις
Κλινικές:
Χειρουργικής (Τρίτη-Πέμπτη)
Ακτινολογίας
Ωτορινολαρυγγολογίας
Οφθαλμολογίας
Δερματολογίας
Νοσολογίας (Αιματολογία-Ογκολογία-Νεφρολογία-Ενδοκρινολογία-ΡευματολογίαΓαστρεντερολογία)
5
Θ΄ E Ξ A M H N O
Διδασκόμενα μαθήματα:
1. Iατροδικαστική-Tοξικολογία (ασκήσεις)
2. Μαιευτική-Γυναικολογία (Βαθμός Προόδου)
3. Ψυχιατρική
4. Νευρολογία
5. Φυσιολογικό Παιδί-Παιδιατρική Ι & ΙΙ
6. Καρδιολογία
7. Πνευμονολογία
8. Χειρουργική Ορθοπαιδική & Τραυματολογία
9. Ουρολογία
Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Ψυχιατρική
2. Νευρολογία
3. Φυσιολογικό Παιδί-Παιδιατρική Ι & ΙΙ
4. Καρδιολογία
5. Πνευμονολογία
6. Χειρουργική Ορθοπαιδική & Τραυματολογία
7. Ουρολογία
και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω:
1. Ογκολογία
2. Επεμβατική Καρδιολογία
3. Μαθήματα Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας
4. Επαγγελματικά Νοσήματα
5. Γυναικολογική Ενδοκρινολογία και Στείρωση
6. Παιδοψυχιατρική
7. Νευροχειρουργική
8. Θεραπεία Πόνου
9. Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική
10. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
11. Εισαγωγή στη Θωρακο-Καρδιοχειρουργική
I΄ E Ξ A M H N O
Διδασκόμενα μαθήματα:
1. Ψυχιατρική
2. Νευρολογία
3. Φυσιολογικό Παιδί-Παιδιατρική Ι & ΙΙ
6
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Καρδιολογία
Πνευμονολογία
Χειρουργική Ορθοπαιδική & Τραυματολογία
Ουρολογία
Μαιευτική – Γυναικολογία (βαθμός προόδου)
Εντατική Θεραπεία(βαθμός προόδου)
Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Ψυχιατρική
2. Νευρολογία
3. Φυσιολογικό Παιδί-Παιδιατρική Ι & ΙΙ
4. Καρδιολογία
5. Πνευμονολογία
6. Χειρουργική Ορθοπαιδική & Τραυματολογία
7. Ουρολογία
και ένα επιλεγόμενο από τα παρακάτω:
1. Λευχαιμίες
2. Μαθήματα Μοριακής Ενδοκρινολογίας
3. Δερματολογία Φαρμακευτικών Εξανθημάτων
4. Χρόνια Νεφρική Νόσος
5. Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία
6. Μεταβολικά Νοσήματα
7. Ενδοσκόπηση στη Γυναικολογία
8. Γυναικολογική ογκολογία
9. Αναισθησιολογία
10. Εφηβική Παιδιατρική
11. Γναθοπροσωπική
7
Παρακάτω φαίνεται το σύστημα κυκλικής εκπαίδευσης των Ι΄ και
Θ΄ εξαμήνων στα οκτώ (8) αντικείμενα:
Μαιευτική –
Γυναικολογία
Παιδιατρική
Ψυχιατρική
Καρδιολογία
Νευρολογία
Πνευμονολογία
Χειρουργική
Ορθοπαιδική &
Τραυματολογία
από 30/9/2013 έως 22/10/2013
από 23/10/2013 έως 15/11/2013
από 18/11/2013 έως 10/12/2013
από 11 έως 20/12/2013 και από 7 έως 17/1/2014
από 10/2/2014 έως 7/3/2014
από 10/3/2014 έως 4/4/2014
από 7 έως 11/4/2014 και από 28/4/2014 έως 14/5/2014
από 15/5/2014 έως 6/6/2014
Ουρολογία
8
ΣT΄ E T O Σ
Ιούνιος - Αύγουστος
Χειρουργική
(9 εβδομάδες)
Επείγουσα Ιατρική
( 2εβδομάδες)
Μαιευτική – Γυναικολογία
Παιδιατρική
(7 εβδομάδες)
(9 εβδομάδες)
ΜΕΘ* (4 εβδομάδες)
Γενική Ιατρική
(2 εβδομάδες)
Παθολογία
(11 εβδομάδες)
Ιατροδικαστική – Τοξικολογία (απογεύματα)
*ΜΕΘ : Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
EΞETAZOMENA MAΘHMATA
1. Παθολογία
2. Xειρουργική
3. Παιδιατρική
4.Mαιευτική-Γυναικολογία
5. Γενική Ιατρική
6. Εντατική Θεραπεία
7.Ιατροδικαστική (εξεταστική περίοδος θα είναι κατά το χειμερινό εξάμηνο, οι
βαθμοί θα έρχονται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου).
Οι εξετάσεις κάθε αντικειμένου θα γίνονται την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
9

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μαθήματα του εξαμήνου τους και
προηγουμένων, ΔΕΝ μπορούν όμως να επιλέξουν μαθήματα
μεγαλυτέρων εξαμήνων από αυτό στο οποίο φοιτούν.

Τα επιλεγόμενα μαθήματα θα υπολογίζονται στο τέλος μόνο για το
πτυχίο και δεν θα υπολογίζονται στα αντίστοιχα εξάμηνα.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν έως 11 επιλεγόμενα μαθήματα, αλλά
μόνο 9, τα οποία θα επιλέγουν οι ίδιοι με αίτησή τους πριν την απονομή
του πτυχίου τους, θα λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό πτυχίου. Για τα
υπόλοιπα θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση ότι τα παρακολούθησαν
επιτυχώς.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που απαιτείται για να διδαχτεί ένα
επιλεγόμενο μάθημα ορίστηκε στους πέντε (5) φοιτητές.

Για κάθε επιλεγόμενο μάθημα θα υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός φοιτητών
που θα ορίζεται εγκαίρως από τον υπεύθυνο του μαθήματος

Μετονομασία μαθημάτων
α) Ορθοπαιδική → Χειρουργική Ορθοπαιδική & Τραυματολογία
β) Παθολογική Ανατομία (Γενική και Ειδική) → Παθολογική Ανατομική
γ) Μοριακή Φαρμακολογία → Φαρμακογονιδιωματική
δ) Μαθήματα Αιματολογίας → Λευχαιμίες
ε) Επιλεγμένα Θέματα Κυτταρολογίας → Κυτταρολογία

Υιοθέτηση Εκβάσεων 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου