Οδηγίες για Λήξη Σχολικής Χρονιάς-Εξετάσεις-Εγγραφές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 – 2014
Γ. 21
Μ. 51
Θέματα:
1. Λήξη Σχολικής Χρονιάς 2013 – 2014
2. Προαγωγικές/Απολυτήριες Εξετάσεις
3. Εγγραφές για τη Σχολική Χρονιά 2014 – 2015
4. Έναρξη Σχολικής Χρονιάς 2014 – 2015
1. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013 – 2014
1.1. Η Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014 έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για τα Γυμνάσια.
1.2. Οι Γραπτές Προαγωγικές/Απολυτήριες Εξετάσεις Ιουνίου 2014 αρχίζουν την
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων έχει δοθεί στους
μαθητές και, επίσης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας.
1.3. Η ημέρα ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων για όλες τις τάξεις είναι η
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014.
1.4. Στην Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων αναγράφονται μόνο οι μαθητές/τριες
που παραπέμπονται στις Ανεξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014.
1.4.1.
Οι παραπεμπόμενοι μαθητές δεν ανακοινώνονται με τα ονόματά τους
αλλά με τον αριθμό μητρώου τους.
1.4.2.
Η ενημέρωση για τα Αποτελέσματα θα γίνεται με Ανακοίνωση που θα
είναι αναρτημένη στην Πινακίδα του Σχολείου, όχι από τηλεφώνου.
(Η ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Ανεξετάσεων, επίσης, δε θα
δίνεται από τηλεφώνου).
1.4.3.
Το Πρόγραμμα Ανεξετάσεων Σεπτεμβρίου 2014 θα αναρτηθεί στην
Πινακίδα του Σχολείου και θα διανέμεται στους επηρεαζόμενους
μαθητές από τα συνεργεία των Εγγραφών.
1.5.
Οι μαθητές της Γ΄τάξης θα προσέλθουν την Τρίτη και την Τετάρτη,
24 και 25 Ιουνίου 2014, από τις 08:00 έως τις 12:30, για να
υπογράψουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών.
1.5.1.
Τα Απολυτήρια θα επιδοθούν στους τελειοφοίτους κατά την Τελετή
Αποφοίτησης και Λήξης της Σχολικής Χρονιάς (Τετάρτη, 25 Ιουνίου
2014).
1.5.2.
Για την προεγγραφή τους στο Λύκειο/στην Τεχνική Σχολή, οι
ανεξεταστέοι μαθητές της Γ΄τάξης θα προμηθευτούν τη σχετική
βεβαίωση από το Σχολείο την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014.
1.5.3.
Για την εγγραφή τους σε Τεχνικές Σχολές ή σε άλλο Λύκειο εκτός του
Λυκείου Ιδαλίου, οι τελειόφοιτοι θα προμηθευτούν τη σχετική βεβαίωση
από το Σχολείο την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014.
1.6.
Η Τελετή Αποφοίτησης και Λήξης της Σχολικής Χρονιάς θα γίνει την
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014, στις 19:30, στην εσωτερική αυλή του
Σχολείου.
1.7.
Τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης για τους μαθητές της Α΄και Β΄τάξης θα
επιδοθούν στους κηδεμόνες τους κατά τη διάρκεια των εγγραφών για
την επόμενη σχολική χρονιά.
2. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
2.1
Οι τελικές Γραπτές Εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν την Τετάρτη 4 Ιουνίου
2014, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές.
2.2
Μαθητές/τριες που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται σε Γραπτή Εξέταση
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2014 δικαιούνται να
παρακαθίσουν σε Β΄ σειρά Εξετάσεων (Α και Β΄τάξεις: Δευτέρα 16/06/2014
και Γ΄ τάξη: Τρίτη, 17/06/2014). Βασική προϋπόθεση είναι να υποβληθεί
γραπτή αίτηση από τον κηδεμόνα και να δικαιολογηθεί επαρκώς η μη
προσέλευσή τους.
2.3
Όσοι παραλείψουν να προσέλθουν και σε αυτή την Εξέταση θα
παραπεμφθούν σε Γραπτή Εξέταση το Σεπτέμβριο 2014. Οι μαθητές αυτής
της κατηγορίας εξετάζονται μόνο γραπτώς το Σεπτέμβριο.
2.4. Εξεταζόμενα Μαθήματα
2.4.1.
Οι μαθητές της Α΄τάξης εξετάζονται γραπτώς στα Νέα Ελληνικά,
Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσιογνωστικά.
2.4.2.
Οι μαθητές της Β΄τάξης εξετάζονται γραπτώς στα Νέα Ελληνικά,
Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσική - Χημεία.
2.4.3.
Οι μαθητές της Γ΄τάξης εξετάζονται γραπτώς στα Νέα Ελληνικά,
Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσική - Χημεία - Βιολογία
2.5. Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα
2.5.1.
Σε Γραπτή Εξέταση σε μη Εξεταζόμενα μαθήματα θα παρακαθίσουν
όσοι μαθητές υστερούν σε ένα ή περισσότερα από αυτά, με βάση τη
βαθμολογία των δύο τετραμήνων (ΕΕ ή ΕΔ ή ΔΕ).
2.5.2.
Η ενημέρωση των μαθητών που υστερούν σε μη Εξεταζόμενα
Μαθήματα θα γίνει προφορικά, έως τις 21 Μαΐου 2014, από τους
διδάσκοντες. Η ενημέρωση των κηδεμόνων θα γίνει γραπτώς.
2.5.3.
Στις 22 έως 28 Μαΐου 2014 θα τους δοθεί επίσης η εξεταστέα ύλη
αυτών των μαθημάτων.
2.6. Μαθητές - Εξετάσεις
2.6.1.
Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από
την ώρα της Εξέτασης, αλλά στις αίθουσες μπαίνουν μόνο, όταν
κτυπήσει το κουδούνι.
2.6.2.
Οι μαθητές τοποθετούνται στις θέσεις τους από τους Επιτηρητές,
σύμφωνα με την αριθμητική σειρά του καταλόγου του τμήματος, ο
καθένας ακριβώς πίσω από τον προηγούμενο, αρχίζοντας από το πρώτο
θρανίο δίπλα στην είσοδο. Ο μαθητής κάθεται στην ίδια θέση καθ’ όλη
τη διάρκεια των Εξετάσεων.
2.6.3.
Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να αλλάξει θέση. Αν όμως του ζητηθεί
από τον Επιτηρητή, ο μαθητής υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς
αντιρρήσεις.
2.6.4.
Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να βγει από την αίθουσα των
εξετάσεων, πριν περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
2.6.5.
Στην περίπτωση που συμβεί μαθητής να καθυστερήσει για κάποιο
σοβαρό λόγο και όχι περισσότερο από 30 λεπτά, μπορεί να μπει στην
αίθουσα εξετάσεων μόνο με σημείωμα/άδεια από τον Εφημερεύοντα
Βοηθό Διευθυντή, αφού δικαιολογήσει επαρκώς την καθυστέρησή του.
Νοείται ότι ο μαθητής δε δικαιούται καμιά παράταση του χρόνου
εξέτασης.
2.6.6.
Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικών μέσων -υγρού ή ταινίας (TippEx)- και υπολογιστικών μηχανών.
2.6.7.
Όλοι οι μαθητές φροντίζουν να έχουν μαζί τους στυλό/πένες, μολύβια,
σβηστήρι και γεωμετρικά όργανα (ανάλογα με το μάθημα). Δεν
επιτρέπεται να δανείζονται από συμμαθητές τους. [Στην εξαιρετική
περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνει αυτό, θα γίνει μόνο με την έγκριση
και την ευθύνη του Επιτηρητή.]
2.6.8.
Οι μαθητές που τελειώνουν την εξέταση οφείλουν να απομακρύνονται
ΑΜΕΣΩΣ από τις αίθουσες των Εξετάσεων και τους διαδρόμους, ώστε
να μην ενοχλούν τους μαθητές που συνεχίζουν την εξέταση.
2.6.9.
Κατά την προσέλευση στις Εξετάσεις, οι μαθητές/οι μαθήτριες τηρούν
τους κανόνες ως προς την εμφάνισή τους (στολή, μαλλιά κ.ο.κ.).
2.6.10.
Μετά το πέρας των Εξετάσεων, στην περίπτωση που μαθητής επιθυμεί
αναθεώρηση της βαθμολογίας του σε Γραπτή Εξέταση, υποβάλλει
γραπτή αίτηση προς τη Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.,
μέσω του Διευθυντή του Σχολείου, καταβάλλοντας το ποσό των €11
για κάθε μάθημα). Η αίτηση υποβάλλεται σε μια εβδομάδα το αργότερο
από την ημέρα ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων. Ειδικό έντυπο
αιτήσεως μπορεί να προμηθευτεί από τη Γραμματεία του Σχολείου.
2.6.11.
Δολίευση: Η δολίευση (αντιγραφή) κατά τη διάρκεια της εξέτασης
αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και οι συνέπειες είναι σαφείς. Σύμφωνα με
τον κανονισμό (14.9), «μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε
γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το βαθμό ένα (01). Το παράπτωμα
της δολίευσης σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξής του είναι
δυνατό να συνεπάγεται, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού
Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών μέτρων». Δολίευση
θεωρείται και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 – 2015
3.1.
Α΄ ΤΑΞΗ: Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη θα γίνουν την Πέμπτη
και την
Παρασκευή, 19 και 20 Ιουνίου 2014, από τις 07:45 έως τις 12:45.
3.1.1.
Για την εγγραφή απαιτούνται:

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως

Τρεις φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου [στο πίσω μέρος να είναι
αναγραμμένο το όνομα του μαθητή/της μαθήτριας]
3.2.
Β΄ ΤΑΞΗ: Οι εγγραφές στη Β΄τάξη θα γίνουν τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου
2014, από τις 07:45 έως τις 12:45.
3.2.1.

3.3.
Για την εγγραφή απαιτείται:
Το Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης του μαθητή/της μαθήτριας
Γ΄ΤΑΞΗ: Οι εγγραφές στην Γ΄τάξη θα γίνουν την Τρίτη, 24 Ιουνίου
2014, από τις 07:45 έως τις 12:45.
3.3.1.

3.4.
Για την εγγραφή απαιτείται:
Το Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης του μαθητή/της μαθήτριας
Τέλη Εγγραφών
3.4.1. Τέλη σχολικών εκδρομών: €8,00
3.4.2. Για το Σύνδεσμο Γονέων:
3.4.2.1. €16,00 [Γονείς που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά στο Σχολείο μας
για το δεύτερο παιδί πληρώνουν €8,00 και δεν πληρώνουν για το
επόμενο.] (προαιρετικά)
3.4.2.2.Σχολικό περιοδικό – Ασφάλιστρα – Διάφορα: €14,00 για κάθε παιδί
3.4.3. Την εγγραφή του μαθητή/της μαθήτριας μπορούν να κάνουν οι γονείς ή ο
νόμιμος κηδεμόνας του. [Καν. 8.5 «Κάθε μαθητής εγγράφεται από τους
γονείς του ή το νόμιμο κηδεμόνα του ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό τους…»]
Σημ.: Μαθητική Στολή: Θα δοθεί ειδικό έντυπο κατά την ημέρα των εγγραφών
και η μαθητική στολή θα τηρηθεί αυστηρά.
3.5.
Εγγραφές στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές
3.5.1. Οι εγγραφές στα Λύκεια, καθώς και στις Τεχνικές Σχολές (Τεχνικής και
Επαγγελματικής Κατεύθυνσης) για την Α΄τάξη θα γίνουν τη Δευτέρα και
την Τρίτη, 23 και 24 Ιουνίου 2014.
3.5.2. Οι ανεξεταστέοι της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι προτίθενται να
συνεχίσουν τη φοίτησή τους είτε στα Λύκεια είτε στις Τεχνικές Σχολές
(εφόσον επιτύχουν στις Ανεξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014) θα κάνουν
προεγγραφή τον Ιούνιο. Η προεγγραφή θα γίνει τη Δευτέρα και
Τρίτη, 23 και 24 Ιουνίου 2014 στα Λύκεια και στις Τεχνικές
Σχολές. [Ο ανεξεταστέος μαθητής που προβαίνει σε προεγγραφή
εξακολουθεί να ανήκει στο Γυμνάσιο απ’ όπου προέρχεται και η
προεγγραφή δεν τον καθιστά μαθητή του Λυκείου ή της Τεχνικής
Σχολής.]

Για την προεγγραφή χρειάζεται σχετική βεβαίωση από τη
Γραμματεία του Σχολείου μας, η οποία θα δίνεται την
Παρασκευή, 20 Ιουνίου, 2014.
4.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 – 2015
4.1. Η σχολική χρονιά 2014 – 2015 αρχίζει τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 2014.
4.2. Οι Ανεξετάσεις θα γίνουν στις 1 – 5 Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με
Πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί πριν από τη λήξη των εργασιών της
σχολικής χρονιάς 2013 – 2014.
4.2.1. Για κάθε μάθημα στο οποίο μαθητής θα παρακαθίσει σε Ανεξέταση
πληρώνει το ποσό των €8,00. Οι μαθητές οι οποίοι πρόκειται να
παρακαθίσουν στις Ανεξετάσεις ή οι κηδεμόνες τους καλούνται να
πληρώσουν τα απαραίτητα τέλη από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου
2014 στη Γραμματεία του Σχολείου (08:00 – 13:00), η οποία θα
λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες.
4.2.2. Για τις Ανεξετάσεις, οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο με την
εγκεκριμένη στολή τους.
4.3. Οι εγγραφές των ανεξεταστέων και άλλων μαθητών θα γίνουν την Τρίτη, 9
Σεπτεμβρίου 2014, από τις 08:00 έως τις 12:45. Οι ανεξεταστέοι μαθητές
της Γ΄τάξης, στην περίπτωση που απολύονται, θα εγγραφούν κανονικά
στην Α΄ τάξη του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής (στα οποία θα έχουν ήδη
κάνει την προεγγραφή τους από τον Ιούνιο). Σε περίπτωση μη απόλυσής
τους, θα επανεγγραφούν στο Γυμνάσιο, όπου, σύμφωνα με το νόμο,
εξακολουθούν να φοιτούν ως μη απολυθέντες.
 Προσέλευση μαθητών στο Σχολείο
 Έναρξη μαθημάτων
Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στο Σχολείο την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
2014, στις 07:30. Θα γίνει η κατανομή τους σε τμήματα, θα τους δοθούν
πληροφορίες και οδηγίες, Ωρολόγιο Πρόγραμμα και διδακτικά βιβλία και θα
αρχίσει η κανονική διεξαγωγή των μαθημάτων.
Σημείωση:
Αναμένουμε ότι θα καταβληθεί εκ μέρους των κηδεμόνων και των
μαθητών μας κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των πιο πάνω,
ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου
μας.
Από τη Διεύθυνση
16 Μαΐου, 2014