ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 85
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
75683
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
55913
ΒΑΛΜΑ ΟΡΣΑΛΙΑ
1
1764
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
77728
ΔΟΥΛΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
1
21756
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
Οι μήνες του παιδιού (28) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
34519
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21783
ΑΝΕΣΤΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΑΝΕΣΤΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
32962
32962
ΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΙΑ
ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603
4
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
21783
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603
4
21784
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του
ΒΑΡΟ ΕΡΙΖΕΛΝΤΑ
23936
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΖΩΗ
42761
ΝΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΖΩΗ
42761
ΝΙΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΖΩΗ
42761
ΝΙΚΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
65572
ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1
21750
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΒΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
42570
ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
78186
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ 1
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
21756
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
62096
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21743
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
• (Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν υποβλήθηκε
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
Ημερομηνία 25/08/2013
παιδιού
παιδιού
παιδιού
παιδιού
Σελίδα 1 από 7
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 85
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
51413
ΤΣΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
1
603
ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15393
ΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21782
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43370
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
35527
ΔΕΔΕ ΙΩΑΝΝΑ
65971
ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
21760
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Οι μήνες του παιδιού (28) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΝΝΑ
15142
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΩ
1
21781
Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
49581
ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΔΟΡΟΥΓΙΔΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
75454
ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
1764
Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΔΟΡΟΥΓΙΔΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
75454
ΛΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
603
3
21785
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
66798
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Οι μήνες του παιδιού (5) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της
κατηγορίας Α1.2
Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Οι μήνες του παιδιού (5) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της
κατηγορίας Α1.2
Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
68930
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
386
ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
55974
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21782
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
38384
ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 2 από 7
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΣΚΑΒΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 85
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
30798
35384
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΡΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΠΑΦΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
603
Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2
21784
Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21785
Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
76389
ΤΟΛΗΣ ΙΩΣΗΦ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ
79467
ΔΕΜΙΣΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1
21781
Α1.1 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δεν υπάρχει η δομή 21781, στην κατηγορία Α1.1
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
61873
ΜΙΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
189
1
21760
2
189
ΚΑΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
49508
49508
ΧΑΣΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
73117
ΑΒΟΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
1
21781
ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
62281
ΜΟΥΛΚΙΑΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
1764
ΚΟΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
39221
ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
1
21783
2
603
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Ημερομηνία 25/08/2013
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Σελίδα 3 από 7
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 85
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
39221
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21783
2
603
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
73804
ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
1764
ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΑΝΗ
16899
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
603
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΔΑΝΑΗ
63570
ΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
64538
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
15307
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
63241
ΜΠΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1
21783
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
1
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
74859
ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
42155
ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΛΟΤΑ ΝΙΚΗ
50873
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΛΗ ΤΡΙΑΔΑ
60954
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
1
21750
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
43048
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2414
ΤΣΑΜΠΗ ΛΥΔΙΑ-ΕΛΕΝΗ
1
603
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
21756
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
2
603
3
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
1764
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΕΞΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30119
66101
29259
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 25/08/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 4 από 7
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 85
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
16883
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
16883
44248
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
21756
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
61683
ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
43266
ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΝΑΖ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
42289
ΚΟΣΜΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΝΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
42918
ΣΤΕΝΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
46197
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
21756
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
1
21756
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν ισχύει
1
21784
2
21783
3
603
1
603
Β2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δεν υπάρχει η δομή 21784, στην κατηγορία Β2
Β2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δεν υπάρχει η δομή 21783, στην κατηγορία Β2
Β2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Δεν υπάρχει η δομή 603, στην κατηγορία Β2
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21783
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
50012
ΤΣΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1
603
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
59039
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
59039
ΠΑΝΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
67414
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΚΟΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
71360
28358
ΜΑΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ
ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Σελίδα 5 από 7
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 85
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
66705
ΠΑΝΑΓΩΤΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
2
21785
Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21784
Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
65766
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
65110
ΤΣΟΥΡΛΑ ΕΛΕΝΗ
1
21750
ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
1
1764
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21783
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
603
1
21784
Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
21783
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21785
Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
603
1
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21783
Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
603
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
6989
ΣΙΣΑΝΕ ΔΗΜΗΤΡΑ
74168
ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
67133
ΚΑΤΣΙΡΗ ΜΥΡΤΩ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αίτηση υποβλήθηκε από συνταξιούχο
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
55977
30242
ΠΑΠΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΟΣΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
77979
ΝΗΣΙΩΤΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
386
Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΣΩΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
5724
ΜΑΡΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
603
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 6 από 7
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΩΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 85
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
5724
ΜΑΡΑΛΙΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
603
Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2
21785
Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
21784
Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
21743
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
76948
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
30145
ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
66768
ΒΑΛΜΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
BARTKEVICIUTE DALIA
55563
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
21760
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
GEORGIEVA GERGANA
28159
ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1
21743
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
HAJDERLLI BLERINA
42238
ΤΣΙΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
SELIMLLARI GERIOLA
43351
SELIMLLARI MARINA
2
603
3
21784
Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
21785
Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
35527
Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
SHKEMBI XHENSILA
43234
SHKEMBI FABIO
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Ημερομηνία 25/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σελίδα 7 από 7