Γεώργιος Κεσίσογλου

Βιογραφικό Σημείωμα
Γεώργιος Κεσίσογλου
Ημερομηνία Γέννησης: 26/09/1980.
Διεύθυνση: Νίκης 1, Παράδεισος
Αμαρουσίου, 15125, Αθήνα.
Τηλέφωνο: +306981714143.
Mέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
(Α.Μ. 1570)
Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
Ψυχολόγου (3176/04)
Ελεύθερος Επαγγελματίας (μητρώο Ο.Α.Ε.Ε. Εγγραφή 2006)
e-mail: [email protected]
website: www.gkesisoglou.gr
Εκπαίδευση:
•
•
2008 - : Υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής
Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.. Θέμα: «Επισφαλείς Συνθήκες Εργασίας &
Κοινωνικές Ταυτότητες: Μια Κοινωνικό-ψυχολογική διερεύνηση του λόγου των νέων μεταναστών β’
γενιάς». H έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επόπτρια: καθ. Μ. Δικαίου.
2004 - 2005: M.Sc. in Social Research (M.Res.), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του
Loughborough, U.K. (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)
Μαθήματα: Σχεδιασμός Έρευνας Ι & ΙΙ, Αποτελεσματική Οργάνωση Έρευνας Ι & ΙΙ,
Ποιοτικές Μέθοδοι Ι & ΙΙ, Ποσοτικές Μέθοδοι Ι & ΙΙ.
Θέμα Διατριβής: “Όποιος θέλει να ζήσει πρέπει να μιλήσει τώρα: Ο Ρητορικός Αγώνας το
Ελληνικού κινήματος ενάντια στα Μεταλλαγμένα”, υπό την εποπτεία του Prof. M. Billig.
•
1999-2003: Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με βαθμό "λίαν καλώς" (7.23/10).
Μαθήματα: Γενική Κλινική Ψυχολογία, Εισαγωγή στις Ομάδες, Κοινωνιολογία, Θεωρίες
Προσωπικότητας Ι & ΙΙ, Στατιστική Ι & ΙΙ, Γνωστική Κοινωνική Ψυχολογία Ι & ΙΙ,
Οργανωτική Ψυχολογία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Δημοσιεύσεις (άρθρα & βιβλία):
•
2012: “Book Review: The Precariat: The New Dangerous Class”, (Guy Standing), Irish Journal Of
Anthropology, vol. 15(1).
•
2012: “Η ανάδυση των θεωριών περί επισφαλούς εργασίας στον ακαδημαϊκό λόγο των κοινωνικών
επιστημών: προκλήσεις για την πολιτική ψυχολογία”, (υπό έκδοση) Επιστημονική Επετηρίδα
Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., τόμος Ι'.
•
2012: “Book Review: Social Psychology and Discourse”, (eds. McKinley & McVittie), Discourse
and Society.
•
2011: The Rhetorical Struggle of the Greek anti-G.M. Movement, Copyright: VDM Verlag Dr Muller
AG & Co. KG, Germany
•
2011: “Η Οδύνη των Ελλήνων”, σύντομο άρθρο στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος.
•
2008: “Πληθυσμοί Θρακιωτών στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης: προβληματισμοί για την
Παρέμβαση και την Ενσωμάτωση με την Άτυπη Εκπαίδευση”: Άρθρο στην έκδοση «Αποδοχή –
Αποκλεισμός: Διαδικασίες Ένταξης Προσώπων & Ιδεών στο χώρο της Εκπαίδευσης», της Καμπάνιας
1
Βιογραφικό Σημείωμα
«Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι» του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.
•
2006: “Ο Πόλεμος των Λέξεων των Μεταλλαγμένων”, Οικοτοπία - Περιβαλλοντικό και Οικολογικό
Περιοδικό.
Εισηγήσεις (συνέδρια ελληνικά και διεθνή):
•
“Classic Greek Job!”: The joint discursive construction of precarious labor as a common place for
young people in Greek society”: Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Critical Social Psychology 2013,
Universidad Autonoma Barcelona, 6-8/2/2013.
•
“Η κοινωνικο-ψυχολογική διαπραγμάτευση της επισφαλούς εργασίας από νέους μετανάστες δεύτερης
γενιάς: Κοινοί τόποι, λογοδοσία και ιδεολογικά διλήμματα στο λόγο”: Εισήγηση στην Ημερίδα
Παρουσίασης των Διδακτορικών Διατριβών Ηρακλείτου ΙΙ, Θεσσαλονίκη, 10/12/2012.
•
“Discursive accounts of racism, schooling and integration in adolescence by 2nd generation migrants
in Greece”: Αναρτημένη Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο 13 Biennial Conference of the European
Association for Research on Adolescence”, που διεξήχθη στις Σπέτσες, 1-3/9/2012
•
“Our Situation is kinda like the party wall: constructions of common-place and banal descriptions of
precarious work by young adults in Athens”: Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Discourse Communication – Conversation, στο Πανεπιστήμιο Loughborough, U.K. 21-24/3/2012.
“Το αίτημα της αναγνώρισης & η κοινοτοποποίηση της επισφάλειας: ανάλυση λόγου των νέων
μεταναστ(ρι)ών δεύτερης γενιάς για τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και την κοινωνική ένταξη”,
εισήγηση στο 18ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο/Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες
Κοινωνικών Επιστημών, Ρέθυμνο 25-29/10/2011.
•
•
“Social Recognition in a State in Crisis. What future for the 2 nd Generation in Greece?”: Εισήγηση
στο 34ο Ετήσιο Συνέδριο της International Society of Political Psychology (ISPP), στο Πανεπιστήμιο
Bilgi της Κωνσταντινούπολης, 9-12/7/2011.
•
“Valuations of Work as Value Practices”: The Discursive Construction of Personal Valuations and
Subject Positions by 2nd Generation Migrants in Greece in an interview setting”: Εισήγηση στο 3ο
Διεθνές Συνέδριο της Ψ.Ε.Β.Ε. και του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.: “Children & Youth in
Changing Societies”, Θεσσαλονίκη, 2-4/12/2010.
•
“The Rape of Savage Beasts: The Discursive Use of Metaphors by 2 nd generation migrants in Greece
in an interview setting”: Εισήγηση στο Συνέδριο Researching and Applying Metaphor (RAAM08)
στο Πανεπιστήμιο του Amsterdam, 30/6-3/7/2010.
•
“Οι νέοι της β' γενιάς στη δουλειά: Αρχικές σκέψεις & προκαταρκτικά ευρήματα για τη δια/του
λόγου διαπραγμάτευση της εργασιακής πραγματικότητας των νέων β' γενιάς μεταναστών”: Εισήγηση
στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος, 14-17 Μαΐου 2009.
•
“Δουλεύοντας Νύχτα: Μια ποιοτική προσέγγιση στη μουσική εργασία”: Εισήγηση σε συνεργασία με
τον Ιωάννη Τσιουλάκη, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος, 14-17 Μαΐου
2009.
•
“Μετανάστευση & Επισφάλεια: Αρχικές Σκέψεις για τη Δια/του Λόγου Διερεύνηση της κοινωνικής
ταυτότητας από νέους και νέες μεταναστευτικής προέλευσης»: εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων Κοινωνικής Ψυχολογίας, Μυτιλήνη, 24-27 Μαΐου 2008.
“Empowerment & Anti-G.M. Rhetoric: Lessons from an Online Discourse Analysis”: Εισήγηση στο
Συνέδριο της ISA Research Committee 24 στο Πανεπιστήμιο του Bath με θέμα: “Double Standards &
Simulation: Symbolism, Rhetoric and Irony in Eco-Politics”, 1-4 Σεπτεμβρίου 2005.
“Επίγνωση, Συναισθήματα και Φόβοι σχετικά με την Ανθρώπινη παρέμβαση στη Φύση με τη
•
•
2
Βιογραφικό Σημείωμα
Βιοτεχνολογία: Μια Ποσοτική Έρευνα σε Φοιτητικό Δείγμα”. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο της
Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Νοέμβριος 2003.
Διδακτική Εμπειρία:
•
2011 – 2012: Εποπτεία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των
φοιτητών/τριών του τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
•
11 Δεκεμβρίου 2012: Παράδοση μαθήματος σε 2ετείς φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών
Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας & Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων του
τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογών της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
•
14 Δεκεμβρίου 2011: Παράδοση μαθήματος σε 2ετείς φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών Κοινωνικής
και Κλινικής Ψυχολογίας & Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων του τμήματος
Ψυχολογίας Α.Π.Θ. στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογών της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
•
Ιούνιος 2011: Διδασκαλία 20 ωρών στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Συμβουλευτική & Ανάπτυξη
Μεθόδων Προσέγγισης και Διαμεσολάβησης”, που υλοποιήθηκε από το “Έργον κεκ” στο Κατάστημα
Κράτησης Μαλανδρίνου Φωκίδας.
•
1η Δεκεμβρίου 2010: Παράδοση μαθήματος σε 2ετείς φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών
Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας & Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων του
τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογών της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
•
25 Νοεμβρίου 2009: Παράδοση μαθήματος σε 2ετείς φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών Κοινωνικής
και Κλινικής Ψυχολογίας & Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων του τμήματος
Ψυχολογίας Α.Π.Θ. στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογών της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Εργασιακή Εμπειρία:
•
Σεπτέμβριος 2009-: Λειτουργία
(www.gkesisoglou.gr)
Ιδιωτικού
Γραφείου
ως
Ψυχολόγος
-
Ψυχοθεραπευτής.
•
Γενάρης – Μάης 2011: Υπεύθυνος Συλλογής Ποιοτικών Δεδομένων και Συντονιστής Ομάδων
Εστίασης της Ποιοτικής Έρευνας Αναγκών σε μαθητές, εκπαιδευτικούς & γονείς για την περιοχή της
Αθήνας στη Δράση 6 “Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης” του Προγράμματος “Εκπαίδευση
Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών” που υλοποιήθηκε από το τμήμα Ψυχολογίας του
Α.Π.Θ.
•
Φεβρουάριος – Ιούνιος 2010: Ερευνητής στο Τμήμα Ποιοτικής Έρευνας της Μέτρον – Ανάλυσις Α.Ε.
(www.metronanalysis.gr)
•
Αύγουστος 2007 – Ιανουάριος 2010: Εμπορία – Αντιπροσωπεία Ξυλείας & Δασικών Προϊόντων, στην
εταιρεία “Δασικά Προϊόντα Α.Ε.” (www.forestproductssa-gr.com)
•
Οκτώβριος 2008 – Ιούνιος 2009: Στρατιωτική Θητεία ως Ψυχολόγος – Βοηθός στην Ψυχιατρική
Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης και στο Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής της
Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος, Σκαραμαγκάς Αττικής (Λειτουργία Γραμμής Τηλεφωνικής
Υποστήριξης).
•
Απρίλιος 2007 - Ιούνιος 2008: Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ‘Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της
απασχόλησης σε Μ.Κ.Ο.’ του Υπουργείου Απασχόλησης με τίτλο «Ο Ψηφιακός Μας Πολιτισμός:
Αποτυπώνουμε την Ηλεκτρονική μας Μνήμη, Δομούμε την Πολυπολιτισμικότητα και την Ψηφιακή
Συμμετοχή», που υλοποιήθηκε από την “Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης” (www.ethelontiki.gr).
3
Βιογραφικό Σημείωμα
•
Σεπτέμβριος 2005 – Ιούνιος 2007: Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νεολαίας στην Μ.Κ.Ο.
“Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης”.
Εθελοντική Εμπειρία – Πρακτική Άσκηση / Εκπαίδευση:
•
Ιούνιος – Ιούλιος 2011: Εθελοντική Συμμετοχή στη Συλλογή Ερευνητικών Δεδομένων από
εξαρτημένα άτομα σχετικά με την χρήση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, που διεξήγαγε η Μονάδα
Εξέλιξις – Off Club του ΚΕΘΕΑ.
•
Οκτώβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011: Εθελοντική Συμμετοχή στη λειτουργία του Συμβουλευτικού
Σταθμού της μονάδας απεξάρτησης 18 Άνω του Ψ.Ν.Α.
•
Μάιος 2005 – Ιούνιος 2008: Εθελοντική Συμμετοχή στις δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης για
άτομα με αναπηρίες και αυτισμό της Μ.Κ.Ο. “Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης”.
•
Φεβρουάριος – Δεκέμβριος 2002: Πρακτική Άσκηση ως Ψυχολόγος στη Σχολή Τυφλών “Ο Φάρος”
Θεσσαλονίκης.
•
Σεπτέμβριος 2002- Μάρτιος 2003: Εθελοντική εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων
Θεσσαλονίκης της Μ.Κ.Ο. «Κοινωνική Αλληλεγγύη», στην ομάδα κοινωνικής υποστήριξης και
αναζήτησης εργασίας.
•
Ιούλιος-Αύγουστος 2002: Εθελοντική Εργασία στο Πρόγραμμα Απο-ασυλοποίησης και Κοινωνικής
Ένταξης του Ψυχιατρικού Καταστήματος Χρονίων Ασθενών Λέρου.
•
Οκτώβριος - Μάρτιος 2002: Εθελοντική Εργασία στην Οργανωτική Ομάδα της Δομής «Σύμπραξη»
της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων Άρσις Θεσσαλονίκης.
Θεραπευτική Εκπαίδευση:
•
Συμμετοχή στην οργάνωση της Ομάδας Συνεργατικής Πρακτικής (αλληλο-)εκπαίδευσης/εποπτείας
συναδέλφων, Αθήνα 2012-2013.
•
Απόφοιτος του Σεμιναρίου Συστημικής Εκπαίδευσης Αθήνας (2009 - 2012), που διοργανώνεται από
το Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
•
“Άνθρωποι σε κίνηση, Κοινωνίες σε Κρίση: Μεταξύ Ευαλωτότητας και Ανθεκτικότητας”: Ημερίδα
με τον Δρ. Ρένο Παπαδόπουλο, Διοργάνωση Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, 23/5/2012.
•
“Άτομο & Συστημα: Κοινωνικές Παράμετροι & Κλινικές Εκφάνσεις. Η Ψυχοθεραπευτική
Προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου”. Ημερίδα με τους J. Seikkula, P. Rober, J. Shotter, που
διοργάνωσε η Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας Ψ.Ν.Α., 16/12/2011.
•
“Η εμπειρία του ν' ακούς φωνές & η αναζήτηση νοήματος σε αυτές”: 3ήμερο Σεμινάριο με τους M.
Romme & S. Escher (Hearing Voices Network), 14-16 Απριλίου 2011.
•
“Ο θεραπευτής & το θεραπευτικό σύστημα: Συνήχηση και πέραν αυτής”: 8ωρη Εκπαιδευτική
Ημερίδα με τον Mony Elkaim, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας,
Σάββατο 18/12/2010.
•
“Αφηγηματική Θεραπεία με Ζευγάρια”: 3ήμερο θεωρητικό & βιωματικό σεμινάριο με την Yael
Gershoni & Saviona Cramer του κέντρου Barcai. Διοργάνωση Α. Χαρβάτης, 30 Οκτώβρη – 1η
Νοέμβρη 2009, Θεσσαλονίκη.
•
“Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του τραύματος: Οι ιδέες της αφηγηματικής θεραπείας στην πράξη
για παιδιά, ενηλίκους και οικογένειες”: 3ήμερο θεωρητικό & βιωματικό σεμινάριο με την Angel Yuen
4
Βιογραφικό Σημείωμα
του κέντρου Dulwich. Διοργάνωση Α. Χαρβάτης, 30-31 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη.
•
“Ψυχοθεραπεία: Ένα βήμα μετά. Από τεχνητές διχοτομήσεις σε γόνιμες συγκλίσεις”. 8-ωρη ημερίδα
με τους Paul & Ellen Wachtel. Διοργάνωση Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, 23
Μαΐου 2009, Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΕ, Ν. Ερυθραία.
Συμμετοχή σε Συνέδρια (επιλεκτικά):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Φύλο, Μετανάστευση & Διαπολιτισμικές Σχέσεις στη Μεσόγειο και τη Ν.Α. Ευρώπη”: Ερευνητικό
Πρόγραμμα Ge.M.IC., Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 21-22/1/2011.
“Children & Youth in Changing Societies: International Conference”, Aristotle University of
Thessaloniki, 2-4 Dec 2010, Thessaloniki.
“Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία / Ψυχολογία της Υγείας & Δημόσια Υγεία”: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ, Αθήνα, 4-7 Νοεμβρίου 2010.
“Researching and Analysing Metaphor: 8th International Conference”: Faculty of Communication and
Languages, VU Amsterdam, 30/6 – 3/7 2010.
Ημερίδα: “Η Ανάλυση Λόγου στην Ελλάδα”, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης
Επικοινωνίας, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε. Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα 9 Φλεβάρη 2010.
“Subjectivity”: International Conference in Critical Psychology, Cultural Studies and Social Theory,
Cardiff, Wales, 26-29 June 2008.
Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο - Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες, Συμμετοχή
στην Ομάδα Βιογραφικής και Αφηγηματικής Προσέγγισης και Ανάλυσης Λόγου, Ρέθυμνο, Τμήμα
Κοινωνιολογίας, 1-4 Δεκεμβρίου 2006.
“Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες, Πολιτικές, Προοπτικές”, Ινστιτούτο Μεταναστευτικής
Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), Αθήνα, 23-24 Νοέμβρη 2006.
2η Διημερίδα για την Κριτική Ψυχολογία, Διδασκαλείο “Δημ. Γληνός” & Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., με προσκεκλημένους τους Ian Parker & Erica Burman, 20-21 Μαΐου
2004.
Διημερίδα: “Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα: Εφαρμογές στην Ψυχολογία & την Εκπαίδευση”,
Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκέμβρη 2002.
Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας: “Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας”, Θεσσαλονίκη, 8-10
Νοέμβρη 2002.
Ξένες Γλώσσες:
•
•
•
Αγγλικά: Άριστα (Cambridge University Certificate of Proficiency, TOEFL: 287/300).
Γαλλικά: Άριστα (Certificat Pratique I, Université de Sorbonne).
Ρουμάνικα: Πολύ Καλά (2 χρόνια μελέτης).
Άλλες Γνώσεις:
•
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:
•
Ιαν. 2008: Σεμινάριο «Λειτουργικό Σύστημα Linux”, Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet (18
ώρες).
• Οκτώβριος 2006 - Μάιος 2007: Multimedia Production/Video Art, εργαστήρι «Ίρις», Δήμος
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (180 ώρες, εκμάθηση προγραμμάτων Adobe Creative Suite).
• Άριστη Γνώση: MS Windows, MS Office, SPSS.
Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου.
•
5