ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΓΑΠΑΜΕ - Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΑ∆Α ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
Προγράµµατα διακοπών
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αγαπητοί συµπατριώτες,
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισµού διοργανώνει
εκστρατεία οικονοµικής υποστήριξης της Ελλάδος, ενθαρρύνοντας του
Κύπριους που θα ταξιδεύσουν στο εξωτερικό να προτιµήσουν την Ελλάδα ως
προορισµό των διακοπών τους. Προς τον σκοπό αυτό , το Ινστιτούτο προωθεί
ταξιδιωτικά προγράµµατα σε πολύ ελκυστικές τιµές , τόσο για την θερινή
περίοδο , όσο και για ολόκληρο το 2012.
Τα ταξιδιωτικά προγράµµατα απευθύνονται στο πλατύ κοινό, σε οµάδες,
συλλόγους και οργανωµένους φορείς.
Καλούµε τους Έλληνες της Κύπρου και τα οργανωµένα κοινωνικά σύνολα του
τόπου, να αγκαλιάσουν θερµά τα προωθούµενα προγράµµατα , επιδεικνύοντας
έµπρακτα την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα.
Ευχαριστούµε βαθύτατα όλους τους επαγγελµατικούς φορείς στην Ελλάδα που
παραχώρησαν χαµηλές τιµές ώστε τα προγράµµατα διακοπών να γίνουν πολύ
ελκυστικά για τους Κύπριους ταξιδιώτες.
Ευχαριστίες εκφράζουµε και προς τους Κύπριους τουριστικούς πράκτορες που
ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτηµα µας για παραχώρηση πακέτων διακοπών σε
Ελληνικούς προορισµούς µε ειδική έκπτωση .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
22 720000 και 99 373000
www.iep.org.cy
.
-----------------------------------------------------------------------------------------Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 105Ζ, Στρόβολος 2059, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 99 373000 , Τηλεοµοιότυπο : 22849858, [email protected]
www.iep.org.cy