Καζίκα Ελένη Φιλόλογος

Βιογραφικό Σημείωμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Καζίκα Ελένη
Αθήνα (Ελλάδα)
6981579273
[email protected]
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φιλόλογος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
01/10/2009–Παρόν
Φιλόλογος
Γονείς των εκάστοτε μαθητών, Αθήνα
Έχω διδάξει σε μαθητές Α', Β' και Γ' Γυμνασίου (Αρχαία και Νέα ελληνική γλώσσα), σε
μαθητές Α', Β' Λυκείου (Αρχαία και Νέα ελληνική γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία,
Λατινικά, Ιστορία) και σε μαθητές Γ' Λυκείου (Αρχαία και Νέα ελληνική γλώσσα,
Λατινικά, Ιστορία, Λογοτεχνία) τα τελευταία πέντε χρόνια. (Ειδικότερα, έχω αναλάβει
προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
01/10/2008–28/02/2013
Πτυχίο του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ανώτερη
εκπαίδευση/
Πανεπιστήμιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικά μαθήματα, Αρχαία, Νεοελληνική φιλολογία, Φιλοσοφία, Λατινικά, Διδακτικές, Ψυχολογία.
Έχω παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια:
1. "Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους"
2. "Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση"
3. "Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και ο ρόλος της στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των μαθησιακών
δυσκολιών"
4. "Σχολικός εκφοβισμός: Αναγνώριση και αιτίες του προβλήματος, οι πτυχές και η αντιμετώπισή του
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μητρική γλώσσα
ελληνικά
Λοιπές γλώσσες
αγγλικά
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΟΜΙΛΙΑ
ΓΡΑΦΗ
Προφορική
Γραπτή (ανάγνωση)
Επικοινωνία
Προφορική έκφραση
B2
B2
B2
B2
B2
First Certificate in English - University of Cambridge
Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Οργανωτικές / διαχειριστικές
14/6/14
Συνέπεια, Μεθοδικότητα.
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 1 / 2
Βιογραφικό Σημείωμα
Καζίκα Ελένη
δεξιότητες
Επαγγελματικές δεξιότητες
Δεξιότητες πληροφορικής
14/6/14
Μεταδοτικότητα, καλή συνεργασία με τους μαθητές, άριστη γνώση του διδακτικού αντικειμένου.
Microsoft Word, Microsoft Excel.
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 2 / 2