13-11-2013 υπογραφη συμβασεων εργων

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13
ΑΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠ.
ΠΕΡΙΦ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.
0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1400 ΜΕΤΡΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΕΚΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ
ΜΗΚΟΥΣ 3.800 ΜΕΤΡΩΝ. ΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 8.00 μ. Χ 1,80 μ.
ΜΕΧΡΙ 4 μ. Χ 2 μ., ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.300 ΜΕΤΡΩΝ και
ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΠΟ Φ800 ΜΕΧΡΙ Φ1000 ΜΗΚΟΥΣ 490 ΜΕΤΡΩΝ
17.300.000,00
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΗΚΟΥΣ 7.800 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 7200
ΜΕΤΡΩΝ. Η ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΛΑΘΕΤΑΙ
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 91.000 τετραγωνικά μέτρα ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ
1600 ΔΕΝΤΡΑ
9.520.000,00
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
12.800.000,00
ΕΣΠΑ
ΠΕΡΙΦ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΔΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΔΡΑΣ, ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΕ ΤΟ ΝΗΣΙ
900.000,00
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
– ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ, ΤΑΠΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΘΑΙΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ,
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ.) ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ,
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Κ.ΛΠ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΙΚΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ 333 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
2.000.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
42.520.000,00
1
Εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 11 έργα αναλυόμενα ως ακολούθως (Α1 και Β1)
Α1 : ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 5 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΣΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠ.
ΔΗΜΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
(ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΓΙΑ 50 ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ 10 ΒΡΕΦΗ
ΕΜΒΑΔΟΥ 713,13 ΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 &
ΣΟΥΚΑΚΟΥ 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, 920
ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΥΚΩΝ
& ΚΥΒΕΛΗΣ ΓΙΑ 30 ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ
10 ΒΡΕΦΗ
ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΔΥΟ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 597,10
ΜΕΤΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 24
ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ 10 ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟ
Ο.Τ. 346 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
24 ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ 6 ΒΡΕΦΩΝ
ΕΜΒΑΔΟΥ 493,35 ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ
ΣΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ
ΣΗΣ
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
Α’ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
(ΚΑΛΑΜΟΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ *
2.540.000,00
2.300.000,00
2.070.000,00
1.915.000,00
1.665.000,00
1.332.267,00
1.708.100,00
1.663.000,00
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 610,84 ΜΕΤΡΩΝ
ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ,
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 ΝΗΠΙΩΝ
ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 20
ΝΗΠΙΩΝ
*Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ .
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
3
2.324.700,00
2.324.700,00
10.307.800,00
9.534.967,00
Β1 : ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 6 ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ (3 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – 2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ – 1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ)
Β.1.1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΥΚΗ
4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΜΕΑ.
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 9.800Μ2 ΜΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΖΩΝ, ΟΔΗΓΟ ΟΔΕΥΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ, ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΕΑ,
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΟΚ
ΟΔΟΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, 2ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ). ΟΔΟΙ
ΛΕΡΟΥ . ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ.
ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΗ
ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ,
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
2.870.000
1.400.000
3.337.700
1.215.879
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΗΚΟΥΣ
7.800 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ
ΜΗΚΟΥΣ 7200 ΜΕΤΡΩΝ. Η ΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΛΑΘΕΤΑΙ
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 91.000
τετραγωνικά μέτρα ΚΑΙ
ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ 1600 ΔΕΝΤΡΑ
9.520.000
8.304.675
15.727.700
10.920.554
Β.1.2. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΥΡΚΑΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ –
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΙ
ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ
ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ2 ΚΑΙ Σ3 ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 3768
ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ
3,50 ΕΠΙ 2,50 ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ
1,50 ΕΠΙ 1,50 ΜΕΤΡΑ
11.000.000,00
11.000.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΕΥΧΕΡΕΣΤΕΡΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1.845.000
1.845.000
12.845.000
12.845.000
5
Β.1.3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΛ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α1+Β1 (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΣΠΑ)
5.377.796
4.381.541
5.377.796
4.381.541
44.258.296
37.682.062
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΑΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
−
∆ιατήρηση και ενίσχυση των
υπαρχόντων υποδοµών {όµοιου ή
ισοδύναµου εξοπλισµού και
συµπλήρωσή του µε εξειδικευµένα
όργανα ανάπτυξης των αισθήσεων
(όρασης, ακοής) όπως και
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
εξειδικευµένα όργανα για άτοµα µε
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
(Ο.Τ. 69 ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ).
αναπηρίες καθώς και εξοπλισµό για
την Τρίτη ηλικία.}
−
Ανακατασκευή χώρου πρόσβασης
στο υπάρχον θεατράκι
−
Επιδιόρθωση της επιφάνειας
κύλισης (µαρµάρινη επιφάνεια
κύλισης)
−
Μέριµνα για την προσπέλαση των
επισκεπτών µέσα στην πλατεία µε
ειδικές πορείες από φυσικά υλικά
6
1.700.000
που διασχίζουν περιµετρικά τον
χώρο και συνδέουν τους διάφορους
υπόχωρους δραστηριοτήτων
δηµιουργώντας µία φυσική συνέχεια
πορείας.
−
Ανακατασκευή – επιδιόρθωση
δαπέδων κυρίου άξονα του χώρου
−
Ανακατασκευή της συνολικής
περίφραξης
−
Κατασκευή περγκόλων από φυσικά
υλικά σε συνδυασµό µε την
δηµιουργία ειδικών καθιστικών για
την χρήση των επισκεπτών
−
Πρόβλεψη νέας φύτευσης και
δικτύου άρδευσης
−
Τριγωνική απόληξη στάσης
Λεωφορείου
−
Αναβάθµιση πράσινου
−
∆ηµιουργία καθιστικών
1.700.000,00
7