εκσυγχρονισμος δημοτικου οδοφωτισμου με φς

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΣ
ΤΥΠΟΥ LED
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΥΟ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΙΔΟΥ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΟΔΟΙ : συνδετήρια οδός Θέρμης – Τριαδίου, είσοδος Θέρμης από
κρεαταγορά
 Φωτισμός : με φ.σ. ατμών νατρίου Υ/Π 250 W επί 9μετρων ιστών
με βραχίονα 1m
 81 σημεία με ένα φ.σ. και 3 σημεία με δύο φ.σ.  Απόσταση ιστών ~ 32m
 Κατηγορία φωτισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 13201/2004 ΜΕ3a
 Σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.02 “Road Lighting‐Part 2: Performance requirements” και ειδικότερα την
παράγραφο 4. “ME/MEW‐series of lighting classes”, οι απαιτήσεις
για την κατηγορία φωτισμού ΜΕ3a διαμορφώνονται ως εξής:
Κλάση
ΜΕ3a
L (cd/m2)
1,0
Uo (min)
0,4
UI (min)
0,7
Ti in% (max)
15
SR (min)
0,5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
2010
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
2012
2013
Μον.
Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή
Μονάδος
Ποσότητα
Τιμή
Μονάδος
Ποσότητα
Τιμή
Μονάδος
1450
2.25
800
6.4
50
8.95
1
Λαμπτήρας Α/Υ Υ.Π. Αχλαδωτός 125W Ε27
Τεμ
800
3,00
2
Λαμπτήρας Α/Υ Υ.Π. Αχλαδωτός 250W Ε40
Τεμ
40
7,00
3
Λαμπτήρας Α/Ν Υ.Π. Σωληνωτός 150W Ε40
Τεμ
30
8,00
24
9.4
35
14.35
4
Λαμπτήρας Α/Ν Υ.Π. Σωληνωτός 250W Ε40
Τεμ
150
8,80
260
13.7
300
16.6
5
Λαμπτήρας Α/Ν Υ.Π. Σωληνωτός 400W Ε40
Τεμ
20
10,00
50
18
100
21.15
8
Εκκινητής λαμπτήρων Νατρίου & Μετάλλου 100-400W
Τεμ
200
4,40
100
5.15
400
4
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ BYESMART : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΣ ΜΕ ΦΣ ΜΕ LED
Σενάριο 1
Προσφορά 2
Ατμών νατρίου (Na) Προμηθευτής υψηλής πίεσης SON ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1
Είδος
250 W
122
Προσφορά 3
Προσφορά 4
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3
115
95
οικονομική προσφορά
τιμή αγοράς ανά προϊόν [Euro/λάμπα]
8.00
χρόνος χρησιμοποίησης
διάρκεια [ώρες] 25.000 μέσος χρόνος χρησιμοποίησης ανά έτος [ώρες/έτος]
4000
συνολικός χρόνος χρήσης [έτη]
€
569.00
€
h
h/a
50.000 h
4000 h/a
638.00
€
50.000 h
4000 h/a
750.00
€
50.000 h
4000 h/a
6
a
13
a
13
a
13
a
τιμή ηλεκτρικής ενέργειας [Euro/kWh]
0.11
€
0.11
€
0.11
€
0.11
€
παροχή ισχύος/εγκατεστημένη ισχύς [Watt]
275
W
131
W
125
W
102
W
αύξηση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος [%]
3%
κόστη ηλεκτρισμού
κατανάλωση ενέργειας ανά έτος [kWh/year]
3%
1.100.0 kWh/a
3%
524.0 kWh/a
3%
500.0 kWh/a
408.0 kWh/a
Συν κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη διάρκεια ζωής του
782.68
€
900.21
€
858.98
€
700.93
€
κόστη συντήρησης
ωρομίσθια για συντήρηση & αντικατάσταση λαμπτήρων [Euro/ώρα]
50.50
€
50.50
€
50.50
€
50.50
€
κόπος αντικατάστασης λαμπτήρων [λεπτά/λάμπα]
κόστος αντικατάστασης λαμπτήρων ανά έτος/ λάμπα
παράγοντας παρούσας αξίας (PWF) για ΚΚΖ
προεξοφλιτικό επιτόκιο [%]
συνολικό ΚΚΖ
ετήσιο ΚΚΖ /λάμπα
15.00 min
2.10 €
5.00%
448.59
74.76
30.00
30.00
1.94 €
€
€
5.00%
1.135.89
87.38
30.00
1.94 €
€
€
5.00%
821.85
63.22
1.94 €
€
€
http://www.buy‐smart.info/downloads9/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%822
5.00%
875.87
67.37
€
€