Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που, κατά τη

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ"
ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2007-2013
Περίοδος μέχρι 1/6/2012
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠ 1 > Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1: Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, Κυρίως Μέσω των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Κατάρτιση Εργαζομένων σε
Ξενοδοχειακές Μονάδες που, κατά τη
Χειμερινή Περίοδο, προβαίνουν σε
Αναστολή Εργασιών
Νέα Σύγχρονη Μαθητεία
Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης
Εγκατάλειψης του Σχολείου, της
Σχολικής Αποτυχίας και της
Παραβατικότητας σε Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
Πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης
για υποψήφιους εκπαιδευτικούς μέσης
εκπαίδευσης
Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για
υποψήφιους εκπαιδευτικούς μέσης
εκπαίδευσης
Εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην
Κύπρο
ΑΞΙΚ
2009
530,000
Κέντρο Παραγωγικότητας
2010
19,334,595
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
2010
10,905,227
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
2010
15,114,549
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
2011
5,704,685
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2009
6,000,000
ΑΚΤΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ
2010/2010
3,049.52
2,601.05
ALASIA LAND DEVELOPMENTS LTD
2010/2010
24,929.20
24,181.15
KERMIA HOTELS LTD
2010/2010
8,915.59
6,590.95
ALIATHON TOUR ENTERPRISES LTD
2010/2011
11,000.00
11,000.00
ALIATHON TOUR ENTERPRISES LTD
2010/2011
13,719.00
15,645.58
HAWII HOTELS LTD/GRAND RESORT
2011/2011
53,339.99
34,405.48
S. KYRILLOU DEVELOPMENTS LTD
2011/2011
2,027.39
2,027.39
ALASIA LAND DEVELOPMENTS LTD
2011/2011
35,367.92
35,367.92
NICOLAS PANAYI TOURS LTD
2011/2011
2,211.00
1,640.65
ANONYMUS BEACH HOTEL
2011/2011
18,201.00
8,351.80
Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΤΔ
2011/2011
6,097.35
6,097.35
PAVLO NAPA BEACH HOTEL
2011/2012
11,351.00
8,323.90
CRYSTAL SPRINGS HOTEL
2011/2012
4,133.00
1,429.68
THE GOLDEN COAST HOTEL
2011/2012
15,167.09
14,181.40
UNITED HOTELS (LORDOS) LTD
2011/2012
45,887.56
40,611.29
HAWAII HOTELS LTD/GRAND RESORT
2011/2012
64,417.85
38,916.76
ΑΠ 1 > ΕΣ 1 > Σχέδιο Χορηγιών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
ST. GEORGE HOTEL ENTERPRISES
2011/2012
25,744.70
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
THANOS HOLIDAY HOTELS LTD/ALMYRA HOTEL
2011
23,716.00
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
THANOS HOLIDAY HOTELS LTD/ANABELLE HOTEL
2011
42,105.00
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
THANOS CLUB HOTELS LTD/ANASSA HOTEL
2011
90,203.00
Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
CYNTHIANA BEACH HOTEL
2011
14,633.00
ΑΠ 1 > ΕΣ 1 > Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα
Προσκληση 2010
KΣΜ-10-Ε001-01-Μ001
X-treme Bikes
2010/2011
1,473
ΚΣΜ-10-Ε002-01-Μ001
P. Ioannou Constructions Ltd
2010/2011
2,951
ΚΣΜ-10-Ε003-01-Μ001
P. Georgiou & Sons Ltd
2010/2011
3,271
ΚΣΜ-10-Ε004-01-Μ001
Ewald & Makis Ltd
2010/2011
2,684
ΚΣΜ-10-Ε004-02-Μ002
Ewald & Makis Ltd
2010/2011
756
3,288
ΚΣΜ-10-Ε005-01-Μ001
Κυπριακή Εταιρεία Εισαγωγών Λτδ
2010/2011
ΚΣΜ-10-Ε006-01-Μ001
Συνεργείο Αυτοκινήτων Αχιλλέας Γ. Λοΐζου
2010/2011
1,933
ΚΣΜ-10-Ε007-01-Μ001
CTC Automotive Ltd
2010/2011
1,516
ΚΣΜ-10-Ε008-01-Μ001
Νίκος Λυσσάνδρου Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ
2010/2011
2,797
ΚΣΜ-10-Ε009-01-Μ001
Χρ. Ξύστρος Γκαράζ Λτδ
2010/2011
2,310
KΣΜ-10-Ε010-01-Μ001
KONE Elevators Cyprus Ltd
2010/2011
2,373
ΚΣΜ-10-Ε013-01-Μ001
Παραδεισιώτης Πωλήσεις Λτδ
2010/2011
1,838
ΚΣΜ-10-Ε014-01-Μ001
Panair Engineering Co Ltd
2010/2011
2,174
ΚΣΜ-10-Ε015-01-Μ001
KHS Thermocool Ltd
2010/2011
2,249
ΚΣΜ-10-Ε016-01-Μ001
A.P.H. Marine Services Ltd
2011/2011
1,210
2,433
ΚΣΜ-10-Ε017-01-Μ001
Κατασκευές ΗΛΥΜΕΤ Λτδ
2010/2011
ΚΣΜ-10-Ε018-01-Μ001
C&M SteelMaster Ltd
2010/2011
2,817
ΚΣΜ-10-Ε019-01-Μ001
Ξενοφών Λ. Βασιλείου
2010/2011
2,447
ΚΣΜ-10-Ε020-01-Μ001
Πρόδρομος Χατζηπαναγή
2011/2011
1,779
ΚΣΜ-10-Ε021-01-Μ001
Καραφωτιάς Sky Cool Λτδ
2011/2011
1,636
ΚΣΜ-10-Ε022-01-Μ001
Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών Λτδ
2011/2011
1,739
ΚΣΜ-10-Ε024-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε025-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε026-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε027-01-Μ001
PALEK AQUASERVICE Co Ltd
Α. Χαραλάμπους & Σ. Θεοφίλου Λτδ
M.G.D. Charalambous Ltd
Μάριος & Ανδρέας Πέτρου
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
1,702
1,473
1,656
1,744
ΚΣΜ-10-Ε028-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε029-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε030-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε031-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε034-01-Μ001
KΣΜ-10-Ε035-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε036-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε036-02-Μ002
KΣΜ-10-Ε037-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε038-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε039-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε040-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε041-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε042-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε043-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε045-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε045-02-Μ002
ΚΣΜ-10-Ε046-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε047-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε049-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε050-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε051-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε052-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε053-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε056-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε057-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε058-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε059-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε060-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε061-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε062-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε063-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε064-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε065-01-Μ001
A&G Mechanical Solutions Ltd
Αντώνης & Φουλής Μιχαήλ Λτδ
K&A KETTIROS SERVICES LTD
Α/φοι Θ&Μ ΣΕΡΓΙΟΥ ΛΤΔ
Α. Καλαϊτζή & Υιοί Λτδ
Σοφοκλής Στυλιανού
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Α.Ε. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΛΤΔ
VITA CYPRUS LTD
B.O. ELECTROHOME LTD
G. FRANTZIS MOTORSERVICES LTD
ΛΟΪΖΟΥ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΤΔ
Relax Pools & Gardens Ltd
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΟΥΣ ΛΤΔ
G.A.A. Beaute Ltd
G.A.A. Beaute Ltd
ASD Autoservices Ltd
ΓΚΑΡΑΖ ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
Μηνάς Γεωργίου & Υιός Κατασκευές Αλουμινίου
P.L.S. ELECTRICAL LTD
CH. KLIMA FLOW MECHANICAL ENGINEERING LTD
ΜΑΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Μηχανολογικά Λτδ
NEW NISSAN CYPRUS LTD
ΛΕΥΤΕΡΗΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ) ΛΤΔ
Cuts & Curls Ltd
Κομμωτήριο Μαρίας
COSTAS AVRAAM AUTOSERVICES LTD
Α/ΦΟΙ ΟΘΩΝΟΣ
Δημητρίου Δημήτρης Επιπλώσεις
ΦΙ.ΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ
Βιομηχανία Επαγγελματικών Ψυγείων "ΑΣΠΙΣ ΛΤΔ"
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Βάσος Ανδρέου
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
1,526
1,848
1,391
1,658
1,722
1,671
2,320
796
1,473
1,493
1,764
1,273
1,399
1,306
1,580
1,634
228
1,199
1,332
1,343
1,370
1,468
1,048
1,094
1,096
1,099
993
1,111
946
998
1,128
988
1,291
977
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
20,167.09
1,321
2,946
3,271
2,684
724
2,587
1,085
1,077
2,116
1,979
2,294
967
0
2,249
1,210
2,133
2,775
2,447
1,666
1,052
1,739
596
1,275
288
993
0
1,700
1,304
1,401
278
862
0
0
452
1,173
709
773
935
0
1,465
1,301
185
1,192
415
1,113
0
1,394
722
954
1,096
849
921
989
749
807
597
859
623
961
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ΚΣΜ-10-Ε066-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε066-02-Μ002
ΚΣΜ-10-Ε067-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε068-01-Μ001
KΣΜ-10-Ε069-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε070-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε071-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε072-01-Μ001
ΚΣΜ-10-Ε073-01-Μ001
ΚΣΜ-11-Ε003-01-Μ001
ΚΣΜ-11-Ε003-02-Μ002
ΚΣΜ-11-Ε004-01-Μ003
ΚΣΜ-11-Ε004-02-Μ004
ΚΣΜ-11-Ε005-01-Μ005
ΚΣΜ-11-Ε006-01-Μ006
ΚΣΜ-11-Ε007-01-Μ007
ΚΣΜ-11-Ε009-01-Μ008
ΚΣΜ-11-Ε010-01-Μ046
ΚΣΜ-11-Ε012-01-Μ048
ΚΣΜ-11-Ε013-01-Μ009
ΚΣΜ-11-Ε014-01-Μ010
ΚΣΜ-11-Ε015-01-Μ047
ΚΣΜ-11-Ε016-01-Μ011
ΚΣΜ-11-Ε017-01-Μ054
ΚΣΜ-11-Ε018-01-Μ061
ΚΣΜ-11-Ε019-01-Μ012
ΚΣΜ-11-Ε020-01-Μ013
ΚΣΜ-11-Ε021-01-Μ055
ΚΣΜ-11-Ε022-01-Μ056
ΚΣΜ-11-Ε023-01-Μ014
ΚΣΜ-11-Ε024-01-Μ015
ΚΣΜ-11-Ε025-01-Μ069
ΚΣΜ-11-Ε025-01-Μ070
ΚΣΜ-11-Ε026-01-Μ016
ΚΣΜ-11-Ε027-01-M017
ΚΣΜ-11-Ε028-01-Μ080
ΚΣΜ-11-Ε029-01-Μ019
ΚΣΜ-11-Ε030-01-Μ020
ΚΣΜ-11-Ε032-01-Μ060
ΚΣΜ-11-Ε033-01-Μ063
ΚΣΜ-11-Ε034-01-Μ021
ΚΣΜ-11-Ε035-01-Μ022
ΚΣΜ-11-Ε036-01-Μ023
ΚΣΜ-11-Ε036-01-Μ023
ΚΣΜ-11-Ε039-01-Μ050
ΚΣΜ-11-Ε041-01-Μ026
ΚΣΜ-11-Ε043-01-M028
ΚΣΜ-11-Ε044-01-Μ029
ΚΣΜ-11-Ε045-01-Μ030
ΚΣΜ-11-Ε046-01-Μ031
ΚΣΜ-11-Ε047-01-Μ032
ΚΣΜ-11-Ε048-01-Μ067
ΚΣΜ-11-Ε050-01-Μ034
ΚΣΜ-11-Ε051-01-Μ035
ΚΣΜ-11-Ε052-01-Μ036
ΚΣΜ-11-Ε053-01-Μ083
ΚΣΜ-11-Ε053-02-Μ084
ΚΣΜ-11-Ε054-01-Μ049
ΚΣΜ-11-Ε055-01-Μ062
ΚΣΜ-11-Ε057-01-Μ037
ΚΣΜ-11-Ε058-01-Μ038
ΚΣΜ-11-Ε058-02-Μ039
ΚΣΜ-11-Ε060-01-Μ040
ΚΣΜ-11-Ε061-01-Μ065
ΚΣΜ-11-Ε062-01-Μ066
ΚΣΜ-11-Ε063-01-Μ041
ΚΣΜ-11-Ε064-01-Μ051
ΚΣΜ-11-Ε066-01-Μ043
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
D. Dionysiou Team Ltd
D. Dionysiou Team Ltd
Χρυσή Κτένα
"HIGHLIGHTS" Παναγιώτα Καραγεωργάκη
UNOTEL COMMUNICATIONS LTD
Παντελής Μιχαήλ Βιτσαΐτης Λτδ
R.C.RIGHTCLIMA LTD
C.K.WATT ENGINEERING LTD
Μιχαλάκης Λουκαΐδης FALO MOTORS LTD
Προσκληση 2011
Χρ. Ξύστρος Γκαράζ Λτδ
Χρ. Ξύστρος Γκαράζ Λτδ
Βιομηχανία Επίπλων και Πορτοπαραθύρων Χαριδήμος
& Υιοί Λτδ
Βιομηχανία Επίπλων και Πορτοπαραθύρων Χαριδήμος
& Υιοί Λτδ
Άγγελος Χαρούς Λτδ
Cuts & Curls Ltd
Νίκος Λυσάνδρου Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ
Παναγιώτα Καραγεωργάκη
A.S.D. Auto Services Ltd
Μιχάλης Α. Μιχαήλ & Υιοί Λτδ
New Nissan Cyprus Ltd
Βάσος Ανδρέου
Λευτέρης & Αντώνης (Ξυλουργεία) Λτδ
Ιntergaz Ltd
Βάσος Φραντζέσκου
Δημήτρης Δημητρίου
Plant Heating Ltd
Γιαννάκης Ευαγόρου
Char. Pilakoutas (Industrial) Ltd
Cyprus Premium Automobiles Ltd
K & A Kettiros Services Ltd
Phevos Ltd
Makico Engineering Ltd
Makico Engineering Ltd
Kyriakos E. Kalli Waterworks Ltd
Δημήτρης Κωνσταντίνου
Χρήστος Μαρνέρος
Κ.L.I. Auto Electricians Ltd
Γεώργιος Βασιλείου
Motoland Ltd
Κυπριακή Εταιρεία Εισαγωγών Λτδ
Κυριάκος Μαραγκός
R.K.K. Cars Repairs & Painters Ltd
Γιώργος Λοϊζου
Γιώργος Λοϊζου
Demetris Kkamaris Auto Service Ltd
Γκαράζ Πρόδρομος και Ανδρέας Ζονιάς Λτδ
Χαράλαμπος Κυριάκου
Γκαράζ Τάκης Α. Κυριακίδης Λτδ
Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών Λτδ
Π. & Κ. Σαββίδης Γκαράζ Λτδ
UNICARS Ltd
Παντελής Μιχαήλ (Βιτσαϊτης) Λτδ
Γεώργιος Λεωνίδα Λτδ
Θεόδωρος Θεοδώρου
Κώστας Χατζηγεωργίου
Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών
Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών
Γιώργος Παύλου
Φλώρα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ
Αναστάσιο Νικολάου Θεοδώρου
Fysair Ltd
Fysair Ltd
Ανδρέας Α. Μάος & Υιοί Λτδ
Κωστάκης Π. Χαραλάμπους (Κόσιης) Ξυλουργικές
Εργασίες Λτδ
Troodos Electroworld Ltd
Φάνος Αντωνίου
CI Christodoulou Enterprises Ltd
Vasilis Patsalos Automotive Ltd
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011/2011
2011
2011
827
315
451
774
1,256
923
837
936
1,025
2011
2011
2011
3,833
924
4,089
2011
1,391
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
3,424
2,237
3,508
1,841
2,585
2,086
2,951
2,231
2,748
2,452
2,604
2,187
2,875
2,267
2,639
2,639
1,684
2,521
3,289
830
2,395
2,351
2,011
2,467
2,223
1,983
2,940
2,206
1,826
2,022
1,672
2,095
2,311
2,462
2,612
2,950
2,459
2,584
1,845
3,256
2,394
2,203
2,734
408
2,132
2,380
2,227
2,232
2,200
2,311
1,717
2011
2011
2011
2011
2,251
1,860
2,166
2,152
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
644
188
401
596
1,244
923
414
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
ΚΣΜ-11-Ε067-01-Μ044
G. A. A. Beaute Ltd
2011
2,068
ΚΣΜ-11-Ε068-01-M045
Phodoulas Line Hairdressing Ltd
2011
1,707
ΚΣΜ-11-Ε069-01-Μ052
Αννάκης Κυριάκου
2011
2,261
ΚΣΜ-11-Ε071-01-Μ068
P.L.S. Electrical Ltd
2011
2,467
ΚΣΜ-11-Ε073-01-Μ057
Α/φοί Θ & Μ Σεργίου Λτδ
2011
2,594
ΚΣΜ-11-Ε073-02-Μ058
Α/φοί Θ & Μ Σεργίου Λτδ
2011
1,261
ΚΣΜ-11-Ε076-01-Μ077
Aristides S. Air Control Services Ltd
2011
2,280
ΚΣΜ-11-Ε077-01-Μ078
Ξενοφών Λ. Βασιλείου
2011
2,005
ΚΣΜ-11-Ε077-02-Μ079
Ξενοφών Λ. Βασιλείου
2011
765
ΚΣΜ-11-Ε078-01-Μ073
Μάριος Αντωνίου
2011
2,149
2011
1,825
ΚΣΜ-11-Ε080-01-Μ072
ΑPH Marine Services Ltd
ΚΣΜ-11-Ε081-01-Μ076
Perdicou-Markou & Loizou Furninshings Limited
2011
2,359
ΚΣΜ-11-Ε082-01-Μ013
Λεόντιος Κατσαρής
2011
2,308
ΚΣΜ-11-Ε083-01-M082
C & M Steelmaster Ltd
2011
2,134
ΚΣΜ-11-Ε084-01-Μ081
Γιαννάκης Γιάννου
2011
1,976
ΚΣΜ-11-Ε085-01-Μ071
Chilis Auto and Machinery Services Ltd
2011
1,535
ΚΣΜ-11-Ε086-01-Μ075
"Άκης" Ισιωτής-Βαφέας Αυτοκινήτων Λτδ
2011
1,600
ΚΣΜ-11-Ε088-01-Μ087
Yiotis Chartoupallos Ltd
2011
1,133
ΚΣΜ-11-Ε089-01-Μ085
Κώστας Α. Πίτσιλλος & Υιοί Λτδ
2011
1,619
C Christodoulou Lefkosia Premier Cars Ltd
ΚΣΜ-11-Ε090-01-Μ086
2011
1,557
Γ. & Α. Α/φοί Σταύρου (Ηλεκτρολόγοι) Λτδ
1,375
ΚΣΜ-11-Ε091-01-Μ088
2011
Δημητράκης Χριστοφή
ΚΣΜ-11-Ε092-01-Μ089
2011
1,015
ΚΣΜ-11-Ε093-01-Μ090
Mac Emilios Electromechanical Ltd Ltd
2011
832
ΑΠ 1 > Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2: Εκσυγχρονισμός και Προσαρμογή της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις
Βελτίωση της παραγωγικότητας
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2009
1,550,000
απασχόληση 5-249 άτομα
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση1-4
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2009
4,500,000
άτομα
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Κέντρο Παραγωγικότητας
2009
1,049,174
Ιnvestors in People
Οργανισμός Εργοδοτών και Βιομηχάνων
2009
1,000,000
Ανάπτυξη και λειτουργία γραφείων
διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό
κόσμο στα πανεπιστήμια που
λειτουργούν στην Kυπριακή Δημοκρατία
Πανεπιστήμιο Κύπρου
2009
3,104,794
ΑΠ 1 > ΕΣ 2 > Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής
1η Πρόσκληση
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-04
Ψησταριά Καπάτσος ΛΤΔ
2010 / 2011
52,775
24,884
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-06
Σ. Ι. Σεραφεíμ ΛΤΔ
2010
79,625
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-11
P.T. Hadjigeorgiou & Co Ltd
2010
77,000
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-16
Tseriotis Consumer Goods Ltd
2010 / 2011
70,937
68,371
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-17
Ewald & Makis Ltd
2010 / 2011
52,625
50,114
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-27
ZX Fami Ltd
2010
77,150
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-29
CNE Technology Ltd
2010 / 2011
69,875
58,730
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-31
Gevorest Sleep Designs Ltd
2010 / 2011
64,500
59,511
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-34
C.P. Palema Ltd
2010 / 2011
55,575
48,358
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-36
Αβραάμ Πιττάκης & Υιοί ΛΤΔ
2010
76,100
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-41
Ξυλουργείο Σφηκουρή ΛΤΔ
2010
79,750
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-46
Lois Builders Ltd
2010
79,443
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-59
CP. Foodlab Ltd
2010 / 2011
70,250
69,605
02/1.2/1/05.2009/ΣΧ-61
2010 / 2012
80,000
68,355
GAP Vassilopoulos Public Ltd
2η Πρόσκληση
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-7
Atlas Pantou Co Ltd
77,385
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-13
Fileminders Ltd
62,250
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-23
Polis Xinaris Furniture Ltd
70,400
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-26
Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ
65,750
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-32
C.C. Ltd
45,375
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-33
Hyperion Systems Engineering Public Ltd
74,250
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-35
Parga Trading Ltd
73,000
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-40
Arimec Installations Ltd
51,750
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-44
G.M. Powersoft Computer Solutions Ltd
64,460
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-48
Skoutaris Steel Ltd
66,375
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-50
Odessey Consultants Ltd
70,875
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-54
Theodoros Ioannides Ltd
65,200
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-60
P. A. Hadjichristou & Sons Ltd
67,272
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-63
Σοφοκλής Κυπριανού Λτδ
68,173
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-64
Sabbia Trading Ltd
63,283
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-70
L.K. Leoroof Constructions Ltd
52,250
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-73
G.&I. Keses Γαλακτοκομικά Προϊόντα Ltd
61,029
2010
The Churchill Hotel Management Ltd
36,000
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-81
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-92
Απόστολος Παπαδόπουλος Λτδ
59,250
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-94
Impophar Trading House Ltd
61,250
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-99
Napa Mermaid Hotel & Suites Ltd
53,750
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-100
Nicolettos Textiles Industries Ltd
53,750
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-101
H.S. Data Limited
63,250
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-110
Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
78,150
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-119
Columbia Hotels & Resorts Ltd
51,923
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-128
Panchris Animal Premix Ltd
67,250
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-131
Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ
54,500
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-133
Σύμβουλοι Δημοσιότητας ΓΝΩΡΑ Λτδ
72,875
2010
02/1.2/2/07.2010/ΣΧ-135
GnosySoft Ltd
79,710
ΑΠ 1 > ΕΣ 2 > Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης
1η Δέσμη
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-05
Α. Χαραλάμπους & Σ. Θεοφίλου Λτδ
2010 / 2012
87,200
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-06
RTD Talos Ltd
2010 / 2012
63,330
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-07
DHL (Cyprus) Ltd
2010 / 2011
70,366
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-09
Panaris & Associates Electrotherm Ltd
2010
72,150
2η Δέσμη
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-26
59,432
Θερμοσίφωνες Καύσων Λτδ
2010 / 2012
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-39
Chr. Chrysanthou & Son Ltd
2010 / 2012
76,687
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-19
Infoscreen (Cyprus) Ltd
2010 / 2012
84,210
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-41
Top Kinisis Travel Public Ltd
2010 / 2012
69,729
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-56
Appios & Metaxas Communications Ltd
2010 / 2012
89,550
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-27
First Elements Euroconsultants Ltd
2010 / 2012
82,650
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-38
DW Dynamic Works Ltd
2011 / 2012
64,176
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-40
Key Foods Ltd
2011
41,019
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-22
Genesis Logistics Ltd
2011 / 2012
88,596
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-37
Red Cube Furniture Ltd
2011 / 2012
62,350
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-54
Quintessence Enterprises Ltd
2011 / 2012
61,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-30
Loucas & Christos Constantinou Ltd
2011 / 2012
25,125
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-29
Bake & Go Ltd
2011
29,625
3η Δέσμη
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-109
N. Constantinou & Co Audit Ltd
2011
90,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-104
Ρένος & Δημήτρης Λτδ
2011 / 2012
76,800
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-112
Double M Skip Services Ltd
2011 / 2012
35,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-111
Pano P. Ltd
2011 / 2012
18,925
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-114
CSP Computers Ltd
2011 / 2012
90,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-68
Multibuild Ltd
2011
89,250
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-115
Λοίζος Τοφαρής Λτδ
2011
30,250
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-97
Johnsun Heaters Ltd
2011 / 2012
45,712
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-113
Loizos N. Kallenos & Sons Ltd
2011 / 2012
63,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-127
29,022
Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης
2011 / 2012
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-91
C. M. Starbeton Ltd
2011
78,048
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-82
Enotis Company Ltd
2011
72,646
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-98
E. Neophytou Co Ltd
2011
19,700
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-117
P.A.People Achieve Ltd
2011 / 2012
87,750
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-107
Chr. Papamichael Salon Des Fleurs Ltd
2011 / 2012
11,275
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-67
NIDEMARK LTD
2011
87,425
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-110
Eurofast Taxand Ltd
2011
90,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-106
Fileminders Ltd
2011 / 2012
30,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-108
M.M. Window Gallery Ltd
2011
90,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-131
N & A Mavrommatis Enterprises (N.A.M.E.) Ltd
2011 / 2012
38,712
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-85
Δ.Μ. Πραστίτης Λτδ
2011
43,596
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-136
Marketway Ltd
2011
80,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-75
A.M.P. Film Works Ltd
2011
27,975
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-64
Success Advertising Co Ltd
2011
86,000
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-84
Σταύρος Νεοφύτου & Υιοί Λτδ
2011
61,800
02/1.2/1/03.2010/ΣΧ-57
Cyprus Bureau of Shipping
2011
89,904
ΑΠ 1 > Ειδικός Στόχος 3: Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δημόσιου Τομέα και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της
Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
2009
2,199,905
(Υπ. Οικονομικών) και Εργασίας
(Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για
Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοιίκησης
2009
3,118,498
Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
21,955
21,836
39,080
39,623
49,396
71,577
59,922
40,275
28,250
56,496
65,986
21,337
25,088
8,005
23,154
12,003
12,908
47,887
23,293
18,020
21,681
36,366
7,584
8,474
21,843
_
_
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της
Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοιίκησης
2009
2,042,576
στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών
Δυνατοτήτων και της
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
2011
1,052,075
Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 2: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΠ 2 > Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1: Αύξηση του Εργαστικού Δυναμικού και της Απασχόλησης των Γυναικών
Βελτίωση της απασχολησιμότητας του
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2009
4,000,000
οικονομικά αδρανούς γυναικείου
δυναμικού
Δράσεις για μείωση του χάσματος
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
2010
3,318,000
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών
Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
2011
3,425,673
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
_
_
_
_
_
ΑΠ 2 > ΕΣ 1 > Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
Ε0002-Α0072
MAHD SERVICES LTD / ΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
Ε0002-Α0073
MAHD SERVICES LTD / MIHAELA CIUDIN
Ε0002-Α0339
MAHD SERVICES LTD / ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ε0002-Α0388
MAHD SERVICES LTD / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΛΛΙΤΟΥ
Ε0002-Α0389
MAHD SERVICES LTD / ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
2010 / 2011
2010 / 2011
2010 / 2010
2010 / 2011
2010 / 2011
9,320
8,340
8,340
8,520
8,520
8,810
8,168
1,256
2,498
Ε0002-Α0521
2010 / 2011
6,620
7,930
2010 / 2011
2010 / 2011
2011 / 2011
5,725
13,190
13,030
5,725
2010 / 2011
14,760
14,545
2012 / 2012
12,210
2010 / 2011
13,775
2011 / 2011
9,690
2010 / 2011
7,360
2011 / 2012
8,270
2010 / 2011
16,990
2010 / 2011
2010 / 2011
5,885
5,870
2010 / 2011
10,590
2010 / 2011
2010 / 2011
8,230
10,560
2010 / 2011
5,280
2010 / 2011
8,620
2010 / 2011
6,330
2010 / 2011
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2012
2010 / 2011
2010 / 2011
2011 / 2011
7,020
15,785
12,330
7,590
15,785
16,680
6,420
2010 / 2011
14,710
2010 / 2011
9,805
Ε0003-Α0016
Ε0004-Α0002
Ε0005-Α0656
Ε0007-Α0035
Ε0007-Α1164
Ε0008-Α0151
Ε0008-Α0477
Ε0009-Α0052
Ε0010-Α0924
Ε0011-Α0057
Ε0015-Α0076
Ε0016-Α0080
Ε0017-Α0036
Ε0019-Α0125
Ε0020-Α0129
Ε0021-Α0135
Ε0023-Α0291
Ε0024-Α0180
Ε0025-Α0138
Ε0026-Α0208
Ε0026-Α0970
Ε0028-Α0878
Ε0029-Α0225
Ε0030-Α0385
Ε0030-Α0640
Ε0031-Α0290
Ε0031-Α0511
MAHD SERVICES LTD / ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΚΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ /
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΣΟΠΟΣΙΔΟΥ
MECONE LTD / ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
OTERO LIMITED / ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΑΒΒΑ
S.Y. DIAGNOSIS LABORATORY CENTER /
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΣΤΕΡΤΖΙΕΦΣΚΑ ΣΙΑΜΜΑ
S.Y. DIAGNOSIS LABORATORY CENTER / ΚΙΡΣΗ
ΕΥΛΑΒΗ
PATROCLOS KTIRIODOMIKI LTD / ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
PATROCLOS KTIRIODOMIKI LTD / ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙΔΟΥ
ACT FINANCIAL INSURANCE AGENCY &
CONSULTANTS LIMITED / ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΟΥΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ARCADIA CONSULTANTS / ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
N.ZAGGOULOS IDEAL HOME LTD / ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
C & V KRITICOS SUPPLIERS LTD / ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ ΟΝΙΣΗΦΟΡΟΥ / ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ
ANDIS CYPRUS EMPLOYMENT SERVICES LTD /
ΤΑΤΣΙΑΝΑ ΗΜΙΑΛΙΝΣΚΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
LIFESTYLE HEALTH & BEAUTY STUDIO LTD /
ΜΙΧΑΛΙΝΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΖΕΝΙΟΥ / ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
E.M. THE CENTRAL DANCE SCHOOL / ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ Μ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ / ΜΥΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΥ / ΜΑΡΣΙΑ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
N. A. NIKOLAOU (HELIOS ESTATES) LTD /
ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΙΔΗ
G. C. EUROAUDIT LTD / ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
G. C. EUROAUDIT LTD / ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
KOUSPES A & C LTD / ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΤΟΒΑ
CYPORTFOLIO LTD / ΡΕΝΕ ΜΟΥΣΣΟΥΛΙΔΟΥ
BE NATURAL / ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΗ
BE NATURAL / ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΑΛΕΞΙΑ ΖΑΒΡΟΥ
6,779
5,437
5,720
6,978
15,033
14,262
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Ε0032-Α0243
Δικαιούχος
CHR&O ROUSOUNIDES ENTERPRISES LTD /
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΛΑ
PROPERTYLINK ESTATE AGENTS LTD / ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
PROPERTYLINK ESTATE AGENTS LTD / KAREN
TUNNARD
PROPERTYLINK ESTATE AGENTS LTD /
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΗ
ΛΕΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ / ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΒΟΥΡΚΑ
ΛΕΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
C. A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD / ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΟΡΟΥ
C. A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD / ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΟΛΑΟΣΕΜΠΙΚΑΝ
C. A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD / ΓΗΘΑ
(ΧΡΙΣΤΙΝΑ) ΚΑΡΙΓΙΑΠΠΕΛΟΥΜΑ
MIKAELLO HAIR & BEAUTY SALON LTD / ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010 / 2011
14,205
2010 / 2011
39,220
2011 / 2012
5,760
2011 / 2012
7,400
2010 / 2011
5,610
2011 / 2012
6,000
2011 / 2011
11,570
2010 / 2011
9,475
2011 / 2011
9,010
2011 / 2011
6,800
2011 / 2011
6,760
Ε0039-Α0608
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΚΑΛΥΨΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
2011 / 2011
6,670
Ε0039-Α0609
Ε0039-Α0610
Ε0039-Α0611
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΕΛΕΝΑ Χ" ΝΙΚΟΛΑΟΥ
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΝΙΚΗ ΤΣΙΟΥΛΛΟΥ
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΕΛΕΝΑ ΛΟΓΚΡΑ
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
6,760
6,760
6,760
Ε0039-Α0612
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΕΣΣΑΡΕΑ
2011 / 2011
6,760
Ε0039-Α0613
Ε0039-Α0633
Ε0039-Α0724
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2012
6,760
6,760
6,670
2011 / 2011
11,730
2010 / 2010
9,560
2011 / 2011
9,630
2011 / 2011
13,730
2010 / 2011
11,765
12,064
2010 / 2011
13,715
4,353
2011 / 2012
14,370
2010 / 2011
5,295
2011 / 2011
2011 / 2011
2010 / 2011
2010 / 2011
14,255
13,070
21,180
7,230
2010 / 2011
9,265
2011 / 2011
6,600
Ε0060-Α0407
Ε0061-Α0406
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΚΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
OMNITOUCH CYPRUS LTD / ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΙΔΩΝ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ /
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΛΩΛΟΥ
J. YIASOUMI ACCOUNTING SERVICES / ΘΕΚΛΑ
ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΚΛΗ
ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΠΚ) / ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
COUDOUNARI & ELISSEOU LTD / ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
I.H.R.S. SOLUTIONS LTD / ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Z.P.L. ZENITH PUBLICATIONS LTD / ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Z.P.L. ZENITH PUBLICATIONS LTD / ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΙΣΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΑ (Σ. Α. ΗΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) / ΛΟΥΚΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΗ
IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD /
ΝΑΓΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) ΘΕΟΔΟΤΟΥ
SLAPRICES TRADING LTD / ΜΑΡΙΑ ΣΕΑ
XTRADER LTD (πρώην COSMILIA) / ΚΛΑΙΡΗ ΜΕΛΑ
PROSKLISI DESIGNS / ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(ΚΕΣΕΑ) ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ / ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ERMES DEPARTMENT STORES PLC / ΜΑΡΙΑ
ΧΑΓΚΟΥΔΗ
Ι. Π. ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ / ΕΛΕΝΑ
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
DIVINIA (SCHOOLS) LTD / ANESTA PHILARETOU
2011 / 2011
2011 / 2011
7,360
8,010
Ε0063-Α0417
DOLCINO UNDERGARDEN / ΛΟΥΪΖΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ
2011 / 2011
6,120
Ε0064-Α0653
Ε0065-Α0430
SILVER SOUL JEWELLERIES / ΜΗΛΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
C. G. RAFI LTD / ΚΙΚΑ ΣΑΒΒΑ
2011 / 2011
2011 / 2011
8,170
6,030
Ε0065-Α0431
Ε0067-Α0436
C. G. RAFI LTD / ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ / ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΕΤΣΑ
2011 / 2011
2011 / 2011
6,030
9,870
Ε0033-Α0244
Ε0033-Α0730
Ε0033-Α1048
Ε0034-Α0245
Ε0034-Α0773
Ε0036-Α0296
Ε0036-Α0377
Ε0036-Α0660
Ε0037-Α0297
Ε0039-Α0367
Ε0040-Α0306
Ε0043-Α0159
Ε0046-Α0033
Ε0047-Α0346
Ε0048-Α0275
Ε0049-Α0423
Ε0049-Α0768
Ε0051-Α0251
Ε0052-Α0365
Ε0054-Α0381
Ε0056-Α0198
Ε0057-Α0432
Ε0058-Α0396
Ε0059-Α0410
1,295
1,878
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Ε0068-Α0437
Ε0068-Α0524
Ε0069-Α0462
Ε0071-Α0450
Ε0072-Α0355
Ε0073-Α0460
Ε0077-Α0471
Ε0078-Α0500
Ε0081-Α0497
Ε0081-Α0498
Ε0081-Α0890
Ε0082-Α0501
Ε0084-Α0512
Ε0085-Α0749
Ε0087-Α0529
Ε0087-Α0643
Ε0088-Α0532
Ε0089-Α0533
Ε0090-Α0537
Ε0092-Α0555
Ε0095-Α0558
Ε0098-Α0571
Ε0098-Α1156
Ε0098-Α1218
Ε0100-Α0581
Ε0103-Α0590
Ε0104-Α0591
Ε0105-Α0592
Ε0106-Α0445
Ε0107-Α0487
Ε0109-Α0123
Ε0110-Α0607
Ε0111-Α0230
Ε0112-Α0273
Ε0113-Α0642
Ε0117-Α0593
Ε0118-Α0647
Ε0119-Α0648
Ε0120-Α0649
Ε0121-Α0650
Ε0121-Α1044
Ε0121-Α1085
Ε0121-Α1173
Δικαιούχος
ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΚΥΨΕΛΗ" / ΙΝΕΣΑ
ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΚΥΨΕΛΗ" / ΕΛΕΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΛΑ / ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PAPITEL TRADING LTD / ΜΥΡΤΩ ΣΑΒΒΙΔΟΥ
E. P. LIFE / ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
A.D.A. INDUSTRIES LTD / ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ / ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΛΛΟΥΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ» / ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "Η ΖΕΣΤΗ ΦΩΛΙΑ" / ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "Η ΖΕΣΤΗ ΦΩΛΙΑ" / ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "Η ΖΕΣΤΗ ΦΩΛΙΑ" / ΜΑΡΙΑ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΧΝΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ. ΛΤΔ
/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΟΛΑΡΗ
LML CBA (CONQUEST BUSINESS ADVISORS) LTD /
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ. ΘΕΟΚΛΗ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ /
ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Φ.Χ.Κ. ΥΠΕΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ / ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Φ.Χ.Κ. ΥΠΕΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ / ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
ΡΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ / ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΣΙΑΚΑΛΛΗ
ΙΔΡΥΜΑ "Η ΚΙΒΩΤΟΣ" / ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΒΟΪΤΑΣΙΗΝΣΚΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
RASPAS STUDIO WORKS LTD / ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ
ΚΛΕΙΤΟΥ
MELODY TRAVEL LTD / ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ
INVESTIA PROPERTY CONSULTANTS LTD /
LUKRECIJA ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
E. A. PRIMARY EDUCATIONAL SERVICES LTD /
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΑΡΗ
E. A. PRIMARY EDUCATIONAL SERVICES LTD /
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
E. A. PRIMARY EDUCATIONAL SERVICES LTD /
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ
TRYPHONAS HARALAMBOUS INSURANCE
CONSULTANT LTD / ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
M. S. TECHNOKLIMA LTD / ΑΝΤΡΙΑ ΚΥΘΡΕΩΤΗ
Μ.Μ.Μ. ΙΣΤΟΕΙΚΟΝΑ ΛΤΔ / ΗΛΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
PHOENIXPRO LTD / ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
DEBBIE'S COOKIES LTD / ΒΑΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
E.M. APOSTOLOU FORMULA LTD / ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΨΑΡΑ
M. K. KASHOULIS LTD / ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
A.C. CHRISTODOULOU CONSULTANTS LTD /
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
G. HADJIKLEANTHOUS TRADING LTD / ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
NETRESORT LIMITED / BEATRICE SCHOCK
ΠΑΡΙΣ ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΜΑΡΙΑ
ΣΟΥΡΟΠΕΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Ν. ΜΑΤΘΑΙΟΥ / ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
OM INTERIOR LTD / ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΛΤΔ / ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ / ΟΛΕΣΣΙΑ ΣΑΜΠΑΖΟΒΑ
ORTHODOXOU TRAVEL AND TOURS LTD /
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ
ORTHODOXOU TRAVEL AND TOURS LTD / ΜΑΙΡΗ
ΜΟΥΖΟΥΡΗ
ORTHODOXOU TRAVEL AND TOURS LTD /
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΤΟΥ
ORTHODOXOU TRAVEL AND TOURS LTD / ΝΑΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
2011 / 2011
8,170
2011 / 2011
5,280
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
9,730
9,480
11,730
17,650
2011 / 2011
7,560
2011 / 2012
5,580
2010 / 2011
6,290
2010 / 2011
3,660
2011 / 2012
8,840
2011 / 2011
12,710
2010 / 2011
6,870
2012 / 2012
9,480
2011 / 2011
22,360
2011 / 2011
13,580
2011 / 2011
8,945
2011 / 2011
8,770
2011 / 2011
2011 / 2011
9,850
9,920
2011 / 2011
5,870
2011 / 2011
11,770
2011 / 2012
14,230
2011 / 2012
15,410
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
4,060
11,770
17,650
29,450
9,720
2011 / 2011
2011 / 2011
9,930
13,730
2011 / 2011
7,360
2011 / 2011
2011 / 2011
11,910
6,320
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
2011 / 2011
8,950
19,170
8,980
14,370
8,820
2011 / 2011
26,080
2012 / 2012
15,680
2012 / 2012
13,230
2012 / 2012
20,860
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
1,429
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Ε0122-Α0651
SILVERCONOR TEHNIKI LTD / ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
2011 / 2011
14,790
Ε0123-Α0652
GENIUS COLLECTIONS LIMITED / ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α/ΦΟΙ Β. & Κ. ΚΑΡΑΛΟΥΚΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΛΤΔ / ΜΑΡΙΑ
ΤΕΓΓΕΡΗ
«ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΑΜΑ» ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΑΝΤΡΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ
Ε&P PARIS HAIR STUDIO LTD / ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΑΘΑ
PROMOWORΧ LTD / ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
COMULTI PRINTFORMS LIMITED / ΣΕΒΑΣΤΗ
ΣΕΡΓΙΟΥ
PACIFIC GLORY TRADING LTD / ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΗΣ
PACIFIC GLORY TRADING LTD / ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΚΟΣ
ΜΑΡΚΙΔΗΣ
DEMETRIS E. IOANNOU ARCHITECTURE STUDIO
LTD / ΜΑΡΘΑ ΚΡΑΣΑΡΗ
TOY PALS LTD / ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ - ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΛΤΔ / ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
G. C. HADJIGEORGIOU CAR ACCESSORIES /
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΛΙΡΗ
R.D. RECRUITMENT AND MARKETING SERVICES
LTD / ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΔΗ
KIBLUE LTD / GABRIELA UNGHENARU
ELIAS & CHRYSOULLA PHILOTHEOU LTD /
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
DRAKOS LIGHTING LTD / ΣΤΕΛΛΑ ΦΟΙΒΟΥ
LEFTERIS LIVADHIOTIS AND SONS / ΑΝΝΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΛΑ
P.T.P. PULSE MARKET RESEARCH LTD / ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΝΕΛΛΑ
NICOS A. VASSILIADES & SONS LIMITED /
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ / ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΜΑΖΟΥ
OPINION AND ACTION SERVICES LTD / ΓΚΑΡΕΝ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ
OPINION AND ACTION SERVICES LTD / ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΥΡΙΣΙΗΣ
D.K. FRENCH RENDEZ-VOUS LTD / ESMIRALDA
CHOURSOULIDOU
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
A. ANGELI GEN. TRADING LTD / ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
P.C. NORDIC FINANCE LIMITED / ΑΝΤΡΕΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
MAKKAS WINERY LTD / ΕΛΙΖΑΠΕΘ ΜΙΡΑΚΙΑΝ
ZAXAΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ / ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΣΜΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ / ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΙΔΗΣ
PAIR QUALITY LINK LIMITED / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
GRANT THORNTON (CYPRUS) LIMITED / ΕΛΕΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
2011 / 2011
6,860
2011 / 2011
9,480
2011 / 2012
2011 / 2011
2012 / 2012
7,910
13,690
24,410
2011 / 2012
9,490
2011 / 2011
23,710
2011 / 2011
11,380
2011 / 2011
10,520
2011 / 2011
9,960
2011 / 2011
6,660
2011 / 2011
6,260
2011 / 2011
2012 / 2011
5,090
5,110
2011 / 2011
2011 / 2011
8,530
10,970
2011 / 2011
8,270
2011 / 2011
9,760
2011 / 2011
5,550
2011 / 2011
10,210
2011 / 2011
17,650
2012 / 2012
17,650
2011 / 2011
11,010
2011 / 2012
12,550
2001 / 2012
11,100
2011 / 2011
2011 / 2012
13,010
17,750
2012 / 2012
6,980
2011 / 2012
17,850
2011 / 2012
18,970
2011 / 2012
28,460
2011 / 2012
12,330
2011 / 2012
10,390
2011 / 2012
16,640
2011 / 2012
9,250
2012 / 2012
9,180
2011 / 2012
16,440
Ε0125-Α0704
Ε0126-Α0010
Ε0127-Α0645
Ε0128-Α0641
Ε0129-Α1149
Ε0131-Α0663
Ε0131-Α0664
Ε0133-Α0674
Ε0138-Α0726
Ε0139-Α0691
Ε0140-Α0692
Ε0142-Α0694
Ε0146-Α0699
Ε0147-Α0700
Ε0149-Α0705
Ε0151-Α0708
Ε0154-Α0716
Ε0156-Α0673
Ε0158-Α0727
Ε0159-Α0732
Ε0159-Α1148
Ε0161-Α0737
Ε0163-Α0740
Ε0164-Α0743
Ε0165-Α0536
Ε0168-Α0753
Ε0169-Α0763
Ε0171-Α0760
Ε0172-Α0762
Ε0173-Α0766
Ε0178-Α0789
Ε0179-Α0778
Ε0180-Α0781
Ε0181-Α0124
Ε0182-Α0795
Ε0183-Α0796
TRADEWAY ENTERPRISES LTD / MIHAELA HUIDES
C & C ELECTROFUTURO ELECTRICAL
CONTRACTORS LTD / ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΗ
M.A.S. MULTIBUSINESS ACCOUNTING LTD /
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΝΤΡΕΟΥ
D.C.P. PAPOUIS STRUCTURAL DESIGN LTD /
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΑΡΧΟΥ
D & M DENTALWAY LABORATORIES LTD / ΜΑΡΙΑ
ΒΙΟΛΑΡΗ
2Α CHRYSOSTOMOU INSURANCE AGENCY LTD /
ΔΑΝΑΗ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
4,467
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Ε0184-Α0818
Ε0185-Α0817
Ε0186-Α0812
Ε0193-Α0835
Ε0196-Α0844
Ε0197-Α0888
Ε0198-Α0866
Ε0201-Α0870
Ε0203-Α0876
Ε0204-Α0875
Ε0205-Α0887
Ε0207-Α0886
Ε0208-Α1098
Ε0209-Α0889
Ε0210-Α0891
Ε0213-Α0904
Ε0217-Α0919
Ε0219-Α0915
Ε0220-Α0178
Ε0221-Α0921
Ε0222-Α0930
Ε0225-Α0932
Ε0230-Α0947
Ε0231-Α0955
Ε0232-Α0958
Ε0234-Α0960
Ε0235-Α0965
Ε0237-Α0822
Ε0239-Α0980
Ε0240-Α0902
Ε0241-Α0978
Ε0245-Α0984
Ε0249-Α0989
Ε0251-Α0993
Ε0253-Α0994
Ε0254-Α0995
Ε0256-Α0999
Ε0263-Α1022
Ε0264-Α0986
Ε0264-Α1023
Ε0266-Α1026
Δικαιούχος
ELIAS MYRIANTHOUS CONSULTANTS LIMITED /
ΜΥΡΙΑ ΣΙΕΛΗ
WELLCARE LTD / ΠΩΛΙΝΑ ΜΗΝΑ
ΣΩΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΤΔ / ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ / ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
2011 / 2012
2011 / 2012
10,780
6,780
2011 / 2012
2011 / 2012
25,520
6,720
ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
Σ.Π.Ε.Γ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ / ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΤΗ
DT DESIGN LTD / ΜΑΡΘΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ε.Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΤΔ / ΕΛΕΝΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
BIO-ILIOS (CYPRUS) LTD / ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΗΣ
ZEPPELIN TRADING LTD / ΝΑΤΑΣΑ ΒΙΚΗΣ
G.D.L. HADJIMATHEOU BATHROOM CENTER LTD /
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΣΕΜΗ
2011 / 2012
14,430
2011 / 2012
2011 / 2012
2011 / 2012
2011 / 2012
2011 / 2012
17,480
11,100
7,660
9,930
13,320
2011 / 2012
5,990
Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ / ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
EUROPA DONNA CYPRUS / ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΙΤΣΙΓΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ
STAR ONE CONSULTING LIMITED / ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑ
P.N. POLYDOROU SERVICES LTD / ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΟΜΑΣΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΝΙΚΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΟΥ ΛΤΔ /
ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
SALBO LIMITED / ΚΑΤΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
J.Y.S. IMPORTS EXPORTS CYPRUS LTD / ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
MARKETACHIEVE LIMITED / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
Α. CH. VIVEKA FASHION LIMITED / ΕΛΕΝΑ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
BEADSMANIA ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ / ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΑ
ΚΑΨΗ
LOUIS K. LOIZOY PACKING LTD / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
AURELIA BEAUTY CENTER LIMITED / ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΜΗΛΗ
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΤΔ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΣΙΩΤΗ
MILGRAN AND TOUCH BUSINESS CONSULTANTS
LTD / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΥ
2012 / 2012
11,300
2012 / 2012
4,940
2012 / 2012
2011 / 2012
3,300
6,160
2011 / 2012
17,470
2011 / 2012
2011 / 2012
8,270
11,300
2011 / 2012
2011 / 2012
5,120
4,550
2011 / 2012
12,800
2011 / 2012
17,470
2012 / 2012
10,240
2011 / 2012
6,250
2011 / 2012
11,970
2011 / 2012
6,550
2012 / 2012
12,020
2011 / 2012
9,750
2011 / 2012
18,490
2011 / 2012
8,580
2011 / 2012
9,780
2012 / 2012
16,440
2011 / 2012
2012 / 2012
2011 / 2012
5,050
14,230
11,030
2011 / 2012
18,840
2011 / 2012
4,590
2011 / 2012
2011 / 2012
2011 / 2012
9,920
15,410
11,030
2011 / 2012
5,690
DEHAK TRADING LIMITED / ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΡΟΣ
ANTΩΝΙΟΣ ΠΟΣΠΟΡΙΔΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
AGISILAOS DEMETRIOU AND CO LTD / ΜΑΡΙΑ
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
P.M.A. MANAGEMENT LIMITED / ΑΥΓΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
OMIROS SURI BOOKSHOP LTD / AΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕNABLETECH LTD / ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
EΛΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΛΤΔ / ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
ACCUSTAT ACCOUNTANCY LTD / ΣΥΛΒΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / AUREL
DRAGOMIR
PALAZIS (INSURANCE AGENCIES) LTD / ΝΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
EFIS BEAUTY WORK / ΣΩΤΗΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
EFIS BEAUTY WORK / ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΛΑΜΑΡΗ Δ.Ε.Π.Ε. / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Ε0268-Α1029
Ε0269-Α1030
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
NOUVEAU LOFT GALLERY LTD / ΑΣΤΕΡΩ ΓΡΟΥΤΑ
2011 / 2012
STALOS HAIR STUDIO LTD / ΓΙΑΝΝΑ ΛΟΪΖΟΥ
2012 / 2012
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ / ΟΥΡΑΝΙΑ
Ε0271-Α0941
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
2012 / 2012
Ε0271-Α1036
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ / ΝΙΚΗ ΓΛΥΚΗ
2012 / 2012
Ε0272-Α1038
ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΛΤΔ / ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2012 / 2012
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ /
Ε0274-Α1114
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ
2012 / 2012
RIANA INSURANCE AGENCY LTD / ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ε0278-Α1058
ΜΕΛΕΤΗΣ
2012 / 2012
ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. / ΒΕΡΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ
Ε0280-Α1067
2012 / 2012
Ε0282-Α0782
C.E. 4CARS LTD / ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΡΕΟΥ
2012 / 2012
Ε0285-Α1081
FOLLOW ME INSTITUTE LTD / ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΤΗΣ
2012 / 2012
P. I. PROVIDENT INVESTMENTS LTD / MARIA JOSE
Ε0286-Α1084
PALACIOS
2011 / 2012
SILVER STAR INSURANCE AGENCIES,
SUBAGENCIES AND CONSULTANTS LTD /
Ε0288-Α0829
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2011 / 2012
THEODOROS KASSIANOS BOOKMAKERS LTD /
Ε0297-Α1106
ΤΑΜΑΡΑ ΒΑΚΟΥΛΑ
2011 / 2012
THEODOROS KASSIANOS BOOKMAKERS LTD /
Ε0297-Α1107
ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2011 / 2012
CH. C. CUT HAIR STUDIO / ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ε0301-Α1117
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2012 / 2012
Ε0302-Α1121
PANGLOBE SERVICES LTD / NATALIE CURRY
2011 / 2012
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Φ.Χ. (ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ)
Ε0303-Α1127
ΛΤΔ / ΣΟΥΣΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
2012 / 2012
Ε0305-Α1135
KING KRASSOS / ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
2012 / 2012
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΙΑΡΤΑ
Ε0308-Α0914
2012 / 2012
Ε0309-Α1138
Σ. Χ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΛΤΔ / ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2012 / 2012
COSTAS ANASTASIOU CUSTOMS AGENCIES LTD /
Ε0311-Α1140
ΝΑΤΑΣΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
2011 / 2012
KARMA BEAUTY & SPA LTD / ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Ε0332-Α1176
ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ
2012 / 2012
M.C.M.C. PROFESSIONAL SERVICES LTD /
Ε0334-Α1178
UNGUREANU GINA
2012 / 2012
Ε0337-Α1183
GRESON TOOLS LTD / ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΗ
2012 / 2012
Ε0343-Α0139
APHRODITE DELIGHTS LTD / ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
2012 / 2012
ΑΠ 2 > Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2: Αύξηση του Εργατικού Δυναμικού και της Απασχόλησης των Νέων
Βελτίωση της απασχολησιμότητας των
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2009
ανέργων
ΑΠ 2 > ΕΣ 2 > Σχέδιο Χορηγιών: Ανάληψη Εργασίας από Άνεργα Άτομα με τη Μορφή Πλήρους Απασχόλησης
3A CARTOON LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
3A CARTOON LTD
02/07/1905
3D ELECTRONICS SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
3D ELECTRONICS SERVICES LTD
2010/2011
3D ELECTRONICS SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
3D ELECTRONICS SERVICES LTD
2010/2011
3MC RECYCLING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
3MC RECYCLING LTD
2011
3MC RECYCLING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
3MC RECYCLING LTD
2011
3MC RECYCLING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
3MC RECYCLING LTD
2011
3MC RECYCLING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
3MC RECYCLING LTD
2011
A & A MENS ONLY SHAVING AND
MORE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A & A MENS ONLY SHAVING AND MORE LTD
2011
A & A MENS ONLY SHAVING AND
MORE LTD - Κίνητρα για την
2011
πρόσληψη ανέργων
A & A MENS ONLY SHAVING AND MORE LTD
A & A MENS ONLY SHAVING AND
MORE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A & A MENS ONLY SHAVING AND MORE LTD
2011
A & CH. ANDREOU (ALONEFTIES)
CONTACTORS & DEV LTD - Κίνητρα A & CH. ANDREOU (ALONEFTIES) CONTACTORS &
για την πρόσληψη ανέργων
DEV LTD
2011
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
10,390
7,770
9,790
9,790
11,030
5,530
10,320
9,120
10,100
12,330
9,120
13,360
14,380
7,150
3,570
12,330
25,680
9,080
10,280
9,180
16,440
11,050
30,820
8,820
15,070
7,740
8,000,000
_
4,468.2
5,032.2
2,187.9
5,032.2
4,375.8
4,654.3
5,817.8
3,979.3
3,979.3
3,125.5
3,125.5
3,125.5
7,200.0
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
A & CH. ANDREOU (ALONEFTIES)
CONTACTORS & DEV LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
A & CH. ANDREOU (ALONEFTIES)
CONTACTORS & DEV LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
A & CH. ANDREOU (ALONEFTIES) CONTACTORS &
DEV LTD
2011
7,200.0
A & CH. ANDREOU (ALONEFTIES) CONTACTORS &
DEV LTD
2011
7,200.0
2010
3,256.5
2010
3,256.5
2011 /2012
4,809.1
2,134.2
2011 /2012
5,109.0
4,914.3
2011 /2012
6,011.8
6,011.3
2011 / 2012
4,392.5
4,392.2
2010 / 2010
3,256.5
1,575.4
2010
3,655.0
2010
3,931.2
2010
4,654.3
2011 / 2011
4,654.3
4,296.2
2011 /2012
3,878.6
3,993.2
2011 /2012
3,878.6
3,901.2
2011 /2012
3,878.6
3,909.8
2011
3,952.5
2011
4,402.9
2011 /2012
5,525.5
2010
4,391.4
2010
4,163.0
2010 / 2011
7,200.0
6,646.1
2011 /2012
7,200.0
7,200.0
2010 / 2011
7,200.0
7,200.0
2010
7,200.0
2010
6,567.7
2011 /2012
6,895.2
6,364.8
2011 /2012
7,200.0
7,044.4
2010
5,733.0
2010
6,935.8
A & G KLEIMA IMPORT EXPORT LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A & G KLEIMA IMPORT EXPORT LTD
A & G KLEIMA IMPORT EXPORT LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A & G KLEIMA IMPORT EXPORT LTD
A & M EASY FLOSSIN G LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A & M EASY FLOSSIN G LIMITED
A & N OFFICESERVE BUSSINES
SOLUTIONS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A & N OFFICESERVE BUSSINES SOLUTIONS LTD
A & N OFFICESERVE BUSSINES
SOLUTIONS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A & N OFFICESERVE BUSSINES SOLUTIONS LTD
A & N OFFICESERVE BUSSINES
SOLUTIONS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A & N OFFICESERVE BUSSINES SOLUTIONS LTD
A&A METAL SOLUTIONS - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
A&A METAL SOLUTIONS
A&M INTERPACK LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
A&M INTERPACK LTD
A.C. INTEL LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A.C. INTEL LTD
A.C.COOL AIR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A.C.COOL AIR LTD
A.K. NICOLAIDES TRADING CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A.K. NICOLAIDES TRADING CO LTD
A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LTD
A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LTD
A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LTD
A.L.P.L. HOME DESIGN LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A.L.P.L. HOME DESIGN LTD
A.M. TARGET LOGISTICS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
A.M. TARGET LOGISTICS LTD
A.T. AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
CENTER LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
A.T. AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CENTER LTD
A.T.P. ANASTASIOU SUPERMARKET
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
A.T.P. ANASTASIOU SUPERMARKET LTD
A.T.P. ANASTASIOU SUPERMARKET
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
A.T.P. ANASTASIOU SUPERMARKET LTD
ACA HOME PLUS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ACA HOME PLUS LTD
ACA HOME PLUS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ACA HOME PLUS LTD
ACCOUNTSTECH SOLUTIONS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ACCOUNTSTECH SOLUTIONS LIMITED
ACCUSTAT ACCOUNTANCY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ACCUSTAT ACCOUNTANCY LTD
ACCUSTAT ACCOUNTANCY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ACCUSTAT ACCOUNTANCY LTD
ACCUTECH LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ACCUTECH LTD
ACF LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ACF LTD
ACHILLEOS & STAVRIDES
IKODOMIKI LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ACHILLEOS & STAVRIDES IKODOMIKI LTD
AD BOARD MEDIA LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
AD BOARD MEDIA LTD
5,525.4
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
AD BOARD MEDIA LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ADA INDUSTRIES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ADA INDUSTRIES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ADA INDUSTRIES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ADITUDE GRAPHIC DESIGN
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ADONIS HYGIENE PRODUCTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
AENΙAS HOTELS LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AENΙAS HOTELS LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AENΙAS HOTELS LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AENΙAS HOTELS LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AENΙAS HOTELS LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AENΙAS HOTELS LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AEROTRICITY LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
AGECARE (CYPRUS) LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AGECARE (CYPRUS) LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AGIOS THERAPON VIOLOUK LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
AGIOS THERAPON VIOLOUK LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
AGV KLIMACONTROL LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AJAX HOTEL - NIKOLAOU BROS
TOURIST ENTERPRISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ALDECOR TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ALDECOR TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ALDECOR TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ALIATHON TRAVEL SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ALMA SIGNS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ALPAN COSMETICS LTD- Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ALPHA INSURANCE LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ALPHA INSURANCE LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
AMICORP (CYPRUS) LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AMICORP (CYPRUS) LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
AN STASIS ESTATES CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ANAPLASIS BUSINESS
CONSULTANTS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ANASTASIOS STEPHANIDES & SON
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
AND OPERA TRAVEL LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
AD BOARD MEDIA LTD
2010
4,309.5
ADA INDUSTRIES LTD
2010 /2012
7,200.0
ADA INDUSTRIES LTD
2010
4,635.7
ADA INDUSTRIES LTD
2011
7,200.0
ADITUDE GRAPHIC DESIGN SERVICES LTD
2011
4,773.2
ADONIS HYGIENE PRODUCTS LT
2010
4,720.5
AENΙAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
7,110.7
7,110.7
AENΙAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
4,050.9
3,730.3
AENΙAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
4,160.7
4,180.2
AENΙAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
4,050.9
3,680.8
AENΙAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
4,408.6
3,778.9
AENΙAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
5,602.4
5,585.1
AEROTRICITY LTD
2011 /2012
6,464.3
4,674.2
AGECARE (CYPRUS) LTD
2011
6,011.2
AGECARE (CYPRUS) LTD
2011
6,248.8
AGIOS THERAPON VIOLOUK LTD
2011
3,746.7
AGIOS THERAPON VIOLOUK LTD
2011
5,994.7
AGV KLIMACONTROL LTD
2011
5,265.0
AJAX HOTEL - NIKOLAOU BROS TOURIST
ENTERPRISES LTD
2011
7,200.0
ALDECOR TRADING LTD
2011
5,602.4
ALDECOR TRADING LTD
2011
5,674.4
ALDECOR TRADING LTD
2011
3,927.0
ALIATHON TRAVEL SERVICES LTD
2010 /2012
4,161.5
6,082.3
ALMA SIGNS LTD
2011 /2012
6,326.0
5,521.1
ALPAN COSMETICS LTD
2011 /2012
4,389.0
4,233.9
ALPHA INSURANCE LTD
2010 / 2011
5,333.9
5,333.8
ALPHA INSURANCE LTD
2011 / 2011
5,333.9
4,464.5
AMICORP (CYPRUS) LTD
2010 / 2011
4,200.1
4,339.4
AMICORP (CYPRUS) LTD
2010 / 2011
5,460.0
5,569.2
AN STASIS ESTATES CO LTD
2011
7,200.0
ANAPLASIS BUSINESS CONSULTANTS LTD
2010
4,705.9
ANASTASIOS STEPHANIDES & SON LTD
2011
4,951.6
2011 /2012
4,525.0
AND OPERA TRAVEL LTD
6,598.1
6,413.3
4,350.6
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ANDI´S CYPRUS EMPLOYMENT
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ANDREAS A. CONSTANTINOU & SON
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ANDREAS CH CHRISTOFI AUDIT
SERVICES - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ANDREAS CHRYSOSTOMOU
GENERAL TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ANDREAS K. XENOFONTOS
CONSTRUCTIONS & DEVELOPERS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ANDREAS K. XENOFONTOS
CONSTRUCTIONS & DEVELOPERS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ANDREAS KOKKINOS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ANEMI DEVELOPERS - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ANEMI DEVELOPERS - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ANEMI DEVELOPERS - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ANTEL TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ANTONIS KLEOVOULOU COACHES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ANTONIS KLEOVOULOU COACHES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ANYTIME KIOSK ENTERPISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
AP MARINE ENVIRONMENTAL
CONSULTANCY LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
APHENTRICA MARINE INSURANCE
BROKERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
APHRODITE DELIGHTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
APHRODITE DELIGHTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
APHRODITE DELIGHTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
APHRODITE DELIGHTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
AQUA CENTRE - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
AQUA CENTRE - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011
3,767.3
ANDREAS A. CONSTANTINOU & SON LIMITED
2010 / 2011
7,200.0
7,200.0
ANDREAS CH CHRISTOFI AUDIT SERVICES
2010 /2012
3,780.0
4,149.8
ANDREAS CHRYSOSTOMOU GENERAL TRADING
LTD
2011 /2012
5,171.4
4,561.4
ANDREAS K. XENOFONTOS CONSTRUCTIONS &
DEVELOPERS LTD
2010 /2012
5,148.0
6,145.9
ANDREAS K. XENOFONTOS CONSTRUCTIONS &
DEVELOPERS LTD
2010
5,200.0
ANDREAS KOKKINOS LTD
2010 / 2011
3,295.5
4,831.7
ANEMI DEVELOPERS
2011 /2012
5,548.7
5,309.0
ANEMI DEVELOPERS
2011 /2012
4,161.5
4,197.7
ANEMI DEVELOPERS
2011 /2012
3,699.2
3,086.0
ANTEL TRADING LTD
2010 / 2010
5,552.0
4,914.3
ANTONIS KLEOVOULOU COACHES LTD
2010
5,240.0
ANTONIS KLEOVOULOU COACHES LTD
2010 / 2011
6,240.0
5,024.0
ANYTIME KIOSK ENTERPISES LTD
2010 / 2011
5,967.0
4,041.0
AP MARINE ENVIRONMENTAL CONSULTANCY LTD
2010 /2012
7,200.0
7,200.0
APHENTRICA MARINE INSURANCE BROKERS LTD
2011 /2012
7,200.0
7,200.0
APHRODITE DELIGHTS LTD
2010 / 2011
4,680.0
4,330.5
APHRODITE DELIGHTS LTD
2010 / 2011
3,256.5
3,587.4
APHRODITE DELIGHTS LTD
2010 / 2011
3,256.5
2,391.6
APHRODITE DELIGHTS LTD
2010 / 2011
4,188.8
3,820.1
AQUA CENTRE
2010
4,323.8
AQUA CENTRE
2010
5,555.2
AQUA SOL HOTELS PUBLIC CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
AQUA SOL HOTELS PUBLIC CO LTD
2010 / 2011
7,200.0
7,200.0
AQUA SOL HOTELS PUBLIC CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
AQUA SOL HOTELS PUBLIC CO LTD
2010 / 2011
3,256.0
3,216.8
2010 / 2011
4,056.0
4,481.9
ASBIS KYPROS LTD
2011
7,200.0
ASBIS KYPROS LTD
2011
7,200.0
ASBIS KYPROS LTD
2011
7,200.0
AQUA SOL HOTELS PUBLIC CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ASBIS KYPROS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ASBIS KYPROS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ASBIS KYPROS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ANDI´S CYPRUS EMPLOYMENT SERVICES LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
AQUA SOL HOTELS PUBLIC CO LTD
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
ASBISC ENTERPRISES PLC - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ASBISC ENTERPRISES PLC
ATHINA MEDIA SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ATHINA MEDIA SERVICES LTD
ATLANTEAN SEA & AIR CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ATLANTEAN SEA & AIR CO LTD
ATLANTEAN SEA & AIR CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ATLANTEAN SEA & AIR CO LTD
ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC LTD
ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC LTD
ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC LTD
B & E AMOURABIA LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
B & E AMOURABIA LTD
BABY LOOK LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BABY LOOK LTD
BAKE & CO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BAKE & CO LTD
BAKE & CO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BAKE & CO LTD
BAKE & CO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BAKE & CO LTD
BAKE & CO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BAKE & CO LTD
Baker tilly Klitou & Partners Ltd Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Baker tilly Klitou & Partners Ltd
BARBARIAN GYM LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
BARBARIAN GYM LTD
BARBARIAN GYM LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
BARBARIAN GYM LTD
BATHLINE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BATHLINE LTD
BE NATURAL LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BE NATURAL LTD
BIONIC ELECTRONICS HT LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BIONIC ELECTRONICS HT LTD
BIOTRONICS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BIOTRONICS LTD
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BISCOTTINO CONFECTIONERY LTD
BIZSERVE CONSULTANTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BIZSERVE CONSULTANTS LTD
BJS ELECTRICAL FAST SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
BJS ELECTRICAL FAST SERVICES LTD
BLADE ENTRPRISES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
BLADE ENTRPRISES LTD
BLAKE JOHNSON LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
BLAKE JOHNSON LTD
BLUE PHARMACIES PUBLIC LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BLUE PHARMACIES PUBLIC LTD
BLUE SUN AUTOMATION - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
BLUE SUN AUTOMATION
BLUE SUN AUTOMATION - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
BLUE SUN AUTOMATION
BLUE TEAM INSTALLATION LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BLUE TEAM INSTALLATION LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010 /2012
3,256.5
3,298.3
2010
3,900.0
2010 /2012
4,309.5
5,798.8
2010 /2012
4,309.5
3,625.0
2011
5,279.2
2011
4,632.7
2011
4,180.2
2010
5,200.0
2011
4,118.4
2010
3,061.9
2010
5,529.9
2010
4,533.8
2010
3,956.9
2010
4,290.0
2011
3,714.2
2011
3,714.2
2010
4,392.5
2011
5,549.7
2010
4,891.3
2010 /2012
5,602.4
2010
3,892.7
2010
5,185.4
2010
4,242.6
2010
3,724.2
2010
5,128.5
2010
4,740.5
2010
4,070.0
2010 / 2011
3,705.0
3,779.1
2011 /2012
7,200.0
6,646.1
2011 /2012
4,624.1
4,595.1
2011 /2012
7,200.0
5,913.2
2011 /2012
4,309.5
4,034.3
2010
3,510.0
5,538.2
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
BOOZE AND TOBACCO TRADING
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
BRAINSTORM ENTERPISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BRAINSTORM ENTERPISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BRAINSTORM ENTERPISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BRIGHT STARS DAY NURSERY Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
BUILDING SERVICES CONSULTING
ENGINEERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BUILDING SERVICES CONSULTING
ENGINEERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
BUILDING SERVICES CONSULTING
ENGINEERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
C & P LIOTATIS CO LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
C & P LIOTATIS CO LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
C & P LIOTATIS CO LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
C & P LIOTATIS CO LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
C Christodoulou Lefkosia Premier Cars
Ltd - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
C Christodoulou Lefkosia Premier Cars
Ltd - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
C Christodoulou Lefkosia Premier Cars
Ltd - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
C&A TEMP.CONTROL MECHANIC Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C&S MYCINEMA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
C. MELEKKIS STATIONERY
SUPPLIES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
C. PAVLOS SIGNS & CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C. VIOLARIS (C.PS) LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
C.A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C.A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C.A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C.A. CHINA SPICE HOLDINGS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C.A. CHINA SPICE HOLDINGS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C.A.M. EFSTATHIADES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
C.D. COSMETICS & ACCESSORIES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
C.D. COSMETICS & ACCESSORIES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
C.M.A. BAGNO BOUTIQUE LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CAF INFOCOM Ltd - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CARAMINA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
BOOZE AND TOBACCO TRADING LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011
4,589.2
BRAINSTORM ENTERPISES LTD
2010 /2012
4,680.0
3,741.0
BRAINSTORM ENTERPISES LTD
2011 /2012
6,464.3
6,183.6
BRAINSTORM ENTERPISES LTD
2010
3,680.0
BRIGHT STARS DAY NURSERY
2011 /2012
3,962.6
3,622.7
BUILDING SERVICES CONSULTING ENGINEERS
LTD
2010 /2012
5,023.2
4,512.1
BUILDING SERVICES CONSULTING ENGINEERS
LTD
2010 /2012
5,119.7
4,842.8
BUILDING SERVICES CONSULTING ENGINEERS
LTD
2010
5,357.8
C & P LIOTATIS CO LTD
2011
4,464.3
C & P LIOTATIS CO LTD
2011
4,309.5
C & P LIOTATIS CO LTD
2011
3,598.4
C & P LIOTATIS CO LTD
2011
4,309.5
C Christodoulou Lefkosia Premier Cars Ltd
2010 / 2011
5,070.0
6,203.4
C Christodoulou Lefkosia Premier Cars Ltd
2010 / 2011
4,891.3
4,364.8
C Christodoulou Lefkosia Premier Cars Ltd
2010
3,705.0
C&A TEMP.CONTROL MECHANIC
2010 / 2011
4,680.0
4,531.9
C&S MYCINEMA LTD
2010 /2012
4,436.6
4,167.4
C. MELEKKIS STATIONERY SUPPLIES LTD
2010 / 2011
4,485.0
5,546.3
C. PAVLOS SIGNS & CO LTD
2011 / 2011
5,026.6
4,585.4
C. VIOLARIS (C.PS) LTD
2010
2,637.2
2,636.6
C.A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD
2010
4,184.7
C.A. CHINA SPICE (BAMBOO) LTD
2010
3,822.0
CH CHINA SPISE (BAMBOO) LTD
2010
5,892.2
C.A. CHINA SPICE HOLDINGS LTD
2010 / 2011
3,432.0
C.A. CHINA SPICE HOLDINGS LTD
2010
3,900.0
2011 /2012
6,028.0
C.D. COSMETICS & ACCESSORIES LTD
2010
5,545.8
C.D. COSMETICS & ACCESSORIES LTD
2010
4,267.9
C.M.A. BAGNO BOUTIQUE LTD
2010 / 2012
6,628.8
5,764.1
CAF INFOCOM Ltd
2010 / 2010
5,460.0
3,919.9
2011
7,109.1
C.A.M. EFSTATHIADES LTD
CARAMINA LTD
1,292.7
4,740.5
5,563.7
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
CARAMINA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CDC XYLO ARTISTICO LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
CENTAUR TRUST SERVICES
(CYPRUS) LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CENTAUR TRUST SERVICES
(CYPRUS) LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CENTAUR TRUST SERVICES
(CYPRUS) LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CENTAUR TRUST SERVICES
(CYPRUS) LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CENTAUR TRUST SERVICES
(CYPRUS) LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CH & P MAOURIS CO LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
CH. P. KARAKANNAS ELECTRICAL
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
CH.A.P STRUCTURAL DOUBLE
GLAZING LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CHAR. PILAKOUTAS (INDUSTRIAL)
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
CHARLY´S ICE WORKS CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CHN PAPER LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CHN PAPER LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CHN PAPER LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CHR. CHRYSANTHOU & SON LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CHRIS CASH & CARRY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
CARAMINA LTD
2011
7,200.0
CDC XYLO ARTISTICO LTD
2010
5,460.0
CENTAUR TRUST SERVICES (CYPRUS) LIMITED
2010 / 2011
6,961.3
6,959.9
CENTAUR TRUST SERVICES (CYPRUS) LIMITED
2010 / 2011
6,961.3
6,959.9
CENTAUR TRUST SERVICES (CYPRUS) LIMITED
2010
5,635.6
CENTAUR TRUST SERVICES (CYPRUS) LIMITED
2010
4,309.5
CENTAUR TRUST SERVICES (CYPRUS) LIMITED
2010
6,033.3
2011 /2012
7,200.0
2010
3,377.4
2010 /2011
5,070.0
CHAR. PILAKOUTAS (INDUSTRIAL) LTD
2011
4,363.6
CHARLY´S ICE WORKS CO LTD
2010
6,200.0
CHN PAPER LTD
2011
5,473.7
CHN PAPER LTD
2011
4,662.3
CHN PAPER LTD
2011
5,171.4
CHR. CHRYSANTHOU & SON LTD
2011
4,278.3
CHRIS CASH & CARRY LTD
2011
4,525.5
2010
5,171.4
2010
7,200.0
CHRISTOS P. CHRISTOFI SERVICES LTD
2011 /2012
5,967.9
5,123.7
CHRUSAIL SERVICES LTD
2010 / 2011
4,994.1
4,588.7
CMS HADJIMIREOS LTD
2010 / 2011
5,786.0
5,787.6
CMS ROYAL SWEET CO LTD
2010 /2012
4,000.0
4,701.1
2010
7,200.0
2010 / 2011
4,602.0
2011
5,681.8
2011 /2012
4,375.1
5,549.3
2011 /2012
5,748.5
4,032.4
2010
5,817.8
5,601.5
CH & P MAOURIS CO LTD
CH. P. KARAKANNAS ELECTRICAL LTD
CH.A.P STRUCTURAL DOUBLE GLAZING LIMITED
CHRISTAKIS CHRISTOFI FS.CA, AF.A.
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CHRISTAKIS CHRISTOFI FS.CA, AF.A.
CHRISTIAN XENON JEWELLERY LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CHRISTOS P. CHRISTOFI SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
CHRUSAIL SERVICES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
CMS HADJIMIREOS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
CMS ROYAL SWEET CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CMS SYSTEMS SOLUTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CO. E BEST COOL LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
CHRISTIAN XENON JEWELLERY LTD
CMS SYSTEMS SOLUTIONS LTD
CO. E BEST COOL LTD
CODE ARCHITECTURE STUDIO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CODE ARCHITECTURE STUDIO LTD
COM 2 GO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
COM 2 GO LTD
COM 2 GO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
COM 2 GO LTD
COSTAS ANASTASIOU CUSTOMS
AGENCIES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
COSTAS ANASTASIOU CUSTOMS AGENCIES LTD
7,200.0
5,123.7
2,202.6
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
CPS BUILDING SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CQ CHARTERED QUALITY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CROWN FURNITURE COLLECTION
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
CS GROUP INTERNATIONAL LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CYBEND HOLDINGS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
CYBEND HOLDINGS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
CYBEND HOLDINGS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
CYCOMPSERV ACCOUNTING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CYCYB LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CYPORK PUBLIC LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
CPS BUILDING SERVICES LTD
2010
4,080.4
CQ CHARTERED QUALITY LTD
2011 / 2012
3,598.8
CROWN FURNITURE COLLECTION LTD
2011
3,723.4
CS GROUP INTERNATIONAL LTD
2011
4,171.4
CYBEND HOLDINGS LTD
2010
5,068.8
CYBEND HOLDINGS LTD
2010
3,930.2
CYBEND HOLDINGS LTD
2010
3,999.7
2011 / 2011
7,200.0
CYCYB LTD
2010
3,256.5
CYPORK PUBLIC LTD
2011
3,795.3
2011
4,526.3
2011
4,522.4
2010 / 2011
4,006.5
CYPROMETAL LTD
2011
6,200.0
CYPROMETAL LTD
2011
5,924.4
CYPROMETAL LTD
2011
6,200.0
2011 /2012
7,186.7
CYPRUS ENGINEERING STORES LTD
2011
4,137.1
CYPRUS LIMNI RESORTS AND GOLFCOURSES PLC
2011
6,200.0
D. & K. ANOSIS PAPER LTD
2011
4,855.3
2010 /2012
5,850.0
D.P. PACK LTD
2010
5,932.3
D2D LTD
2011
3,878.6
D2D LTD
2011
4,263.2
DAY&DATE DISTRIBUTION LTD
2011
5,086.3
DAY&DATE DISTRIBUTION LTD
2011
5,086.3
Demco Insurance Ltd
2010 /2012
7,200.0
6,153.1
Demco Insurance Ltd
2010 / 2012
4,680.0
5,171.4
2010
3,598.5
2011 /2012
5,171.4
DIAMOND SPRAY FOAM LTD
2010
4,623.9
DIAMOND SPRAY FOAM LTD
2010
4,855.1
2010 / 2011
5,070.0
CYCOMPSERV ACCOUNTING LTD
CYPRIAN SEAWAYS AGENCIES LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CYPRIAN SEAWAYS AGENCIES LTD
CYPRIAN SEAWAYS AGENCIES LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
CYPROCAN CYPRUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
CYPROMETAL LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CYPROMETAL LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CYPROMETAL LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
CYPROPERTIES DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTIONS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
CYPRUS ENGINEERING STORES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
CYPRUS LIMNI RESORTS AND
GOLFCOURSES PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
D. & K. ANOSIS PAPER LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
D. ELLINAS HOLDING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
D.P. PACK LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
D2D LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
D2D LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
DAY&DATE DISTRIBUTION LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DAY&DATE DISTRIBUTION LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Demco Insurance Ltd - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Demco Insurance Ltd - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
DEMOS GALATAKIS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
DIAFORA MOBILE SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DIAMOND SPRAY FOAM LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DIAMOND SPRAY FOAM LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DIMCO PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
CYPRIAN SEAWAYS AGENCIES LTD
CYPROCAN CYPRUS LTD
CYPROPERTIES DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTIONS LTD
D. ELLINAS HOLDING LTD
DEMOS GALATAKIS LTD
DIAFORA MOBILE SERVICES LTD
DIMCO PLC
3,527.9
7,200.0
3,285.8
5,894.7
5,266.3
4,972.5
5,322.0
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
DIMCO PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
DIMCO PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
DISPLAY ART PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
DK FRENCH RENDEZ VOUS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DK FRENCH RENDEZ VOUS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DK FRENCH RENDEZ VOUS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DMY Properties Ltd - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
DOROS SCOUTELLAS
LEATHERMASTER CLEANING
GROUP (HOLDING) LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
DOROS SCOUTELLAS
LEATHERMASTER CLEANING
GROUP (HOLDING) LIMITED - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
DPD Trading Ltd - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
DROUSHIOTIS & CO - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
DUCO
STRUCTURES&CONSTRUCTIONS Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
DUO BOND GENERAL AUTO GLASS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
DUO BOND GENERAL AUTO GLASS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
DUO BOND GENERAL AUTO GLASS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
E & F LOGISTICS SOLUTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
E & F LOGISTICS SOLUTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
E & F LOGISTICS SOLUTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
E & PH ELEFTHERIOU ALUMINIUM
COMPANY LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
E. HAILIS - ATHIENITIS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
E. HAILIS - ATHIENITIS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
E. HAILIS - ATHIENITIS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
E. KYRIAKIDES LIGHITING LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
E.M. APOSTOLOU FORMULA LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
EA ASSOCIATES PAPHOS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Earth Spa & Wellness Centre - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Earth Spa & Wellness Centre - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Earth Spa & Wellness Centre - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
EATING WELL GOURMET HEALTHY
MEALS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
EATING WELL GOURMET HEALTHY
MEALS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
DIMCO PLC
2011 /2012
4,740.5
4,668.4
DIMCO PLC
2010
4,740.5
DISPLAY ART PLC
2010
6,082.0
DK FRENCH RENDEZ VOUS LTD
2011
5,212.4
DK FRENCH RENDEZ VOUS LTD
2011
5,212.4
DK FRENCH RENDEZ VOUS LTD
2011
3,790.8
DMY Properties Ltd
2010 / 2011
3,918.9
3,877.0
DOROS SCOUTELLAS LEATHERMASTER
CLEANING GROUP (HOLDING) LIMITED
2011 /2012
7,109.9
5,498.3
DOROS SCOUTELLAS LEATHERMASTER
CLEANING GROUP (HOLDING) LIMITED
2010 /2012
4,275.8
3,919.2
DPD Trading Ltd
2010 /2012
7,200.0
7,200.0
DROUSHIOTIS & CO
2010 /2012
4,250.1
3,401.2
DUCO STRUCTURES&CONSTRUCTIONS
2010 / 2011
6,318.0
3,286.0
DUO BOND GENERAL AUTO GLASS LTD
2011
4,935.8
DUO BOND GENERAL AUTO GLASS LTD
2010
4,831.6
DUO BOND GENERAL AUTO GLASS LTD
2010
4,831.6
E & F LOGISTICS SOLUTIONS LTD
2011 / 2011
4,624.0
4,696.8
E & F LOGISTICS SOLUTIONS LTD
2011 / 2011
6,242.5
6,003.2
E & F LOGISTICS SOLUTIONS LTD
2011 / 2011
4,161.7
4,031.2
E & PH ELEFTHERIOU ALUMINIUM COMPANY LTD
6,992.2
2011 / 2012
6,823.4
E. HAILIS - ATHIENITIS LTD
2010
5,097.3
E. HAILIS - ATHIENITIS LTD
2011
4,615.5
E. HAILIS - ATHIENITIS LTD
2011
4,257.4
E. KYRIAKIDES LIGHITING LIMITED
2010
7,200.0
E.M. APOSTOLOU FORMULA LTD
2010 / 2011
3,974.7
3,669.0
EA ASSOCIATES PAPHOS LTD
2010 / 2011
3,900.0
4,309.5
Earth Spa & Wellness Centre
2010
3,952.5
Earth Spa & Wellness Centre
2010
4,199.5
Earth Spa & Wellness Centre
2010
4,199.5
EATING WELL GOURMET HEALTHY MEALS LTD
2010 / 2011
5,639.4
5,162.7
EATING WELL GOURMET HEALTHY MEALS LTD
2010 / 2011
6,750.9
6,619.3
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
EBOS TECHNOLOGIES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
EBOS TECHNOLOGIES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ECOTECH AUTOCENTER LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ELEFTHERIOU PHYSIOTHERAPY
CENTRE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ELEKORA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ELIAS AYIOTIS FREIGHT
FORWARDING LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ELITMAT LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ELITMAT LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ELPANCO ELECTRICAL LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ELPANCO ELECTRICAL LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ELPANCO ELECTRICAL LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ENERGYINTEL SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ENW ENTERPRISE NETWORK
(CYPRUS) LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
EPISTELE COMMUNICATIONS &
MEDIA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
EBOS TECHNOLOGIES LTD
2010 / 2011
6,464.3
EBOS TECHNOLOGIES LTD
2011
5,171.4
ECOTECH AUTOCENTER LTD
2010
3,256.5
ELEFTHERIOU PHYSIOTHERAPY CENTRE LTD
2010
7,200.0
ELEKORA LTD
2011 /2012
4,681.6
4,405.7
ELIAS AYIOTIS FREIGHT FORWARDING LTD
2011 /2012
3,878.6
3,580.2
ELITMAT LTD
2011 / 2012
7,200.0
6,000.0
ELITMAT LTD
2010 / 2012
7,200.0
7,091.9
ELPANCO ELECTRICAL LTD
2010 / 2011
5,460.0
5,506.2
ELPANCO ELECTRICAL LTD
2010 / 2011
5,460.0
5,458.8
ELPANCO ELECTRICAL LTD
2010 / 2011
5,460.0
5,567.1
2010
3,494.6
ENW ENTERPRISE NETWORK (CYPRUS) LIMITED
2010 /2012
7,200.0
7,200.0
EPISTELE COMMUNICATIONS & MEDIA LTD
2010 /2012
4,740.5
4,625.1
2010
4,875.0
2010 / 2011
2,242.5
2,478.0
2010 / 2011
3,705.0
4,094.0
2011
4,276.0
2011
7,200.0
2010 / 2011
4,934.4
4,934.4
2010 / 2011
6,033.3
6,033.3
FARMOKIPIKI LTD
2011
4,740.5
FELICITA KINDERGARDTEN LTD
2011
3,817.8
FESSAS & KASHIOULIS LIMITED
2010
7,200.0
FICK'S (CAK & M ARISTOTELIA INESTMENTS LTD )
2010
4,835.9
FICK'S (CAK & M ARISTOTELIA INESTMENTS LTD )
2010
4,017.0
FIRST ELEMENTS EUROCONSULTANTS LTD
2010
6,935.6
FOREST TRADING LTD
2010
4,624.1
FOURNARIS M & J IMPORTS & EXPORTS
2010
5,320.3
FOVANTRO LTD
2011 /2012
6,263.8
5,982.3
FOXTEL COMMUNICATIONS LTD
2011 /2012
5,655.9
4,004.8
ENERGYINTEL SERVICES LTD
ERMES DEPARTMENT STORES PLC Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Ernst & Young Cyprus Ltd - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Ernst & Young Cyprus Ltd
Ernst & Young Cyprus Ltd - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Ernst & Young Cyprus Ltd
Ernst & Young Cyprus Ltd - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Ernst & Young Cyprus Ltd
Ernst & Young Cyprus Ltd - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Ernst & Young Cyprus Ltd
EUROPEAN S.D. CLINIC CO LIMITED
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
EUROPEAN S.D. CLINIC CO LIMITED
EUROPEAN S.D. CLINIC CO LIMITED
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
FARMOKIPIKI LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
FELICITA KINDERGARDTEN LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
FESSAS & KASHIOULIS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
FICK'S (CAK & M ARISTOTELIA
INESTMENTS LTD ) - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
FICK'S (CAK & M ARISTOTELIA
INESTMENTS LTD ) - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
FIRST ELEMENTS
EUROCONSULTANTS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
FOREST TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
FOURNARIS M & J IMPORTS &
EXPORTS - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
FOVANTRO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
FOXTEL COMMUNICATIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
EUROPEAN S.D. CLINIC CO LIMITED
6,327.5
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
FOXTEL COMMUNICATIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
FOXTEL COMMUNICATIONS LTD
FRANGOULLIDES DEVELOPING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
FRANGOULLIDES DEVELOPING LTD
FRINICS CHEMICALS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
FRINICS CHEMICALS LTD
FX CENTRAL CLEARING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
FX CENTRAL CLEARING LTD
FX CENTRAL CLEARING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
FX CENTRAL CLEARING LTD
FX CENTRAL CLEARING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
FX CENTRAL CLEARING LTD
FYSAIR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
FYSAIR LTD
FYSAIR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
FYSAIR LTD
G & C PANARETOU TRADING
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
G & C PANARETOU TRADING LIMITED
G & E STYRIXIS CONSULTING
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
G & E STYRIXIS CONSULTING SERVICES LTD
G & E STYRIXIS CONSULTING
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
G & E STYRIXIS CONSULTING SERVICES LTD
G & I INSURANCE AGENTS &
CONSULTANTS LIMITED - Κίνητρα για G & I INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS
την πρόσληψη ανέργων
LIMITED
G & M FRANTZIS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G & M FRANTZIS LTD
G & M FRANTZIS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G & M FRANTZIS LTD
G E S COURIER SERVICES - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
G E S COURIER SERVICES
G&A TALIADOROS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G&A TALIADOROS LTD
G. A. GOLDEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
G. A. GOLDEN LTD
G.A.R NET ENERGY SAVING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
G.A.R NET ENERGY SAVING LTD
G.C. EUROAUDIT LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G.C. EUROAUDIT LTD
G.D.COSMETICS & ACCESSORIES
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
G.D.COSMETICS & ACCESSORIES LIMITED
G.D.K. RENT A CAR LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G.D.K. RENT A CAR LTD
G.E. ENGLISH CENTRE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
G.E. ENGLISH CENTRE LTD
G.H. FURNISHINGS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G.H. FURNISHINGS LTD
G.H. FURNISHINGS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G.H. FURNISHINGS LTD
G.K.F. CONSTRUCTORS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
G.K.F. CONSTRUCTORS LIMITED
G.M.A. AUDITORS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G.M.A. AUDITORS LTD
G.M.A. AUDITORS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
G.M.A. AUDITORS LTD
G.N. ECODOMICA - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
G.N. ECODOMICA
G.N. ECODOMICA - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
G.N. ECODOMICA
G.N. ECODOMICA - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
G.N. ECODOMICA
G.N.D. CONSTRUCTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
G.N.D. CONSTRUCTIONS LTD
G.N.D. CONSTRUCTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
G.N.D. CONSTRUCTIONS LTD
G.S. IΟΑNNOU & CO LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
G.S. IΟΑNNAOU & CO LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010 / 2011
6,579.8
6,569.8
2011 /2012
7,102.6
6,417.7
2010 / 2011
6,630.0
5,974.3
2011
7,200.0
2011
5,171.4
2011
6,464.3
2011
5,171.4
2011
6,244.5
2010
5,850.0
2011
4,309.5
2011
5,602.4
2010
4,128.0
2010
7,200.0
2010
3,376.2
2011 / 2011
3,956.1
1,825.9
2010 /2012
7,200.0
7,200.0
2011
4,417.7
2011 /2012
7,200.0
6,276.5
2010 / 2011
7,200.0
6,656.9
2010
5,545.8
2011 /2012
3,598.5
2010
3,598.5
2010 / 2011
4,290.0
2011
7,200.0
2010
5,592.6
2010 /2012
1,950.0
4,309.5
2011 / 2011
5,516.3
5,316.3
2011
6,313.1
2011
6,529.9
2011
4,472.2
2011
5,636.9
2011
5,636.9
2011
4,740.5
2,875.2
3,411.0
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
G.Z. ECOFRAME LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GA TRUST TECH SOLUTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
GAMLEN CYPRUS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
GEORGE & PANICOS LIGHTING
EXPERTS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GEORGE TJIRKALLIS & SONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
GEVO LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
GEVO LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
GH YACOUBIAN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GIASPA TRANSPORT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
GLI IOANNIDES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GLOBAL COLLEGE - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GLOBAL COLLEGE - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GMK SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GMK SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GNOSYSOFT LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GNOSYSOFT LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GRAND ALFA STORES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
GRAND ALFA STORES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
GREEN BUNGALOWS HOTEL
APARTMENT - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
GREENTECH TRADING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
GYPSOPLUS TRADING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
H & M ACCOUNTANCY SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
H.A.CYCOACH LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
H.A.CYCOACH LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
H.I.LIFT SOLUTIONS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
H.S.I. FOODTECH LABORATORIES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
HADJIMITSIS TRADING &
ENGINEERING LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
HALDERA TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
HAUT CUISINE MINAS CATERING
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
HAUT CUISINE MINAS CATERING
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
HAWAII FLOWER SHOP - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
HELECTOR CYPRUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
G.Z. ECOFRAME LTD
2011 /2012
7,200.0
7,200.0
GA TRUST TECH SOLUTIONS LTD
2010 / 2011
4,602.0
4,615.2
GAMLEN CYPRUS LTD
2011 /2012
7,200.0
6,837.0
GEORGE & PANICOS LIGHTING EXPERTS LTD
2011 /2012
4,740.5
4,375.8
2011
3,256.5
GEVO LTD
2010 /2011
6,825.0
GEVO LTD
2011
5,454.4
2010 /2012
5,548.9
GIASPA TRANSPORT LTD
2010
7,200.0
GLI IOANNIDES LTD
2011
3,663.1
GLOBAL COLLEGE
2011
5,507.9
GLOBAL COLLEGE
2011
4,660.5
GMK SERVICES LTD
2010
3,900.0
GMK SERVICES LTD
2010
3,256.5
GNOSYSOFT LTD
2010 / 2011
4,740.5
4,375.8
GNOSYSOFT LTD
2011 /2012
7,200.0
7,200.0
GRAND ALFA STORES LTD
2010 /2012
5,119.7
4,725.9
GRAND ALFA STORES LTD
2011
3,909.5
2010 / 2011
4,095.0
GREENTECH TRADING LTD
2010
3,900.0
GYPSOPLUS TRADING LTD
2010
1,750.3
H & M ACCOUNTANCY SERVICES LTD
2011
4,563.0
H.A.CYCOACH LTD
2011
7,200.0
H.A.CYCOACH LTD
2011
7,200.0
H.I.LIFT SOLUTIONS LTD
2011
6,564.4
2010 / 2011
7,200.0
HADJIMITSIS TRADING & ENGINEERING LTD
2011
3,886.4
HALDERA TRADING LTD
2010
5,850.0
HAUT CUISINE MINAS CATERING SERVICES LTD
2011 /2012
3,956.1
3,658.9
HAUT CUISINE MINAS CATERING SERVICES LTD
2011/ 2012
7,200.0
7,200.0
HAWAII FLOWER SHOP
2011 /2012
3,922.2
3,649.5
2011
6,444.6
GEORGE TJIRKALLIS & SONS LTD
GH YACOUBIAN LTD
GREEN BUNGALOWS HOTEL APARTMENT
H.S.I. FOODTECH LABORATORIES LTD
HELECTOR CYPRUS LTD
7,200.0
2,548.6
4,176.9
6,762.6
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
HELECTOR CYPRUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
HELECTOR CYPRUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
HELECTOR CYPRUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
HELLENIC TECHIΝCALENTERPRISES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
HIFLEX TRADING LTD- Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
HIFLEX TRADING LTD- Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
HOME ART TRADING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
HS DATA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
HYPERION SYSTEMS ENGINEERING
PUBLIC LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IDEEA DISTRIBUTION OF
APPLIANCES - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IDEEA DISTRIBUTION OF
APPLIANCES - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IDEEA DISTRIBUTION OF
APPLIANCES - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IDEEA DISTRIBUTION OF
APPLIANCES - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IDEEA DISTRIBUTION OF
APPLIANCES - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IDEEA DISTRIBUTION OF
APPLIANCES - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IMPOPHAR TRADING HOUSE LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
INNOVATICO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
INNOVATICO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
INTELI-SCAPE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
INTELI-SCAPE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
INTERCOLLEGE LARNAKA CAMPUS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
INTERCOLLEGE LARNAKA CAMPUS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
INTERFREIGHT LOGISTICS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
INTERFREIGHT LOGISTICS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
INTERFRONTIERS
INTERKNOWLEDGE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
INTERGAZ LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
INTERGAZ LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
INTERGAZ LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
INTERGAZ LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
IORDANOUS AGROFARM MEAT
MARKET LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
HELECTOR CYPRUS LTD
2011
6,691.6
HELECTOR CYPRUS LTD
2011
5,786.0
HELECTOR CYPRUS LTD
2011
5,898.6
HELLENIC TECHΝICALENTERPRISES LTD
2010
4,740.5
HIFLEX TRADING LTD
2011 /2012
6,027.4
5,558.7
HIFLEX TRADING LTD
2011 /2012
6,027.4
5,563.8
HOME ART TRADING LTD
2010 / 2012
3,705.0
3,968.0
HS DATA LTD
2010 /2012
7,200.0
4,845.3
HYPERION SYSTEMS ENGINEERING PUBLIC
LIMITED
2010 /2012
7,200.0
7,200.0
IDEEA DISTRIBUTION OF APPLIANCES LTD
2010
4,087.2
IDEEA DISTRIBUTION OF APPLIANCES LTD
2010
5,007.6
IDEEA DISTRIBUTION OF APPLIANCES LTD
2010 / 2011
3,510.0
3,999.4
IDEEA DISTRIBUTION OF APPLIANCES LTD
2010 / 2011
3,900.0
4,701.5
IDEEA DISTRIBUTION OF APPLIANCES LTD
2010 / 2011
4,988.1
6,998.4
IDEEA DISTRIBUTION OF APPLIANCES LTD
2010 / 2011
4,134.0
4,701.5
IMPOPHAR TRADING HOUSE LTD
2011
7,200.0
INNOVATICO LTD
2011
6,949.8
INNOVATICO LTD
2011
6,949.8
INTELI-SCAPE LTD
2011
7,200.0
INTELI-SCAPE LTD
2011
4,740.5
INTERCOLLEGE LARNAKA CAMPUS LTD
2010
6,066.5
INTERCOLLEGE LARNAKA CAMPUS LTD
2010
4,913.8
INTERFREIGHT LOGISTICS LTD
2011
6,528.3
INTERFREIGHT LOGISTICS LTD
2011
6,275.1
2010 /2012
4,094.0
INTERGAZ LTD
2010
3,746.7
INTERGAZ LTD
2010
4,981.1
INTERGAZ LTD
2010
3,404.0
INTERGAZ LTD
2010
4,356.8
2011 /2012
6,033.3
INTERFRONTIERS INTERKNOWLEDGE LTD
IORDANOUS AGROFARM MEAT MARKET LTD
3,788.1
5,552.6
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
IPH IACOVOS PHOTIADES
FOODSTUFF SUPPLIERS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
J ELEFTHERIADES OFFSET
PRINTERS - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
J ELEFTHERIADES OFFSET
PRINTERS - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
J. A. THEOPHILOU CONSULTING
ENGINEERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
J.L. MOTORACE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
JOHNSOF - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
K & S TECHNOMEC ENGINEERING
CO LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
K & S TECHNOMEC ENGINEERING
CO LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
K & S TECHNOMEC ENGINEERING
CO LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
K & S TECHNOMEC ENGINEERING
CO LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
K. ATHIENITIS CONTRACTORS
DEVELOPMENT PUBLIC LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
K. HARPAS LIGHTING CENTER LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
K.A SAVVA FOODSTUFF LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
IPH IACOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS
LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011
4,309.5
J ELEFTHERIADES OFFSET PRINTERS
2010 / 2011
5,655.9
4,004.8
J ELEFTHERIADES OFFSET PRINTERS
2010 / 2011
5,886.4
5,376.1
J. A. THEOPHILOU CONSULTING ENGINEERS LTD
2010 / 2011
7,200.0
7,200.0
J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD
2011 /2012
7,200.0
7,200.0
2010
4,574.7
2011 /2012
6,891.4
K & S TECHNOMEC ENGINEERING CO LTD
2011
4,616.7
K & S TECHNOMEC ENGINEERING CO LTD
2011
3,948.6
K & S TECHNOMEC ENGINEERING CO LTD
2011
4,616.7
K & S TECHNOMEC ENGINEERING CO LTD
2011
4,396.7
K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
2011
7,200.0
2010 / 2011
4,769.7
2011
7,200.0
2011
5,584.8
2010 / 2011
5,440.5
5,549.3
2011 /2012
3,684.6
3,401.2
2010
4,098.7
2011 /2012
4,421.6
4,081.4
2011 /2012
7,200.0
6,629.5
2011
5,171.4
2011
7,200.0
2011
7,200.0
2010
7,200.0
2010
7,200.0
2011
6,464.3
2011
6,142.5
J.L. MOTORACE LTD
JOHNSOF
K. HARPAS LIGHTING CENTER LTD
K.A SAVVA FOODSTUFF LTD
K.A.STYLIANOU ENTERPRISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
K.A.STYLIANOU ENTERPRISES LTD
K.N. ELECTROLOGIC SERVICES
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
K.N. ELECTROLOGIC SERVICES LIMITED
K.N.P. FITNESS CLUB LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
K.N.P. FITNESS CLUB LTD
K.S REVOLUTION AND
DEVELOPMENT LIMITED - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
K.S REVOLUTION AND DEVELOPMENT LIMITED
KADIS COSMETICS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KADIS COSMETICS LTD
KANIKA DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD
KANIKA DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD
KANIKA DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD
KANIKA DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD
KANIKA DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD
KANIKA DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KANIKA DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LTD
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KANIKA HOTEL PLC
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KANIKA HOTEL PLC
6,207.4
4,403.7
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KANIKA HOTEL PLC - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KAPAKO TRENDY LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KARFIL RESTAURANTS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
KARNIC POWERBOATS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
KANIKA HOTEL PLC
2011
5,602.4
KANIKA HOTEL PLC
2011
5,171.4
KANIKA HOTEL PLC
2011
4,029.4
KANIKA HOTEL PLC
2011
6,250.3
KANIKA HOTEL PLC
2011
7,200.0
KANIKA HOTEL PLC
2011
3,878.6
KAPAKO TRENDY LTD
2010
3,919.5
KARFIL RESTAURANTS LTD
2010 /2012
7,200.0
KARNIC POWERBOATS LTD
2011
7,200.0
2010 / 2011
4,184.7
2011
7,122.6
2011
7,200.0
2011
6,240.2
2010 /2012
4,117.2
2011
7,200.0
2011 /2012
6,821.1
6,364.8
2011 /2012
6,821.1
6,364.8
2011
3,724.7
2011
3,966.9
2010
6,045.0
2011
7,200.0
2010 /2012
3,510.0
2010
4,162.9
2011
6,990.7
2011
3,746.7
2011 /2012
6,630.0
3,507.7
2011 /2012
7,200.0
7,200.0
2010 / 2011
5,850.0
3,232.1
2010
3,967.4
2011 /2012
4,284.9
4,086.9
2010 / 2011
3,621.5
3,816.4
2010 / 2011
4,016.7
4,318.6
2011 /2012
5,171.4
4,848.0
2010
5,889.9
KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD
KATERINA TRAVEL & TOURS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
KATERINA TRAVEL & TOURS LTD
KATERINA TRAVEL & TOURS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
KATERINA TRAVEL & TOURS LTD
KEMANES TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KEMANES TRADING LTD
KENTROSTAR TRADING CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
KENTROSTAR TRADING CO LTD
KIBLUE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KIBLUE LTD
KIBLUE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KIBLUE LTD
KIBLUE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KIBLUE LTD
KIDS FABOULOUS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KIDS FABOULOUS LTD
KOMANETSI CENTRE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
KOMANETSI CENTRE LTD
KOUSHIOS BROS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KOUSHIOS BROS LTD
KPK NOMINEES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
KPK NOMINEES LTD
KPR AUTO PARTS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
KPR AUTO PARTS LTD
KYROS LONTOS DESIGNS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
KYROS LONTOS DESIGNS LIMITED
L & P ARISTOTELOUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
L & P ARISTOTELOUS LTD
L & P ARISTOTELOUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
L & P ARISTOTELOUS LTD
L&T BYTE DIGITAL AGENCY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
L&T BYTE DIGITAL AGENCY LTD
L&T BYTE DIGITAL AGENCY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
L&T BYTE DIGITAL AGENCY LTD
L&T PARTNERS COMMUNICATION
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
L&T PARTNERS COMMUNICATION SERVICES LTD
L. GLYKIS ENTERPISES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
L. GLYKIS ENTERPISES LTD
L´AMOR ROUGE BAKERS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
L´AMOR ROUGE BAKERS LTD
LA PATISSERIE PANAYIOTIS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LA PATISSERIE PANAYIOTIS LTD
LA PATISSERIE PANAYIOTIS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LA PATISSERIE PANAYIOTIS LTD
LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD
LAMINOX LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LAMINOX LTD
7,200.0
4,808.7
3,580.2
3,421.1
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
LAOURA N. MARKET & KIOSK LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LOIS BUILDERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LOIS BUILDERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LOIS BUILDERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LOIS BUILDERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LOIS BUILDERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LOIS BUILDERS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LOIZOU A.G. FOOD SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LOIZOU A.G. FOOD SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LOIZOU A.G. FOOD SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LONDINIUM MANAGEMENT
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LUNCH BOX LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LUNCH BOX LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
LUNCH BOX LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
M & N BRUSHCO LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
M. & C. UNITED CATERING
EQUIPMENT LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
M. & C. UNITED CATERING
EQUIPMENT LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
M. & C. UNITED CATERING
EQUIPMENT LIMITED - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
M. FAST RENOVATIONS &
CONSTRUCTIONS - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
M. TSOULOUPAS INSURANCE
AGENTS & CONSULTANTS CO
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
M. TSOULOUPAS INSURANCE
AGENTS & CONSULTANTS CO
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
M.A.B. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
M.A.P. BUSINESS SOLUTIONS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
M.A.P. BUSINESS SOLUTIONS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
M.A.P. BUSINESS SOLUTIONS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
M.A.S. Multibusiness Accounting Ltd Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
M.A.S. Multibusiness Accounting Ltd Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
LAOURA N. MARKET & KIOSK LTD
2011 /2012
7,200.0
7,200.0
LOIS BUILDERS LTD
2010 / 2011
7,200.0
6,341.4
LOIS BUILDERS LTD
2010 / 2011
6,106.6
4,996.3
LOIS BUILDERS LTD
2010 / 2011
7,200.0
6,482.7
LOIS BUILDERS LTD
2011 /2012
7,200.0
7,199.0
LOIS BUILDERS LTD
2011
5,167.1
LOIS BUILDERS LTD
2011
6,576.3
LOIZOU A.G. FOOD SERVICES LTD
2011
3,956.6
LOIZOU A.G. FOOD SERVICES LTD
2011
5,042.7
LOIZOU A.G. FOOD SERVICES LTD
2011
5,042.7
LONDINIUM MANAGEMENT SERVICES LTD
2011
4,365.5
LUNCH BOX LTD
2010
5,171.4
LUNCH BOX LTD
2010
3,663.1
LUNCH BOX LTD
2010
5,604.3
M & N BRUSHCO LTD
2011 /2012
5,064.6
4,725.9
M. & C. UNITED CATERING EQUIPMENT LIMITED
2010 / 2011
6,825.0
6,646.1
M. & C. UNITED CATERING EQUIPMENT LIMITED
2010 / 2011
7,020.0
6,646.1
M. & C. UNITED CATERING EQUIPMENT LIMITED
2010 / 2011
6,630.0
6,646.1
M. FAST RENOVATIONS & CONSTRUCTIONS LTD
2010
3,256.5
M. TSOULOUPAS INSURANCE AGENTS &
CONSULTANTS CO LIMITED
2010 / 2011
4,740.5
4,304.9
M. TSOULOUPAS INSURANCE AGENTS &
CONSULTANTS CO LIMITED
2010 /2012
4,632.7
3,424.1
2010
3,600.0
M.A.P. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
2010 / 2011
5,070.0
6,227.8
M.A.P. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
2010 / 2011
5,998.2
6,719.7
M.A.P. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
2010 / 2011
5,460.0
3,088.7
M.A.S. Multibusiness Accounting Ltd
2010 / 2010
5,054.4
5,585.1
M.A.S. Multibusiness Accounting Ltd
2010
6,464.3
2010
5,585.1
M.A.B. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ
M.B.C. MIROS BUSSINESS CENTER Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
M.B.C. MIROS BUSSINESS CENTER
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
M.B.C. MIROS BUSSINESS CENTER Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
M.B.C. MIROS BUSSINESS CENTER
M.B.C. MIROS BUSSINESS CENTER Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
M.D. NICOLAIDES & CO LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
M.G. BUILD LAND DEVELOPMENTS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
M.K. WORLDWIDE MOVERS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
M.K. WORLDWIDE MOVERS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
M.K. WORLDWIDE MOVERS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
M.M SPITOMAGIREMATA FOOD&
CATERING LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
M.P VENTUS COMPUTERS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MADNESS CLOTHING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MAKKAS WINERY LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
MAKKAS WINERY LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
MAKKAS WINERY LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
MAKKAS WINERY LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010
5,585.1
2010
5,585.1
M.D. NICOLAIDES & CO LTD
2011 /2012
4,173.0
3,399.0
M.G. BUILD LAND DEVELOPMENTS LTD
2011 /2012
3,888.1
3,627.9
M.K. WORLDWIDE MOVERS LTD
2011 /2012
7,122.6
6,955.8
M.K. WORLDWIDE MOVERS LTD
2011
7,122.6
M.K. WORLDWIDE MOVERS LTD
2011
7,122.6
M.M SPITOMAGIREMATA FOOD& CATERING LTD
2011
3,994.3
3,692.7
2010 / 2011
3,923.2
3,762.0
MADNESS CLOTHING LTD
2011
7,200.0
7,193.4
MAKKAS WINERY LTD
2011
7,200.0
MAKKAS WINERY LTD
2011
7,200.0
MAKKAS WINERY LTD
2011
7,200.0
MAKKAS WINERY LTD
2011
7,200.0
2011
4,125.6
2010 / 2010
3,275.9
MARY´S MONTESSORI
2011
4,125.6
MARY´S MONTESSORI
2011
4,125.6
MASL TRADING LTD
2010 / 2012
7,200.0
7,200.0
MATHISIS MANAGEMENT CONSULTANTS
(CYPRUS) LTD
2011 / 2012
6,935.6
6,402.1
MAZ´S PLACE LTD
2011
7,200.0
MAZ´S PLACE LTD
2011
3,930.2
MAZ´S PLACE LTD
2011
6,934.0
MECOS INFOCREDIT LTD
2010 /2012
4,740.5
4,692.1
MECOS INFOCREDIT LTD
2010 /2012
7,200.0
7,081.2
MECOS INFOCREDIT LTD
2010 /2012
4,434.6
897.0
MECOS INFOCREDIT LTD
2010 /2012
4,740.5
4,397.0
MECOS INFOCREDIT LTD
2010 /2012
4,309.5
3,978.0
MECOS INFOCREDIT LTD
2011 /2012
3,878.6
7,200.0
MECOS INFOCREDIT LTD
2011 /2012
7,200.0
4,375.8
MECOS INFOCREDIT LTD
2011
4,740.5
MED MARKETING LTD
2010
5,551.7
M.B.C. MIROS BUSSINESS CENTER
M.P VENTUS COMPUTERS LTD
Marinos Kineyirou Estates Agencies Ltd
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Marinos Kineyirou Estates Agencies Ltd
Marinos Kineyirou Estates Agencies Ltd
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MARY´S MONTESSORI - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
MARY´S MONTESSORI - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
MASL TRADING LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MATHISIS MANAGEMENT
CONSULTANTS (CYPRUS) LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MAZ´S PLACE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MAZ´S PLACE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MAZ´S PLACE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MECOS INFOCREDIT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
MED MARKETING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Marinos Kineyirou Estates Agencies Ltd
3,608.8
1200,60
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
MEDIA TRENDS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MEDIA TRENDS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MEDIA TRENDS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MEDIA TRENDS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MEDIA TRENDS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MEDOCHEMIE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MEDOCHEMIE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MEDVIEW LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MELODICA COMMERCIAL COMPANY
LTD- Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
MH SUPERCARS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
MICHAEL TYRIMOS CON.LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MICHALIS AVRAAM CHARTERED
ACCOUNTANTS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MILGRAN & TOUCH ACCOUNTANTS
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MILTA DESIGN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MIRIA´S LITTLE ANGEL - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
MT PIPERARIS TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MT PIPERARIS TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MT PIPERARIS TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MT PIPERARIS TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MTV WATER SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MTV WATER SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MTV WATER SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
MULTIBUILD LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MULTIBUILD LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
MYLONAS & SONS COMPUTER
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
N & C KYRIAKIDES ESTATES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
N. MEGA KARADJIA LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
N. ZAGGOULOS IDEAL HOME LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
N. ZAGGOULOS IDEAL HOME LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
N.A. CHANCE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
N.A. CHANCE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
N.S. DEMETRIOU LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
N.S. DEMETRIOU LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
N.S. DEMETRIOU LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
MEDIA TRENDS LTD
2010 / 2010
3,900.0
1,233.0
MEDIA TRENDS LTD
2010 / 2010
5,850.0
2,177.4
MEDIA TRENDS LTD
2011 / 2011
3,510.0
3,977.5
MEDIA TRENDS LTD
2010 / 2011
3,841.0
4,731.7
MEDIA TRENDS LTD
2010 / 2010
4,680.0
2,226.1
MEDOCHEMIE LTD
2011
3,645.3
MEDOCHEMIE LTD
2011
3,920.4
MEDVIEW LTD
2010
4,654.3
MELODICA COMMERCIAL COMPANY LTD
2010 / 2011
4,680.0
5,462.7
MH SUPERCARS LTD
2010 / 2011
4,565.0
6,646.1
MICHAEL TYRIMOS CON.LTD
2010 / 2011
6,464.3
5,952.9
2010
4,309.5
2010 /2012
5,167.1
MILTA DESIGN LTD
2010
7,200.0
MIRIA´S LITTLE ANGEL
2010
3,886.4
MT PIPERARIS TRADING LTD
2010
6,103.5
MT PIPERARIS TRADING LTD
2011
5,817.8
MT PIPERARIS TRADING LTD
2011
6,708.8
MT PIPERARIS TRADING LTD
2011
5,899.7
MTV WATER SERVICES LTD
2011 / 2011
6,529.9
5,791.3
MTV WATER SERVICES LTD
2011 / 2011
6,529.9
3,940.6
MTV WATER SERVICES LTD
2011 / 2011
6,529.9
5,792.4
MULTIBUILD LTD
2010 / 2011
7,200.0
6,495.0
MULTIBUILD LTD
2010
7,200.0
MYLONAS & SONS COMPUTER SERVICES LTD
2010 / 2011
7,200.0
6,170.7
N & C KYRIAKIDES ESTATES LTD
2011 /2012
3,951.1
3,651.8
N. MEGA KARADJIA LTD
2011 / 2012
3,620.0
3,328.3
N. ZAGGOULOS IDEAL HOME LTD
2010 / 2011
6,027.2
4,931.0
N. ZAGGOULOS IDEAL HOME LTD
2010 / 2011
6,027.2
5,437.2
N.A. CHANCE LTD
2010 / 2011
4,740.5
4,740.5
N.A. CHANCE LTD
2010 / 2011
6,248.8
6,248.6
N.S. DEMETRIOU LTD
2011 /2012
4,363.7
4,184.3
N.S. DEMETRIOU LTD
2011 /2012
4,387.1
4,340.7
N.S. DEMETRIOU LTD
2011 /2012
5,586.3
5,475.7
MICHALIS AVRAAM CHARTERED ACCOUNTANTS
LTD
MILGRAN & TOUCH ACCOUNTANTS
3,974.7
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
NANOTEX SERVICES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
NANOTEX SERVICES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
NAPA MERMAID HOTEL & SUITES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
NAVTECH SUPPLIES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
NC DAIDALOS TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NEORAMA EDUCATION - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
NESTORAS HOTELS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NESTORAS HOTELS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NESTORAS HOTELS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NESTORAS HOTELS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NESTORAS HOTELS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NESTORAS HOTELS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NETALIA FROZEN FOODS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NEW YORK SWEETS LIMITEDΚίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NICHOLAS KYRIAKOU &
ASSOCIATES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
NICHOLAS KYRIAKOU &
ASSOCIATES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
NICODEMOU & GAVRIAS
CONSTRUCTION COMPANY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NICOLAOU & KONNIDES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
NICOS PROPERTIES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
NIKOPLAST LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
NO BOARDS FASHION LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
NODAL LOCALSOFT LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
NRG MUSIC TV (ENERGY TV LTD) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
OENUS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OFFICE STAR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OFFICE STAR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OFFICE STAR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OFFICE STAR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OFFICE STAR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OFFICE STAR LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OINOTEXNIA AHS AMPELHS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
OLA LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
NANOTEX SERVICES LTD
2011 / 2011
5,522.4
3,688.3
NANOTEX SERVICES LTD
2011 / 2011
6,029.4
4,141.6
NAPA MERMAID HOTEL & SUITES LTD
2011 / 2012
7,200.0
6,759.9
NAVTECH SUPPLIES LTD
2011
7,200.0
NC DAIDALOS TRADING LTD
2010
4,624.0
NEORAMA EDUCATION
2011
3,780.7
NESTORAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
7,200.0
6,646.1
NESTORAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
5,360.2
4,739.0
NESTORAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
5,792.8
5,061.1
NESTORAS HOTELS LIMITED
2010 / 2012
4,624.0
4,253.2
NESTORAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
5,443.8
4,817.3
NESTORAS HOTELS LIMITED
2010 /2012
4,161.9
3,805.8
NETALIA FROZEN FOODS LTD
2010 / 2011
4,215.9
3,810.6
NEW YORK SWEETS LIMITED
2010
5,855.2
NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS
2010 / 2010
2,340.0
1,233.9
NICHOLAS KYRIAKOU & ASSOCIATES LTD
2011 / 2011
4,161.5
1,826.4
NICHOLAS KYRIAKOU & ASSOCIATES LTD
2011 / 2011
5,086.3
2,624.6
NICODEMOU & GAVRIAS CONSTRUCTION
COMPANY LTD
2010
7,200.0
NICOLAOU & KONNIDES LTD
2011
5,891.1
NICOS PROPERTIES LTD
2011 /2012
5,928.8
4,926.3
NIKOPLAST LTD
2010 / 2011
3,432.0
3,643.3
NO BOARDS FASHION LTD
2011 / 2012
3,598.5
3,348.2
NODAL LOCALSOFT LTD
2011
7,200.0
NRG MUSIC TV (ENERGY TV LTD)
2010
4,624.0
2010 /2012
4,117.2
OFFICE STAR LTD
2011
7,200.0
OFFICE STAR LTD
2011
7,200.0
OFFICE STAR LTD
2011
7,200.0
OFFICE STAR LTD
2011
7,200.0
OFFICE STAR LTD
2011
5,434.7
OFFICE STAR LTD
2011
4,446.6
2010 / 2012
7,200.0
2010
6,938.1
OENUS LTD
OINOTEXNIA AHS AMPELHS LTD
OLA LTD
4,268.3
3,607.6
7,200.0
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
OLA LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
OLA LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
OLYMPIC SUPERMARKET LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
OMNICORP SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
OMNIMEDIA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
OMNIUS TECHNOLOGY
INNOVATIONS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ONISIFOROS RESTAURANT LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ORBIT KAZOULIS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ORBIT KAZOULIS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
P & P FURNISHINGS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
P & P ICE-CREAM ENTERTAINMENT
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
P&C YEAPIT LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P. MAVRIS TRANSPORTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
P.A. CUTECO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.A. CUTECO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.A.R.M. ALUMINIUM LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
P.I.R SYSTEMS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.I.R SYSTEMS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.I.R SYSTEMS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.N.I & CO LCA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.PEKLIVANA HOLDING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
P.PIERIDES&SONS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
P.PIERIDES&SONS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
P.T.A. FOOD LAB & NUTRITIONAL
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.T.A. FOOD LAB & NUTRITIONAL
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
P.V.P. HOLDINGS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
PAC CHARALAMBOUS & SON LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PACIFIC GLORY TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PAKOZAN TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
PAKOZAN TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
PAMELCO CONSTRUCTIONS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PANALMA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PANASKA TRADING CO LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
PANIKOS MOYZOURAS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
OLA LTD
2010
3,931.2
OLA LTD
2010
6,938.1
2010 / 2011
3,334.5
2011
4,315.3
OMNIMEDIA LTD
2011 /2012
5,585.1
4,296.2
OMNIUS TECHNOLOGY INNOVATIONS LTD
2011 /2012
7,002.9
6,464.3
ONISIFOROS RESTAURANT LTD
2011
4,240.4
ORBIT KAZOULIS LTD
2010
4,753.4
ORBIT KAZOULIS LTD
2010
5,884.3
P & P FURNISHINGS LTD
2011
7,200.0
P&P ICE CREAM ENTERTAINMENT
2010 / 2011
6,524.9
6,957.4
P&C YEAPIT LTD
2010 / 2011
7,200.0
7,200.0
P. MAVRIS TRANSPORTS LTD
2011 /2012
5,077.8
4,455.4
P.A. CUTECO LTD
2011
7,200.0
P.A. CUTECO LTD
2011
7,200.0
P.A.R.M. ALUMINIUM LTD
2010
3,930.3
P.I.R SYSTEMS LTD
2010
6,027.7
P.I.R SYSTEMS LTD
2010
5,525.5
P.I.R SYSTEMS LTD
2010
6,530.1
P.N.I & CO LCA LTD
2010 / 2011
5,119.7
2010
3,827.2
P.PIERIDES&SONS LTD
2010 / 2011
5,896.0
P.PIERIDES&SONS LTD
2011
4,840.6
P.T.A. FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD
2011 / 2011
3,856.1
3,717.9
P.T.A. FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD
2011 / 2011
4,654.3
4,256.9
P.V.P. HOLDINGS LTD
2010
4,236.8
PAC CHARALAMBOUS & SON LTD
2010
3,900.0
PACIFIC GLORY TRADING LTD
2010 / 2011
7,200.0
4,762.3
PAKOZAN TRADING LTD
2010 / 2011
3,510.0
3,766.0
PAKOZAN TRADING LTD
2010 / 2011
3,510.0
3,651.8
PAMELCO CONSTRUCTIONS LTD
2010 / 2011
5,460.0
5,569.2
2010
4,022.3
PANASKA TRADING CO LTD
2010 / 2011
5,804.8
5,347.3
PANIKOS MOYZOURAS LTD
2010 / 2011
5,050.0
4,078.7
OLYMPIC SUPERMARKET LTD
OMNICORP SERVICES LTD
P.PEKLIVANA HOLDING LTD
PANALMA LTD
3,676.9
4,615.5
6,365.6
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
PANOPTIKA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PANTELIS KATELARIS & CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
PANOPTIKA LTD
2011 /2012
4,007.4
3,802.1
PANTELIS KATELARIS & CO LTD
2010 /2012
7,200.0
7,200.0
2011
4,263.2
2010 /2012
4,290.0
4,499.0
2011 /2012
5,171.4
4,773.6
2011 / 2012
5,602.4
5,171.4
2011 / 2012
5,602.4
5,171.4
2011/ 2012
5,602.4
4,932.7
2011 / 2012
3,680.3
4,992.4
2011 / 2012
3,688.9
34,025.2
2011 / 2012
6,895.2
6,364.8
2011
5,387.3
2011
6,891.4
2011 / 2012
4,769.7
4,264.0
2011 / 2012
7,200.0
7,160.4
2011
4,395.3
2010 / 2011
5,991.3
5,604.0
2010 / 2012
3,510.0
3,861.0
2010 / 2012
5,678.2
4,296.2
2010
7,200.0
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
2010
6,108.4
PHARMACAL CO LTD
2010
3,510.0
PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LTD
2010 / 2011
5,386.9
4,972.3
PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LTD
2010 / 2011
5,602.4
5,171.4
PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LTD
2010
3,663.1
PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LTD
2010 / 2011
5,602.4
3,460.1
2011
3,956.1
2,908.2
PHOTIADES&ANDREOU ACCOUNTANTS
2010 / 2011
4,875.0
4,933.3
PHOTIS IOANNOU APPRAISALS LIMITED
2010
5,119.7
PARPARINOS MILONAS CORPORATE
& LEGAL CONSULTANTS - Κίνητρα PARPARINOS MILONAS CORPORATE & LEGAL
για την πρόσληψη ανέργων
CONSULTANTS
PATHIN CO IMPORTS EXPORTS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
PATHIN CO IMPORTS EXPORTS LIMITED
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ)
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ)
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ)
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ)
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ)
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ)
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PATHWAY TUTORS (ΟΛΥΜΠΙΟΝ)
PAVLONAPA ENTERPRISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PAVLONAPA ENTERPRISES LTD
PAVLOS CAKES INDUSTRY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PAVLOS CAKES INDUSTRY LTD
PEAK SPORTSWEAR LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
PEAK SPORTSWEAR LTD
PEEKMILAN& CO LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
PEEKMILAN& CO LTD
PENAP CONSULTANTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PENAP CONSULTANTS LTD
PERDIKIS & ANDRONIKOU - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
PERDIKIS & ANDRONIKOU
PERICK PARMACAL CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PERICK PARMACAL CO LTD
PEST PROTECTION SERVICES
(CYPRUS) HOLDINGS LTD - Κίνητρα PEST PROTECTION SERVICES (CYPRUS)
για την πρόσληψη ανέργων
HOLDINGS LTD
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PHARMACAL CO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PHC FRANCHISED RESTAURANTS
PUBLIC LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PHC FRANCHISED RESTAURANTS
PUBLIC LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PHC FRANCHISED RESTAURANTS
PUBLIC LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PHC FRANCHISED RESTAURANTS
PUBLIC LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PHILACTOU METAXAS & CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
PHOTIADES&ANDREOU
ACCOUNTANTS - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PHOTIS IOANNOU APPRAISALS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
PHILACTOU METAXAS & CO LTD
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
PHOTOS PETEVI HAIRDRESSING
UNISEX SALOON LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
PHOTOS PHOTIADES BREWRIES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
PIERIDES HOLDINGS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
PIERIDES HOLDINGS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
PIERIDES HOLDINGS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
PISSIS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PK EVRODYNAMIKI LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
PL FASHION LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PLANNING CYPRUS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
PMG CONSTANTINOU LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
POLYSOURCIT (PSIT) LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
POLYTHINA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
POLYTHINA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
POLYTHINA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
POLYTHINA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
POLYTHINA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων η ρ γ η
πρόσληψη ανέργων
PROMOWORX LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
PROPERTYLINK ESTATE AGENTS
LTD- Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
PSILOS SERVICES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
QUALIMED LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
QUEST - MORE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
QUINTESSENCE ENTERPISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
RAIN DROP IRRIGATION LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
RALLY CHILDRENS WEAR LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
REFLEX GYM LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REGENCY CONSULTING SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RELAX POOLS & GARDENS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
RELAX POOLS & GARDENS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
PHOTOS PETEVI HAIRDRESSING UNISEX SALOON
LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011 / 2012
3,917.3
PHOTOS PHOTIADES BREWRIES LTD
2011
7,200.0
PIERIDES HOLDINGS LTD
2010
3,904.3
PIERIDES HOLDINGS LTD
2010
4,835.9
PIERIDES HOLDINGS LTD
2010
4,835.9
PISSIS LTD
2010
5,187.3
PK EVRODYNAMIKI LTD
2010
6,097.1
PL FASHION LTD
2011
3,886.4
PLANNING CYPRUS LTD
2011 / 2012
7,122.6
7,200.0
PMG CONSTANTINOU LTD
2010 /2010
2,727.3
3,013.7
POLYSOURCIT (PSIT) LTD
2011 / 2012
3,878.6
3,878.6
POLYTHINA LTD
2011
5,007.3
POLYTHINA LTD
2011
6,399.6
POLYTHINA LTD
2011 / 2012
4,347.8
2,279.5
POLYTHINA LTD
2011 / 2012
6,906.3
3,222.2
POLYTHINA LTD
POLYTHINA LTD
2011 / 2012
2011
4,214.7
4,972.6
3,939.9
2011
5,963.1
PROPERTYLINK ESTATE AGENTS LTD
2010 / 2011
3,256.5
3,262.0
PSILOS SERVICES LTD
2011 / 2012
4,060.5
4,949.1
QUALIMED LTD
2011 / 2012
7,200.0
7,200.0
QUEST - MORE LTD
2011 / 2012
4,970.8
4,514.3
QUINTESSENCE ENTERPISES LTD
2010 / 2011
4,680.0
5,171.3
RAIN DROP IRRIGATION LTD
2011
3,706.2
RALLY CHILDRENS WEAR LTD
2010
6,726.7
2011 / 2012
3,663.1
2010
7,200.0
2010 / 2012
7,200.0
2010
4,165.2
REMEDICA LTD
2010 / 2012
4,614.8
REMEDICA LTD
2010
6,865.9
REMEDICA LTD
2010 / 2012
5,003.2
REMEDICA LTD
2010
5,396.0
REMEDICA LTD
2010
5,077.1
PROMOWORX LTD
REFLEX GYM LTD
REGENCY CONSULTING SERVICES LTD
RELAX POOLS & GARDENS LTD
RELAX POOL & GARDENS LTD
3,673.5
3,358.4
7,200.0
5,727.7
5,026.0
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
REMEDICA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
RMD (Touristic) Limited - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
REMEDICA LTD
2010
5,098.2
REMEDICA LTD
2010
7,050.3
REMEDICA LTD
2010
4,643.2
REMEDICA LTD
2010
4,369.8
REMEDICA LTD
2010
6,572.7
REMEDICA LTD
2010
6,968.5
REMEDICA LTD
2010
6,615.1
REMEDICA LTD
2010
5,940.6
REMEDICA LTD
2010
6,464.3
REMEDICA LTD
2010
7,200.0
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
5,077.1
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
5,098.2
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
7,050.3
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
4,643.2
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
4,369.8
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
6,572.7
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
6,968.5
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
6,615.1
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
5,940.6
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2011
6,464.3
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2010
7,200.0
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2010
3,510.0
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2010
3,900.0
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2010
5,070.0
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2010
5,070.0
RESCUE LINE AUTO LINE SERVICES LTD
2010
3,510.0
2010 / 2011
4,095.0
RMD (Touristic) Limited
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
3,779.1
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD
ROMBUS SERVICES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ROMBUS SERVICES LTD
ROMBUS SERVICES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ROMBUS SERVICES LTD
ROPAGERO IMPORT - EXPORT LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ROPAGERO IMPORT - EXPORT LTD
ROSLA LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ROSLA LTD
RTD TALOS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
RTD TALOS LTD
S & A ELECTRICAL LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
S & A ELECTRICAL LTD
S Z ELIADES LEISURE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S Z ELIADES LEISURE LTD
S Z ELIADES LEISURE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S Z ELIADES LEISURE LTD
S Z ELIADES LEISURE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S Z ELIADES LEISURE LTD
S Z ELIADES LEISURE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S Z ELIADES LEISURE LTD
S Z ELIADES LEISURE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S Z ELIADES LEISURE LTD
S Z ELIADES LEISURE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S Z ELIADES LEISURE LTD
S Z ELIADES LEISURE LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S Z ELIADES LEISURE LTD
S Z ENGINEERING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
S Z ENGINEERING LTD
S Z ENGINEERING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
S Z ENGINEERING LTD
S. KOUROUKLIDES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
S. KOUROUKLIDES LTD
S.A.L.A. LINEA TRADING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
S.A.L.A. LINEA TRADING LTD
S.A.N.D.S. LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
S.A.N.D.S. LTD
S.C. XENOFONTOS MECHANICAL
CONSTRUCTIONS LTD - Κίνητρα για S.C. XENOFONTOS MECHANICAL
την πρόσληψη ανέργων
CONSTRUCTIONS LTD
S.C.TWIST TRADING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
S.C.TWIST TRADING LTD
S.D.T. IOANNIDES BROS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
S.D.T. IOANNIDES BROS LTD
S.G. MASSIF WOODEN DOORS &
WINDOWS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
S.G. MASSIF WOODEN DOORS & WINDOWS LTD
S.G. MASSIF WOODEN DOORS &
WINDOWS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
S.G. MASSIF WOODEN DOORS & WINDOWS LTD
S.J. VASSILIADES & SON LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
S.J. VASSILIADES & SON LTD
S.Y. DIAGNOSIS LABORATORY
CENTER LIMITED- Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
S.Y. DIAGNOSIS LABORATORY CENTER LIMITED
SACK COMPANY LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SACK COMPANY LTD
SAKYRCO CONSTRUCTION LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SAKYRCO CONSTRUCTION LTD
SCENIC COMMUNICATION
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
SCENIC COMMUNICATION SERVICES LTD
SEE YOU TRAVEL LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SEE YOU TRAVEL LTD
SEMA CLUB LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
SEMA CLUB LTD
SERALGIO ASSOSIATES TECHNICAL
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
SERALGIO ASSOSIATES TECHNICAL SERVICES
πρόσληψη ανέργων
LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011
4,167.3
2010 / 2012
3,663.1
3,671.6
2010 / 2011
3,663.1
951.2
2011
7,200.0
2010 / 2011
4,184.7
2011
5,329.0
2011 / 2011
4,371.7
2011
6,248.8
2011
7,200.0
2010
7,200.0
2010
7,200.0
2010
7,200.0
2010
7,200.0
2010
7,200.0
2011 / 2012
3,698.9
2011
7,200.0
2011
4,740.5
2010 / 2012
6,935.9
2010
5,545.8
2011
4,697.4
2011 / 2012
6,981.4
6,110.3
2011 / 2012
7,122.6
6,041.7
2011
4,922.7
2011
7,200.0
2011
4,371.9
2010
6,981.4
2010
3,256.5
2010
7,200.0
2010
4,740.5
2010 / 2012
5,386.9
2011
3,858.5
2011
6,445.9
4,268.4
4,035.6
3,410.3
6,934.0
4,972.5
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
SERALGIO ASSOSIATES TECHNICAL
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
SERALGIO ASSOSIATES TECHNICAL SERVICES
πρόσληψη ανέργων
LTD
SEVEN BUILDINGS MAINTENANCE
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
SEVEN BUILDINGS MAINTENANCE LTD
2011
5,525.1
2011
3,859.0
SEYMOUR SHIPPING COMPANY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SEYMOUR SHIPPING COMPANY LTD
2011
5,579.0
SEYMOUR SHIPPING COMPANY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SEYMOUR SHIPPING COMPANY LTD
2011
5,579.0
2011
5,579.0
2011 / 2012
5,636.8
2010
4,309.5
2010
4,290.0
2010 / 2012
3,900.0
4,594.2
2010 / 2012
4,056.0
3,503.1
2010 / 2012
4,680.0
5,172.6
2010 / 2012
5,850.0
6,465.6
2011 / 2012
3,842.1
2010 / 2012
5,733.1
5,112.0
2011 / 2012
3,886.4
3,629.7
2010
6,527.2
2011
7,200.0
2010
4,740.5
2011
4,100.9
2011
6,466.2
2010 / 2011
4,875.0
2010
5,016.7
2011
4,740.5
2011 / 2012
7,200.0
2010
3,845.7
2010
5,063.7
2011
4,137.1
2011 / 2012
3,886.3
2010
3,805.9
2011
4,149.6
SEYMOUR SHIPPING COMPANY LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SEYMOUR SHIPPING COMPANY LTD
SHIAMAILAS BROS
CONSTRUCTIONS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SHIAMAILAS BROS CONSTRUCTIONS LTD
SIDESHOW LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
SIDESHOW LTD
SIGMA LIVE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
SIGMA LIVE LTD
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD
SKY CASHBACK CONSULTING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SKY CASHBACK CONSULTING LTD
SLAPRICES TRADING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
SLAPRICES TRADING LTD
SLEBURG LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
SLEBURG LTD
SO-GE-CON. DEVELOPMENTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SO-GE-CON. DEVELOPMENTS LTD
SOLAR B.E.S.T. LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
SOLAR B.E.S.T. LTD
SOTERIOU CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS (CY) LIMITED SOTERIOU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CY)
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
LIMITED
SOULSHAN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
SOULSHAN LTD
SPACE BAKERING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SPACE BAKERING LTD
SPRINTAL SERVICES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
SPRINTAL SERVICES LTD
SPYROS A.SPYROU & CO LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SPYROS A.SPYROU & CO LTD
SSM COMPUTER SYSTEMS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SSM COMPUTER SYSTEMS LTD
STAROIL LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
STAROIL LTD
STASIS CHILIMINTRIS FASHIONS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
STASIS CHILIMINTRIS FASHIONS LTD
STOP FIRE G. TTOFATZIAES
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
STOP FIRE G. TTOFATZIAES LIMITED
STOP FIRE G. TTOFATZIAES
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
STOP FIRE G. TTOFATZIAES LIMITED
STUDIO K. LOUNGE TRADING
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
STUDIO K. LOUNGE TRADING LIMITED
SUGAR CANE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
SUGAR CANE LTD
SUNFRESH BAKERIES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
SUNFRESH BAKERIES LTD
5,203.2
4,176.9
5,443.7
7,200.0
3,587.4
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
SUNRISE HOTEL LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SUNRISE HOTEL LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SUNRISE HOTEL LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SUNRISE HOTEL LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
SUNRISE HOTEL LTD
2010
5,602.4
SUNRISE HOTEL LTD
2010
3,878.6
SUNRISE HOTEL LTD
2010
4,309.5
SUNRISE HOTEL LTD
2010
5,705.8
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD
2010
7,200.0
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD
2011
3,598.5
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD
2011
4,737.4
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD
2011
4,236.3
2011
7,200.0
2011 /2012
5,951.4
4,773.6
2011 / 2012
4,623.9
4,268.3
2010 / 2011
3,705.0
1,204.1
2010 / 2011
3,705.0
821.9
2011 / 2012
7,200.0
7,200.0
2011
6,394.7
2011
6,394.7
2011
7,122.6
T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LTD
2011
5,073.2
T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LTD
2011
4,058.5
2011
5,580.4
T.T. PRIVATE INSTITUTE EDUCATION FIRST LTD
2010 / 2012
6,895.2
5,935.2
TAKIS PALAONDAS LTD
2010 / 2011
3,956.1
3,472.4
TAKIS PALAONDAS LTD
2010 / 2011
4,188.8
3,552.3
TAKIS PALAONDAS LTD
2010 / 2011
5,315.0
1,394.8
TECOMA SERVICES LTD
2010 / 2012
4,379.7
3,859.4
TECON CYPRUS LTD
2010 / 2011
5,602.4
4,384.8
2010 / 2012
4,738.5
4,533.9
2010 / 2012
4,309.5
4,218.1
2010
5,416.7
2010
5,270.1
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SUPERTRUST ESTATE AGENTS LTD
SUSHI LA LARNACA LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
SUSHI LA LARNACA LTD
SWISS COTTAGE LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
SWISS COTTAGE LTD
SYNTHESIS SOFTWARE LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SYNTHESIS SOFTWARE LTD
SYNTHESIS SOFTWARE LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SYNTHESIS SOFTWARE LTD
SYNTHESIS SOFTWARE LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
SYNTHESIS SOFTWARE LTD
T. POLYFREIGHT LOGISTICS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
T. POLYFREIGHT LOGISTICS LTD
T. POLYFREIGHT LOGISTICS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
T. POLYFREIGHT LOGISTICS LTD
T. POLYFREIGHT LOGISTICS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
T. POLYFREIGHT LOGISTICS LTD
T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
T.T. PRIVATE INSTITUTE
EDUCATION FIRST LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
TAKIS PALAONDAS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
TAKIS PALAONDAS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
TAKIS PALAONDAS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
TECOMA SERVICES LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
TECON CYPRUS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LTD
TELECTRONICS COMMUNICATIONS Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TELECTRONICS COMMUNICATIONS
TELECTRONICS COMMUNICATIONS Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TELECTRONICS COMMUNICATIONS
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TELMEN LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TERRA CYPRIA - Ίδρυμα Προστασίας
του Περιβάλλοντος - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TEXDESIGNS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
THE BΑΒΥ SHOP- CHRUSAIL
SERVICES LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
THE LIGHT POINT - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
THEODOSIS LAZARIDES SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
THERMOCOLD LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TIGER STEEL STRUCTURES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TIMOCHARIS ANAPTIXIAKI LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TOFARCO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TONIA JEWELLERS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
TOP KINISIS TRAVEL PLC - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
TOP KINISIS TRAVEL PLC - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
TOP KINISIS TRAVEL PLC - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
TOP TOOLS TRADING LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
TOTALPRO SECRETARIAL LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TOUCH OF BEAUTY & SPA LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TOUCH OF BEAUTY & SPA LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TOY PALS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TRACK & TALK LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TRADEWAY ENTERPRISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TRADEWINGS HOLIDAYS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TRANSPOSE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TRANSPOSE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TRIA KAPPA SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TRIA KAPPA SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
TELMEN LTD
2010
5,416.7
TELMEN LTD
2011
6,273.2
TELMEN LTD
2011
7,200.0
TELMEN LTD
2011
7,180.3
TELMEN LTD
2011
7,200.0
TELMEN LTD
2011
7,200.0
TELMEN LTD
2011
6,563.2
TELMEN LTD
2011
7,200.0
TERRA CYPRIA - Ίδρυμα Προστασίας του
Περιβάλλοντος
2011
6,935.9
TEXDESIGNS LTD
2011
3,904.4
2010 / 2011
4,994.1
2010
7,200.0
THEODOSIS LAZARIDES SERVICES LTD
2010 / 2011
3,705.0
3,839.8
THERMOCOLD LTD
2011 / 2012
5,641.2
5,684.4
TIGER STEEL STRUCTURES LTD
2011 / 2012
7,105.8
6,560.4
TIMOCHARIS ANAPTIXIAKI LTD
2010 / 2012
4,636.9
4,558.7
TOFARCO LTD
2011
5,602.4
TONIA JEWELLERS LTD
2011
4,887.0
TOP KINISIS TRAVEL PLC
2010 / 2011
5,602.4
5,602.4
TOP KINISIS TRAVEL PLC
2010 / 2011
5,171.4
5,171.4
TOP KINISIS TRAVEL PLC
2010 / 2011
5,317.9
3,545.3
TOP TOOLS TRADING LTD
2010 / 2011
5,681.8
4,944.0
TOTALPRO SECRETARIAL LTD
2011 / 2012
7,200.0
6,961.5
TOUCH OF BEAUTY & SPA LTD
2010 / 2012
3,921.7
1,987.1
TOUCH OF BEAUTY & SPA LTD
2011
3,663.1
TOY PALS LTD
2011
4,681.6
TRACK & TALK LTD
2010
6,630.0
TRADEWAY ENTERPRISES LTD
2010 / 2012
7,200.0
3,600.0
TRADEWINGS HOLIDAYS LTD
2010 / 2012
7,200.0
6,464.3
TRANSPOSE LTD
2011 / 2012
3,930.3
3,236.1
TRANSPOSE LTD
2010
3,930.3
TRIA KAPPA SERVICES LTD
2010 / 2010
5,803.2
5,814.5
TRIA KAPPA SERVICES LTD
2010 / 2011
5,803.2
4,496.0
THE BΑΒΥ SHOP- CHRUSAIL SERVICES LTD
THE LIGHT POINT
4,588.7
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
TRISOKKAS FARMS LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
TSAGGARIS BROS CLEARING LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TSIRCON COMPANY LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
TUV CYPRUS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TUV CYPRUS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
TZIOLIS ARCHITECTS LIMITED Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
U.D. (UNITED DEALERS)
TECHNOTEST CYPRUS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
U.D.C. SPIRITS TOBACCO
DISTIBUTORS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
UNICARE CHEMICALS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
UNICARS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
UNIFIRE EXTINGUISHERS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
UNITED UMBER INDUSTRIES Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
UNITED UMBER INDUSTRIES Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
UNITOWER SERVICES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
UNITOWER SERVICES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
VENAQUE RESEARCH
CONSULTANTS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
VICTUAR ENTERPISES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
VIOCULTURA ENA LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
VIOCULTURA ENA LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
VIRARDI ENTERPISES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
VIRARDI ENTERPISES LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
VITA CYPRUS LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
VK GLOBAL BUSINES SOLUTIONS
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
VMS PUBLIC RELATIONS & EVENTS
POWERHOUSE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
VOGEN LABORATORIES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
WELLCARE LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
WONDER BOY VIDEO GAMES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
WORLDSERVE BUSINESS SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
WORLDSERVE BUSINESS SERVICES
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
X.N. AVERTA INVESTMENTS LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Δικαιούχος
TRISOKKAS FARMS LTD
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010
3,983.5
2010 / 2012
4,933.5
2010
6,908.9
TUV CYPRUS LTD
2010 / 2011
4,290.0
5,400.5
TUV CYPRUS LTD
2011 / 2011
6,248.8
6,008.4
TZIOLIS ARCHITECTS LIMITED
2010 / 2012
6,790.2
5,585.1
2011
3,598.4
2010 / 2011
4,629.3
UNICARE CHEMICALS LTD
2010
4,516.1
UNICARS LTD
2010
7,200.0
2010 / 2012
4,574.7
UNITED UMBER INDUSTRIES
2010
6,240.0
UNITED UMBER INDUSTRIES
2010 / 2012
6,050.3
6,347.8
UNITOWER SERVICES LTD
2010/ 2011
3,510.0
5,415.8
UNITOWER SERVICES LTD
2010 / 2011
3,954.6
4,161.5
VENAQUE RESEARCH CONSULTANTS LTD
2011 / 2011
7,200.0
7,200.0
2011
4,117.2
VIOCULTURA ENA LTD
2011 / 2012
3,930.3
3,674.4
VIOCULTURA ENA LTD
2010/ 2012
7,200.0
7,200.0
VIRARDI ENTERPISES LTD
2010 /2 012
6,193.8
4,238.0
VIRARDI ENTERPISES LTD
2010 / 2012
6,978.0
4,462.7
VITA CYPRUS LTD
2010 / 2011
4,290.0
5,610.6
VK GLOBAL BUSINES SOLUTIONS LTD
2010 / 2010
3,256.5
2,510.2
VMS PUBLIC RELATIONS & EVENTS POWERHOUSE
LTD
2011
5,779.8
VOGEN LABORATORIES LTD
2010
5,265.0
WELLCARE LTD
2011
3,559.8
WONDER BOY VIDEO GAMES LTD
2010
5,981.6
WORLDSERVE BUSINESS SERVICES LTD
2011 / 2012
7,122.6
7,200.0
WORLDSERVE BUSINESS SERVICES LTD
2010 / 2012
5,460.0
6,011.2
X.N. AVERTA INVESTMENTS LTD
2011
6,050.5
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION LTD
2011
7,200.0
TSAGGARIS BROS CLEARING LTD
TSIRCON COMPANY LIMITED
U.D. (UNITED DEALERS) TECHNOTEST CYPRUS
LTD
U.D.C. SPIRITS TOBACCO DISTIBUTORS LTD
UNIFIRE EXTINGUISHERS LTD
VICTUAR ENTERPISES LTD
4,198.8
5,524.6
4,624.1
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
XENIOS XENOFONTOS
CONSTRUCTION & DEVELOPERS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
XENIOS XENOFONTOS
CONSTRUCTION & DEVELOPERS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
XENIOS XENOFONTOS
CONSTRUCTION & DEVELOPERS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
XENIOS XENOFONTOS
CONSTRUCTION & DEVELOPERS
LIMITED - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Y & C INSTITUTE OF MEDICAL
REHABILITATION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Y & C INSTITUTE OF MEDICAL
REHABILITATION LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION LTD
2011
7,200.0
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION LTD
2011
7,046.1
X.N. INTERLINK CONSTRUCTION LTD
2011
7,046.1
XENIOS XENOFONTOS CONSTRUCTION &
DEVELOPERS LIMITED
2010 / 2012
6,949.8
XENIOS XENOFONTOS CONSTRUCTION &
DEVELOPERS LIMITED
2010
7,200.0
XENIOS XENOFONTOS CONSTRUCTION &
DEVELOPERS LIMITED
2010
7,200.0
XENIOS XENOFONTOS CONSTRUCTION &
DEVELOPERS LIMITED
2010
6,481.8
Y & C INSTITUTE OF MEDICAL REHABILITATION
LTD
2011 / 2011
5,761.8
5,202.0
Y & C INSTITUTE OF MEDICAL REHABILITATION
LTD
2011 / 2011
4,263.2
3,978.0
Y STYLIANOY DENTAL LABORATORY
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Y STYLIANOY DENTAL LABORATORY
2010
4,244.7
Y STYLIANOY DENTAL LABORATORY
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Y STYLIANOY DENTAL LABORATORY
2010
5,994.7
Y.CHRISTODOULOU SERVICES LTD
2010
6,670.4
YIALCO LTD
2011
4,309.5
YIOPASO ENTERPRISES LTD
2011 / 2012
5,430.6
4,773.6
YOKOBI HOLDINGS LTD
2011 / 2012
5,602.4
5,272.0
YU SHAN CHINESE RESTAURANT LTD
2010 / 2011
3,994.3
3,649.6
YU SHAN CHINESE RESTAURANT LTD
2010 / 2011
6,093.5
5,298.7
ZAC. SUGAR DESIGNS LTD
2011
6,981.4
ZENMAR TRADING LTD
2010
3,900.0
ZITH STAINLESS STEEL CONSTR. LTD
2010
3,510.0
Α. ΚΟΝΤΕΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΤΔ
2010 / 2011
4,437.6
3,848.6
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ
2011 / 2011
5,236.1
4,592.9
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ
2011
7,200.0
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ
2011 / 2011
7,200.0
7,200.0
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ
2011 / 2011
4,800.8
4,540.7
2011
5,934.6
5,462.2
Y.CHRISTODOULOU SERVICES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
YIALCO LTD - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
YIOPASO ENTERPRISES LTD Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
YOKOBI HOLDINGS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
YU SHAN CHINESE RESTAURANT
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
YU SHAN CHINESE RESTAURANT
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ZAC. SUGAR DESIGNS LTD - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ZENMAR TRADING LTD - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ZITH STAINLESS STEEL CONSTR.
LTD - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Α. ΚΟΝΤΕΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔΚίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
5,483.1
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Α. ΣΟΛΩΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Α. ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Α/ΦΟΙ Γ & Κ ΚΟΣΙΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΟΥΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΑΔΕΛΦΟΙ Α & Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
(ΞΥΛΟΣΧΙΣΤΙΚΗ) ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
(ΞΥΛΟΣΧΙΣΤΙΚΗ) ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΕΝΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΕΝΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΕΝΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΗΣ ΑΜΠΕΛΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΑΔΟΜΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Α. ΣΟΛΩΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΤΔ
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011
4,992.0
Α. ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ ΛΤΔ
2010 / 2011
4,633.2
4,717.8
Α/ΦΟΙ Γ& Κ ΚΟΣΙΑΡΗ ΛΤΔ
2010 / 2011
4,387.0
4,049.6
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΟΥΣ ΛΤΔ
2011
7,200.0
ΑΔΕΛΦΟΙ Α & Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ
2010
7,200.0
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΞΥΛΟΣΧΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ
2010 / 2012
4,599.8
4,233.9
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΞΥΛΟΣΧΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ
2010 / 2012
4,599.8
4,233.9
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΕΝΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ
2010
5,810.7
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΕΝΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ
2010
5,810.7
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΕΝΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ
2010
6,144.2
ΑΗΣ ΑΜΠΕΛΗΣ ΛΤΔ
2010
4,117.2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2010
4,680.0
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΛΤΔ
2010 / 2011
6,654.3
3,794.0
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΛΤΔ
2010 / 2011
4,654.3
3,794.0
2011
7,200.0
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
2011 / 2012
5,952.5
5,994.7
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
2011 / 2012
3,928.3
4,244.7
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
2011 / 2012
5,791.5
4,639.8
2011 / 2012
3,886.0
4,004.8
2011 / 2012
5,073.0
4,880.4
2011
5,549.7
2011 /2012
7,200.0
Ανδρέας Γεωργίου Δημητρίου Λτδ
2010
3,315.0
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΡΑΙΜ
2010
7,114.5
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ ΛΤΔ
2010
4,624.1
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ ΛΤΔ
2010
5,685.3
2010 / 2011
4,992.0
2010
3,598.4
2010 / 2010
6,696.3
ΑΝΑΔΟΜΗ ΛΤΔ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤΔ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΑ ΦΑΣΟΥΛΗ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΑ ΦΑΣΟΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΒΙΟΛΑΡΗ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Ανδρέας Γεωργίου Δημητρίου Λτδ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΡΑΙΜ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ
Δ.Ε.Π.Ε. - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ
ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΛΤΔ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΒΙΟΛΑΡΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΛΤΔ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ+ΣΙΑ ΔΕΠΕ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
7,153.0
5,263.2
7,200.0
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ
ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ
ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΑΚΩΒΟΥ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΤΡΕΑΣ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΤΝΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Γ & Π ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Γ & Π ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Γ & Π ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Γ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Γ. Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Γ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Γεώργιος Μυλτιάδου & Υιοι
(Κατασκευές) ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Γεώργιος Μυλτιάδου & Υιοι
(Κατασκευές) ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Γεώργιος Μυλτιάδου & Υιοι
(Κατασκευές) ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΙΠΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΕΓΩΝ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΙ
(ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥΔΗ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Γιάννης Κατσαμπάς Λτδ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010 / 2011
3,347.6
3,682.4
ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
2011 / 2011
4,339.4
4,353.1
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΑΚΩΒΟΥ
2010 / 2011
7,200.0
5,796.0
ΑΝΤΡΕΑΣ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΤΔ
2010
6,475.0
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗ
2011
1,042.0
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2010
3,789.4
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΤΝΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2010
7,200.0
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΛΤΔ
2011 / 2011
5,555.0
5,127.6
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
2010 / 2011
3,256.5
1,468.9
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
2010 / 2011
3,256.5
1,557.0
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
2010 / 2011
3,256.5
1,163.4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ
2011 / 2012
4,387.5
4,391.4
Γ & Π ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010 / 2012
3,510.0
3,580.0
Γ & Π ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
3,705.0
Γ & Π ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
2011
4,050.9
Γ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2010
7,200.0
Γ. Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΤΔ
2010 / 2012
6,050.5
5,410.8
Γ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2010 / 2012
4,780.6
4,503.5
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
2010
3,979.4
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2011
7,200.0
6,964.2
Γεώργιος Μυλτιάδου & Υιοι (Κατασκευές) ΛΤΔ
2010 / 2010
2,737.8
2,844.3
Γεώργιος Μυλτιάδου & Υιοι (Κατασκευές) ΛΤΔ
2010 / 2010
2,737.8
2,844.3
Γεώργιος Μυλτιάδου & Υιοι (Κατασκευές) ΛΤΔ
2011 / 2012
7,046.1
3,033.5
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
2011
4,577.0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΙΠΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΩΝ ΛΤΔ
2011
3,922.2
2011 / 2012
3,740.6
2010
6,392.7
2010 / 2011
4,192.5
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΙ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥΔΗ
Γιάννης Κατσαμπάς Λτδ
3,604.0
5,259.3
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΄ΣΤΡΟΥΘΟΣ΄
ΚΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΙΩΡΓΟΣ Α.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΓΚΑΡΑΖ ΤΑΚΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ "Ο
ΑΕΤΟΣ" ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ "Ο
ΑΕΤΟΣ" ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΓΛΥΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙΑ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δ.Ι. ΤΣΑΟΥΣΗΣ (1000000 ΕΙΔΗ) ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΌΠΩΣ
ΠΑΛΙΑ" ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΌΠΩΣ
ΠΑΛΙΑ" ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΌΠΩΣ
ΠΑΛΙΑ" ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ
( HOBO STEAK HOUSE) - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ
( HOBO STEAK HOUSE) - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ
( HOBO STEAK HOUSE) - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ
( HOBO STEAK HOUSE) - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ
( HOBO STEAK HOUSE) - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΤΔ (ΚΑΝΑΛΙ 6) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΤΔ (ΚΑΝΑΛΙ 6) Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΚΕΛΛΙΔΟΥ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ. ΘΕΟΚΛΗ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Δικαιούχος
ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΄ΣΤΡΟΥΘΟΣ΄ ΚΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010 / 2012
5,416.4
3,252.0
ΓΙΩΡΓΟΣ Α.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2010
4,740.5
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2010
7,200.0
ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2010
3,958.5
ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2011 / 2012
7,200.0
7,200.0
ΓΚΑΡΑΖ ΤΑΚΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΛΤΔ
2011 / 2012
4,940.3
4,865.9
ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ "Ο ΑΕΤΟΣ" ΛΤΔ
2010 / 2011
3,354.0
3,133.6
ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ "Ο ΑΕΤΟΣ" ΛΤΔ
2010 / 2011
3,354.0
3,133.6
ΓΛΥΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙΑ ΛΤΔ
2010 / 2012
3,873.4
3,587.4
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2011 / 2012
5,115.8
4,773.6
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ
2011 / 2012
6,485.8
6,153.2
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ
2011 / 2012
6,516.9
6,014.7
Δ.Ι. ΤΣΑΟΥΣΗΣ (1000000 ΕΙΔΗ) ΛΤΔ
2010 / 2011
3,878.6
3,845.9
Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΌΠΩΣ ΠΑΛΙΑ" ΛΤΔ
2011
4,508.8
Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΌΠΩΣ ΠΑΛΙΑ" ΛΤΔ
2011
4,274.2
Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΌΠΩΣ ΠΑΛΙΑ" ΛΤΔ
2011
5,175.8
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ ( HOBO
STEAK HOUSE)
2010 / 2011
5,857.8
1,569.2
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ ( HOBO
STEAK HOUSE)
2011 / 2012
6,473.5
5,913.7
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ ( HOBO
STEAK HOUSE)
2011 / 2012
3,699.1
3,414.4
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ ( HOBO
STEAK HOUSE)
2011 / 2012
3,699.1
3,414.4
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ&ΥΙΟΙ ΛΤΔ ( HOBO
STEAK HOUSE)
2011 /2012
3,699.1
3,187.2
ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΤΔ
(ΚΑΝΑΛΙ 6)
2010 / 2011
6,630.0
5,975.0
ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΤΔ
(ΚΑΝΑΛΙ 6)
2011 / 2011
5,089.5
1,983.6
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2010
3,958.5
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2011
7,200.0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΕΛΛΙΔΟΥ
2011
6,862.1
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ. ΘΕΟΚΛΗ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2010 / 2012
4,747.9
4,128.7
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου)
Λτδ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΜΜΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΜΜΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΠΙΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η.
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η.
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Ν.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Ν.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010 / 2011
4,305.6
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΜΜΑ ΛΤΔ
2011
7,200.0
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΜΜΑ ΛΤΔ
2011
7,200.0
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΤΔ
2010
6,935.6
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
2010
7,011.6
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
2010
7,200.0
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
2010
7,200.0
ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
2010
5,809.2
ΕΠΙΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ
2011
3,882.4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΤΔ
2010
6,066.5
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
3,757.9
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010 / 2011
6,576.3
ΕΡΓΟΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ+ΥΙΟΣ ΛΤΔ
2010
6,952.0
ΕΡΓΟΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ+ΥΙΟΣ ΛΤΔ
2010
6,952.0
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Ν.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ
2011
6,464.3
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Ν.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ
2011
4,094.0
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
2010
3,705.0
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
3,584.1
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
ΖΥΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
2010 / 2011
5,602.4
5,171.4
2010 / 2011
4,309.5
3,079.7
ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΟΣ ΛΤΔ
2010
6,088.5
5,407.7
ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΟΣ ΛΤΔ
2010
6,088.5
ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΟΣ ΛΤΔ
2010
7,200.0
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΤΔ
2011
4,697.4
2010 / 2012
3,930.2
2010
4,654.3
2010 / 2011
3,819.9
ΗΛΙΑΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΤΔ
ΗΛΙΑΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΤΔ
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΗΛΙΑΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΤΔ
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΟΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΟΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΟΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΟΥ ΠΑΥΛΗΜΠΕΗΣ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΙΑΤΡΕΙΟ Π.Κ.ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΣΑΒΒΑ
ΠΡΑΣΤΙΤΗ" ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
ΗΛΙΑΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΤΔ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΟΥ ΠΑΥΛΗΜΠΕΗΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ Π.Κ.ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΣΑΒΒΑ ΠΡΑΣΤΙΤΗ" ΛΤΔ
5,001.7
6,184.5
3,869.8
3,321.7
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ΙΔΡΥΜΑ'' ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'' - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΙΩΑΝΝΟΥ& ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΙΩΑΝΝΟΥ& ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Κ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
Κ.Δ. ΖΙΓΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Κ.Κ. ΜΑΣΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ- Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Κ.Μ.Τ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Κ.Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Κ.Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΚΑΝΤΖΗΛΑΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΚΑΝΤΖΗΛΑΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΚΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Κέντρο προσωπικής ανάπτυξης και
ψυχοθεραπείας Α.Ν. Λτδ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΚΚ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α. ΑΔΑΜΟΥ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Σ.Ε.Μ.Ο) - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΚΟΚΙΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΤΔ (ΚΕΠ) - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
ΙΔΡΥΜΑ ''ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ''
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2010 / 2011
3,786.8
1,005.5
2011
6,464.3
6,393.2
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
2010 / 2010
2,039.7
1,608.4
ΙΩΑΝΝΟΥ& ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΤΔ
2010 / 2011
3,698.9
4,011.7
ΙΩΑΝΝΟΥ& ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΤΔ
2010
3,697.6
Κ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
2010
6,337.5
Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ
2010
5,602.4
Κ.Δ. ΖΙΓΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ
2010 / 2012
5,829.7
4,255.4
Κ.Κ. ΜΑΣΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
2011 /2012
4,188.8
3,836.4
Κ.Μ.Τ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ
2011
6,529.9
Κ.Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤΔ
2011
6,200.0
Κ.Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤΔ
2010
6,200.0
ΚΑΝΤΖΗΛΑΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
2011
3,309.5
ΚΑΝΤΖΗΛΑΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
2011
4,309.5
2011 / 2012
3,846.7
3,627.9
2011 / 2012
7,200.0
6,981.0
2011
4,095.0
2011
4,239.3
2011
3,857.1
2011
4,093.4
2011
3,923.7
2011
2,352.0
2010 /2011
4,984.2
ΚΚ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΛΤΔ
2010
4,030.5
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ
2010
4,680.0
2011 / 2012
6,027.2
2010
6,938.3
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Σ.Ε.Μ.Ο)
2011 / 2012
5,525.5
5,525.4
ΚΟΚΙΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ
2011 / 2011
6,566.3
6,619.1
2011
4,007.4
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ
ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΛΤΔ
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α. ΑΔΑΜΟΥ ΛΤΔ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΠ)
2,646.5
4,773.2
5,409.0
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΙΜΝΙΩΤΕΣ)
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΒΕΡΔΟΣ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΡΔΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΡΔΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΡΔΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΚΟΝΑΣ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Λ.Π. ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΛΕΞΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΛΟΡΔΟΣ & ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Μ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Μ. ΣΙΔΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΜΗΛΙΩΤΗΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛOΣ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ (K. A.
SAVVA FOODSTUFF LTD) - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ (K. A.
SAVVA FOODSTUFF LTD) - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΑΚΛΗΣ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΜΥΡΟΥΛΛΑ ΣΑΡΜΙΑ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Ν & Γ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (CASTLE
SUPPERMARKET) - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΙΚΗ
ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
2011
5,464.3
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
2010
4,094.0
3,861.1
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
2011 / 2011
3,620.0
1,994.1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΙΜΝΙΩΤΕΣ)
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
2011 / 2012
6,693.7
5,637.0
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΒΕΡΔΟΣ
2010 / 2011
3,256.5
3,298.4
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΡΔΗΣ ΛΤΔ
2011 /2012
4,594.8
3,653.9
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΡΔΗΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
4,446.6
3,780.8
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΡΔΗΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
5,928.8
4,797.5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΚΟΝΑΣ
2010 / 2011
7,020.0
7,121.1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2011
3,623.4
Λ.Π. ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
2010
6,200.0
ΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ
2011 / 2012
4,738.5
ΛΕΞΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΤΔ
2010
7,200.0
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
2011
4,188.6
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
2011
4,188.6
2011 / 2012
3,598.5
Μ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2011
6,200.0
Μ. ΣΙΔΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
2011
5,200.0
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
2011
5,647.2
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2011
3,663.1
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΛΤΔ
2010 / 2012
5,085.2
4,694.9
ΜΗΛΙΩΤΗΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010 / 2012
4,290.0
3,222.2
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛOΣ
2011
4,844.7
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ (K. A. SAVVA
FOODSTUFF LTD)
2011
3,770.6
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ (K. A. SAVVA
FOODSTUFF LTD)
2011
5,200.0
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΑΚΛΗΣ
2010 / 2011
4,309.5
ΜΥΡΟΥΛΛΑ ΣΑΡΜΙΑ
2010
3,886.4
2011 / 2012
4,740.5
ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΛΤΔ
2010
6,200.0
ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ
2011
4,675.5
ΛΟΡΔΟΣ & ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ
Ν & Γ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (CASTLE SUPPERMARKET)
4,243.2
3,641.6
4,309.5
3,986.3
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
(ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΙΚΟΣΜΑ) - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΝΙΚΟΣ Α. ΤΣΙΑΠΑΛΗΣ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΝΙΚΟΣ Α. ΤΣΙΑΠΑΛΗΣ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
Π.Κ. ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΑΓΚ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
& ΦΙΛΩΝ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΑΓΩΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΠΑΓΩΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΗΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΗΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΠΑΝΙΚΟΣ Α.ΛΕΩΝΙΔΟΥ& ΣΙΑ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΑΡΠΕΣΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΤΑΙΡ. ΑΣΦΑΛ.
ΠΡΑΚΤΟΡ.ΣΥΜΒ.ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΠΕΤΡΟΜΑΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΛΑΤΑΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΠΕΨΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΙΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΠΙΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΠΡΟΒΙΤΑ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ &
ΥΙΟΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΡΕΝΟΣ ΚΟΥΡΡΑΣ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΙΚΟΣΜΑ)
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011 / 2012
4,309.5
ΝΙΚΟΣ Α. ΤΣΙΑΠΑΛΗΣ
2011
5,241.4
ΝΙΚΟΣ Α. ΤΣΙΑΠΑΛΗΣ
2011
4,244.8
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2011
6,200.0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
5,200.0
Π.Κ. ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
6,097.1
ΠΑΓΚ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ
2010 / 2011
4,680.0
3,004.0
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ
2010 / 2012
4,044.3
4,335.4
Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία
2010 / 2011
3,256.5
3,598.5
ΠΑΓΩΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΤΔ
2011 / 2011
4,094.0
3,765.6
ΠΑΓΩΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΤΔ
2011 / 2011
5,602.4
5,367.4
ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ
2010
7,122.6
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΗΣ ΛΤΔ
2011
6,200.0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΗΣ ΛΤΔ
2011
4,838.3
2010 / 2011
6,013.2
2010
5,200.0
2011 / 2012
6,795.2
2010
4,230.7
ΠΕΤΡΟΜΑΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ
2011 / 2011
4,675.8
3,923.9
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΛΑΤΑΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
6,821.1
6,364.8
ΠΕΨΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ
2010 / 2011
7,200.0
6,520.2
ΠΙΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ
2010
5,256.8
ΠΙΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ
2010
5,118.8
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2010
3,620.0
2011 / 2012
3,909.6
2010
4,668.3
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
5,084.4
5,119.7
ΡΕΝΟΣ ΚΟΥΡΡΑΣ
2010 / 2012
5,171.4
4,773.6
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
2011 / 2012
7,200.0
6,749.8
ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΙΚΟΣ Α.ΛΕΩΝΙΔΟΥ& ΣΙΑ
ΠΑΡΠΕΣΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΤΑΙΡ. ΑΣΦΑΛ.
ΠΡΑΚΤΟΡ.ΣΥΜΒ.ΛΤΔ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΒΙΤΑ ΛΤΔ
3,978.0
5,550.6
5,070.3
3,909.5
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
2011 / 2012
7,200.0
3,584.5
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
2011 / 2012
5,983.7
4,494.3
Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Σ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
2011 / 2012
5,734.3
4,548.4
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2011 / 2012
7,200.0
6,811.3
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2011 / 2012
7,200.0
7,200.0
2011 / 2012
4,009.2
3,866.4
2010
5,630.0
2010
4,070.0
2011
5,111.3
2010 / 2011
1,628.3
2010
4,992.0
2010
4,992.0
2011
3,886.3
2011
4,079.4
2011
3,909.6
2010 / 2012
5,665.9
5,614.9
2010 / 2011
3,878.6
3,878.6
2010 / 2011
4,513.4
3,586.6
2010 / 2011
4,513.4
3,586.6
2010 / 2011
4,513.4
3,586.6
2011 / 2012
7,200.0
7,031.1
2010
5,460.0
ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΤΖΙΡΤΖΗ & ΣΙΑ
2011 / 2012
4,809.8
5,083.9
ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΛΤΔ
2010 / 2012
7,200.0
6,817.0
ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΛΤΔ
2010 / 2012
5,550.6
5,263.5
2010
4,680.0
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
ΣΙΦΟΥΝΑΣ & ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΣΙΦΟΥΝΑΣ & ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΛΤΔ
ΣΚΕ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΣΚΕ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ ΛΤΔ
για την πρόσληψη ανέργων
ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ ΛΤΔ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΕΡΜΑΝΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΕΡΜΑΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Κίνητρα για την
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ
πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Κίνητρα για την
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ
πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Κίνητρα για την
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ
πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΕΡΚΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΕΡΚΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΤΔ
ΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΤΔ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΤΖΙΡΤΖΗ & ΣΙΑ
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
1,737.2
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
Δικαιούχος
ΤΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
2011
7,200.0
2011
5,602.4
2010 / 2011
2,310.8
2,254.7
2010 / 2011
5,142.5
5,671.2
2010 / 2011
3,510.0
3,240.1
2010 / 2011
5,142.5
5,671.2
2010 / 2011
5,220.5
5,742.5
2010 / 2011
2010
4,680.0
3,638.7
4,251.0
2010 / 2012
2010 / 2012
3,892.6
3,892.6
3,463.1
2,060.9
2011 / 2012
5,602.4
5,240.4
2011
4,446.0
2011
4,495.9
ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΧΑΒΑΗ TOPAZAR LTD
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
2010
2010 / 2012
3,886.2
5,119.7
4,725.9
Χ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
3,900.0
3,978.0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑ & ΥΙΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ &
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
7,200.0
6,701.2
2010
5,477.4
4,778.6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ.ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΛΤΔ
2010 / 2011
3,510.0
1,620.0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ ΛΤΔ
2010
3,878.6
ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010 / 2011
7,200.0
7,200.0
ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010 / 2011
7,200.0
7,200.0
ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
4,226.7
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ+ΣΙΑ ΕΡΓ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010
3,616.0
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
5,463.7
ΤΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
την πρόσληψη ανέργων
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. ΜΑΡΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ- ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. ΜΑΡΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΤΔ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΤΔ
ΦΑΡΜΑ Γ.Η. ΜΙΤΛΑΝΤ ΛΤΔ- Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΦΑΡΜΑ Γ.Η. ΜΙΤΛΑΝΤ ΛΤΔ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΛΤΔ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΤΔ
ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΧΑΒΑΗ TOPAZAR LTD
- Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - Κίνητρα για την
Χ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑ & ΥΙΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ.ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔΚίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική)
Τίτλος Έργου
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
(ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΤΔ - Κίνητρα για την πρόσληψη
ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΙΑΛΗ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΒΒΑ - Κίνητρα για
την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΤΔ Κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων
ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΤΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
ΧΡΥΣΟΣ ΠΙΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ - Κίνητρα
για την πρόσληψη ανέργων
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.Χ.
ΣΚΕΝΤΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ - Κίνητρα για την
πρόσληψη ανέργων
Δικαιούχος
Έτος Έγκρισης
Δαπάνης / Έτος
Τελικής Πληρωμής
Αρχική Δαπάνη
(€)
Συνολική Δαπάνη
που Χορηγήθηκε με
την Ολοκλήρωση
του Έργου
(€)
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ
2010
7,200.0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ
2011 / 2011
6,122.6
5,211.1
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
7,200.0
7,200.0
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
3,598.5
7,200.0
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ
2011 / 2012
4,309.5
4,268.4
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΙΑΛΗ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
2011 / 2012
7,200.0
7,200.0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΒΒΑ
2010
6,464.3
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΤΔ
2011
5,802.7
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΤΔ
2010 / 2012
3,591.9
ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΤΔ
2011
6,025.5
ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΤΔ
2011
5,459.6
ΧΡΥΣΟΣ ΠΙΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2011 /2 012
4,307.2
3,982.0
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.Χ. ΣΚΕΝΤΕΡ
ΛΙΜΙΤΕΔ
2010 / 2012
4,227.6
3,089.4
3,391.2