• Τίτλοι σπουδών • Ακαδημαϊκές θέσεις • Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Ιωάννης Ι. Νικολακάκης, MSc & Ph.D.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Τίτλοι σπουδών
•
Πτυχίο: Τεχνολογίας Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή, Κ.Α.Τ.Ε.
Θεσσαλονίκης 1977.
•
Πτυχίο: Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του
Α.Π.Θ., 1983.
•
Μεταπτυχιακό δίπλωμα: Μεταπτυχιακό Τμήμα "Ζωοτεχνίας και Διατροφής Αγροτικών
Ζώων" του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ., 1990.
•
Διδακτορική διατριβή: Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ., 1995.
Τίτλος: Πεπτικότητα και Θρεπτική αξία Ξηρής Πούλπας Εσπεριδοειδών στη διατροφή
παχυνόμενων χοίρων με ή χωρίς την προσθήκη ενζύμων.
• Ακαδημαϊκές θέσεις
Ο Δρ Ιωάννης Νικολακάκης κατέχει θέση Καθηγητή στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας, από
το Δεκέμβριο του 2011 έως σήμερα (ΦΕΚ διορισμού: 1057/9-12-2011, τεύχος Γ), με γνωστικό
αντικείμενο «Βιολογική εκτροφή βοοειδών και άλλων αγροτικών ζώων».
• Ακαδημαϊκές δραστηριότητες
o
Το 2003 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
o
Το 2011 εκλέχθηκε Καθηγητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Διδακτική εμπειρία
•
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 1981 έως το 1999.
•
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από το 2003- σήμερα.
•
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Δ. 407/80) περίοδος 2004-2005.
•
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, περίοδος 2011-2012, 2012-2013 &
2013-2014, αυτοδύναμη διδασκαλία δύο μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου μετά από αίτημα του
ΑΠΘ και σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Εφαρμοσμένη Διατροφή Μονογαστρικών
(χειμερινά εξάμηνα) & Εφαρμοσμένη Διατροφή Μηρυκαστικών (εαρινά εξάμηνα).
Διδασκαλία μαθημάτων
-
Εναλλακτικές μέθοδοι εκτροφής αγροτικών ζώων.
-
Βοοτροφία
-
Αιγοπροβατοτροφία
-
Πτηνοτροφία
-
Εφαρμοσμένη Διατροφή Μηρυκαστικών.
-
Εφαρμοσμένη Διατροφή Μονογαστρικών και πτηνών.
Διδακτικά βοηθήματα
•
Εναλλακτικές μέθοδοι εκτροφής αγροτικών ζώων, 2014.
•
Εφαρμοσμένη Διατροφή Μηρυκαστικών, θεωρία και εργαστήριο, 2013.
•
Εφαρμοσμένη Διατροφή Μονογαστρικών, θεωρία και εργαστήριο, 2013.
•
Αιγοπροβατοτροφία, εργαστήριο, 2013.
•
Βοοτροφία, εργαστήριο, 2013.
Πτυχιακές διατριβές
Περισσότερες από 25 πτυχιακές εργασίες, οι περισσότερες ερευνητικού πειραματικού περιεχομένου
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 εκπαιδευτικών περιόδων.
Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες
Διοργάνωσε τουλάχιστο 10 ερευνητικές πειραματικές εργασίες στο αγρόκτημα της Φλώρινας, σε
συνεργασία με συναδέλφους της ίδιας Σχολής αλλά και Πανεπιστημιακών Σχολών του Α.Π.Θ., με
ιδιαίτερη πρακτική σημασία για την ανάπτυξης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας και ολόκληρης της χώρας. Μέρος των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν για
τη συγγραφή τουλάχιστο 20 πτυχιακών εργασιών, ανακοινώθηκαν σε έγκριτα επιστημονικά
συνέδρια και δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά κύρους της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Παράλληλα μέρος των αποτελεσμάτων σε εκλαϊκευμένη μορφή δημοσιεύθηκε σε περιοδικά
ενημέρωσης των κτηνοτρόφων στο εσωτερικό της χώρας και έτυχε ιδιαίτερου πρακτικού
ενδιαφέροντος.
• Διοικητικές θέσεις
Διατέλεσε για περισσότερο από τέσσερα χρόνια μέλος του Συμβουλίου και για τρία χρόνια
Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και για τρεις περίπου μήνες μέλος της
Συγκλήτου του Ιδρύματος.
• Άλλες δραστηριότητες
Ενεργό μέλος:
-Του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας- Θράκης.
-Του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).
-Της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (ΕΖΕ).
-Της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας.
• Ερευνητικά δραστηριότητα
•
Πεπτικότητα και ενεργειακή αξία ζωοτροφών. Χρησιμοποίηση υποπροϊόντων στη διατροφή των
αγροτικών ζώων.
Βελτίωση της θρεπτική αξίας χαμηλής ποιότητας ζωοτροφών με τη χρησιμοποίηση προϊόντων
βιοτεχνολογίας (ένζυμα, οξινιστές κ.α.)
Ανατροφή και ανάπτυξη αγροτικών ζώων.
Παραγωγή προϊόντων βιολογικής κτηνοτροφίας.
Χημικές αναλύσεις και εκτίμηση της θρεπτικής αξίας βοσκήσιμης ύλης.
Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας βοσκών και λειμώνων.
Χρησιμοποίηση αιθέριων ελαίων στη διατροφή των αγροτικών ζώων.
Χρησιμοποίηση φυσικού ζεόλιθου στη διατροφή των αγροτικών ζώων.
• Εργασίες & δημοσιεύσεις
Περιοδικά με κριτές
1. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2003. Επίδραση της προσθήκης διαφόρων επιπέδων οξινιστή στα
παραγωγικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής. Γεωτεχνικά
Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 14, Τεύχος 4/2003.
2. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Λ. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΙΜΑΜΙΔΟΥ και Α. ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ,
2003. Η οξίνιση της τροφής ως Βιολογικός Παράγοντας Υγείας και Παραγωγικότητας Ορνίθων
Αυγοπαραγωγής. Γεωπονικά. Τόμος 1:6-8.
3. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΣΙΝΑΠΗΣ Ε και Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2003. Γενετικοί Παράγοντες που επηρεάζουν την
ποιότητα του κρέατος των χοίρων (Βιβλιογραφική ανασκόπηση). Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής
Επιστήμης, τεύχος 31 σ. 15-33.
4. Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι., ΙΜΑΜΙΔΟΥ Α., ΠΑΠΑ Β. και Β. ΝΤΟΤΑΣ, 2003. Χλωριδική και
χημική σύνθεση της βοσκήσιμης ύλης των βοσκοτόπων του Νομού Φλωρίνης και η σημασία τους
στην ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας. Γεωπονικά. Τόμος 2. Ένθετο τεύχος 408.
5. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Α. ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, 2003. Επίδραση του βαμβακόσπορου στην ανάπτυξη
και γονιμότητα αμνάδων φυλής Σερρών. Γεωπονικά, τόμος 1:2-5.
6. Ι. NIKOLAKAKIS, D. BANAKIS, P. FLOROU-PANERI, V. DOTAS, I. GIANNENAS AND N. BOTSOGLOU, 2003.
Effect of dried tomato pulp on performance and carcass characteristics of growing quails. Arch.
Geflugelk, 2003, 67 (3), 1-5.
7. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΤΟΤΑΣ Δ., ΜΠΑΝΑΚΗΣ Δ., ΠΟΥΠΟΥΛΗΣ Κ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ., 2004. Επίδραση
της ξηρής πούπλας τομάτας στη διατροφή παχυνόμενων ορτυκιών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής
Επιστήμης, τεύχος 32, σελ. 43-54.
8. N. BOTSOGLOU, G. PAPAGEORGIOU, I. NIKOLAKAKIS, P. FLOROU-PANERI, I. GIANNENAS, V. DOTAS
AND E. SINAPIS, 2004. Effect of Dietary Dried Tomato Pulp on Storage Stability of Japanese quail
meat. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2004, 52 2982-2988.
9. Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΜΗΤΡΑΚΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Δ. ΝΗΤΑΣ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2005. Η επίδραση της
προσθήκης δενδρολίβανου και εκχυλίσματος ρίγανης στις αποδόσεις και την ποιότητα του αυγού
ο
ορνίθων αυγοπαραγωγής. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Τεύχος 33 . σ. 19-31.
10. Δ. ΔΕΡΒΙΣΗΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Δ. ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2005.
Επίδραση αιθερίων ελαίων ρίγανης, αρωματικών φυτών και άπεπτων ολιγοσακχαριτών στις
παραγωγικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του σφαγίου ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Γεωτεχνικά
Επιστημονικά Θέματα 2/2005, τόμος 16, Σειρά VI, σ. 31-42.
11. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Μ. ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΙΜΑΜΙΔΟΥ, Π. ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ,
2005. Επίδραση σπερμάτων μπιζελιού στη διατροφή παχυνόμενων ορνιθίων. Επιθεώρηση
Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Δεκέμβριος 2005, τεύχος 34, σελ. 51-64.
12. P. FLOROU-PANERI, I. NIKOLAKAKIS, I. GIANNENAS, A.KOIDIS, E. BOTSOGLOU, V. DOTAS and I.
MITSOPOULOS, 2005, Hen performance and egg quality as affected by dietary oregano essential oil
and a- tocopheryl acetate supplementation. International Journal of Poultry Science 4 (7) xx-xx, 2005.
13. N. BOTSOGLOU, P. FLOROU-PANERI, I. NIKOLAKAKIS, I. GIANNENAS, V. DOTAS, E. BOTSOGLOU AND S.
AGGELOPOULOS, 2005. Effect of dietary Saffron (Crocus sativus) on the Oxidative Stability of Egg Yolk.
Brithsh Poultry Science. Volume 46, Number 6 (December 2005), pp 701-707(7).
14. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Α. ΙΜΑΜΙΔΟΥ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, 2006.
Ποιοτική κατάταξη και διαμόρφωση τιμής σφαγίων βοοειδών στο Νομό Θεσσαλονίκης. «Γεωπονικά»
Τόμος 1:7-11. Ένθετο τεύχους 422.
15. Α. ΚΑΣΣΗ, Α. ΠΑΤΣΙΑ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και Δ.
ΝΤΟΤΑ, 2006. Αποδόσεις και χαρακτηριστικά σφαγίου ορνιθίων κρεοπαραγωγής με σιτηρέσια στα
οποία έγινε προσθήκη μίγματος οργανικών οξέων. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Σειρά 6,
τόμος 17, τεύχος 2/2006.
16. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΓΚΑΡΣΕΝ Α., ΝΤΟΤΑΣ Β., ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ Α. ΙΜΑΜΙΔΟΥ, 2006. Αντικατάσταση
σογιαλεύρου με κτηνοτροφικό μπιζέλι στο σιτηρέσιο ορνίθων ενδιάμεσου κρεοπαραγωγικού τύπου.
Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Σεπτέμβριος 2006, τεύχος 35. σελ. 43-60.
17. P. FLOROU- PANERI, D. DOTAS, I. MITSOPOULOS, V. DOTAS, E.N. BOTSOGLOU, I. NIKOLAKAKIS, 2006.
Effect of feeding ground rosemary and a- tocopheryl acetate on hen performance and egg quality.
Journal of Poultry Science. Vol 43 (2006), No 2, p. 143-149.
18. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, ΦΛΩΡΟΥ- ΠΑΝΕΡΗ Π., Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, 2007. Παραγωγικές ιδιότητες και
χαρακτηριστικά ποιότητας του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής με σιτηρέσια προοδευτικά
αυξανόμενης περιεκτικότητας σε κτηνοτροφικό ρεβίθι. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ιούνιος
2007, τεύχος 36, σελ. 3-14.
19. Β. ΝΤΟΤΑΣ, Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, , Δ. ΝΤΟΤΑΣ & Α. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 2007. Διαιτητική
αξιολόγηση σπερμάτων κτηνοτροφικού μπιζελιού και χρήση τους σε σιτηρέσια ορνίθων
αυγοπαραγωγής. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, τεύχος 37, σελ. 3-17.
20. Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΖΙΩΓΑΝΑΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2008. Προτάσεις
αναδιάρθρωσης και χρηματοδότησης στη χοιροτροφία σε συνάρτηση με την προέλευση του
γενετικού υλικού. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα Vol: 19- Issue 1- No 1/2008, p. 4-15.
21. Ευθυμίου, Μ., Ντότας, Β., Νικολακάκης, Ι., Γουρδουβέλης, Δ. και Δ. Ντότας, 2012. Αποδόσεις και
ποιοτικά χαρακτηριστικά αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής στα σιτηρέσια των οποίων προστέθηκε
φυσικός ζεόλιθος. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 41: 45-54..
22. Α. Κλησιάρχη, Α., Ντότας, Β., Νικολακάκης, Ι., Καργόπουλος, Α., Μητσόπουλος, Ι. και Δ. Ντότας, 2012.
Επίδραση του φυσικού ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθου) στις αποδόσεις, τα χαρακτηριστικά του σφάγιου
και την ποιότητα της στρωμνής ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 41:
19-30.
23. Ντότας, Β., Νικολακάκης, Ι., Κλησιάρχη, Α., Γουρδουβέλης, Δ., Μητσόπουλος, Ι. και Λ. Χατζηζήσης,
2012. Η επίδραση της προσθήκης φυσικού ζεόλιθου στην πεπτικότητα σιτηρεσίων κρεοπαραγωγών
ορνιθίων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 41: 31-44.
24. D. GOURDOUVELIS, DOTAS V., NIKOLAKAKIS I., PAPANIKOLAOU K., HATZIZISIS L., DOTAS D., 2012.
Energy value and amino acid bioavailability of faba been seeds in broilers diets. Journal of Agricultural
Sciences & Technology, Volume 2, No 2A, 2012, 161-167.
25. Α. ΠΑΤΣΗ, ΝΤΟΤΑΣ, Β., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι., ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & Λ. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ, 2013. Αποδόσεις και
ποιοτικά χαρακτηριστικά αυγών ορνίθων στο σιτηρέσιο των οποίων έγινε αντικατάσταση του
σογιαλεύρου από καρπούς κτηνοτροφικού κουκιού. Έγινε δεκτή και θα δημοσιευθεί στο προσεχές
τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης».
26. Nikolakakis, I., Dotas, V., Kargopoulos, A., Hatzizisis, L., Dotas, D. and Z. Ampas, 2013. Effect of natural
zeolite (clinoptilolite) on the performance and litter quality of broiler chickens. Turkish Journal of
Veterinary & Animal Sciences. V. 37, pp. 682-687.
27. Nikolakakis, Ι., E. Bonos, E. Kasapidou, A. Kargopoulos, P. Mitliagka, 2014. Effect of dietary sesame
seed hulls on broiler performance, carcass traits and lipid oxidation of the meat. It was accepted by
the Editorial Board for publication in the ‘Archiv für Geflügelkunde’. It will be published in issue 2 of
volume 78 (April 2014).
28. Β. ΝΤΟΤΑΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ε. ΜΟΡΚΟΥΤΙΝΗ, Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & Δ.
ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ, 2014. Επίδραση διατροφικής προσθήκης οξικής α- τοκοφερόλης ή αλεσμένων
φύλλων και βλαστών θυμαριού (Thymus boissieri Hal) σε παραγωγικά και αναπαραγωγικά
χαρακτηριστικά χοίρων. Έγινε δεκτή και θα δημοσιευθεί στο προσεχές τεύχος του επιστημονικού
περιοδικού «Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης».
29. Β. ΝΤΟΤΑΣ, Ν. ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΒΑΤΖΙΑΣ & Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
2014. Επίδραση διατροφικής προσθήκης οξικής α- τοκοφερόλης ή αλεσμένων φύλλων και βλαστών
δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis L) σε παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά
χοίρων. Έγινε δεκτή και θα δημοσιευθεί στο προσεχές τεύχος του επιστημονικού περιοδικού
«Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης».
30. Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ & Λ. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ. Διαιτητική αξιολόγηση αλεύρου
σπόρων ελαιοκράμβης σε σιτηρέσια χοίρων. Έγινε δεκτή και θα δημοσιευθεί στο προσεχές τεύχος
του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης».
31. V. DOTAS, V.A. BAMPIDIS, I. NIKOLAKAKIS, G. VATZIAS, I. MITSOPOULOS, D. LAZARI, D. DOTAS, 2014.
Effects of dietary dried tea leaves (siderites scardica Griseb.) and a-tocopheryl acetate
supplementation during late gestation and lactation on sow performance and offspring growth.
Στάλθηκε για δημοσίευση σε διεθνές αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό με κριτές.
• Πρακτικά/ ανακοινώσεις συνεδρίων
Πρακτικά συνεδρίων
1. K. PAPANIKOLAOU, C. ROUKOS, V. PAPPA- MICHAILIDOU, I. NIKOLAKAKIS, (2003), ‘Plant biodiversity
in the Greek subalpine-alpine rangelands. International Symposium. Animal Productions and Natural
Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas’, June 5-7, 2003, Ioannina, Greece.
2. D. GALAMATIS, DERVISIS, D., DOTAS, V., AGGELOPOULOS, S., NIKOLAKAKIS, I. AND D. DOTAS, 2008.
Performance and carcass characteristics broilers as affected by the replacement of antibiotics and
anticoccidials with oregano essential oils, aromatic plants and prebiotics. Has beecn accepted as a
st
poster presentation in 1 Mediterranean Summit of WPSA, advances and Challenges in Poultry
Science. 7-10 May 2008. Porto Carras, Chalkidiki, Greece.
3. Α.GARSEN, DOTAS, V., ANASTASIADOU, M., NIKOLAKAKIS, I., MITSOPOULOS, I. AND D. DOTAS, 2008.
Performance and carcass characteristics of broilers as affected by the replacement of soybean meal
st
with chicpea (cicer arietinum L.). Has been accepted as a poster presentation in 1 Mediterranean
Summit of WPSA Advances anδ Challenges in Poultry Science. 7-10 May 2008. Porto Carras, Chalkidiki,
Greece.
4. D. DERVISIS, GALAMATIS, D., DOTAS, V., NIKOLAKAKIS, I., ANASTASIADOU, M., MELISSAS, A., DOTAS,
D., 2008. Oregano essential oil and prebiotics as in-feed additives and their effect on the performance
and carcass quality of broilers. Πρακτικά 2
ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Διεπιστημονικής Εταιρίας
Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.) με θέμα «Σύγχρονες Διατροφικές Προκλήσεις για την
Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων» Παρουσιάστηκε ως poster. Θεσσαλονίκη, 6-8 Ιουνίου 2008, Ρ12.
5. Ε. ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Μ., ΚΛΗΣΙΑΡΧΗ, Α., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι., ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. και Δ.
ΝΤΟΤΑΣ. 2008. Κοτόπουλο με γλυκάνισο και μελισσόχορτο: Μια εναλλακτική προσέγγιση στη
διατροφή των πουλερικών με στόχο την αντικατάσταση των «προσθετικών» στις ζωοτροφές με
αρωματικά φυτά. Ημερίδα του ΕΘΙΑΓΕ με θέμα: «Τα ελληνικά αρωματικά φυτά: περιβάλλον,
διατροφή, τέχνη και πολιτισμός» Παρουσιάστηκε ως poster. 8 Ιουνίου 2008.
6. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, ΠΕΤΡΟΥ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Μ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι. ΚΑΙ Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2008.
Σύσταση λιπώδους ιστού στήθους και μηρού σφαγίου ορνιθίων, στα σιτηρέσια των οποίων
πραγματοποιήθηκε προσθήκη σπορελαίων και αντικατάσταση σογιαλεύρου με κτηνοτροφικό
ο
μπιζέλι. Προφορική παρουσίαση στο 2 Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Διατροφικές Προκλήσεις
για την Ασφάλεια και Ποιότητα των Τροφίμων». 6-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008, Ο27- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Ξενοδοχείο
MAKEDONIA PALACE.
7. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΣΤΑΝΟΓΙΑΣ Γ., ΚΑΙ Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, 2011. Τα αρωματικά φυτά ως παράγοντες
υγείας και παραγωγικότητας των αγροτικών ζώων. Παρουσιάστηκε ως poster.
ο
3 Πανελλήνιο
Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής 4 Φεβρουαρίου 2011, HELEXPO Θεσσαλονίκης.
8. PATSI, A., DOTAS, V., SOSSIDOU, E., KIANAS, S., HATZIZISIS, l., NIKOLAKAKIS, i., and D. DOTAS, 2012.
Performance and egg quality of layers as affected by the dietary replacement of soybean meal with
rd
th
fava beans (Vicia Faba L.). 3 MPS & 6 IPC CONFERENCE. 26-29 March 2012. Alexandria- Egypt.
9. Α. Καργόπουλος, Σ. Βαρελάς, Θ. Παρίσης, Α. Κεσίδης, Ζ. Καγκελίδου και Ι. Νικολακάκης, 2013.
Χρησιμοποίηση φλοιών σπόρου σουσαμιού στη διατροφή ορνίθων ενδιάμεσου κρεοπαραγωγικού
Ο
τύπου. Παρουσιάστηκε ως poster. 4
Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής.
HELEXPO Θεσσαλονίκης.
10. Α. Καργόπουλος, Α. Κεσίδης, Θ. Παρίσης, Α. Συνοδινός, Ζ. Καγκελίδου και Ι. Νικολακάκης, 2013. Η
χρησιμοποίηση
φλοιών
σπόρων
σουσαμιού
στο
σιτηρέσιο
κρεοπαραγωγών
ορνιθίων.
Ο
Παρουσιάστηκε ως poster. 4 Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής. HELEXPO
Θεσσαλονίκης.
11. Α. Καργόπουλος1, Β. Ντότας1, Ι. Νικολακάκης1, Ζ. Άμπας2, Δ. Ντότας, 2013. Επίδραση της
συμμετοχής εγχώριας προέλευσης ελαιοκραμβάλευρου στην πεπτικότητα ενέργειας, αζωτούχων και
ο
ινωδών ουσιών σιτηρεσίων παχυνόμενων χοίρων. 4 Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής
Παραγωγής. HELEXPO Θεσσαλονίκης.
Ανακοινώσεις συνεδρίων
1. Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι., ΜΗΤΡΑΚΟΣ Π., ΝΤΟΤΑΣ Β. και Α. ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, 2003. Αρωματικά
φυτά στη διατροφή των ορνίθων αυγοπαραγωγής. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική
έκδοση Νο 28.
2. Δ. ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι., ΝΤΟΤΑΣ Δ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. και Α. ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, 2003. Τα
εκχυλίσματα των αρωματικών φυτών και τα πρεβιοτικά στη διατροφή των ορνιθίων κρεοπαραγωγής.
Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική έκδοση Νο 28.
3. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2004. Αποδόσεις
και χαρακτηριστικά αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής με σιτηρέσια προοδευτικά αυξανόμενης
ο
περιεκτικότητας σε κτηνοτροφικό ρεβίθι σε υποκατάσταση σογιαλεύρου εκχύλισης. 20 Ετήσιο
Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας. Τρίπολη 6-8 Οκτωβρίου 2004.
4. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Φ. ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ, Μ. ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Δ. ΡΟΥΚΑΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, 2004.
ο
Θρεπτική αξία κτηνοτροφικού μπιζελιού στη διατροφή παχυνόμενων ορνιθίων. 20
Ετήσιο
Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας. Τρίπολη 6-8 Οκτωβρίου 2004.
5. Α. ΚΑΣΣΗΣ, Α. ΠΑΤΣΙΑΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, 2004. Αποδόσεις και
χαρακτηριστικά σφαγίου ορνιθίων κρεοπαραγωγής με σιτηρέσια που περιέχουν μίγμα οργανικών
ο
οξέων. 20 Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας. Τρίπολη 6-8 Οκτωβρίου
2004.
6. Β. ΝΤΟΤΑΣ, ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Α., ΓΚΑΡΣΕΝ, Α., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι., ΝΤΟΤΑΣ, Δ. και Ν. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ,
2005. Διαιτητική αξιολόγηση κτηνοτροφικού μπιζελιού και χρήση του σε σιτηρέσια ορνίθων
ο
αυγοπαραγωγής. Ανακοινώθηκε προφορικά στο 21 Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ που
πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, 5-7 Οκτωβρίου 2005. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, Ειδική
Έκδοση 30:46-47.
7. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΓΑΥΓΙΔΗΣ, Κ. ΜΟΣΙΟΥ, Α. ΙΜΑΜΙΔΟΥ, Α.
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, 2005. Αντικατάσταση σογιαλεύρου με κτηνοτροφικό μπιζέλι «Όλυμπος» στη
ο
διατροφή ορνίθων ενδιάμεσου κρεοπαραγωγικού τύπου. Παρουσιάστηκε στο 1
Πανελλήνιο
Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής. Πρακτικά. Άρτα. 2-4 Ιουνίου 2005.
8. Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Μ. ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, Μ. ΒΙΤΣΑΡΑ, Π. ΚΩΣΤΟΥΛΑ, Α. ΙΜΑΜΙΔΟΥ, Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.
ΡΟΥΚΑΣ, 2005. Αντικατάσταση σογιαλεύρου με κτηνοτροφικό μπιζέλι «Όλυμπος» στη διατροφή
ορνιθίων ενδιάμεσου κρεοπαραγωγικού τύπου. Παρουσιάστηκε στο 1
ο
Πανελλήνιο Συνέδριο
Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής. Πρακτικά. Άρτα. 2-4 Ιουνίου 2005.
9. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Π. ΦΛΩΡΟΥ- ΠΑΝΕΡΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Ν.
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2006. Φαινομενική και πραγματική μεταβολίσιμη ενέργεια και
διαθεσιμότητα αζωτούχων ουσιών του κτηνοτροφικού ρεβιθιού και μπιζελιού σε κρεοπαραγωγά
ο
ορνίθια. Παρουσιάστηκε στο 10 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο. 16-19 Φεβρουαρίου 2006,
Ξενοδοχείο «Χίλτον», Αθήνα.
10. Π. ΦΛΩΡΟΥ- ΠΑΝΕΡΗ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Ε. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ,
Ν.Α. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, 2006. Η επίδραση του δενδρολίβανου και της οξικής α-τοκοφερόλης που
προστίθενται στα σιτηρέσια αυγοπαραγωγών ορνίθων στις αποδόσεις και την ποιότητα του αυγού.
ο
Παρουσιάστηκε στο 10 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο. 16-19 Φεβρουαρίου 2006, Ξενοδοχείο
«Χίλτον», Αθήνα.
11. Ν. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, Π. ΦΛΩΡΟΥ- ΠΑΝΕΡΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Η. ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Ε.
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 2006. Η επίδραση του κρόκου (crocus sativus L.) που προστίθεται
στο σιτηρέσιο αυγοπαραγωγών ορνίθων στην οξειδωτική σταθερότητα της λεκίθου του αυγού.
ο
Παρουσιάστηκε στο 10 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο. 16-19 Φεβρουαρίου 2006, Ξενοδοχείο
«Χίλτον», Αθήνα.
12. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, Α. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ & Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ, 2006.
Πεπτικότητα ενέργειας και διαθεσιμότητα αζωτούχων ουσιών και αμινοξέων κτηνοτροφικού
ρεβιθιού σε σιτηρέσια κρεοπαραγωγών ορνίθων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική
Έκδοση Νο 11. Δεκέμβριος 2006.
13. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Α. ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΝΤΟΤΑΣ,
2006. Αποδόσεις και χαρακτηριστικά σφαγίου κρεοπαραγωγών ορνιθίων με σιτηρέσια προοδευτικά
αυξανόμενης περεκτικότητας σε κτηνοτροφικό ρεβύθι, σε αντικατάσταση σογιαλεύρου. Επιθεώρηση
Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική Έκδοση Νο 11. Δεκέμβριος 2006.
14. Β. ΝΤΟΤΑΣ, Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Α. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2007.
Επίδραση διατροφικής προσθήκης οξικής α- τοκοφερόλης ή αλεσμένων φύλων ελιάς στα
παραγωγικά χαρακτηστικά και την ποιότητα του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής. Ανακοινώθηκε στο
ετήσιο συνέδριο της ΕΖΕ, 3-5 Οκτωμβρίου, Βόλος. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική
Έκδοση Νο 33. Δεκέμβριος 2007.
15. Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, Α. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.
ΜΠΙΚΟΣ, 2007. Τυπολογία χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων βάσει ζωοτεχνικών παραμέτρων: η
επίδραση τους στη διαμόρφωση βέλτιστου οικονομικού αποτελέσματος. Ανακοινώθηκε στο ετήσιο
συνέδριο της ΕΖΕ, 3-5 Οκτωμβρίου, Βόλος. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική Έκδοση Νο
33. Δεκέμβριος 2007.
16. Α. ΓΚΑΡΣΕΝ, Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Α. ΠΕΤΡΟΥ, Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2007.
Σύσταση λιπώδους ιστού σφαγίου κρεοπαραγωγικών ορνιθίων στα σιτηρέσια των οποίων
πραγματοποιήθηκε προσθήκη μίγματος αραβοσιτέλαιου- φοινικέλαιου και αντικατάσταση
αραβοσίτου- σογιάλευρου με κτηνοτροφικό ρεβίθι. Ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο της ΕΖΕ, 3-5
Οκτωβρίου, Βόλος. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική Έκδοση Νο 33. Δεκέμβριος 2007.
17. Ε. ΜΟΡΚΟΥΤΙΝΗ, Ν. ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ, Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2007.
Παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά εγγύων- θηλαζουσών χοίρων, στα σιτηρέσια των
οποίων προστέθηκε οξική α – τοκοφερόλη ή αλεσμένα φύλα και βλαστοί θυμαριού (thymus boisseri
hal). Ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο της ΕΖΕ, 3-5 Οκτωμβρίου, Βόλος. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής
Επιστήμης. Ειδική Έκδοση Νο 33. Δεκέμβριος 2007.
18. ΜΕΡΑ, Α., ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ, Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Μ., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι., ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. και Δ.
ΝΤΟΤΑΣ, 2008. Παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά εγκύων- θηλαζουσών χοίρων, στα
σιτηρέσια των οποίων προστέθηκε δενδρολίβανο, ρίγανη ή αιθέριο έλαιο της. 24
ο
Ετήσιο
Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Άρτα, 15-17/10/2008. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Ειδική
Έκδοση Νο 34. Δεκέμβριος 2008.
19. Α. ΚΛΗΣΙΑΡΧΗ, ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ, Δ., ΝΤΟΤΑΣ, Β., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Ι., ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Α., ΝΤΟΤΑΣ, Δ., 2009.
Πεπτικότητα σιτηρεσίων κρεοπαραγωγικών ορνιθίων κατά την προσθήκη διαφόρων επιπέδων
φυσικού ζεόλιθου και ενός προσροφητικού μυκοτοξινών. Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε., Ναύπλιο 8-10
Οκτωβρίου 2009.
20. Μ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΝΤΟΤΑΣ Β., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι., ΓΚΑΡΣΕΝ Α., ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ Δ., ΝΤΟΤΑΣ Δ. 2011. Ο
φυσικός ζεόλιθος, ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα μίγματα διατροφής αυγοπαραγωγών ορνίθων.
ο
Ανακοινώθηκε στο 26 Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (Ε.Ζ.Ε.),
που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα, 5-7 Οκτωβρίου 2011.
21. Β. ΣΧΟΙΝΑ, Γ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ & Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2013.
Αξιολόγηση μεθόδου ταξινόμησης σφαγίων χοίρου στην Ελλάδα με χρήση συσκευής ταξινόμησης
ο
optigrade. Ανακοινώθηκε στο 28 Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας
(Ε.Ζ.Ε), Φλώρινα, 2-4 Οκτωβρίου 2013.
22. Χ. ΤΟΞΙΔΗΣ, Β. ΝΤΟΤΑΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Δ. ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ, Λ. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ & Δ. ΝΤΟΤΑΣ, 2013.
Επίδραση αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών και βιταμίνης Ε στις αποδόσεις και τα παραγωγικά
ο
χαρακτηριστικά του σφαγίου κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Ανακοινώθηκε στο 28 Ετήσιο Επιστημονικό
Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (Ε.Ζ.Ε), Φλώρινα, 2-4 Οκτωβρίου 2013.