περιφερικο νευρικο συστημα

ΝΕΥΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το νευρικό σύστημα θέτει σε επικοινωνία τον οργανισμό μας με τον έξω
κόσμο. Μοιάζει με τηλεφωνικό δίκτυο, στο οποίο υπάρχει το κέντρο
(εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) και οι γραμμές (νεύρα). Με το νευρικό
σύστημα τα διάφορα όργανα συνδέονται και συνεργάζονται αρμονικά
μεταξύ τους.
Το νευρικό σύστημα αποτελείται από νευρικό ιστό, ο οποίος αποτελείται
από νευρικά κύτταρα (νευρώνες) και από μια ουσία που πληροί τα κενά
μεταξύ των νευρώνων και καλείται (νευρογλοία). Οι νευρώνες αποτελούν
τις λειτουργικές μονάδες του εγκεφάλου. Το νευρικό σύστημα απαρτίζεται
από το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερικό νευρικό σύστημα.
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο
μυελό και ελέγχει τις κινήσεις τις κινήσεις των γραμμωτών μυικών
ινών (των ινών των σκελετικών μυών), οι οποίοι υπάγονται στη θέλησή
μας.
Το περιφερικό νευρικό σύστημα απαρτίζεται από τα νεύρα που
κατανέμονται στο σώμα.
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1) Κεντρικό Νευρικό Σύστημα:
Εγκέφαλος + Νωτιαίος Μυελός
2) Περιφερικό Νευρικό Σύστημα:
Περιφερικά νεύρα και υποδοχείς
ερεθισμάτων
• ΝεύραΚάντε
(πολλές
νευρικές
ίνες
κλικ για
να επεξεργαστείτε
τον υπότιτλο του υποδείγματος
που ξεκινούν από τον
εγκέφαλο και το νωτιαίο
μυελό και διανέμονται σε
όλο το σώμα)
• Νευρικά γάγγλια
ΝΕΥΡΩΝΕΣ
Η βασική μονάδα του νευρικού συστήματος, ο νευρώνας (το νευρικό
κύτταρο), έχει δομικά χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από όλους
τους άλλους τύπους κυττάρων του σώματος.
Το βασικό υπόδειγμα της δομής όλων των νευρικών κυττάρων είναι το
εξής:
Το σώμα του κυττάρου περιέχει ένα πυρήνα και εκτελεί τις γενικές
λειτουργίες της ζωής.
Στο ένα
άκρο
υπάρχει τον
έναςυπότιτλο
αριθμόςτου
μικρών
διακλαδώσεων
Κάντε
κλικτου
γιακυττάρου
να επεξεργαστείτε
υποδείγματος
γνωστοί ως δενδρίτες. Αυτοί δίνουν τις πληροφορίες ή νευρικές ώσεις
στο νευρικό κύτταρο.
Μια μεγάλη, μακριά διακλάδωση στο άλλο άκρο του κυττάρου, γνωστή
ως νευράξονας ή νευρίτης, που μεταφέρει πληροφορίες ή νευρικές
ώσεις από ένα νευρικό κύτταρο σε ένα άλλο, δηλάδη στους δενδρίτες
ενός άλλου κυττάρου στη νευρική σύναψη.
ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ
Νευροδιαβιβαστής είναι μια χημική ουσία που
απελευθερώνεται από μια νευρική απόληξη και μεταφέρει
την ώση σε άλλα παρακείμενα κύτταρα (ντοπαμίνη,
σεροτίνη, ακετυλχολίνη, αδρεναλίνη).
Ένα Κάντε
είδοςκλικ
νευροδιαβιβαστών
βρίσκεται
μόνο στον
για να επεξεργαστείτε που
τον υπότιτλο
του υποδείγματος
εγκέφαλο καλείται εγκεφαλίνες. Οι εγκεφαλίνες ελέγχουν
την ολοκλήρωση (ακεραιότητα) της αισθητικής
πληροφόρησης που σχετίζεται με τον πόνο.
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ημισφαίρια
ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ν.Σ.
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
στέλεχος
παρεγκεφαλίδα
εγκεφαλικές συζυγίες
ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ Ν.Σ.
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ
νωτιαία νεύρα
γάγγλια
Κάντε κλικ
τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΑΥΤΟΝΟΜΟ
ΝΣ.για να επεξεργαστείτε
ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ
(ή φυτικό Ν.Σ.)
ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ή νευροφυτικό ελέγχει τη λειτουργία των
οργάνων που δεν ελέγχονται από τη θέληση μας.
Τα νευρικά κύτταρα είναι τελικά διαφοροποιημένα κύτταρα τα οποία δεν
έχουν ικανότητα πολλαπλασιασμού και επομένως τα νεκρά νευρικά κύτταρα
δεν αντικαθίστανται.
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
1) Τελικός εγκέφαλος
2) Διεγκέφαλος
3) Οπίσθιος εγκέφαλος
(Προμήκης, γέφυρα,
παρεγκεφαλίδα)
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
1) Έλεγχος κινήσεων
2) Ανώτερη επεξεργασία αισθητικών ερεθισμάτων
3) Ανώτερες λειτουργίες (μάθηση, μνήμη, δημιουργικότητα κλπ)
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΛΟΒΟ
1) Μετωπιαίος (κίνηση, ανώτερες λειτουργίες σκέψης, προφορικός λόγος)
2) Βρεγματικός (ολοκλήρωση αισθητικών ερεθισμάτων, γραπτός λόγος)
3) Κροταφικός (ολοκλήρωση ακουστικών ερεθισμάτων)
4) Ινιακός (ολοκλήρωση οπτικών ερεθισμάτων)
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
1) Θάλαμος: Αδρή επεξεργασία αισθητικών ερεθισμάτων (πόνος, αφή,
θερμότητα)
2) Υποθάλαμος: Ομοιοστασία οργανισμού – λειτουργίες αυτόνομου ΝΣ
(έλεγχος υπόφυσης, μεταβολισμός, θερμοκρασία, ισορροπία ύδατος,
πρόσληψη τροφής, ύπνος)
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ
•
Στέλεχος (μεσεγκέφαλος, γέφυρα, προμήκης)
•
Ακουστικά και οπτικά αντανακλαστικά, ρύθμιση καρδιακής λειτουργίας,
αρτηριακής πίεσης και συχνότητας αναπνοών, αντανακλαστικά εμέτου, βήχα,
πταρμού, λόξυγγα, κατάποσης
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
Μεσεγκέφαλος
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ
Κέντρο ρύθμισης και συντονισμού των κινήσεων και της ισορροπίας του
σώματος
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
•
•
Σύνδεση εγκεφάλου με εκτελεστικά όργανα και περιβάλλον
Κέντρο αντανακλαστικών
Οπίσθια σκέλη
Φαιά ουσία
Λευκή ουσία
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
Νωτιαία νεύρα
Πρόσθια σκέλη
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
•
•
Εγκεφαλικά νεύρα
Νωτιαία νεύρα
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συμπαθητικό
Παρασυμπαθητι
κό
(διέγερση σε
συνθήκες
μάχης/φυγής
-“fight or
flight”) Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
Τα αισθητήρια
προσλαμβάνο
υν και
μεταδίδουν
στον εγκέφαλο
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
πληροφορίες
από το
εξωτερικό
περιβάλλον
ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Μετάδοση
οπτικού
ερεθίσματος:
Οπτικό νεύρο
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος 
Οπτικό χίασμα

Ινιακός λοβός
ΟΣΦΡΗΣΗ
Οσφρητικά νημάτια
Οσφρητικοί υποδοχείς
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΑΚΟΗ
Έξω αυτί
Μέσο αυτί
Έσω αυτί
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΓΕΥΣΗ
Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος
ΝΕΥΡΩΝΑΣ





Ο νευρώνας είναι η λειτουργική μονάδα του ΝΣ.
Είναι διεγέρσιμα κύτταρα, που σημαίνει ότι μπορούν
να δημιουργήσουν μεγάλα, γρήγορα ηλεκτρικά
σήματα που καλούνται δυναμικά δράσης.
Αποτελούνται από το κυτταρικό σώμα, το νευράξονα
και τους δενδρίτες.
Το κυτταρικό σώμα περιέχει τον πυρήνα και τα
περισσότερα κυτταρικά οργανύλια. Επιτελεί όλες τις
κυτταρικες λειτουργίες όπως τα υπόλοιπα κύτταρα
[πρωτεινοσύνθεση και κυτταρικό μεταβολισμό].
Αν και έχουν πυρήνα, ο νευρώνας χάνει την ικανότητα
αναπαραγωγής.
Νευρώνας =
Νευρικό
κύτταρο
Δενδρίτες: Επαφή με άλλους δενδρίτεςμεταφορά μηνύματος
Νευράξονας: Μπορεί να φτάνει το 1 μέτρο
καταλήγει σε δενδρίτες
ΝΕΥΡΩΝΑΣ-ΔΕΝΔΡΙΤΕΣ


Οι δενδρίτες εκφύονται από το κυτταρικό
σώμα και λαμβάνουν μηνύματα από
άλλους νευρώνες σε εξειδικευμένες
συνδέσεις που λέγονται συνάψεις.
Στη σύναψη ο προσυναπτικός νευρώνας
απελευθερώνει μια νευροδιαβιβαστική
ουσία που συνήθως επικοινωνεί με το
δενδρίτη ή το κυτταρικό σώμα ενός
μετασυναπτικού νευρώνα.
Νευρώνας =
Νευρικό
κύτταρο
Δενδρίτες: Επαφή με άλλους δενδρίτεςμεταφορά μηνύματος
Νευράξονας: Μπορεί να φτάνει το 1 μέτρο
καταλήγει σε δενδρίτες
ΝΕΥΡΩΝΑΣ-ΝΕΥΡΑΞΟΝΑΣ



Ο νευρώνας έχει και ένα άλλο κλάδο που
εκφύεται από το κυτταρικό σώμα που λέγεται
νευράξονας ή νευρική ίνα. Σε αντίθεση με
τους δενδρίτες, ο νευράξονας στέλνει
πληροφορίες.
Η λειτουργία του είναι η γρήγορη μετάδοση
πληροφοριών
σε
σχετικά
μεγάλες
αποστάσεις με τη μορφή ηλεκτρικού
δυναμικού.
Η
κατάληξη
του
νευράξονα
είναι
εξιδεικευμένη
στην
απελευθέρωση
νευροδιαβιβαστη
Τύποι νευρώνων ανάλογα με τον αριθμό και το μήκος
των νευραξόνων (νευριτών, νευρικών ινών)
Συνάψεις
Νευροδιαβιβαστές = Μόρια στις συνάψεις
Λειτουργική κατάταξη των
νευρώνων


Απαγωγοί νευρώνες:μεταφέρουν τα ερεθίσματα
απο το ΚΝΣ στα εκτελεστικά όργανα. Το κυτταρικό
σώμα και οι δενδρίτεσ βρισκονται στο ΚΝΣ ενώ ο
νευράξονας αφήνει το ΚΝΣ και γίνεται μέρος του
ΠΝΣ καθώς «ταξιδεύει» για να νευρώσει το
εκτελεστικό όργανο.
Προσαγωγοί νευρώνες:μεταφέρουν πληροφορίες
από τους αισθητικούς ή σπλαχνικούς υποδοχείς στο
ΚΝΣ. Ο νευράξονας καταλήγει στο ΚΝΣ.
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Αποτελείται από νευρώνες που παρέχουν
επικοινωνία μεταξύ ΚΝΣ και οργάνων σε όλο το
σώμα. Λειτουργικά διαιρείται σε προσαγωγό και
απαγωγό σκέλος.
Νευρώνες του προσαγωγού σκέλους μεταφέρουν
πληροφορίες από τα όργανα στο ΚΝΣ.
Λειτουργική διαίρεση νευρώνων
•
Αισθητικοί
•
Συνδετικοί
•
Κινητικοί
Αισθητικοί
Οι νευρώνες αυτοί παραλαμβάνουν τα
μηνύματα από την περιφέρεια ,δηλαδή, τα
διάφορα μέρη του σώματος και τα μεταφέρουν
για επεξεργασία στο κέντρο δηλαδή στον
εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό
Συνδετικοί
•
•
•
Διαμορφώνουν τα κυκλώματα στον εγκέφαλο και το
νωτιαίο μυελό.
Μεταφέρουν τα μηνύματα από τους αισθητικούς
νευρώνες στις κατάλληλες περιοχές στον εγκέφαλο
ή τον νωτιαίο μυελό
Μεταφέρουν μηνύματα από την μία περιοχή του
εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού στην άλλη και
τελικά στους αρμόδιους εκτελεστικούς ή κινητικούς
νευρώνες.
Κινητικοί
Οι νευρώνες αυτοί μεταφέρουν τα μηνύματα
από τον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό στα
διάφορα εκτελεστικά όργανα του σώματος.
Κεντρικό
Περιφερικό
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αποτελείται από 12 ζεύγη κρανιακών νεύρων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Οσφρητικό
→Όσφρηση
Οπτικό
→Όραση
Κοινό κινητικό
Τροχιλιακό
→Κίνηση μυών Οφθαλμού
Απαγωγό
Τρίδυμο
→Μύες Μάσησης
Προσωπικό
→Μύες Προσώπου
Ακουστικό
→Ακοή και Ισορροπία
Γλωσσοφαρυγγικό→Μύες φάρυγγα
Πνευμονογαστρικό →Όργανα
Παραπληρωματικό →Στερνοκλειδομαστοειδής και
τραπεζοειδείς μύες
ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
•
•
Σύνδεση εγκεφάλου με εκτελεστικά όργανα και περιβάλλον
Κέντρο αντανακλαστικών
Οπίσθια σκέλη
Φαιά ουσία
Λευκή ουσία
Νωτιαία νεύρα
Πρόσθια σκέλη
ΟΠΙΣΘΙΑ ΡΙΖΑ
ΠΡΟΣΘΙΑ ΡΙΖΑ
ΕΝΑ ΖΕΥΓΟΣ
ΝΩΤΙΑΙΩΝ ΝΕΥΡΩΝ
ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ




Το νευρικό σύστημα διαιρείται σε δύο βασικά
ανατομικά μέρη: το ΚΝΣ και ΠΝΣ.
Το ΚΝΣ δέχεται και επεξεργάζεται πληροφορίες από τα
αισθητικά όργανα και τα σπλάχνα για να καθορίσει τι
συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και στο
εσωτερικό.
Το ΚΝΣ επεξεργάζεται τις πληροφορίες, αποφασίζει και
στέλνει οδηγίες σε συγκεκριμένα όργανα (μυς και
ενδοκρινείς αδένες) για την εκτέλεση συγκεκριμένων
εντολών.
Το ΚΝΣ επίσης είναι το κέντρο της μάθησης, της
μνήμης, του συναισθήματος, της σκέψης, της γλώσσας
και άλλων σύνθετων λειτουργιών.
4. ΤΡΟΧΙΛΙΑΚΟ
1. ΟΣΦΗΤΙΚΟ
2. ΟΠΤΙΚΟ
5. ΑΠΑΓΩΓΟ
3. ΚΟΙΝΟ
ΚΙΝΗΤΙΚΟ
6. ΤΡΙΔΥΜΟ
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
9. ΓΛΩΣΣΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ
8. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
11. ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
10. ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΤΣΡΙΚΟ
12. ΥΠΟΓΩΣΣΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
•
•
•
Αυτά τα 12 ζεύγη διανέμονται σε 31-32 ζεύγη
νωτιαίων νεύρων, τα οποία ξεκινούν από το
νωτιαίο μυελό και καταλήγουν στον κορμό και
τα άκρα.
Είναι μικτά (αισθητικά και κινητικά)
Υποδιαιρούνται σε α) 8 αυχενικά, β) 12
θωρακικά, γ) 5 οσφυϊκά, δ) 5 ιερά και ε) 1-2
κοκκυγικά
Λειτουργική διαίρεση νευρώνων
•
Αισθητικοί
•
Συνδετικοί
•
Κινητικοί
Αισθητικοί
Οι νευρώνες αυτοί παραλαμβάνουν τα
μηνύματα από την περιφέρεια ,δηλαδή, τα
διάφορα μέρη του σώματος και τα μεταφέρουν
για επεξεργασία στο κέντρο δηλαδή στον
εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό
Συνδετικοί
•
•
•
Διαμορφώνουν τα κυκλώματα στον εγκέφαλο και το
νωτιαίο μυελό.
Μεταφέρουν τα μηνύματα από τους αισθητικούς
νευρώνες στις κατάλληλες περιοχές στον εγκέφαλο
ή τον νωτιαίο μυελό
Μεταφέρουν μηνύματα από την μία περιοχή του
εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού στην άλλη και
τελικά στους αρμόδιους εκτελεστικούς ή κινητικούς
νευρώνες.
Κινητικοί
Οι νευρώνες αυτοί μεταφέρουν τα μηνύματα
από τον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό στα
διάφορα εκτελεστικά όργανα του σώματος.
ΟΔΟΙ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
ΠΟΝΟΥ
Σωματοαισθητήριος
Φλοιός
Θάλαμος
Υποθάλαμος
Δικτυωτός
σχηματισμός
Δέρμα
Εγκεφαλικό
Στέλεχος
Γάγγλιο
Οπίσθιο
ρίζας
Ανιούσα Νεονωτιαία
θαλαμική οδός
Κεντρικό
Περιφερικό
Γενικοί όροι


Στο ΚΝΣ: κυτταρικά σώματα νευρώνων
αθροίζονται σε πυρήνες, οι νευράξονες
ταξιδεύουν μαζί σε ομάδες που
λέγονται οδοί.
Στο ΠΝΣ: τα κυτταρικά σώματα
νευρώνων αθροίζονται σε γάγγλια και
οι νευράξονες αθροίζονται σε νεύρα.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
1) πυραμιδικό σύστημα
2)το σύστημα του περιφερικού (κατώτερου)
κινητικού νευρώνα
3) εξωπυραμιδικό σύστημα
4) παρεγκεφαλίδα
ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Είναι σύστημα νευρώνων με κυτταρικά
σώματα που βρίσκονται κατά κύριο λόγο
στον κινητικό φλοιό, στο πίσω μέρος του
μετωπιαίου λοβού αντιστοιχα με την
πρόσθια κεντρική έλικα και με το βάθος
της κεντρικής αύλακας.
Οι νευράξονες των νευρικών κυττάρων
από όλη την έκταση του κινητικού φλοιού
καθώς συγκλίνουν στο βάθος του
ημισφαιρίου σχηματίζουν τον ακτινωτό
στέφανο.
Περνούν μεταξύ θαλάμου και βασικών
γαγγλίων και συνεχίζουν ως πυραμιδικό
δεμάτιο
σε
όλο
το
μήκος
του
εγκεφαλονωτιαίου άξονα.

Το δεμάτιο χιάζεται στον προμήκη και οι ίνες
καταλήγουν:
1) στα πρόσθια κέρατα του ΝΜ
2)Και ίνες στους κινητικούς πυρήνες του
εγκεφαλικού στελέχους.

ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΟΔΟΣ
Εσω κάψα



Στον κινητικό φλοιό σε κάθε πλάγιο
αντιπροσωπεύεται το αντίθετο πλάγιο του
σώματος με σαφή τοπογραφική κατανομή.
«ανθρωπάριο Penfield». Το κεφάλι είναι στο
κατώτερο και τα πόδια στο ανώτερο μέρος του
κινητικού φλοιού και είναι ανάλογη σε έκταση
με τη λειτουργική σπουδαιότητα του
αντίστοιχου τμήματος του σώματος. Η περιοχή
του χεριού και του αντίχειρα είναι η
μεγαλύτερη.
Στο
εγκεφαλικό
στέλεχος
διαδοχικά
αποχωρίζονται οι πυραμιδικές ίνες που

.
Τα κινητικά κύτταρα των πρόσθιων κεράτων
όπου καταλήγουν οι πυραμιδικές ίνες
αποτελούν τα κυτταρικά σώματα των
περιφερικών κινητικών νευρώνων νεύρωση
των γραμμωτών μυών.
ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΟΔΟΣ
Οπίσθια σκέλη
Φαιά ουσία
Λευκή ουσία
Νωτιαία νεύρα
Πρόσθια σκέλη
ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Επεκτείνεται από τον εγκεφαλικό φλοιό μέχρι το
νωτιαίο μυελό με ενδιάμεσους σχηματισμούς
πυρήνων σε αλληλοεπικοινωνία και εξάρτηση.
Είναι σύνθετο ανατομικό και λειτουργικό κινητικό
σύστημα που βρίσκει εκδήλωση όχι μόνο σε
πρόκληση αλλά και σε ρύθμιση των κινήσεων και του
μυικού τόνου.
Οι κυριότεροι εξωπυραμιδικοί πυρήνες είναι τα
βασικά γάγγλια, οι υποθαλάμιοι πυρήνες, ο ερυθρός
πυρήνας, η μέλαινα ουσία, μέρος του θαλάμου και ο
δικτυωτός σχηματισμός.
ΘΑΛΑΜΟΣ
Μέλαινα ουσία
Ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Συμβάλλει στην επιτέλεση των εκούσιων
κινήσεων.
Παίζει σχεδόν αποκλειστικό ρόλο στην
πρόκληση των αυτόματων κινήσεων.
Συμβάλλει στη ρύθμιση του μυικού τόνου
και της κινητικής και στατικής ισορροπίας
του σώματος
.

.
Βλάβη του εξωπυραμιδικού συστήματος έχει
σαν αποτέλεσμα την κατάργηση της
ανασταλτικής του δράσης με αποτέλεσμα
αύξηση του μυικού τόνου με επιπτώσεις στη
στατική και κινητική λειτουργία των μυών.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ


Πολλά από τα κλινικά χαρακτηριστικά
εξωπυραμιδικών νόσων οφείλονται σε
διαταραχή
ισορροπίας
στη
δραστηριότητα των χολινεργικών και
ντοπαμινεργικών
νευρώνων
και
υποδοχέων τους.
Νόσος Parkinson. Υπάρχει ανεπάρκεια
ντοπαμίνης στη μέλαινα ουσία και στη
μελανοραβδωτή οδό. Υπερισχύει η
χολινεργική δράση με αποτέλεσμα
κατάργηση των ανασταλτικών μηχνισμών.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ Ή
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ




Αποτελείται από τους α-κινητικούς νευρώνες με
κυτταρικά σώματα στα πρόσθια κέρατα του ΝΜ και
στους κινητικούς πυρήνες του εγκεφαλικού
στελέχους.
Φέρνουν σε επικοινωνία το ΚΝΣ και τους μυς.
Δέχονται
επιδράσεις
από
το
πυραμιδικό,
εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα και το
νωτιαίο ρυθμιστικό μηχανισμό.
Ο α-κινητικός νευρώνας αποτελεί τον τελικό σταθμό
για την επιτέλεση κινήσεων και τη διατήρηση του
τόνου και της τροφικότητας των μυών.




ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:βασική λειτουργική μονάδα της
μυικής δραστηριότητας. Κάθε νευρική ίνα που
περιέχεται σε ένα νεύρο και αντιστοιχεί στο νευράξονα
ενός α-κινητικού νευρώνα, με την άφιξη της στο μυ
διακλαδίζεται σε κλωνία που νευρώνουν μια ομάδα
μυικών ινών (50-200). Ο κινητικός νευρώνας (σώμα και
νευράξονας) και οι μυικές ίνες που νευρώνονται από τα
τελικά κλωνία αποτελούν μια κινητική μονάδα.
ΤΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ: τα σημεία επαφής των
τελικών κλωνίων ενός νευράξονα στις μυικές ίνες
ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΣ: ακετυλχολίνη
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.σύσπαση μυικής ίνας από τη διαφορά
ηλεκτρικού δυναμικού.
Ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ


Οι α-κινητικοί νευρώνες των πρόσθιων
κεράτων του ΝΜ αποτελούν την τελική
κοινή οδό για κινητική δραστηριότηταπου
διοχετεύουν ώσεις στους γραμμωτούς
μυς.
Επηρεάζονται από τα πυραμιδικά
δεμάτια, από το εξωπυραμιδικό σύστημα
και από ρυθμιστικούς μηχανισμούς μέσω
των γ-κινητικών νευρώνων.
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ
Κέντρο ρύθμισης και συντονισμού των κινήσεων και της ισορροπίας του
σώματος