4η Απόφαση απόσπασης από το 1ο Νοσ. ΙΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-0ΗΦ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 7-8-13
Αριθ. Πρωτ. : 20302
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3, ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας : 11521
Πληροφορίες : Σ. Αθούσας
e-mail : [email protected]
Τηλ. : 213-2010444
Fax : 213-2010435
ΘΕΜΑ : Απόσπαση υπαλλήλων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007
β) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007
γ) Τις διατάξεις του Κεφ. Β των άρθρων 4 και 25 του Ν. 4024/2011
δ) Τις διατάξεις του άρθρο ένατο παρ. 16 του Ν. 4057/2012
ε) Την αρ. 26/18-7-2013 (θ.2ο ) (θ.3ο ) (θ.4ο ) (θ.5ο ) (θ.6ο ) (θ.7ο ) αποφάσεις του Δ. Σ. του «Γ.Ν.Α.
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
στ) Την αρ. 258/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ζ)Την αρ.22/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ. του «Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
η)Την αρ. 6/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
θ)Την αρ.28/23/7/13 (θ.21ο ) απόφαση του Δ.Σ. του «Γ.Ν.Α. ΚΑΤ-Ε.Κ.Α.»
ι)Την αρ.32/25/7/13 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ια) Τις επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας των νοσοκομείων υποδοχής.
Αποφασίζουμε
Την απόσπαση του παρακάτω, μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού και λοιπού
προσωπικού από το Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (προερχόμενο από το 1 ο νοσοκομείο του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ.) νοσοκομειακή μονάδα του ενιαίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
«Γ.Ν.Α.
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών, ως εξής :
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-0ΗΦ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΟΥ
–
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ – ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΟΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΓΚΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΒΕΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΜΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΜΗΝΑΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΝΝΑ
ΚΟΥΚΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΖΕΡΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΑΡΟΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-0ΗΦ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ –
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ –
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ –
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΑΟΥΤΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΝΑΝΟΥΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ
ΝΑΣΣΗ ΜΑΝΘΑ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΚΟΥΜΠΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΣΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-0ΗΦ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΥΕ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΟΥΡΛΗ ΤΣΙΩΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΑΒΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΔΟΞΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΖΑΤΖΗ ΑΝΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΤΕΝΤΟΜΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΘΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΠΡΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-0ΗΦ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΗΜΑΓΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΤΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΛΑΔΑ ΜΑΡΘΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΛΑΓΓΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΛΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Η μισθοδοσία των ανωτέρω κατά την διάρκεια της απόσπασής τους θα βαρύνει την
υπηρεσία υποδοχής
ης
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-0ΗΦ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ (ενυπόγραφα από νοσοκομείο προέλευσης)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ3)