ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ 1η ΔΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 19-03-2014
Αριθ. Πρωτ. : 7253
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΑΞΗ
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3, ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας : 11521
Πληροφορίες : Στράτος Αθούσας
e-mail : [email protected]
Τηλ. : 213-2010444
Fax : 213-2010435
ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού,
προσωπικού στην 1η Δ.Υ.Πε. Αττικής.
νοσηλευτικού,
παραϊατρικού
και
λοιπού
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
α) τις διατάξεις του άρθρου 16,17 του ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες διατάξεις».
β) την αρ. Γ.Π./οικ. 16339/18-02-2014 (Β΄376) «Χωροταξική Κατανομή, ανά
Υγειονομική
Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες μεταφέρονται και
εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της Χώρας»
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 (Α΄81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) την αρ. Δ11/οικ. 6783/18-2-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , περί
αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ανατολικής Αθήνας.
ε) τις αιτήσεις των υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, περί
αποδοχής της μεταφοράς τους στην 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
στ) την αρ. Γ.Π./οικ. 18936/ 26-02-2014 (Β΄485) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Σύσταση
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού,
στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών».
ζ) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
1
αποφασίζουμε
μετατάσσουμε
από
19-03-2014
το
κατωτέρω
μόνιμο
ιατρικό/οδοντιατρικό,
νοσηλευτικό,
παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αθήνας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, α) σε κενές οργανικές θέσεις
κλάδου ΠΕ ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και β) σε κενές
οργανικές θέσεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, που συστάθηκαν με την
αρ. Γ.Π./οικ. 18936/26-02-2014 (Β΄485) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σκοπό αυτό, με την ίδια
εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, ως ακολούθως :
ΙΑΤΡΙΚΟ/ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΜΠΝΤΕΛΧΑΜΙΝΤ ΖΟΥΧΕΡ του ΑΜΠ
ΒΑΛΗΝΔΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟ
ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩ
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΡΟ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚ
ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΒΑΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ ΖΩΗ του ΔΗΜ
ΜΠΟΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΒΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑ
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΛΕ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΒΕΛ
ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ
ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑ
ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΘΕΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ-ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚ
ΑΓΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΛΗ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΘΑ
ΑΡΓΥΡΙΔΑΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑ του ΠΑΥ
ΚΛΑΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Νοσηλευτικής, Τραυματιοφορέων)
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
6
7
ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΚΡΙΒΗ του ΣΠΥ
8
9
10
11
12
13
14
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΑΡ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝ
ΓΚΡΙΛΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩ
ΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΩΜ
ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του
ΔΙΟ
15
16
17
18
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤ
ΔΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΤΡΙ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ΕΣΕΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝ
ΖΙΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΩΤ
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑ
ΘΩΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΘΑ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΝΙΚ
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΠΟ
ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑ
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝ
ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑ
ΚΙΚΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΥ
ΚΟΡΙΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΜΙΧ
ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΝΙΚ
ΚΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΝΙΚ
37
38
ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑ του ΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥ
39
40
41
ΛΑΖΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑ
ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του ΝΙΚ
42
43
44
45
ΛΟΖΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΔΗΜ
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΝΙΚ
ΜΑΣΤΟΡΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΕΥΑ
ΜΑΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Νοσηλευτικής, Τραυματιοφορέων)
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Νοσηλευτικής, Τραυματιοφορέων)
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Επιμελητών, Ιματισμού, κτλ)
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
(Διοικητικού-Λογιστικού)
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Νοσηλευτικής, Τραυματιοφορέων)
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Νοσηλευτικής, Τραυματιοφορέων)
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Επιμελητών, Ιματισμού, κτλ)
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
3
46
47
ΜΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣ
ΜΙΚΕΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝ
ΜΠΑΤΣΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΑΛΕ
ΜΠΕΚΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΠΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΑΝΔ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ του ΠΕΤ
ΝΤΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝ
ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑ
ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΥΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ του ΕΥΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
ΠΕΠΠΑ ΑΣΤΕΡΩ του ΔΗΜ
ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝ
ΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩ
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤ
ΡΩΠΑΙΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΝΑ του ΝΙΚ
ΣΕΧΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑ
ΣΤΑΙΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ του ΓΕΩ
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙ
ΤΖΑΧΡΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝ
ΤΖΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑ
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚ
ΤΟΥΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΒΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΧΑΡ
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ
ΤΣΙΜΑ ΑΓΝΗ του ΧΑΡ
85
86
87
88
89
ΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑ
ΦΛΕΣΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΦΡΟΔ του ΓΕΩ
ΦΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΟΔΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
(Διοικητικού-Λογιστικού)
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Νοσηλευτικής, Τραυματιοφορέων)
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
4
90
91
92
93
94
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩ
ΧΑΣΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΝΙΚ
ΧΟΥΝΤΑ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥ-ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ του
ΕΥΔ
95
96
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Επιμελητών, Ιματισμού, κτλ)
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Επιμελητών, Ιματισμού, κτλ)
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Περίληψη της πράξης αυτής να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 1ης Υ.Πε. Αττικής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ3)
5