ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 77.901

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 77.901/1/2012
κατόπιν εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 83/21.08.2012 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Δ.Τ.
Α.Μ.Κ.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
(*)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 ABAZI
LIRIM
SAMI
Ζ 2227183
21097300996
21/9/1973
105
2 ABAZI
3 TATA
LIRIM
STELO
SAMI
IRAKLI
Ζ 2227183
ΑΙ 513958
21097300996
02084801832
21/9/1973
2/8/1948
106
105
4 ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΑ 084665
07087403312
7/8/1974
111
5 ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΑ 084665
07087403312
7/8/1974
117
6 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ 115261
01127900643
12/5/1979
105
7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
8 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
12 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
13 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΟΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΟΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ 115261
ΑΚ 115261
ΑΚ 115261
Χ 067082
Χ 676326
ΑΚ 115942
ΑΚ 115942
01127900643
01127900643
01127900643
05078000782
04087603207
12059000989
12059000989
12/5/1979
12/5/1979
12/5/1979
5/7/1980
4/8/1976
12/5/1990
12/5/1990
106
111
117
117, 111, 128
107, 111, 117
105
106
14 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
15 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
16 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
17 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
18 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
19 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
20 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
21 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΟΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΚ 115942
ΑΚ 050431
ΑΚ 050431
ΑΚ 050431
ΑΚ 050431
ΑΚ 050431
ΑΗ 538313
ΑΗ 538313
12059000989
31088404194
31088404194
31088404194
31088404194
31088404194
03086503590
03086503590
12/5/1990
31/8/1984
31/8/1984
31/8/1984
31/8/1984
31/8/1984
3/8/1965
3/8/1965
117
110
111
113
114
117
116
117
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή 3ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΗΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΗΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ & ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Σελίδα 1 από 8
22 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΗ 538313
03086503590
3/8/1965
120
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ‐ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
23 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ 504312
06118601407
6/11/1986
111
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ
24 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
28 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
29 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
30 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
31 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
32 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
33 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
34 ΒΑΡΛΑΜΟΥ
35 ΒΕΗ
36 ΒΛΑΣΕΡΟΥ
37 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
38 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
39 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
40 ΓΕΓΑΚΗΣ
41 ΓΕΓΑΚΗΣ
42 ΓΕΓΑΚΗΣ
43 ΓΕΓΑΚΗΣ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ 504312
ΑΙ 501288
ΑΙ 501288
ΑΙ 501288
ΑΚ 050850
ΑΚ 050850
ΑΚ 050850
ΑΚ 050850
ΑΚ 050850
ΑΚ 050850
Σ 712225
Χ 185133
Ν 311556
ΑΖ 564047
ΑΖ 564047
ΑΖ 564047
ΑΕ 568837
ΑΕ 568837
ΑΕ 568837
ΑΕ 568837
06118601407
20065701698
20065701698
20065701698
21126602370
21126602370
21126602370
21126602370
21126602370
21126602370
17108203088
1302760082
08055801602
01118300167
01118300167
01118300167
20088003312
20088003312
20088003312
20088003312
6/11/1986
20/6/1957
20/6/1957
20/6/1957
1/1/1966
1/1/1966
1/1/1966
1/1/1966
1/1/1966
1/1/1966
17/10/1982
13/2/1976
8/5/1958
2/11/1983
2/11/1983
2/11/1983
20/8/1980
20/8/1980
20/8/1980
20/8/1980
117
108
122
123
101
102
105
106
111
117
117, 111
107
107
111
115
117
105
106
111
117
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
44 ΓΕΓΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ 568837
20088003312
20/8/1980
118
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ‐ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
45 ΓΕΓΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ 568837
20088003312
20/8/1980
119
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ‐ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ 568837
Μ 335801
Μ 335801
ΑΗ 142686
ΑΗ 142686
ΑΗ 142686
ΑΗ 142686
ΑΗ 142686
Χ 059126
ΑΙ 629666
ΑΙ 629666
Χ 152001
20088003312
14086502011
14086502011
02017900206
02017900206
02017900206
02017900206
02017900206
19128603248
03077001166
03077001166
15128702329
20/8/1980
14/8/1965
14/8/1965
2/1/1979
2/1/1979
2/1/1979
2/1/1979
2/1/1979
19/12/1986
3/7/1970
3/7/1970
15/12/1987
120
111
117
111
112
113
115
117
112
111
117
110
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ‐ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΓΕΓΑΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΓΚΟΛΤΣΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 2 από 8
58 ΔΑΜΙΑΝΟΣ
59 ΔΑΜΙΑΝΟΣ
60 ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΗ 598590
ΑΗ 598590
ΑΗ 598590
16076201835
16076201835
16076201835
12/6/1962
12/6/1962
12/6/1962
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΛΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ 714315
Π 669806
Ξ 404796
Ξ 404796
Ξ 404796
Ξ 404796
Χ 553424
Χ 553424
Ρ 508902
Μ 253636
21039402579
28077403286
04076803115
04076803115
04076803115
04076803115
11068802484
11068802484
07027003362
24045802139
10/1/1989
28/7/1974
3/6/1968
3/6/1968
3/6/1968
3/6/1968
11/6/1988
11/6/1988
7/2/1970
24/4/1954
71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ 106542
16028403109
16/2/1984
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Σ 737266
ΑΚ 022837
ΑΚ 022837
ΑΕ 153298
ΑΕ 153298
Σ 150090
Σ 150090
Σ 150090
Χ 318195
Χ 318195
Ξ 403469
Ξ 403469
ΑΑ 084729
ΑΑ 084729
ΑΑ 084729
09048600309
25077700596
25077700596
13038802107
13038802107
05076102085
05076102085
05076102085
17128802224
17128802224
31016903127
31016903127
16037600406
16037600406
16037600406
9/4/1986
25/7/1977
25/7/1977
13/3/1988
13/3/1988
5/7/1961
5/7/1961
5/7/1961
17/12/1988
17/12/1988
31/1/1969
31/1/1969
16/3/1976
16/3/1976
16/3/1976
114
111, 117, 124, 125, 128, 129
101
102
126
127
111
114
117
111
117
114
115
111
112
117
87 ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ 580301
22058703368
22/5/1987
105
88
89
90
91
92
93
94
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ 580301
Χ 580301
Χ 580301
ΑΒ 662791
ΑΒ 662791
ΑΒ 662791
Χ 067008
22058703368
22058703368
22058703368
01015670794
01015670794
01015670794
04108601545
22/5/1987
22/5/1987
22/5/1987
14/10/1956
14/10/1956
14/10/1956
4/10/1986
106
111
117
101
102
103
105
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΑΣ
ΔΗΜΑΣ
ΔΗΜΑΣ
ΔΗΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ
ΔΙΟΜΗΔΗ
ΔΡΙΒΑΣ
ΖΑΒΟΥ
ΖΑΝΙΚΑΣ
ΖΑΝΙΚΑΣ
ΖΑΡΙΔΑΚΗ
ΖΑΡΙΔΑΚΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΘΥΜΙΑΤΗ
ΘΥΜΙΑΤΗ
ΘΥΜΙΑΤΗ
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ
108
122
123
124, 106, 107, 125, 128, 129
117
101
102
105
106
111
117
111
128
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Π.Ε.Ι.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Π.Ε.Ι.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Π.Ε.Ι.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η/Υ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η/Υ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΔΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΔΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Σελίδα 3 από 8
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ
ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ
ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΙΠΤΣΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΥΒΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΑΠΟΡΔΕΛΗ
ΚΑΠΟΡΔΕΛΗ
ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ
ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ
ΚΑΡΠΕΤΑ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Χ 067008
Χ 067008
Χ 067008
Χ 067151
Χ 067151
Χ 067151
Λ 169943
Λ 169943
ΑΒ 577373
ΑΒ 577373
ΑΒ 577373
Χ 157689
Σ 292240
Χ 934592
ΑΕ 612147
ΑΕ 612147
Ρ 52306
Ρ 52306
ΑΖ 008114
ΑΖ 008114
Χ 580180
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΕΠΕΤΖΗ
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΙΟΠΕΞΙΔΗΣ
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΡΦΕΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
Σ 077971
ΑΑ 083824
Χ 580486
Χ 580486
Χ 580486
Χ 580486
Ξ 407215
ΑΗ 038455
04108601545
04108601545
04108601545
12048600303
12048600303
12048600303
01015361759
01015361759
01015543133
01015543133
01015543133
2209881263
06088200404
13108701320
01016229377
01016229377
21093790460
21093790460
04027403643
04027403643
30077003744
21067201349
31107700671
31107700671
31107700671
31107700671
13087203298
24027600287
4/10/1986
4/10/1986
4/10/1986
12/4/1986
12/4/1986
12/4/1986
7/9/1953
7/9/1953
17/1/1955
17/1/1955
17/1/1955
22/9/1988
6/8/1982
13/10/1987
2/11/1962
2/11/1962
21/3/1979
21/3/1979
4/2/1974
4/2/1974
30/7/1970
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
106
113
114
111
113
117
101
102
101
106
108
110
124, 125, 128, 129
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
27/8/1980
21/6/1972
31/10/1977
31/10/1977
31/10/1977
31/10/1977
13/8/1972
24/2/1976
116
117
118
119
120
121
111, 113, 117
105
106
111
117
108, 122, 123
107
101
102
111
117
111
117
114
103
104
105
106
108
115
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 2ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ‐ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ‐ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ‐ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
Σελίδα 4 από 8
135
136
137
138
ΚΙΤΣΟ
ΚΙΤΣΟ
ΚΙΤΣΟ
ΚΙΤΣΟ
ΜΗΤΣΟ
ΜΗΤΣΟ
ΜΗΤΣΟ
ΜΗΤΣΟ
ΝΙΚΟΛΑ
ΝΙΚΟΛΑ
ΝΙΚΟΛΑ
ΝΙΚΟΛΑ
ΑΚ 206457
ΑΚ 206457
ΑΚ 206457
ΑΚ 206457
06015702514
06015702514
06015702514
06015702514
6/1/1957
6/1/1957
6/1/1957
6/1/1957
101
102
106
107
139 ΚΟΛΟΒΟΣ
140 ΚΟΝΤΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π 767433
ΑΚ 068399
17037500190
14058401812
17/3/1975
14/5/1984
108
141 ΚΟΝΤΟΚΛΩΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ 209672
1/4/1984
108
142 ΚΟΝΤΟΚΛΩΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ 209672
1/4/1984
122
143 ΚΟΝΤΟΚΛΩΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ 209672
1/4/1984
144
145
146
147
ΚΟΡΡΕΣ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ 225011
Χ 631446
Χ 631446
Ξ 403685
02037204597
05108203380
05108203380
02086901440
26/7/1972
5/10/1982
5/10/1982
2/8/1969
123
101, 102, 128, 129, 124, 125
111
117
111
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
ΚΟΥΡΟΥΝΗ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΚΩΤΣΙΑΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ
ΚΩΤΣΙΔΟΥ
ΚΩΤΣΙΔΟΥ
ΛΑΖΙΔΗΣ
ΛΑΖΙΔΗΣ
ΛΙΑΠΠΑ
ΛΙΑΠΠΑ
ΛΙΟΡΗ
ΛΙΟΡΗ
ΛΟΥΛΟΥΜΑΡΗ
ΜΑΛΑΓΚΑΡΙΔΗΣ
ΑΝΝΑ
ΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ξ 403685
ΑΕ 111924
ΑΗ 630905
ΑΗ 630905
Χ 722964
Χ 722964
Τ 190696
Τ 190696
Σ 732263
Σ 732263
Ρ 142413
Ρ 142413
Τ 498835
Μ 288315
02086901440
27127103086
09096503397
09096503397
01039001944
01039001944
16018302873
16018302873
15076301629
15076301629
27027900961
27027900961
12098301562
17086703273
2/8/1969
27/12/1971
9/9/1965
9/9/1965
1/3/1990
1/3/1990
16/1/1983
16/1/1983
15/7/1963
15/7/1963
27/2/1979
27/2/1979
12/9/1983
17/8/1967
114
117
101
102
111
117
111
117
105
106
107
111
117, 111
123, 125
162 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΗ 038985
10027303014
10/2/1973
116
163 ΜΑΡΑΓΚΟΥ
164 ΜΑΣΟΥΡΑΣ
165 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ 554642
ΑΒ 319961
ΑΑ 095888
16126902549
20001900011
21109001509
16/12/1969
20/1/1990
21/10/1990
107
124, 125
113
166 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ
167 ΜΑΥΡΑΚΗ
168 ΜΑΥΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ 095888
Χ 580435
Χ 580435
21109001509
08067001563
08067001563
21/10/1990
8/6/1970
8/6/1970
117
111
117
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή 3ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΜΑΖΙ Π.Ε.Ι.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009 Π.Ε.Ι.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009 Π.Ε.Ι.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009 Π.Ε.Ι.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ 2ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΥΤΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ ΜΕ 4 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Σελίδα 5 από 8
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΜΠΟΖΑΣ
ΜΠΟΖΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΙΑΝΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ 262303
ΑΑ 035895
ΑΑ 035895
Χ 067283
ΑΗ 149602
ΑΙ 610907
ΑΑ 012271
ΑΙ 106308
ΑΙ 106308
ΑΙ 106308
ΑΙ 106308
ΑΚ 206312
ΑΚ 206312
24107701336
31038802059
31038802059
30068703237
10115902404
17036504003
02036202527
17127702557
17127702557
17127702557
17127702557
11087303571
11087303571
182 ΜΠΟΜΠΟΥΛΑ
183 ΝΙΚΟΛΑ
184 ΝΙΚΟΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΝΤΜΟΝΤ
ΕΝΤΜΟΝΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΤΣΟ
ΚΩΤΣΟ
05047702161
19095901559
19095901559
185 ΝΙΩΤΗΣ
186 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ
187 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΒ 664714
ΑΗ 090858
ΑΗ 090858
Ρ 100534/06‐
04‐1993
ΑΚ 206158
ΑΚ 206158
07107800539
07067204359
07067204359
7/10/1978
16/1/1972
16/1/1972
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ 068998
Χ 580035
Χ 580035
ΑΖ 500315
ΑΖ 500315
ΑΚ 005825
Σ 508713
Σ 508713
Λ 311444
Φ 051828
Σ 607153
Φ 011318
Φ 011318
Χ 419129
Χ 419129
Χ 419129
Χ 419129
ΑΗ 538948
ΑΗ 598524
ΑΗ 598524
07025503397
30088802308
30088802308
3903789
3903789
18058701262
26098202646
26098202646
23045501188
14018601402
01088102643
27088402808
27088402808
07068402184
07068402184
07068402184
07068402184
13088820348
10027702512
10027702512
22/9/1955
30/8/1988
30/8/1988
21/2/1989
21/2/1989
18/5/1987
26/9/1982
26/9/1982
23/4/1955
14/1/1986
1/8/1981
27/8/1984
27/8/1984
7/6/1984
7/6/1984
7/6/1984
7/6/1984
13/8/1982
10/2/1977
10/2/1977
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΤΑΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΠΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΠΛΑΝΤΖΟΥ
ΠΛΑΝΤΖΟΥ
ΠΛΑΝΤΖΟΥ
ΠΛΑΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΡΑΓΚΑΒΗΣ
ΡΑΓΚΑΒΗΣ
26/10/1977
108
1/3/1988
126
1/3/1988
127
30/6/1987
107
10/11/1959
107
17/3/1965 117, 111, 107, 124, 128
2/3/1962
117, 111, 114
17/12/1977
105
17/12/1977
106
17/12/1977
111
17/12/1977
117
11/8/1973
101
11/8/1973
102
111, 117, 124, 125, 128, 5/4/1977
129
21/6/1959
101
21/6/1959
102
111, 117, 125
101
102
124, 125, 128, 101, 102, 103, 104
111
117
105
117
109
111
117
107, 124, 125, 128, 129
110
114
111
113
105
106
115
116
113, 111, 117
101
102
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΄Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΄Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & Υ/Δ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & Υ/Δ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή 3ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ
Σελίδα 6 από 8
208 ΡΑΓΚΑΒΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
209 ΡΕΝΤΖΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
210
211
212
213
214
215
216
217
ΡΕΝΤΖΗ
ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ
ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ
ΡΗΓΑ
ΡΗΓΑ
ΡΗΓΑ
ΣΑΡΗΠΕΓΙΟΓΛΟΥ
ΣΑΡΗΠΕΓΙΟΓΛΟΥ
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΣΠΑΝΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΣΠΙΘΟΥΡΗ
ΣΠΙΘΟΥΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΚΗΣ
ΑΗ 598524
10027702512
10/2/1977
117
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ 071201
20108702661
20/10/1987
111
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χ 071201
ΑΒ 253515
ΑΒ 253515
ΑΖ 073419
ΑΖ 073419
ΑΖ 073419
ΑΗ 512984
ΑΗ 512984
20108702661
27826202336
27826202336
1303723661
1303723661
1303723661
11067604279
11067604279
20/10/1987
27/2/1962
27/2/1962
13/3/1972
13/3/1972
13/3/1972
19/7/1976
19/7/1976
117
111
117
107
111
117
122
123
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΝΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΝΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΝΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΑ
ΕΛΕΝΑ
ΚΥΡΑΤΣΩ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 091345
ΑΙ 091345
ΑΙ 091345
ΑΙ 091345
Χ 185046
Χ 185046
ΑΗ 112631
ΑΗ 112631
ΑΒ 055454
Σ 292777
ΑΗ 038629
ΑΗ 038629
ΑΗ 038629
Σ 736092
ΑΖ 620901
03078801440
03078801440
03078801440
03078801440
13028701871
13028701871
23018801524
23018801524
12066801668
04126403429
25117403870
25117403870
25117403870
22067501936
20076702750
3/7/1988
3/7/1988
3/7/1988
3/7/1988
13/2/1987
13/2/1987
23/1/1988
23/1/1988
12/6/1968
4/12/1964
25/11/1974
25/11/1974
25/11/1974
22/6/1975
20/7/1967
233 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΕ 111130
19077901130
110
111
113
117
106
111
111
117
111
114
108
111
117
128, 129, 124, 125
108
128, 129, 124, 125, 101, 19/7/1979
102, 105, 106, 108
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
234 ΤΑΡΙΚ
ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΒΕΤ
ΑΙ 002274
23069203000
23/6/1992
105
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
235 ΤΑΡΙΚ
236 ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΤΖΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΙ 002274
Χ 185349
23069203000
1604746245
23/6/1992
16/4/1974
106
124, 125, 128, 129
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
237 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚ 206309
06067100944
6/8/1971
105
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ
238 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚ 206309
06067100944
6/8/1971
106
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ
239 ΤΣΙΛΟΓΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΕ054207
01015665613
3/8/1956
103
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
240 ΤΣΙΛΟΓΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΕ054207
01015665613
3/8/1956
104
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄
Σελίδα 7 από 8
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
ΤΣΙΜΠΡΗ
ΤΣΙΜΠΡΗ
ΤΣΟΜΠΑΝΗ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΤΣΟΥΡΤΗ
ΤΣΟΥΡΤΗ
ΦΑΤΟΛΙΑΣ
ΦΑΤΟΛΙΑΣ
ΦΑΤΟΛΙΑΣ
ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΦΤΥΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ 253845
Ρ 253845
Χ 128298
Π 755604
Π 755604
Σ 658091
Σ 658091
Λ 323451
Λ 323451
Λ 323451
Σ 730623
Σ 730623
ΑΗ 142895
ΑΗ 142895
ΑΗ 142895
Ρ 107231
257 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
258 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
259
260
261
262
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΟΥΣΜΕΡΑ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
263 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
264 ΨΥΡΡΗ
08028002361
08028002361
1503703341
1503703341
03087502328
03087502328
01016228874
01016228874
01016228874
22098100344
22098100344
18057901540
18057901540
18057901540
27097600327
8/2/1980
8/2/1980
14/6/1987
15/3/1978
15/3/1978
3/8/1975
3/8/1975
12/3/1962
12/3/1962
12/3/1962
22/9/1981
22/9/1981
18/5/1979
18/5/1979
18/5/1979
27/9/1976
111
117
111, 113, 117
111
117
111
117
108
122
123
111
117
105
106
114
112
Π 307472
0910500808
9/10/1959
111
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Λ 169051
31056700391
31/5/1967
105
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ 169051
ΑΕ 918317
ΑΖ 620465
Σ 737088
31056700391
07057602562
24048500722
09018300930
31/5/1967
7/5/1976
24/4/1985
9/1/1983
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΖ545218
Χ 436470
02127002505
11038703882
106
117, 111
110
108, 122, 123
105, 106, 109, 124, 125, 2/12/1970
128, 129, 107
11/3/1987
110, 111, 117
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΜΕ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΜΕ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ
Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΚ Η/Υ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΚ Η/Υ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΑΕΙ, ΤΕΙ Ή ΚΑΤΕΕ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
Σελίδα 8 από 8