ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τσρογιάννης Χρήστος
26813 62101
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τσεκούρα Ελένη
26813 62101 26813 62253
Σκορδή Δήμητρα
26813 62131
[email protected]
Τράμπας Κωνσταντίνος
26813 62106
[email protected]
Πατήλας Κωνσταντίνος
26813 62261
[email protected]
Παπάζογλου Χάρης
26810 22811
[email protected]
Λιόντος Νικόλαος
26813 62116
[email protected]
Καραγεώργος Γεώργιος
26813 62220
[email protected]
Νταλάκας Δημήτριος
26813 62265
[email protected]
Μπαλάγκας Γεώργιος
26813 62287
[email protected]
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σερβετάς Ηλίας
26813 62204
[email protected]
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Αθανασίου Δημήτρης
26813 62100
Κοντοδήμα Αναστασία
Δήμος Γεώργιος
26813 62207
26813 62293
[email protected]
Πατσιούρα Κωνσταντίνα
26813 62294
[email protected]
26810 23573
[email protected]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οικονομικών, Κοινωνικής Πολιτικής και Αξιοποίησης
της Δημοτικής Περιουσίας
Παιδείας, Αθλητισμού και Διά Βίου Μάθησης
Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης
Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Προστασίας
Καθαριότητας, Πρασίνου και Προστασίας
Περιβάλλοντος
Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Διοικητικών Υπηρεσιών
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ντεκουμές Γεώργιος
Τόλη Σταυρούλα
Τόσκας Κωνσταντίνος
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Τζαχρήστας Σπυρίδων
26813 62106
Σκορδή Δήμητρα
26813 62131
[email protected]
[email protected]
Παππάς Χρήστος
26813 62107
[email protected]
Μακρής Γεώργιος
26813 62150
[email protected]
Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα
26813 62255
[email protected]
Αρκουμάνης Θανάσης
26810 74615
[email protected]
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Γραφείο Τουρισμού και
Απασχόλησης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Γραφείο Ζωϊκής
Παραγωγής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
26813 62133
[email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
26813 62263
E - MAIL
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Γραφείο
Προγραμματισμού,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανάπτυξης και Οργάνωσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΙΣΜΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΠΕ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ
Κατσούλα Ειρήνη
Βήχας Κωνσταντίνος
ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ
Ρίγανης Βασίλειος
ΦΑΞ
Γραφείο Έκδοσης Αδειών
Δόμησης
Ανδρέου Μαρία
26813 62289
Γέμου - Φώτου Ευσταθία
26813 62286
[email protected]
[email protected]
Ζώης Απόστολος
26813 62198
[email protected]
Σκαμνέλου Κωνσταντίνα
26813 62137
[email protected]
Παπανικολάου Αννίτα
26813 62147
Φλούδα Ελένη
26813 62154
[email protected]
[email protected]
Τζαρή Κωνσταντίνα
26813 62152
[email protected]
Ντεκουμέ Βασιλική
26813 62155
[email protected]
Οικονόμου Ανδρέας
26813 62156
Γεωργούλας Δημήτριος
26813 62195
[email protected]
[email protected]
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Σ ΚΑΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
26813 62153
[email protected]
Τζίμα Ελένη
26813 62247
[email protected]
Τούση Αικατερίνη
26813 62159
[email protected]
26810 72910
Βασιλάκης Βασίλειος
26813 62284 26813 62298
Ρεσίτης Κωνσταντίνος
[email protected]
[email protected]
Λιάγκα Αγγελική
26813 62232
[email protected]
Μάζης Νικόλαος
26813 62239
[email protected]
Τσάκα Ειρήνη
26810 21005
[email protected]
Μωραϊτη Σοφία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τάγκα Ευανθία
Μπαρκαλέξη Δήμητρα
Μάρκου Άννα
[email protected]
26810 23887
26810 21004
26810 23886
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παπαϊωάννου Αικατερίνη
26810 21003
[email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κομηλάγιου Δήμητρα
26813 62271
[email protected]
Λύκου Άννα - Μαρία
26813 62241
[email protected]
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Παλαιοδημου Αθηνά
26813 62270
[email protected]
[email protected]
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μπουραντάς Σπυρίδων
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Μέγα Κωνσταντίνα
26813 62269
Μπακόλας Δημήτριος
26813 62267
[email protected]
Σφήκα Χαριτίνη
26813 62240
[email protected]
Πετσιμέρης Άγγελος
26813 62243
Τσεκούρα Καλλιόπη
26813 62157
[email protected]
[email protected]
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Χασκής Δημήτριος
26813 62273
[email protected]
Πολύζος Κωνσταντίνος
26813 62272
ΕΣΟΔΑ
Χαλάστρας Χρυσοβαλάντης
26813 62273
[email protected]
Ντέμσιας Θεόδωρος
26813 62274
[email protected]
Κίτσιου Βασιλική
26813 62275
Νικολάου Κωνσταντίνος
26813 62135
[email protected]
[email protected]
Μπέκιου Γεωργία
26813 62276
[email protected]
Χρήστου Ζωή
26813 62277
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΤΑΜΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Νάση Μαρία
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Βασιλάκη Μαριάννα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Παλιούρα Ζωή
Γραφείο Αδειοδοτήσεων
Καταστημάτων
Μολώνη Θεοδώρα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Κουτσούμπα Αλεξία
Ληξιαρχείο
Γραφείο Δημοτικής
Κατάστασης
(Δημοτολόγια)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Παπαγεωργίου Σοφία
Γραφείο Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικου
Γραφείο Μισθοδοσίας
Πρωτόκολλο
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ
Γεωργίου Γεώργιος
Χαλιά Μαρία
26813 62266
26813 62282
Μάκη Βέρα
Νούτσου Μαρίνα
Ζιώγα Αμάλια
Αποστολόπουλος Νικόλαος
26813 62244
26813 62299
26813 62297 26813 62296
26813 62212
26813 62213 26813 76789
26813 62203
26183 62238
26813 62207
Δήμος Γεώργιος
26813 62293
Πατσιούρα Κωνσταντίνα
26813 62294
Μέλιου Αργυρώ
Γραφείο Παιδείας και
Πολιτισμού
Αγγέλης Ευάγγελος
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Κοντοδήμα Αναστασία
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
[email protected]
[email protected]
Μάνθος Κωνσταντίνος
Πανουτσου Ευσταθία
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
26813 62139 26813 62141
[email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
26813 62205
[email protected]
26813 62230 26813 62254
[email protected]
[email protected]
Σακκάς Άγγελος
26813 62234
Κοντοστέργιου Αγορίτσα
26813 62229
[email protected]
[email protected]
Παπακίτσος Ζώης
26813 62224
[email protected]
Κακκάβα Αντωνία
[email protected]
26813 62228
[email protected]
Γκανιάτσα Ευαγγελία
26813 62229
[email protected]
Νούτση Μιράντα
26813 62226
[email protected]
Γιαμούρης Ευάγγελος
26813 62225
[email protected]
Ρίζου Ευαγγελία
26813 62229
[email protected]
Μπαλατσούκας Θεόδωρος
26813 62223
[email protected]
Σακκάς Βασίλειος
26813 62236
[email protected]
[email protected]
Σιώζου Αικατερίνη
Λάμπρου Ιωάννης
26813 62235
[email protected]
Δάφνος Γεώργιος
26813 62237
[email protected]
Τσιρώνης Διονύσιος
26813 62227
[email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κύρκος Χρήστος
26813 62505
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ψυχογιός Νικόλαος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΝΑΝΤΙ Κ.Τ.Ε.Υ.Λ.
ΑΡΤΑΣ
Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ
Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ζουμπούλη Χριστίνα
Κεφάλας Κύρκος
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Β.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κ.Ε.Π.
Γρύλλια Σοφία
Γκούβελου Αγγελική
Γαβριήλ Μαριάνθη
Κανελλόπουλος Περικλής
Τραγουδάρα Αναστασία
26813 62501
26810 21516
26810 21517
26813 62506 26810 21518
26813 62503
26813 62504
Αντωνίου Κωνσταντίνος
26813 21507
Γκαμπένη Λαμπρινή
26813 60214
Παλαιοσπύρου Αλεξάνδρα
Καλιαρντά Βασιλική
Δημολένη Βασιλική
Θέμελης Λάμπρος
Νούλα Παναγιώτα
Τσινέρης Ηλίας
Ευθυμίου Μαρία
Ευθυμίου Ευάγγελος
Μπαγιώργου Κωνσταντινιά
Μωραϊτη Ανθή
26813 60211
26810 72717
[email protected]
26813 60722 26810 85603
[email protected]
26813 60016 26810 81777
[email protected]
26813 60928 26810 51138 [email protected]
Μασούρα Βάια
26813 62006 26813 62010
ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ
Σταύρου Σταύρος
26813 60726 26810 85603
Νάστου Βασιλική
26833 60015 26810 81777
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΔΗΚΕΔΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΤΑΙΩΝ) ΚΔΑΠ - ΚΔΑΔ ΜΕΑ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
26810 71830
Γιαμούρης Ευάγγελος
Καλαμπόκης Αθανάσιος
26813 60921 26810 51138
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. (Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού)
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - 26810 24441
ΔΕΥΑΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΡΤΑΣ) 26810 70140 / 78768 - φαξ: 27810 23518
Βιολογικός Καθαρισμός - 26810 71629
[email protected]
26813 62040 26813 62020
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
[email protected]
Δημοτικό Κολυμβητήριο - 26810 28670
Δημοτικό Ωδείο - 26810 73595 / φαξ: 26810 73592
ΑΔΑΕ ΟΤΑ (ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.)
26810 78840
Δημοτική Πινακοθήκη "Γιάννης Μόραλης" - 26810 24946
Δημοτικό Ραδιόφωνο - 26810 77333
ΚΑΠΗ - 26810 70165
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ο.Γ.Α.
26813 62105