Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Αγιάς
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
21465
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 1
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
25
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 1 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Ελασσόνας
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 5
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
21763
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
21764
21765
21766
21767
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
70
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
50
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΛΙΒΑΔΙΟΥ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
10
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 2 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Κιλελέρ
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 2
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
29835
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
29837
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
10
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
10
2.100,00 Ωράριο: 07:00-15:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΟΧΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 3 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Λαρισαίων
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 46
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
26
"ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
26
"ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
27
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
"ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
27
ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
(Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
2,5 ετών
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
2,5 ετών
28
2.100,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΟΧΙ
6
2.800,00 Ωράριο: 07:15-15:15
Σίτιση: ΟΧΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
"ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
28
2.100,00 Ωράριο: 07:15-15:15
Σίτιση: ΟΧΙ
97
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 06:30-17:00
Σίτιση: ΟΧΙ
97
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
30
2.100,00 Ωράριο: 06:30-17:00
Σίτιση: ΟΧΙ
21697
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ
ΝΤΙΤ"
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
70
2.100,00 Ωράριο: 06:30-17:00
Σίτιση: ΟΧΙ
129
<Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
13
3.500,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 770
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 770
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: 07:00-15:00
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 440
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:
ΤΟΥΜΠΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ,
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 440
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:
ΤΟΥΜΠΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ,
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 770
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
(ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ
ΒΟΛΟΥ, ΤΟΥΜΠΑ, ΝΙΚΑΙΑΣ)
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 4 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Λαρισαίων
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 46
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.
129
<Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1599
"Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
6
2.800,00 Ωράριο: 07:30-21:00
Σίτιση: ΟΧΙ
1599
"Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
28
2.100,00 Ωράριο: 07:30-21:00
Σίτιση: ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
5162
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
22
2.100,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΟΧΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
20164
ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ BABYCOLLEGE
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
20
2.100,00 Ωράριο: 08:00-14:00
Σίτιση: ΟΧΙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231
ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
"SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ 2,5 ετών
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
28
3.500,00 Ωράριο: 06:30-16:30
Σίτιση: ΝΑΙ
20231
ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
"SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ έως την ηλικία εγγραφής τους
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
35
2.800,00 Ωράριο: 06:30-16:30
Σίτιση: ΝΑΙ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 20261
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
40
2.100,00 Ωράριο: 07:30-14:30
Σίτιση: ΟΧΙ
ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ- 2,5 ετών
ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ- έως την ηλικία εγγραφής τους
ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
7
2.800,00 Ωράριο: 08:00-16:00
Σίτιση: ΟΧΙ
10
2.100,00 Ωράριο: 08:00-16:00
Σίτιση: ΟΧΙ
20336
20336
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
65
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
(ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ
ΒΟΛΟΥ, ΤΟΥΜΠΑ, ΝΙΚΑΙΑΣ)
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΛΑΡΙΣΑ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΛΑΡΙΣΑ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 990
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΛΑΡΙΣΑ,
ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 770
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΠΟΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 5 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Λαρισαίων
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 46
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
20344
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
"ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
20344
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
"ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
20357
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
20357
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
20355
"ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
20355
ΔΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΤΣΑΚΙΡΗ Ν. ΘΕΟΚΛΗ - "ΛΗΤΩ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ)
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
7
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΟΧΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
2,5 ετών
17
2.100,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
6
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
22
2.100,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
20
2.100,00 Ωράριο: 08:00-14:00
Σίτιση: ΟΧΙ
"ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
(Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
2,5 ετών
8
2.800,00 Ωράριο: 08:00-14:00
Σίτιση: ΟΧΙ
20541
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Π.Γ.Ν.Λ.
(Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
2,5 ετών
18
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 700
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΚΕΝΤΡΟ,
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΛΚΑΖΑΡ, ΝΕΑΠΟΛΗ,
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 700
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΚΕΝΤΡΟ,
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΛΚΑΖΑΡ, ΝΕΑΠΟΛΗ,
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
20541
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Π.Γ.Ν.Λ.
28
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15
1.400,00 Ωράριο: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 14:00-18:00, ΘΕΡΙΝΟ
08:00-12:00
Μετακίνηση: ΟΧΙ
20544
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - (Γ) Παιδιά από την ηλικία
Α' ΒΑΡΔΙΑ
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 6 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Λαρισαίων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ)
21762
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
20591
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 46
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - (Γ) Παιδιά από την ηλικία
Β' ΒΑΡΔΙΑ
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ 2,5 ετών
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
15
1.400,00 Ωράριο: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 18:00-22:00, ΘΕΡΙΝΟ
12:00-16:00
11
2.800,00 Ωράριο: 07:30-15:30
Σίτιση: ΟΧΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΤΑ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΑΒΕΡΩΦ, ΝΕΑΠΟΛΗ,
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, ΛΙΒΑΔΑΚΙ, ΑΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΤΑ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΑΒΕΡΩΦ, ΝΕΑΠΟΛΗ,
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, ΛΙΒΑΔΑΚΙ, ΑΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
20591
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ έως την ηλικία εγγραφής τους
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
17
2.100,00 Ωράριο: 07:30-15:30
Σίτιση: ΟΧΙ
21095
1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
21095
1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
25
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
21100
21101
21101
21106
21110
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 7 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Λαρισαίων
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
21110
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 46
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
21113
6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
5
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
21113
6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
25
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
21119
21119
21122
21122
21127
21141
21141
21301
21303
21308
21308
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 8 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Λαρισαίων
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 46
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
21310
14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21310
14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21311
21311
21312
21314
21314
21316
21317
21319
37454
37454
37476
37482
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
(Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
2,5 ετών
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
10
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
8
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.3) Βρέφη 18 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
5
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
2,5 ετών
12
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
15
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως
ΣΤΑΘΜΟΣ
2,5 ετών
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
5
3.500,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΑΘΜΟΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
15
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
20
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
10
2.800,00 Ωράριο: 07:00-16:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 9 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Λαρισαίων
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 46
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.
21383
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ
ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 21746
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Α.Ε.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ Θ. ΖΩΗ - "ΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
29795
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
29881
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ
30006
ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν.
ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
"ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
220
2.800,00 Ωράριο: 08:30-15:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 660
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 440
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΛΑΡΙΣΑ,
ΝΙΚΑΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
40
2.100,00 Ωράριο: 07:15-15:00
Σίτιση: ΟΧΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
έως την ηλικία εγγραφής τους
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
17
2.100,00 Ωράριο: 15:00-22:00
Σίτιση: ΟΧΙ
30
2.100,00 Ωράριο: 07:00-15:30
Σίτιση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΝΑΙ
Κόστος μετακίνησης για 11 μήνες: 550
Εξυπηρετούμενες Περιοχές: ΛΑΡΙΣΑ
88
2.800,00 Ωράριο: 07:15-15:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 10 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Τυρνάβου
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 280
ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΕΔΗΤ)
280
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
20531
20533
20537
20540
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 5
Επωνυμία Δομής
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
22
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΝΑΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Α1.1) Βρέφη 2 μηνών έως
11
3.500,00 Ωράριο: 07:00-15:00
2,5 ετών
Σίτιση: ΝΑΙ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
40
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
30
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
45
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
35
2.800,00 Ωράριο: 07:00-15:00
Σίτιση: ΝΑΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 11 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Φαρσάλων
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 9
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
20986
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
20994
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
20995
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
21000
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
21007
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
37159
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
37161
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
παιδιών
θέση
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών
28
2.100,00 Ωράριο: 08:00-16:00
έως την ηλικία εγγραφής τους
Σίτιση: ΟΧΙ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
20
1.400,00 Ωράριο: 14:00-18:00
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
20
1.400,00 Ωράριο: 18:00-22:00
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
20
1.400,00 Ωράριο: 14:00-18:00
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
20
1.400,00 Ωράριο: 18:00-22:00
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
21
1.400,00 Ωράριο: 14:00-18:00
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
21
1.400,00 Ωράριο: 18:00-22:00
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 12 από 13
Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός
: Λαρίσης
ΟΤΑ Δομής:
Δήμος Φαρσάλων
Δομές στο Νομό: 68
Δομές στον ΟΤΑ: 9
ΦΟΡΕΑΣ
Κωδ.
Επωνυμία Δομής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
37163
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
37165
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Κατηγορία δομής - Ηλικίες
παιδιών
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
(Γ) Παιδιά από την ηλικία
εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως
12 ετών και παιδιά με
ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα
Θέσεις(*) Τιμή ανά
Στοιχεία προσφοράς
θέση
27
1.400,00 Ωράριο: 14:00-18:00
27
1.400,00 Ωράριο: 18:00-22:00
Στοιχεία μετακίνησης
Μετακίνηση: ΟΧΙ
Μετακίνηση: ΟΧΙ
(*)Οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη θέσεις καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο ανά Περιφέρεια Προϋπολογισμό.
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 21/07/2013
Σελίδα 13 από 13