Επισυναπτόμενο Αρχείο

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
137,22 α:47,22 β:0 γ:10 δ:80
αριθ:2...
127,22 α:47,22 β:35 γ:0 δ:45
αριθ:31...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΔΙΧΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΕΡΛΕΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
70025
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΣΟΦΙΑ
24234
ΤΣΙΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
23692
125,96 α:45,96 β:35 γ:0 δ:45
ΜΟΥΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΑΡΑΒΙΡΑ ΑΦΕΝΤΙΑ
13098
δ:35
ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48570
δ:20
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΗ
49163
δ:20
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36046
δ:20
ΓΑΤΣΕΛΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36046
δ:20
ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36046
δ:20
ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25088
δ:20
ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25088
δ:20
ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
12773
δ:45
ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
12773
116,11 α:36,11 β:45 γ:0
αριθ:5...
112,22 α:47,22 β:45 γ:0
αριθ:9603...
112,22 α:47,22 β:45 γ:0
αριθ:740...
112,22 α:47,22 β:45 γ:0
αριθ:67...
112,22 α:47,22 β:45 γ:0
αριθ:67...
112,22 α:47,22 β:45 γ:0
αριθ:67...
112,22 α:47,22 β:45 γ:0
αριθ:3608...
112,22 α:47,22 β:45 γ:0
αριθ:3608...
112,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:6...
112,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:6...
δ:45
ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΤΣΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
36099
111,06 α:21,06 β:35 γ:0 δ:55
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
21767 Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16179
110,38 α:45,38 β:0 γ:20 δ:45
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ
ΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
48312
γ:0 δ:20
ΝΤΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ
70518
γ:0 δ:20
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ
70518
γ:0 δ:20
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΡΑΝΤΟΥ ΘΩΜΑΙ
35578
108,61 α:48,61 β:40
αριθ:86...
107,22 α:47,22 β:40
αριθ:39...
107,22 α:47,22 β:40
αριθ:39...
106,11 α:36,11 β:45
αριθ:461...
106,11 α:36,11 β:35
αριθ:211...
106,11 α:36,11 β:35
αριθ:211...
106,11 α:36,11 β:35
αριθ:210...
106,11 α:36,11 β:35
αριθ:210...
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:25
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
γ:0 δ:35
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
γ:0 δ:35
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
γ:0 δ:35
ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ-ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
γ:0 δ:35
ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ-ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
ΒΑΡΔΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
ΒΑΡΔΙΑ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΚΑΙΡΟ"
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΚΑΙΡΟ"
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ
697
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ
697
ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΛΓΑ
16264
ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΛΓΑ
16264
ΓΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
49601
105,69 α:20,69 β:40 γ:0 δ:45
ΖΟΥΛΗΣ ΑΚΟ
1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 1 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:34,72 β:45 γ:0 δ:25
αριθ:15...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:25
αριθ:040...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:35
αριθ:87...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:35
αριθ:2811...
α:48,61 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:47...
ΚΟΥΖΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
75136
104,72
ΚΟΥΡΕΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
35146
104,72
ΦΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
12878
104,72
ΛΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49186
104,72
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
69338
103,61
ΜΠΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
47989
103,38 α:33,38 β:35 γ:0 δ:35
ΣΟΦΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
39701
ΣΟΦΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
39701
ΑΡΣΕΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
46045
ΤΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
42922
ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32843
ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32843
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
16462
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
16462
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:8700...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:8700...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:79180...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:780...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:6304...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:6304...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:6217...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:6217...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:6214...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:4013...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:27175...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:2515...
102,22 α:47,22 β:35 γ:0
αριθ:0305...
101,11 α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:90...
101,11 α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:90...
101,11 α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:20...
101,11 α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:20...
99,72 α:34,72 β:40 γ:0
αριθ:99...
ΖΑΒΑΛΑ-ΧΡΗΣΙΟΥ ΣΙΓΚΡΙΝΤΤΑΤΙΑΝΑ
3277
ΠΥΡΤΣΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
704
ΠΡΙΛΕΠΙΝΑ ΙΡΙΝΑ
45677
ΓΑΒΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
69744
ΧΑΤΖΗΚΑΡΚΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
52323
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
68587
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
68587
ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΧΡΥΣΑ
8676
ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΧΡΥΣΑ
8676
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
47628
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
δ:20
ΛΙΑΠΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΛΙΑΠΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΠΑΝΤΑΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
1599 Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
δ:20
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
δ:20
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
δ:20
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΕΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:20
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΠΟΓΑΤΣΙΑ ΑΘΗΝΑ
21765 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
δ:20
ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
δ:20
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
δ:25
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
δ:25
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:25
ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:25
ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:25
ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 2 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΚΗ ΦΑΝΗ
70322
99,72
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
11048
99,72
ΓΚΟΓΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
13171
99,72
ΔΑΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
49308
99,72
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
14930
99,72
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
641
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
641
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:34,72 β:40 γ:0 δ:25
αριθ:6...
α:34,72 β:40 γ:0 δ:25
αριθ:01...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:30
αριθ:71...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:30
αριθ:26...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:30
αριθ:06046...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΤΣΙΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΚΟΓΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
97,76 α:42,76 β:35 γ:0 δ:20
ΠΙΛΤΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
97,76 α:42,76 β:35 γ:0 δ:20
ΠΙΛΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
16205
97,00 α:37,00 β:0 γ:10 δ:50
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
45601
96,99 α:31,99 β:45 γ:0 δ:20
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
12684
96,82 α:11,82 β:35 γ:0 δ:50
ΒΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
12821
96,45 α:16,45 β:45 γ:0 δ:35
ΜΑΛΑΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
43224
96,11 α:36,11 β:35 γ:0 δ:25
αριθ:49...
96,11 α:36,11 β:35 γ:0 δ:25
αριθ:0119...
96,11 α:36,11 β:35 γ:0 δ:25
αριθ:0119...
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΝΕΛΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ
3731
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ
3731
ΧΑΛΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΧΟΝΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
35594
96,04 α:31,04 β:45 γ:0 δ:20
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΝΤΖΕΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
12594
95,78 α:20,78 β:45 γ:0 δ:30
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
22540
95,37 α:40,37 β:35 γ:0 δ:20
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11415
94,72
ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
71309
94,72
ΝΤΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
48878
94,72
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
70924
94,72
α:34,72 β:35
αριθ:95...
α:34,72 β:35
αριθ:8711...
α:34,72 β:35
αριθ:7918...
α:34,72 β:35
αριθ:49...
ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
35858
ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21545
ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
γ:0 δ:25
ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
γ:0 δ:25
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
γ:0 δ:25
ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΕΒΕΛΙΝΑ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:25
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
94,47 α:29,47 β:40 γ:0 δ:25
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
94,13 α:39,13 β:35 γ:0 δ:20
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21545
94,13 α:39,13 β:35 γ:0 δ:20
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
52976
93,66 α:38,66 β:35 γ:0 δ:20
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 3 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
33526
93,26 α:28,26 β:45 γ:0 δ:20
ΤΟΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
LLAMBRO ENTELA
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
35726
92,91 α:27,91 β:45 γ:0 δ:20
ΠΡΕΝΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
98
92,49 α:37,49 β:0 γ:10 δ:45
ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΗΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
98
92,49 α:37,49 β:0 γ:10 δ:45
ΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
749
92,31 α:27,31 β:0 γ:10 δ:55
ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
724
91,58 α:26,58 β:45 γ:0 δ:20
ΣΙΩΜΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
8146
89,92 α:14,92 β:45 γ:0 δ:30
ΣΤΑΜΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
ΤΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
53037
88,88 α:28,88 β:40 γ:0 δ:20
ΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
68826
88,74 α:23,74 β:35 γ:0 δ:30
ΜΑΚΡΗ ΛΥΔΙΑ
8591
88,09 α:18,09 β:35 γ:0 δ:35
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΑΘΗ
36217
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΑΘΗ
36217
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1599 Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΒΛΙΩΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ*
11454
87,34 α:27,34 β:40 γ:0 δ:20
αριθ:2...
87,34 α:27,34 β:40 γ:0 δ:20
αριθ:2...
87,31 α:32,31 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:4...
ΠΑΠΑΣΑΝΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΛΑΚΑ ΑΝΝΑ
33417
87,28 α:17,28 β:40 γ:0 δ:30
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΑΛΑΚΑΣ ΑΕΤΙΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΗ
37504
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:961...
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:84...
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:6215...
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:6215...
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:6215...
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:0411...
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:0411...
87,22 α:47,22 β:0 γ:20
αριθ:0411...
87,10 α:32,10 β:35 γ:0
αριθ:9...
87,10 α:32,10 β:35 γ:0
αριθ:9...
87,10 α:32,10 β:35 γ:0
αριθ:9...
δ:20
ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
δ:20
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
δ:20
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
δ:20
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
δ:20
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
δ:20
ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:20
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
δ:20
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΗ
5974
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
8389
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
8389
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
8389
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
25376
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
25376
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
25376
ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
70385
ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
70385
ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
70385
ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
21257
86,97 α:26,97 β:35 γ:0 δ:25
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1599 Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 4 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΑΨΑ ΕΛΕΝΗ
12804
86,92 α:21,92 β:40 γ:0 δ:25
ΕΚΛΕΜΕ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
48307
86,55 α:16,55 β:45 γ:0 δ:25
ΔΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΜΑΛΙΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
31625
86,14 α:31,14 β:35 γ:0 δ:20
ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
93
86,11 α:36,11 β:35 γ:0 δ:15
αριθ:8...
86,11 α:36,11 β:35 γ:0 δ:15
αριθ:6...
86,11 α:36,11 β:0 γ:20 δ:30
αριθ:15...
ΝΤΟΚΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
41941
86,02 α:16,02 β:45 γ:0 δ:25
ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
8660
85,99 α:30,99 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
ΔΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21402
85,89 α:30,89 β:35 γ:0 δ:20
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΗΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12117
85,42 α:30,42 β:35 γ:0 δ:20
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ
44154
85,13 α:30,13 β:35 γ:0 δ:20
ΤΑΞΟΣ ΑΚΟ Α
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ
44154
85,13 α:30,13 β:35 γ:0 δ:20
ΤΑΞΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2540
84,99 α:14,99 β:35 γ:0 δ:35
ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
84,72 α:34,72 β:0 γ:20
αριθ:9217...
84,72 α:34,72 β:0 γ:20
αριθ:79...
84,72 α:34,72 β:0 γ:20
αριθ:55...
84,72 α:34,72 β:0 γ:20
αριθ:3905...
δ:30
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:30
ΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
δ:30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
δ:30
ΛΟΥΒΑΡΗ-ΝΤΑΚΟΥΡ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
GORGAN MIHAELA-GABRIELA
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΜΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΟΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
52706
902
ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΦΕΡΑΡΟΥ ΑΜΑΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΤΕ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
69848
ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
51380
ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ
43232
ΝΤΑΚΟΥΡ ΑΝΤΡΕΙΑ
40057
ΦΩΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
37108
84,55 α:24,55 β:40 γ:0 δ:20
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1599 Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΞΥΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
60296
84,48 α:29,48 β:35 γ:0 δ:20
ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΞΥΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
60296
84,48 α:29,48 β:35 γ:0 δ:20
ΜΠΕΚΟΥ ΑΓΑΠΗ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
49540
84,25 α:19,25 β:35 γ:0 δ:30
ΧΗΡΑ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
36680
84,23 α:24,23 β:40 γ:0 δ:20
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ ΛΥΔΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
75098
83,70 α:18,70 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:9...
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
37711
83,53 α:23,53 β:40 γ:0 δ:20
ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
37711
83,53 α:23,53 β:40 γ:0 δ:20
ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΩΜΑΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΠΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14940
83,34 α:23,34 β:40 γ:0 δ:20
ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 5 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
83,33 α:28,33 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:0...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΔΑΝΙΗΛ ΖΩΗ
12716
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
25428
82,67 α:32,67 β:40 γ:0 δ:10
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
25187
82,60 α:17,60 β:45 γ:0 δ:20
ΑΛΑΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
2317
82,45 α:22,45 β:35 γ:0 δ:25
αριθ:4...
82,42 α:27,42 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΝΤΟΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
998
ΠΟΛΥΖΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΣΥΡΟΥ ΑΝΝΑ
70393
82,38 α:27,38 β:35 γ:0 δ:20
ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
69886
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
48663
ΓΙΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
48663
82,35 α:17,35 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:2...
82,24 α:17,24 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:4...
82,24 α:17,24 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:4...
ΓΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
OLHA SHYSHKO
12566
81,94 α:16,94 β:45 γ:0 δ:20
ΝΙΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΓΟΔΟΝΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
15796
81,91 α:26,91 β:35 γ:0 δ:20
ΜΠΑΝΤΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
70274
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ 1
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
70274
81,38 α:26,38 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
81,38 α:26,38 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ 2
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΜΑΧΜΟΥΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35756
81,12 α:21,12 β:40 γ:0 δ:20
ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΜΑΧΜΟΥΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35756
81,12 α:21,12 β:40 γ:0 δ:20
ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35835
81,11
ΚΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
48385
81,11
ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
15310
81,11
15310
81,11
α:36,11 β:45
αριθ:9818...
α:36,11 β:45
αριθ:9511...
α:36,11 β:45
αριθ:8906...
α:36,11 β:45
αριθ:8906...
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
47933
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
47933
ΚΟΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
37277
ΠΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17675
ΠΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17675
ΓΚΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΙΑ
49068
81,11 α:36,11 β:45 γ:0
αριθ:8309...
81,11 α:36,11 β:45 γ:0
αριθ:8309...
81,11 α:36,11 β:45 γ:0
αριθ:82137...
81,11 α:36,11 β:45 γ:0
αριθ:6518...
81,11 α:36,11 β:45 γ:0
αριθ:6518...
81,11 α:36,11 β:45 γ:0
αριθ:2211...
ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
γ:0 δ:0
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
γ:0 δ:0
ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΤΤΑ
δ:0
ΧΙΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΧΙΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
δ:0
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
δ:0
ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 6 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΓΚΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΙΑ
49068
81,11
ΔΡΙΑΝΟΒΙΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
52932
81,11
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
53089
81,11
ΤΣΑΠΛΑΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
48350
81,11
ΤΣΑΠΛΑΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
48350
81,11
8681
81,11
11784
81,11
ΒΛΕΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
8090
81,11
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24324
81,11
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
44749
80,97
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15503
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:36,11 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2211...
α:36,11 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2112...
α:36,11 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:11174...
α:36,11 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:080...
α:36,11 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:080...
α:36,11 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0511...
α:36,11 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:04190...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:10
αριθ:510...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:35
αριθ:16...
α:25,97 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΖΩΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΩΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΑΝΝΑ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
80,87 α:25,87 β:35 γ:0 δ:20
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
42258
80,87 α:15,87 β:45 γ:0 δ:20
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
51181
80,81 α:25,81 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:1...
ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
35735
80,80 α:10,80 β:0 γ:10 δ:60
ΦΩΛΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΧΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
35735
80,80 α:10,80 β:0 γ:10 δ:60
ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20357 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
48938
80,17 α:40,17 β:0 γ:20 δ:20
ΤΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
2488
80,05 α:40,05 β:0 γ:20 δ:20
ΑΡΖΩΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
SULENJIS KLODIANA
8416
80,04 α:15,04 β:45 γ:0 δ:20
SULENJIS ARI-NIKOLA
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
69212
80,03 α:25,03 β:35 γ:0 δ:20
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
36156
79,91 α:19,91 β:40 γ:0 δ:20
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
37552
ΣΤΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
36882
79,90 α:24,90 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
79,89 α:14,89 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:1...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
32276
79,87 α:9,87 β:45 γ:0 δ:25
ΒΑΙΤΣΗ ΕΛΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15536
ΚΑΙΛΟΓΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΖΑΡΙΦΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
36973
79,72 α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7214...
79,72 α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:563...
ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΖΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΖΑΧΟΥΛΑ ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
27 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 7 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
49117
79,72
ΣΙΑΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
70175
79,72
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
70787
79,72
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
15442
79,72
ΔΕΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49363
79,72
GRISHINA MARINA
15684
79,72
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
48576
79,72
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
31322
79,72
ΓΚΟΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
46027
79,72
STACHOWSKA MARTA-YOLANTA
48216
79,72
ΣΙΩΧΑ ΕΙΡΗΝΗ
22840
79,72
ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ΖΩΗ
24972
79,72
ΓΚΛΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
36578
79,72
ΠΑΤΑ ΣΟΦΙΑ
15532
79,72
ΤΖΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
37509
ΤΖΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:56178...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5413...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:530...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4219...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2918...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1913...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1219...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1019...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0819...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:081501...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:07121...
α:34,72 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0115...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:35
αριθ:74...
α:14,72 β:35 γ:0 δ:30
αριθ:6...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
20336 Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΑΠΑ ΕΛΕΝΗ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΝΑΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1599 Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΜΕΡΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
79,53 α:24,53 β:35 γ:0 δ:20
ΚΑΤΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
37509
79,53 α:24,53 β:35 γ:0 δ:20
ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
9019
79,53 α:19,53 β:35 γ:0 δ:25
αριθ:1...
ΣΤΑΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
30586
79,21 α:9,21 β:45 γ:0 δ:25
ΤΣΙΚΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
30586
79,21 α:9,21 β:45 γ:0 δ:25
ΤΣΙΚΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΝΤΙΚΑ ΒΑΙΑ
38032
79,12 α:24,12 β:35 γ:0 δ:20
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΖΩΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
13085
79,03 α:14,03 β:45 γ:0 δ:20
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
70442
78,84 α:33,84 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8904
78,80 α:33,80 β:0 γ:10 δ:35
ΜΕΡΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8904
78,80 α:33,80 β:0 γ:10 δ:35
ΜΕΡΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
35931
78,77 α:13,77 β:45 γ:0 δ:20
ΘΩΜΑ ΕΛΕΝΗ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 8 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35931
78,77 α:13,77 β:45 γ:0 δ:20
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35931
78,77 α:13,77 β:45 γ:0 δ:20
ΘΩΜΑΣ ΟΛΓΑ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΙΑ
36527
78,75 α:33,75 β:45 γ:0 δ:0
ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
11014
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
11014
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
11014
78,39 α:23,39 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
78,39 α:23,39 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
78,39 α:23,39 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΥΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3262
78,38 α:13,38 β:35 γ:0 δ:30
ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΒΑΡΛΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
969
77,94 α:12,94 β:45 γ:0 δ:20
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
34866
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
70535
77,80 α:12,80 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:7...
77,80 α:12,80 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:4...
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΒΑΡΣΑΝΗ ΑΝΝΑ
628
77,79 α:22,79 β:35 γ:0 δ:20
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΒΑΡΣΑΝΗ ΑΝΝΑ
628
77,79 α:22,79 β:35 γ:0 δ:20
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΥΜΠΗ ΕΛΕΝΗ
70882
77,72 α:17,72 β:35 γ:0 δ:25
ΖΑΓΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
77,69 α:17,69 β:40 γ:0 δ:20
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
37584
309
77,47 α:7,47 β:35 γ:0 δ:35
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
21734
77,33 α:12,33 β:45 γ:0 δ:20
ΖΑΡΚΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
21734
77,33 α:12,33 β:45 γ:0 δ:20
ΖΑΡΚΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΡΑΜΟ ΜΙΡΕΛΑ
45013
77,22
ΤΣΙΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
20493
77,22
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
48370
77,22
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
48766
77,22
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
48766
77,22
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
48766
77,22
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ
14087
77,22
ΜΟΥΧΑΙ ΚΟΖΕΤΑ
25258
77,22
ΜΟΥΧΑΙ ΚΟΖΕΤΑ
25258
77,22
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:9719...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:95102...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:80180...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:8009...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:8009...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:8009...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:7009...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:6712...
α:47,22 β:0 γ:10
αριθ:6712...
δ:20
ΡΑΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
δ:20
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
δ:20
ΚΟΥΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
δ:20
ΖΑΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
δ:20
ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
δ:20
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
δ:20
ΝΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΤΖΕΝΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
δ:20
ΤΖΕΝΤΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 9 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
13845
77,22
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
13845
77,22
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
13845
77,22
791
77,22
ΤΣΑΔΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
11282
77,22
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24566
77,22
ΚΟΥΘΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24519
77,22
ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
48953
77,22
ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
48953
77,22
ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
48953
77,22
ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
8605
77,22
ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
8605
77,22
43847
77,22
ΜΗΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
TSOYTSAS KATHERINE V.L.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:6414...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:6414...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:6414...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:56141...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:1015...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0803...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:06114...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:04073...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:04073...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:04073...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:03141...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:03141...
α:47,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0219...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΖΩΗ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ ΦΑΝΗ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΛΙΟΒΑ ΑΝΝΑ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΛΙΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΟΥΝΕΒΟΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ
8530
77,11 α:17,11 β:35 γ:0 δ:25
ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΑΡΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44402
77,00 α:32,00 β:45 γ:0 δ:0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24728
76,99 α:46,99 β:0 γ:10 δ:20
ΝΤΙΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37079
76,99 α:21,99 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:5...
ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΣΜΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44662
76,99 α:11,99 β:45 γ:0 δ:20
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
21266
76,67 α:31,67 β:45 γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
21266
76,67 α:31,67 β:45 γ:0 δ:0
ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
43035
76,66
ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
43035
76,66
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
49497
76,66
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
49497
76,66
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
49497
76,66
α:46,66 β:0
αριθ:7...
α:46,66 β:0
αριθ:7...
α:46,66 β:0
αριθ:6...
α:46,66 β:0
αριθ:6...
α:46,66 β:0
αριθ:6...
ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:20
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:20
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΚΟ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:20
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
γ:10 δ:20
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
γ:10 δ:20
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 10 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
76,54 α:11,54 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:5...
76,54 α:11,54 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:5...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
24361
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
24361
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
3203
76,52 α:16,52 β:40 γ:0 δ:20
ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
963
76,31 α:46,31 β:0 γ:10 δ:20
ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΤΖΟΥΤΖΟΥΚΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
31907
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
PROKAJ MIMOZA
12770
76,20 α:21,20 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:62...
76,20 α:21,20 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:1...
ΜΠΙΚΑ ΒΑΙΑ
48088
76,17 α:11,17 β:45 γ:0 δ:20
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
48148
76,14 α:11,14 β:45 γ:0 δ:20
ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
48148
76,14 α:11,14 β:45 γ:0 δ:20
ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:83...
α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:4718...
α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:2701...
α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:2701...
α:36,11 β:40 γ:0
αριθ:24190...
α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:860...
α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:81...
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
RROKAJ ELVIRA
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΤΕΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
δ:0
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
δ:0
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1599 Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
δ:0
ΓΛΙΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
δ:30
ΣΧΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
δ:30
ΓΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
37486
76,11
ΠΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
47648
76,11
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
35651
76,11
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
35651
76,11
ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
59407
76,11
ΣΧΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
24831
76,11
ΡΕΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩ
32221
76,11
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
45709
75,96 α:20,96 β:35 γ:0 δ:20
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21765 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑ
13211
75,90 α:20,90 β:35 γ:0 δ:20
ΠΑΝΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑ
13211
75,90 α:20,90 β:35 γ:0 δ:20
ΠΑΝΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΣΩΛΟΥ ΑΝΝΑ
6280
ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΩΛΟΥ ΑΝΝΑ
6280
75,82 α:10,82 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:1...
75,82 α:10,82 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:1...
ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΑΝΗ ΖΩΗ
11265
75,79 α:20,79 β:35 γ:0 δ:20
ΜΑΝΔΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΙΛΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
48424
75,76 α:20,76 β:45 γ:0 δ:10
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
47793
75,59 α:20,59 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:4...
ΚΑΡΝΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21765 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΓΟΡΗ
44829
75,56 α:30,56 β:45 γ:0 δ:0
ΛΕΒΕΝΤΗ ΘΩΜΑΙΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΣΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
263
75,54 α:10,54 β:45 γ:0 δ:20
ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 11 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
43068
75,50 α:10,50 β:45 γ:0 δ:20
ΜΗΛΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
24889
75,46 α:10,46 β:35 γ:0 δ:30
αριθ:5...
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΔΑΦΝΗ-ΕΛΕΝΗ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
48604
75,34 α:20,34 β:35 γ:0 δ:20
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49085
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49085
75,21 α:10,21 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:0...
75,21 α:10,21 β:45 γ:0 δ:20
αριθ:0...
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
45245
75,02 α:10,02 β:45 γ:0 δ:20
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
45245
75,02 α:10,02 β:45 γ:0 δ:20
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
45245
75,02 α:10,02 β:45 γ:0 δ:20
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
12606
74,82 α:9,82 β:45 γ:0 δ:20
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
32725
74,75 α:14,75 β:35 γ:0 δ:25
ΤΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΝΙΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
46090
δ:0
ΓΚΑΡΜΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
47687
δ:0
ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΩΝΗ
ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
20616
74,72 α:34,72 β:40 γ:0
αριθ:9519...
74,72 α:34,72 β:40 γ:0
αριθ:87...
74,72 α:34,72 β:40 γ:0
αριθ:4615...
74,72 α:34,72 β:40 γ:0
αριθ:360...
74,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:4517...
74,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:05171...
δ:0
ΤΣΟΚΑΣ ΗΛΙΑΝΑ
δ:0
ΠΑΙΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
δ:30
ΤΣΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
δ:30
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
9107
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
11492
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
15320
ΤΣΙΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
44112
74,70 α:29,70 β:45 γ:0 δ:0
ΚΑΨΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
70374
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
70374
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΦΦΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21389
74,52 α:19,52 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
74,52 α:19,52 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
74,46 α:19,46 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
32787
74,39 α:29,39 β:45 γ:0 δ:0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
31865
74,19 α:29,19 β:45 γ:0 δ:0
ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24152
73,89 α:23,89 β:40 γ:0 δ:10
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24514
73,84 α:18,84 β:45 γ:0 δ:10
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
49627
73,82 α:18,82 β:35 γ:0 δ:20
ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
69892
73,77 α:28,77 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21314 Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 12 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
21292
ΧΛΩΨΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
68504
ΜΠΑΣΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3234
ΜΠΑΣΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3234
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
73,74 α:18,74 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:0...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
73,54 α:28,54 β:45 γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
73,49 α:18,49 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:82...
73,49 α:18,49 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:82...
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
24013
73,37 α:13,37 β:0 γ:10 δ:50
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15857
ΚΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15857
73,20 α:18,20 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
73,20 α:18,20 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
ΚΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΤΟΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
52061
72,89 α:17,89 β:35 γ:0 δ:20
ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
36171
72,77 α:17,77 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΦΑΝΗ
70103
72,24 α:27,24 β:45 γ:0 δ:0
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
20357 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
49056
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
20544 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
49056
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
49056
72,18 α:17,18 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:44...
72,18 α:17,18 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:44...
72,18 α:17,18 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:44...
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
188
72,11 α:17,11 β:35 γ:0 δ:20
ΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΦΡΟΔΙΤΗ
43030
71,98 α:11,98 β:40 γ:0 δ:20
αριθ:8...
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
75010
71,96 α:26,96 β:0 γ:10 δ:35
ΧΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8700
71,93
ΧΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8700
71,93
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
49420
71,89
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
49420
71,89
α:16,93 β:35
αριθ:5...
α:16,93 β:35
αριθ:5...
α:16,89 β:35
αριθ:4...
α:16,89 β:35
αριθ:4...
ΦΩΛΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
53849
71,80 α:26,80 β:45 γ:0 δ:0
ΣΚΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΩΛΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
53849
71,80 α:26,80 β:45 γ:0 δ:0
ΣΚΕΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
8475
71,73 α:11,73 β:40 γ:0 δ:20
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
8475
71,73 α:11,73 β:40 γ:0 δ:20
ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
8756
71,64 α:11,64 β:40 γ:0 δ:20
ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
648
71,63 α:16,63 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
ΖΜΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ*
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:0 δ:20
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
γ:0 δ:20
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
γ:0 δ:20
ΠΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
γ:0 δ:20
ΠΑΤΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 13 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
71,50 α:26,50 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΑΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37209
ΖΑΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ
36505
71,49 α:11,49 β:35 γ:0 δ:25
ΖΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΥΡΙΑ ΦΑΝΗ
37031
71,18 α:11,18 β:40 γ:0 δ:20
ΤΣΑΠΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
δ:0
ΤΟΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
δ:0
ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
20357 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
δ:0
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
δ:0
ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
21113 Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΧΑΤΖΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
20336 Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
δ:0
ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
δ:0
ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΖΥΓΟΤΕΓΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
δ:0
ΖΙΑΚΑ ΗΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΖΙΑΚΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΖΩΗ (ΑΚΟ)
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΦΡΕΙΔΙΡΙΚΗ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
δ:0
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
δ:0
ΤΖΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
δ:0
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΝΑ
δ:0
ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8953
71,11
ΒΑΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12299
71,11
CAVO KOSTANDINA
35320
71,11
331
71,11
ΜΠΡΟΥΚΟΥΜΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
40386
71,11
ΜΠΡΟΥΚΟΥΜΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
40386
71,11
ΤΑΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
790
71,11
ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
30912
71,11
ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
30912
71,11
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13720
71,11
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13720
71,11
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΛΕΞΙΑ
24413
71,11
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΛΕΞΙΑ
24413
71,11
ΜΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43816
71,11
ΜΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43816
71,11
ΔΑΛΑΒΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
44674
71,11
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
7838
71,11
ΠΑΚΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
3809
71,11
ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
35364
71,11
ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
35364
71,11
ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
46122
71,11
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΒΑΙΑ
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:9916...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:971803...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:90198...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:8711...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:8619...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:8619...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:85156...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:80172...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:80172...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:80074...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:80074...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:7904...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:7904...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:75161...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:75161...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:7505...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:7102...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:6811...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:6616...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:6616...
α:36,11 β:35 γ:0
αριθ:64180...
ΤΣΑΓΓΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 14 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
45204
71,11
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΒΑΙΑ
47359
71,11
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΒΑΙΑ
47359
71,11
ΣΤΑΣΑ ΑΜΑΛΙΑ
24625
71,11
ΣΤΑΣΑ ΑΜΑΛΙΑ
24625
71,11
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13896
71,11
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13896
71,11
ΜΟΤΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ
44659
71,11
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
48998
71,11
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
48998
71,11
ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΟΛΓΑ
912
71,11
ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΟΛΓΑ
912
71,11
ΜΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
22874
71,11
ΣΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
25457
71,11
ΣΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
25457
71,11
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
48054
71,11
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
21567
71,11
ΜΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
21507
71,11
STACHOWSKA NATALIA
50966
71,11
ΚΑΒΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
22300
71,11
ΚΑΒΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
22300
71,11
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
49094
71,11
7971
71,11
74991
71,11
ΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:62054...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6104...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6104...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:601411...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:601411...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:60067...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:60067...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:57129...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5507...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5507...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:54156...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:54156...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:53132...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5119...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5119...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:51153...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:46097...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:44162...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:441506...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3910...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3910...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:341744...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:32164...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:32047...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΓΑΠΗ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ
20344 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΦΑΣΕΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΕΡΝΙΩΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΒΕΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΧΑΣΙΩΤΗ ΣΥΜΕΛΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 15 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
45665
71,11
ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
51200
71,11
ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
36358
71,11
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
23853
71,11
635
71,11
70022
71,11
ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ ΕΛΕΝΗ
926
71,11
ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ ΕΛΕΝΗ
926
71,11
ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
47834
71,11
ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
37253
71,11
ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
21417
71,11
ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
14582
71,11
8950
71,11
842
71,11
ΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8376
71,11
ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
675
71,11
ΛΙΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
70284
71,11
ΛΙΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
70284
71,11
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24310
71,11
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24310
71,11
ΜΙΣΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
8466
71,11
ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
31568
71,11
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
69895
71,11
848
71,11
ΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2718...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2303...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2219...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:19162...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1519...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:11190...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1108...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1108...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:09102...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07193...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07162...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07156...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06151...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06141...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06097...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0606...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:051640...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:051640...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05075...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05075...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0315661...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02190...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:011014...
α:36,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0109...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΙΡΗΝΗ
21767 Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΟΥΒΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΡΙΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΑΡΗ ΑΡΕΤΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΟΛΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΦΑΚΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΥ ΞΑΝΘΗ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΑΤΤΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 16 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:36,11 β:0 γ:10 δ:25
αριθ:040...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:25
αριθ:040...
α:16,06 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
α:26,03 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:26,02 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:25,80 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:30,79 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:30,79 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:25,77 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:25,77 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΓΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
35863
71,11
ΠΑΓΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
35863
71,11
ΧΟΥΡΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
25008
71,06
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
47973
71,03
ΠΑΡΤΑΤΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
70907
71,02
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1013
70,80
ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
20517
70,79
ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
20517
70,79
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
70203
70,77
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
44572
70,77
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
43412
70,55 α:10,55 β:35 γ:0 δ:25
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
36978
70,51 α:40,51 β:0 γ:10 δ:20
ΔΑΟΥΛΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
α:15,47 β:35 γ:0
αριθ:0...
α:15,30 β:35 γ:0
αριθ:02...
α:15,30 β:35 γ:0
αριθ:02...
α:15,30 β:35 γ:0
αριθ:02...
α:15,25 β:35 γ:0
αριθ:3...
α:15,25 β:35 γ:0
αριθ:3...
α:40,24 β:0 γ:10
αριθ:9...
α:15,24 β:35 γ:0
αριθ:3...
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21113 Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ (ΑΚΟ)
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΑ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΣΙΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
δ:20
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
δ:20
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:20
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
δ:20
ΝΤΟΥΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
δ:20
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
71297
70,47
ΤΖΗΚΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
48103
70,30
ΤΖΗΚΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
48103
70,30
ΤΖΗΚΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
48103
70,30
ΛΕΜΟΝΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
37488
70,25
ΛΕΜΟΝΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
37488
70,25
329
70,24
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30971
70,24
ZIAKAS ERISELDA
31345
70,22 α:25,22 β:45 γ:0 δ:0
ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
75203
70,14 α:15,14 β:35 γ:0 δ:20
ΠΡΑΣΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
37165 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
MICLOS MARIANA
69760
70,13 α:35,13 β:35 γ:0 δ:0
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
MICLOS MARIANA
69760
70,13 α:35,13 β:35 γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 17 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΠΡΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11779
70,02 α:15,02 β:35 γ:0 δ:20
ΚΟΥΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
44758
69,99 α:9,99 β:40 γ:0 δ:20
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΙΤΣΑ
48944
69,90 α:24,90 β:45 γ:0 δ:0
ΣΙΑΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1002
69,88 α:34,88 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
70429
69,76 α:34,76 β:35 γ:0 δ:0
ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8818
69,73 α:34,73 β:35 γ:0 δ:0
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΜΠΑΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
8132
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:94114...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:85156...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:8513...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:85121...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:7609...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:7408...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:7319...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:7111...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:6509...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:64175...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:58082...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:5100...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:4413...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:39143...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:39111...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:3400...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:33142...
69,72 α:34,72 β:35 γ:0
αριθ:2211...
δ:0
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
δ:0
ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΜΑΡΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΔΑΟΥΛΑ ΗΛΙΑΝΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΦΡΑΙΝΙΑ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
δ:0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΦΟΥΦΙ ΑΟΥΡΕΛ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
δ:0
ΝΟΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
δ:0
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
δ:0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
δ:0
ΖΕΡΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΚΑΛΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
δ:0
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΛΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11270
629
11898
703
ΒΟΡΙΔΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
37100
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
11880
HAMJA ROZETA
12205
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΛΓΑ
15054
GEOJANIS AIDA
68712
ΜΩΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25023
ΣΙΩΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
22826
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΙΑ
49954
ΚΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
31961
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20495
ΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
11801
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΝΝΩ
70509
ΚΥΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
38116
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 18 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:34,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:181907...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:10168...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:08111...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0808...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06005...
α:34,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02190...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:25
αριθ:8108...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:25
αριθ:5608...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:25
αριθ:4110...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:25
αριθ:270...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΑΚΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
11900
69,72
ΔΗΜΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35373
69,72
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
45664
69,72
391
69,72
ΚΥΡΙΑΝΗ ΑΡΕΤΗ
16223
69,72
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
24871
69,72
ΜΕΛΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
48720
69,72
1009
69,72
ΚΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
25375
69,72
ΣΤΑΦΥΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
11728
69,72
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
70459
69,65 α:24,65 β:45 γ:0 δ:0
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
71315
69,46 α:14,46 β:35 γ:0 δ:20
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΤΣΑΛΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
70229
69,27 α:14,27 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:6...
ΟΥΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
15743
69,27 α:9,27 β:40 γ:0 δ:20
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΖΩΗ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΒΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
44331
ΚΑΡΑΙΛΑΝΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΝΓΓΕΛΟΣ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
51036
ΖΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
11259
69,20 α:34,20 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:41...
68,94 α:23,94 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:8...
68,89 α:13,89 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:5...
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΙΑ
13860
68,88 α:8,88 β:35 γ:0 δ:25
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΙΡΗ
8776
68,69 α:23,69 β:45 γ:0 δ:0
ΚΑΣΤΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1014
68,66
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8679
68,62
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8679
68,62
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8679
68,62
α:13,66 β:35
αριθ:2...
α:13,62 β:35
αριθ:16...
α:13,62 β:35
αριθ:16...
α:13,62 β:35
αριθ:16...
ΒΑΡΝΑ ΦΑΝΗ
ΝΑΝΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΚΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΑΜΑΚΙΔΗ ΜΥΡΤΩ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΥΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΕΝΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:20
ΖΙΩΖΙΑ ΜΑΡΙΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:20
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΒΡΑΑΜ
21314 Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:20
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ
γ:0 δ:20
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΣΕΜΕΛΗ
21314 Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
35344
68,37 α:8,37 β:40 γ:0 δ:20
ΝΤΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
69625
68,32 α:33,32 β:0 γ:10 δ:25
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 19 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
3138
68,28 α:23,28 β:45 γ:0 δ:0
ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΕΛΠΙΔΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
49288
68,28 α:13,28 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:4...
68,22 α:33,22 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
ΛΥΓΟΥΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΛΕΩΝ
33774
68,22 α:33,22 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
11580
68,22 α:13,22 β:35 γ:0 δ:20
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
11580
68,22 α:13,22 β:35 γ:0 δ:20
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
11580
68,22 α:13,22 β:35 γ:0 δ:20
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
31343
68,21 α:13,21 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:0...
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
8561
68,10 α:23,10 β:45 γ:0 δ:0
ΠΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35905
68,02 α:38,02 β:0 γ:10 δ:20
ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35905
68,02 α:38,02 β:0 γ:10 δ:20
ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35905
68,02 α:38,02 β:0 γ:10 δ:20
ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
25527
68,02 α:13,02 β:45 γ:0 δ:10
ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
68571
67,93 α:32,93 β:35 γ:0 δ:0
ΚΑΡΥΩΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
13493
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
13493
67,93 α:12,93 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:6...
67,93 α:12,93 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:6...
ΛΙΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
15934
67,85 α:12,85 β:45 γ:0 δ:10
ΛΟΥΚΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
35984
67,76 α:27,76 β:40 γ:0 δ:0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
69615
67,73 α:7,73 β:35 γ:0 δ:25
αριθ:9...
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
QEVANI LEONORA
50908
67,53 α:12,53 β:35 γ:0 δ:20
QEVANI ANDREA
446
67,51 α:12,51 β:35 γ:0 δ:20
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
13163
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΣΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
13163
67,44 α:12,44 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:7...
67,44 α:12,44 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:7...
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΡΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
70940
67,43 α:32,43 β:35 γ:0 δ:0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΓΚΟΥΛΕΜΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
44920
67,42 α:12,42 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΨΑΘΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
33774
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
37454 Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 20 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΕΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
49741
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
67,41 α:12,41 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:1...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3246
67,36 α:22,36 β:45 γ:0 δ:0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3246
67,36 α:22,36 β:45 γ:0 δ:0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
6072
67,34 α:12,34 β:35 γ:0 δ:20
ΜΠΑΤΖΙΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
24834
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΜΠΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
32079
ΜΠΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
32079
67,32 α:22,32 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:83...
67,32 α:22,32 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
67,32 α:22,32 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24104
67,31 α:12,31 β:35 γ:0 δ:20
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
24552
67,26
ΓΙΑΚΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
12151
67,16
ΓΙΑΚΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
12151
67,16
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ
11227
67,14
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ
11227
67,14
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3267
67,11
α:32,26 β:35
αριθ:5...
α:12,16 β:35
αριθ:9...
α:12,16 β:35
αριθ:9...
α:12,14 β:35
αριθ:0...
α:12,14 β:35
αριθ:0...
α:32,11 β:35
αριθ:90...
ΝΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΟΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
γ:0 δ:20
ΝΤΑΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:20
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:20
ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΑΚΟ Α
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
γ:0 δ:20
ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
γ:0 δ:0
ΝΕΝΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΠΑΛΑΣΗ
25181
66,93 α:21,93 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
ΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3232
66,90 α:21,90 β:45 γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
49170
66,87
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
75186
66,87
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
75186
66,87
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
75186
66,87
α:11,87 β:35
αριθ:7...
α:11,87 β:35
αριθ:1...
α:11,87 β:35
αριθ:1...
α:11,87 β:35
αριθ:1...
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
48200
618
12504
ΓΚΕΜΑ ΣΟΦΙΑ
12504
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
66,94 α:21,94 β:45 γ:0 δ:0
ΓΚΕΜΑ ΣΟΦΙΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15717
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
20336 Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
γ:0 δ:20
ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:20
ΣΑΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
γ:0 δ:20
ΣΑΡΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:20
ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
66,84 α:21,84 β:45 γ:0 δ:0
ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΙΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
66,75 α:21,75 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
66,74 α:31,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
66,74 α:31,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 21 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
37687
66,50 α:21,50 β:45 γ:0 δ:0
ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΕΛΛΗ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
37687
66,50 α:21,50 β:45 γ:0 δ:0
ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΙΟΚΑΣΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30581
66,46 α:11,46 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:00...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
47716
66,42 α:11,42 β:35 γ:0 δ:20
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
47716
66,42 α:11,42 β:35 γ:0 δ:20
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
47716
66,42 α:11,42 β:35 γ:0 δ:20
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΜΕΛΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
51961
ΜΠΑΤΖΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΙΑΔΝΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
31875
66,31 α:11,31 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:4...
66,27 α:21,27 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
35743
66,15 α:31,15 β:35 γ:0 δ:0
ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
6381
66,15
ΜΠΕΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
44366
66,12
ΤΣΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
48504
66,04
79
65,90
ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30646
65,89
α:11,15 β:35
αριθ:55...
α:31,12 β:35
αριθ:4...
α:11,04 β:35
αριθ:0...
α:20,90 β:45
αριθ:8...
α:10,89 β:35
αριθ:5...
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
48941
65,88 α:10,88 β:35 γ:0 δ:20
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
11086
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΕΡΑΤΣΩ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20085
ΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
49384
65,84 α:10,84 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
65,81 α:20,81 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:29...
65,78 α:10,78 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
ΝΙΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
8772
65,69 α:10,69 β:0 γ:20 δ:35
ΤΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21314 Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
13889
65,65 α:20,65 β:45 γ:0 δ:0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΙΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
75358
65,62 α:20,62 β:45 γ:0 δ:0
ΓΑΒΑΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΔΑΜΗ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
32049
65,52
γ:0 δ:0
ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
3182
65,45
γ:0 δ:20
ΔΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
48701
65,44
γ:0 δ:20
ΒΟΥΡΤΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
48701
65,44
γ:0 δ:20
ΒΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
21743
65,32
α:20,52 β:45
αριθ:8...
α:10,45 β:35
αριθ:8...
α:10,44 β:35
αριθ:2...
α:10,44 β:35
αριθ:2...
α:10,32 β:35
αριθ:4...
γ:0 δ:20
ΠΙΤΕΝΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
21314 Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
γ:0 δ:20
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
γ:0 δ:0
ΖΙΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
γ:0 δ:20
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:0
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΖΩΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:0 δ:20
ΓΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 22 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
20638
ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ
11010
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
30604
ΤΣΑΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
70760
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
65,21 α:10,21 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
65,20 α:15,20 β:0 γ:20 δ:30
ΒΑΛΟΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
65,15 α:20,15 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
65,06 α:10,06 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:5...
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
930
65,05 α:35,05 β:0 γ:10 δ:20
ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΚΟ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΑΝΝΑ
52504
ΓΕΡΟΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΕΔΕ ΙΩΑΝΝΑ
48077
65,05 α:30,05 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
65,02 α:10,02 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:6...
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
15158
64,97 α:29,97 β:35 γ:0 δ:0
ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
15158
64,97 α:29,97 β:35 γ:0 δ:0
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
15867
64,89 α:29,89 β:35 γ:0 δ:0
ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48025
64,87 α:19,87 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1...
64,84 α:19,84 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:03...
ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΗΝΟΒΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
64,82 α:9,82 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:18...
64,80 α:9,80 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:41...
64,67 α:29,67 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
64,67 α:9,67 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
64,60 α:9,60 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:0...
64,56 α:29,56 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
64,36 α:29,36 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
64,35 α:29,35 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
64,34 α:9,34 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:1...
ΖΩΓΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΣΙΜΩΝ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΚΑΤΣΙΛΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΚΟ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
HALASZ RITA MARGARITA
ΝΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΛΑΣΑΚΗ ΟΛΓΑ
37015
3260
ΓΚΙΣΑΚΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
31497
PEKAROVICOVA MARIA
43426
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
51219
ΣΑΚΑΒΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
71327
ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
705
ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
49360
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12420
ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
42317
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
71260
64,21 α:24,21 β:0 γ:20 δ:20
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
71260
64,21 α:24,21 β:0 γ:20 δ:20
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
48125
64,20 α:24,20 β:0 γ:20 δ:20
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΝΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 23 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΓΚΙΘΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
33202
64,16
ΝΤΕΛΙΛΑΙ ΕΡΜΙΡΑ
20487
64,15
ΦΑΡΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
8609
64,10
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1078
64,05
21330
64,05
8686
64,02
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
24646
63,90
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
24646
63,90
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
24646
63,90
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
24164
63,89
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
24164
63,89
ΚΑΙΠΗ ΣΥΛΒΙΑ
8598
63,84
ΚΡΙΤΣΑ ΑΝΝΑ
3270
63,84
ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
36220
63,84
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
48445
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΛΤΙΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:9,16 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
α:29,15 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:9,10 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:3...
α:19,05 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:19,05 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:9,02 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
α:8,90 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
α:8,90 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
α:8,90 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:9...
α:8,89 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:4...
α:8,89 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:4...
α:18,84 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:18,84 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:8,84 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:27...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΥΤΣΟΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΝΤΕΛΙΛΑΙ ΡΑΦΑΗΛ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΙΚΑ ΒΑΙΑ-ΛΥΔΙΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΩΝΗ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
63,81 α:23,81 β:0 γ:20 δ:20
ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
48445
63,81 α:23,81 β:0 γ:20 δ:20
ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΓΑ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
10917
63,73 α:18,73 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΒΟΥΛΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
GJETA ANTONETA
52046
63,72 α:33,72 β:0 γ:0 δ:30
GJETA AMANJA
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
46161
63,71 α:8,71 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:2...
63,68 α:18,68 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
63,68 α:18,68 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
12417
ΚΑΛΕΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
1203
ΚΑΛΕΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
1203
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3964
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3964
ΔΡΑΧΑΛΙΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΟΔΡΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
63,65 α:23,65 β:0 γ:20 δ:20
ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
63,63 α:18,63 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
63,63 α:18,63 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΤΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 24 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΤΑΦΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
21544
63,56 α:23,56 β:40 γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31765
ΔΙΑΒΑΤΗ ΛΥΔΙΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
48550
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΗΣΗΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΑΙΠΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
51082
63,53 α:8,53 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:0...
63,48 α:28,48 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
63,42 α:28,42 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
SCHIEDEK-KECHAGIAS ANGELIKA
45130
63,42 α:23,42 β:0 γ:20 δ:20
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
SCHIEDEK-KECHAGIAS ANGELIKA
45130
63,42 α:23,42 β:0 γ:20 δ:20
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΤΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
43759
63,26 α:18,26 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
63,24 α:18,24 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
63,24 α:18,24 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
63,16 α:18,16 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
63,11 α:8,11 β:35 γ:0 δ:20
αριθ:8...
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
49240
63,09 α:8,09 β:0 γ:20 δ:35
ΣΑΜΑΡΟΥΛΗ ΖΩΗ
ΜΕΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
51164
ΜΠΟΥΡΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ
ΜΕΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
51164
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
36263
63,07 α:18,07 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1...
63,07 α:18,07 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1...
62,95 α:17,95 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:68...
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΑΜΙΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
30942
62,90 α:27,90 β:35 γ:0 δ:0
ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ
52995
62,79
ΖΔΡΑΓΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
42818
62,77
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΝΤΑΝΙΕΛΑ
9072
62,71
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΝΤΑΝΙΕΛΑ
9072
62,71
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
30496
62,69
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΙΑ
48174
62,68
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
35954
62,64
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ
11308
62,59
α:27,79 β:35
αριθ:2...
α:17,77 β:45
αριθ:8...
α:27,71 β:35
αριθ:08...
α:27,71 β:35
αριθ:08...
α:27,69 β:35
αριθ:5...
α:22,68 β:40
αριθ:0...
α:17,64 β:45
αριθ:3...
α:17,59 β:45
αριθ:0...
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
3756
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
3756
ΚΟΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
71281
ΓΚΑΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
44279
ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
129 Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
21762 Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΖΗΣΗΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΘΩΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
γ:0 δ:0
ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
γ:0 δ:0
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
γ:0 δ:0
ΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
γ:0 δ:0
ΠΙΤΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
γ:0 δ:0
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 25 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
69581
62,58
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
69581
62,58
SAVCIC ZORICA
48327
62,33
ΒΟΥΡΤΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
11908
62,26
ΓΙΑΝΝΗΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
54749
62,18
303
62,08
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
50997
62,07
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
50997
62,07
ΚΟΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
71288
62,04
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
21761
61,96
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:17,58 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:17,58 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:27,33 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:27,26 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:17,18 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:27,08 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:17,07 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:17,07 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:27,04 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:16,96 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΣΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΝΑ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΜΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
509
61,80 α:16,80 β:45 γ:0 δ:0
ΚΑΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
5569
61,77 α:16,77 β:35 γ:0 δ:10
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΛΛΗ
44604
61,75 α:11,75 β:35 γ:0 δ:15
ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΓΑΠΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
45711
61,69 α:26,69 β:35 γ:0 δ:0
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
21766 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
43831
γ:0 δ:0
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
52101
γ:0 δ:0
ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
70512
γ:0 δ:0
ΚΑΚΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35627
61,58 α:26,58 β:35
αριθ:12...
61,51 α:26,51 β:35
αριθ:0...
61,42 α:16,42 β:45
αριθ:6...
61,30 α:16,30 β:45
αριθ:8...
γ:0 δ:0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΜΑΡΙΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΖΗ ΕΛΕΝΗ
37169
61,28 α:16,28 β:45 γ:0 δ:0
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3479
61,20 α:26,20 β:35 γ:0 δ:0
ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
15208
61,16 α:26,16 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΕΡΙΦΥΛΛΗ
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΟΥΦΗ ΣΤΕΛΛΙΑΝΑ
ΠΑΠΑΤΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΓΓΟΥ ΑΘΗΝΑ
352
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
61,11 α:16,11 β:0 γ:20 δ:25
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΛΑΙΑ
47845
61,09 α:26,09 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
50983
60,94 α:20,94 β:40 γ:0 δ:0
ΜΑΡΚΙΟΡΙ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΜΕΛΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
48991
60,93 α:15,93 β:35 γ:0 δ:10
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 26 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΔΟΥΒΩΡΗ ΧΡΥΣΗ
44382
ΚΡΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
43872
ΚΡΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
43872
ΛΕΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
70190
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
24991
ΜΑΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21378
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
60,92 α:25,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
60,86 α:15,86 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:20...
60,86 α:15,86 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:20...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
60,85 α:20,85 β:0 γ:20 δ:20
ΤΣΙΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
60,82 α:15,82 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
60,71 α:20,71 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:6...
ΣΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
785
60,65 α:25,65 β:35 γ:0 δ:0
ΚΛΗΜΕΝΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
785
60,65 α:25,65 β:35 γ:0 δ:0
ΚΛΗΜΕΝΩΦ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
60,51 α:25,51 β:35 γ:0
αριθ:0...
60,34 α:30,34 β:0 γ:10
αριθ:0...
60,25 α:15,25 β:45 γ:0
αριθ:00...
60,09 α:25,09 β:35 γ:0
αριθ:4...
δ:0
ΜΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
δ:20
ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
δ:0
ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
60,07 α:15,07 β:35 γ:0 δ:10
ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
45676
ΛΟΥΤΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25042
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15770
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
49516
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
977
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30935
60,04 α:15,04 β:45 γ:0 δ:0
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30935
60,04 α:15,04 β:45 γ:0 δ:0
ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΕΡΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32117
60,03
ΛΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70869
60,02
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
30613
60,01
ΜΠΑΝΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20879
59,98
ΜΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
12106
59,98
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11626
59,93
α:15,03 β:45
αριθ:0...
α:15,02 β:45
αριθ:1518...
α:15,01 β:45
αριθ:7...
α:24,98 β:35
αριθ:5...
α:14,98 β:45
αριθ:7...
α:14,93 β:45
αριθ:5...
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
γ:0 δ:0
ΜΑΚΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
γ:0 δ:0
ΚΑΛΕΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:0 δ:0
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
γ:0 δ:0
ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΑΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
1053
59,90 α:29,90 β:0 γ:10 δ:20
ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗ ΡΟΔΙΑΝΗ
ΠΑΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
1053
59,90 α:29,90 β:0 γ:10 δ:20
ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
50292
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
25523
59,90 α:14,90 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
59,88 α:14,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΑΡΧΟΝΤΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 27 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
25523
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
68779
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΨΩΜΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
345
6335
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
68394
ΔΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
37237
ΔΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
37237
ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
3194
ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
3194
ΓΚΟΓΚΟΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
37167
ΓΑΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
12705
ΚΟΥΤΣΑΥΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
51186
ΜΕΤΑΛΛΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
59,88 α:14,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
59,84 α:19,84 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:6...
59,80 α:24,80 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΟΥΡΑΝΙΑ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΙΝΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
59,67 α:24,67 β:35 γ:0 δ:0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
59,65 α:24,65 β:35 γ:0
αριθ:5...
59,64 α:29,64 β:0 γ:10
αριθ:2...
59,64 α:29,64 β:0 γ:10
αριθ:2...
59,62 α:24,62 β:35 γ:0
αριθ:16...
59,62 α:24,62 β:35 γ:0
αριθ:16...
59,57 α:14,57 β:45 γ:0
αριθ:1...
59,48 α:14,48 β:45 γ:0
αριθ:3...
δ:0
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
δ:20
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
δ:20
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
δ:0
ΚΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
280 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
59,28 α:14,28 β:35 γ:0 δ:10
ΚΑΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
334
59,23 α:9,23 β:35 γ:0 δ:15
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
8708
ΤΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΜΠΑΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
8871
59,17 α:14,17 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
59,16 α:14,16 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
ΤΣΙΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
12480
59,12 α:14,12 β:45 γ:0 δ:0
ΤΣΙΑΜΠΑ ΜΙΧΑΗΛΙΑ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
12480
59,12 α:14,12 β:45 γ:0 δ:0
36683
59,06
659
58,99
ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
52306
58,98
ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
48869
58,98
ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
48869
58,98
ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
21131
58,95
ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
21131
58,95
α:14,06 β:45
αριθ:9...
α:23,99 β:35
αριθ:01...
α:13,98 β:45
αριθ:65...
α:13,98 β:45
αριθ:1...
α:13,98 β:45
αριθ:1...
α:23,95 β:35
αριθ:7...
α:23,95 β:35
αριθ:7...
ΤΖΙΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
6388
ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΤΖΕΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
γ:0 δ:0
ΣΤΑΘΟΓΑΜΒΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
γ:0 δ:0
ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΤΣΟΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21113 Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΤΣΟΜΕ ΣΩΤΗΡΙΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
58,94 α:23,94 β:35 γ:0 δ:0
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 28 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΙΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
6388
58,94 α:23,94 β:35 γ:0 δ:0
11621
58,94
ΤΖΕΠΤΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ
781
58,92
ΤΖΕΠΤΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ
781
58,92
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44931
58,88
α:13,94 β:45
αριθ:05...
α:13,92 β:45
αριθ:4...
α:13,92 β:45
αριθ:4...
α:13,88 β:45
αριθ:1...
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
31539
ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
47873
ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
47873
ΤΑΜΠΑ ΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
47699
ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
33538
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
37942
58,58 α:18,58 β:40 γ:0 δ:0
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
75193
58,56
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
75193
58,56
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
25454
58,53
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΑΝΗ
24890
58,52
1093
58,51
ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
61055
58,50
ΛΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
20911
58,34
α:23,56 β:35
αριθ:5...
α:23,56 β:35
αριθ:5...
α:23,53 β:35
αριθ:0...
α:13,52 β:45
αριθ:7...
α:13,51 β:45
αριθ:7...
α:23,50 β:35
αριθ:57...
α:13,34 β:45
αριθ:0...
ΑΡΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
44712
58,32 α:23,32 β:35 γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
γ:0 δ:0
ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
γ:0 δ:0
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
γ:0 δ:0
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
37454 Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
58,87 α:13,87 β:45 γ:0 δ:0
ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ
20336 Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
58,84 α:23,84 β:35
αριθ:3...
58,84 α:23,84 β:35
αριθ:3...
58,82 α:13,82 β:45
αριθ:9...
58,76 α:13,76 β:45
αριθ:9...
γ:0 δ:0
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
γ:0 δ:0
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:0
ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:0
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
γ:0 δ:0
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:0
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
γ:0 δ:0
ΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
γ:0 δ:0
ΔΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
α:13,13 β:45 γ:0
αριθ:5...
α:13,13 β:45 γ:0
αριθ:3...
α:13,10 β:45 γ:0
αριθ:2...
α:28,04 β:0 γ:10
αριθ:6...
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
δ:0
ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
δ:0
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
δ:0
ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
δ:20
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΠΟΝΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
35366
58,13
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
11236
58,13
ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30577
58,10
ΔΙΠΛΑ ΕΛΕΝΗ
45268
58,04
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
24887
57,80 α:17,80 β:0 γ:20 δ:20
ΓΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
24887
57,80 α:17,80 β:0 γ:20 δ:20
ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 29 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΑΡΑΚΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ
35194
57,73 α:12,73 β:35 γ:0 δ:10
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
36584
57,64 α:12,64 β:45 γ:0 δ:0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΙΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
36194
δ:0
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43249
δ:0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
53878
δ:0
ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΣΟΦΙΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΧΑΤΖΗΝΑ ΕΛΕΝΗ
25564
δ:0
ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΧΑΤΖΗΝΑ ΕΛΕΝΗ
25564
57,63 α:22,63 β:35 γ:0
αριθ:7...
57,62 α:12,62 β:45 γ:0
αριθ:5...
57,58 α:12,58 β:45 γ:0
αριθ:860...
57,54 α:22,54 β:35 γ:0
αριθ:1...
57,54 α:22,54 β:35 γ:0
αριθ:1...
57,51 α:27,51 β:0 γ:10
αριθ:77...
57,51 α:27,51 β:0 γ:10
αριθ:77...
57,42 α:22,42 β:35 γ:0
αριθ:1...
57,42 α:22,42 β:35 γ:0
αριθ:1...
57,34 α:22,34 β:35 γ:0
αριθ:6...
δ:0
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:20
ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
δ:20
ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
δ:0
ΓΩΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ
δ:0
ΓΩΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
δ:0
ΓΚΑΤΣΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
875
ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
875
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12245
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12245
ΚΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21453
ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
49079
57,31 α:17,31 β:40 γ:0 δ:0
ΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
24095
57,28
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
52602
57,27
LIKA AURORA
70337
57,23
ΚΟΜΟΥΣΤΕΒΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
42582
57,16
α:12,28 β:45
αριθ:0...
α:12,27 β:45
αριθ:09...
α:22,23 β:35
αριθ:3...
α:12,16 β:45
αριθ:9...
ΝΑΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
70918
ΝΑΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
70918
ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
31667
57,07
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
12143
57,04
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
12143
57,04
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
24945
57,03
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ
12436
57,02
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
11393
56,95
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
FLESCHIN MIHAELA-FILOTHEA
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:0 δ:0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
57,11 α:12,11 β:35 γ:0 δ:10
ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
57,11 α:12,11 β:35 γ:0 δ:10
ΜΑΚΡΗΣ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
20344 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
α:12,07 β:45
αριθ:5...
α:12,04 β:45
αριθ:0812...
α:12,04 β:45
αριθ:0812...
α:12,03 β:45
αριθ:181...
α:12,02 β:45
αριθ:04...
α:11,95 β:45
αριθ:6...
γ:0 δ:0
ΤΖΙΑΡΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:0 δ:0
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
γ:0 δ:0
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
γ:0 δ:0
ΠΙΠΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:0 δ:0
ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:0 δ:0
ΜΑΝΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
97 Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 30 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
36518
56,94 α:26,94 β:0 γ:10 δ:20
ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
36518
56,94 α:26,94 β:0 γ:10 δ:20
ΤΣΙΑΡΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21688
γ:0 δ:0
ΜΠΕΛΙΜΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21688
γ:0 δ:0
ΜΠΕΛΙΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΙΟΥΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
36268
γ:0 δ:0
ΤΑΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20357 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
PETROSANU PETRULA
52876
γ:0 δ:0
PETROSANU IOANNIS ANDREAS
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΕΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
38016
56,88 α:16,88 β:40
αριθ:1...
56,88 α:16,88 β:40
αριθ:1...
56,87 α:11,87 β:45
αριθ:2...
56,85 α:21,85 β:35
αριθ:5...
56,85 α:11,85 β:45
αριθ:28...
56,75 α:11,75 β:45
αριθ:2...
56,56 α:11,56 β:45
αριθ:301...
56,51 α:11,51 β:45
αριθ:0...
γ:0 δ:0
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
γ:0 δ:0
ΤΖΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΧΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:0 δ:0
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
56,37 α:26,37 β:0 γ:10 δ:20
ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΣΤΑΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ
669
ΚΑΤΣΑΝΤΑΜΗ ΣΟΦΙΑ
48051
ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
24108
ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
86
ΚΕΝΤΕΡΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
12853
56,35 α:11,35 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΜΑΡΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΚΜΑ ΜΑΡΙΑ
25551
56,32 α:26,32 β:0 γ:10 δ:20
ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
21813
56,32
ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
21813
56,32
ΠΙΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13199
56,31
ΦΥΤΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
22331
56,30
ΦΥΤΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
22331
56,30
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
70701
56,30
ΔΗΜΟΥ ΒΑΙΑ
16267
56,21
ΔΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
14878
56,17
ΔΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
14878
56,17
ΣΟΥΦΑΡΑΠΗ ΣΟΦΙΑ
69326
56,16
ΣΟΥΦΑΡΑΠΗ ΣΟΦΙΑ
69326
56,16
α:11,32 β:45 γ:0
αριθ:9...
α:11,32 β:45 γ:0
αριθ:9...
α:11,31 β:45 γ:0
αριθ:3...
α:21,30 β:35 γ:0
αριθ:0...
α:21,30 β:35 γ:0
αριθ:0...
α:11,30 β:45 γ:0
αριθ:67...
α:11,21 β:45 γ:0
αριθ:27...
α:11,17 β:45 γ:0
αριθ:2...
α:11,17 β:45 γ:0
αριθ:2...
α:16,16 β:0 γ:20
αριθ:7...
α:16,16 β:0 γ:20
αριθ:7...
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΒΕΛΕΤΑΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20344 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
δ:0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
δ:0
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
δ:0
ΓΚΕΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
δ:0
ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΡΓΙΝΑ
δ:0
ΣΕΙΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
δ:0
ΜΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΚΟ
20336 Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
δ:0
ΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΔΕΛΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
δ:20
ΣΙΟΥΜΚΑ ΙΡΙΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
δ:20
ΣΙΟΥΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
20591 Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 31 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
24461
56,16
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8307
56,11
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
5547
56,11
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
37485
56,11
ΣΑΠΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
20681
56,11
ΦΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
8589
56,11
ΦΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
8589
56,11
ΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
24946
56,11
NIKULI PARASHQEVI
13207
56,11
NIKULI PARASHQEVI
13207
56,11
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
49937
56,11
1887
56,11
ΧΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35691
56,11
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΝΑ
24711
56,11
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΝΑ
24711
56,11
ΣΑΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
35278
56,11
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
45555
56,11
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
45555
56,11
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
72569
56,11
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
72569
56,11
ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ
32204
56,11
SKOTEINIOTI KIRA
12315
56,11
ΚΟΚΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
35403
56,07
ΘΥΜΝΙΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
37127
56,07
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:11,16 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9615...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8713...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8618...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5915...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:4817...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:4817...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:31154...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:27114...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:27114...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:26...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:24...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:2117...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1219...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1219...
α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:04162...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:780...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:780...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:69...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:69...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:3815...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:18...
α:16,07 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:16,07 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:7...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΡΔΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΒΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΙΚΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΣΑΜΩΤΑ ΖΩΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΣΑΜΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΡΥΣΑ-ΒΑΛΣΑΜΩ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΜΙΧΑΛΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 32 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:16,03 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:16...
α:15,98 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:20,97 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:20,91 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:87...
α:10,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:10,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:10,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:10,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:20,86 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:20,86 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:20,83 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:10,80 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:10,78 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:10,75 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:15,66 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:10,64 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:20,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:14...
α:10,51 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:630...
α:10,51 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:15,48 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:10,45 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:32...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
36947
56,03
ΚΑΟΥΝΑ ΑΓΛΑΙΑ
37138
55,98
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
44722
55,97
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
1061
55,91
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ
11385
55,88
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ
11385
55,88
ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42824
55,88
ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42824
55,88
ΝΤΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
801
55,86
ΝΤΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
801
55,86
ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
15368
55,83
ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
32131
55,80
ΛΙΤΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
36997
55,78
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
22424
55,75
8626
55,66
ΡΟΚΚΟΥ ΧΑΙΔΩ
30916
55,64
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
20780
55,55
30
55,51
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
35392
55,51
ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32839
55,48
ΓΚΟΥΡΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
32334
55,45
ΚΟΥΤΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
20477
55,37 α:15,37 β:40 γ:0 δ:0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΓΡΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
5605
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
70211
55,35 α:10,35 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
55,28 α:10,28 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΛΙΟΠΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΝΤΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΝΤΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΑΓΚΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΑΚΟ (ΘΗΛΥ)
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΜΠΑΓΚΟΥΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΧΑΙΝΤΑΡΛΗ ΖΩΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΔΟΞΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 33 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
8919
55,27
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΩΝΑ
47652
55,27
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
43287
55,27
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
43287
55,27
ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
35443
55,23
ΓΚΑΓΚΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
43136
55,22
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
8735
55,21
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
8735
55,21
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
31241
55,21
ΓΚΟΝΔΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
48945
55,14
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
25124
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΚΑΣΙΩΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:20,27 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:10,27 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:69...
α:10,27 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:06...
α:10,27 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:06...
α:10,23 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:33...
α:10,22 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:20,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:20,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:10,21 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:10,14 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΙΧΗ ΙΩΑΝΝΑ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
55,10 α:20,10 β:0 γ:10 δ:25
ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21113 Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
25124
55,10 α:20,10 β:0 γ:10 δ:25
ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
48965
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΜΑΜΜΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49454
55,08 α:20,08 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:09...
55,06 α:10,06 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:05...
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΟΥΒΑΛΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
30623
55,03 α:25,03 β:0 γ:20 δ:10
ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
54,99 α:9,99 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
54,97 α:9,97 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:06...
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
8723
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35952
ΤΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
52313
54,97 α:9,97 β:0 γ:10 δ:35
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21113 Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΟΦΙΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14898
54,95 α:9,95 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:26...
54,93 α:14,93 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:9...
54,92 α:19,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:67...
54,84 α:14,84 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:1...
54,84 α:14,84 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:1...
54,73 α:9,73 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΡΟΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΩΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8667
ΤΣΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ
24627
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
33622
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
33622
ΜΑΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
24747
ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΖΩΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 34 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:89...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:71...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:65...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:301...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1713...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:170...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:12...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0719...
α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0700...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:721...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:5019...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:251...
α:19,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:10...
α:9,70 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:61...
α:9,65 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:9,64 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:9,62 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΚΑΜΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
36443
54,72
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
69983
54,72
ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
35768
54,72
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37676
54,72
COBO BRUNILDA
51422
54,72
8577
54,72
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
20573
54,72
ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
51024
54,72
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
70241
54,72
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
51475
54,72
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
35675
54,72
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
46550
54,72
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
33561
54,72
ΓΚΡΙΓΚΑ ΑΚΡΙΒΗ
25103
54,70
ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
15741
54,65
ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ
43717
54,64
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΗ
24475
54,62
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
48062
54,60 α:19,60 β:35 γ:0 δ:0
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΟΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
44795
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
48825
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΑΝΤΙΛΗ- ΚΑΡΑΜΑΝΤΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
50411
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
37454 Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
15304
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΡΕΚΑ ΘΕΑΝΩ
24524
54,55 α:9,55 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
54,53 α:19,53 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:77...
54,52 α:9,52 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
54,51 α:9,51 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:79...
54,49 α:9,49 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
54,46 α:19,46 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
32364
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΡΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΧΡΗΣΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21113 Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΔΟΦΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΡΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20344 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΚΟΥ ΟΛΓΑ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
20591 Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ"
ΣΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 35 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
54,44 α:19,44 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
54,44 α:14,44 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:0...
54,42 α:24,42 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:2...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ESAJ ANISA
49860
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36554
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
33600
ΜΑΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
49564
54,42 α:14,42 β:0 γ:20 δ:20
ΓΚΑΒΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12386
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
15365
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΖΩΗ
45640
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
36483
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
12586
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΖΩΗ
36254
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
48614
ΚΑΠΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
45700
54,41 α:9,41 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:40...
54,40 α:9,40 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
54,36 α:19,36 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
54,36 α:9,36 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
54,35 α:9,35 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
54,34 α:9,34 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
54,33 α:19,33 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
54,33 α:19,33 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06...
ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
25339
ΜΟΥΡΔΙΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ
25505
ΜΠΡΙΑΜΗ ΑΝΝΑ
48394
ΞΑΦΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
34129
ΚΟΥΒΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
25214
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
3723
ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
8321
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΑΚΑΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
36632
158
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
LESHI ALEKSANDER
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΙΔΗ ΟΛΓΑ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΟΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21766 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
54,33 α:14,33 β:0 γ:10 δ:30
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
54,33 α:9,33 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
54,31 α:9,31 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
54,30 α:19,30 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:09...
54,30 α:9,30 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
54,29 α:19,29 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
54,27 α:19,27 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΚΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
21110 Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΟΥΤΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
54,26 α:14,26 β:40 γ:0 δ:0
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
54,24 α:9,24 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
36638
54,22 α:14,22 β:0 γ:20 δ:20
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
52265
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΙΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
33361
54,21 α:19,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
54,17 α:14,17 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:38...
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 36 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
6540
54,16
ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
43885
54,09
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
47810
54,09
ΤΑΜΠΟΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
16182
54,08
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ
48109
53,99
ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
37158
53,97
677
53,92
35106
53,92
ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ ΖΩΗ
9247
53,92
ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ ΖΩΗ
9247
53,92
ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
12435
53,88
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
44475
53,88
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
44475
53,88
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
32099
53,83
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
49077
53,81
ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
11820
53,81
ΓΚΑΤΖΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΤΡΙΑΔΑ
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΝΗ
8988
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:9,16 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:9,09 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:9,09 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:14,08 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:8,99 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:8,97 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:8,92 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:99...
α:8,92 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6608...
α:8,92 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:8,92 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:8,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:06...
α:8,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0106...
α:8,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0106...
α:8,83 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:13,81 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:22...
α:8,81 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:58...
53,80 α:23,80 β:0 γ:10 δ:20
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3287
53,80
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
1420
53,80
ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
38079
53,77
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
32351
53,76
ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
35637
53,76
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
45755
53,72
ΓΚΟΥΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
47334
53,71
α:18,80 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:8,80 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:03...
α:18,77 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:18,76 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:29...
α:18,76 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:13,72 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:8,71 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΚΑΡΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΚΑΡΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΘΩΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21119 Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΧΑΙΔΩ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΓΑΖΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
37454 Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΑΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
20355 Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΗΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΙΝΤΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
21119 Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 37 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
48913
53,70 α:13,70 β:0 γ:20 δ:20
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΑΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
48082
53,67 α:8,67 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
24805
53,65 α:33,65 β:0 γ:20 δ:0
ΛΕΝΑ-ΚΑΛΥΒΑ ΜΥΡΤΩ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
26134
53,64
ΓΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
26134
53,64
ΚΟΡΚΟΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
24614
53,63
ΜΥΓΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
50238
53,62
α:18,64 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:18,64 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:8,63 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:331...
α:8,62 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
30900
53,60 α:13,60 β:0 γ:20 δ:20
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
51983
53,59
ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
36675
53,52
ΚΑΛΑΚΟΡΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
26113
53,46
ΤΖΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
53036
53,44
ΤΖΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
53036
53,44
ΣΒΑΡΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
22458
53,43
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
12733
53,43
ΓΚΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
44067
53,36
α:13,59 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:8,52 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:30...
α:8,46 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:13,44 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:8...
α:13,44 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:8...
α:18,43 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:8,43 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:13,36 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
70748
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΖΑΦΕΙΡΩ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΡΑΜΟΥΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΛΗΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
53,35 α:13,35 β:0 γ:20 δ:20
ΡΗΓΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
70748
53,35 α:13,35 β:0 γ:20 δ:20
ΡΗΓΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
24579
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΜΣΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
53540
ΓΚΑΒΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
48951
ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
48951
53,31 α:18,31 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
53,31 α:8,31 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
53,25 α:18,25 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
53,25 α:18,25 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
9029
53,25 α:13,25 β:40 γ:0 δ:0
ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
49096
53,23 α:18,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΞΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΙΣΛΙΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
27 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 38 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
49708
ΣΚΕΥΗ ΕΛΒΙΡΑ
61316
ΣΚΕΥΗ ΕΛΒΙΡΑ
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
53,23 α:8,23 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:24...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
53,19 α:23,19 β:0 γ:10 δ:20
ΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
61316
53,19 α:23,19 β:0 γ:10 δ:20
ΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ
20344 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
44546
ΣΜΥΡΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
48052
ΜΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
25270
53,14 α:18,14 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:011...
53,13 α:8,13 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
53,10 α:8,10 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:12...
ΠΟΛΥΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11877
53,09 α:33,09 β:0 γ:20 δ:0
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΝΤΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
48124
53,07 α:28,07 β:0 γ:10 δ:15
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3112
53,06
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
35934
53,05
ΓΚΕΦΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
37454 Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
48302
53,02
ΘΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
15295
53,01
ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΓΙΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
8968
53,00
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
24876
52,98
ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
757
52,90
ΜΑΝΑΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
70358
52,90
ΡΑΠΤΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΑΓΑΠΗ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
51087
52,86
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
21314 Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
51087
52,86
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
37915
52,85
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
36543
52,84
ΘΕΟΥ ΘΕΟΝΗ
12535
52,83
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
48525
52,80
ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
22062
52,79
ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
22062
52,79
α:8,06 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:07...
α:8,05 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:8,02 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:19...
α:18,01 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:8,00 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:06...
α:12,98 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:5...
α:17,90 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:17,90 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
α:22,86 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
α:22,86 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
α:17,85 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:48...
α:17,84 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:7,83 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:12,80 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:17,79 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:17,79 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΦΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 39 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΣΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
15976
52,79
ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
48968
52,75
ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
48968
52,75
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
70485
52,75
ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
68652
52,74
ΦΑΡΑΖΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
47543
52,73
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
33889
52,72
ΚΑΤΣΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
15219
52,70
662
52,68
ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
465
13978
ΝΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
1878
ΝΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
1878
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
3172
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
3172
ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
52551
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
52538
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
389
ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
429
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
69872
ΘΩΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
25140
ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
35944
ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
71290
ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
71290
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:12,79 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:17,75 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:17,75 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:7,75 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:58...
α:17,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:7,73 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:17,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
α:17,70 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:7,68 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
20357 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21141 Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
52,65 α:22,65 β:0 γ:10 δ:20
ΜΑΙΜΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ
52,64 α:17,64 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
52,56 α:7,56 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
52,56 α:7,56 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
52,55 α:17,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:18...
52,55 α:17,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:18...
52,54 α:12,54 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:3...
52,51 α:17,51 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:81...
52,51 α:17,51 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΤΣΙΑΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΤΣΙΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΠΡΑΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
52,50 α:32,50 β:0 γ:20 δ:0
ΜΗΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
52,45 α:12,45 β:40 γ:0
αριθ:4...
52,42 α:12,42 β:40 γ:0
αριθ:6...
52,40 α:17,40 β:35 γ:0
αριθ:23...
52,35 α:12,35 β:0 γ:20
αριθ:6...
52,35 α:12,35 β:0 γ:20
αριθ:6...
δ:0
ΚΑΡΒΑΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
δ:0
ΑΜΙΤΣΑΣ ΖΗΣΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΤΣΙΤΣΙΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:20
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑΜ
δ:20
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 40 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:12,25 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:4...
α:17,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:7,20 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:22,18 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
α:22,18 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
α:22,18 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
ΠΟΛΥΛΟΗ ΜΑΡΙΑ
45779
52,25
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
22041
52,23
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
8433
52,20
ΠΑΠΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
35737
52,18
ΠΑΠΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
35737
52,18
ΠΑΠΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
35737
52,18
ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
43273
52,07 α:12,07 β:40 γ:0 δ:0
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
14886
52,01
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45762
52,00
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
44726
51,97
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
8592
51,92
α:17,01 β:35
αριθ:6...
α:17,00 β:35
αριθ:71...
α:16,97 β:35
αριθ:4...
α:16,92 β:35
αριθ:5...
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
25039
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
1105
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
169
ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
8955
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΛΙΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΑΓΙΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
γ:0 δ:0
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
γ:0 δ:0
ΓΚΕΛΜΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
51,92 α:11,92 β:0 γ:10 δ:30
ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
51,87 α:11,87 β:0 γ:20
αριθ:1...
51,85 α:16,85 β:35 γ:0
αριθ:43...
51,76 α:16,76 β:35 γ:0
αριθ:2...
51,73 α:16,73 β:35 γ:0
αριθ:70...
δ:20
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
δ:0
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
δ:0
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
δ:0
ΜΠΙΤΣΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
21766 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
50058
ΓΚΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
23067
51,68 α:11,68 β:0 γ:10 δ:30
ΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70406
51,58 α:21,58 β:0 γ:10 δ:20
ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΑΚΑΛΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
36603
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΒΑΚΑΛΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
8835
51,58 α:11,58 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:4...
51,55 α:11,55 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
51,54 α:11,54 β:0 γ:20 δ:20
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΣΙΝΤΕΛΝΙΚΟΒΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
15713
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
8118
51,53 α:21,53 β:0 γ:10 δ:20
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ
24356
51,49 α:31,49 β:0 γ:20 δ:0
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
11864
51,48 α:11,48 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΝΤΙΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
68800
51,46 α:16,46 β:0 γ:10 δ:25
ΡΟΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΝΤΟΥΜΤΑ ΜΑΡΙΑ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 41 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:16,45 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:16,42 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:16,42 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:17...
α:16,39 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:16,39 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:16,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:11,34 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:96...
α:11,32 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:11,28 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:6...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΠΟΧΩΡΗ ΑΝΟΙΞΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
43337
51,45
ΝΑΛΕΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21226
51,42
ΚΟΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
36517
51,42
ΖΗΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
3280
51,39
ΖΗΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
3280
51,39
ΜΩΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
24778
51,38
ΔΙΒΙΚΕΛΗ ΕΥΦΗΜΙΑ
24290
51,34
ΜΠΡΙΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
31073
51,32
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
70201
51,28
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
13932
51,25 α:31,25 β:0 γ:20 δ:0
ΜΟΥΖΑΛΑ ΠΗΓΗ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ
35754
γ:0 δ:0
ΝΑΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
74844
γ:0 δ:0
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
74844
γ:0 δ:0
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
51435
γ:0 δ:0
ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
36243
γ:0 δ:0
ΣΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
70184
γ:0 δ:0
ΓΚΑΣΔΡΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΑΧΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
12554
51,24 α:16,24 β:35
αριθ:0...
51,19 α:16,19 β:35
αριθ:0...
51,19 α:16,19 β:35
αριθ:0...
51,14 α:16,14 β:35
αριθ:43...
51,11 α:16,11 β:35
αριθ:08...
51,04 α:16,04 β:35
αριθ:3...
51,02 α:16,02 β:35
αριθ:3...
γ:0 δ:0
ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΡΩΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
12947
50,97 α:30,97 β:0 γ:20 δ:0
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
53149
γ:0 δ:0
ΤΑΤΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70069
50,97 α:15,97 β:35
αριθ:3...
50,97 α:10,97 β:40
αριθ:3...
50,89 α:15,89 β:35
αριθ:0806...
50,77 α:15,77 β:35
αριθ:3...
50,77 α:15,77 β:35
αριθ:3...
50,72 α:15,72 β:35
αριθ:3...
γ:0 δ:0
ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:0 δ:0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΥΣΑΓΓΕΛΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
γ:0 δ:0
ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΡΟΥΣΑ ΦΛΩΡΑ
274
ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
530
ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
530
ΤΣΑΚΙΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
70560
ΚΑΡΑΚΗΤΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
20357 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΩΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΒΑΡΑΛΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 42 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
50,71 α:15,71 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:11...
50,70 α:10,70 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:371...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΜΙΧΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
24454
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
46066
ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
25139
50,58 α:20,58 β:0 γ:10 δ:20
ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
11893
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
50184
ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΙΧΑΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12495
50,56 α:15,56 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:93...
50,51 α:15,51 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:97...
50,47 α:10,47 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:0...
8685
50,45 α:10,45 β:0 γ:20 δ:20
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΚΑΝΤΙΑΝΝΑ
8685
50,45 α:10,45 β:0 γ:20 δ:20
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΤΣΑΛΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37909
ΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΑΛΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37909
50,39 α:15,39 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:47...
50,39 α:15,39 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:47...
ΠΡΑΣΣΑ ΖΩΗ
51500
50,35 α:20,35 β:0 γ:10 δ:20
ΣΤΗΡΓΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
11587
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
47997
50,33 α:15,33 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
50,32 α:15,32 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
21340
50,14 α:20,14 β:0 γ:10 δ:20
ΚΟΥΡΔΟΥΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΙΟΥΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
35435
50,13 α:20,13 β:0 γ:10 δ:20
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1822 Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΖΙΟΥΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
35435
50,13 α:20,13 β:0 γ:10 δ:20
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
69270
δ:0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
31280
50,13 α:15,13 β:35 γ:0
αριθ:83...
50,08 α:15,08 β:35 γ:0
αριθ:05...
49,98 α:14,98 β:35 γ:0
αριθ:6...
49,95 α:19,95 β:0 γ:10
αριθ:0...
δ:0
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
δ:20
ΧΑΛΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΖΩΗ
ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΖΩΗ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ
3241
ΝΤΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΤΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
37067
ΡΟΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
35257
49,91 α:9,91 β:0 γ:20 δ:20
ΜΠΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
35397
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΨΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10935
ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΓΝΑΝΤΙΟΣ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΨΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10935
49,87 α:14,87 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
49,86 α:9,86 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:4...
49,86 α:9,86 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΡΗΜΑΓΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 43 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
69515
49,81
ΓΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
36783
49,74
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
24367
49,68
ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35797
49,67
ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35797
49,67
ΚΟΚΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
8757
49,66
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
35379
49,64
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
24204
49,64
ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
46213
ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
396
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:19,81 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0...
α:14,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:14,68 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:14...
α:14,67 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:14,67 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:14,66 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:14,64 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:14,64 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΚΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΟΝΝΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΝΑΝΟΥΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
49,57 α:9,57 β:40 γ:0 δ:0
ΜΟΥΛΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
49,54 α:9,54 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:2...
49,49 α:14,49 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΣΤΑΦΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11571
ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑΝΑ
46228
49,45 α:19,45 β:0 γ:20 δ:10
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44694
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΔΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
12256
ΤΟΜΠΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΔΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
12256
ΚΑΡΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
11894
ΠΑΤΣΑΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
69587
ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ
36403
49,42 α:14,42 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:71...
49,41 α:9,41 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:9...
49,41 α:9,41 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:9...
49,38 α:14,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:14...
49,28 α:9,28 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:3...
49,26 α:14,26 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
49,25 α:14,25 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:01...
49,23 α:14,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
155
ΟΛΓΑ ΓΚΙΠΑΤΟΥΔΗ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΝΤΕΛΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΣΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
20336 Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΜΑΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΑΡΕΤΗ
12751
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
37101
49,23 α:9,23 β:0 γ:20 δ:20
ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
36439
ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21141 Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
11132
ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΤΑ ΟΛΓΑ
43829
49,21 α:14,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:910...
49,20 α:14,20 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:66...
49,19 α:14,19 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
ΖΙΩΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 44 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:14,19 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:14,12 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:14,12 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:13,98 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:8,97 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:8,97 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:8,90 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:0...
α:13,83 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:13,81 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:13,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:42...
α:13,71 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:13,67 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:90...
ΚΑΡΑΓΙΩΤΑ ΟΛΓΑ
43829
49,19
ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
32824
49,12
ΛΑΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
48146
49,12
ΖΗΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42907
48,98
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
45564
48,97
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
45564
48,97
1408
48,90
ΜΕΓΑ ΕΙΡΗΝΗ
52960
48,83
ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
69733
48,81
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
70443
48,74
ΔΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
8641
48,71
ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
370
48,67
ΧΕΛΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
425
48,61 α:28,61 β:0 γ:20 δ:0
ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
α:18,59 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0...
α:13,59 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:811...
α:18,57 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
α:8,57 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:8,56 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:7...
ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45820
48,59
ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ
15514
48,59
ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
44447
48,57
ΦΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
10896
48,57
ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
48600
48,56
ΣΑΛΟΚΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
13787
48,55 α:18,55 β:0 γ:10 δ:20
ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
70472
48,55
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ
31922
48,52
ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
45702
48,49
3263
48,45
69606
48,38
ΠΛΑΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΚΑΡΑΠΟΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
α:13,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:13,52 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
α:13,49 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:82...
α:8,45 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:1...
α:13,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΖΙΩΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
20344 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΓΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΦΛΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΚΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΜΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
20344 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΛΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΖΙΩΓΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 45 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
48519
ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35266
ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
33400
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
48,36 α:13,36 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
48,29 α:18,29 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:1...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
48,23 α:8,23 β:40 γ:0 δ:0
ΖΙΩΓΑ ΔΑΝΙΗΛΙΑ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
22844
48,22
ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
49133
48,21
ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
51684
48,17
ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
51684
48,17
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
36121
48,17
ΓΚΑΖΔΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
35874
48,17
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43798
48,14
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
48206
48,12
BIBA BRUNILDA
68550
48,11
ΥΔΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
58470
48,11
ΥΔΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
58470
48,11
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
68809
48,10
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
68809
48,10
ΚΑΡΑΜΠΑΙΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
31728
48,06
666
48,05
ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
α:13,22 β:35 γ:0
αριθ:68...
α:13,21 β:35 γ:0
αριθ:02...
α:18,17 β:0 γ:10
αριθ:8...
α:18,17 β:0 γ:10
αριθ:8...
α:18,17 β:0 γ:10
αριθ:3...
α:13,17 β:35 γ:0
αριθ:5...
α:13,14 β:35 γ:0
αριθ:7...
α:13,12 β:35 γ:0
αριθ:09...
α:13,11 β:35 γ:0
αριθ:68...
α:13,11 β:35 γ:0
αριθ:38...
α:13,11 β:35 γ:0
αριθ:38...
α:13,10 β:35 γ:0
αριθ:9317...
α:13,10 β:35 γ:0
αριθ:9317...
α:13,06 β:35 γ:0
αριθ:6619...
α:13,05 β:35 γ:0
αριθ:030...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
δ:0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
δ:0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
δ:20
ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
27 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
δ:20
ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
δ:20
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
21767 Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
δ:0
ΛΑΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΖΩΗ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
δ:0
ΤΖΙΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
δ:0
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
GJATA MARGARITA
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΓΛΑΙΑ
δ:0
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
ΜΙΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
δ:0
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
11255
48,04 α:18,04 β:0 γ:10 δ:20
ΠΑΠΑΔΟΝΤΑ ΛΥΔΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
49580
47,98 α:17,98 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
ΦΥΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
43381
47,95 α:27,95 β:0 γ:20 δ:0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8918
ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8918
47,92 α:12,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:550...
47,92 α:12,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:550...
47,91 α:17,91 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:75...
ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44839
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 46 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:17,91 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:75...
α:17,91 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:75...
α:12,86 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:04...
α:12,86 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:01...
α:12,84 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8017...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44839
47,91
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44839
47,91
ΑΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
48506
47,86
ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
48897
47,86
10990
47,84
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
52677
ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΛΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
13757
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
36510
ΔΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
47723
ΛΙΖΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15702
47,84 α:7,84 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:0...
47,78 α:12,78 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
47,77 α:12,77 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:37...
47,77 α:12,77 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:20...
47,75 α:17,75 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
47,75 α:12,75 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:97...
47,63 α:12,63 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0813...
47,61 α:12,61 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6114...
47,61 α:12,61 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6114...
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8571
44672
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
514
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
514
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΛΑΖΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΕΚΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΗΤΗΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΜΑΝΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
21319 Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20231 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
47512
47,60 α:27,60 β:0 γ:20 δ:0
ΜΕΜΤΣΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
47512
47,60 α:27,60 β:0 γ:20 δ:0
ΜΕΜΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
35775
47,55 α:12,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
47,53 α:12,53 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:68...
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47,53 α:7,53 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:8...
47,52 α:12,52 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26 Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
70300
47,47 α:27,47 β:0 γ:20 δ:0
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ-ΚΑΙΜΑΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
26 Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
32283
ΜΑΛΑΚΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21110 Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΝΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
48011
47,43 α:12,43 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:17...
47,41 α:12,41 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:19...
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
38107
13947
3201
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 47 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
47,40 α:12,40 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
47,40 α:12,40 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
21311 Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΒΛΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30627
ΜΙΑΡΙΤΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ
46148
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
385
47,37 α:17,37 β:0 γ:10 δ:20
ΖΗΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
49177
47,35
ΖΗΓΓΛΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
25529
47,32
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10899
47,27
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30574
47,24
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30574
47,24
ΚΑΜΠΕΡΗ ΦΑΝΗ
35670
47,24
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΟΛΕΣΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)
47554
47,22
ΓΚΟΡΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
44710
47,19
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
70130
47,17
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
70130
47,17
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
35065
47,17
ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
25381
47,15
ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
25381
47,15
ΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ
15469
47,12
ΑΛΕΥΡΑ ΑΓΛΑΙΑ
36206
47,11
ΝΤΑΜΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
52453
47,08
8923
47,07
43810
47,06
α:7,35 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:17,32 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:46...
α:12,27 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06...
α:12,24 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:12,24 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:12,24 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:12,22 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:12,19 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:12,17 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:74...
α:12,17 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:74...
α:7,17 β:40 γ:0 δ:0
αριθ:04...
α:17,15 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
α:17,15 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
α:12,12 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:15...
α:12,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
α:12,08 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
α:12,07 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:00...
α:12,06 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5817...
ΚΟΥΚΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
36581
ΚΡΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
22100
47,06 α:12,06 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5814...
47,05 α:12,05 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:45...
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΟΒΤΣΙΝΙΚΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
46,97 α:26,97 β:0 γ:20 δ:0
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΕΛΕΝΗ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
845
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΛΗ ΘΕΩΝΗ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΩΓΟΣ ΑΛΟΙΣΙΟΣ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΓΩΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΓΚΕΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΗΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 48 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
48099
46,96
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
48231
46,89
8736
46,88
ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
42737
46,85
ΒΑΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
69176
46,82 α:11,82 β:0 γ:10 δ:25
ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΕΑ ΜΑΡΙΑ
16155
γ:0 δ:0
ΝΙΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΕΡΑΣΜΙΑ
25828
γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24244
γ:0 δ:0
ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
44695
46,80 α:11,80 β:35
αριθ:96...
46,80 α:11,80 β:35
αριθ:3...
46,78 α:11,78 β:35
αριθ:22...
46,77 α:11,77 β:35
αριθ:170...
46,73 α:11,73 β:35
αριθ:4...
46,72 α:11,72 β:35
αριθ:46...
46,72 α:11,72 β:35
αριθ:20...
46,71 α:11,71 β:35
αριθ:8...
46,68 α:11,68 β:35
αριθ:8...
46,68 α:11,68 β:35
αριθ:06...
46,67 α:11,67 β:35
αριθ:10...
46,66 α:11,66 β:35
αριθ:3615...
γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
γ:0 δ:0
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
γ:0 δ:0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
γ:0 δ:0
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
γ:0 δ:0
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΑΓΑΖΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
γ:0 δ:0
ΚΟΥΤΡΩΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
γ:0 δ:0
ΔΕΛΗΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
γ:0 δ:0
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΒΕΡΚΟΥ ΣΙΛΒΑΝΑ
ΛΥΓΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΖΙΝΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
378
35659
3283
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35585
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
69715
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:16,96 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:3...
α:11,89 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:11,88 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:28...
α:11,85 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:28...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΖΩΗ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΤΖΒΕΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
1278
ΤΟΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ
70115
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
20709
ΣΦΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
12369
46,57 α:11,57 β:0 γ:20 δ:15
ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ
BARBERO VAQUERO MARIA DEL
VALLE
15243
46,54 α:11,54 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06...
ΣΠΑΝΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
25532
γ:0 δ:0
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
21837
γ:0 δ:0
ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΧΙΟΝΙΑ
ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32819
46,53 α:11,53 β:35
αριθ:44...
46,49 α:11,49 β:35
αριθ:00...
46,47 α:11,47 β:35
αριθ:80...
46,46 α:11,46 β:35
αριθ:95...
γ:0 δ:0
ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
γ:0 δ:0
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ
8941
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 49 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
52163
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
37191
ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
37550
ΖΕΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
44734
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
68871
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
68871
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
708
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
708
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
49073
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
49073
YESINA MARYNA
45453
YESINA MARYNA
45453
ΖΙΟΥΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
151
3275
ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΑΡΕΤΗ
36721
ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΑΡΕΤΗ
36721
ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
6430
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
55412
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
55412
ΖΙΟΥΡΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
36722
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49992
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
15925
ΓΚΛΕΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
36881
ΔΑΛΑΚΑ ΚΑΣΙΑΝΗ
22287
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
46,38 α:11,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:44...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
46,32 α:26,32 β:0 γ:20 δ:0
ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
46,30 α:11,30 β:35 γ:0
αριθ:8...
46,27 α:11,27 β:35 γ:0
αριθ:63...
46,27 α:11,27 β:35 γ:0
αριθ:05...
46,27 α:11,27 β:35 γ:0
αριθ:05...
46,23 α:11,23 β:35 γ:0
αριθ:72...
46,23 α:11,23 β:35 γ:0
αριθ:72...
46,22 α:11,22 β:35 γ:0
αριθ:02...
46,22 α:11,22 β:35 γ:0
αριθ:02...
46,18 α:11,18 β:35 γ:0
αριθ:59...
46,18 α:11,18 β:35 γ:0
αριθ:59...
46,15 α:11,15 β:35 γ:0
αριθ:9...
46,15 α:11,15 β:35 γ:0
αριθ:57...
46,12 α:11,12 β:35 γ:0
αριθ:29...
46,12 α:11,12 β:35 γ:0
αριθ:29...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:99076...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:981024...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:981024...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:98058...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:9803...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:97102...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:96137...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:95154...
δ:0
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
δ:0
ΚΟΝΤΟΥ ΜΥΡΤΩ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
δ:0
ΠΕΡΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΠΕΡΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
δ:0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
δ:0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
δ:0
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΗΣ
δ:0
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
δ:0
ΓΚΕΒΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
δ:0
ΓΚΕΒΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
37163 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
δ:0
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΠΑΣΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
δ:0
ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
δ:0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
δ:0
ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΣΟΥΦΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
δ:0
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
δ:0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
δ:0
ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 50 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΜΠΕΗ ΙΩΑΝΝΑ
44535
46,11
ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
16174
46,11
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45722
46,11
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51361
46,11
ΒΑΣΒΑΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
15751
46,11
ΒΑΣΒΑΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
15751
46,11
ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
35999
46,11
ΓΚΑΡΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15687
46,11
ΚΑΡΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
36181
46,11
ΚΑΡΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
36181
46,11
ΦΡΕΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
70483
46,11
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
808
46,11
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
808
46,11
ΖΙΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
11909
46,11
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
35812
46,11
ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
12520
46,11
ΜΠΟΥΣΔΑ ΜΑΡΙΑ
49161
46,11
ΜΠΟΥΣΔΑ ΜΑΡΙΑ
49161
46,11
ΝΙΤΣΟ ΣΟΦΙΚΑ
21476
46,11
ΣΒΑΡΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
12575
46,11
ΣΤΡΑΒΕΛΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ
30584
46,11
GRAMOZI BLERINA
44284
46,11
ΤΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
70476
46,11
ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
49190
46,11
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:95111...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:93193...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:931915...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:93181...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:92121...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:92121...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:871345...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:86190...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8217...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8217...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:80193...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:79178...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:79178...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7908...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:76110...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:64111...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:62177...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:62177...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:62165...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:62111...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:62068...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:59150...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:571906...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5615...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
21766 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
37165 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΝΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΝΙΤΣΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΚΡΑΜΟΖΗ ΣΟΦΙΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 51 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
11299
46,11
6115
46,11
ΓΚΟΥΣΓΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
69708
46,11
ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΗ
14817
46,11
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
48187
46,11
ΚΟΥΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
25249
46,11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21319
46,11
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
14596
46,11
ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
31758
46,11
8694
46,11
ΖΙΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
45629
46,11
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
48367
46,11
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
48367
46,11
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
35686
46,11
LLAMBRO KLARISA
35676
46,11
ΚΑΚΑΛΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
36620
46,11
ΧΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ*
49843
46,11
ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
11247
46,11
ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΝΕΤΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48258
46,11
ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΝΕΤΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48258
46,11
ΜΠΑΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
45586
46,11
ΦΩΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
48075
46,11
ΤΣΙΡΒΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
836
46,11
ΖΙΟΥΡΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
154
46,11
ΜΙΤΚΟΒΣΚΑ ΑΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:541373...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5319...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:53114...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:52024...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:51154...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:50162...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:461566...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3814...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:37120...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:361025...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:29194...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:29114...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:29114...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2305...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:141568...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:12066...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:10174...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:10164...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:10150...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:10150...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:08180...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:07176...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:07164...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0517...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΖΙΩΤΑ ΑΓΑΠΗ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΦΙΛΙΝΔΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΑΙΤΣΕΒ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΠΟΥΤΟΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΣΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟ ΣΩΤΗΡΙΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΜΑΤΡΑΚΟΥΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΚΡΑΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΝΤΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 52 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
31553
46,11
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
31553
46,11
ΝΤΑΡΗ ΑΛΕΚΑ
47814
46,11
ΒΛΑΧΟΥ ΖΩΗ
15616
46,11
269
46,11
ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
13878
46,11
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
51003
46,11
ΓΙΑΠΡΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
12388
46,11
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
12347
46,11
ΘΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
50093
46,11
ΘΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
50093
46,11
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
48080
46,08
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ
397
46,06
ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
341
46,03
ΚΑΛΠΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
45801
46,01
ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
45723
45,98
ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΝΘΗ
730
45,93
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
325
45,91
ΓΚΟΛΤΣΟΥ ΘΩΜΑΗ
44781
45,90
ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
22478
45,89
ΖΗΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
12481
45,88
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΙΑ
12284
45,83
ΠΟΤΣΗ ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ
736
45,81
ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6101
45,75
ΧΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05120...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05120...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:04180...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0403...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:03137...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:02120...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:021183...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0107...
α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0008...
α:11,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4308...
α:11,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4308...
α:16,08 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:8...
α:11,06 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:26,03 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1...
α:11,01 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:23...
α:10,98 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02...
α:10,93 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:681...
α:10,91 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:10,90 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:68...
α:15,89 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:2...
α:10,88 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:89...
α:10,83 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:053...
α:10,81 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:62...
α:10,75 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΘΩΜΑΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21765 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΛΙΛΗ ΖΩΗ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΨΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΕΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΒΑΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21765 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΗΝΑΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΟΥΦΕΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
37454 Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 53 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
20513
45,75
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
37149
45,72
ΠΑΙΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
44891
45,70
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
35407
45,69
ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ
32348
45,66
ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
49157
45,61
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
30978
45,59
3278
45,54
45456
45,53
1403
45,53
ΧΑΡΕΑ ΡΕΒΕΚΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:10,75 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:79...
α:10,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:89...
α:10,70 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:10,69 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:10,66 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:15,61 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:63...
α:10,59 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49...
α:10,54 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:10,53 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:90...
α:10,53 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΔΑΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΕΛΑΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΒΟΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΡΑΚΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΙΧΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΛΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37232
45,52 α:35,52 β:0 γ:10 δ:0
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37232
45,52 α:35,52 β:0 γ:10 δ:0
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΛΥΔΙΑ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
23669
ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
12127
45,40 α:15,40 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:2...
45,40 α:10,40 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:32...
45,38 α:10,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:59...
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
45,35 α:10,35 β:35
αριθ:05...
45,34 α:10,34 β:35
αριθ:99...
45,31 α:10,31 β:35
αριθ:5...
45,30 α:10,30 β:35
αριθ:79...
45,30 α:10,30 β:35
αριθ:73...
45,30 α:10,30 β:35
αριθ:73...
45,30 α:10,30 β:35
αριθ:1...
45,26 α:10,26 β:35
αριθ:9219...
γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
γ:0 δ:0
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
γ:0 δ:0
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
γ:0 δ:0
ΡΑΠΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΚΡΑΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΚΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
γ:0 δ:0
ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
21812
ΓΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
33308
ΣΙΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
51525
LOCMELE LIGA
11993
ΝΤΑΛΙΠΗ ΑΝΘΗ
45869
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36895
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36895
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
48626
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
58214
ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 54 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:10,25 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:79...
α:10,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:52...
α:10,22 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:18...
α:10,20 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:19...
ΑΓΓΕΛΗ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
22313
45,25
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ
49626
45,23
3256
45,22
ΤΣΙΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
20665
45,20
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
48160
45,16 α:15,16 β:0 γ:10 δ:20
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
α:10,13 β:35 γ:0
αριθ:57...
α:10,12 β:35 γ:0
αριθ:9...
α:10,10 β:35 γ:0
αριθ:02...
α:10,09 β:35 γ:0
αριθ:9...
α:10,09 β:35 γ:0
αριθ:9...
α:10,08 β:35 γ:0
αριθ:7219...
α:10,07 β:35 γ:0
αριθ:38...
α:10,07 β:35 γ:0
αριθ:16...
α:15,06 β:0 γ:10
αριθ:31...
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΑΛΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΣΟΥΤΕΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
δ:0
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
δ:0
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΡΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
δ:0
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
21766 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
δ:0
ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΑ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
δ:20
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12540
45,13
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
48389
45,12
ΠΡΑΓΓΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
36654
45,10
ΓΙΟΥΤΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
14047
45,09
ΓΙΟΥΤΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
14047
45,09
ΔΑΜΑΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
45736
45,08
ΓΚΑΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
42841
45,07
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
36557
45,07
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
70152
45,06
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
47417
45,04 α:35,04 β:0 γ:10 δ:0
α:10,04 β:35 γ:0
αριθ:04...
α:25,02 β:0 γ:20
αριθ:9...
α:10,01 β:35 γ:0
αριθ:76...
α:14,98 β:0 γ:10
αριθ:0...
α:14,96 β:0 γ:10
αριθ:21...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΑΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
δ:0
ΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20355 Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
δ:0
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
21765 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
δ:20
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
δ:20
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
33126
45,04
278
45,02
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΖΩΗ
45833
45,01
ΤΣΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
16193
44,98
ΚΑΡΑΚΑΝΟΥ-ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΙΑ
16220
44,96
ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
20642
44,94 α:24,94 β:0 γ:20 δ:0
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20231 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49434
44,90 α:14,90 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:2...
44,88 α:9,88 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2319...
44,86 α:9,86 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΜΟΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΣΑΡΙΜΒΕΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΟΥΜΠΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΛΙΑΜΠΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
8917
743
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 55 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
46017
44,83 α:9,83 β:0 γ:10 δ:25
ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30792
44,82 α:14,82 β:0 γ:10 δ:20
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
21101 Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30792
44,82 α:14,82 β:0 γ:10 δ:20
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21101 Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
15800
44,82
ΖΕΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3252
44,81
ΡΙΓΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
22445
44,80
ΡΙΓΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
22445
44,80
ΣΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
6327
44,80
ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7886
44,80
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΝΘΗ
70239
44,76
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
49048
44,74
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
49048
44,74
ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
47779
44,73
ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
47779
44,73
ΓΟΥΛΙΩΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
21527
44,72
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49926
44,72
ΣΜΑΡΛΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
9100
44,72
TOMASIK MAGDALENA
12893
44,72
ΦΑΣΦΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
22414
44,72
ΖΑΡΖΟΥ ΖΩΗ
36136
44,72
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48837
44,72
3228
44,72
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35525
44,72
ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΛΕΝΗ
12598
44,72
ΓΚΑΝΤΙΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΙΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
α:9,82 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:26...
α:9,81 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0004...
α:9,80 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49...
α:9,80 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49...
α:9,80 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:41...
α:9,80 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:9,76 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02...
α:9,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:93198...
α:9,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:93198...
α:9,73 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:93...
α:9,73 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:93...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9216248...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:91155...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:901068...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:89140...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8803...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8110...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:801563...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7919...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7916...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:68156...
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΝΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
21308 Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΣΕΡΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΖΑΓΚΟΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 56 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΦΦΕ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
23841
7916
ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25433
ΓΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ
51458
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8267
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45814
ΣΚΟΥΠΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
43034
ΧΟΤΑ-ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΕΜΙΣΑ
15552
ΜΕΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
52009
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
22433
ΜΠΑΤΖΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11290
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
25361
ΚΑΖΕΠΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
6140
SEMENENKO OLGA
44426
ΜΠΛΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
70419
CHASAMPALIOTI ANDRTOVA
PETRA
904
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
70937
ΛΑΓΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
75208
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13204
ΤΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8600
35829
ΣΚΡΟΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3284
ΒΗΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
49619
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6615...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:65174...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:64116...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:61049...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:59162...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:58135...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:57114...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:50161...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:5013...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:4513...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:43084...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:4204...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:3819...
δ:0
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΖΑΡΑΓΚΟΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
δ:0
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
δ:0
ΛΑΒΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
δ:0
ΧΟΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
δ:0
ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
δ:0
ΚΟΥΡΤΟΒΙΤΣ ΑΡΗΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
δ:0
ΜΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
δ:0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:3212...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:30180...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:29178...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:27174...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:2415...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:2405...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:2315...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:2019...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:2016...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:1802...
δ:0
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
δ:0
ΜΠΟΥΤΖΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
δ:0
ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
δ:0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
δ:0
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΝΤΟΥΤΣΙΚΑ ΑΣΗΜΩ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
δ:0
ΜΙΧΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
δ:0
ΣΤΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
δ:0
ΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΟΚΟΥΒΑΣ-ΚΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
21765 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
27 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 57 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
36775
44,72
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35986
44,72
ΧΑΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
46966
44,72
877
44,72
15923
44,72
8642
44,72
ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ
70278
44,72
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
24866
44,72
1292
44,72
44906
44,72
783
44,72
ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
23677
44,72
ΦΟΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
30590
44,72
ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
20588
44,72
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
49534
44,72
975
44,71
ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΥΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΟΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΛΑΝΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
BICHINASHVILI SHORENA
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΖΗΦΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1710356...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1411...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:11172...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:111212...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09156...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09154...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:06198...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0609...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05174...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:03102...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:02126...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0210264...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:01190...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:01173...
α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:001800...
α:9,71 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0405...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΠΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΟΥΛΟ ΛΟΥΛΙΕΤΑ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΑΚΡΙΝΑ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΡΑΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΖΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
20336 Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΝΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΖΗΔΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ-ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
75218
44,68 α:24,68 β:0 γ:20 δ:0
ΠΑΓΓΟΥ ΚΙΜΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
16240
44,63 α:34,63 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΓΚΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
24455
44,60 α:14,60 β:0 γ:10 δ:20
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
32796
44,56
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
15289
44,56
ΝΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
45537
44,54
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ
48906
44,53
ΚΡΑΧΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24420
44,53
α:9,56 β:35
αριθ:9...
α:9,56 β:35
αριθ:63...
α:9,54 β:35
αριθ:94...
α:9,53 β:35
αριθ:60...
α:9,53 β:35
αριθ:36...
ΜΠΡΟΥΖΑ ΖΩΗ-ΣΥΝΟΔΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:0 δ:0
ΑΜΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
γ:0 δ:0
ΝΤΑΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
γ:0 δ:0
ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
γ:0 δ:0
ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
γ:0 δ:0
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
21303 Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 58 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
44,53 α:9,53 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:34...
44,47 α:9,47 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:01...
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20164 Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
15145
44,46 α:34,46 β:0 γ:10 δ:0
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
48930
44,46 α:9,46 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ ΡΕΓΓΙΝΑ
37250
44,38 α:14,38 β:0 γ:10 δ:20
ΜΑΚΕΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΤΖΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
70417
44,35
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΖΩΗ
43241
44,34
ΛΙΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
13910
44,33
ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
13910
44,33
ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΥΡΜΕΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
70501
44,32
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
36537
44,30
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
21137
44,29
HORNEMANN JANINE
3817
44,28
HORNEMANN JANINE
3817
44,28
ΤΑΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3265
44,26
ΤΑΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3265
44,26
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49099
44,26
ΓΚΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
48803
44,23
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
43404
44,23
ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΙΑ
16435
44,22
ΔΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ -ΕΛΙΣΑΒΕΤ
25472
44,22
ΜΗΤΡΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14015
44,21
ΒΕΛΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
31649
44,20
1397
44,19
α:9,35 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:71...
α:9,34 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:34...
α:9,33 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05...
α:9,33 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05...
α:24,32 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
α:9,30 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:54...
α:9,29 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
α:14,28 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
α:14,28 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
α:14,26 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:2...
α:14,26 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:2...
α:9,26 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:9,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:51...
α:9,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05...
α:14,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:9...
α:9,22 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:50...
α:9,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
α:9,20 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:711...
α:9,19 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0615...
ΞΗΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΚΚΟΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
35640
1390
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΙΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΚΡΟΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΒΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΖΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΣΙΜΕΛΑ-ΧΡΥΣΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 59 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14929
44,18
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
47894
44,18
688
44,17
15798
44,16
ΑΡΜΠΟΥΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
1058
44,13
ΑΡΜΠΟΥΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
1058
44,13
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:14,18 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
α:9,18 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8119...
α:9,17 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:47...
α:9,16 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1014...
α:9,13 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:55...
α:9,13 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:55...
442
44,12 α:24,12 β:0 γ:20 δ:0
3741
44,11
34115
44,08
ΓΚΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
9087
44,04
ΖΑΧΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37823
44,04
ΘΕΟΛΟΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
775
44,03
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
12406
43,96
ΤΣΙΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
25234
43,96
ΓΚΑΝΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
15662
43,94
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΑΝΝΑ
30618
43,92
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ
24682
43,92
ΣΔΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
44568
43,91
1291
43,90
43091
43,88
8814
43,80
PRIFTI DENISA
13922
43,78
ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
21806
43,78
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
43532
43,74
α:9,11 β:35
αριθ:1...
α:9,08 β:35
αριθ:64...
α:9,04 β:35
αριθ:71...
α:9,04 β:35
αριθ:62...
α:9,03 β:35
αριθ:11...
α:8,96 β:35
αριθ:91...
α:8,96 β:35
αριθ:79...
α:8,94 β:35
αριθ:82...
α:13,92 β:0
αριθ:1...
α:8,92 β:35
αριθ:19...
α:8,91 β:35
αριθ:20...
α:8,90 β:35
αριθ:3...
α:8,88 β:35
αριθ:55...
α:8,80 β:35
αριθ:091...
α:13,78 β:0
αριθ:0...
α:8,78 β:35
αριθ:66...
α:8,74 β:35
αριθ:7...
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
DUBOS STEPHANIE
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΖΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
21311 Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΥΜΟΥΡΕΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΟΛΟΧΑ ΕΛΕΝΗ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΟΛΟΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΚΑΖΓΚΑΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
γ:0 δ:0
ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΥΑ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
γ:0 δ:0
ΨΕΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
γ:0 δ:0
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΒΑΙΑ-ΜΑΡΙΑ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
γ:0 δ:0
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:0 δ:0
ΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:10 δ:20
ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
γ:0 δ:0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
γ:0 δ:0
ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
γ:0 δ:0
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:20
ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:0 δ:0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΠΛΑΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 60 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
9020
43,73
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
25560
43,73
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
52405
43,72
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
24765
43,71
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΦΑΝΗ
36056
43,70
ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ
24920
43,65
ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
15764
43,63
ΑΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
33335
ΑΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:33,73 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
α:8,73 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:55...
α:8,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:66...
α:8,71 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:35...
α:8,70 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:22...
α:8,65 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:36...
α:8,63 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:81...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΜΠΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΑΡΧΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
43,62 α:13,62 β:0 γ:10 δ:20
ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
33335
43,62 α:13,62 β:0 γ:10 δ:20
ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
33335
43,62 α:13,62 β:0 γ:10 δ:20
ΖΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
13218
γ:0 δ:0
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
69593
γ:0 δ:0
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΗ
21317 Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21717
γ:0 δ:0
ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
49233
γ:0 δ:0
ΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
12865
γ:0 δ:0
ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
52425
γ:0 δ:0
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΗΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
37939
γ:0 δ:0
ΨΕΥΔΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
15329
43,59 α:8,59 β:35
αριθ:7...
43,59 α:8,59 β:35
αριθ:59...
43,58 α:8,58 β:35
αριθ:09...
43,58 α:8,58 β:35
αριθ:02...
43,57 α:8,57 β:35
αριθ:37...
43,55 α:8,55 β:35
αριθ:84...
43,52 α:8,52 β:35
αριθ:84...
43,51 α:8,51 β:35
αριθ:93...
43,51 α:8,51 β:35
αριθ:320...
γ:0 δ:0
ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
γ:0 δ:0
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43,50 α:13,50 β:0
αριθ:3...
43,50 α:13,50 β:0
αριθ:3...
43,49 α:8,49 β:35
αριθ:11...
43,48 α:8,48 β:35
αριθ:24...
γ:10 δ:20
ΗΛΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:10 δ:20
ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:0 δ:0
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:0 δ:0
ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΚΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
47474
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
12888
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
12888
ΓΟΥΤΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
49164
ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
51929
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 61 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
70295
43,47
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
3137
43,45
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
3137
43,45
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3229
43,44
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3229
43,44
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
24531
43,39
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
31807
43,38
997
43,38
ΠΕΡΠΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
30956
43,37
ΑΣΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10904
43,36
ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΒΑΙΤΣΑ
50618
43,35
738
43,30
48881
43,30
3272
43,30
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
33048
43,29
ΣΙΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ
37985
43,24
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20680
43,23
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
11591
43,23
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
2570
43,22
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
2570
43,22
ΒΙΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
48858
43,21
ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
36317
43,19
ΛΑΓΟΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
45970
43,19
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
25331
43,17
ΛΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
SPANOU LIDIA
ΓΙΑΠΡΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:8,47 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:070...
α:8,45 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:16...
α:8,45 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:16...
α:13,44 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
α:13,44 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
α:8,39 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:11...
α:8,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
α:8,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05...
α:8,37 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:93...
α:33,36 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:8,35 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:12...
α:23,30 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
α:8,30 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:78...
α:8,30 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:70...
α:8,29 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:430...
α:8,24 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4211...
α:8,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:77...
α:8,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:03...
α:8,22 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:85...
α:8,22 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:85...
α:8,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
α:33,19 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:8,19 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49...
α:8,17 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:84...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΑΠΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΟΥΤΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΡΑΜΟΣ ΖΗΝΩΝ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
21100 Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΔΑΜΟΥ ΞΑΝΘΗ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΔΑΜΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΙΧΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21767 Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 62 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:8,17 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:84...
α:8,17 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:06...
α:8,14 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:16...
α:8,14 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0308...
α:13,12 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
α:8,12 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
α:8,09 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:93...
α:8,09 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:48...
α:8,07 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:64...
α:33,02 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
α:8,02 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:59...
α:8,02 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:59...
α:13,00 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:6...
α:8,00 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
25331
43,17
8200
43,17
21490
43,14
670
43,14
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
48313
43,12
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
31870
43,12
ΛΕΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
14629
43,09
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
48320
43,09
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
31843
43,07
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ
22004
43,02
ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
49510
43,02
ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
49510
43,02
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32778
43,00
21113
43,00
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
35089
ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15956
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
15720
42,99 α:12,99 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
42,98 α:7,98 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
42,95 α:7,95 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:08...
42,92 α:7,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:47...
42,91 α:7,91 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9119...
42,88 α:7,88 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:24...
42,87 α:7,87 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:42...
42,81 α:7,81 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0500...
42,79 α:7,79 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:71...
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΡΙΤΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
8649
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
53538
ΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ
8674
ΝΕΝΤΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
8207
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
46178
ΚΑΛΟΥΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3210
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΔΟΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΠΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΛΑΧΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΖΙΑΦΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
21746 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΚΟΥΤΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΕΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΙΟΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΕΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΑΙΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΙΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 63 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΣΙΚΑ ΖΩΗ
21789
ΜΗΤΙΛΙΝΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
70504
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
24445
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
49759
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
48873
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
15724
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
15724
ΚΑΨΙΩΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
43258
ΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
69981
ΤΑΖΕ ΕΛΕΝΗ
45539
ΓΚΟΥΣΤΑ ΖΩΗ
44249
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
21350
ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
69784
ΓΚΟΥΝΗ ΟΛΓΑ
11472
ΜΠΡΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
47952
ΤΟΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
53400
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
894
ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
70252
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
12872
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
48286
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
47426
ΝΑΣΤΟΥ ΦΑΝΗ
36932
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
48662
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
42,79 α:7,79 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:59...
42,78 α:7,78 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:01...
42,74 α:7,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:760...
42,74 α:7,74 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02...
42,73 α:7,73 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0211...
42,72 α:7,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
42,72 α:7,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
42,68 α:7,68 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:00...
42,67 α:7,67 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:65...
42,66 α:7,66 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:13...
42,63 α:7,63 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:910...
42,63 α:7,63 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:40...
42,62 α:7,62 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:00...
42,61 α:7,61 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:64...
42,61 α:7,61 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:151...
42,59 α:7,59 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:18...
42,56 α:7,56 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49...
42,55 α:7,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:46...
42,54 α:7,54 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:05...
42,52 α:7,52 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:610...
42,52 α:7,52 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3406...
42,51 α:7,51 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8315...
42,49 α:12,49 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:2...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΖΑΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
97 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΟΥΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΛΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΣΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
21310 Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΗΛΙΑΝΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΕΛΗΝΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 64 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
42,46 α:7,46 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:221...
42,45 α:12,45 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:1...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΚΟΥΛΕΜΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21470
ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
35959
ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
12909
42,44 α:22,44 β:0 γ:10 δ:10
ΖΙΑΚΑ ΚΛΕΙΩ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21526
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
69636
ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
12614
42,42 α:12,42 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:08...
42,40 α:7,40 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
42,39 α:7,39 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:14...
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
44093
42,37 α:7,37 β:0 γ:20 δ:15
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
29835 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
8620
42,29
ΚΟΜΤΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
35445
42,26
ΤΣΙΡΙΒΑΒΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
22525
42,23
ΚΑΓΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
68484
42,19
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΝΑ
24681
42,18
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΝΑ
24681
42,18
ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2455
42,14
ΚΟΥΚΟΥ ΔΑΦΝΗ
1042
42,12
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13934
42,07
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13934
42,07
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13934
42,07
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49005
42,06
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
28642
41,98
ΜΗΝΟΒΓΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
24729
41,92
ΠΑΓΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
3254
41,91
α:7,29 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5609...
α:12,26 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:1...
α:7,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:08...
α:7,19 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:38...
α:12,18 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:8...
α:12,18 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:8...
α:7,14 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:7,12 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
α:12,07 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
α:12,07 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
α:12,07 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
α:7,06 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
α:6,98 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:18...
α:21,92 β:0 γ:10 δ:10
αριθ:1...
α:11,91 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0...
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΛΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΔΕΡΑΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37165 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΖΩΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΝΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
37165 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
37165 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΡΟΚΟΥΔΗ ΖΩΗ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΝΤΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
24573
41,88 α:31,88 β:0 γ:10 δ:0
ΣΑΛΑΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
24573
41,88 α:31,88 β:0 γ:10 δ:0
ΣΑΛΑΒΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 65 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
69818
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
51044
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
41,68 α:11,68 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:37...
41,58 α:31,58 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:98...
41,49 α:31,49 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΟΥΝΩΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ
980
ΤΖΙΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
21556
41,32 α:11,32 β:0 γ:10 δ:20
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
YUKHYMETS NATALIA
25451
ΜΠΑΛΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
51445
41,26 α:31,26 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
41,13 α:11,13 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:4...
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
40,83 α:10,83 β:0 γ:10 δ:20
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
1003
α:10,70 β:0
αριθ:2...
α:10,70 β:0
αριθ:2...
α:10,62 β:0
αριθ:0...
α:10,48 β:0
αριθ:3...
α:10,48 β:0
αριθ:3...
α:10,48 β:0
αριθ:3...
α:30,37 β:0
αριθ:3...
α:30,19 β:0
αριθ:1...
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:20
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
γ:10 δ:20
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
γ:10 δ:20
ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
γ:10 δ:20
ΜΠΙΖΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:10 δ:20
ΜΠΙΖΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:10 δ:20
ΜΠΙΖΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
γ:10 δ:0
ΣΚΡΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΒΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
70440
40,70
ΒΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
70440
40,70
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
15688
40,62
ΦΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
13680
40,48
ΦΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
13680
40,48
ΦΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
13680
40,48
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
47875
40,37
ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
37220
40,19
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
8765
40,17 α:30,17 β:0 γ:10 δ:0
ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
44474
ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΥΤΥΧΙΑ
8219
40,05 α:30,05 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
39,77 α:9,77 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0...
39,67 α:9,67 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
860
39,66 α:19,66 β:0 γ:20 δ:0
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8711
39,63 α:19,63 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ
8711
39,63 α:19,63 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
11579
39,56 α:19,56 β:0 γ:20 δ:0
ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΚΟΥΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑ
15263
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 66 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
20504
39,48
ΤΣΙΑΜΗ ΑΡΕΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
52351
39,21
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16194
39,05
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16194
39,05
ΖΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
52460
38,73
ΜΑΜΑΛΗ ΧΑΙΔΩ
13944
38,60
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
12213
38,47
1050
38,38
ΚΑΠΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
25012
38,35
ΒΑΡΝΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
45655
38,30
ΔΕΔΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44868
38,29
ΤΖΙΑΦΕΤΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
35369
38,01
8173
37,88
25397
37,72
ΣΥΜΠΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
264
37,58
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΚΟΥΛΑ
48102
37,54
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
31015
37,17
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
14860
37,07
ΤΣΕΠΝΗ ΜΑΡΘΑ
21109
37,00
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
69701
36,95
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΙΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:9,48 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:1...
α:29,21 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:9,05 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0...
α:9,05 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:0...
α:28,73 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
α:8,60 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:050...
α:28,47 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:8,38 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:7...
α:28,35 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
α:28,30 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
α:28,29 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:18,01 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:4...
α:27,88 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
α:27,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
α:27,58 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:27,54 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:17,17 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
α:17,07 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1...
α:17,00 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
α:16,95 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΛΥΔΙΑ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΖΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΑΝΟΣ ΡΟΔΑΝΘΗ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
129 Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΛΕΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
7895
36,82 α:16,82 β:0 γ:20 δ:0
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
8614
36,49 α:16,49 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
ΛΙΤΟΣΕΛΙΤΗ ΒΑΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
962
36,39 α:26,39 β:0 γ:10 δ:0
ΚΥΡΕΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
24910
36,34 α:26,34 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 67 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ ΖΗΝΑΙΝΤΑ
11262
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ ΖΗΝΑΙΝΤΑ
11262
ΤΖΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21519
ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΘΕΚΛΑ
115
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
36,28 α:26,28 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
36,28 α:26,28 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
36,07 α:16,07 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:4...
36,04 α:16,04 β:0 γ:20 δ:0
α:15,71 β:0
αριθ:3...
α:15,71 β:0
αριθ:3...
α:15,66 β:0
αριθ:5...
α:25,65 β:0
αριθ:4...
α:25,53 β:0
αριθ:2...
α:24,93 β:0
αριθ:6...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΑΜΒΡΟΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:20 δ:0
ΜΠΙΚΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΜΠΙΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΤΣΕΛΑ ΒΑΛΕΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΛΙΟΥΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
γ:10 δ:0
ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
17698
35,71
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
17698
35,71
ΛΙΤΟ ΜΑΡΙΑ
13217
35,66
ΒΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
31823
35,65
ΜΙΝΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
70121
35,53
ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
43655
34,93
ΤΖΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
48738
34,86 α:9,86 β:0 γ:10 δ:15
3259
34,84
ΤΣΙΑΝΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
24500
34,61
ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
45715
34,29
8897
34,28
21291
34,12
α:14,84 β:0
αριθ:8...
α:14,61 β:0
αριθ:4...
α:14,29 β:0
αριθ:8...
α:14,28 β:0
αριθ:3...
α:14,12 β:0
αριθ:1...
44895
34,05 α:14,05 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:7...
ΘΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
371
34,00 α:14,00 β:0 γ:20 δ:0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΟΛΑΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΣΚΑ ΙΟΥΛΙΤΤΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
SPAHIU LUMTURIE
47717
33,93
ΜΙΚΕΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
15203
33,59
ΔΙΟΚΜΕΤΖΙΔΟΥ Η
ΝΤΟΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΛΑΜΩ
20766
33,58
ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ
36423
33,48
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21869
33,41
ΣΚΡΙΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
53933
33,40
α:13,93 β:0
αριθ:9...
α:23,59 β:0
αριθ:7...
α:13,58 β:0
αριθ:0...
α:13,48 β:0
αριθ:7...
α:13,41 β:0
αριθ:0...
α:23,40 β:0
αριθ:0...
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37482 Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:20 δ:0
ΑΛΒΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
γ:20 δ:0
ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:20 δ:0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
γ:20 δ:0
ΤΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
γ:20 δ:0
SPAHIU LEDION
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:10 δ:0
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:20 δ:0
ΜΑΙΜΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΕΥΦΗΜΙΑ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΒΟΥΒΟΥΣΑ ΑΛΙΚΗ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΤΟΠΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 68 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:13,34 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:73...
α:13,28 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:6...
α:13,20 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
α:13,15 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
α:13,02 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:55...
α:22,93 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
70716
33,34
ΚΟΝΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
15803
33,28
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
51064
33,20
653
33,15
23717
33,02
35046
32,93
35046
32,93 α:22,93 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΗΓΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
13994
32,66 α:12,66 β:0 γ:20 δ:0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
13994
32,66 α:12,66 β:0 γ:20 δ:0
ΤΑΣΤΕΜΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
51098
32,28 α:12,28 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:7...
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
47855
ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΙΑ
35418
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11544
ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
148
ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΛΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΤΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
37193
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
20636
ΣΤΑΤΗΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
8546
ΣΙΑΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
33516
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
47661
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
12613
ΑΡΛΕΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
35079
ΤΖΙΑΦΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
49682
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΘΩΜΑΙΣ
24340
ΖΑΧΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21310 Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ
ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗ ΔΑΝΑΗ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
32,27 α:22,27 β:0 γ:10 δ:0
ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΦΑΝΗ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
32,17 α:12,17 β:0
αριθ:1...
32,06 α:12,06 β:0
αριθ:1...
31,96 α:11,96 β:0
αριθ:50...
31,93 α:11,93 β:0
αριθ:4...
31,69 α:21,69 β:0
αριθ:2...
31,61 α:21,61 β:0
αριθ:7...
31,59 α:11,59 β:0
αριθ:21...
31,40 α:21,40 β:0
αριθ:8...
31,37 α:11,37 β:0
αριθ:5...
31,36 α:11,36 β:0
αριθ:87...
31,36 α:11,36 β:0
αριθ:38...
31,36 α:11,36 β:0
αριθ:33...
γ:20 δ:0
ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
21095 Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:20 δ:0
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:20 δ:0
ΠΕΠΟΝΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΚΑΡΑΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:10 δ:0
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
γ:20 δ:0
ΓΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:10 δ:0
ΜΠΟΥΜΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
γ:20 δ:0
ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21122 Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΖΥΓΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΖΩΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 69 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
31,32 α:11,32 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
31,32 α:11,32 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21095 Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
988
31,30 α:11,30 β:0 γ:20 δ:0
3248
31,20
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
15772
31,18
ΑΒΔΑΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
52436
30,85
ΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
9049
30,77
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44718
30,73
6151
30,68
α:21,20 β:0
αριθ:4...
α:11,18 β:0
αριθ:9...
α:10,85 β:0
αριθ:34...
α:10,77 β:0
αριθ:6...
α:10,73 β:0
αριθ:02...
α:10,68 β:0
αριθ:5...
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
53508
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
53508
ΣΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
70500
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
48193
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
2511
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
36234
DEKTIAREVA OLGA
15997
ΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
35967
ΤΣΙΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15632
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
9081
ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
21145
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΙΖΑ
ΓΚΑΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
69811
367
ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
35118
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
47966
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:20 δ:0
ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:20 δ:0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
γ:20 δ:0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:20 δ:0
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ
30,65 α:10,65 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0...
30,55 α:10,55 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:57...
30,48 α:20,48 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΥΔΙΑ
30,37 α:10,37 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0...
30,34 α:20,34 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7214...
30,34 α:20,34 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
30,19 α:10,19 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:66...
30,05 α:20,05 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
29,96 α:19,96 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:40...
29,95 α:9,95 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΛΕΝΗ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
29,91 α:9,91 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:80...
29,86 α:9,86 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5812...
29,83 α:9,83 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΝΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΟΛΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ-ΣΟΦΙΑ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 70 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
29,81 α:9,81 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1...
29,80 α:9,80 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:08...
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΕΛΕΝΗ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
12390
29,69 α:19,69 β:0 γ:10 δ:0
ΒΗΣΣΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
8714
29,68
ΝΤΑΛΙΠΗ ΛΥΔΙΑ-ΜΑΡΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
35127
29,67
9037
29,58
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
36640
29,44
ΔΑΒΒΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24282
29,42
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24785
29,38
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
11889
29,35
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗ
16214
29,26
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12257
29,23
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8935
29,21
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8948
29,14
434
29,12
ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20522
29,05
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
31709
29,04
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36561
29,02
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
78829
29,01
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
78829
29,01
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15621
28,99
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
36189
28,91
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
37090
28,88
ΒΑΡΝΑ ΦΑΝΗ
45895
28,88
α:19,68 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
α:19,67 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
α:19,58 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:19,44 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:78...
α:9,42 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
α:9,38 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:85...
α:9,35 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:57...
α:9,26 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1...
α:9,23 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:27...
α:9,21 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:18...
α:19,14 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
α:9,12 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:34...
α:19,05 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
α:9,04 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
α:19,02 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
α:9,01 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
α:9,01 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
α:8,99 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
α:8,91 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
α:18,88 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
α:18,88 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΑΜΠΟΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
70021
8869
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΡΟΒΙΔΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΛΙΟΛΙΟΥ ΖΩΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΒΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΖΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 71 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
30756
28,84
ΡΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
48855
28,80
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
8800
28,69
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
8800
28,69
ΤΣΙΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
9119
28,68
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
44505
28,62
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ
70711
28,50
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
25104
28,44
ΛΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
24098
28,17
ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
37069
28,12
ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
7925
28,09
ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21309
28,03
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
372
27,96
ΚΑΣΚΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
49078
27,86
ΓΟΥΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
69251
27,86
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
49988
27,82
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
16016
27,71
ΜΑΓΓΙΠΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
43175
27,68
ΜΑΓΓΙΠΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
43175
27,68
ΜΠΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
8457
27,63
ΠΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3237
27,56
ΛΑΠΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
13243
27,46
ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
24023
27,42
8684
27,41
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:8,84 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:69...
α:18,80 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:85...
α:8,69 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1...
α:8,69 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1...
α:18,68 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
α:18,62 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:18,50 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
α:18,44 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:8,17 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:00...
α:8,12 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
α:8,09 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
α:8,03 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:54...
α:17,96 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
α:17,86 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
α:7,86 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:12...
α:7,82 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:53...
α:17,71 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
α:17,68 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
α:17,68 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
α:7,63 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:49...
α:7,56 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:00...
α:7,46 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
α:7,42 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
α:17,41 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1599 Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΠΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΜΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
20261 Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20541 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΤΣΙΡΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΔΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 72 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
49273
27,41
ΚΑΤΣΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
49344
27,40
ΚΑΤΣΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
49344
27,40
ΞΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
49413
27,33
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΑΙΔΩ
24325
27,25
13904
36054
ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΑΛΥΨΩ
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:7,41 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
α:7,40 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0...
α:7,40 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0...
α:7,33 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:10...
α:7,25 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:47...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡΕΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΑ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΔΟΝΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
27,05 α:7,05 β:0 γ:20 δ:0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26,94 α:16,94 β:0
αριθ:7...
26,77 α:16,77 β:0
αριθ:8...
26,77 α:16,77 β:0
αριθ:8...
26,73 α:16,73 β:0
αριθ:18...
26,72 α:16,72 β:0
αριθ:1...
γ:10 δ:0
ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
γ:10 δ:0
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
γ:10 δ:0
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
γ:10 δ:0
ΝΤΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
8874
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
8874
ΚΩΤΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
15275
ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
36967
ΚΑΣΤΩΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
15828
26,60 α:16,60 β:0 γ:10 δ:0
ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
32753
26,37
ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ*
48230
26,24
ΚΑΚΑΖΟΥΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ*
32095
26,20
ΝΤΡΕΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ*
70488
25,96
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ*
48651
25,96
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ*
30610
25,77
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ*
8616
25,73
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ*
8616
25,73
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΑΓΩΝΑ*
11274
25,53
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
20484
25,42
ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ*
48648
25,33
α:16,37 β:0
αριθ:9...
α:16,24 β:0
αριθ:44...
α:16,20 β:0
αριθ:96...
α:15,96 β:0
αριθ:34...
α:15,96 β:0
αριθ:2...
α:15,77 β:0
αριθ:44...
α:15,73 β:0
αριθ:1...
α:15,73 β:0
αριθ:1...
α:15,53 β:0
αριθ:2...
α:15,42 β:0
αριθ:0...
α:15,33 β:0
αριθ:6...
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
γ:10 δ:0
ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
γ:10 δ:0
ΜΙΧΑΛΕ ΝΕΦΕΛΗ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΖΗΛΙΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
γ:10 δ:0
ΜΕΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
γ:10 δ:0
ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
γ:10 δ:0
ΚΟΓΓΟΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
γ:10 δ:0
ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΣΑΛΤΣΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΦΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:10 δ:0
ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 73 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
35587
25,33
521
25,25
ΚΑΡΝΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ*
31218
25,18
ΤΡΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ*
48926
25,08
8962
25,07
ΜΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
21833
25,05
ΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ*
22447
24,99
955
24,96
ΚΩΣΤΑΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
31971
24,85
ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*
25040
24,62
ΧΑΝΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ*
52487
24,61
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
48169
24,48
BURYACHOK NATALYA*
36516
24,29
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ*
25148
24,28
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ*
48255
24,26
ΤΣΙΑΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ*
51455
24,22
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ*
31510
24,00
SLASHCHININA NATALIA*
48982
23,92
SLASHCHININA NATALIA*
48982
23,92
MAVRO MARIA*
36067
23,78
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
36914
23,72
ΖΑΙΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
35628
23,65
ΤΣΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ*
37927
23,61
ΤΣΙΟΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ*
31592
23,58
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ*
ΚΙΣΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ*
ΚΟΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ*
ΓΚΙΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ*
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:15,33 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
α:15,25 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:23...
α:15,18 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:50...
α:15,08 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:15,07 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
α:15,05 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
α:14,99 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:08...
α:14,96 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:14,85 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:88...
α:14,62 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
α:14,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:08...
α:14,48 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
α:14,29 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:07...
α:14,28 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:03...
α:14,26 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:00...
α:14,22 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:70...
α:14,00 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:13,92 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:26...
α:13,92 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:26...
α:13,78 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:13,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:77...
α:13,65 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:91...
α:13,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
α:13,58 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΞΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΒΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΩΓΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΑΡΜΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
20986 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΝΤΑΜΠΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΑΡΣΕΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΙΛΤΣΙΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21316 Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΦΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 74 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ*
25569
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
23,48 α:13,48 β:0 γ:10 δ:0
α:13,42 β:0 γ:10
αριθ:64...
α:13,39 β:0 γ:10
αριθ:7013...
α:13,36 β:0 γ:10
αριθ:9...
α:13,32 β:0 γ:10
αριθ:28...
α:13,21 β:0 γ:10
αριθ:5...
α:13,19 β:0 γ:10
αριθ:35...
α:13,18 β:0 γ:10
αριθ:7...
α:13,16 β:0 γ:10
αριθ:93...
α:13,11 β:0 γ:10
αριθ:3...
α:13,11 β:0 γ:10
αριθ:3...
α:13,11 β:0 γ:10
αριθ:1...
ΠΕΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ*
48867
23,42
ΣΠΑΠΗ ΦΑΝΗ*
12906
23,39
ΣΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ*
17263
23,36
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ*
15882
23,32
ΚΑΡΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ*
47749
23,21
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ*
38095
23,19
3271
23,18
ΘΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ*
36571
23,16
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ*
45948
23,11
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ*
45948
23,11
35173
23,11
ΖΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ*
22512
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΓΛΑΙΑ*
49750
ΤΣΟΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ*
14618
23,09 α:13,09 β:0
αριθ:6...
23,09 α:13,09 β:0
αριθ:09...
23,07 α:13,07 β:0
αριθ:7...
22,95 α:12,95 β:0
αριθ:2...
22,94 α:12,94 β:0
αριθ:6...
22,94 α:12,94 β:0
αριθ:37...
22,90 α:12,90 β:0
αριθ:8...
22,87 α:12,87 β:0
αριθ:9...
22,85 α:12,85 β:0
αριθ:89...
22,82 α:12,82 β:0
αριθ:27...
22,79 α:12,79 β:0
αριθ:70...
ΜΑΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ*
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ*
ΚΟΦΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*
ΒΟΛΙΩΤΗ ΝΙΚΗ*
ΜΠΟΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ*
ΤΣΙΩΚΑ ΘΩΜΑΙΣ*
7988
976
15824
642
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ*
15005
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ*
50523
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΒΑΙΑ*
37126
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ*
11855
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
δ:0
ΝΑΤΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΖΑΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
δ:0
ΚΩΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
δ:0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΛΓΑ
δ:0
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
δ:0
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
δ:0
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΑ
δ:0
ΠΙΤΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
δ:0
ΠΙΤΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
δ:0
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
γ:10 δ:0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
γ:10 δ:0
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:10 δ:0
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
21122 Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΡΑΖΑΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:10 δ:0
ΚΑΨΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
γ:10 δ:0
ΒΑΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
γ:10 δ:0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21308 Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 75 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
12156
22,68
ΚΙΣΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ*
48221
22,66
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ*
48919
22,61
ΑΔΑΜΟΥ ΧΑΙΔΩ*
52947
22,61
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ*
50645
22,59
9234
22,56
ΠΙΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
48162
22,56
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ*
21256
22,50
ΜΠΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ*
12702
22,43
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
48211
22,41
ΖΑΡΚΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ*
48189
22,31
407
22,31
31509
22,28
ΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ*
70341
ΜΟΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
36508
22,23 α:12,23 β:0
αριθ:0...
22,22 α:12,22 β:0
αριθ:8...
22,22 α:12,22 β:0
αριθ:4...
22,22 α:12,22 β:0
αριθ:4...
22,20 α:12,20 β:0
αριθ:73...
22,13 α:12,13 β:0
αριθ:88...
22,05 α:12,05 β:0
αριθ:40...
22,05 α:12,05 β:0
αριθ:40...
22,04 α:12,04 β:0
αριθ:05...
22,03 α:12,03 β:0
αριθ:3...
ΠΕΤΣΙΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ*
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ*
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ*
ΔΑΦΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΤΗ*
946
ΔΑΦΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΤΗ*
946
ΔΟΞΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ*
15490
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ*
52564
ΚΑΛΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ*
48402
ΚΑΛΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ*
48402
ΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ*
13228
ΛΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ*
75147
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:12,68 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:13...
α:12,66 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:57...
α:12,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:12,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:37...
α:12,59 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:52...
α:12,56 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:12,56 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
α:12,50 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:96...
α:12,43 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
α:12,41 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09...
α:12,31 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:35...
α:12,31 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2414...
α:12,28 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:18...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΗΤΡΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
21301 Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29881 Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
γ:10 δ:0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
γ:10 δ:0
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
γ:10 δ:0
ΤΖΙΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΤΖΙΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
20531 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
γ:10 δ:0
ΦΩΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21763 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
γ:10 δ:0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 76 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
7997
22,02
150
21,96
ΛΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ*
15325
21,94
ΧΑΝΤΖΗ ΒΑΙΑ*
8850
21,86
ΚΟΥΓΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ*
25283
21,83
ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗ*
68413
21,83
ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ*
13286
21,77
ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΒΑΙΑ*
15346
21,68
ΜΑΧΙΑ ΙΩΑΝΝΑ*
25183
21,55
ΝΤΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ*
36549
21,51
ΟΣΙΠΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ*
12134
21,43
ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
34207
21,40
ΧΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
23948
21,24
ΧΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
23948
21,24
832
21,24
ΝΤΑΧΡΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ*
35921
21,20
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΖΩΗ*
48723
21,20
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ*
12589
21,20
8030
21,17
15238
21,15
168
21,14
ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑ*
35199
21,12
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ*
25100
21,07
ΡΟΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ*
48775
21,04
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ*
ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ*
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΒΑΙΑ*
ΑΓΝΑΝΤΗ ΦΑΝΗ*
ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ*
ΜΑΥΡΙΚΗ ΑΝΝΑ*
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:12,02 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:64...
α:11,96 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:11,94 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:11,86 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:11,83 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:99...
α:11,83 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:07...
α:11,77 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
α:11,68 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:11,55 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:60...
α:11,51 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:93...
α:11,43 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
α:11,40 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0119...
α:11,24 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
α:11,24 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
α:11,24 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:03...
α:11,20 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:93...
α:11,20 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:74...
α:11,20 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:48...
α:11,17 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:11,15 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9119...
α:11,14 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:11,12 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:59...
α:11,07 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:04...
α:11,04 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:32...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΠΑΖΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΣΙΝΤΖΑ ΝΕΦΕΛΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΠΡΙΤΖΙΩΤΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΑΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΔΡΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΔΡΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΚΟΥΡΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
29837 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΜΠΛΙΑΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΜΠΑΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
20336 Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 77 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
44763
20,90
ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΝΑ*
8658
20,88
ΠΟΛΥΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ*
9229
20,88
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
12546
20,85
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ*
70342
20,85
ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΙΑ*
59749
20,84
ΝΤΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ*
2932
20,81
ΡΕΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ*
34270
20,74
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ*
20595
20,73
ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΣΠΑΣΙΑ*
21771
20,73
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ*
368
20,69
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ*
368
20,69
ΡΗΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ*
68596
20,67
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ*
44500
20,63
ΚΟΥΚΛΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ*
45552
20,62
960
20,54
ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
35779
20,43
ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
35779
20,43
338
20,42
2523
20,34
24049
20,30
ΝΑΧΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ*
8208
20,28
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ*
5577
20,22
48922
20,17
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ*
ΚΙΟΥΛΑΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ*
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ*
ΤΣΑΚΝΗ ΘΩΜΑΗ*
ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ*
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΚΗ*
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:10,90 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:91...
α:10,88 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:10,88 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:10,85 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:16...
α:10,85 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:15...
α:10,84 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
α:10,81 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:11...
α:10,74 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:10,73 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:10,73 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:10,69 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:10,69 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:10,67 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
α:10,63 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
α:10,62 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1113...
α:10,54 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:360...
α:10,43 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:80...
α:10,43 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:80...
α:10,42 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:35...
α:10,34 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:69...
α:10,30 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:59...
α:10,28 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:72...
α:10,22 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:02...
α:10,17 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21465 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΖΗΣΗΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΑΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΚΑΡΑΟΥΖΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
5162 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΟΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΟΖΙΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΓΕΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΧΜΑΝΤΙ ΑΣΗΜΙΝΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΜΑΞΙΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΞΙΜΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21312 Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΣΟΦΙΑ
37170 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΟΡΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
20344 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
20357 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 78 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
12558
20,12
689
20,08
ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ*
12063
19,88
ΠΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ*
45912
19,76
ΣΑΡΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ*
69526
19,72
ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ*
25480
19,61
ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ*
13656
19,60
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ*
22479
19,51
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ*
21565
19,50
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ*
11809
19,50
ΖΕΡΒΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ*
21491
19,41
ΔΗΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ*
33152
19,20
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ*
45849
19,19
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ*
12624
19,16
ΤΖΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
21235
19,16
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ*
69431
19,15
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ*
69431
19,15
ΜΠΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ*
13138
18,87
ΜΑΜΜΟΥ ΣΟΦΙΑ*
13926
18,83
ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΑΓΟΡΙΤΣΑ*
51005
18,83
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ*
5524
18,80
ΑΡΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ*
32156
18,65
ΑΡΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ*
32156
18,65
ΧΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
38045
18,48
ΝΑΥΡΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*
ΤΕΓΟΥΣΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ*
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:10,12 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:55...
α:10,08 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:9,88 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:38...
α:9,76 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05...
α:9,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:41...
α:9,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:403...
α:9,60 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
α:9,51 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8110...
α:9,50 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:99...
α:9,50 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:980...
α:9,41 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09...
α:9,20 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:9,19 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:42...
α:9,16 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:81...
α:9,16 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:03...
α:9,15 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:43097...
α:9,15 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:43097...
α:8,87 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:42...
α:8,83 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:89...
α:8,83 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:85...
α:8,80 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09...
α:8,65 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
α:8,65 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
α:8,48 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:06...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΟΥΤΟΥΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΠΑΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1822 Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
29795 Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΠΙΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20540 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
280 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21764 Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β'
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΑΝΩ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
37159 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΗΛΙΑΣ
20537 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37476 Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 79 από 80
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών που τοποθετούνται στις Δομές του Νομού: 1.929
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΜΙΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ*
16176
18,46
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ*
13267
18,29
ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
25313
18,26
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ*
32272
18,25
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ*
49030
18,18
ΜΗΝΑ ΕΙΡΗΝΗ*
35156
18,14
ΧΡΙΣΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ*
16184
18,11
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ*
14641
18,07
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ*
20683
17,98
ΦΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ*
36741
17,98
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ*
50005
17,84
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ*
50005
17,84
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ*
36249
17,79
ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ*
13258
17,68
8659
17,58
ΖΙΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*
22397
17,52
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ*
36522
17,39
ΡΑΠΤΗ ΙΟΥΛΙΑ*
15647
17,19
ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ*
42947
16,96
ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ*
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
α:8,46 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:77...
α:8,29 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:56...
α:8,26 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:24...
α:8,25 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
α:8,18 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
α:8,14 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7412...
α:8,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:69...
α:8,07 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:990...
α:7,98 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:45...
α:7,98 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:28...
α:7,84 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:33...
α:7,84 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:33...
α:7,79 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
α:7,68 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
α:7,58 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:42...
α:7,52 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:60...
α:7,39 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:08...
α:7,19 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:39...
α:6,96 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΝΤΑΛΛΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
20533 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΙΑ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21697 Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21106 Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20541 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΧΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΝΤΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΡΕΤΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
21127 Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30006 Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21383 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1. Με * σημειώνονται οι τοποθετήσεις με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση
2. Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 30/08/2013
Σελίδα 80 από 80