Επισυναπτόμενο Αρχείο

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
23692
48570
49163
25088
25088
12773
12773
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
125,96 ΜΟΥΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
112,22 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
112,22 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
112,22 ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
112,22 ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
112,22 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
112,22 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20261
2
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
21883
2
1822
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
21316
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21883, στην κατηγορία
Α2
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 1 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΣΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
36099
111,06 ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
1
21767
Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16179
110,38 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΟΥΣΑΝΑ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
48312
108,61 ΝΤΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ
70518
107,22 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
97
3
20231
4
1599
1
21308
2
97
3
20231
4
1599
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
21383
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20591
2
21383
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ
ΤΡΑΝΤΟΥ ΘΩΜΑΙ
ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΛΓΑ
ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΛΓΑ
ΓΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΖΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
70518
35578
16264
16264
49601
75136
107,22 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
106,11 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
106,11 ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ-ΤΟΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
106,11 ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ-ΤΟΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
105,69 ΖΟΥΛΗΣ ΑΚΟ
104,72 ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 2 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΡΕΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΟΦΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35146
12878
49186
39701
39701
42922
32843
32843
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
104,72 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
104,72 ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21000
2
21007
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
1599
104,72 ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
102,22 ΛΙΑΠΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
102,22 ΛΙΑΠΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
102,22 ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
102,22 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
102,22 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
26
3
21101
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
3
26
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
20355
1
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
3
26
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
16462
102,22 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
1
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
16462
102,22 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
1
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
102,22 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΕΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΥΡΤΣΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3277
704
102,22 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΒΑΛΑ-ΧΡΗΣΙΟΥ ΣΙΓΚΡΙΝΤΤΑΤΙΑΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 3 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΡΙΛΕΠΙΝΑ ΙΡΙΝΑ
45677
102,22 ΜΠΟΓΑΤΣΙΑ ΑΘΗΝΑ
1
21765
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΓΑΒΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
69744
102,22 ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΧΑΤΖΗΚΑΡΚΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
52323
102,22 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑΕΙΡΗΝΗ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
8676
101,11 ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
101,11 ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
21303
2
21141
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από
τους ελάχιστους μήνες (30) της κατηγορίας Α2
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
26
2
5162
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
27
2
29881
3
26
4
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΧΡΥΣΑ
ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΧΡΥΣΑ
ΤΣΙΛΙΚΗ ΦΑΝΗ
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
8676
70322
11048
99,72 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
99,72 ΤΣΙΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΓΚΟΓΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
13171
99,72 ΓΚΟΓΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΑΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
49308
99,72 ΔΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
4
20231
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14930
641
99,72 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
97,76 ΠΙΛΤΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 4 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
641
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
97,76 ΠΙΛΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
45601
96,99 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
12684
96,82 ΒΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
12821
96,45 ΜΑΛΑΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3731
96,11 ΧΑΛΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
1
97
2
20231
3
27
4
20357
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΧΟΝΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΜΠΑΝΤΖΕΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3731
35594
12594
22540
11415
96,11 ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
96,04 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
95,78 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
95,37 ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
94,72 ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
97
2
20231
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
21746
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
129
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
27
3
20336
4
20231
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 5 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
71309
94,72 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΝΤΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
48878
94,72 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΕΒΕΛΙΝΑ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
70924
94,72 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
21746
3
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
35858
94,47 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
52976
93,66 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
33526
93,26 ΤΟΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
LLAMBRO ENTELA
35726
92,91 ΠΡΕΝΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
98
92,49 ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΗΣ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
98
92,49 ΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
749
92,31 ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
97
2
20231
3
20591
4
20357
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8146
53037
89,92 ΣΤΑΜΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
88,88 ΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 6 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΑΘΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
68826
8591
36217
36217
ΠΑΛΑΚΑ ΑΝΝΑ
33417
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΗ
37504
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
5974
25376
25376
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
88,74 ΜΑΚΡΗ ΛΥΔΙΑ
88,09 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
2
20231
3
37454
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
97
2
129
3
20231
4
1599
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
20231
1
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
20231
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
87,22 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
129
87,22 ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
87,34 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
87,34 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
87,28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΑΛΑΚΑΣ
ΑΕΤΙΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ
87,22 ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
87,22 ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 7 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25376
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
87,22 ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
21257
86,97 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20591
ΤΑΨΑ ΕΛΕΝΗ
12804
86,92 ΕΚΛΕΜΕ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1
280
2
20533
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
4
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
270
2
140
3
906
4
35516
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΟΡΦΕΑΣ''
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
3
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
86,14 ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
86,11 ΝΤΟΚΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
20994
2
20995
3
37163
4
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
280
2
20531
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΛΙΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
GORGAN MIHAELA-GABRIELA
5976
48307
31625
93
902
86,80 ΓΙΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
86,55 ΔΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
86,11 ΦΕΡΑΡΟΥ ΑΜΑΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΤΕ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΟΛΟΥ
Α2 - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 'PALATINO'
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 8 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΜΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
41941
8660
21402
12117
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
86,02 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
85,99 ΔΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
85,89 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
85,42 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
21746
4
97
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20591
2
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ
44154
85,13 ΤΑΞΟΣ ΑΚΟ Α
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ
44154
85,13 ΤΑΞΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
84,99 ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
1
20231
2
21697
3
26
4
21746
1
1822
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
ΚΟΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
2540
51380
84,72 ΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ
43232
84,72 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΝΤΑΚΟΥΡ ΑΝΤΡΕΙΑ
40057
84,72 ΛΟΥΒΑΡΗ-ΝΤΑΚΟΥΡ
ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
20591
3
21383
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 9 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΩΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΥΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΞΥΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
37108
60296
60296
49540
36680
75098
37711
37711
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
84,55 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
84,48 ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
84,48 ΜΠΕΚΟΥ ΑΓΑΠΗ
84,25 ΧΗΡΑ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ
84,23 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ ΛΥΔΙΑ
83,70 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
83,53 ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
83,53 ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1599
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
1822
2
20231
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
1822
2
20231
1
97
2
1599
3
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20261
2
21316
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
3
21303
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
3
21303
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΠΑΠΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14940
83,34 ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΖΩΗ
12716
83,33 ΠΟΛΥΖΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 10 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
25428
82,67 ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
1599
ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
25187
82,60 ΑΛΑΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
1
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
20231
2
26
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
5162
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
5162
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
280
ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΥΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
OLHA SHYSHKO
ΛΑΓΟΔΟΝΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2317
70393
69886
48663
48663
12566
15796
70274
82,45 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
82,38 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
82,35 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
82,24 ΓΙΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
82,24 ΓΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
81,94 ΝΙΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
81,91 ΜΠΑΝΤΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
81,38 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ 1
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 11 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
70274
81,38 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ 2
1
280
ΜΑΧΜΟΥΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35756
81,12 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ
1
1599
2
26
3
1822
4
21697
1
1599
ΜΑΧΜΟΥΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35756
35835
81,12 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
81,11 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
26
3
1822
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
129
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
48385
81,11 ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
15310
81,11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
Α1.2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 26, στην κατηγορία Α1.2
1
29881
2
26
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
15310
47933
47933
81,11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΤΤΑ
81,11 ΧΙΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
81,11 ΧΙΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
37277
81,11 ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21301
ΠΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17675
81,11 ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17675
81,11 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 12 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49068
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
81,11 ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΚΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΙΑ
49068
81,11 ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΡΙΑΝΟΒΙΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
52932
81,11 ΒΑΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
53089
81,11 ΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
129
ΤΣΑΠΛΑΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
48350
81,11 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
1822
2
21106
1
1822
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
20355
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΤΣΑΠΛΑΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΖΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΒΛΕΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
48350
8681
11784
8090
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24324
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44749
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
15503
42258
35735
81,11 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
81,11 ΧΑΤΖΗΖΩΓΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
129
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
81,11 ΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
81,11 ΘΩΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
81,11 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑΑΝΝΑ
80,97 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
80,87 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
80,87 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
80,80 ΦΩΛΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
26
3
1822
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
1
20261
2
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
21113
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 13 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
SULENJIS KLODIANA
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35735
48938
2488
8416
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
80,80 ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
80,17 ΤΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
80,05 ΑΡΖΩΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
80,04 SULENJIS ARI-NIKOLA
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
1
1599
2
26
3
21697
4
510
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 510, στην κατηγορία Α2
ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
36156
79,91 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
37552
79,90 ΣΤΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
1
37159
2
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
27
2
20231
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
20336
3
20344
4
21119
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
36882
32276
15536
79,89 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
79,87 ΒΑΙΤΣΗ ΕΛΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
79,72 ΚΑΙΛΟΓΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 14 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΑΡΙΦΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΣΙΑΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΕΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
GRISHINA MARINA
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36973
49117
70175
70787
15442
49363
15684
48576
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
79,72 ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
79,72 ΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
79,72 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
79,72 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
79,72 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
79,72 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΜΑΡΙΟΣ
79,72 ΠΡΑΠΑ ΕΛΕΝΗ
79,72 ΣΙΝΑΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
27
2
97
3
30006
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
129
2
20591
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
129
2
21119
3
1822
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20336
2
20231
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
97
4
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
129
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 15 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
31322
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
79,72 ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20336
2
27
3
29881
4
97
ΓΚΟΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
46027
79,72 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
21764
STACHOWSKA MARTAYOLANTA
48216
79,72 ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
1599
ΣΙΩΧΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ΖΩΗ
ΓΚΛΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΖΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΖΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
22840
24972
36578
37509
37509
79,72 ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
79,72 ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
79,72 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗ
79,53 ΚΑΤΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
79,53 ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
129
3
20357
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
97
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
4
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
20231
2
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20336
3
21127
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
20995
1
20994
2
20995
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 16 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
9019
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
79,53 ΣΤΑΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
5162
2
21101
1
5162
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΛΕΝΗ
30586
ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΛΕΝΗ
30586
ΠΟΝΤΙΚΑ ΒΑΙΑ
38032
79,12 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΖΩΗ
1
29837
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
13085
79,03 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
1
27
2
30006
1
20994
2
20995
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
78,80 ΜΕΡΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΝΕΦΕΛΗ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
70442
8904
8904
79,21 ΤΣΙΚΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
79,21 ΤΣΙΚΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
78,84 ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78,80 ΜΕΡΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35931
78,77 ΘΩΜΑ ΕΛΕΝΗ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35931
78,77 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35931
78,77 ΘΩΜΑΣ ΟΛΓΑ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΙΑ
36527
78,75 ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
11014
78,39 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
26
4
21122
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 17 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
11014
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
78,39 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
5162
4
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
97
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
11014
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
34866
78,39 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
77,80 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
70535
77,80 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
77,79 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21000
2
21007
77,72 ΖΑΓΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
77,69 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
1822
ΒΑΡΣΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΒΑΡΣΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΥΜΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΡΕΤΗ
628
628
70882
309
21734
21734
77,79 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ
77,33 ΖΑΡΚΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
77,33 ΖΑΡΚΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
26
3
21383
4
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
26
3
21383
4
1599
45013
77,22 ΡΑΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
97
ΤΣΙΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
20493
77,22 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
1
1599
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
48370
77,22 ΚΟΥΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21763
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
ΡΑΜΟ ΜΙΡΕΛΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 18 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48766
48766
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
77,22 ΖΑΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
77,22 ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37163
2
37165
3
20994
4
20995
1
37163
2
37165
3
20994
4
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
77,22 ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ
14087
77,22 ΝΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
5162
1
20231
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
13845
13845
77,22 ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
77,22 ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
77,22 ΕΣΕΡΜΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΓΕΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
97
3
1599
1
20231
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
48766
13845
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
97
3
1599
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20231
2
97
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
1599
4
21697
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 19 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΣΑΔΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΘΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
TSOYTSAS KATHERINE V.L.
ΝΟΥΝΕΒΟΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ
ΚΑΡΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
791
11282
24566
24519
8605
8605
43847
8530
44402
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
77,22 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑΖΩΗ
77,22 ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ ΦΑΝΗ
77,22 ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
77,22 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
77,22 ΛΙΟΒΑ ΑΝΝΑ
77,22 ΛΙΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
77,22 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ
77,11 ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
77,00 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21000
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
2
21007
3
37159
4
37161
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20261
2
21383
3
129
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
5162
4
129
1
21697
2
97
1
21465
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 20 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
24728
37079
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
76,99 ΝΤΙΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
76,99 ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
21266
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
21266
76,67 ΠΑΠΑΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΘΥΜΙΑ
76,67 ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
43035
76,66 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
43035
49497
49497
49497
76,66 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΚΟ
76,66 ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
76,66 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
76,66 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21746
3
20261
4
20231
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
24361
76,54 ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
24361
76,54 ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
3203
76,52 ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
76,31 ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
1
27
76,20 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑΣΤΕΦΑΝΙΑ
1
129
ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΟΥΤΖΟΥΚΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
963
31907
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 21 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΙΚΑ ΒΑΙΑ
ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48088
48148
48148
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
76,17 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ
76,14 ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
76,14 ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
37486
76,11 ΤΕΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20537
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
35651
76,11 ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
20231
4
20336
1
1599
2
20231
3
20336
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
35651
76,11 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
59407
76,11 ΓΛΙΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩ
32221
76,11 ΓΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20591
2
29881
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ.
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
45709
75,96 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1
21765
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑ
13211
75,90 ΠΑΝΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 22 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑ
ΤΣΩΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΣΩΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΗ ΖΩΗ
ΤΣΙΛΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13211
6280
6280
11265
48424
ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
47793
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΓΟΡΗ
44829
ΚΟΣΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
263
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
75,90 ΠΑΝΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΛΕΝΗ
1
21697
2
97
75,82 ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1822
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
75,59 ΚΑΡΝΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑ
75,56 ΛΕΒΕΝΤΗ ΘΩΜΑΙΣ
1
21765
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
75,54 ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
75,82 ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
75,79 ΜΑΝΔΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
75,76 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
43068
75,50 ΜΗΛΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
24889
75,46 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΔΑΦΝΗ-ΕΛΕΝΗ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
48604
75,34 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
20994
2
20995
3
21000
4
37159
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49085
75,21 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49085
75,21 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛΑΧΙΛΛΕΑΣ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
45245
75,02 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 23 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
45245
75,02 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
45245
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
12606
75,02 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΘΕΟΔΩΡΑ
74,82 ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
97
3
20231
4
1599
ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
32725
74,75 ΤΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΣΑΝΙΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
46090
74,72 ΓΚΑΡΜΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
21764
ΑΡΓΥΡΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
47687
74,72 ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΩΝΗ
1
97
2
1599
3
129
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΣΙΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
20616
9107
44112
74,72 ΤΣΟΚΑΣ ΗΛΙΑΝΑ
74,72 ΠΑΙΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
74,70 ΚΑΨΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
97
4
20261
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
97
2
21697
3
1599
4
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
26
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21127
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 24 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΦΦΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70374
70374
21389
32787
24152
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
74,52 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
74,52 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
74,46 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑΡΑΦΑΗΛΙΑ
74,39 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
73,89 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37163
2
37165
1
37163
2
37165
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
49627
73,82 ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
69892
73,77 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
21292
73,74 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΧΛΩΨΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
68504
73,54 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
73,49 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3234
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΣΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 25 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΣΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3234
24013
15857
15857
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
73,49 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
73,37 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
97
2
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
73,20 ΚΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
73,20 ΚΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΤΟΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
52061
72,89 ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
21763
ΚΑΡΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
36171
72,77 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΑ
1
26
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΦΑΝΗ
70103
72,24 ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
20336
3
97
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
1599
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
1822
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
49056
49056
49056
188
72,18 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
72,18 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
72,18 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
72,11 ΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 26 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
43030
75010
8700
8700
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,98 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
71,96 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
71,93 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
71,93 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
20231
4
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
21383
2
129
3
20231
4
21746
1
20231
2
97
1
20231
2
21697
3
1822
4
97
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
49420
71,89 ΠΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
49420
71,89 ΠΑΤΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΦΩΛΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
53849
71,80 ΣΚΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
26
2
20231
3
20344
4
37454
1
26
2
20231
3
20344
4
21697
ΦΩΛΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
53849
71,80 ΣΚΕΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 27 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΑΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΥΡΙΑ ΦΑΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
CAVO KOSTANDINA
ΜΠΡΟΥΚΟΥΜΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΜΠΡΟΥΚΟΥΜΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8475
8475
8756
37209
37031
8953
35320
40386
40386
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,73 ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
1599
2
20231
3
21697
4
26
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
71,11 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΑΦΑΗΛ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
71,11 ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
21746
3
21113
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
71,73 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
71,64 ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
71,50 ΤΣΑΓΓΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
71,18 ΤΣΑΠΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
71,11 ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
71,11 ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 28 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΑΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΛΕΞΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
790
30912
30912
13720
13720
24413
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,11 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71,11 ΧΑΤΖΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
71,11 ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
71,11 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
71,11 ΖΥΓΟΤΕΓΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
71,11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20336
2
20344
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΛΕΞΙΑ
24413
71,11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΜΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43816
71,11 ΖΙΑΚΑ ΗΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
27
3
21697
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
71,11 ΖΙΑΚΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΖΩΗ
(ΑΚΟ)
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
27
71,11 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΦΡΕΙΔΙΡΙΚΗ
1
21465
ΜΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΑΛΑΒΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
43816
44674
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 29 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΚΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
7838
3809
35364
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,11 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
2
21697
3
5162
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
4
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
71,11 ΤΖΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
71,11 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
35364
71,11 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΝΑ
1
280
ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
46122
71,11 ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
45204
71,11 ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20994
2
20995
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20231
3
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
129
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20231
3
26
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
129
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΒΑΙΑ
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΒΑΙΑ
ΣΤΑΣΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΑΣΑ ΑΜΑΛΙΑ
47359
47359
24625
24625
71,11 ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
71,11 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
71,11 ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
71,11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 30 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13896
13896
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,11 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
71,11 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΜΟΤΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ
44659
71,11 ΧΑΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΓΑΠΗ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΜΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
22874
71,11 ΦΑΣΕΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
25457
71,11 ΒΕΡΝΙΩΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΣΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
25457
71,11 ΒΕΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
48054
21567
21507
71,11 ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ
71,11 ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ
71,11 ΓΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3
26
4
1822
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
21000
2
21007
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 05) Αντίγραφο διαζευκτηρίου: Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 31 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
STACHOWSKA NATALIA
ΚΑΒΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΒΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
50966
22300
22300
49094
7971
74991
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,11 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
1822
2
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
1822
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
71,11 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
71,11 ΧΑΣΙΩΤΗ ΣΥΜΕΛΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
71,11 ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71,11 ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
71,11 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
45665
71,11 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
51200
71,11 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
36358
71,11 ΚΑΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΙΡΗΝΗ
1
21767
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
23853
71,11 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
97
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 32 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
635
70022
926
926
47834
37253
14582
8950
842
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,11 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
71,11 ΔΟΥΒΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΑΝΘΗ
71,11 ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
71,11 ΚΑΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
71,11 ΣΑΡΙΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
71,11 ΜΟΥΣΙΑΡΗ ΑΡΕΤΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
71,11 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
71,11 ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
71,11 ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20336
2
29881
3
21314
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
1
21119
2
26
1
21319
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
21746
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
27
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 33 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8376
ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
675
ΛΙΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
70284
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
71,11 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
71,11 ΦΑΚΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
71,11 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΛΙΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
70284
71,11 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
280
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24310
71,11 ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
280
2
20540
1
20261
2
26
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20995
2
20994
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΣΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΓΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
24310
8466
31568
69895
848
35863
71,11 ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΥ ΞΑΝΘΗ
71,11 ΜΑΤΤΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
71,11 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
71,11 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
71,11 ΜΑΝΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
71,11 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΓΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
35863
71,11 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21113
ΧΟΥΡΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
25008
71,06 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
1599
2
21308
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 34 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΤΑΤΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
47973
70907
20517
20517
70203
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
44572
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
43412
ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
36978
71297
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
71,03 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ (ΑΚΟ)
71,02 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
70,79 ΤΣΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70,79 ΤΣΙΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
70,77 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
70,77 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
70,55 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
70,51 ΔΑΟΥΛΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
70,47 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
26
3
1599
4
20261
1
1599
2
129
3
20591
4
37457
1
1599
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 37457, στην κατηγορία
Α1.1
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
129
3
20591
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
280
2
20531
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
1
26
2
129
1
97
2
21314
3
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
21746
3
21319
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 35 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΗΚΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
48103
70,30 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΗΚΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
48103
70,30 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΗΚΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
48103
70,30 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΕΜΟΝΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
37488
70,25 ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
70,25 ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
70,24 ΝΤΟΥΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
26
2
20355
3
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΛΕΜΟΝΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
37488
329
30971
70,24 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ZIAKAS ERISELDA
31345
70,22 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
1
129
ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
75203
70,14 ΠΡΑΣΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
1
37165
2
37163
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
MICLOS MARIANA
69760
MICLOS MARIANA
69760
ΜΠΡΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11779
70,13 ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
70,13 ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
70,02 ΚΟΥΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
44758
69,99 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΙΤΣΑ
48944
69,90 ΣΙΑΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
8818
69,73 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 36 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΛΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
GEOJANIS AIDA
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8132
11270
629
11898
703
68712
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
69,72 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
97
3
20231
4
21697
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
69,72 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΦΡΑΙΝΙΑ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
69,72 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
69,72 ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
69,72 ΜΑΡΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
69,72 ΔΑΟΥΛΑ ΗΛΙΑΝΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΜΩΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25023
69,72 ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΩΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
22826
69,72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
1
1822
2
37170
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΙΑ
ΚΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
49954
31961
69,72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
69,72 ΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 37 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΝΝΩ
ΚΥΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
20495
11801
70509
38116
35373
45664
16223
24871
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
69,72 ΖΕΡΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
69,72 ΚΑΛΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
69,72 ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
69,72 ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ
69,72 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
69,72 ΚΟΚΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
69,72 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
69,72 ΣΑΜΑΚΙΔΗ ΜΥΡΤΩ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
21746
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
129
3
29881
4
37454
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
27
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
97
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 38 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΕΛΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48720
25375
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
69,72 ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
69,72 ΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
70459
69,65 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
29975
Α2 - 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΣΑΛΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
70229
69,27 ΟΥΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
15743
69,27 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΖΩΗ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΒΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
44331
69,20 ΚΑΡΑΙΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΑΘΑΝΓΓΕΛΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
51036
68,94 ΖΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
11259
68,89 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
280
8776
68,69 ΚΕΝΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΣΤΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1014
68,66 ΖΙΩΖΙΑ ΜΑΡΙΑ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
8679
68,62 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣΑΒΡΑΑΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΙΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 39 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΨΑΘΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8679
8679
35344
3138
49288
33774
33774
11580
11580
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
68,62 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
20231
4
20261
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
68,37 ΝΤΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21314
68,28 ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΕΛΠΙΔΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
129
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
29881
2
21746
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
29881
2
21746
1
20231
2
21113
3
129
4
1822
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
68,62 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΣΕΜΕΛΗ
68,28 ΛΥΓΟΥΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
68,22 ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΛΕΩΝ
68,22 ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
68,22 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ
68,22 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 40 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΑΠΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
11580
68,22 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
31343
68,21 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
8561
68,10 ΠΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
26
2
20591
3
1822
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
26
2
20591
3
1822
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35905
35905
35905
68,02 ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68,02 ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
68,02 ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
26
2
20591
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
1822
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
68571
67,93 ΚΑΡΥΩΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
129
ΛΙΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
15934
67,85 ΛΟΥΚΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
1
1599
2
97
3
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
35984
67,76 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
21141
ΣΤΑΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
69615
67,73 ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
20231
4
129
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 41 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25527
446
13163
13163
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
67,61 ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
67,51 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
67,44 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
67,44 ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
20231
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
20591
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
20261
4
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
26
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
27
3
20231
4
20355
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
70940
67,43 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
ΓΚΟΥΛΕΜΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
44920
67,42 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20261
2
21746
3
26
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
67,41 ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
49741
ΚΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3246
67,36 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3246
67,36 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
6072
67,34 ΜΠΑΤΖΙΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
129
ΛΑΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
24834
67,32 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ
1
21113
ΜΠΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
32079
67,32 ΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
129
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΠΡΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 42 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΚΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΚΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
32079
24104
24552
12151
12151
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
67,32 ΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
67,31 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
67,26 ΚΟΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
67,16 ΝΤΑΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
67,16 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
26
2
21122
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21311
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21311
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ
11227
67,14 ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΑΚΟ Α
1
280
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ
11227
67,14 ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
1
280
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3267
67,11 ΝΕΝΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
20261
4
20344
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
26
2
20231
3
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
ΝΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
15717
3232
66,94 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
66,90 ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 43 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49170
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
48200
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
618
ΓΚΕΜΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΚΕΜΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
12504
12504
37687
37687
30581
47716
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
66,87 ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37159
2
37161
66,84 ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΙΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
66,75 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
1
1822
2
20261
3
5162
4
97
66,74 ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
66,74 ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
66,50 ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΕΛΛΗ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
66,50 ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΙΟΚΑΣΤΗ
66,46 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
66,42 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
1822
2
20261
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
5162
4
97
1
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 44 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
47716
47716
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
66,42 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
66,42 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΕΛΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
51961
66,31 ΜΠΑΤΖΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΙΑΔΝΗ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
31875
66,27 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
3
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
35743
66,15 ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
2
97
3
21697
4
129
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΠΕΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
44366
66,12 ΖΙΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
48504
66,04 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
1
21007
2
21000
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21746
4
20261
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
20591
ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
79
65,90 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΑΖΩΗ
ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
11086
65,84 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΑΤΣΩ
1
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20085
65,81 ΛΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1
97
2
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
1599
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 45 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13889
ΑΔΑΜΗ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
32049
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
3182
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
48701
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
48701
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
65,65 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
29881
4
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
65,52 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
65,45 ΔΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
65,44 ΒΟΥΡΤΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
65,44 ΒΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
21743
65,32 ΠΙΤΕΝΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ
1
129
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
20638
65,21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
30604
65,15 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
65,12 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
65,05 ΓΕΡΟΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ
1
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
65,02 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΑΧΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
45591
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΑΝΝΑ
52504
ΔΕΔΕ ΙΩΑΝΝΑ
48077
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 46 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΛΑΣΑΚΗ ΟΛΓΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
37015
3260
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
64,84 ΜΗΝΟΒΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
64,82 ΖΩΓΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
29881
2
27
3
37454
4
20344
1
97
2
20591
3
26
4
1599
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΓΚΙΣΑΚΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
31497
64,80 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
PEKAROVICOVA MARIA
43426
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
51219
64,67 ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΣΙΜΩΝΟΔΥΣΣΕΑΣ
64,67 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
64,60 ΚΑΤΣΙΛΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
64,56 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΚΟ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΣΑΚΑΒΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
71327
705
49360
42317
64,36 ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
64,34 ΜΑΝΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2
129
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
29881
1
20231
2
26
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
1822
4
97
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 47 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΚΙΘΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
71260
71260
33202
ΝΤΕΛΙΛΑΙ ΕΡΜΙΡΑ
20487
ΦΑΡΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
8609
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΛΤΙΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
1078
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
64,21 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
64,15 ΝΤΕΛΙΛΑΙ ΡΑΦΑΗΛ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
64,10 ΚΑΜΒΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
4
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1
20231
2
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
1822
64,21 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
64,16 ΚΟΥΤΣΟΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
64,05 ΝΙΚΑ ΒΑΙΑ-ΛΥΔΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
21330
64,05 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
280
8686
64,02 ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
63,90 ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
24646
24646
63,90 ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 48 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
24646
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
63,90 ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
24164
63,89 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
24164
63,89 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
3
129
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΙΠΗ ΣΥΛΒΙΑ
ΚΡΙΤΣΑ ΑΝΝΑ
ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
8598
3270
36220
48445
63,84 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΩΝΗ
63,84 ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
63,84 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
63,81 ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
2
1822
3
21746
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
48445
63,81 ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΓΑ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
10917
63,73 ΒΟΥΛΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
GJETA ANTONETA
52046
63,72 GJETA AMANJA
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
46161
63,71 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 49 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΡΑΧΑΛΙΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3964
3964
12417
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
63,68 ΣΚΟΔΡΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
63,68 ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
63,65 ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21303
2
21310
3
97
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21303, στην κατηγορία
Α1.1
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
97
4
20231
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΕΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
1203
63,63 ΤΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΛΕΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
1203
63,63 ΤΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΣΤΑΦΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
21544
63,56 ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
129
ΠΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31765
63,53 ΔΙΑΒΑΤΗ ΛΥΔΙΑ
1
21746
2
21113
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
1822
2
20261
3
20164
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΙΠΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
SCHIEDEK-KECHAGIAS
ANGELIKA
SCHIEDEK-KECHAGIAS
ANGELIKA
51082
63,42 ΜΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
45130
63,42 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
45130
63,42 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 50 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΤΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
43759
3756
3756
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
63,26 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
63,24 ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
63,24 ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
27
3
20355
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
71281
63,16 ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
37476
ΓΚΑΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
44279
63,11 ΝΙΚΟΥ ΖΗΣΗΣ
1
97
2
21697
ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
49240
51164
51164
63,09 ΣΑΜΑΡΟΥΛΗ ΖΩΗ
63,07 ΜΠΟΥΡΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ
63,07 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
1599
4
21113
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
29881
2
5162
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
20357
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
20357
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν ισχύει
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν ισχύει
Σελίδα 51 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36263
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
62,95 ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20261
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21697
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΜΠΑΜΙΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
30942
62,90 ΘΩΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ
52995
62,79 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΔΡΑΓΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
42818
62,77 ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
1599
3
97
4
20344
1
1599
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
27
4
26
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
1599
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
27
4
26
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
20591
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
20231
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΙΑ
9072
9072
30496
48174
62,71 ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
62,71 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
62,69 ΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
62,68 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
26
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 52 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
SAVCIC ZORICA
ΓΙΑΝΝΗΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35954
11308
69581
69581
48327
54749
303
50997
50997
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
62,64 ΠΙΤΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
62,59 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
62,58 ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
62,58 ΠΡΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
62,33 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
62,18 ΤΣΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΝΑ
62,08 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
62,07 ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
62,07 ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1822
1
129
2
26
1
129
2
20231
3
21141
1
129
2
20231
3
21141
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20994
2
20995
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20231
3
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20231
3
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 53 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΚΑΜΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
71288
21761
509
5569
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
62,04 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
61,96 ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
61,80 ΚΑΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΖΩΗ
61,77 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
5162
2
21746
3
20164
4
20261
1
26
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
129
3
21697
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΛΛΗ
44604
61,75 ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΓΑΠΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
1
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
45711
61,69 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
21766
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
43831
61,58 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
20591
2
21310
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
52101
61,51 ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35627
61,30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΜΑΡΙΑ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
61,28 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
26
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
20231
4
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΖΗ ΕΛΕΝΗ
37169
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 54 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΟΥΦΗ ΣΤΕΛΛΙΑΝΑ
ΠΑΠΑΤΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΓΓΟΥ ΑΘΗΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3479
15208
352
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
61,20 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
20231
4
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
61,16 ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΕΡΙΦΥΛΛΗ
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
61,11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
5162
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
50983
60,94 ΜΑΡΚΙΟΡΙ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΜΕΛΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
48991
60,93 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΒΩΡΗ ΧΡΥΣΗ
44382
60,92 ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΚΡΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
43872
60,86 ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
29881
1
21697
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
29881
1
21319
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
ΚΡΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
43872
70190
24991
60,86 ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
60,85 ΤΣΙΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,82 ΣΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 55 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
21378
785
785
24592
24592
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
60,71 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
60,65 ΚΛΗΜΕΝΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
60,65 ΚΛΗΜΕΝΩΦ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
60,63 ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
60,63 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
280
2
20540
3
20531
4
20533
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α1.3 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 20540, στην κατηγορία
Α1.3
Α1.3 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 20531, στην κατηγορία
Α1.3
Α1.3 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 20533, στην κατηγορία
Α1.3
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
45676
60,51 ΜΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25042
60,34 ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15770
60,25 ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
60,07 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
60,04 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΑ
1
1599
2
21141
1
1599
2
21127
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
977
30935
30935
60,04 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν ισχύει
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 56 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΠΕΡΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32117
ΛΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
70869
60,03 ΜΑΚΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
60,02 ΚΑΛΕΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
30613
60,01 ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
3
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΠΑΝΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20879
59,98 ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΜΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
12106
59,98 ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11626
59,93 ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΠΑΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
1053
59,90 ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗ ΡΟΔΙΑΝΗ
1
280
ΠΑΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
1053
59,90 ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
97
2
21697
3
26
4
129
1
97
2
21697
ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
25523
25523
68779
59,88 ΑΡΧΟΝΤΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
59,88 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
59,84 ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΟΥΡΑΝΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21697, στην κατηγορία
Α1.1
Α1.1 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 26, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
26
4
129
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 57 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΨΩΜΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
6335
68394
37237
37237
3194
3194
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
59,67 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
59,65 ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
20261
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
21746
2
20261
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
59,64 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
59,64 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
59,62 ΚΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
59,62 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37167
59,57 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21301
ΓΑΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
12705
59,48 ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
280
ΚΟΥΤΣΑΥΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
51186
59,28 ΚΑΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
1
27
2
29881
3
20336
4
21314
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
20231
4
20355
334
59,23 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΚΟΓΚΟΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 58 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΠΑΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8708
8871
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
59,17 ΤΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
59,16 ΤΣΙΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
1599
3
21697
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
4
27
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
20231
3
26
4
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
12480
59,12 ΤΣΙΑΜΠΑ ΜΙΧΑΗΛΙΑ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
12480
59,12 ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
36683
59,06 ΓΚΟΥΤΖΕΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΡΑΦΑΗΛ
1
21746
2
21319
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
52306
58,98 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
48869
58,98 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
129
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
129
4
21110
1
129
2
20231
3
20591
1
129
ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΖΑΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
48869
11621
31857
58,98 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
58,94 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
58,93 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 59 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΕΠΤΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΠΤΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
781
781
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
58,92 ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
58,92 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
2
1822
3
129
4
26
1
20231
2
1822
3
129
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44931
58,88 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
31539
58,87 ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΦΡΑΙΜ
1
20336
2
1599
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
97
4
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20164
2
21101
1
1599
1
21000
2
21007
ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
47873
ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
47873
ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
33538
ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
70511
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
37942
58,84 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
58,84 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
58,76 ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
58,61 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
58,58 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.3 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 20164, στην κατηγορία
Α1.3
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
25454
58,53 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΑΝΗ
24890
58,52 ΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 60 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1093
61055
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
58,51 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
58,50 ΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
2
20231
3
21746
4
21697
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
21310
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΡΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
44712
58,32 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21465
ΠΟΝΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
35366
58,13 ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
27
2
20355
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
11236
58,13 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
129
2
20355
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
20591
4
20231
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30577
58,10 ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΠΛΑ ΕΛΕΝΗ
45268
58,04 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
24887
57,80 ΓΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΚΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ
24887
35194
57,80 ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
57,73 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 61 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36584
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
57,64 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21101
2
5162
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
36194
57,63 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43249
57,62 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
20231
2
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
4
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
4
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
53878
25564
25564
12245
12245
21453
57,58 ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΣΟΦΙΑ
57,54 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
57,54 ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
57,42 ΓΩΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ
57,42 ΓΩΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
57,34 ΓΚΑΤΣΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 62 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49079
24095
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
57,31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
57,28 ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
52602
57,27 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21763
ΚΟΜΟΥΣΤΕΒΙΤΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
42582
57,16 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑ
1
129
2
20231
3
26
4
1822
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
1822
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ
24945
12436
57,03 ΠΙΠΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
57,02 ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
11393
56,95 ΜΑΝΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
26
ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
36518
56,94 ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
30006
2
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
97
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 63 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΤΙΝΑ ΟΛΓΑ
ΝΤΙΝΑ ΟΛΓΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΚΙΟΥΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
PETROSANU PETRULA
ΤΣΕΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΕΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36518
8628
8628
21688
21688
36268
52876
38016
38016
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
56,94 ΤΣΙΑΡΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
56,90 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
56,90 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
56,88 ΜΠΕΛΙΜΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
56,88 ΜΠΕΛΙΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
56,87 ΤΑΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
56,85 PETROSANU IOANNIS
ANDREAS
56,85 ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
56,85 ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30006
2
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
97
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 64 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΑΜΗ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48051
ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
24108
ΓΡΙΒΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5645
ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
86
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
56,56 ΧΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
56,51 ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
56,45 ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
129
56,37 ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
12853
56,35 ΜΑΡΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΕΝΤΕΡΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
12853
56,35 ΜΑΡΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
1
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
21813
56,32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
20344
3
20231
4
97
1
1599
2
26
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20591
2
21310
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
26
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21383
ΠΙΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
21813
13199
70701
56,32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
56,31 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
56,30 ΣΕΙΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΕΝΤΕΡΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 65 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΙΑ
ΔΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
16267
14878
14878
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
56,21 ΜΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΚΟ
56,17 ΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
56,17 ΔΕΛΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20336
2
97
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
1599
4
20357
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
129
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20231
2
21141
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΣΟΥΦΑΡΑΠΗ ΣΟΦΙΑ
69326
56,16 ΣΙΟΥΜΚΑ ΙΡΙΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΣΟΥΦΑΡΑΠΗ ΣΟΦΙΑ
69326
56,16 ΣΙΟΥΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
24461
56,16 ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ
1
26
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
3
21095
4
1822
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
8307
5547
37485
56,11 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
56,11 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
56,11 ΣΚΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 66 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
20681
8589
8589
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
56,11 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
5162
56,11 ΠΕΡΔΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
56,11 ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
24946
56,11 ΖΕΒΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
49937
56,11 ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
56,11 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
56,11 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΧΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1887
35691
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΝΑ
24711
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΝΑ
24711
ΣΑΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
35278
56,11 ΓΕΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
56,11 ΓΕΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
56,11 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
45555
56,11 ΣΑΜΩΤΑ ΖΩΗ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
45555
56,11 ΣΑΜΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
SKOTEINIOTI KIRA
12315
56,11 ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
1
20541
ΚΟΚΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
35403
56,07 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 67 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36947
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
56,03 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
280
2
20540
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
36947
56,03 ΣΑΡΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1
280
ΚΑΟΥΝΑ ΑΓΛΑΙΑ
37138
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
44722
55,98 ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
55,97 ΔΗΜΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
1061
55,91 ΚΟΥΚΟΥΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
1599
2
97
3
20231
1
26
2
21697
3
1599
55,88 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55,88 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
55,86 ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21000
2
21007
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
21319
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ
11385
11385
ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42824
ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42824
ΝΤΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΤΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
801
801
15368
55,88 ΝΤΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
55,88 ΝΤΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
55,86 ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
55,83 ΜΠΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 68 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
32131
ΛΙΤΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
36997
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
22424
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
55,80 ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
55,78 ΠΡΑΓΚΑΦΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55,75 ΑΔΑΜΟΥ ΑΚΟ (ΘΗΛΥ)
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20591
4
20231
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21141
1
129
2
20231
3
1599
4
20591
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
44752
55,64 ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
280
ΡΟΚΚΟΥ ΧΑΙΔΩ
30916
55,64 ΜΑΝΟΥΣΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
20780
55,55 ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ
1
20231
2
21141
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
55,51 ΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
129
55,51 ΧΑΙΝΤΑΡΛΗ ΖΩΗ
1
20231
2
21697
3
97
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
129
ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30
35392
13810
13810
32839
55,50 ΒΟΥΛΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
55,50 ΒΟΥΛΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
55,48 ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 69 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΤΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΓΡΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΑΓΚΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
32334
20477
5605
70211
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
55,45 ΔΟΞΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
55,37 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
55,35 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
55,28 ΛΙΟΠΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
2
21697
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
4
21119
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
47652
55,27 ΜΙΧΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
43287
55,27 ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
1
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
1
21122
2
26
1
129
2
21746
3
29881
4
21113
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
43287
43136
8735
55,27 ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
55,22 ΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
55,21 ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 70 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΚΟΝΔΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΖΟΥΒΑΛΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8735
31241
48945
25124
25124
30623
8723
35952
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
55,21 ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
55,21 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
55,14 ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21746
2
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
29881
4
1599
1
21383
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20231
4
26
1
21113
2
97
3
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
4
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
97
3
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20231
3
29881
54,99 ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21119
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
54,97 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
55,10 ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
55,10 ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
55,03 ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 71 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΟΦΙΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
14898
8667
24627
33622
33622
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
54,95 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
54,93 ΔΡΟΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
54,92 ΤΣΙΩΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΜΑΡΙΟΣ
54,84 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
54,84 ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
4
97
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1599
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21095
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21095
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΣΚΑΜΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
36443
54,72 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
69983
54,72 ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
4
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 72 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35768
37676
8577
20573
51024
51475
35675
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
54,72 ΜΑΡΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
54,72 ΖΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
54,72 ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
54,72 ΧΡΗΣΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
54,72 ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
54,72 ΠΑΝΔΟΦΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
54,72 ΜΠΡΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
1599
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
4
20164
1
129
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
21746
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
21697
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
33561
54,72 ΝΤΟΚΟΥ ΟΛΓΑ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΡΙΓΚΑ ΑΚΡΙΒΗ
25103
54,70 ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
15741
54,65 ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 73 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΗ
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
43717
24475
8626
8626
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
54,64 ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
26
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
129
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21746
2
1599
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
97
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
54,61 ΜΠΑΓΚΟΥΙΑΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
1
280
54,62 ΣΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
54,61 ΜΠΑΓΚΟΥΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΤΣΙΟΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
44795
54,55 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
48825
54,53 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
20994
2
20995
3
21000
4
37159
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20344
3
129
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
37170
4
1822
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΑΝΤΙΛΗ- ΚΑΡΑΜΑΝΤΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
50411
32364
54,52 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
54,51 ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 74 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15304
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
54,49 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
36554
54,44 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
1
21303
ΜΑΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
49564
54,42 ΓΚΑΒΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
2023
2
21383
Α2 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 2023, στην κατηγορία Α2
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
27
4
21308
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12386
54,41 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΑΣΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21434
54,41 ΒΛΗΤΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
280
ΠΑΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
15365
54,40 ΖΙΩΓΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
1
1822
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΖΩΗ
45640
54,36 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
36483
54,36 ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
12586
54,35 ΤΣΟΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΖΩΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
ΚΑΠΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
36254
48614
45700
54,34 ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
54,33 ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
54,33 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
1822
3
21383
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
29881
1
37163
2
37165
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
(Δικαιολογητικό 05) Αντίγραφο διαζευκτηρίου: Δεν
υποβλήθηκε
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21766
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 75 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25339
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
54,33 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21746
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΟΥΡΔΙΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ
25505
54,33 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΡΙΑΜΗ ΑΝΝΑ
48394
54,31 ΣΚΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΞΑΦΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
34129
54,30 ΤΣΙΤΣΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΒΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
25214
54,30 ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
4
21746
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΑΚΑΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
36632
36632
158
54,26 ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
54,26 ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
54,24 ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
97
2
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
97
2
129
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
52265
54,21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1
21763
ΚΙΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
33361
54,17 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΕΦΡΑΙΜΙΑ
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
54,16 ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
129
54,09 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
26
ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
6540
43885
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΚΑΤΖΑ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
129
3
21383
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 76 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΑΜΠΟΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
47810
16182
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
54,09 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
54,08 ΓΚΑΡΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
27
2
21113
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΑΜΠΟΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
16182
54,08 ΓΚΑΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
280
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ
48109
53,99 ΚΑΡΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
26
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΤΡΙΑΔΑ
ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ ΖΩΗ
ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ ΖΩΗ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
37158
677
35106
9247
9247
12435
53,97 ΘΩΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
53,92 ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
53,92 ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
53,92 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
53,92 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
53,88 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
44475
53,88 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΧΑΙΔΩ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
44475
53,88 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 77 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΝΗ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
32099
49077
11820
8988
3287
1420
38079
32351
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
53,83 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
53,81 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
53,81 ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
53,80 ΓΑΖΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
53,80 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
53,80 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53,77 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
53,76 ΑΡΑΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
280
2
20540
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
29881
3
27
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
26
2
20355
3
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
21697
3
1599
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
20231
4
21122
1
129
2
20591
3
97
4
20355
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 78 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35637
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
53,76 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
45755
53,72 ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΗΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΥΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
47334
53,71 ΜΙΝΤΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
48913
53,70 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
1
37482
ΤΣΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12699
53,69 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1
280
ΠΡΑΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
48082
53,67 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
21746
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
1822
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
24805
26134
53,65 ΛΕΝΑ-ΚΑΛΥΒΑ ΜΥΡΤΩ
53,64 ΓΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
26134
53,64 ΓΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΥΓΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
50238
53,62 ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
1822
3
20231
4
129
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 79 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
30900
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
53,60 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΖΑΦΕΙΡΩ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
1822
4
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
51983
53,59 ΚΑΡΑΜΟΥΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
36675
53,52 ΔΗΜΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΠΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
47736
53,48 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1
280
ΚΑΛΑΚΟΡΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
26113
53,46 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑ
1
21311
ΤΖΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΖΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΒΑΡΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
53036
53036
22458
53,44 ΤΣΙΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
53,44 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53,43 ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
97
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20344
4
97
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20344
4
97
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
20261
2
21383
129
4
21312
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
2
3
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 80 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΚΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
12733
44067
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
53,43 ΠΑΛΗΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
53,36 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
37476
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
20261
4
21746
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
70748
53,35 ΡΗΓΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
70748
53,35 ΡΗΓΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
24579
53,31 ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΙΜΣΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
53540
53,31 ΓΚΑΒΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1
21100
ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
48951
53,25 ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
97
2
1822
ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΞΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
48951
9029
53,25 ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ
53,25 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
3
26
4
21095
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
97
2
1822
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
4
21095
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
27
3
29881
4
30006
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ.
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
"ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 29881, στην κατηγορία
Α1.3
Α1.3 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 30006, στην κατηγορία
Α1.3
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 81 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΙΣΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΚΕΥΗ ΕΛΒΙΡΑ
ΣΚΕΥΗ ΕΛΒΙΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΛΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΣΕΡΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49096
49708
61316
61316
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
53,23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
53,23 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
53,19 ΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
53,19 ΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
26
1
21746
2
21312
3
5162
1
129
2
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
44546
53,14 ΣΜΥΡΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
48052
53,13 ΜΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
20344
2
21113
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
25270
11877
48124
3112
53,10 ΠΟΛΥΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
53,09 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
53,07 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
53,06 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3
97
4
21100
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20344
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 82 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48302
15295
8968
24876
757
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
53,02 ΘΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
21317
3
1822
1
21000
2
21007
53,00 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
52,98 ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
21746
2
27
3
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
53,01 ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΓΙΑ
52,90 ΜΑΝΑΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
70358
52,90 ΡΑΠΤΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΑΓΑΠΗ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
51087
52,86 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
1
21000
2
21007
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
51087
51087
37915
52,86 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
52,86 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
52,85 ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 83 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΘΕΟΥ ΘΕΟΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36543
12535
48525
22062
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
52,84 ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
52,83 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
52,80 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
52,79 ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
26
3
20164
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20344
3
21100
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
22062
52,79 ΚΟΥΚΟΥΦΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20986
ΣΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
15976
52,79 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
26
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
20355
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20591
2
20355
1
20591
2
20355
3
20231
4
129
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΡΩΞΑΝΗ
ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44591
48968
52,78 ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
52,75 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 84 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΦΑΡΑΖΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΚΑΤΣΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48968
70485
68652
47543
33889
15219
662
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
52,75 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
52,75 ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
52,74 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
52,73 ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
52,72 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
52,70 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ
52,68 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20355
3
20231
4
129
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20591
2
1599
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
20357
4
97
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
4
1822
1
21746
2
20164
3
20261
4
21319
1
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
21122
4
1599
1
21746
2
1822
3
27
4
21383
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 85 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
465
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
52,65 ΜΑΙΜΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
21697
3
97
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΝΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
1878
52,56 ΤΣΙΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
1878
52,56 ΤΣΙΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
3172
52,55 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
52,54 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
52,51 ΤΣΑΠΡΑΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20231
2
21697
3
129
4
21383
1
97
2
21311
3
1822
1
21762
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3172
52551
389
429
69872
69872
52,55 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
52,50 ΜΗΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
52,45 ΚΑΡΒΑΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
52,45 ΚΑΡΒΑΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 86 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΘΩΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25140
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
52,42 ΑΜΙΤΣΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
4
21316
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
35944
52,40 ΤΣΙΤΣΙΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
71290
52,35 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑΜ
1
21746
2
20355
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
1
21746
2
20355
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
71290
52,35 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
71290
52,35 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΠΟΛΥΛΟΗ ΜΑΡΙΑ
45779
52,25 ΠΑΛΙΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
22041
52,23 ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
1599
3
129
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
21119
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΠΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΠΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΠΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
8433
35737
35737
35737
11540
52,20 ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
52,18 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
52,18 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
52,18 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
52,18 ΜΟΡΒΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 87 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
43273
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
52,07 ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
4
26
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
14886
52,01 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
1822
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45762
52,00 ΜΑΓΙΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
1
21766
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
44726
51,97 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1
129
ΕΡΕΓΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
37501
51,92 ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
51,92 ΓΚΕΛΜΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
51,92 ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20231
2
21746
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8592
25039
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
1105
51,87 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
8955
51,76 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
1599
AHMETI ANA
44333
51,69 AHMETI ANI
1
280
ΓΚΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
23067
51,68 ΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
1
21310
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70406
51,58 ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
129
2
20231
3
26
4
1599
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
51,58 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
15713
51,54 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
280
51,54 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
36603
15713
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΑΚΑΛΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 88 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΙΝΤΕΛΝΙΚΟΒΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
ΝΤΟΥΜΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΙΝΤΙΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΠΟΧΩΡΗ ΑΝΟΙΞΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΛΕΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΖΗΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΖΗΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8118
24356
11864
68800
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
51,53 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ
51,49 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
51,48 ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
51,46 ΡΟΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
21383
2
129
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
43337
51,45 ΚΑΡΑΚΗΤΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ
1
1599
21226
51,42 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
20591
2
1599
3
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
36517
3280
3280
51,42 ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
51,39 ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
51,39 ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
24778
51,38 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
1
21127
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
21276
51,37 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
97
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 89 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΒΙΚΕΛΗ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΜΠΡΙΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΒΩΛΟΥ ΜΑΝΘΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
24290
31073
70201
13932
35754
74844
74844
22170
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
51,34 ΖΩΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
51,32 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ
51,28 ΒΑΡΑΛΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
51,25 ΜΟΥΖΑΛΑ ΠΗΓΗ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
51,24 ΝΑΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51,19 ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
51,19 ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
51,11 ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30006
2
1822
3
27
4
37170
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
97
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
21383
3
27
4
20344
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
1822
1
37163
2
37165
1
37163
2
37165
1
20567
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 90 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΚΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑΧΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36243
70184
12554
53149
70069
ΡΟΥΣΑ ΦΛΩΡΑ
274
ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
530
ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΚΙΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
530
70560
24454
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
51,11 ΣΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
20261
4
21101
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
1
21141
2
26
50,97 ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
50,89 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧΡΥΣΑΓΓΕΛΟΣ
50,77 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
20231
2
1822
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
129
4
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
51,04 ΓΚΑΣΔΡΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
51,02 ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
50,97 ΤΑΤΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
50,77 ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
50,72 ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ
50,71 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 91 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
46066
50,70 ΜΙΧΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
25139
50,58 ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
1
1599
2
97
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
20336
4
27
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
20336
4
27
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
27
2
29881
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΖΩΗ
ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΖΩΗ
ΤΣΑΛΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11893
50184
12495
8685
8685
37909
50,56 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
50,51 ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
50,47 ΝΤΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
50,45 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΚΑΝΤΙΑΝΝΑ
50,45 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
50,39 ΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 92 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΛΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΑΣΣΑ ΖΩΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΖΙΟΥΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΙΟΥΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
37909
51500
11587
47997
21340
35435
35435
69270
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
50,39 ΝΤΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
50,35 ΣΤΗΡΓΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
50,33 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
50,32 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
50,14 ΚΟΥΡΔΟΥΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
50,13 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
50,13 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ
50,13 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
27
2
29881
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
20591
4
20355
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
1822
2
97
3
20231
1
1822
2
97
3
20231
4
21383
1
1599
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 93 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3241
37067
35257
35397
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
49,98 ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
49,95 ΧΑΛΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
49,91 ΜΠΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
49,87 ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΨΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10935
ΨΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10935
49,86 ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΓΝΑΝΤΙΟΣ
49,86 ΡΗΜΑΓΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
69515
49,81 ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24367
35797
49,68 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
49,67 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
2
1822
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
129
4
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
97
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
129
4
21697
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 28) Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο: Δεν ισχύει
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 94 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35797
8757
35379
24204
396
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
49,67 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
49,66 ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49,64 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΟΝΝΑ
49,64 ΝΑΝΟΥΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
49,54 ΣΤΑΦΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
129
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21746
2
29881
3
27
4
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
1599
4
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11571
49,49 ΟΛΓΑ ΓΚΙΠΑΤΟΥΔΗ
1
26
ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑΝΑ
46228
49,45 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21764
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44694
49,42 ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΔΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
12256
49,41 ΤΟΜΠΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΔΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
12256
49,41 ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
97
3
20231
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 95 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
11894
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
49,38 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
1599
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
43348
49,35 ΚΟΥΤΟΥΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
43348
49,35 ΚΟΥΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10944
49,29 ΚΑΛΙΑΡΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
1
280
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΠΑΤΣΑΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
69587
49,28 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
1
97
2
1599
3
129
4
20336
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
155
12751
12751
37101
36439
49,25 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΣΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
49,23 ΜΑΝΙΚΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
49,23 ΜΑΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
49,23 ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
49,21 ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
97
2
1599
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21697
2
97
3
20231
4
26
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
21100
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
3
21308
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 96 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΛΑΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΖΗΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
11132
32824
48146
42907
45564
45564
1408
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
49,20 ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
2
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
129
4
1599
1
20336
2
21314
3
29881
4
27
1
129
2
20344
3
20336
4
1599
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
48,97 ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΝΕΦΕΛΗΚΥΡΙΑΚΗ
48,97 ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
48,90 ΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
49,12 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
49,12 ΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
48,98 ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΜΕΓΑ ΕΙΡΗΝΗ
52960
48,83 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
69733
48,81 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μήνες του παιδιού (21) έιναι λιγότεροι από
τους ελάχιστους μήνες (30) της κατηγορίας Α2
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 97 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΕΛΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70443
8641
370
425
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
48,74 ΚΟΥΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑ
48,71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
48,67 ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
48,61 ΓΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
20164
3
5162
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
26
2
21122
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45820
48,59 ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ
1
21764
ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ
15514
48,59 ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
26
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1599
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
44447
48,57 ΦΛΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΦΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
10896
48,57 ΚΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20344
4
20231
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
48600
48,56 ΠΡΟΣΜΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 98 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΛΟΚΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13787
70472
70472
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
48,55 ΜΕΤΑΛΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
48,55 ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48,55 ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
1599
1
20357
2
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
45702
48,49 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
34183
48,45 ΚΑΝΑΤΑ ΖΩΗ
1
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
48,45 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21746
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΑΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
3263
ΜΠΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
36540
48,44 ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
ΚΑΡΑΠΟΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
69606
48,38 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
129
2
1822
3
21746
4
20231
1
20994
2
20995
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
48519
35266
48,36 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
48,29 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 99 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
22844
49133
51684
51684
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
48,22 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
48,21 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48,17 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
48,17 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
21746
3
21383
4
26
1
1599
2
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
27
4
20231
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
27
4
97
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
27
4
97
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
36121
48,17 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
1
21767
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43798
48,14 ΤΖΙΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
1599
2
27
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
BIBA BRUNILDA
48206
68550
48,12 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
48,11 GJATA MARGARITA
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
97
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
20994
2
20995
1
21095
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 100 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΙΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
68809
68809
36859
31728
666
11255
49580
43381
43381
8918
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
48,10 ΜΙΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
129
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
280
48,06 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤΓΑΒΡΙΗΛΙΑ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
48,05 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
48,04 ΠΑΠΑΔΟΝΤΑ ΛΥΔΙΑΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20344
4
37454
1
20231
2
1599
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
48,10 ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
48,09 ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47,98 ΦΥΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
47,95 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
129
4
1822
47,95 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
47,92 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 101 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8918
44839
44839
44839
48506
48897
10990
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
47,92 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47,91 ΛΑΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
47,91 ΛΑΖΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ
47,91 ΛΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
47,86 ΛΕΚΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
47,86 ΜΗΤΗΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47,84 ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1599
4
20231
1
129
2
21317
3
1599
4
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
29881
2
30006
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
1599
4
20164
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
52677
47,84 ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΚΩΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
37111
47,81 ΠΕΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20591
2
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20591
ΚΑΝΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12746
47,79 ΜΑΛΑΒΙΕΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 102 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΙΛΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΙΖΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13757
36510
47723
15702
8571
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
47,78 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
47,77 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ
47,77 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
47,75 ΜΑΝΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
47,75 ΠΑΠΑΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
2
129
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
20261
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
26
2
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
33629
47,72 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
21319
ΝΤΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
48329
1
129
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
44672
47,70 ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΡΑΦΑΗΛ
47,63 ΚΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
514
47,61 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
514
47,61 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20591
2
1599
3
20231
4
97
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
47512
47,60 ΜΕΜΤΣΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 103 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
47512
38107
13947
13947
3201
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
47,60 ΜΕΜΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
47,53 ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47,53 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47,53 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47,52 ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
1599
3
20231
4
97
1
29881
2
21746
1
20591
2
129
3
97
1
20591
2
129
3
97
4
21383
1
129
2
20231
3
26
4
1822
280
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
21358
47,51 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
1
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
70300
47,47 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ-ΚΑΙΜΑΚΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
1
26
2
5162
3
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
32283
47,43 ΜΑΛΑΚΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 104 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΟΝΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΛΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48011
30627
ΜΙΑΡΙΤΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ
46148
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
385
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
47,41 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
129
47,40 ΤΣΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
47,37 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
47,40 ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΛΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
31161
47,37 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΗΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
49177
47,35 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΖΗΓΓΛΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
25529
47,32 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
1822
ΜΑΜΜΟΥ ΒΑΙΑ
22236
47,28 ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
1822
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
129
1
20541
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΟΛΕΣΙΑ
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
10899
47554
70130
70130
47,27 ΜΠΑΚΑΛΟΥΛΗ ΘΕΩΝΗ
47,22 ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
47,17 ΓΩΓΟΣ ΑΛΟΙΣΙΟΣ
47,17 ΓΩΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 105 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ
ΝΑΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΝΑΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΥΡΑ ΑΓΛΑΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35065
25381
25381
15469
70918
70918
36206
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
47,17 ΓΚΕΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
47,15 ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
47,15 ΤΖΗΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
47,12 ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
47,11 ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
47,11 ΜΑΚΡΗΣ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
47,11 ΜΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
129
2
20591
3
21383
4
27
1
20344
2
1599
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
97
4
20541
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20344
2
1599
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
97
4
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20261
2
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 106 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΤΑΜΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
52453
49404
49404
ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
8923
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
43810
ΚΟΥΚΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΑΚΤΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
36581
22100
48099
13565
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
47,08 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
21383
3
20231
4
21100
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
47,07 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
97
47,06 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1
29881
2
27
3
21383
1
21000
2
21007
1
20231
2
26
47,07 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
47,07 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
47,06 ΚΡΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
47,05 ΟΒΤΣΙΝΙΚΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
46,96 ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46,95 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
1822
4
21122
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
4
1822
1
21113
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 107 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΖΒΕΡΚΟΥ ΣΙΛΒΑΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΔΕΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48231
8736
42737
53890
53890
16155
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,89 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΖΩΗ
46,88 ΤΖΒΕΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
46,85 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
46,84 ΜΗΛΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
46,84 ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46,80 ΝΙΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3
5162
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
26
2
20231
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
21697
4
97
1
20591
2
21746
3
37476
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΕΡΑΣΜΙΑ
25828
46,80 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
1
30006
ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
44695
46,77 ΠΑΠΑΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
26
2
20261
3
37170
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
1599
ΛΥΓΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
378
46,73 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 108 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΙΝΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΦΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35659
3283
35585
69715
1278
12502
70115
20709
12369
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
46,72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1
280
46,72 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20344
2
37454
1
280
2
20540
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
46,68 ΚΟΥΤΡΩΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
129
46,67 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1
1599
2
20231
3
97
4
1822
1
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
27
4
30006
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
21697
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
1822
46,71 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
46,68 ΜΑΓΑΖΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
46,67 ΔΕΛΗΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
46,66 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46,57 ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 109 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
BARBERO VAQUERO MARIA
DEL VALLE
ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15243
25532
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,54 ΣΠΑΝΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
46,53 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
29881
2
20336
3
21314
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20344
3
21113
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ
36505
46,49 ΖΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21310
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
21837
46,49 ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΧΙΟΝΙΑ
1
97
ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32819
46,47 ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2
1599
3
21314
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
47535
46,40 ΠΑΠΟΥΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΣΜΗΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑ
35738
46,39 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΣΜΗΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑ
35738
46,39 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
52163
46,38 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
37550
46,30 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
21746
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21465
44734
46,27 ΚΟΝΤΟΥ ΜΥΡΤΩ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 05) Αντίγραφο διαζευκτηρίου: Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΓΙΔΑΡΟΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΖΕΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 110 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
708
46,23 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
708
46,23 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20231
2
20591
3
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
20591
3
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
46,21 ΚΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
46,18 ΓΚΕΒΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1
37159
2
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
1
37159
2
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
46,15 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1
97
46,15 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20231
2
21383
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
YESINA MARYNA
YESINA MARYNA
ΖΙΟΥΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΑΡΕΤΗ
49073
49073
8630
45453
45453
151
3275
36721
36721
46,22 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΗΣ
46,22 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
46,18 ΓΚΕΒΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
46,12 ΠΑΣΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
46,12 ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 111 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
55412
46,11 ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
55412
46,11 ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΙΟΥΡΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
36722
46,11 ΣΟΥΦΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
1
1822
2
129
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1822
ΖΙΟΥΡΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
36722
49992
46,11 ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
46,11 ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
129
3
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
27
2
21308
3
97
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
15925
46,11 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1
21310
ΓΚΛΕΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
36881
46,11 ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
1
26
2
20231
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
1822
4
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΙΤΣΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
23654
46,11 ΛΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΙΤΣΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
23654
46,11 ΛΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΑΛΑΚΑ ΚΑΣΙΑΝΗ
22287
46,11 ΝΑΣΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1
20591
2
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21383
4
37476
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21383, στην κατηγορία
Α1.1
Α1.1 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 37476, στην κατηγορία
Α1.1
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 112 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΑΛΑΚΑ ΚΑΣΙΑΝΗ
ΜΠΕΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
22287
44535
16174
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
46,11 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
46,11 ΝΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45722
46,11 ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
1
21766
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51361
46,11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΒΑΣΒΑΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
15751
46,11 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
ΒΑΣΒΑΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
15751
46,11 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
11598
46,11 ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
1
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
35999
46,11 ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΚΑΡΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15687
46,11 ΝΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 113 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΚΑΡΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΦΡΕΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36181
36181
70483
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
46,11 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
46,11 ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20994
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
2
21000
3
21007
4
37163
1
20994
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
2
21000
3
21007
4
37163
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
808
46,11 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
808
46,11 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
46,11 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
27
46,11 ΚΑΡΑΠΙΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ
1
129
46,11 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20994
2
21000
3
21007
4
37163
46,11 ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΠΑΡΙΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
280
46,11 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΖΙΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΥΤΟΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΤΣΟ ΣΟΦΙΚΑ
11909
77
35812
289
12520
21476
46,11 ΝΙΤΣΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 114 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΒΑΡΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
12575
46,11 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΣΒΑΡΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
12575
46,11 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20231
2
29837
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΣΤΡΑΒΕΛΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ
30584
46,11 ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
129
2
20261
3
21383
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
GRAMOZI BLERINA
44284
46,11 ΓΚΡΑΜΟΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
GRAMOZI BLERINA
44284
46,11 ΓΚΡΑΜΟΖΗ ΣΟΦΙΑ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
70476
46,11 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΒΑΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΓΚΟΥΣΓΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΗ
8671
8671
6115
69708
14817
46,11 ΓΚΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
46,11 ΓΚΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
46,11 ΜΠΖΙΩΤΑ ΑΓΑΠΗ
46,11 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
46,11 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
129
2
29881
1
27
2
26
3
20231
4
20261
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 30) Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο: Δεν ισχύει
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 115 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48187
25249
21319
14596
31758
8694
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΦΙΛΙΝΔΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
46,11 ΖΑΙΤΣΕΒ ΚΩΝ/ΝΟΣ
46,11 ΠΟΥΤΟΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
46,11 ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
46,11 ΤΣΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ
46,11 ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
3
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21746
2
37454
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΙΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
45629
46,11 ΜΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
48367
46,11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
48367
35686
46,11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46,11 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 116 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
LLAMBRO KLARISA
35676
46,11 ΛΑΜΠΡΟ ΣΩΤΗΡΙΑ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΚΑΛΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
36620
46,11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
11247
46,11 ΜΑΤΡΑΚΟΥΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
1822
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
26
1
21763
2
21764
1
21383
2
1822
ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΝΕΤΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΝΕΤΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΡΒΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΙΟΥΡΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
48258
48258
45586
48075
836
154
31553
46,11 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
46,11 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
46,11 ΜΠΑΚΡΑΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
46,11 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
46,11 ΝΤΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
46,11 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
46,11 ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΘΩΜΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
26
4
21697
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20261
2
26
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
20231
4
21101
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 117 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
31553
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
97
4
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
36593
46,11 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
36593
46,11 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΖΩΗ
15616
46,11 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1
129
2
21746
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
29881
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
1822
2
97
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΙΑΠΡΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
13878
51003
12388
12347
50093
46,11 ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
46,11 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
46,11 ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
46,11 ΨΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΕΟΣ
46,11 ΒΑΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 118 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΘΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
50093
48080
70369
397
30715
341
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
5162
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1599
3
97
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
46,04 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
46,03 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
46,08 ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
46,08 ΠΛΑΒΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46,06 ΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΚΑΛΠΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
45801
46,01 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21765
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
47761
45,99 ΝΟΥΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
1
20231
2
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
129
4
1595
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 1595, στην κατηγορία
Α1.1
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 119 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
45723
45,98 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΗΝΑΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΝΘΗ
730
45,93 ΔΟΥΦΕΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
325
45,91 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
45,90 ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΛΤΣΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΓΚΟΛΤΣΟΥ ΘΩΜΑΗ
44781
44781
45,90 ΠΑΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
2
1822
3
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
22478
45,89 ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
47809
45,83 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΒΑΙΑ
12284
45,83 ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
45,81 ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
45,75 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
129
45,75 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ
45,72 ΔΑΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΟΤΣΗ ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ
736
ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6101
ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
20513
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
37149
12759
45,71 ΜΑΛΑΒΙΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΘΗ
12759
45,71 ΜΑΛΑΒΙΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΠΑΙΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
44891
45,70 ΒΕΛΑΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
21746
4
20231
1
21119
61876
45,69 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΘΗ
ΣΧΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΥΛΒΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 120 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΕΑ ΡΕΒΕΚΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35407
32348
49157
30978
3278
45456
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,69 ΒΟΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21007
2
21000
1
280
2
20531
1
21746
2
20355
3
129
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
3
1599
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
4
97
45,54 ΜΙΧΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
29837
45,53 ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
129
1
5162
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
45,66 ΚΑΡΑΚΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
45,61 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
45,59 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
37232
ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37232
45,52 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΛΥΔΙΑ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΟΥΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
49888
45,52 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΛΑΖΟΥ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
23669
45,40 ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
35890
45,40 ΣΙΑΚΑΒΕΛΗ ΕΤΦΗΜΙΑ
1
29604
2
924
3
29638
Α2 - ''ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ'' - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΧΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΛΥΚΟ ΤΣΑΜΠΙ
ΣΤΑΦΥΛΙ"
Α2 - "ΠΙΚΟ ΠΙΚΟ"
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
45,40 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12127
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
45,53 ΚΑΛΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗ
45,52 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
1403
ΜΟΡΙΑ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 121 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8212
8212
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,38 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
45,38 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
21812
45,38 ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1
29881
ΓΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
33308
45,35 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑ
1
20344
2
37170
3
129
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
1
20591
2
20355
3
21746
4
5162
1
21113
2
129
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΗ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
36895
36895
48626
58214
22313
45,30 ΚΡΑΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
45,30 ΚΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45,30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
45,26 ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45,25 ΜΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 122 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49626
3256
11505
20665
48160
12540
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,23 ΓΚΑΛΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
45,22 ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45,22 ΚΑΤΕΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ
45,20 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
45,16 ΣΟΥΤΕΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
45,13 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21746
2
21383
3
20261
4
37454
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20591
2
21319
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
20261
3
20164
4
29881
1
129
2
21101
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
5162
2
21101
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
48389
45,12 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΑΓΓΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
36654
45,10 ΡΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21007
2
21000
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΓΙΟΥΤΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
14047
45,09 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 123 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΙΟΥΤΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
14047
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,09 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21007
2
21000
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΔΑΜΑΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
45736
45,08 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1
21766
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
42841
45,07 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΑ
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
4
97
1
21141
2
129
3
1599
4
97
1
21141
2
129
3
1599
4
97
1
21746
2
21383
3
27
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
45,03 ΡΟΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
45,02 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
21746
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΑΡΙΜΒΕΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΟΥΣΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
36557
36557
70152
33126
37475
278
45,07 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
45,07 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
45,06 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
45,04 ΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 124 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΖΩΗ
45833
45,01 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
1
21765
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
21707
44,99 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
16193
44,98 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
27
2
97
3
21697
4
1599
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
20642
44,94 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49434
44,90 ΜΟΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
1
20231
2
21311
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
4
20261
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΝΤΟΥΜΠΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8917
46017
44,88 ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
44,83 ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30792
44,82 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30792
44,82 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3252
44,81 ΝΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
1599
2
21697
3
97
4
21119
ΖΕΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 125 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΡΙΓΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΡΙΓΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
22445
22445
6327
7886
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΝΘΗ
70239
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
49048
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
49048
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,80 ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
44,80 ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44,80 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
44,80 ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
44,76 ΠΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
44,74 ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44,74 ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
20231
3
97
4
21122
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
26
2
20231
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
97
4
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
20231
4
26
1
5162
2
21697
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
26
4
29881
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
21311
1
20231
2
129
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
129
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
21308
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 126 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΟΥΛΙΩΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΜΑΡΛΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
TOMASIK MAGDALENA
ΦΑΣΦΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΡΖΟΥ ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
47779
47779
21527
49926
9100
12893
22414
36136
48837
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,73 ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44,73 ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
2
129
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
129
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
280
2
20531
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
44,72 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
44,72 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ
1
5162
2
21383
3
129
4
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
44,72 ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
44,72 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
21697
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
97
44,72 ΣΕΡΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44,72 ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44,72 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 127 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΙΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΦΦΕ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΖΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3228
35525
12598
23841
50979
7916
25433
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,72 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20344
2
1822
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
20336
4
20357
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
44,72 ΝΤΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
280
44,72 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
1
21303
2
1599
3
20231
4
21697
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
44,72 ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
44,72 ΖΑΓΚΟΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
44,72 ΚΟΚΟΥΒΑΣ-ΚΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
44,72 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
51458
44,72 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
1
21310
8267
44,72 ΖΑΡΑΓΚΟΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
280
2
20533
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 128 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
45814
44,72 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1
21765
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΧΟΤΑ-ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΕΜΙΣΑ
15552
44,72 ΧΟΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΕΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
52009
44,72 ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΔΑΝΘΗ
68582
44,72 ΒΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
26
2
20231
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΤΖΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
22433
11290
25361
44,72 ΚΟΥΡΤΟΒΙΤΣ ΑΡΗΣ
44,72 ΜΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
44,72 ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3
97
4
1599
1
21746
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
129
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
3
20261
4
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
129
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΝΤΟΥΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
22055
44,72 ΤΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
1
280
SEMENENKO OLGA
44426
44,72 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
44,72 ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
CHASAMPALIOTI ANDRTOVA
PETRA
904
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 129 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΓΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΚΡΟΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΗΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70937
75208
13204
35829
3284
49619
35986
46966
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,72 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
44,72 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
44,72 ΝΤΟΥΤΣΙΚΑ ΑΣΗΜΩ
44,72 ΣΤΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
44,72 ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
44,72 ΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
44,72 ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
44,72 ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
27
4
97
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
129
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1599
1
21383
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
37170
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
20261
3
26
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21697
1
1599
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
29881
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 130 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
877
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,72 ΠΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
15923
44,72 ΛΟΥΛΟ ΛΟΥΛΙΕΤΑ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ
70278
44,72 ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΑΚΡΙΝΑ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΟΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΛΑΝΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
BICHINASHVILI SHORENA
ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΦΟΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1292
44,72 ΖΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
44906
44,72 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
1822
4
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20261
2
37170
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
20231
4
21383
1
97
2
20336
3
1599
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
783
23677
30590
20588
44,72 ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
44,72 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
44,72 ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ
44,72 ΝΤΟΝΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 131 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΖΗΦΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49534
37032
975
75218
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,72 ΖΗΔΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21101
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
44,71 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
44,68 ΠΑΓΓΟΥ ΚΙΜΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
44,71 ΣΑΜΑΡΑ ΡΟΔΑΝΘΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΚΑΤΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
16240
44,63 ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΓΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21123
44,62 ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20231
2
1599
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
26
1
21746
2
21383
3
129
4
20169
Α2 - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20261
2
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
29881
4
20231
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
32796
15289
44,56 ΑΜΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
44,56 ΝΤΑΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 132 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
45537
45537
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,54 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
44,54 ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21314
2
21308
Α1.2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21314, στην κατηγορία
Α1.2
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
31692
44,53 ΔΙΠΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
31692
44,53 ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΡΑΧΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24420
44,53 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
1822
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
3
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΞΗΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
35640
1390
1390
48930
48762
44,53 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
44,47 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
44,47 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
44,46 ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
44,45 ΔΕΛΗΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
26
3
20355
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 133 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡΜΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΖΩΗ
ΜΠΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΥΡΜΕΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
51155
24341
37250
43241
13910
13910
70501
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,43 ΡΟΥΒΑΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
44,40 ΧΟΥΡΧΟΥΜΠΑΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ
44,38 ΜΑΚΕΝΤΟΥΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
44,34 ΛΙΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
44,33 ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
44,33 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44,32 ΠΙΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20357
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
97
3
1599
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
20231
2
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21310
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
21383
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
27
1
21383
2
26
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
27
4
21746
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 134 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
HORNEMANN JANINE
HORNEMANN JANINE
ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36537
21137
3817
3817
37215
37215
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,30 ΓΚΡΟΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
44,29 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
44,28 ΓΚΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
44,28 ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
44,28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΣΜΗΝΗ
44,28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
2
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
3
21383
4
1599
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
37476
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
37476
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
27
3
129
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
27
3
129
4
20231
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 135 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΑΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3265
3265
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,26 ΚΑΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44,26 ΚΑΒΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20344
4
1822
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20344
4
1822
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49099
44,26 ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΠΕΡΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20713
44,25 ΜΠΑΓΚΟΥΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
20591
2
280
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
1
1822
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
129
1
1822
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΙΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΙΑ
43404
43404
16435
16435
44,23 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
44,23 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
44,22 ΓΚΕΚΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
44,22 ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
26
3
20355
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
20231
3
26
4
1822
1
21697
2
97
3
20231
4
26
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 136 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΔΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ -ΕΛΙΣΑΒΕΤ
25472
44,22 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14015
44,21 ΜΥΛΩΝΑ ΣΙΜΕΛΑ-ΧΡΥΣΑ
1
21746
2
20261
3
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
5162
44,20 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
44,19 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
4
1599
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
20231
2
21110
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
1822
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΒΕΛΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΚΚΟΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
31649
1397
14929
47894
688
688
44,18 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
44,18 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
44,17 ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
44,17 ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 137 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΜΠΟΥΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΡΜΠΟΥΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15798
1058
1058
3741
DUBOS STEPHANIE
34115
ΓΚΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
9087
ΖΑΧΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
37823
9057
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,16 ΚΥΜΟΥΡΕΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
20995
2
20994
3
21007
4
21000
1
20995
2
20994
3
21007
4
21000
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
3
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
44,08 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΥΑ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
44,04 ΨΕΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
20344
2
21095
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
44,04 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΒΑΙΑ-ΜΑΡΙΑ
1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
44,02 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
44,13 ΜΟΛΟΧΑ ΕΛΕΝΗ
44,13 ΜΟΛΟΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44,11 ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 138 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΤΣΙΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΚΑΝΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
12406
25234
15662
37865
30618
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,96 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
43,96 ΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
43,94 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
43,93 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
43,92 ΖΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
21697
97
4
1599
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20231
2
1822
3
129
4
26
1
129
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
30618
43,92 ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
129
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ
24682
43,92 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
1
20591
2
21101
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 139 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΣΔΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
24682
44568
1291
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,92 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43,91 ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
43,90 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
5162
4
29881
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
20231
2
21746
3
21110
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20261
2
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
36679
43,89 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
36679
43,89 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΙΑ
13860
43,88 ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
129
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
20231
ΖΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
PRIFTI DENISA
43091
8814
13922
43,88 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
43,80 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
43,78 ΠΡΙΦΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 05) Αντίγραφο διαζευκτηρίου: Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 140 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
PRIFTI DENISA
ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13922
21806
31302
9020
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,78 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
43,78 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43,76 ΦΩΤΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
43,73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
26
3
20231
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1822
1
129
2
20231
3
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
280
2
20540
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
52405
43,72 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
24765
43,71 ΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
97
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΦΑΝΗ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ
36056
24920
43,70 ΜΠΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
43,65 ΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
1599
4
21141
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 141 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15764
13218
69593
21717
12865
52425
70381
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,63 ΑΡΧΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ
43,59 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
43,59 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΗ
43,58 ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
43,57 ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
43,55 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
43,53 ΛΙΑΠΠΗ ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
129
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20261
2
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21100
1
1599
2
97
3
20231
4
20336
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 30) Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο: Δεν ισχύει
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 142 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΗΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΚΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
37939
47474
12888
12888
ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
37199
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
22449
ΓΟΥΤΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
49164
51929
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,52 ΨΕΥΔΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43,51 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43,50 ΗΛΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
43,50 ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
43,50 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗΑΓΟΡΙΤΣΑ
43,49 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43,49 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
43,48 ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21311
2
27
3
21383
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
29881
1
21000
2
21007
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21000
2
21007
1
26
1
129
2
20344
3
97
4
1599
1
21697
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 143 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΛΑΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΡΠΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70295
35297
3137
3137
3229
3229
24531
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,47 ΚΑΠΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ
43,45 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
43,45 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
43,45 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43,44 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
43,44 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
43,39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20261
2
129
3
1599
4
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20344
2
129
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
97
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
4
129
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
97
4
129
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
43,38 ΤΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
20261
30956
43,37 ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
1822
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
997
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 144 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΣΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΒΑΙΤΣΑ
ΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
SPANOU LIDIA
ΓΙΑΠΡΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
10904
50618
71635
738
48881
3272
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
33048
ΣΙΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ
37985
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20680
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,36 ΡΑΜΟΣ ΖΗΝΩΝ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
1822
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
43,31 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
43,30 ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΓΕΩΡΓΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
43,30 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
43,30 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
29881
4
27
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
21316
2
1822
3
21746
4
21113
43,35 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43,29 ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
43,24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43,23 ΑΔΑΜΟΥ ΞΑΝΘΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 145 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
44599
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,23 ΚΕΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44599
43,23 ΚΕΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
11591
43,23 ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
43,22 ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1
20231
2
20261
3
20164
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20231
2
20261
3
20164
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
129
2
1599
3
20231
4
20591
1
21383
2
129
3
37170
4
1822
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΙΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
2570
2570
48858
48858
43,22 ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43,21 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
43,21 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΔΑΜΟΣΜΑΡΙΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
36594
43,20 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
36317
43,19 ΜΙΧΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21767
Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΛΑΓΟΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
45970
43,19 ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
25331
43,17 ΔΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 146 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΠΡΕΖΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΕΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25331
8200
21490
670
48313
548
14629
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,17 ΔΟΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
43,17 ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
43,14 ΠΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43,14 ΛΑΧΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
43,12 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ
43,11 ΚΟΥΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
43,09 ΚΟΥΤΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
2
21697
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μήνες του παιδιού (32) έιναι περισσότεροι
από τους μέγιστους μήνες (30) της κατηγορίας Α1.1
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1822
1
21383
2
26
3
20231
4
20164
1
27
2
26
3
129
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
3
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
20591
2
20355
3
280
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
4
26
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 147 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48320
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,09 ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
31843
43,07 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
1
129
ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
49510
43,02 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
43,01 ΤΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
1
97
43,00 ΓΚΕΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
5162
1
29881
2
21746
3
1599
4
27
1
30006
2
27
3
97
4
1599
ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΠΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΟΥΡΙΤΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
49510
3199
32778
21113
35089
43,02 ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑΜΑΡΙΑ
43,00 ΓΙΟΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42,99 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15956
42,98 ΜΠΕΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
15720
42,95 ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 148 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΟΥΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
8649
53538
8674
43781
30528
46178
3210
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,92 ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
42,91 ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42,88 ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
42,87 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20336
2
29881
3
97
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
129
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
97
3
20231
4
26
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
42,81 ΓΚΙΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
42,79 ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
129
2
20231
3
20591
4
21317
42,83 ΜΠΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 149 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΛΟΥΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3210
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,79 ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΡΑΦΑΗΛ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
20231
3
20591
4
21317
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21317, στην κατηγορία
Α2
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΣΙΚΑ ΖΩΗ
21789
42,79 ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
1
37482
ΜΗΤΙΛΙΝΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
70504
42,78 ΓΚΟΥΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
1
20336
2
21122
3
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
21746
2
21113
3
29881
4
21383
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
24445
48873
15724
15724
42,74 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
42,73 ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
42,72 ΝΤΟΥΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
42,72 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
97
2
1599
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
26
2
20261
3
21383
4
129
1
26
2
20261
3
21383
4
129
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 150 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΨΙΩΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
43258
69981
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,68 ΔΑΛΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42,67 ΤΣΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21697
2
97
3
20231
4
26
1
21746
2
20336
3
27
4
20164
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΤΑΖΕ ΕΛΕΝΗ
45539
42,66 ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΥΣΤΑ ΖΩΗ
44249
42,63 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20261
2
27
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
20591
2
20164
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
97
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΚΟΥΝΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΡΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21350
69784
11472
47952
53400
42,63 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
42,62 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
42,61 ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
42,61 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ
42,59 ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 151 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΑΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35441
894
70252
12872
48286
48286
47426
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,57 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42,56 ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
42,55 ΝΤΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΗΛΙΑΝΑ
42,54 ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42,52 ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ (ΘΗΛΥ)
42,52 ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
42,52 ΔΕΛΗΝΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
21113
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
1599
2
21095
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20231
2
97
3
1599
1
20231
2
21122
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
4
21697
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20336
2
20541
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
97
4
129
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΝΑΣΤΟΥ ΦΑΝΗ
36932
42,51 ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΑΣΤΟΥ ΦΑΝΗ
36932
42,51 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 152 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
32659
48662
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,50 ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ
42,49 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
20336
3
20231
4
97
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
21746
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
22115
42,47 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
72041
42,46 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
21008
2
21011
3
303
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
Α2 - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 'ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ'
4
6751
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ <ΚΑΡΑΜΕΛΟΣΠΙΤΟ> Α' ΒΑΡΔΙΑ ( 2
ΤΜΗΜΑΤΑ)
1
20261
2
27
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΓΚΟΥΛΕΜΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
21470
35959
12909
42,46 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
42,45 ΚΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
42,44 ΖΙΑΚΑ ΚΛΕΙΩ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3
26
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
21383
4
129
1
5162
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
21746
4
21110
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 153 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΚΑΛΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΑΣΙΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
21526
69636
10
12614
43974
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,42 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
42,40 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
42,39 ΣΕΡΕΓΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΕΛΙΤΙΝΗ
42,39 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
42,37 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
21746
3
26
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
26
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
97
4
1599
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
44093
42,37 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
1
29835
ΚΑΜΠΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑ
43159
42,32 ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
26
ΤΑΧΑ ΣΤΕΛΛΑ
45579
42,32 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
42,29 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21746
4
20231
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
8620
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 154 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΜΤΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΙΡΙΒΑΒΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
ΚΑΓΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35445
22525
68484
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,26 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΛΑ
42,23 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
42,19 ΣΙΔΕΡΑΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
2
20344
3
20261
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
20261
4
29881
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΝΑ
24681
42,18 ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
20986
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΝΑ
24681
42,18 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
37163
2
37165
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
21746
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
1599
2
20231
3
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2455
1042
69315
42,14 ΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΖΩΗ
42,12 ΝΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
42,12 ΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 155 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
44327
13934
13934
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,07 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΞΙΜΟΣ
42,07 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
42,07 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
3
129
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
37163
2
37165
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13934
42,07 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΕΙΡΗΝΗ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
49005
42,06 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
37170
4
1822
1
26
2
20261
3
20231
4
21311
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
41,97 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
41,92 ΡΟΚΟΥΔΗ ΖΩΗ
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
129
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
97
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
129
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΗΝΟΒΓΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
28642
30866
24729
3254
41,98 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΑΘΗΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
41,91 ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 156 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΝΤΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
24573
41,88 ΣΑΛΑΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
24573
41,88 ΣΑΛΑΒΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
25180
41,77 ΤΣΕΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
1
280
ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
69818
41,68 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
41,58 ΜΠΟΥΝΩΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
41,56 ΨΥΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
41,49 ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20205
2
339
Α2 - Ε' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Α2 - "ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ"
3
29543
Α2 - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΦΩΛΙΑ ΜΑΣ"
4
20243
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ"
1
20205
2
339
Α2 - Ε' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Α2 - "ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ"
3
29543
Α2 - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΦΩΛΙΑ ΜΑΣ"
4
20243
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ"
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΣΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
51044
37044
980
15360
15360
41,48 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41,48 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΤΖΙΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
21556
41,32 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
129
YUKHYMETS NATALIA
25451
41,26 ΜΠΑΛΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
51445
41,13 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 157 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΒΟΒΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
15520
ΒΟΒΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΒΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΒΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΒΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
15520
40,88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΑΦΑΗΛ
40,88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
15520
40,88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
40,88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
40,88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
40,76 ΚΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
15520
15520
1003
8882
40,83 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
15688
40,62 ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
35343
40,56 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
40,56 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΟΛΓΑ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
40,48 ΜΠΙΖΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
678
13680
13680
40,48 ΜΠΙΖΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 158 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΥΤΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΥΤΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13680
451
47875
721
721
37220
8765
44474
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
40,48 ΜΠΙΖΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
40,38 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ
40,37 ΣΚΡΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ
40,26 ΑΡΧΟΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΞΕΝΙΑ
40,26 ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
40,19 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
40,17 ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
40,05 ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20994
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20995
3
21000
4
21007
1
1822
2
26
3
20231
4
21113
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20344
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
20995
2
20994
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1
20995
2
20994
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20344
4
21312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
20591
4
26
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
21465
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 159 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΥΤΥΧΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
35181
8219
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
39,96 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
39,77 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21697
3
26
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21697, στην κατηγορία
Α1.1
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21746
2
29795
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΡΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
45600
39,69 ΤΑΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
45600
39,69 ΤΑΧΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
39,66 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20231
2
21697
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
26
4
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
20336
4
97
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
20336
4
97
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
129
ΚΟΥΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΟΥΖΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑ
860
75146
8711
8711
11579
39,64 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
39,63 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ
39,63 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΡΑΦΑΗΛ
39,56 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 160 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
20504
21042
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
39,48 ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39,46 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
97
2
20336
3
20357
4
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
15944
ΤΣΙΑΜΗ ΑΡΕΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
52351
39,22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
39,21 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16194
39,05 ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16194
39,05 ΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
43865
38,83 ΠΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
52460
38,73 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΜΑΛΗ ΧΑΙΔΩ
13944
38,60 ΒΑΛΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
1822
2
20357
3
5162
4
21311
1
1822
2
21697
3
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΜΑΜΑΛΗ ΧΑΙΔΩ
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
13944
12213
38,60 ΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
38,47 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 161 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1050
1050
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
38,38 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ
38,38 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ-ΛΥΔΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
2
129
3
20336
4
1599
1
20231
2
129
3
20336
4
1599
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΒΑΡΝΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
45655
38,30 ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΕΔΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44868
38,29 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
ΤΖΙΑΦΕΤΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
35369
38,01 ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΜΙΑΝΟΣ
1
280
2
20540
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
129
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΙΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8173
25397
37,88 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
37,72 ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΚΙΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25397
37,72 ΝΤΑΝΟΣ ΡΟΔΑΝΘΗ
1
129
ΨΩΜΑ ΑΝΝΑ
48309
37,65 ΧΑΖΙΖΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1
1822
2
27
3
21697
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21697, στην κατηγορία
Α1.1
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 162 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΥΜΠΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΚΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΤΣΕΠΝΗ ΜΑΡΘΑ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
264
48102
31015
14860
14860
21109
69701
69701
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
37,58 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37,54 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
37,17 ΣΤΑΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΛΕΝΗ
37,07 ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
37,07 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΖΑΡΟΣ
37,00 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36,95 ΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
36,95 ΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20261
2
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
5162
4
21697
1
26
2
20231
3
21697
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20231
2
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
3
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
1822
1
37454
2
129
3
1822
1
37454
2
129
3
1822
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 163 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ ΖΗΝΑΙΝΤΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ ΖΗΝΑΙΝΤΑ
MEHRINGER JENNIFER
ΤΖΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
7895
21465
962
24910
11262
11262
31910
21519
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
36,82 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
1
30006
36,58 ΜΕΙΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
280
2
20533
1
20540
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α1.1 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 20533, στην κατηγορία
Α1.1
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
29881
3
129
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
20591
2
21310
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
21310
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
20336
3
20357
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
1599
1
26
2
1822
3
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
36,39 ΚΥΡΕΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
36,34 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36,28 ΠΑΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
36,28 ΠΑΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36,15 ΜΑΤΣΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
36,07 ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 164 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΘΕΚΛΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΛΙΤΟ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
115
30550
36832
17698
17698
13217
31823
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
36,04 ΓΑΜΒΡΟΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
35,97 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
35,82 ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
35,71 ΜΠΙΚΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
35,71 ΜΠΙΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35,66 ΤΣΕΛΑ ΒΑΛΕΡΙΟΣ
35,65 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
129
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
20231
4
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20591
4
21101
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
4
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν ισχύει
Σελίδα 165 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΙΝΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑ ΒΑΙΑ
ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΖΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70121
36872
6137
69527
49890
43655
48738
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
35,53 ΛΙΟΥΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
35,52 ΠΑΣΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
35,30 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΡΑΦΑΗΛΙΑ
35,21 ΤΣΙΠΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
35,09 ΚΟΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34,93 ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34,86 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
97
2
129
3
20336
4
20344
1
129
2
20231
3
21119
4
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
20261
4
20231
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
37482
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 166 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΙΑΝΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3259
24500
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
34,84 ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
34,61 ΑΛΒΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
29881
3
1822
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
24148
34,48 ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
15600
34,47 ΝΟΥΤΣΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20231
4
21746
1
21110
2
27
3
97
4
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
29881
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΡΟΛΑΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΣΚΑ ΙΟΥΛΙΤΤΑ
45715
8897
21291
44895
34,29 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
34,28 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34,12 ΤΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
34,05 ΘΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
97
3
21314
4
27
1
21697
2
26
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 167 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΚΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΚΕΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΟΚΜΕΤΖΙΔΟΥ Η
ΝΤΟΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΛΑΜΩ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48378
371
78102
21721
21721
15203
20766
8634
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
34,02 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34,00 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33,69 ΠΡΟΒΙΔΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
33,67 ΒΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
33,67 ΒΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33,59 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33,58 ΜΑΙΜΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑΕΥΦΗΜΙΑ
33,49 ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
1599
2
21697
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
26
4
21383
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
1822
3
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α1.3 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21383, στην κατηγορία
Α1.3
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 168 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΚΡΙΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΝΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΝΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36423
21869
53933
70716
15803
15803
51064
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
33,48 ΒΟΥΒΟΥΣΑ ΑΛΙΚΗ
33,41 ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
33,40 ΤΟΠΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
33,34 ΖΑΧΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
33,28 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
33,28 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
33,20 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
1822
3
97
4
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
1
20231
2
21106
3
1822
4
21122
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1599
2
21314
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21746
4
20261
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
97
2
20591
3
20231
4
1599
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 169 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΛΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
653
23717
35046
35046
8705
8705
13994
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
33,15 ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
33,02 ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32,93 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ
32,93 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΗΓΑΣ
32,88 ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
32,88 ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
32,66 ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗ ΔΑΝΑΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
1822
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
97
1
29881
2
21127
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
29881
2
21127
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
21141
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 170 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΜΑΡΙΑ
ΤΑΣΤΕΜΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13994
52655
51098
35418
ΦΑΦΟΥΛΙΑ ΑΥΡΑ
8998
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
7866
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
7866
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
32,66 ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32,51 ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32,28 ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
32,17 ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
32,14 ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32,13 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32,13 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
21141
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
97
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
1822
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
20231
2
1822
3
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 171 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΦΙΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΤΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
31958
11544
11544
148
148
37193
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
32,12 ΑΛΜΠΑΖΙ ΑΛΕΞΙΟΣ
32,06 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32,06 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
31,96 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΘΩΜΑΙΣ
31,96 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ
31,93 ΠΕΠΟΝΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
4
21101
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
1822
4
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
1822
4
37170
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
20231
2
26
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
27
4
20355
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
29881
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 172 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΤΗΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΙΑΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΤΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΑΡΛΕΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΖΙΑΦΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
20636
8546
33516
24574
47661
12613
35079
49682
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
31,69 ΚΑΡΑΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20231
3
21697
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
31,61 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
31,59 ΓΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
3
21383
4
129
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
31,52 ΤΣΙΠΛΙΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31,40 ΜΠΟΥΜΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
31,37 ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31,36 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
31,36 ΖΥΓΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
97
2
1599
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
27
4
21746
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21746, στην κατηγορία
Α1.3
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
29881
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 173 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΘΩΜΑΙΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
24340
53508
53508
ΣΤΟΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
44736
ΣΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
988
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΙΛΙΡΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΒΔΑΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
15772
15229
52436
9049
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
31,36 ΖΩΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
20344
3
21746
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
31,30 ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
1599
31,30 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
27062
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ
2
27064
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ
30,85 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
30,77 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
1
20344
2
1822
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
21383
31,32 ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
31,32 ΚΑΤΣΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
31,18 ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
30,90 ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 174 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
44718
6151
48193
2511
36234
35967
25069
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
30,73 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
30,68 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ
30,55 ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
30,48 ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΥΔΙΑ
30,37 ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΛΕΝΗ
30,34 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,27 ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30006
2
27
3
21095
4
97
1
29881
2
21383
3
20231
4
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
30006
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
29881
2
20336
3
21110
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20344
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
20261
4
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21303
2
21141
Α1.3 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21303, στην κατηγορία
Α1.3
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 175 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
33316
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
30,27 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΟΡΩΖΗ ΜΑΡΙΑ
24470
30,24 ΜΠΟΥΤΛΑ ΗΛΙΑΝΑ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
12870
30,21 ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20231
2
20591
3
1599
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
21697
3
1599
4
27
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
1599
3
129
4
27
1
21383
2
97
3
20231
4
21308
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20283
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΤΣΙΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15632
9081
9081
21145
17607
30,19 ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΝΑ
30,05 ΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
30,05 ΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29,96 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
29,96 ΑΜΔΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 27, στην κατηγορία Α1.2
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 176 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΙΖΑ
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΖΩΗ
ΛΕΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
69811
49688
49771
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
29,95 ΓΚΟΛΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ-ΣΟΦΙΑ
29,95 ΛΥΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
29,92 ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
27
4
21383
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20591
3
21110
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1599
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
280
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
15704
29,86 ΣΤΑΤΗΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
1
ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
35118
29,86 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
1822
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21746
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
5162
3
21746
4
26
1
30006
2
97
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΑΜΠΟΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
47966
70021
8869
29,83 ΚΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29,81 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
29,80 ΤΖΗΜΑΣ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 177 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΙΑ
ΔΑΒΒΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
12390
8714
35127
9037
36640
75092
24282
24785
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
29,69 ΒΗΣΣΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
29,68 ΝΤΑΛΙΠΗ ΛΥΔΙΑ-ΜΑΡΙΑ
29,67 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
29,58 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
29,44 ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
29,44 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29,42 ΜΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29,38 ΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
3
97
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
27
2
97
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
20261
4
26
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
20591
2
20355
3
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
27
4
1822
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21746
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 178 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
11889
16214
12257
61180
8948
434
20522
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
29,35 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
29,26 ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
29,23 ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
29,15 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29,14 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29,12 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
29,05 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20261
2
21697
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
129
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
97
2
20591
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
1599
4
129
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
5162
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2
29881
3
20336
4
21110
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 179 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
31709
36561
78829
78829
15621
36189
37090
37090
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
29,04 ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
29,02 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
29,01 ΠΡΟΒΙΔΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
29,01 ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗΡΑΦΑΕΛΑ
28,99 ΛΙΟΛΙΟΥ ΖΩΗ
28,91 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
28,88 ΒΑΛΑΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
28,88 ΒΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
2
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
3
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
20164
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
26
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21746
3
21310
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
20261
4
21312
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
1822
4
20261
1
129
2
20231
1
129
2
21746
3
21383
4
20231
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 180 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΒΑΡΝΑ ΦΑΝΗ
45895
28,88 ΤΖΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
21764
ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
30756
28,84 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
1599
3777
28,78 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
1
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
1
21383
2
129
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΣΙΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
8800
8800
9119
44505
70711
36066
28,69 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
28,69 ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
28,68 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28,62 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
28,50 ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28,46 ΓΚΟΥΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
129
3
37170
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
20261
3
20355
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
1599
2
21314
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
280
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 181 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25104
25104
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
28,44 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
28,44 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
15489
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
15489
28,32 ΜΠΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28,32 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
37069
28,12 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΡΙΑ
ΚΑΣΚΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
7925
21309
372
13079
49078
28,09 ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28,03 ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
27,96 ΣΜΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27,91 ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27,86 ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21122
2
21141
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μήνες του παιδιού (17) έιναι λιγότεροι από
τους ελάχιστους μήνες (18) της κατηγορίας Α1.3
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
1
1599
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μήνες του παιδιού (17) έιναι λιγότεροι από
τους ελάχιστους μήνες (18) της κατηγορίας Α1.3
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
129
3
20231
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
1599
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
27
2
20355
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 182 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΟΥΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
69251
ΤΣΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49200
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
49988
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
16016
12286
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
27,86 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
27,84 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΙΟΣ
27,82 ΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27,71 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
27,71 ΜΠΑΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
26
3
20261
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
37170
1
26
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
5162
1
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΓΓΙΠΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
43175
27,68 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΜΑΓΓΙΠΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
43175
27,68 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
1599
4
20336
ΣΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ
36562
27,66 ΓΟΥΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 183 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΠΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48142
48637
24488
3237
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
27,62 ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
27,59 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27,59 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27,56 ΔΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
2
129
3
26
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20344
2
97
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
129
1
20591
2
20355
3
129
1
21383
2
129
3
1822
4
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από
τους ελάχιστους μήνες (30) της κατηγορίας Α2
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
11302
27,53 ΠΑΤΣΩΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
1
129
ΜΠΑΤΡΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
34239
27,52 ΜΙΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΡΟΔΡΟΜΙΑ
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21654
Α1.2 - 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1
20591
2
21101
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20336
4
20355
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
20231
3
20355
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
ΛΑΠΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
31889
13243
27,52 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
27,46 ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΠΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 184 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΤΣΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΑΤΣΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΞΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΑΙΔΩ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
24023
8684
49273
50912
49344
49344
49413
24325
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
27,42 ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
27,41 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
27,41 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡΕΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ
27,40 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27,40 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΑ
27,40 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
27,33 ΔΟΝΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
27,25 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
26
3
20231
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
1822
1
20261
2
21301
3
29881
1
21383
2
129
3
20231
4
37170
1
27
2
20357
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
1599
1
29795
2
1599
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20344
3
21746
4
21095
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
20231
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 185 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΑΛΥΨΩ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
13245
13904
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
27,12 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
27,05 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
4
129
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
21383
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
36054
26,94 ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
280
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
36054
26,94 ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
280
2
20531
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
20344
3
21100
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
20344
3
21100
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
15302
8193
8193
8874
8874
26,89 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
26,80 ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΑΒΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
26,80 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26,77 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
26,77 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
Σελίδα 186 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΩΤΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15275
36967
ΚΟΥΓΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
638
ΚΑΣΤΩΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
15828
ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
32753
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
26,73 ΝΤΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
4
129
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
26,63 ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
1
280
26,60 ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑΝΑΤΑΛΙΑ
26,37 ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
1
20591
2
20336
3
20164
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
26,72 ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ
48230
26,24 ΜΙΧΑΛΕ ΝΕΦΕΛΗ
1
21763
ΚΑΚΑΖΟΥΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
32095
26,20 ΖΗΛΙΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
1822
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
29881
26,16 ΦΙΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
1
20544
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
13699
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
35708
26,14 ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
11223
26,00 ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
20336
2
27
3
97
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
20357
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 187 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΤΡΕΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΓΚΕΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70488
30610
8616
8616
11274
51411
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
25,96 ΜΕΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
37170
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
25,77 ΚΟΓΓΟΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
25,73 ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
25,73 ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
25,53 ΣΑΛΤΣΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
25,50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΕΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
1822
3
21113
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
1822
4
21113
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20484
25,42 ΦΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
48648
25,33 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΝΗΡΑΦΑΗΛΙΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ
35587
25,33 ΞΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 188 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΝΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΡΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70482
31218
48926
8962
8962
21833
21833
22447
955
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
25,22 ΣΕΝΤΖΑ ΖΩΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
20355
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
26
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
27
4
30006
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
25,07 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
25,05 ΓΩΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20344
3
21746
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
26
3
1822
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
25,18 ΚΑΒΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
25,08 ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25,07 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
25,05 ΓΩΓΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ
24,99 ΣΚΟΡΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
24,96 ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 189 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΩΣΤΑΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
31971
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
24,85 ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
5162
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
15352
24,72 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25040
24,62 ΑΡΜΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΧΑΝΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
52487
24,61 ΝΤΑΜΠΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
13184
24,57 ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
27
3
20231
4
21095
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
48169
24,48 ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
36553
24,44 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
21110
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΖΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΛΟΖΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
BURYACHOK NATALYA
BURYACHOK NATALYA
25427
25427
36516
36516
24,42 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
24,42 ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24,29 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24,29 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 190 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΗ ΖΩΗ
ΤΣΙΑΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25148
48255
15449
51455
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
24,28 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
24,26 ΑΡΣΕΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
24,24 ΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΝΑ
24,22 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
1599
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
27
3
129
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21316
1
129
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20231
4
21746
20591
48744
24,22 ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
ΠΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21680
24,20 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
1
97
2
37454
3
1599
4
20344
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
8070
24,04 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
280
31510
24,00 ΠΙΛΤΣΙΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
1822
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
5162
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 191 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
SLASHCHININA NATALIA
SLASHCHININA NATALIA
ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
MAVRO MARIA
MAVRO MARIA
ΔΡΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
20538
48982
48982
35562
36067
36067
70141
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
23,93 ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23,92 ΜΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
23,92 ΜΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23,82 ΚΑΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
23,78 ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
23,78 ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23,73 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
21746
2
1822
3
20231
4
21383
1
21746
2
1822
3
20231
4
21383
1
129
2
20231
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
97
4
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1822
2
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 192 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΙΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36914
35628
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
23,72 ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
23,65 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
129
3
20355
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΤΣΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
37927
23,61 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΣΙΟΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
31592
23,58 ΦΑΦΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
20261
3
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
1822
4
21319
1
5162
2
129
3
21746
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΑΠΗ ΦΑΝΗ
ΣΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12720
48867
12906
17263
23,54 ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
23,42 ΝΑΤΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
23,39 ΖΑΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
23,36 ΚΩΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
5162
3
30006
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 193 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15882
15882
38095
3271
36571
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
23,32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΛΓΑ
23,32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
23,19 ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23,18 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23,16 ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3
5162
4
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1822
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
29881
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
45948
23,11 ΠΙΤΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
21764
ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
45948
23,11 ΠΙΤΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
35173
23,11 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
1
29881
2
21106
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
26
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΖΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
22512
23,09 ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 194 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΤΣΟΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΦΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΝΙΚΗ
ΜΠΟΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΟΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΣΙΩΚΑ ΘΩΜΑΙΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49750
14618
7988
976
15824
15824
642
15005
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
23,09 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20261
3
129
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
22,94 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
22,94 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
1
26
2
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
20336
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
26
2
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
23,07 ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
22,95 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
22,94 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
22,90 ΡΑΖΑΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
22,87 ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
26
3
21122
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20336
4
21308
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 195 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΒΑΙΑ
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΒΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΙΣΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
50523
37126
37126
11855
12156
48221
48919
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
22,85 ΚΑΨΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22,82 ΒΑΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
22,82 ΒΑΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
22,79 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
22,68 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22,66 ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22,61 ΜΗΤΡΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21141
2
27
3
30006
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
21383
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
26
2
1822
3
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
26
2
1599
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
20344
2
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 196 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕΤΣΙΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΑ
ΠΙΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
50645
21857
9234
48162
34322
21640
21640
21256
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
22,59 ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22,56 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
22,56 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
22,56 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22,55 ΑΡΣΕΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
22,53 ΜΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
22,53 ΜΑΛΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
22,50 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
129
2
20231
3
1822
4
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20344
2
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
26
2
21697
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
1822
1
20591
2
20355
1
140
2
831
1
140
2
29804
Α2 - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ
Α2 - ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
3
30586
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ''
4
5821
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
3
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21383
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.2 - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘ.
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ
Α1.2 - ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Α2 - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. "BABYLAND"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 197 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΜΠΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
12702
12702
48211
48189
407
70041
31509
70341
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
22,43 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
22,43 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
22,41 ΝΤΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22,31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22,31 ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22,31 ΜΠΑΜΝΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22,28 ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22,23 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
27
3
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
2
5162
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
20231
4
97
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
29881
2
21746
3
21110
1
5162
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 198 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΟΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΦΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΤΗ
ΔΑΦΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΤΗ
ΔΟΞΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
36508
946
946
15490
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
22,22 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
22,22 ΤΖΙΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
22,22 ΤΖΙΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
22,20 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3
129
4
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
52564
22,13 ΦΩΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21763
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
22498
22,12 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΚΟ-ΑΡΡΕΝ
1
97
2
1599
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
129
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
20344
4
37454
ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
50049
50049
8898
22,10 ΛΙΑΓΚΑ ΑΝΘΗ
22,10 ΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22,09 ΒΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 199 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΛΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΛΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48402
48402
13228
75147
7997
356
150
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
22,05 ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22,05 ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ
22,04 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
22,03 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
22,02 ΜΠΑΖΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22,01 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21,96 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
1822
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
129
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
1822
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4
129
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
129
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
20344
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
21113
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 200 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΝΤΖΗ ΒΑΙΑ
ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΒΑΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15325
15325
8850
68413
69176
13286
36512
36512
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
21,94 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑ
21,94 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
21,86 ΤΣΙΝΤΖΑ ΝΕΦΕΛΗ
21,83 ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
21,82 ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
21,77 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21,71 ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
21,71 ΣΕΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
129
4
21383
1
129
2
20591
3
97
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
129
3
29881
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
30006
1
20231
2
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
129
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν ισχύει
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 201 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΧΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΤΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΤΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
BEHARI ERISELDA
BEHARI ERISELDA
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
25183
36549
36549
70360
34207
34207
4096
4096
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
21,55 ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21,51 ΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21,51 ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
21,51 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21,40 ΤΑΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
21,40 ΤΑΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21,34 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21,34 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
21308
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1822
2
20231
3
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
3
20231
4
21141
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
20231
4
20355
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 202 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΒΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΤΑΧΡΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
23948
23948
832
62050
35921
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
21,24 ΖΔΡΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21,24 ΖΔΡΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21,24 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
21,23 ΠΑΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21,20 ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
27
4
29881
1
20344
2
1822
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
37454
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΖΩΗ
48723
21,20 ΚΟΥΡΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
12589
21,20 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
21,17 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
1
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
21,16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21746
2
20164
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
20231
4
21314
ΑΓΝΑΝΤΗ ΦΑΝΗ
ΣΚΑΠΕΡΔΑ ΕΛΕΝΗ
8030
13148
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 203 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΥΡΙΚΗ ΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΡΟΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΥΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
168
35199
48775
44763
9229
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12546
ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΙΑ
59749
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
35361
35361
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
21,14 ΜΠΑΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
29881
2
20336
3
27
4
1599
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
20,90 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
20,88 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20261
4
27
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
5162
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
20,82 ΛΑΓΑΡΙΑΣ ΜΕΛΙΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
21,12 ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
21,04 ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,85 ΜΠΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΖΗΣΗΣ
20,84 ΚΑΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
20,82 ΛΑΓΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΟΡΤΕΣΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
51430
20,82 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
25084
20,81 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 204 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΤΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΤΑΞΑ ΒΕΡΡΑ
ΡΕΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΡΗΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
2932
24745
34270
21771
368
368
68596
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
20,81 ΤΣΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
20,78 ΤΣΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΘΗΝΑ
20,74 ΚΑΡΑΟΥΖΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
20,73 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,69 ΜΠΟΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
20,69 ΜΠΟΖΙΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
20,67 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
2
21697
3
1599
4
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20231
3
20261
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
1822
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21746
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
21697
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
129
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
129
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
1822
2
21119
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 205 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΡΗΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
68596
70500
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
20,67 ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
20,65 ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
1822
4
129
1
97
2
1599
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
44500
20,63 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΚΛΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
45552
20,62 ΜΠΕΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
27
4
97
1
129
2
20231
3
20591
4
97
1
37159
2
37161
1
20261
2
129
3
21312
4
26
1
20261
2
129
3
21312
4
26
ΚΟΥΒΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΙΟΥΛΑΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
58324
960
35779
35779
20,56 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
20,54 ΑΧΜΑΝΤΙ ΑΣΗΜΙΝΑ
20,43 ΜΑΞΙΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
20,43 ΜΑΞΙΜΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 206 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΤΣΑΚΝΗ ΘΩΜΑΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΑΧΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
338
2523
11813
24049
8208
5577
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
20,42 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
20,34 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20,32 ΠΟΡΛΙΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20,30 ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΣΟΦΙΑ
20,28 ΚΟΡΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
20,22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
21106
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
20261
3
21746
4
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
4
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
20261
3
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
1822
1
20344
2
21113
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
29881
2
20357
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
27
4
20336
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 207 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΝΑΥΡΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48922
12558
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
20,17 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
20,12 ΤΟΥΤΟΥΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20336
2
29881
3
21314
4
1822
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
1822
4
21697
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
20,12 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
20,08 ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
45029
ΤΕΓΟΥΣΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
689
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
8058
20,05 ΚΑΖΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
8058
20,05 ΚΑΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
19,91 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΜΠΕΣΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΑΧΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
44255
12063
3325
12522
45912
19,88 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19,86 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19,79 ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
19,76 ΠΑΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2
97
3
129
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 208 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΡΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΑΤΑΛΗ ΒΑΙΑ
ΓΚΡΙΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΖΕΡΒΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
69526
23091
3213
13656
21565
11809
21491
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
19,72 ΒΑΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
19,70 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
29881
19,69 ΓΚΑΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
1
21122
2
26
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
19,60 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19,50 ΠΙΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19,50 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑ
19,41 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
1822
2
21301
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
29881
2
97
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21697
1
280
2
20531
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΜΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
51132
19,21 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
1822
ΔΗΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
33152
19,20 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
45849
19,19 ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
12624
19,16 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Σελίδα 209 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΜΠΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΜΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
21235
69431
69431
13138
13926
51005
5524
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
19,16 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΑΝΩΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
19,15 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ
1
20994
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
2
20995
3
37159
4
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20994
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1
2
20995
3
37159
4
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
18,83 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΗΛΙΑΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
18,83 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
1
20261
2
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
19,15 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18,87 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
18,80 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 210 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
69795
22533
8383
36958
38045
16176
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
18,73 ΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18,71 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑΙΣΙΔΩΡΑ
18,62 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ
18,58 ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18,48 ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18,46 ΝΤΑΛΛΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
20591
4
21141
1
21746
2
20261
3
21110
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1599
4
97
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21127
3
21314
Α1.2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δομή 21127, στην κατηγορία
Α1.2
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
26
4
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
43386
18,42 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
43386
18,42 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 211 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
49072
13267
13267
25313
32272
32272
49030
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
18,38 ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
18,29 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΙΑ
18,29 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
18,26 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
18,25 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18,25 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
18,18 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
27
2
21095
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21746
4
27
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21746
2
20231
3
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
20231
3
21697
4
20344
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659, 660
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
129
2
20231
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
3
97
4
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
29881
4
21110
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 212 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΝΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
24098
35156
16184
36015
14641
20683
36741
70315
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
18,17 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18,14 ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
18,11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
18,08 ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18,07 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17,98 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17,98 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣΤΕΦΑΝΙΑ
17,94 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
1822
4
129
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
29881
2
27
3
21310
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
1822
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
27
3
97
4
21314
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
27
3
20355
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ:
(Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν ισχύει
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 213 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70315
50005
50005
36249
13258
8659
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
17,94 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
17,84 ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
17,84 ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17,79 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
17,68 ΧΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ
17,58 ΚΟΝΤΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
27
3
20355
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
20591
4
21746
1
21383
2
129
3
20231
4
20164
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20344
4
21383
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π.
ΜΑΡΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 214 από 215
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΙΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 1.995
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
22397
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
17,52 ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
29881
3
20336
4
21110
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ. ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
36522
17,39 ΖΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30595
17,31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
27
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
4
1599
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
21746
4
5162
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
27
2
20231
3
26
4
20355
ΡΑΠΤΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΤΤΑ ΕΡΗΜΙΑ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
15647
8187
42947
70286
17,19 ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
17,16 ΚΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ
16,96 ΚΕΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10,12 ΧΑΤΖΗΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΛΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 215 από 215