ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
μη ευδόκιμη προϋπηρεσία στο τμήμα
ελλιπή δικαιολογητικά
λόγω συνάφειας
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικ, κ λόγω συνάφειας
ελλιπή δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2
3
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6
7
ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα, επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα,
εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων
διαθέτει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή επαγγελματική
διαθέτει συναφή τίτλους, πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα
κατάλληλου επιπέδου, διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο,
υπολείπεται λόγω ερευνητικού έργου σε σχέση με τον προηγούμενο
υποψήφιο
διαθέτει συναφείς τίτλους, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.
υπολείπεται των προηγούμενων διδακτική εμπειρία καθώς και στο
δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
διαθέτει συναφείς τίτλους, πενταετή προϋπηρεσία συναφή, υπολείπεται
σε Επιστημονικό έργο των προηγουμένων υποψηφίων και διδακτική
προϋπηρεσία
υπολείπεται στο διδακτικό και ερευνητικό έργο
διαθέτει συναφείς τίτλους υπολείπεται σε επιστημονικό έργο των
προηγουμένων υποψηφίων και
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπή προυπηρεσία
ελλιπής προϋπηρεσία
Ελλιπή προυπηρεσία
δε συμπληρώνει σχετική με το αντικείμενο πενταετή προϋπηρεσία
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
δεν εχει μεταπτυχιακό
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΚΤ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
υστερεί σε δημοσιευμένο έργο
έχει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπές επαγγελματικό έργο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΦΡΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3
ΣΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΜΠΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα, επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα,
εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, συναφές
επαγγελματικό και διδακτικό έργο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο, υπολείπεται στο επαγγελματικό και δημοσιευμένο
επιστημονικό έργο έναντι των προηγούμενων
διαθέτει διδακτορικό συναφές, υστερεί στη διδακτική προϋπηρεσία και
στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΟΥ ΕΥΔΟΚΊΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
ελλιπές επιστημονικό έργο
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
30/07/2012
Σελίδα 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων στην διδακτική και επαγγελματική
εμπειρία
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπής επαγγελματική εμπειρία
Δε διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
δε διαθέτει συναφή διδακτορικό τίτλο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
2
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δεν έχει δηλώσει διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική αλλά και στην έντυπη
αίτηση
Δεν παρελήφθησαν δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα επαγγελματική εμπειρία εκτεταμένο έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΖΑΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπές επιστημονικό έργο
ελλιπές επιστημονικό έργο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
2
3
4
5
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δεν έχει δηλώσει διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική αλλά και στην έντυπη
αίτηση
δεν είναι εξειδικευμένο
Δεν παρελήφθησαν δικαιολογητικά
Ελλιπή δικαιολογητικά
ΔΥ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2
ΠΑΖΑΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3
4
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΠΗΝΙΩ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων στην διδακτική και επαγγελματική
εμπειρία
υπολείπεται του προηγούμενου υποψηφίου στην διδακτική και
επαγγελματική εμπειρία
υστερεί σε διδακτική εμπειρία
Υστερεί σε συναφή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπής επαγγελματική εμπειρία
ελλιπής προϋπηρεσία
Ελλιπή προϋπηρεσία
δεν έχει μεταπτυχιακό
Δε διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΥΓΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
έλλειψη διδακτορικού
έλλειψη μεταπτυχιακών τίτλων
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δ.Υ. δεν είναι εξειδικευμένο
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
διαθέτει διδακτορικό συναφές, επαγγελματική δραστηριότητα κατάλληλου
επιπέδου,διδακτική εμπειρία εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο
και υπερτερεί έναντι των άλλων
διαθέτει διδακτορικό συναφές, διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο, επαγγελματική δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου
υπολείπεται στο επιστημονικό έργο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, επαγγελματική δραστηριότητα κατάλληλου
επιπέδου περιορισμένο διδακτικό έργο και υπολείπεται στο επιστημονικό
έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΞΗΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπές επιστημονικό έργο
ελλιπές επιστημονικό έργο
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΄ΕΡΕΥΝΑ ΜΚΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΡΑΪΜ¶ΚΗ ΕΥΤΥΧΊΑ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μη συνάφεια τίτλων
ΔΥ
εκτός γνωστικού
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
Ελλιπή δικαιολογητικά
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
δεν έχει προϋπηρεσία στο μάθημα
Ελλιπές επαγγελματικό έργο
Ελλιπή προϋπηρεσία
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
30/07/2012
Σελίδα 7
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΠΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ΔΥ
απορριπτόμενος-μη συναφείς τίτλοι
ελλιπή δικαιολογητικά
λόγω συνάφειας
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
Ελλιπή δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΟΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
διαθέτει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή επαγγελματική
δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου, πολυετή διδακτική προϋπηρεσία
στο αντικείμενο, υπερτερεί όλων των άλλων υποψηφιοτήτων στο
συγκεκριμένο αντικείμενο
διαθέτει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή επαγγελματική
δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου και διδακτική προϋπηρεσία
πολυετή στο αντικείμενο
διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή διδακτική εμπειρία. Έχει
δημοσιευμένο έργο.
διαθέτει συναφείς τίτλους, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.
υπολείπεται των προηγούμενων διδακτική εμπειρία καθώς και στο
δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν τεκμηριώνει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
Ελλιπή προυπηρεσία
μη συναφες πτυχίο
ελλιπής προϋπηρεσία
Ελλιπή προυπηρεσία
δε συμπληρώνει σχετική με το αντικείμενο πενταετή προϋπηρεσία
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
δεν έχει μεταπτυχιακό
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 8
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
3
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4
ΣΠΕΤΣΙΏΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δεν διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
δε διαθέτει διδακτορικό, και απαιτούμενη διδκατική και επαγγελματική
εμπειρία
Δε διαθέτει διδακτορικό και απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία
κατάλληλου επιπέδου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
λόγω συνάφειας
ελλιπή δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει συναφές διδακτορικό, συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και το επιστημονικό του
έργο υπερτερεί των υπολοίπων υποψηφίων
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΡΑΪΜ¶ΚΗ ΕΥΤΥΧΊΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μη συναφής επαγγ. προϋπηρεσία
δεν διαθέτει απαιτούμενη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
30/07/2012
Σελίδα 9
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
MARKETING-MANAGEMENT Ι
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δε διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
ελλιπή δικαιολογητικά
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπές επαγγελματικό έργο
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
δεν διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
έλλειψη συνάφειας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ΔΥ
ελλιπή δικαιολογητικά
Ελλιπή Δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3
ΦΡΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΣΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5
ΜΠΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα, επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα,
εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων
Διαθέτει διδακτορικό, διδακτικό έργο σχετικό με το μάθημα,
επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα, εκτεταμένο δημοσιευμένο
ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, συναφές
επαγγελματικό και διδακτικό έργο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο, υπολείπεται στο επαγγελματικό και δημοσιευμένο
επιστημονικό έργο έναντι των προηγούμενων
διαθέτει διδακτορικό συναφές,υστερεί στη διδακτική προϋπηρεσία και
στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπές επιστημονικό έργο
ελλιπής προϋπηρεσία
ελλιπές επιστημονικό έργο
δε διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 10
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπή
ελλιπή
ελλιπή
ελλιπή
ελλιπή
δικαιολογητικά
δικαιολογητικά
δικαιολογητικά
δικαιολογητικά
δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2
3
4
5
6
7
8
9
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΠΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΑΝΘΗ ΑΝΘΗ
ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΠΗΝΙΩ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
έχει συναφείς τίτλους κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία και υπερτερεί
έναντι των επόμενων υποψηφίων
υπερτερεί σε διδακτική και επαγγελματική εμπειρία
έχει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
έχει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
διαθέτει διδακτορικό τίτλο συναφή
υπολείπεται στο διδακτικό και ερευνητικό έργο
διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, επαγγελματική εμπειρία υπολείπεται στο
Υστερεί σε συναφή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
δεν έχει διδακτική εμπειρία στο μάθημα
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
3
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
ελλιπές επαγγ. έργο
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία συναφή μη
επικαλυπτόμενη
Ελλιπές επαγγελματικό έργο
Ελλιπές επαγγελματικό έργο
λόγω συνάφειας
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
ελλιπής προϋπηρεσία
δεν διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
δε συμπληρώνει σχετική με το αντικείμενο πενταετή προϋπηρεσία
δε διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
Ελλιπή προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δε διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
ελλιπή δικαιολογητικά
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
έλλειψη συνάφειας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μη συνάφεια διδακτορικού
ΔΥ
Ελλιπή Δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2
ΣΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3
ΜΠΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει συναφές διδακτορικό, συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και το επιστημονικό του
έργο υπερτερεί των υπολοίπων υποψηφίων
διαθέτει διδακτορικό συναφές, διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο, υπολείπεται στο επαγγελματικό και δημοσιευμένο
επιστημονικό έργο έναντι των προηγούμενων
διαθέτει διδακτορικό συναφές, υστερεί στη διδακτική προϋπηρεσία και
στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
ελλιπές επιστημονικό έργο
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 12
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μη συνάφεια σπουδών
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3
4
5
6
ΜΠΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΑΝΘΗ ΑΝΘΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
υπερτερεί σε διδακτική και επαγγελματική εμπειρία
έχει συναφείς τίτλους κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία και υπερτερεί
έναντι των επόμενων υποψηφίων
έχει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
δεν διαθέτει ερευνητικό έργο
διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, επαγγελματική εμπειρία υπολείπεται στο
δεν έχει διδακτική εμπειρία στο μάθημα
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
3
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4
5
6
7
8
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
ελλιπές επαγγ. έργο
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία συναφή μη
επικαλυπτόμενη
Ελλιπές επαγγελματικό έργο
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
λόγω συνάφειας
δε συμπληρώνει σχετική με το αντικείμενο πενταετή προϋπηρεσία
δε διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 13
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δε διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
ελλιπή δικαιολογητικά
μη συνάφεια σπουδών
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μη συνάφεια διδακτορικού
έχει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
δεν διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
έλλειψη συνάφειας
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ΔΥ
Ελλιπή Δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΡΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΣΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3
ΜΠΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, συναφές
επαγγελματικό και διδακτικό έργο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, υστερεί στη διδακτική προϋπηρεσία και
στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
ελλιπές επιστημονικό έργο
ελλιπές επιστημονικό έργο
δε διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 14
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ,ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δε συμπληρώνει σχετική με το αντικείμενο πενταετή προϋπηρεσία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2
ΦΡΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό, διδακτικό έργο σχετικό με το μάθημα,
επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα, εκτεταμένο δημοσιευμένο
ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και υπερτερεί έναντι των άλλων
υποψηφίων
υπολείπεται στο δημοσιευμένο έργο σε σχέση με την προηγούμενη
υποψηφιότητα και στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
ελλιπές επιστημονικό έργο
ελλιπές επιστημονικό έργο
δε διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 15
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μη ευδόκιμη προϋπηρεσία στο τμήμα
ελλιπή δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΠΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
3
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
έχει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
διαθέτει διδακτική εμπειρία υπολείπεται στη μη γνώση του λογισμικού
που απαιτείται
δεν διαθέτει εμπειρία στο λογισμικό και στη διδασκαλία του μαθήματος
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
3
4
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5
ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπές επαγγ. έργο
δεν διαθέτει εμπειρία στο λογισμικό και στη διδασκαλία του μαθήματος
Ελλιπές επαγγελματικό έργο
υπολείπεται σε Επιστημονικό έργο των προηγουμένων υποψηφίων και
διδακτική προϋπηρεσία
υστερεί σε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 16
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕ Η/Υ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μη ευδόκιμη προϋπηρεσία στο τμήμα
έλλειψη συνάφειας
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά κ λόγω συνάφειας
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΤΟΥΝΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
2
ΜΠΟΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3
ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4
5
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους πολυετή διδακτική και
επαγγελματική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο
διαθέτει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή επαγγελματική
δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου, μη συναφή διδακτική
προϋπηρεσία
υπολείπεται στη διδακτική εμπειρία σε σχέση με τις προηγούμενες
υποψηφιότητες
υπολείπεται στη διδακτική εμπειρία
υπολείπεται σε διδακτική εμπειρία στο μάθημα
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπής προϋπηρεσία
Ελλιπή προυπηρεσία
Ελλιπή προυπηρεσία
δεν έχει μεταπτυχιακό
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MARKETING
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά κ λόγω συνάφειας
ελλιπή δικαιολογητικά
Εκτος Αντικειμένου
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2
ΜΠΟΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
4
5
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8
9
10
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα, επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα,
εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων
διαθέτει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή επαγγελματική
δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου,πολυετή διδακτική προϋπηρεσία
στο αντικείμενο, υπολείπεται λόγω συνάφειας
Διαθέτει διδακτορικό συναφές, πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα
κατάλληλου επιπέδου και περιορισμένο συγγραφικό έργο σχετικό με το
αντικείμενο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα
διαθέτει διδακτορικό συναφές, διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο υπολείπεται στο επιστημονικό έργο
διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, υπολείπεται στην επαγγελματική και
διδακτική εμπειρία. Έχει δημοσιευμένο έργο.
διαθέτει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, και πολυετή επαγγελματική
δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου, διδακτική προϋπηρεσία πολυετή
και συγγραφικό έργο σχετικό με το αντικείμενο
συναφές μεταπτυχιακό πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
έχει συναφείς τίτλους έχει διδακτική εμπειρία στο μάθημα
διαθέτει συναφείς τίτλους, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.
υπολείπεται των προηγούμενων διδακτική εμπειρία καθώς και στο
δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπή προυπηρεσία
ελλιπής προϋπηρεσία
λόγω συνάφειας
Ελλιπή προυπηρεσία
ελλιπής προϋπηρεσία
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
δεν έχει μεταπτυχιακό
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
30/07/2012
Σελίδα 18
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
International Business and Marketing (Erasmus)
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
έλλειψη συνάφειας
δε συμπληρώνει σχετική με το αντικείμενο πενταετή προϋπηρεσία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ελλιπή δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3
ΦΡΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΣΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5
ΜΠΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα, επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα,
εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων
Διαθέτει διδακτορικό, διδακτικό έργο σχετικό με το μάθημα,
επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα, εκτεταμένο δημοσιευμένο
ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, συναφές
επαγγελματικό και διδακτικό έργο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, διδακτική προϋπηρεσία στο γνωστικό
αντικείμενο, υπολείπεται στο επαγγελματικό και δημοσιευμένο
επιστημονικό έργο έναντι των προηγούμενων
διαθέτει διδακτορικό συναφές, υστερεί στη διδακτική προϋπηρεσία και
στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΟΥ ΕΥΔΟΚΊΑ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μη συναφεια επιστημονικού έργου
ελλιπές επιστημονικό έργο
υπολείπεται στο επιστημονικό έργο
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 19
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά
ελλιπή δικαιολογητικά κ λόγω συνάφειας
ελλιπή δικαιολογητικά
Εκτος Αντικειμένου
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2
ΜΠΟΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4
5
ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6
ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΠΗΝΙΩ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα, επαγγελματική εμπειρία σχετική με το μάθημα,
εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και
υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων
διαθέτει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή επαγγελματική
δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου,πολυετή διδακτική προϋπηρεσία
στο αντικείμενο, υπολείπεται λόγω συνάφειας
διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, πολυετή διδακτική εμπειρία. Έχει
δημοσιευμένο έργο.
δεν διαθέτει ερευνητικό έργο
διαθέτει πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, διδακτική
εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος
Υστερεί σε συναφή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπή προυπηρεσία
μη συναφές πτυχίο
υπολείπεται στη διδακτική εμπειρία στο μάθημα
ελλιπής προϋπηρεσία
δεν έχει μεταπτυχιακό
δε συμπληρώνει σχετική με το αντικείμενο πενταετή προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 20
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
Social Psychology and Human Resources Management(Erasmus)
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
δε διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου
δε διαθέτει διδακτορικό, και απαιτούμενη διδκατική και επαγγελματική
εμπειρία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥ
λόγω συνάφειας
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει συναφές διδακτορικό, συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και το επιστημονικό του
έργο υπερτερεί των υπολοίπων υποψηφίων
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΡΑΪΜ¶ΚΗ ΕΥΤΥΧΊΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μη συναφής επαγγ. προϋπηρεσία
δεν διαθέτει απαιτούμενη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 21
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
έλλειψη συνάφειας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δεν έχει δηλώσει διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική αλλά και στην έντυπη
αίτηση
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα επαγγελματική εμπειρία εκτεταμένο έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΖΑΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπές επιστημονικό έργο
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
30/07/2012
Σελίδα 22
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπή δικαιολογιτικα
ΔΥ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
διαθέτει πολυετή διδακτική και επαγγελματική προϋπηρεσία στο γνωστικό
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπής επαγγελματική εμπειρία
Ελλιπή προϋπηρεσία
Δε διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
δε διαθέτει διδακτορικό τίτλο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
2
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δεν έχει δηλώσει διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική αλλά και στην έντυπη
αίτηση
Δεν παρελήφθησαν δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαθέτει διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτικό
έργο σχετικό με το μάθημα επαγγελματική εμπειρία εκτεταμένο έργο
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΖΑΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπές επιστημονικό έργο
ελλιπές επιστημονικό έργο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
2
3
4
5
6
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δεν έχει δηλώσει διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική αλλά και στην έντυπη
αίτηση
όχι εξειδικευμένο
ελλιπή δικαιολογιτικα
Δεν παρελήφθησαν δικαιολογητικά
Ελλιπή δικαιολογητικά
ΔΥ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΖΑΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΠΗΝΙΩ
ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
διαθέτει πολυετή διδακτική και επαγγελματική προϋπηρεσία στο γνωστικό
υπολείπεται στη διδακτική και επαγγελματική από τον προηγούμενο
υστερεί σε διδακτική εμπειρία
Υστερεί σε συναφή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
υστερεί στην επαγγελματική προϋπηρεσία από τους προηγούμενους
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 23
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλιπής επαγγελματική εμπειρία
ελλιπής προϋπηρεσία
Ελλιπή προϋπηρεσία
δεν έχει μεταπτυχιακό
Δε διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
δε διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/07/2012
Σελίδα 24
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ [MARKETING]
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΥΓΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
έλλειψη διδακτορικού
έλλειψη μεταπτυχιακών τίτλων
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
διαθέτει συναφή διδακτορικό τίτλο, και πολυετή επαγγελματική
δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου, διδακτική προϋπηρεσία πολυετή
στο αντικείμενο και εκτενές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, επαγγελματική δραστηριότητα κατάλληλου
επιπέδου,διδακτική εμπειρία εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο
διαθέτει διδακτορικό συναφές, επαγγελματική δραστηριότητα κατάλληλου
επιπέδου,διδακτική εμπειρία εκτεταμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο
και υπερτερεί έναντι των άλλων
διαθέτει διδακτορικό συναφές, επαγγελματική δραστηριότητα κατάλληλου
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ελλιπές επιστημονικό έργο