Απορριπτέοι γονείς Μεσσηνίας

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΟΙΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
65193
2
20375
Α2 - Ζ' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
3
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
1
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
2
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΖΩΗ 1
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
3
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
4
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΑΝΤΩΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
72292
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
7409
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
14609
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
30290
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
72222
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1
20349
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
72222
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΝΙΚΗ
1
30255
2
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
4
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
1
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
Οι μήνες του παιδιού (27) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
88496
46577
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
66610
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
20312
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
3030
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
88894
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΜΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
20312
3
30360
4
30290
1
30404
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
Οι μήνες του παιδιού (27) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
Οι μήνες του παιδιού (27) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χαροκοπίου
Ημερομηνία 31/08/2014
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Η αίτηση υποβλήθηκε από συνταξιούχο
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Έχει προσκομισθεί εκκαθαριστικό παρελθόντος έτους
Σελίδα 1 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
65040
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΝΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Η αίτηση υποβλήθηκε από συνταξιούχο
ΒΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
65040
ΠΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Η αίτηση υποβλήθηκε από συνταξιούχο
ΒΛΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
46342
ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΒΟΥΡΧΑΧΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
73441
1
20809
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιγαλά
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΡΕΓΓΙΝΑ
11497
ΓΟΥΡΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
2
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
3
20136
Α2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
4
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
22272
8936
71836
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
1
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
3
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
4
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΣΟΦΙΑ
1
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
20368
Α2 - Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
37416
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
20806
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Διαβολιτσίου
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΓΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
86477
ΦΕΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ 1
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί εκκαθαριστικό παρελθόντος έτους
ΓΙΟΥΡΓΑ ΜΑΡΙΑ
15915
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
3
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
4
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Σελίδα 2 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΙΟΥΡΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΑΤΖΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΓΚΟΥΖΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΥΦΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΜΗΛΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
15915
85704
8867
37154
52184
31810
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΟΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΧΑΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
3
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
4
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
1
20375
Α2 - Ζ' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
2
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
3
20368
Α2 - Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
20368
Α2 - Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
2
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
1
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
3
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
4
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
1
20376
Α2 - Η' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
2
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
3
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
1
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
2
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
4
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
35838
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
17407
ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
17407
ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
3
20368
Α2 - Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
4
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
Ημερομηνία 31/08/2014
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
• (Δικαιολογητικό Β12.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β12.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
Σελίδα 3 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
72739
30530
48543
88603
55892
55916
73639
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΡΗΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΟΚΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΣΚΟΡΠΙΔΕΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
3
30255
4
30384
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30255
3
30384
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
4
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
1
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
2
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30255
3
20136
Α2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Δεν υπάρχει η δομή 30255, στην κατηγορία Α2
Α2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Έχει προσκομισθεί εκκαθαριστικό παρελθόντος έτους
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
2
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
20136
Α2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
3
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
4
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
1
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
2
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
30384
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
41147
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20804
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δωρίου
ΘΛΙΜΜΕΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
24053
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20809
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιγαλά
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου της (του) συζύγου
• (Δικαιολογητικό Β15) Αντίγραφο της δήλωσης
έναρξης επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 4 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΘΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
59956
90971
518
18833
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
30255
2
30385
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
30380
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Γελαστή Πολιτεία"
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΜΠΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
20809
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιγαλά
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΒΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
30320
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
• (Δικαιολογητικό Β12.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν
υποβλήθηκε
2
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30255
ΚΑΤΣΑΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
38073
ΤΣΟΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
1
30404
ΚΑΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
83497
ΧΗΜΑΡΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
30380
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Γελαστή Πολιτεία"
ΚΙΚΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
28476
ΚΙΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
20370
Α2 - Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
30255
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΚΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
17974
56469
56469
58128
• (Δικαιολογητικό Β12.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν
ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
1
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ
ΘΗΛΥ
Α2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Δεν υπάρχει η δομή 30255, στην κατηγορία Α2
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χαροκοπίου
ΚΛΑΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
30384
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
1
30255
2
37338
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
3
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
4
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
1
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
2
20363
Α2 - Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
2
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
3
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
4
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
Ημερομηνία 31/08/2014
• Απορρίπτεται διότι έχει κατατεθεί αίτηση
παρελθόντος έτους
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 5 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΟΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
90895
ΒΛΑΧΟΣ ΑΚΟ (ΑΡΡΕΝ)
87456
36039
88777
43119
88895
26530
26530
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30255
2
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Οι μήνες του παιδιού (33) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(30) της κατηγορίας Α1.2
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
1
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
2
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
20368
Α2 - Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30290
Α2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
3
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
4
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
1
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
20136
Α2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
4
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
20312
2
30255
1
20349
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
Δεν υπάρχει η δομή 20312, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Δεν υπάρχει η δομή 30255, στην κατηγορία Α1.1
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
2
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30360
1
30385
Α1.3 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
Δεν υπάρχει η δομή 30360, στην κατηγορία Α1.3
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
18817
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΖΩΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
18817
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 31/08/2014
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 6 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΚΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
88653
56048
62830
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1
30255
2
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
4
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
1
20809
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιγαλά
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
1
30320
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
2
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
3
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
4
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
ΜΑΚΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
62830
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30320
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ ΑΝΝΑ
73480
ΧΟΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
30255
2
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
30320
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
37328
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
37338
ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
37328
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
30360
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
Οι μήνες του παιδιού (4) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της
κατηγορίας Α1.2
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
20363
Α2 - Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
3
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β23) Εγκριτική Απόφαση επιδότησης
του ΟΕΑΔ: Δεν υποβλήθηκε
4
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
1
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
2
20368
Α2 - Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
88585
13362
ΧΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΤΗ ΘΕΩΝΗ
83737
ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ
1
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
88621
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
1
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
20363
Α2 - Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
3
20370
Α2 - Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
4
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
Ημερομηνία 31/08/2014
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 7 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΜΟΣΧΟΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
86091
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30294
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
2
30384
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
ΜΠΑΛΑΝ ΜΙΧΑΕΛΑ
47412
ΜΠΑΛΑΝ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35873
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
30320
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
22529
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
1
20363
Α2 - Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
2
20370
Α2 - Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
3
20375
Α2 - Ζ' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
• (Δικαιολογητικό Β12.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν
ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
ΜΠΙΝΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ
13164
ΜΙΧΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
1
20809
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιγαλά
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΜΠΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
18781
ΜΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ
1
30320
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
ΜΥΛΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
90927
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΝΙΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
65254
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Απορρίπτεται διότι η αιτούσα είναι φοιτήτρια ή
σπουδάστρια
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• (Δικαιολογητικό Β18.3) Βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β18.4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον
Ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης
του επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
85277
19044
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
30255
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
1
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
2
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
3
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
1
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
4
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
Ημερομηνία 31/08/2014
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
Σελίδα 8 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
19050
ΣΥΝΤΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
4
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β12.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
35960
ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
37759
ΜΑΚΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
1
30320
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
ΞΙΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
58281
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
2
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
3
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
4
20376
Α2 - Η' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει αίτηση στο φάκελλο
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό Β18.4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον
Ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης
του επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
ΠΑΪΒΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
84653
ΡΟΜΠΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
84614
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΤΙΧΗ ΜΑΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ
26335
ΚΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
17153
438
28590
ΚΟΥΤΙΒΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30255
3
20136
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
4
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
1
30255
2
37338
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
3
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
1
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
3
20136
Α2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
1
30255
2
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30384
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
4
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β12.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
Σελίδα 9 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΪΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
8924
15937
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει αίτηση στο φάκελλο
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
30255
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕ ΤΑΣΙΑ
56923
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕ ΤΑΣΙΑ
56923
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
47343
1
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
47343
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
1
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
9669
ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
78832
ΑΘΗΤΣΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
30255
3
30385
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
4
30384
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
1
20375
Α2 - Ζ' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
2
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
3
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
ΣΙΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
73786
ΣΠΥΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
78551
ΚΟΝΤΟΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1
20370
Α2 - Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
88865
ΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
87123
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
ΣΤΡΑΚΙΝΑΡ ΑΛΙΝΑ
25935
ΣΤΡΑΚΙΝΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
2
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
1
30404
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χαροκοπίου
ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20375
Α2 - Ζ' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
ΤΑΠΑΡΗ ΦΑΝΗ
17932
5287
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 10 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
14633
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
37338
4
20136
Α2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
Δεν υπάρχει η δομή 37338, στην κατηγορία Α2
Α2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
ΤΖΟΥΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
16748
ΛΙΓΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
30403
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
ΤΟΥΦΕΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ
87166
ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
30406
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χώρας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
89379
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
1
30290
2
30360
Α1.2 - Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας
Δεν υπάρχει η δομή 30290, στην κατηγορία Α1.2
Α1.2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
Δεν υπάρχει η δομή 30360, στην κατηγορία Α1.2
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
ΤΡΙΛΥΡΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΤΣΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
47963
89577
ΛΑΧΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3
37338
4
30255
1
20376
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α2 - Η' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
2
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
3
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
4
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
1
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
2
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β17) Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον
Ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης
του επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ
16915
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
1
30406
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χώρας
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ
16915
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
1
30406
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χώρας
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
48338
ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
20931
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
2
30414
Α2 - A' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου της (του) συζύγου
1
30360
Α2 - Παιδικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
2
20136
Α2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
3
20372
Α2 - Ε' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
ΜΠΟΓΡΗ ΜΥΡΤΩ
1
20312
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
50001
28522
9047
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Σελίδα 11 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
72176
ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
81713
ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
στην αίτηση
• (Δικαιολογητικό Β15) Αντίγραφο της δήλωσης
έναρξης επιτηδεύματος: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β17) Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον
Ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης
του επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
3
30384
Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
4
30385
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί Ε1 και όχι Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70646
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
30255
ΨΥΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
89513
ΚΑΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
1
30403
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πύλου
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
88846
ΝΤΟΓΚΑ ΗΛΙΑΝΝΑ
1
20930
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
2
20931
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
ΚΑΚΟΤΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ
1
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20312
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
1
20930
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
AHMETAJ DENISA
88908
ARSENI ILONA
8974
AZIZI ORKIDA
47478
BERDAJ DAMIAN
BURDULI LAURA
85693
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
2
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
30255
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
20809
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιγαλά
9457
ENACHE DANIELA
41239
ΕΝΑΚΕ ΙΩΑΝΝΑ-ΛΥΔΙΑ
1
20804
Α2 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δωρίου
GALAN CARMEN - FLORENTIA
71791
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΘΕΟΔΩΡΑ
1
30255
2
20136
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
3
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
4
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
1
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
2
20363
Α2 - Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας
78554
GHARAGYOZYAN SARGIS
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
CHILUG MIHAELA
GALSTYAN FLORA
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
Σελίδα 12 από 13
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
GEORGOPULU BILIANA BORISOVA
GOLEA DANIELA - SIMONA
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 139
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
81542
47735
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
2
30255
3
20312
Α2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Δεν υπάρχει η δομή 30255, στην κατηγορία Α2
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
1
20931
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
2
30414
Α2 - A' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
HALLESHI ARNITA
1
30414
Α2 - A' Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
GOLEA ELENI-DIANA
HALLESHI YLLKA
48032
PETROIU MIRELA
3565
PETROIU ROBERT - ANDREI
1
30320
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το πρώτο μας σχολείο"
85686
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1
30255
2
20312
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
3
20136
Α1.2 - ΒΝΣ "Η Μικρούπολη"
PETROVA VALENTINA
RODRIGUEZ HERNADEZ
TAHIMY DE LAS MERCEDES
RUKOSUYEVA MARIYA
57809
60235
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
RUKOSEYEVA IRIS - ANNA
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β17) Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον
Ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης
του επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
1
20312
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Λιλιπούπολη"
2
30255
3
30294
Α1.2 - Εκπαιδευτήρια Μπουγά Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μικροί
Εξερευνητές"
Α1.2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
4
37338
Α1.2 - Βρεφικός Σταθμός "Παιχνιδούπολη"
1
30294
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ευγενία Β. Ασημάκου"
2
20349
Α2 - Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας
3
30384
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Μικρός μας Παιδόκοσμος"
4
30385
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Σύγχρονη Αγωγή"
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
Σελίδα 13 από 13