αλφαβητικος πινακας υποψηφιων εργαστηριακων συνεργατων

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
GAYRAUD NATHALIE-THERESEELENE (*Δεν προσκομίστηκαν
δικαιολογητικά σύμφωνα με
1 την προκήρυξη)
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Ειδίκευση
Γλωσσολογίας)
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1)SLT1070
Γαλλικά,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Αγγλικά, Ιταλικά ΥΓΕΙΑΣ (Ε)
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
"Σχολική και Εξελικτική
Ψυχολογία" ΤΜΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-Α.Π.Θ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
"Ψυχολογία" ΤΜΗΜΑ
Φ.Π.Ψ.-ΦΙΛΟΣΟΣΦΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 1 από 30
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
8 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 11
ΜΗΝΕΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Π.Τ.Δ.Ε./ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ερευνητική εμπειρίαδημοσίευση σε διεθνή
περιοδικόΑνακοίνωση σε
Αγγλικά συνέδριο μετά από
κρίση
Γαλλικά
1)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 2)SLT7020
ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΒ.ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚΟΙΝ
ΩΝΙΑΣ, 3)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
4)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
5)SLT4091
ΚΛ.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙ
Α, 6)SLT2030
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΛΟΓΟΥ (Θ+Ε),
7)SLT1040
ΕΞΕΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
(Ε), 8)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ
ΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
9)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΣ (Ε)
12 ΗΜΕΡΕΣ RADBOUD
UNIVERSITY NIJMEGEN,
THE NETHERLANDS
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
Α/ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
Α, 3)SLT1030
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε)
Αγγλικά,
Γαλλικά
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:"Σύσταση
και δόμηση μοντέλου
επανεκπαίδευσης παιδιών
με δυσχέρειες μάθησης
κατά την προσχολική
ηλικία"
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
"Στατιστική και
επιχειρησιακή έρευνα" ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
MASTER OF ARTS IN
COMMUNICATION
SCIENCE AND
DISORDERS SPEECHLANGUAGE
PATHOLOGYUNIVERSITY OF
PITTSBURGH
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ
7 ΕΤΗ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 2 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ:
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦ/ΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
9 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Δημοσίευση σε διεθνή
περιοδικόανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ κρίση
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
2)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
3)SLT9021
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ, 4)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,
5)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
6)SLT1040
ΕΞΕΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
(Ε), 7)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 8)SLT3070
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΓΛ.ΔΙΑΤ. ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε), 2)SLT9041
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT3030
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Θ+Ε), 2)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Θ+Ε), 3)SLT9031
ΔΙΑΤ.ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ, 4)SLT9061
ΔΙΑΤ. ΚΑΤΑΠΟΣΗΣΔΥΣΦΑΓΙΑ,
5)SLT3060 ΔΙΑΤ. ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
7 ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
8 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1)ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛ.ΕΙΔΙΚΕ
ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
2)ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ &
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δ.Π.Θ.
9 ΒΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ:ΤΜΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΠΑΙΔ.ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ:"Ψυχολο
γία - Συμβουλευτική"
Επιστήμες της Αγωγής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:"Empirical
applications in financial
econometrics"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ
8 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ:ΤΕΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ
(3) ΕΞΑΜΗΝΑ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 3 από 30
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικά
δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
Αγγλικά
1)SLT9071
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΑ
Αγγλικά
1)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θ),
2)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 3)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠ.ΣΥΜΠΕΡ.,
4)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(Θ+Ε),5)SLT2030
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΛΟΓΟΥ
(Θ+Ε),6)SLT4091
ΚΛ.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙ
Α, 7)SLT1040
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε),
8)SLT3070 ΓΛ.ΔΙΑΤ.
ΣΤΗ ΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
9)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤ. (Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
10 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
11 ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
13 ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(BOSTON COLLEGECOLLEGE OF ARTS &
SCIENCES)
1)ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
2)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
"SPEECH LANGUAGE
PATHOLOGY" BOSTON UNIVERSITY
ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:"Χρηματο
οικονομικη ανάλυση και
διαχείριση"
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
9 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2 ΕΤΗ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ(μερική
απασχόληση)
10 ΜΗΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 4 από 30
3 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΤΕΙ
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
ερευνητική εμπειρία
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT9061 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣΔΥΣΦΑΓΙΑ,
2)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4 (Ε),
3)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
4)SLT9031 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ
ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
(Θ), 5)SLT5040
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2
(Θ+Ε), 6)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑΘΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά-Γαλλικά ΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε)
Αγγλικά
1)SLT9071
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ, 2)SLT9051
ΟΡΓ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓ/ΠΕΙΑΣ,
3)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤ.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ
ΑΣ, 4)SLT1030
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε)
Αγγλικά,
Γαλλικά
1)SLT9081 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε),
2)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ερευνητική εμπειρία,
δημοσίευση σε διεθνή
περίοδο,
δημοσιεύσεις σε
βιβλία-επίλεκτα
πρακτικά συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
Αγγλικά
κρίση
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
14 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
15 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
16 ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
"Σχολική και Εξελικτική
Ψυχολογία" ΤΜΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-Α.Π.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1)ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ
ΕΛΛ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ),
2)"ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠ/ΣΗ" ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.
Ελληνική ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία των
Επιστημών - ΤΜΗΜΑ
Φ.Π.Ψ.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
"Σχολική και Εξελικτική
Ψυχολογία" ΤΜΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-Α.Π.Θ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ
3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 10 ΗΜΕΡΕΣ
"Η διαφοροποίηση του
Αγαθού στη φιλοσοφία του
Πλωτίνου"-ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ (με
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
αναγωγή)
Σελίδα 5 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-
Αγγλικά
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
περιοδικά
1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
2)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
Αγγλικά, Ιταλικά, 3)SLT2010
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Braille, ΕΝΓ 1
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε)
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις4 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ (με
ελληνικά περιοδικά με
αναγωγή) : ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- κρίση - πρακτικά
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
συνεδρίωνΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ
Ανακοινώσεις σε
ΑγγλικάΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
συνέδρια μετά από
(Γαλλικά)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)-ΑΣΠΑΙΤΕ
κρίση
1)SLT1040
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε),
2)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(Θ+Ε)
1)SLT1030
ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+E),
2)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
3)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε)
4)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,
5)SLT9081ΚΛΙΝΙΚΗ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ,
6)SLT2020
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
7)SLT3070
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
17 ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
18 ΔΗΜΑ ΑΘΗΝΑ
19 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
6 ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΕΡΓΟ
16 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
MASTER OF SCIENCE
IN SPEECH
DIFFICULTIESUNIVERSITY OF
SHEFFIELD
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 8 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 6 από 30
2 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 1
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ήτοι: με
αναγωγή 19 μήνες)
1 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΚΑΙ 1
ΕΞΑΜΗΝΟ:ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικά,
ανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση, ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
κρίση
3 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ
Ο
ΠΑΤΡΩΝ/ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
2)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ
1)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ-1 (Ε),
2)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ-2 (Ε),
3)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ-3 (Ε),
4)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ-4 (Ε)
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αγγλικά, Ιταλικά, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Γαλλικά
(Θ+Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤ.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΣ (Θ+Ε)
Αγγλικά
ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
22 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
23 ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
ΤΜΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ:"Ανάλυση και
επεξεραγσία βιολογικών
δεδομένων με τη χρήση
ευφυών υπολογιστικών
μεθόδων"
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
24 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
25 ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, 2)ΚΛΑΣΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ:"ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ"
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερευνητική εμπειρίαΑνακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-ανακοίνωση
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ:Τ.Ε.Ι. (poster) σε συνέδριο
ΗΠΕΙΡΟΥ
χωρίς κρίση- βιβλία
Αγγλικά
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίων-βιβλίαδιδ.σημ.
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ
5 ΕΤΗ
7 ΕΤΗ
Σελίδα 7 από 30
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1,
2)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2,
3)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3,
4)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4,
5)SLT9021
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ, 6)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
7)SLT2010
ΦΩΝΗΤΙΚΗ,
8)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,
9)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,
10)SLT9051
ΟΡΓ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά,
Γερμανικά
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤ.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ
ΑΣ (Ε), 2)SLT1070
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε)
Αγγλικά,
Γερμανικά,
Γαλλικά
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
3)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(Θ)
4 ΕΤΗ ΚΕΔΕΓΠΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοίνωση σε
συνέδριο μετά από
κρίση
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 9ΜΗΝΕΣ (
με αναγωγή 2,25 μήνες)
ερευνητική εμπειρία1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
δημοσιεύσηΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
Ανακοίνωση σε
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
συνέδριο χωρίς κρίση Αγγλικά-Ιταλικά- 2)SLT1080
Γαλικά-Braille
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
των εργασιών
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
26 ΖΑΡΠΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27 ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ
19 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
"Πληροφορική και
Ανθρωπιστικές
Επιστήμες"
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 8 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ: ήτοι: 9 μήνες
5 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Δημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίων
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 1-23-4 (ΕΡΓ.), 2)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε),
3)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε), 4)SLT4060
ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
5)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε),
6)SLT3060 ΔΙΑΤ. ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ (Ε)
Αγγλικά
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε),
2)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
28 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
MSc HUMAN
COMMUNICATIONDEPARTMENT OF
LANGUAGE AND
COMMUNICATION
SCIENCE-CITY
UNIVERSITY LONDON
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 9 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΚΑΙ 6
ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση, Ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
καθόλου κρίση,
δημοσίευση σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίων, βιβλίοδιδ.σημειώσεις
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλικά
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT3060
ΔΙΑΤ.ΦΩΝΗΣΗΣ
(Θ+Ε), 2)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1
(Ε), 3)SLT2060
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΛΟΓΟΥ 2 (Ε),
4)SLT4030 ΑΠΟΚ.
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ (Ε),
5)SLT9031 ΔΙΑΤ.
ΡΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ,
6)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑΘΟ
ΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
7)SLT4070-5040-60407040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
(Θ+Ε), 8)SLT9021
ΝΟΗΜ.ΓΛΩΣΣΑ,
9)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
10)SLT2010
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
29 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
30 ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
Α ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: "Αρχές
και εφαρμογές
κοινωνικής ψυχιατρικής.
Κύκλος επαγγελμάτων
Ψυχικής Υγείας"
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ:"Ψυχοκοινωνικές
Διαστάσεις της Χρόνιας
Νεφρικής Νόσου"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 19 ΗΜΕΡΕΣ
Ανακοινώσεις σε
συνέδρια χωρίς κρίση Αγγλικά
1)SLT1040
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε),
2)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤΑ.ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
3)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 4)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
5)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 6)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Θ),
7)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(Θ)
9 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίων (κεφ. σε
βιβλία)-ανακοινώσεις
σε συνέδρια μετά από
κρίση-ανακοινώσεις
σε συνέχρια χωρίς
Αγγλικά
κρίση
1)SLT4091 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Σελίδα 10 από 30
7 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
31 ΚΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
32 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
33 ΚΑΡΑΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
34 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
1)DIPLOME D' ETUDES
APPROFONDIES
LANGAGE ET PATROLEUNIVERSITE DE
PROVENCE AIXMAITRISE-SCIENCES
MARSEILLE I-FRANCE,
2)POST GRADUATE
DU LANGAGE
DIPLOMA IN SPEECH &
(UNIVERSITE AIXMARSEILLE-FRANCE)- LANGUAGE THERAPY,
DOCTORAT
QUEEN MARGRAET
ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΤΜ.ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ UNIVERSITY
COGNITION,LANGAGE,E
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
EDINBOURG U.K. (Υπό DUCATION-UNIVERSITE
DE PROVENCE (AIXΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ
εξέλιξη: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
MARSEILLE I)
ΣΧΟΛΩΝ
2012)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Ειδίκευση
Γλωσσολογίας)
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:
"Θεωρητική
Γλωσσολογία"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
3)SLT2010
Δημοσιεύσεις σε
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε),
διεθνή περιοδικά4)SLT2020
Πρακτικά ΣυνεδρίωνΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
Ανακοινώσεις σε
ΕΣ (Ε), 5)SLT4060
Γαλλικά-Αγγλικά- ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ(AIX Συνέδρια μετά από
Ιταλικά
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
MARSEILLE I)
κρίση
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε)
3 ΕΞΑΜΗΝΑ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ήτοι:
με αναγωγή 10 μήνες)
Ανακοίνωση σε
συνέδριο μετά από
κρίση
Αγγλικά
1)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4(Θ+Ε),
2)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3(Θ+Ε),
3)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2(Θ+Ε),
4)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1(Θ+Ε),
5)ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣΔΥΣΦΑΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
3 ΕΤΗ
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ερευνητική εμπειρίαΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
δημοσιεύσεις σε
3)SLT9011
πρακτικά συνεδρίωνΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ανακοινώσεις σε
Ασυνέδρια μετά από
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Αγγλικά-Γαλλικά (Θ)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
κρίση
9 ΕΤΗ
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
πρακτικά συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
Αγγλικά
Σελίδα 11 από 30
7 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
1)SLT2070 ΣΤΑΤ. ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Ε),
2)SLT1070
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
35 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
36 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
37 ΚΙΟΡΠΕ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ &
ΒΕΒ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ
ΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
38 ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ ΙΛΙΑΝΑ
39 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
40 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΙΡΙΣ-ΠΑΝΔΩΡΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
πρακτικά συνεδρίωνβιβλία
Αγγλικά
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε),
2)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά,
Αλβανικά,
Νοημ.γλώσσα
(επίπεδο
προχωρημένων)
, Braille
(Βεβ.παρακολού
θησης 50 ωρών)
1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
2)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
3)SLT2010
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε)
1 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ ΚΑΙ 6
ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αγγλικά
1)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4(Θ+Ε),
2)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3 (Ε)
12 ΜΗΝΕΣ
9 ΜΗΝΕΣ:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αγγλικά-ΙταλικάΕλληνική
Νοηματική
Γλώσσα
(πιστοποίηση
1ου - 4ου
κύκλου) - Γραφή
Braille
(πιστοποίηση
συστήματος
γραφήςανάγνωσηςγραφής braille)
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
(Θ+Ε), 2)SLT9021
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΕΣ:ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Αγγλικά
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(ΕΡΓ.)
14 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
"Λογοθεραπεία:
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
προφορικού και γραπτού
λόγου (Μαθησιακές
Δυσκολίες)"
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
6 ΕΤΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
1 ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
(ήτοι3ω/εβδ.=72ώρες) &
ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 77 ώρες ερευνητική εμπειρία
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ήτοι με
αναγωγή: 2 μήνες και 24
ημέρες)
Σελίδα 12 από 30
ερευνητική εμπειρία
Δημοσίευση σε διεθνή
περιοδικάΑνακοινώσεις σε
Αγγλικάσυνέδρια μετά από
Γερμανικά
κρίση
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42 ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
43 ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1)ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,
2)ΩΔΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ - ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ:
"Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική (Φυσική
Νοσοκομείου)"
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ:"Βέλτιστες
πολιτικές διαχείρισης
αποθεμάτων στην
αντίστροφη εφοδιαστική
αλυσίδα" ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
10 ΕΤΗ: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (407)
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ
9 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 13 από 30
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 4
ΜΗΝΕΣ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ερευνητική εμπειρία δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικά δημοσιεύσεις σε
βιβλία & πρακτικά
συνεδρίων Ανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
Αγγλικά
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκατ πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
Αγγλικά,
Ισπανικά,
Γερμανικά
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε),
2)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Ε),
3)SLT9041
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Θ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
(ΕΡΓ.), 2)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1
(Ε), 3)SLT2060
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2
(Ε), 4)SLT4030
ΑΠΟΚ.ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
(Ε), 5)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε), 6)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
(Ε), 7)SLT2010
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
44 ΛΩΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
45 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
46 ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
4 ΕΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
"Στατιστική και
Επιχειρησιακή Έρευνα"
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
9 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ανακοίνωση σε
Αγγλικά,
συνέδριο χωρίς κρίση Γαλλικά
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4 (Ε),
2)SLT4060 ΦΩΝ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
3)SLT2010
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Ε),
4)SLT4050 ΚΛΙΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε), 5)SLT3030
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε), 6)SLT3060
ΔΙΑΤ.ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ
(Ε), 7)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1 (Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Ε),
2)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
5 ΕΤΗ
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Σελίδα 14 από 30
5 ΕΤΗ: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Αγγλικά
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΟ
47 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΠΑΤΡΑΣ
48 ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΠΑΤΡΑΣ
49 ΜΠΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΑΙΔ.ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ:"Λογοθερ
απεία:Αντιμετώπιση
προβλημάτων
προφορικού και γραπτού
λόγου - Μαθησιακές
δυσκολίες"
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT4060
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤ.
(Ε), 2)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ. ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
3)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 4)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Θ+Ε), 5)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
6)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θ+Ε),
7)SLT5040
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 2 (Θ+Ε),
8)SLT6040
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 3 (Θ+Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
9)SLT7040
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 4 (Θ+Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
6 ΕΤΗ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΕΣ
3 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 7
ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Αγγλικά
8 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά, Ιταλικά (ΕΡΓ.)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 9 ΜΗΝΕΣ
1)SLT9061
ΔΙΑΤ.ΚΑΤΑΚΠΟΣΗΣΔΥΣΦΑΓΙΑ,
2)SLT3060 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε),
3)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ
ΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
4)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1
(Ε),
5)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(Θ+Ε)
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ
15 ΗΜΕΡΕΣ
Σελίδα 15 από 30
Αγγλικά
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
50 ΜΠΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51 ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗ ΦΑΝΗ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
1) "Διδασκαλία Αγγλικής
γλώσσας και
Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας"
UNIVERSITY OF
LONDON, 2)"Φύλο και
νέα εκαπιδευτικά και
εραγσιακά περιβάλλοντα
στην κοινωνία της
πληροφορίας",
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
MASTER OF SCIENCE
IN HUMAN
COMMUNICATION UNIVERSITY OF
LONDON, UK
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
7 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 16 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3 ΜΗΝΕΣ:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ &
8 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(Θ),
Αγγλικά,
Γαλλικά
1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
2)SLT4060
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
3)SLT9031 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ
ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ,
4)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1
(Ε),
5)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
(Θ+Ε), 6)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 7)SLT3070
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
52 ΜΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
53 ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
MASTER OF ARTS IN
LANGUAGE
DISORDERSUNIVERSITY OF
ESSEX, U.K.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ:"Ψυχολογία και
Συμβουλευτική"
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
5 ΕΤΗ
11 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 13
ΗΜΕΡΕΣ
Σελίδα 17 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ερευνητική εμπειρία,
ανακοίνωση σε
συνέδριο μετά από
κρίση,δημοσίευση σε
διεθνή περιοδικό,
δημοσίευση σε βιβλίο Αγγλικά
1)SLT4030
ΑΠΟΚ.ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
(Ε), 2)SLT4070/5040
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1-2
(Θ+Ε), 3)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1
(Ε), 4)SLT2010
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε),
5)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε),
6)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
7)SLT4060
ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε)
Δημοσίευση σε διεθνή
περιοδικάΑνακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
Αγγλικά
1)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε),2)SLT1040
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε),
3)SLT2030
ΨΥΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΛΟΓΟΥ (Θ+Ε),
4)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
5)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 6)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ ΣΧ.
ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
7)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θ),
8)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Θ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΟ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αγγλικά
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε)
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,
3)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά, Ιταλικά ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε)
55 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
58 ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλικά,
Γαλλικά
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
57 ΝΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1)SLT1040
ΕΞΕΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
(Ε), 2)SLTSLT3020
ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 3)SLT4091
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,
4)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
54 ΜΠΡΟΥΜΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
56 ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ:
"ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ"
1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ
1 ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ (ήτοι 8ω/εβδ.)
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-ανακοινώσεις
σε συν΄δερα χωρίς
κρίση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΑΜ
ΦΠΨ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ
9 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Συμμετοχή σε
διόρθωση κειμένων
περιοδικού
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Σελίδα 18 από 30
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θ+Ε),
2)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2 (Θ+Ε),
3)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3 (Θ+Ε),
4)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4 (Θ+Ε),
5)SLT3060
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε)
Αγγλικά,
Γαλλικά
1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
2)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
59 ΠΑΪΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
DIPLOMA
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΟΦΙΑΣ "ΑΓ.ΚΛΙΜΕΝΤ
ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ" ΣΧΟΛΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ
14 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
3 ΕΤΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
(ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 ΕΤΗ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 19 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
5 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
1)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3(Ε),
2)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4 (Ε)
4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
1)SLT4070/5040/6040/
7040 KLINIKH
ASKHSH 1-2-3-4 (E),
2)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε), 3)SLT3030
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε), 4)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
5)SLT2010
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Ε)
3ΕΤΗ (με αναγωγή 7
μήνες): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και 1
ΕΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΝΗΠΑΙΓΩΓΩΝ
ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοσιεύσειςπρακτικά συνεδρίων- Αγγλικά
ερευνητική εμπειρία,
ανακοινώσεις σε
συνέδρια
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε),
2)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
3)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1
(Ε), 4)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 5)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε),
6)SLT4060
ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
7)SLT6040
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 3 (Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
8)SLT7040
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά - Ιταλικά κΛ.ΑΣΚΗΣΗ 4 (Ε)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
62 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ
63 ΠΑΠΑΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
64 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
6 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ
14 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 20 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
9 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
9 ΜΗΝΕΣ:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
(Θ+Ε), 2)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
3)SLT9031 ΔΙΑΤ. ΤΗΣ
ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
(Θ), 4)SLT9071
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΑ
ΑγγλικάΣερβοκροατική
1)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1(Ε),
2)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2(Ε),
3)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3 (Ε),
4)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4 (Ε),
Αγγλικά,
Νοηματική
γλώσσα (2ος
κύκλος)
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
(Θ+Ε), 2)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
3)SLT2010
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε),
4)SLT4060
ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
5)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 6)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Θ+Ε), 7)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑΘΟ
ΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
8)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ
ΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
9)SLT3060 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗ (Θ+Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
10)SLT9021
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΝΟΗΜ.ΓΛΩΣΣΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
65 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
66 ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
67 ΠΑΣΧΟΥ ΑΘΗΝΑ
68 ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α.Π.Θ. - ΤΜΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
Κοινωνική Ψυχιατρική ΠαιδοψυχιατρικήΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ:
"Αντιμετώπιση του
πόνου"
"Κοινωνική Ψυχιατρική" ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
10 ΕΤΗ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ
12 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 21 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3 ΕΤΗ:ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ
Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
δημοσιεύσεις
σεδιεθνή περιοδικάανακοίνωση σε
συνέδριο μετά από
κρίση-ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
κρίση
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλικά,
Ισπανικά
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΒ.ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚΟΙΝ
ΩΝΙΑΣ (Θ), 2)SLT1040
ΕΞΕΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
(Ε), 3)SLT3020
ΘΕΜ.ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 4)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
5)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αγγλικά-Γαλλικά- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Γερμανικά6)SLT1030
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ιταλικά
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε)
4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 1
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ (για 2ω/εβδ.)
ερευνητική εμπειρίαδημοσίευση σε διεθνή
περιοδικόΑνακοίνωση σε
επίλεκτα πρακρικά
συνεδρίουανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
Αγγλικά,
Γερμανικά,
Γαλλικά,
Νοηματική
Γλώσσα
(Απόκτηση
Βεβαίωσησς Α΄&
Β΄ κύκλου
σπουδών)
4 ΕΤΗ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(Στη
βαθμίδα Καθ.Εφαρμογών)
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικά ελληνικά περιοδικά με
κρίση - Ανακοινώσεις
σε συνέδρια μετά από
κρίση-Ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
Αγγλικά
κρίση-βιβλίο
1)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 2)SLT1040
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε),
3)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
1)SLT2030
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΛΟΓΟΥ (Θ+Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
69 ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
70 ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
71 ΠΡΕΝΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
72 ΡΑΠΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
"Καταγραφή και
αξιολόγηση των αιτιών
θανάτου της
περιγεννητικής και
βρεφικής ηλικίας"- ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
16 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: "Η
ερμηνευσιμότητα των
χαρακτηριστικών στη
διαδικασία απόκτησης
δεύτερης γλώσσας:
Αποδείξεις από την
MASTER OF ARTS IN
παράμετρο του κενού
APPLIED LINGUISTICS- υποκειμένου στην
UNIVERSITY OF ESSEX ελληνική/αγγλική
U.K.
διαγλώσσα""
8 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
Α ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
7 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
"ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
10 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 22 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
16 ΑΚΑΔ. ΕΤΗ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ - ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 1
ΕΞΑΜΗΝΟ:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ερευνητική διατριβήδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάελληνικά περιοδικάανακοινώσειςεπίλεκτα
πρακτικά συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-βιβλίαδιδ.σημειώσεις
Αγγλικά
1)SLT9081 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
κρίση
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,
3)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
4)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤ.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΣ
Αγγλικά,
Γερμανικά
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά-Ιταλικά- 1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Αλβανικά
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
3 ΕΤΗ & 1 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ( 607ώρες
διδασκαλίας) & ΑΣΠΑΙΤΕ: Δημοσιέυσεις σε
διεθνή περιοδικά
146 ώρες διδασκαλίας
Αγγλικά
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε),
2)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
73 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
74 ΡΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
75 ΣΕΛΙΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ερευνητική εμπειρία,
δημοσίευση,ανακοινώ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010- σεις σε συνέδρια μετά
2011 (για 2ω/εβδ.)
από κρίση, βιβλία
Αγγλικά
1)SLT3030
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(θ+Ε), 2)SLT3070
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(Ε), 3)SLT1030
ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
4)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
5)SLT1050
ΑΝΑΤΟΜΙΑΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1 (Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αγγλικά
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4 (Ε),
2)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε),
3)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 4)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε),
5)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑΘΟ
ΛΟΓΙΑΣ (Ε),
6)SLT3060 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ (Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
7)SLT2010
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Ε)
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Ειδίκευση
Γλωσσολογίας)
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT1030
Ερευνητική εμπειρία,
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
Δημοσιεύσεις σε
3)SLT9011
διεθνή
ΝΕΥΡΟΓΛ./ΨΥΧΟΓΛΩ
περιοδικά,δημοσιεύσε
ΣΣΟΛΟΓΙΑ,
ις σε βιβλία-επίλεκτα
4)SLT2010
3 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
πρακτικά συνεδρίωνΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε),
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΠΘΑνακοινώσεις σε
5)SLT4060 ΦΩΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ συνέδρια μετά από
Αγγλικά,Γαλλικά ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΤ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
& 14 ΜΗΝΕΣ: Ε.Κ.Π.Α.κρίση-βιβλία,Ιταλικά
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(Ε)
Τ.Ε.Α.Π.Η.
διδ.σημειώσεις
1)ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
(ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
1)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2)ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔ.ΤΜΗΜΑ
2)ΖΩΣΙΜΑΙΑ
ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΤΕΑΠΗ) ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ:
ΜΕΤΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Γλωσσική κωδικοποίηση
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του εννοιολογικού πεδίου
ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ
της κίνησης:κυριολεξία και
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
μεταφορά στα ελληνικά
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ παιδιών και ενηλίκων"
24 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
9 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 23 από 30
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
76 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
"Αρχές και εφαρμογές
κοινωνικής ψυχιατρικής
και παιδοψυχιατρικής" ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ77 ΣΤΕΛΛΑ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
78 ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1) MSC IN
AKKOUNTING AND
FINANCIAL
MANAGEMENTLANCASTER
UNIVERSITY,
2)ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ-Ε.Κ.Π.Α.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
"Η οργάνωση του
θεραπευτικού
περιβαλλοντος ξενώνων
αποκατάστασης για
χρόνιους ψυχικά ασθενείς"
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
9 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
δημοσιεύσεις
σεδιεθνή περιοδικά12 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ανακοινώσεις σε
ΠΑΤΡΑΣ-ΑΣΠΑΙΤΕσυνέδρια μετά από
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ κρίση-βιβλίο
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT7020
ΘΕΜ.ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΑΣ:ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
, 2)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 3)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
4)SLT1040
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά, Ιταλικά ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε)
1)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θ+Ε),
2)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2 (Θ+Ε),
3)SLT2010
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε),
4)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
5)SLT9031 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
2 ΕΤΗ
Αγγλικά,
Γαλλικά
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ
1)SLT9071
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ, 2)SLT9051
Αγγλικά,Γαλλικά ΟΡΓ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
,Ιταλικά
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΛΟΓ/ΠΕΙΑΣ
Σελίδα 24 από 30
3
ΜΗΝΕΣ:ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ερευνητική εμπειρία
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
79 ΤΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
80 ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
MASTER OF ARTS IN
EDUCATION IN CHILD
DEVELOPMENT WITH
EARLY CHILDHOOD
EDUCATIONUNIVERSITY OF
LONDON
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
(ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
7 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ
6 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ
3 ΕΤΗ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
10 ΗΜΕΡΕΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Σελίδα 25 από 30
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ερευνητική εμπειρίαανακοινώσεις σε
Γαλλικά,
συνέδρια χωρίς κρίση Αγγλικά
1)SLT1040
ΕΞΕΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
(Ε), 2)SLT3020
ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 3)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 4)SLT7020
ΘΕΜ.ΨΥΧΟΠ.ΣΥΜΒΟ
ΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
5)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤ.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ
ΑΣ (Θ), 6)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(Θ+Ε),7)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
8)SLT2030
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΛΟΓΟΥ (Θ+Ε)
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
κρίση
1)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑΘΟ
ΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
2)SLT3060 ΔΙΑΤ. ΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε),
3)SLT2010
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε),
4)SLT9031 ΔΙΑΤ.ΤΗΣ
ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ,
5)SLT4070
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θ+Ε),
6)SLT5040
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 2 (Θ+Ε),
7)SLT6040
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 3 (Θ+Ε),
8)SLT7040
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 4 (Θ+Ε),
9)SLT9051
ΟΡΓ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓ/ΠΕΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
10)SLT9021
νΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
81 ΤΖΙΑΦΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
82 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
83 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
SHEFFIELG: "Doctor of
Philosophy (PhD) in
Physics"
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
2 ΕΤΗ ΚΑΙ 4
ΜΗΝΕΣ(University of
Aachen, Zurich(Μεταδιδακτ. Ερευνήτρια
σε πείραμα φυσικής
υψηλών ενεργειών)
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ
1)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
2)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΑΠ,
3)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
&ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΑΛΕΝΤΟ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ISVFI
7 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 26 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ερευνητική εμπειρία,
Δημοσιεύσεις σε
3 έτη και 6 μήνες
διεθνή
(University of Aachen,
περιοδικά,δημοσιεύσε
Zurich) και 1 ακαδ.έτος ΤΕΙ ις σε βιβλία-πρακτικά
ΚΡΗΤΗΣ
συνεδρίων
Αγγλικά
1)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
9ΜΗΝΕΣ (μετά από
αναγωγή 6μήνες)
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
(Θ+Ε), 2)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Θ+Ε), 3)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
4)SLT4060
ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
5)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ
ΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
6)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΣ (Ε), 7)SLT9021
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΝΟΗΜ.ΓΛΩΣΣΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 2
ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 1
ΕΞΑΜΗΝΟ (ήτοι: 449
ώρες)
ΑγγλικάΝοηματική
γλώσσα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θ),
2)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 3)SLT1040
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
Ερευνητική εμπειρίαΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Πρακτικά Συνεδρίων- Αγγλικά-Ιταλικά ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
84 ΤΣΙΑΛΑΜΠΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
85 ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
1)ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,
2)ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
10 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά,
Γερμανικά
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικά3 ΕΤΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ:
δημοσιεύσεις σε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
επίλεκτα πρακτικά
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ συνεδρίωνΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΤΕΙ
ανακοινώσεις σε
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ συνέδρια μετά από
Ο ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
κρίση
Αγγλικά
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε),
2)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
9 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4 (Ε),
2)SLT3070
Αγγλικά,
ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Γαλλικά, Ιταλικά ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
86 ΦΙΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
3 ΜΗΝΕΣ
87 ΦΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MASTER OF
DOCTOR OF
PHILOSOPHY IN
PFILOSOPHY (STUDIES
COMPARATIVE
IN THE MORPHOLOGY
PHILOLOGY AND
1)ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ GENERAL LINGUISTICS- OF LATIN LOANWORDS
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ,
UNIVERSITY OF
INTO GREEK2)ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ OXFORD
UNIVERSITY OF OXFORD
Ανακοινώσεις σε
επίλεκτα παρκτικά
OXFORD UNIVERSITY: 2 συνεδρίωνOXFORD UNIVERSITY: 7 και 1/3 ακαδ.ετη ανακοινώσεις σε
τρίμηνα - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
συνέδρια μετά από
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 5 εξάμηνα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 19 μήνες κρίση - ανακοινώσεις Αγγλικά,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: σε συνέδρια χωρίς
Γερμανικά,
Γαλλικά
κρίση2 εξάμηνα
9 μήνες
Σελίδα 27 από 30
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
2)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
3)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗΣ 1-2-3-4
(Θ+Ε), 4)SLT4060
ΦΩΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε),
5)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
6)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 7)SLT1040
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε)
494 ΗΜΕΡΕΣ
"Ευφυείς Μέθοδοι
Διάγνωσης
Καρδιαγγειακών
"Πληροφορική" -ΤΜΗΜΑ Παθήσεων"-ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
2)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
88 ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
89 ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90 ΦΡΟΥΝΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΤΥΧΙΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ:ΤΜΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΕΙ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΠΑΤΡΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
1)ΤΜΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ:
"Κοινωνική και Κλινική
Ψυχολογία των
εξαρτήσεων και των
Ψυχοκοινωνικών
Προβλημάτων",
2)ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:"Μετα
πτ.δίπλωμα ειδίκευσης
στην Κοινωνιολογία"
MSc IN PERSONAL
AND MOBILE RADIO
COMMUNICATIONS LANCASTER
UNIVERSITY
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: "Η
διαδικασία της
απεξάρτησης: μια
συστηματική μελέτη του
ρόλου των
ψυχοκοινωνικών
παραγόντων στη θεραπεία
της εξάρτησης από ουσίες" 5 ΕΤΗ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερευνητική εμπειρία,
Δημοσιεύσεις σε
διεθνή
περιοδικά,δημοσιεύση
σε βιβλίο (υπό
έκδοση)Ανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
9 ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠ.ΜΑΚΕΔ κρίση-Ανακοινώσεις Αγγλικά,
Γερμανικά,
σε συνέδρια χωρίς
ΟΝΙΑΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ισπανικά
κρίση
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 ΕΤΗ : Τ.Ε.Ι.
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 11 ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΩΝ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 28 από 30
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
3 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ ΚΑΙ 8
ΜΗΝΕΣ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Αγγλικά
Ανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT3020 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΛ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε),2)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
3)SLT7020 ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ:
ΣΥΜΒ. ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θ),
4)SLT1040
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε)
1)SLT1070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε),
2)SLT2070
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Θ+Ε)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT4060
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤ.
(Ε), 2)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ. ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
3)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 4)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Θ+Ε), 5)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Θ+Ε),
6)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θ+Ε),
7)SLT5040
Αγγλικά,
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 2 (Θ+Ε),
Γαλλικά,
8)SLT6040
Νοηματική (3ετή ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 3 (Θ+Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
παρακολούθηση 9)SLT7040
)
ΚΛ.ΑΣΚΗΣΗ 4 (Θ+Ε) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
91 ΧΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
92 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
93 ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΤ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΆ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ:
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
6 ΜΗΝΕΣ
"Ψυχολογία της
Εκπαίδευσης-MSc" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ
"Γλωσσολογία"
ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤ.
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ
5 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ
Σελίδα 29 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
7 ΕΤΗ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ:
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
6 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: Τ.Ε.Ι.
ΗΠΕΙΡΟΥ
ερευνητική εμπειρίαδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάδημοσιεύσεις σε
επίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
κρίση
ερευνητική εμπειρίαδημοσίευσεις5 ΕΤΗ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ: Τ.Ε.Ι. ανακοινώσεις σε
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ συνέδρια μετά από
Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
κρίση
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
(Βουλγάρικα) (Αγγλικά)
1)SLT4070/5040/6040/
7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1-2-3-4
(Θ+Ε), 2)SLT3060
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ (Θ+Ε)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αγγλικά
1)SLT1040
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Ε),
2)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
3)SLT2020
ΑΝΑΠΤ.ΓΛ.ΔΙΑΤΑΡΑΧ
ΕΣ (Ε), 4)SLT4091
ΚΛ.ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙ
Α, 5)SLT3020
ΘΕΜ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
(Θ+Ε), 6)SLT3070
ΓΛ.ΔΙΑΤ.ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε),
7)SLT7020
ΘΕΜ.ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΑΣΣΥΜΒ.ΔΙΑΤ.ΕΠΙΚ.,
8)SLT9041
ΜΕΘ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
9)SLT2030
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΛΟΓΟΥ (Θ+Ε)
ΑγγλικάΓαλλικά
1)SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Θ+Ε),
2)SLT1080
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε),
3)SLT9011
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙ
ΑΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,
4)SLT2010
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Θ+Ε),
5)SLT4060
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Ε)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ-GAYRAUD
ΚΑΛΥΨΩ (*Ελλιπής φάκελος-
δεν προσκομίστηκαν τα
δικαιολογητικά σύμφωνα με
94 την προκήρυξη)
ΠΤΥΧΙΟ
1)ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ, 2)ΠΤΥΧΙΟ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Σ, 3)LICENSE ES
SCIENCES DE L'
EDUCATION
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΜΕΤΑΠΤ.ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚ.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
19 ΕΤΗ
Σελίδα 30 από 30
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
6 ΑΚΑΔ.ΕΤΗ: ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Σεμινάρια
εξειδίκευσηςεπιμόρφωσηςπαρακολούθηση
ημερίδωνεπιστημονικήερευνητική
δραστηριότηταδημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικάεπίλεκτα πρακτικά
συνεδρίωνανακοινώσεις σε
συνέδρια μετά από
κρίση-ανακοινώσεις
σε συνέδρια χωρίς
καθόλου κρίση των
εργασιών-
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γαλλικά,
Αγγλικά
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
1)SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 1 (Ε),
2)SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 2 (Ε),
3)SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 3 (Ε),
4)SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ 4 (Ε),
5)SLT4050
ΚΛ.ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε), 6)SLT3030
ΔΙΑΓΝ.ΘΕΜ.ΛΟΓΟΠΑ
ΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε),
7)SLT1030
ΓΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε),
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
8)SLT2010
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ (Ε)