τει ηπειρου σχολη διοικησης και οικονομιας α/α θεματα πτυχιακων

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Kατοχυ
ρώθηκε
Ξέπλυμα χρήματος και εσωτερικός έλεγχος
ναι
Η επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω των
υπεράκτιων (offshore) εταιρειών
Υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης επιχειρήσεων
Η αποτίμηση, η Λογιστική Παρακολούθηση και ο
Ωφέλιμος Βίος των Συμβολαίων των Ποδοσφαιριστών
ΑΡΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ναι
Οικονομικά Βαρόμετρα και Οικονομικοί Κύκλοι: Μια
Ελληνική προσέγγιση
Η Χρηματοοικονομική Αποτυχία των Εισηγμένων
Επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
2
Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Χρηματοοικονομική
Ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς
ναι
Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Χρηματοοικονομική
Ανάλυση της ΕθνικήςΤράπεζας
ναι
Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Χρηματοοικονομική
Ανάλυση της Τράπεζας Alpha
ΓΚΙΚΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ναι
Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Χρηματοοικονομική
Ανάλυση της Τράπεζας Εurobank
ναι
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Kατοχυ
ρώθηκε
Λογισμικά διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η
περίπτωση του Droster.
Διερεύνηση μεταευρετικών τεχνικών για προβλήματα
βελτιστοποίησης με χρηματοοικονομικό ενδιαφέρον.
Οπτικοποίηση στατιστικών δεδομένων
Το Διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT=Internet of Things)
Η επίδραση των Big Data στις επιχειρήσεις
ναι
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Kατοχυ
ρώθηκε
Ο Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος στις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις
ναι
Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα:
Η άποψη των εμπλεκόμενων φορέων
ναι
Κριτήρια επιλογής επενδυτικού χαρτοφυλακίου:
Περίπτωση μελέτης
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑ
ΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ναι
Κριτήρια επιλογής Τμήματος για προπτυχιακές
σπουδές: Περίπτωση μελέτης
ναι
5
Οι φόροι ως μέσα άσκησης φορολογικής πολιτικής και
οι οικονομικές τους επιπτώσεις. Αναδιανεμητικές και
σταθεροποιητικές επιδράσεις ενός ευρωπαϊκού
συστήματος φορολογίας και παροχών και
δημοσιονομικός μηχανισμός εξισορρόπησης (2 άτομα)
Η συμβολή του κλάδου της γουνοποιίας στη
περιφερειακή και εθνική οικονομία (1 ή 2 άτομα)
ναι
Ανεργία και παραγωγικότητα της εργασίας (1 ή 2 άτομα)
Η εργασία ως συντελεστής παραγωγής και οι σχέσεις με
τα βασικά οικονομικά μεγέθη (1 ή 2 άτομα)
Η σχέση των βασικών συντελεστών παραγωγής με το
Εθνικό Εισόδημα – Ανάλυση της συνάρτησης
παραγωγής ( 2 άτομα)
Ανάλυση των γεωπολιτικών κρίσεων και οι επιπτώσεις
στην Ελληνική οικονομία (2 άτομα)
Η ανισότητα ως παράγοντας αποσταθεροποίησης της
οικονομίας – Συγκριτική ανάλυση οικονομιών (Διανομή
εισοδήματος – ΑΕΠ). (2 άτομα)
ναι
ΚΥΠΡΙΩ
ΤΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ναι
ναι
ναι
ναι
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Kατοχυ
ρώθηκε
Ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στρατηγικές αντιμετώπισης.
(2 άτομα)
6
Σχεδιασμός επιχειρηματικότητας βάσει
προδιαγεγραμμένου σχεδίου / έρευνα σε συγκεκριμένο
κλάδο οικονομικής δραστηρότητας.
Σύσταση Ανώνυμης εταιρείας / Νομοθετικό πλαίσιο /
Λύση αυτής.
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού / Έρευνα στη ΒΙΠ
(Πρεβέζης).
Διεθνής οικονομική κρίση και Τουρισμός στην Ελλάδα /
έρευνα 2007-2014.
Χρηματοδοτική μίσθωση και Φορολογικό καθεστώς που
αφορά το leasing των επιχειρήσεων και των Τραπεζών /
έρευνα στο Ν. Ιωαννίνων
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥ
Η Ανεργία των γυναικών σε περίοδο οικονομικής ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
κρίσης.
Σύγκριση της οικονομικής εξέλιξης των εταιρειών ΦΑΓΕ
και ΔΕΛΤΑ βάσει αριθμοδεικτών.
Ανεργία στην Ελλάδα, αίτια, συνέπειες και τρόποι
αντιμετώπισης Έρευνα στην Ήπειρο.
Σύσταση και Ανάλυση της Ομόρρυθμης εταιρείας «
ΙΒΙΣΚΟΣ Ο.Ε.».
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
Ανάλυση του γαλακτομικού κλάδου ΗΠΕΙΡΟΥ
ναι
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Kατοχυ
ρώθηκε
Έρευνα δανειακής συμπεριφοράς: Case study (2 άτομα)
Καινοτομία τραπεζικού τομέα: Case study (1 άτομο)
e-portfolio management Case study (1 άτομο)
Χρηματοοικονομική διαχείριση με χρήση σύγχρονης
πληροφοριακής τεχνολογίας (1 άτομο)
ναι
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έρευνα δανειακής συμπεριφοράς σε αστικές και
αγροτικές περιοχές (2 άτομα)
ναι
Έρευνα χρηματοοικονομικής διαχείρισης με σύγχρονα
χρηματοοικονομικά μέσα πληροφοριακής τεχνολογίας (1
άτομο)
8
Η εφαρμογή του προστατευτικού και του φιλελεύθερου
συστήματος και η επίδρασή τους στη λςιτουργία των
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (έως 2 άτομα)
ναι
Οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της διαφήμισης. Μελέτη
περίπτωσης επιτυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας.
(έως δύο άτομα)
ναι
Εκπόνηση επιχειρηματικου σχεδίου (business plan)
επιχείρησης του δευτερογενούς τομέα παραγωγής. (έως
δύο άτομα)
Επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών
και συγχωνεύσεων. Η ελληνική εμπειρία στο τραπεζικό
τομέα.
ΤΡΙΑΡΧΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ναι
Ο ρόλος της εταρικής διακυβέρνησης και του
εσωτερικού ελέγχου στον Τραπεζικό Τομέα. Παράδειγμα
ελληνικής τράπεζας. (έως δύο άτομα)
ναι
Τα σύγχρονα τρπαεζικά προϊόντα του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος και ο αντίκτυπός τους στην
ελληνική επιχειρηματικότητα. (έως δύο άτομα)
ναι
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Kατοχυ
ρώθηκε
Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας, όπως
αυτή διαμορφώθηκε μετά το 2010
Χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζών (παράδειγμα)
ναι
ΝΑΞΑΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Νέες προοπτικές απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα
παραγωγής (παραδείγματα)
10
ναι
Ο Φόρος Εισοδήματος στις Οικονομικές Καταστάσεις
Ομίλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα το Ελληνικό
θεσμικό πλαίσιο και τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS/IAS)
ναι
Ο ρόλος και η σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης
και των Εξωτερικών Ελεγκτών κατά την σύνταξη των
Οικονομικών Καταστάσεων
Οι σημαντικότερες Διαφορές μεταξύ των Ελληνικών και
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσον αφορά τα
Ακίνητα (1 άτομο)
ναι
ναι
ΧΥΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ναι
Οι σημαντικότερες Διαφορές μεταξύ των Ελληνικών και
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσον αφορά τον
Χειρισμό των Αποθεμάτων (IAS 2) ” (1 άτομο)
Προδιαγραφές Λογιστικών Πληροφοριακών
Συστημάτων για την παράλληλη τήρηση των βιβλίων
σύμφωνα με Ελληνικά και των Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (1 άτομο)
11
Εναλλακτικός τουρισμός. Η περίπτωση στην Ηπειρο.
Η ανεργία στην Ελλάδα. Περίπτωση μελέτης.
12
ναι
ΠΑΠΠΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Στατιστικη αναλυση χρονοσειρων. Εφαρμογή με χρήση
του Excel ή του LibreOffice Calc (1 άτομο)
Αναλυση χρονονολογικων σειρων και μεθοδοι
προβλεψεων. Εφαρμογή με το στατιστικό πακέτο R (1
άτομο)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΜΟΥΕπίλυση με χρήση του Excel ή του LibreOffice Calc (1
άτομο)
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ναι
ναι
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
13
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Kατοχυ
ρώθηκε
Η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στην ελληνική
αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης (2 άτομα)
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ως
βασικό εργαλείο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
Συμπεράσματα από Περιφέρεια Κρήτης” (2 άτομα)
Ο μετασχηματισμός του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος: κίνδυνοι και προοπτικές (2 άτομα)
Ανταγωνισμός στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά:
Ποιότητα των παρεχομένων προς το κοινό
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (2 άτομα)
Δομή και χαρακτηριστικά της ανεργίας στην ελληνική
αγορά εργασίας: Οι επιπτώσεις για τους ανέργους (2
άτομα)
Μετανάστευση Εργατικού Δυναμικού: Αίτια, Επιπτώσεις
και Προσδοκίες (2 άτομα)
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ