ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ.
1
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ
3
ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥ∆Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ,
ΒΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4
5
6
7
8
9
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ ΑΙΚ.
ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΦΩΝΙ∆ΟΥ ΠΑΝ., ΚΥΦΩΝΙ∆ΟΥ ΧΑΡ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΥΓΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΪΟΣ
10
11
12
13
14
15
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΆΡΤΕΜΙΣ
ΤΑΤΣΟΥ∆Η ΚΥΡΑΙΚΗ
ΑΥΓΗΤΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΖΙΑΜΠΑΖΙ∆ΟΥ
ΑΝΘΗ
ΣΑΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
16
ΑΓΓΕΛΗ ΛΙΑ
17
18
19
ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ,
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΤΑΥΡΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2
20
21
22
23
24
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΝΑ,
ΡΕΝΤΖΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΟΥΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ,
ΤΟΥΛΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
25
ΜΗΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26
ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΡΦΑΝΟΥ∆Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΙΤΣΙΛΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
27
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
FRANCHISING - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1CD. Λείπει το έντυπο
ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
ΤΟΥΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕ …
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
∆ΥΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ.
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΕΕΧ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΘΡΟΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
1∆ΙΣΚΕΤΑ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΣΠΑΧΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 CD
1 CD
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ
∆ΗΜΗΞΤΡΙΟΣ
1 CD
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1
28
29
31
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ∆ΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΕΛΟΥ∆ΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ
32
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
33
34
36
37
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΝΙΑ, ΣΟΦΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
38
39
ΜΠΟΥΤΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑΡΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
40
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΟΡΜΠΟΛΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΡΙΑ∆Α
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΠΑΡΠΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
30
35
41
42
43
44
45
46
47
48
ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ
49
50
51
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΕΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
52
53
54
ΤΖΙΑΝΑΒΕΡΛΗ ΣΑΡΑΝΤΩ
ΜΑΣΤΡΟΓΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
55
56
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΥΣΙΜΑΧΗ
ΜΟΥΡΑ ΟΛΓΑ, ΚΟΛΙΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
57
58
ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΡΕΤΣΙΝΑ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ (∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
∆ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
MARKETING ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΓΕΝΝΗΣΗ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ.
Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1 CD
1 CD
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ, ΕΙ∆ΙΚΟΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΝΟΜ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓ.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ)
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΒΕΡ∆ΙΛΑ ΙΟΥΛΙΑ, ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
71
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
72
73
74
75
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΙΑ, ΤΣΑΝΤΙΝΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
76
∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
77
ΦΟΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
78
79
80
81
ΒΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΟΧΩΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΩΡΑΪΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΟΡΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΟΥΤΑ Β. ΝΑΥΣΙΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΥ Α.
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΚΑΖΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΖΩΗ
ΜΠΕΖΕΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΤΣΟΠΑΠΠΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΛΑΓΟ∆ΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
67
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
ΚΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΚΛΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΤΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ FACTORING
∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ Ν.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ…
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΟΤΕ)
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ Ν.
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 CD
1 CD
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ…
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ∆ΙΣΚΕΤΕΣ
1 CD
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 CD
1 CD
3
93
94
95
96
97
98
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΛΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΠΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΣΚΑΡΙΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥ
99
100
101
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ,
ΖΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΣΑΧΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡ∆ΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
102
103
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ Π., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Σ.
104
ΚΑΠΝΙΤΖΗ ΑΘ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ν.
105
ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
106
ΜΑΝΕΓΑ ΕΦΗ,
ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΖΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΠΡΑΝΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑ Ε., ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΡΑ ∆.
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΟΡΜΠΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
∆ΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
ΒΟΥΛΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΣΠΥΡΕΛΛΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ∆ΡΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΕΓΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΑΡΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΚΟΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ∆ΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΨΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
1 CD, 1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ MANAGEMENT ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
1 CD
1 CD
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ
ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΟΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ Ν. ΛΑΖΑΡΙ∆Η.
Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΖΩΗΣ
ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 CD
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ISO
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΕΛ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ; ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Ε.
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΝΑΞΑΚΗΣ
ΧΑΡΗΣ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
4
124
125
126
127
128
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΝΑ, ΨΩΜΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ZAKA KRISJAN
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΟΥΧΙΑ Ξ.
ΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
129
130
ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ Α., ΜΑΝΑΝΗ ΑΙΚ.
131
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΧΩΡΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
132
133
134
135
136
144
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΦΙ∆ΟΥ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ Α.
ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆ΟΥ ∆ΙΑΝΑ
ΓΚΑΝΑΒΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ, ΚΑΡΑΛΗ
ΒΗΣΣΑΡΙΑ
∆ΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΑΜΠΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΤΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
145
ΛΕΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
146
147
ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
148
149
150
151
ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΕΛΑ ΕΛΛΗ
ΓΙΑΝΝΑ ΚΟΥΡΤΙ∆ΟΥ
∆ΙΠΛΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
152
ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΒΑΪΑ
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
137
138
139
140
141
142
143
153
154
155
ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΝΟΥΣΙΑΣ Π.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Ι∆ΡΥΣΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: LEASING, FACTORING ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΙ∆Η. Ο ΡΟΛΟΣ ΠΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (RISK MANAGEMENT) ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
∆ΑΝΕΙΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1 CD
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
FACTORING - CASE STUDY ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η Ε.Ε. ∆ΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ, Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΣΜΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ, ΌΧΙ
ΕΝΤΥΠΟ
1 CD
1 CD
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
1 CD
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΩΗ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΩΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5
156
157
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΪΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΤΙΚΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ,
ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΠΕΡΕ∆ΗΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ/ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑΣΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ
ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΛΙΝΙΩΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΙΑΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
171
172
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ, ΝΤΟΤΣΙΚΑ
ΝΙΚΗ
ΝΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΡΕΝΤΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
173
174
ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗ ΡΕΑ
175
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
176
ΚΑΣΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΤΣΑΓΑΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆Η ∆ΑΝΑΗΣ
ΦΑΚΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
177
178
179
180
181
184
185
ΞΕΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, ΡΑΑ∆Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΩΚΑ ΚΛΕΙΩ, ΚΑΤΣΙΛΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
186
ΚΟΛΟΒΑ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΤΣΑΤΣΗΣ
182
183
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 CD
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Η ΘΕΣΗ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING
MANAGEMENT-ΗΓΕΣΙΑ-ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ-MARKETING-WEB MARKETING ΚΑΙ
ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ING BANK ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
1 CD
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 CD
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 CD
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1 CD
Ο.Τ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΩΣ Ο∆ΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΕΝΝΟΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΩΣ
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
TIME-SHARING ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
1 CD
1 CD
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 CD
1 CD
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 CD
1 CD
Η ΠΡΑΓΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Β.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΝΈΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α…
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ.ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ…
∆ΗΜΟΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ"
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ Γ.
1 CD
1 CD
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΕΙ∆Η ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
1 CD
1 CD
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ,
ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ Β.
1 CD
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6
188
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΣΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
189
190
191
ΧΑΣΙΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
192
ΣΠΙΤΙΕΡΗ ΜΙΚΑΕΛΑ
193
194
ΚΕΛΑΪ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
195
196
205
206
207
208
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΙΓΚΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΕΥΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΤΣΙΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΕΛΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ, ΣΟΥΓΚΑ ΚΙΛΙΚΙΑ
209
210
ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΣΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
211
ΖΙΟΥΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
212
213
214
ΒΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΤΟΒΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
215
ΠΟΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΙΩΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΗΛΙΑΝΑ
187
197
198
199
200
201
202
203
204
216
217
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΩΣ
ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 2005
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΤΕ Α.Ε.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΧΜΗΣ 1975-1998
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ
Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1961-2000
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ THERMAE SYLLA SPA
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΝΑΪΑ∆ΕΣ" ΣΤΟ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALCO AIG & ALICO FRANCHISING
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ
ΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΚΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
ΌΧΙ CD
1 CD
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
7
218
219
220
ΖΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LEASING στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ…
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ
221
ΦΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
222
ΚΑΡΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
223
224
229
ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΜΠΙΛΙΤΖΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΘΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΤΣΙΡΙΠΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΑΣΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΗΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΤΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
230
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
231
ΒΟΥΖΑΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
232
ΚΟΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
233
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
234
235
236
237
238
239
ΞΕΦΤΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΙΑ Λ. , ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ Α.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΑΠ.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Ε , ΚΡΟΚΙ∆ΑΣ Σ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
240
241
ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡ.
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ.
242
243
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΑΠΠΑ Ε ,
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΘΑ
ΛΑΣΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
225
226
227
228
244
245
246
247
248
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1 CD
1 CD
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. CASE STUDY ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ-ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
CASE STUDY BUSINESS PLAN ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.ΒΕ.Ε."
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
Ο ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ …
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ…
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ MARKETING ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ ΚΠΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΟ MICROSOFT PROJECT ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ∆Η ΣΤΟ ΜΑΡΞΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΤΩΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ. ΤΟ CASE STUDY ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 CD
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1 CD
ΛΩΛΛΗ Ε.
1 CD
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ε.
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Β.
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 CD
1 CD
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
1 CD
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΚΙΩΡΗ Β.
1 CD
1 CD
1 CD
8
249
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
250
251
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
252
253
257
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ∆ΕΛΙΕΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΨΩ, ΤΣΙΩΛΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΑΚΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΞΟΥΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΙΩΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
258
259
260
261
ΜΠΟΡΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Ε , ΦΟΥΝΤΟΥΓΛΟΥ Σ.
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ.
262
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ Ε.
263
ΝΟ∆ΑΡΑ Ε. , ΣΕΛΛΑ
264
ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΣΤ.
265
266
267
268
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ Κ.
ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΑΨΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΪΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
269
270
271
272
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ Π. , ΤΖΙΟΥΜΑ Α.
ΖΑΜΠΑΛΑ ∆.
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Σ. , ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Μ.
ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
273
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
274
ΚΟΤΛΙΤΣΑ ΑΛΙΚΗ, ΣΕΡΕΤΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ Σ. , ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ Ε.
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Ε. , ΕΛΕΦΑΝΤΗ Χ.
254
255
256
275
276
ALPHA BANK ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FRANCHISING. Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ,
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Β.
1 CD
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. CD
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 CD
1 CD
ΘΑΝΟΥ Ε.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. CASE STUDY ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΩΤΗΡΩΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΞ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
LOGISTICS : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ Ε.
1 CD
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ)
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΟΥ MANAGEMENT ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ CASE STUDY : EUROBANK, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΤΟ ΧΑΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞ'
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ∆ΟΜΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΠΕΤΤΑ
Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CASE
STUDY : Η ΕΤΑΙΡΙΑ RENAULT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΩΛΗ Ε.
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1 CD
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
9
277
278
ΚΟΥΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
279
281
ΜΑΡΓΙΟΛOMΑΣ ΜΙΧΑΗΛ -ΚΟΡΠΑΛΗ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΟΝΤΖΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΣΟΛΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
282
ΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
283
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
284
∆ΕΡΒΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ,
ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΞΟΥΡΙ∆ΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΓΚΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΠΗ, ΚΟΚΚΑΛΗ ΝΙΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
280
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
ΠΑΣΧΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, ΤΑΟΥΣΑΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΩΤΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΛΙΑΚΟΥ∆Α ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ
ΒΕΡΥΚΟΚΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΡΗΤΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΧΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΜΠΑΛΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΙΛΛΕΟΥΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ ALCO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
1 CD
1 CD
1 CD
ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ CD
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 CD
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - LOGISTICS. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ. Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1 CD
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
1 CD
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
1 CD
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1 CD
ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΗ.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
INTERNET & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - EFG EUROBANK ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
1 CD
∆ΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: CASE STUDY ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
1 CD
1 CD
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000 :2000 ΣΤΟΝ
ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ISO
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
10
305
306
ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
307
308
ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ
309
ΒΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
310
ΒΕΛΑΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΓΚΕΡΓΚΕΒΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΑΡΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΝΑΤΑΣΑ,
ΒΟΝΤΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΤΣΙΟΚΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΤΖΙΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΟΥΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ΡΟΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΟΡΠΑ ΖΩΗ
ΖΙΩΓΚΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ,
ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
∆ΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
∆ΟΛΙΩΤΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΑΡΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΩΗ
ΤΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ, ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΣΟΥΚΕΡΑ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΦΕΪΖΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΛΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ,
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
1 CD
ΚΑΡΤΕΛ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ << PREVEZA VILLAGE >> ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
1 CD
1 CD
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
1 CD
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALLIANZ
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ…
BANCASSURANCE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΡΟΥΓΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
Η ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΝΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ…
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1 CD
ΤΟ E-BANKING ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
1 CD
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ …
Η ∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ
Cd
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Β.
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ Ν.
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆.
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
1 CD
1 CD
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΑΨΑΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΑΛΚΙΡΑΝΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΟΤΣΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑΣΙΟΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ
ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΙΜΟΥΛΗ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ, ΦΙΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΙΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΛΩΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΛΟΥΠΗ
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΜΠΡΕΛΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΡΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ,
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΛΑΚΗ,
ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΖΕΜΠΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΤΣΙ∆ΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
2 CD
1 CD
1 CD
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ…
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)
Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ…
ΟΜΟΛΟΓΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟ 1999 ΚΑΙ ΤΟ 2007 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
1 CD
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. ΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΡΟΥΓΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
1 CD
ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1 CD
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1 CD
ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ EFG
EUROBANK ERGASIAS
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
1 CD
1 CD
ΜΠΑΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
1 CD
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ CD
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΛΩΛΗ
1 CD
1 CD
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ INTERAMERICAN
ΚΟΡΡΕΣ Γ.
1 CD
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΧΩΡΕΣ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΘΑΝΟΥ Ε.
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
1 CD
1 CD
ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.
1 CD
1 CD
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ… ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
12
364
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
365
366
367
368
ΝΤΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΛΕΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΡΒΕΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΟΥΜΑ
ΣΙΟΓΚΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ,
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΡΙΓΓΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΡΟΥΦΑΓΑΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
369
370
371
372
373
374
375
384
ΘΑΝΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΘΑΝΑΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΟΤΑΣΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΡΟΜΗΝΑ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΤΙΝΑ, ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , ΜΑΚΡΗ
ΑΓΑΘΗ
ΕΜΠΟΡΟΥ ∆ΟΜΝΑ
385
386
ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
387
388
ΤΣΙΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΙΤΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
389
390
ΣΟΥΡΛΑ ΙΛΙΑΝΑ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΣΑΚΑΒΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΑΛΑΜΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,
ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
376
377
378
379
380
381
382
383
391
392
393
394
395
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜ.
1 CD
ΓΑΡΑΦΑΣ Γ.
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΜΠΑΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΡΑΚΕΥΗ
1 CD
1 CD
1 CD
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 CD
1 CD
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ MARKETING ΓΙΑ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1 CD
1 CD
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (C.A.P.M.) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ADAM SMITH
INTERNET BANKING - ΒΑΘΜΟΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ: ∆ΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟΥΓΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
1 CD
ΚΥΠΡΙΟΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
1 CD
1 CD
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1 CD
1 CD
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007: ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ. CASE STUDIES ΜΕ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,ΣΕ ΕΝΑ
ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΚΛΕΒΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
13
396
397
398
ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
399
400
∆ΡΑΧΑΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΠΡΕΒΥΖΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
401
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ
402
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
403
404
ΒΟΓΚΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΚΟΥΡΕΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΩΤΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΣΤΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΤΙΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΖΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΥΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΑΡΑΝ∆ΙΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ-∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ-ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΓΙΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΗΓΕΣΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ. ΤΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ.
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ JOSEPH A. SCHUMPETER ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ MANAGEMENT ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: CASE STUDY ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
LOGISTICS ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΩΣ ΜΕΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ. ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (Κ.Α.Ε.)
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο1994-2004
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΟ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ MCDONALDS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΤΑΙΡΙΑ GLOBAL GROOP Α.Ε.
Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑΣ (FRANCHISING) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ GLOU, ∆Ω∆ΩΝΗ, FLOCAFE, L' ARTIGIANO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Α. ΜΕ Α. (άτοµα µε αναπηρία) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΡΟΥΓΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
1 CD
1 CD
1 CD
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 ∆ΙΣΚΕΤΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
1 CD
1 CD
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
1 CD
1 CD
1 CD
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
1 CD
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 CD
ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆.
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ.
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14
427
ΚΑΡΑ∆ΗΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
428
429
430
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΤΑΧΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
431
ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
432
433
434
ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
435
ΣΑΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
436
437
438
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΑΡΜΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΑΜΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
439
440
441
442
450
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΜΥΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΦΕΓΓΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΝΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΟΥΚΙΑ,
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΥΑ
ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ,
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆Η ΑΝΤΡΗ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΖΑΜΠΕΡ ΦΑΝΤΥ
ΓΚΑΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΖΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΕΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ) ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2190/1920
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ-∆ΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΟΦΕΛΗ –
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. VENTURE CAPITAL
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
ΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α . ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ Γ.
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 CD
ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΥΓΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
1 CD
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 CD
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.
1 CD
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆.
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ Γ.
1 CD
ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CD
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1 CD
1 CD
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ CD
1 CD
1 CD
1 CD
1 CD
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ CD
1 CD
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
1 CD
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1 CD
1 CD
MANAGEMENT ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CASE STUDY: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
15
474
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
475
ΤΣΙΑΟΥΣΗ - ΧΟΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑΣ (FRANCHISING)
INTERNET MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜ., ΤΗΚΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΩΛΙΝΑ
1 CD
476
477
478
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΜΑΡΩ, ΠΑΣΧΟΥ ΕΡΗ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
479
ΝΟΥΤΣΟΥ ΧΑΡΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
480
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. CD
1 CD
481
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
482
ΧΟΛΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ISO
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1 CD
483
ΤΑΣΙΝΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ. Κ.
1 CD
484
ΓΙΩΒΟΥ ΧΑΪ∆Ω
Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Β.
1 CD
485
ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ Γ.
1 CD
486
ΣΑΛΑΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
487
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
488
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,
ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
489
ΦΛΩΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡ.
1 CD
490
ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
(LOGISTICS)
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 CD
491
ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΠΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1 CD
492
ΚΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1 CD
493
ΚΑΤΕΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
494
ΠΑΖΑΡΑ ΦΑΝΗ
Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1 CD
16
495
Γκουγιάννου- Γκανιάτσα Καλλιόπη
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Societas Europaea). Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
496
ΘΕΟΦΙΛΑΚΗ ΖΩΗ, ΤΣΕΡΓΗ
∆ΑΥΪ∆ΟΥΛΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ
1 CD
497
ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ
ΤΗΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1 CD
498
ΛΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΙΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
499
ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 CD
500
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
501
ΠΑΤΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗ
ΒΑΪΑ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 CD
502
ΒΟΡΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΘΕΣΗ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
1 CD
503
ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1 CD
504
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ,
ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
505
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
1 CD
506
ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΑΙΝΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΝΤ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 CD
507
ΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 CD
17