τοποθετησεις 2012-13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
1
2
Αυγέρης Βασίλειος
Πάπαρη Γεωργία
602543
581536
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημ. Σχολ. Άστρους
4ο Δημ. Σχολ. Τρίπολης
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70
Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα
πατρός
Αριθμός
μητρώο
υ
Οργανική θέση
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΣΤΑΝΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Σύνολο
μορίων
Σύνολο
ειδικών
μορίων
Δήμο
ςή
κοινό
τητα
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
165,26
173,26
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
161,44
169,44
159,59
163,59
1
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΗΣ
2
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ
557483
3
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
581472
4
ΣΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
565976
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
147,36
155,36
5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ
549299
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
146,13
154,13
6
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟ
Σ
553139
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
144,17
152,17
7
ΤΣΑΓΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΗΛΙΟΣ
558690
2ο ΔΗΜ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
147,31
151,31
8
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
578542
142,41
146,41
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
9
ΣΙΑΒΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ
578672
129,48
137,48
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
10
ΔΑΜΑΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ
554948
131,69
131,69
11
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ
578525
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
126,59
130,59
12
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜ
ΠΟΣ
575688
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
119,82
127,82
13
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
588770
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
119,48
127,48
14
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
570954
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
122,94
126,94
15
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
583861
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
115,89
123,89
554868
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ.Δ.Μ
ΕΓ/ΛΗ
Σ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ο
3 Δημ. Σχολ
Μεγ/λης
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
Δημ. Σχολείο
Τροπαίων
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ο
1 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
16
ΑΡΦΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
588715
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΓΟΥΣ
17
ΚΟΥΡΕΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΗΣ
578027
18
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
19
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗ
ΣΟΦΙΑ
20
ΚΑΛΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
114,99
122,99
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
118,5
122,5
588796
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
113,41
121,41
ΑΝΤΩΝΙΟ
Σ
585305
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΓΟΥΣ
112,39
120,39
ΛΥΜΠΕΡ
ΗΣ
564354
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
110,21
114,21
104,91
112,91
101,64
109,64
109,25
109,25
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΓΟΥΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΠΡΑΣΤΟΥ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ.Δ.
Β.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ.Δ.
Β.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ.Δ.
Β.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
Δ. Σχολ. Άστρους
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ο
7 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ο
1 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
21
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
599278
22
ΜΠΑΡΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ
596623
23
ΚΑΓΙΟΥΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
589417
24
ΜΠΕΚΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟ
Σ
571293
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
101,63
105,63
25
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
579513
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
100,49
104,49
26
ΤΟΥΠΑΛΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜ
ΠΟΣ
582667
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
98,94
102,94
27
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
593657
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
94,37
102,37
28
ΚΑΓΙΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ
596127
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
94,14
102,14
29
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
602264
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
80,52
84,52
30
ΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜ
ΠΟΣ
594444
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
79,27
83,27
31
ΓΚΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟ
Σ
593706
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
78,22
82,22
32
ΑΡΚΑΜΟΥΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙ
ΟΣ
610967
71,16
79,16
33
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
610445
74,48
78,48
34
ΡΑΜΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙ
Ο
617173
69,91
77,91
35
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
605498
66,61
74,61
36
ΚΟΚΚΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ
613633
65,69
73,69
Δ.Δ.
Β.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
37
ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΗ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ
605509
67,08
71,08
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
11 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΣΤΑΝΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΣΤΑΝΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝ
ΑΚΑΙΪΚΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
Δ.Δ.
Β.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ.Δ.
Β.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ο
7 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
5ο Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
11ο Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
4ο Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
3οΔημ. Σχολ.
Τρίπολης
ο
38
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ
39
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΥΡΤΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
602834
40
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
594087
41
ΤΖΙΟΥΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
601791
42
ΜΑΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΟΦΟΚΛ
ΗΣ
579699
43
ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
602510
44
ΣΙΟΥΝΤΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙ
ΟΣ
607465
45
ΦΛΩΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Σ
613169
46
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙ
ΟΣ
610391
47
ΚΑΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΣ
617888
48
ΠΑΡΜΑΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ
700740
49
ΣΑΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ
593141
50
ΚΑΜΠΟΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡ
ΙΟΣ
617879
51
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
610170
52
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
618443
53
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
617164
54
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
617863
55
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΗΣ
613797
56
ΚΑΡΥΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΝΕΛΑ
ΟΣ
701732
57
ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΪΟΣ
618699
58
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
621561
613171
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙ
ΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ
ΑΠΌ ΛΗΞΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΥΤΙΝΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΥΤΙΝΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΣΤΑΝΗΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
4Η ΟΡΓ ΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Β΄ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΟΠΑΙΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΒΙΔΙ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΌ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙ
ΑΣ
62,95
70,95
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
4 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
66,29
70,29
Δ.Δ.
Β.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
Δημ. Σχολ.
Τυροσαπουνακαίικων
69,72
69,72
64,48
68,48
61,82
65,82
61,73
65,73
51,6
59,6
55,19
59,19
58,53
58,53
50,53
58,53
58,28
58,28
52,33
56,33
53,36
53,36
46,49
50,49
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
36,56
44,56
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δημ. Σχολ. Σταδίου
42,74
42,74
38,58
42,58
38,31
42,31
40,82
40,82
Δημ. Σχολ.
Τυρο/καίικων
40,45
40,45
Δημ. Σχολ. Νεστάνης
40,07
40,07
Δημ. Σχολ. Νεστάνης
ο
11οΔημ. Σχολ.
Τρίπολης
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ο
4 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
ο
11 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
4 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
7 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
ο
ο
3ο Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
ο
3 Δημ. Σχολ
Μεγ/λης
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ο
3 Δημ. Σχολ.
Τρίπολης
Δημ. Σχολ.
Νεοχωρίου
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
Δημ. Σχολ. Νεστάνης
Δημ. Σχολ.
Λεωνιδίου
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
59
ΣΥΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΟΣ
60
ΚΟΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ
614798
61
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟ
Σ
621602
62
ΧΡΟΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ
702509
63
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
621062
618859
64
ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
621601
65
ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
617769
66
ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ
621624
67
ΣΑΜΠΑΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
700733
68
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
701636
69
ΔΟΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
701677
70
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ
Σ
701348
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΒΙΔΙ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΒΙΔΙ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
2Η ΟΡΓ ΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Β΄ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΒΙΔΙ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΔΗΛΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΥΤΙΝΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΔΗΛΑΣ
31,95
39,95
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
33,94
37,94
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
33,08
37,08
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
36,82
36,82
30,69
34,69
Δ. Δ.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
29,64
33,64
Δ.Δ.
Ν.
ΚΥΝΟ
ΥΡΙΑΣ
Δημ. Σχολ.
Λεωνιδίου
28,52
28,52
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
23,58
27,58
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
23,36
27,36
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
26,48
26,48
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
26,44
26,44
4 Δημ. Σχολ.
Μεγ/λης
23,52
23,52
4 Δημ. Σχολ.
Μεγ/λης
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ο
ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60
Α/
Α
Αριθμός
μητρώο
υ
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα
πατρός
1
ΡΕΝΤΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ
599804
2
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟ
ΤΕΛΗΣ
567865
3
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΙΩΑΝΝΗ
Σ
561885
4
ΤΣΑΡΔΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ
587259
5
ΤΣΙΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛ
Α
ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ
588078
Οργανικ
ή θέση
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΒΕΡΒΕΝ
ΩΝ
8ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ
13ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ
1Η ΟΡΓ
ΘΕΣΗ
Β΄ΠΕΡΙΟ
ΧΗΣ
Σύνολ
Σύνολο
ο
Δήμος ή
ΕΙΔΙΚΏΝ
μορίω
κοινότητα
μορίων
ν
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
129,13
137,13
Δ.Δ. Β.
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
122,95
130,95
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
129,76
129,76
111,14
115,14
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
99,82
103,82
Δ.Δ. Β.
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
2/θ Νηπ. Λεωνιδίου
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
6
ΒΕΡΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ
606184
7
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΙ
ΑΣ
592277
8
ΠΑΠΑΣΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗ
Σ
611415
9
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η
ΒΑΣΙΛΗ
Σ
611313
10
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΤΙΝΟ
Σ
615374
11
ΑΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η
ΓΡΗΓΟΡ
ΙΟΣ
615185
12
ΚΟΥΡΕΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙ
ΟΣ
595685
13
ΓΟΝΤΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ
603266
14
ΚΟΨΙΑΥΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΟΣ
596866
15
ΚΑΜΠΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
Σ
606283
16
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗ
Σ
595686
17
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΙΩΑΝΝΗ
Σ
615427
18
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ
608756
19
ΜΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΤΙΝΟ
Σ
608262
10ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ
4ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΚΑΝΔΗΛ
ΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
3ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΟΛΟΗΜΕ
ΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΡΙΖΩΝ
8ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ
10ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΟΛΟΗΜΕ
ΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΡΙΖΩΝ
1Η ΟΡΓ
ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝ
ΣΗΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
ΟΛΟΗΜΕ
ΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΙ
ΩΝ
ΟΛΟΗΜΕ
ΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΛΕΒΙΔΙΟ
Υ
5Η ΟΡΓ.
ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝ
ΣΗΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
75,06
83,06
80,28
80,28
69,02
77,02
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
72,12
76,12
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4 Νηπ/γείο Τρίπολης
67,9
75,9
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
67,85
75,85
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
14ο Νηπ/γείο Τρίπολης
67,16
71,16
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
61,15
69,15
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
60,89
68,89
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
59,1
67,1
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
8 Νηπ/γείο Τρίπολης
62,33
66,33
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
58,14
66,14
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
57,89
65,89
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
58,56
62,56
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νηπ. Βλαχοκερασιάς
14ο Νηπ/γείο Τρίπολης
ο
ο
Νηπ. Ριζών
20
ΞΙΑΡΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ
595735
21
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟ
ΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙ
ΟΣ
700962
22
ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ
Σ
603218
23
ΛΥΡΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
611491
24
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙ
ΩΤΗΣ
702904
25
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ
Σ
611695
26
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
Α
ΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΣ
608845
27
ΛΑΠΠΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ
611715
28
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΤΙΝΟ
Σ
612744
29
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΤΙΟΣ
622639
30
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ
622629
31
ΛΕΜΠΕΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
622407
32
ΣΚΑΒΕΝΤΖΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ
622560
11Η ΟΡΓ.
ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝ
ΣΗΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
ΣΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΘΕ
ΣΗ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΑΣΕΑΣ
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΘΕ
ΣΗ
2Η ΟΡΓ.
ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝ
ΣΗ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
ΟΛΟΗΜΕ
ΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΒΥΤΙΝΑΣ
3Η ΟΡΓ
ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝ
ΣΗ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
4ο
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
11Η ΟΡΓ
ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝ
ΣΗΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
9Η ΟΡΓ
ΘΕΣΗ
Β΄ΠΕΡΙΟ
ΧΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΟ
Υ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΒΑΛΤΕΣΙ
ΝΙΚΟΥ
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
3ο Νηπ/γείο Μεγ/λης,
56,24
60,24
54,9
58,9
54,25
54,25
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
52,75
52,75
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
40,74
48,74
44,23
48,23
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
47,91
47,91
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
41,5
45,5
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
40,98
44,98
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
33,48
41,48
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
40,98
40,98
35,31
39,31
Δ.Δ. Β.
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
27,16
31,16
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
Δ.Δ.
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δ. Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νηπ. Νεοχωρίου
η
4 Οργ. Θεση διάθεσης
ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06
Α/
Α
ΌΝΟ
ΜΑ
ΠΑΤ
ΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΣΥΝΟ
ΛΟ
ΜΟΡΙ
ΩΝ
ΣΥΝΟ
ΛΟ
ΕΙΔΙΚ
ΩΝ
ΜΟΡΙ
ΩΝ
ΔΗΜΟΣ
Ή
ΚΟΙΝΟΤΗ
ΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΌΝΟΜΑ
1
ΜΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΣ
612067
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ .
.ΣΤΑΔΙΟΥ
50,49
58,49
Δ. Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4ο Δ. Σχ.
Τρίπολης
2
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΙΧΑ
ΗΛ
609740
2ο Δ. ΣΧ.
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ
ΗΣ
49,16
53,16
Δ. Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ
ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
3
ΔΑΡΛΑΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ
611999
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΥΤΙΝΑΣ
43,43
47,43
Δ. Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ. Σχ. Σταδίου
4
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ
612863
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΒΙΔΙ
40,12
44,12
Δ. Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ
ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
5
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗ
ΡΙΟΣ
615724
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
38,6
42,6
Δ. Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ. Σχ. Παραλίου
Άστρους
6
ΜΟΥΚΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΑΓ
ΓΕΛΟ
Σ
612802
3ο Δ. ΣΧ.
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ
ΗΣ
37,57
41,57
Δ. Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΝ
ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
7
ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΣΑΪΑ
622955
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δημ. Σχολ.
Τροπαίων
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τρίπολη, 02-07-2013
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
της Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας
Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας
(Μ.Ρ.Α.)