Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004-2011
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1
A COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTIVARIATE VALUE AT RISK MODELS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND EMERGING MARKETS
2
ABNORMAL RETURNS AROUND EARNINGS ANNOUNCEMENT IN THE ASE
3
ABNORMAL STOCK RETURNS PRIOR TO DIVIDENDS ANNOUNCEMENTS IN LSE AND ASE
4
5
6
7
ACCOUNTING AND CAPITAL MARKETS, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ACCOUNTING CONSERVATISM IN GREECE
10
ACCRUAL COMPONENT OF EARNINGS IN EQUITY VALUATION: A GREEK PERSPECTIVE
AN ASSESSMENT OF CREDIT RISK IN SHIPPING LOANS
12
AN EMPIRICAL COMPARISON OF ALTERNATIVE MODELS OF THE SHORT-TERM INTEREST RATE VOLATILITY
13
AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE VALUE OF ACTIVE MANAGEMENT
17
18
19
ΚΑΤΑΒΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
AN EXAMINATION OF FUNDAMENTAL INDEXATION USING THE EURO STOXX 50 INDEX
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ARE PRICE SHOCKS ANTICIPATED BY INVESTORS? EVIDENCE FROM THE COMMODITY DERIVATIVES MARKETS.
ΒΕΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ARE SHARE REPURCHASES A TOOL TO EARN MONEY?
∆ΙΚΑΙΑΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ASSET SALES: THE CASE OF FOOTBALL PLAYERS
ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
BANK SPECIFIC, INDUSTRY RELATED AND MACROECONOMIC DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY IN THE NEW MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION
ΚΟΝ∆ΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
BASEL III
ΚΟΥΤΚΙΑ
BASIS RISK OF HEDGING BOND PORTFOLIOS WITH CREDIT DEFAULT SWAP INDICES
21
BUSINESS ANALYSIS AND VALUATION - ΚΛΑ∆ΟΙ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
CAN THE TERM STRUCTURE OF IMPLIED VOLATILITY INDICES BE FORECASTED?
ΚΑΡΑΛΗ ΡΟ∆ΟΚΛΕΙΑ
23
ΕΛΕΑΝΑ
ΦΑΡ∆ΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20
22
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΤΩΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΖΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ACCOUNTING EARNINGS AND OPERATING CASH FLOWS AS EXPLANATORY VARIABLES FOR GREEK STOCK RETURNS
16
ΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ACCOUNTING EARNINGS AND OPERATING CASH FLOWS AS EXPLANATORY VARIABLES FOR GREEK STOCK RETURNS
9
15
ΧΟΡΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΕΧΟΥΝΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ACCOUNTING EARNINGS AND OPERATING CASH FLOWS AS EXPLANATORY VARIABLES FOR GREEK STOCK RETURNS
14
ΓΙΑΣΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ACCOUNTING DETERMINANTS OF THE EFFECTIVE TAX RATE
8
11
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
CAPM VS LIQUIDITY CAPM: THE CASE OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE
ΤΡΙΣΠΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24
25
26
CAPM vs LIQUIDITY CAPM: THE CASE OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE
ΡΑΙΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CASE STUDY: FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE IN HELLENIC PETROLEUM S.A. AND MOTOR OIL SAGROUP
ΚΑΡΑΒΒΙΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
CASE STUDY:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ "∆ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΑ 32 ΚΑΙ 39
ΓΙΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27
COMPARISON OF NUMERICAL METHODS FOR OPTION PRICING
28
Corporate yield spreads and macroeconomic indicators
29
CREDIT DEFAULT SWAPS ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ CREDIT DEFAULT SWAPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΙΤΡΑΧΧ ΚΑΙ MSCIA EURO
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
CREDIT DEFAULT SWAPS ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ CDS SPREADS
ΚΟΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
31
CREDIT RATING AGENCIES: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΤΟ Χ.Α.Α.
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
32
CREDIT RISK ANALYSIS: THE CASE OF THE GREEK CONSTRUCTION SECTOR
30
33
CREDIT RISK IN SHIPPING LOANS
34
CREDIT RISK MODELS IN SHIPPING INDUSTRY CREDIT SCORING MODELS
35
CREDIT RISK: MOMENTUM STRATEGIES ON CREDIT DEFAULT SWAPS
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DECOMPOSING & EXPLAINING SYSTEMATIC & UNSYSTEMATIC RISK
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
DETERMINANTS OF CAPITAL BUFFERS
ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ
∆ΑΝΑΗ
DETERMINANTS OF PROFITABILITY IN THE GREEK BANKING SYSTEM
ΓΚΙΤΣΗ
ΟΛΣΙΑΝΑ
DEVELOPMENT AND HARMONIZATION OF ACCOUNTING AND AUDITING STANDARDS
ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
DEVIATIONS FROM THE CDS/EQUITY OPTIONS ''PARITY'' AND INVESTMENTS IMPLICATIONS
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
DEVIATIONS OF PUT-CALL PARITY AND THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET AND EQUITY OPTIONS MARKET IN EUROPE
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
DIVIDENT CHANGES AND PERSISTENT OF PAST EARNINGS CHANGES: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE ATHENS STOCK EXCHANGE
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
EARNINGS MANAGEMENT : ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΒΑΓΕΝΑΣ
EARNINGS MANAGEMENT- CASE ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
EARNINGS MANAGEMENT IN FIRMS SEEKING TO BE ACQUIRED IN EUROPE
EARNINGS MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR
∆ΑΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
EARNINGS MANAGEMENT ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΥΡΙΣΤΗ
EARNINGS MANAGEMENT ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ -ΠΩΣ ΤΗΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ECONOMETRIC ESTIMATION OF ALTERNATIVE MODELS OF THE SHORT-TERM INTEREST RATE VOLATILITY
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΝΑ
50
ECONOMIC VARIABLES IMPACT ON TIME-SERIES OF THE IMPLIED VOLATILITY SURFACE
51
EFFECTIVE TAX RATES: INFLUENCE OF IAS ADOPTION
52
EQYITY STYLE MANAGEMENT: MULTISTYLE ROTATION STRATEGIES
53
ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
54
ESTIMATE FORWARD - LOOKING RISK PREMIUM FROM OPTIONS PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS, A STUDY OF S& P500 INDEX
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΚΗΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ
ΣΚΙΑ∆ΑΣ
55
EVIDENCE OF PREDICTABILITY AND MARKET INEFFICIENCY IN THE CROSS-SECTION OF GREEK BANK STOCK RETURNS
56
EVIDENCE OF PROFITABILITY IN DEVELOPED MARKETS
57
EXAMINING THE EXISTENCE OF A LONG TERM RELATIONSHIP BETWEEN CDS PREMIA AND ASSET SWAP SPREADS OF EUROPEAN CORPORATE
BONDS
ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
EXPECTED INDEX OPTION RETURNS
ΤΣΙΜΠΕΡ∆ΩΝΗ
58
59
EXPLORING THE CHARACTERISTICS OF A LONG LIVED HEDGE FUND STRATEGY: STATISTICAL ARBITRAGE
60
Factors affecting net interest margin in the Greek banking sector
61
FAIR VALUE ACCOUNTING
62
FINANCIAL CRISIS AND ADOPTION OF THE AMENDMENTS TO IAS 39 – IFRS 7: EMPIRICAL EVIDENCE FROM HELLENIC AND EUROPEAN BANKS
63
FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN ΤΗΕ SEE COUNTRIES
64
65
66
67
68
69
70
71
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
GIACOMO CARELLI
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
FINANCIAL DISTRESS: EVIDENCE FROM THE U.S. MARKET (1999-2009)
ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
FINANCIAL REFORMS IN NHS, THE CASE OF GREECE
∆ΑΒΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
FINANCIAL REFORMS IN NHS, THE CASE OF GREECE
ΣΧΟΡΤΣΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
FINANCIAL REFORMS IN NHS, THE CASE OF GREECE
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΠΑΠΑΘΜΑΡΙΑ
FORECASTERS, FORECASTS AND STRATEGIES BASED ON STOCK RECOMMENDATIONS
FUND OF HEDGE FUNDS CONSTRUCTION BASED ON MANAGERIAL INCENTIVES
Fund selection and optimal portfolios of mutual funds: evidence from a developing market
IMPACT OF SOVEREIGNRATING ANNOUNCEMENTS ON CDS SPREADS AND EXCHANGE RATES
72
Implied volatility and asset returns
73
Implied volatility indices and asset returns
74
INFORMATIONAL FLOW BETWEEN SPOT AND DERIVATIVE MARKETS
75
ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΗΛΊΑΣ
INSIDER TRADING AND STOCK MARKET REACTION: EVIDENCE FROM THE ATHENS STOCK EXCHANGE
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΟΥΠΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΕΪΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΑΝΝΑ
76
INSIDER TRADING: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF STOCK MARKET REACTION AROUND THE DEBT ISSUES IN ATHENS STOCK EXCHANGE AND LONDON
STOCK EXCHANGE
ΛΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
77
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (I.F.R.S.) FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES (SMEs)
78
INVESTIGATION OF CREDIT SPREADS
79
INVESTOR REACTION TO EARNINGS ANNOUNCEMENTS: IS INVESTOR BEHAVIOUR RATIONAL?
80
INVESTOR REACTION TO EXTREME SHOCKS AND RETURNS ON GOLD FUTURES: EVIDENCE FROM AMERICAN GOLD FUTURES MARKET
ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
∆ΕΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΑΚΟΣ
81
INVESTOR SENTIMENT AND MUTUAL FUNDS
82
LIQUIDITY INTERACTIONS BETWEEN CASH AND DERIVATIVE CREDIT MARKET
83
MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN THE PUBLIC SECTOR. THE CASE OF NATIONAL HEALTH SYSTEMS
(NHS)
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
MARKET BASED ACCOUNTING RESEARCH
ΤΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
85
MARKET RESPONSE TO ACCOUNTING AND SUPPLEMENTAL DISCLOSURES: EARNINGS, BOOK VALUE OF EQUITY AND CAPITAL ADEQUACY RATIOS
EVIDENCE FROM THE BANKING SECTOR OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE
ΚΙΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
86
MARKET RISK FOR MULTI-ASSET PORTFOLIOS IN SHIPPING
84
87
Momentum Investing in International Equity Markets
88
OECD BANKS INCOME STRUCTURE
89
OPTIMAL PORTFOLIO IN A VALUE AT RISK FRAMEWORK.APPLICATION IN ATHENS STOCK EXCHANGE AND IN GREEK MUTUAL FUNDS
90
PERFORMANCE EVALUATION, STOCK SELECTIVITY, MARKET TIMING AND RETURNS BASED STYLE ANALYSIS: THE CASE OF GREEK MUTUAL FUNDS
91
92
93
94
PERSISTENCE AND PERFORMANCE EVALUATION IN GREEK EQUITY MUTUAL FUNDS
PORTFOLIO EVALUATION
101
ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΡ∆Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΡ∆ΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
PRICING PRESSURE IN NASDAQ 100 INDEX OPTION
ΝΤΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
R&D EXPENSES EFFECT OF COMPANY PROFITABILITY AND PERFORMANCEw: FOCUS ON US PHARMACEUTICALCOMPANIES
100
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
96
99
ΣΕΚΑ ΛΕΟΝΟΡΑ
ΜΑΓΚΡΑ
PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS OF FOREX VOLATILITY SURFACES
98
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
PRE & POST IPO PERFORMANCE AS A MOTIVE TO GO PUBLIC: A Review of NYSE Traditng Shipping Companies
95
97
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΞΕΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
RAROC ANALYSIS OF U.S.A. BANKS
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
REAL EARNINGS MANAGEMENT ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ
ΑΓΑΘΗ
REAL EARNINGS MANAGEMENT: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
REIT MARKETS AND RATIONAL SPECULATIVE BUBBLES
RESEARCH ON THE LEAD-LAG RELATIONSHIP BETWEEN FREIGHT RATE INDICES AND SHIPPING STOCK INDICES IN THE UNITED STATES MARKET
ΣΑΜΕΡΑ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ
ΚΑΚΟΜΗΤΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
102
103
RETURN PREDICTABILITY IN INTERNATIONAL BOND MARKETS
REVERSAL FEAR AS AN UNDERREACTION EXPLANATORY OF MOMENTUΜ : A EUROPEAN CASE
104
REVIEW OF XXX INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT
105
RISK MEASUREMENT AND BACK TESTING IN ALTERNATIVE INVESTMENTS
106
RISK RETURN ANALYSIS OF PASSIVE OPTIONS STRATEGY IN MAJOR EUROPEAN MARKETS
107
108
109
110
SPILL OVER EFFECTS BETWEEN FREIGHT, SECOND-HAND AND NEWBUILDING MARKET FOR DIFFERENT SIZE VESSELS
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
STARTUP AND EXIT DECISIONS OF MUTUAL FUNDS
ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
113
STOCK OPTION PLANS AND STOCK MARKET REACTION: EVIDENCE FROM ATHENS STOCK EXCHANGE (2000-2007)
114
STOCK PRICE REACTION TO MERGER AND ACQUISITIONS ANNOUNCEMENTS:EVIDENCE FROM GREEK FIRMS LISTED ON ATHENS STOCK EXCHANGE
115
STOCK PRICE REACTION TO STOCK REPURCHASE ANNOUNCEMENTS: THE CASE OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE
TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE & VARIANCE FUTURES PRICES
117
TESTING THE RELATION BETWEEN PRICE-TO-EARNINGS RATIO AND STOCK RETURNS IN THE ATHENS STOCK EXCHANGE
118
THE COVERED CALL STRATEGY IN THE GREEK, THE FRENCH AND THE ENGLISH MARKET
119
THE DETERMINANTS OF CORPORATE CREDIT SPREADS - ITALIAN AND GERMAN EXPERIENCE
THE DETERMINANTS OF CROSS-COUNTRY BILATERAL INVESTMENT HOLDINGS: A PORTFOLIO APPROACH
121
THE DETERMINANTS OF NET MARGIN IN THE GREEK BANKING SECTOR
122
THE DETERMINANTS OF THE BANK NET INTEREST MARGINS OF THE SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES
123
THE EFFECT OF LEASE DATA IN ACCOUNTING NUMBERS - EMPIRICAL EVIDENCE FROM GREECE
126
127
ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
STOCK MARKET REACTION TO THE ANNOUNCEMENT OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF FIRMS LISTED ON THE ATHENS STOCK EXCHANGE
125
ΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
SHARE PRICE REACTIONS TO SPORTY PERFORMANCES OF SOCCER CLUBS LISTED ON THE LONDON STOCK EXCHNAGE AND THE ALTERNATIVE
INVESTMENT MARKET
112
124
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
STOCK MARKET REACTION TO EARNINGS ANNOUNCEMENTS: EVIDENCE FROM THE LONDON STOCK EXCHANGE
120
ΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SECTOR ROTATION IN THE US MARKET
111
116
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
THE EX-DIVIDEND DAY BEHAVIOR OF STOCK PRICES ON ATHENS STOCK EXCHANGE DURING THE PERIOD 2001-2008
THE IMPACT OF THE NEW BASEL CAPITAL ACCORD ON THE CAPITAL ADEQUASY OF THE BANKS IN THE BANKING SYSTEM
ΗΛΙΑΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΕΛΗΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΡΤΖΑΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΟΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΧΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΙΩΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
THE INFORMATION CONTENT OF HEDGE FUND MARKET AND STYLE TILTS
ΡΕΜΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
THE INFORMATIONAL CONTENT OF DIVIDEND SURPRISES INFERRED FROM OPTIONS
ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
128
THE INFORMATIONAL CONTENT OF FINANCIAL OPTIONS FOR EQUITY STYLE TIMING
ΠΡΑΣΣΑ
129
THE INFORMATIONAL CONTENT OF THE YIELD CURVE: AN EMPIRICAL AND THEORITICAL INVESTIGATION INTO THE EUROPEAN INTEREST RATES
AFTER THE ECONOMIC AND MONETARY UNION
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
130
THE INFORMATIONAL ROLE OF OPTION TRADING PRIOR TO MAJOR CORPORATE EVENTS: THE CASE OF MERGERS AND ACQUISITIONS
131
THE RELATION BETWEEN FUTURES AND STOCK PRICES DURING THE 2008 SHORT-SALE BAN PERIOD
ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΑΚΟΣ
132
THE VALUE RELEVANCE OF ACCRUALS IN GREECE.DID THE VALUE RELEVANCE OF ACCRUALS IN GREECE CHANGE AS A RESULT OF THE ADOPTION
OF IFRS?
ΚΙΜΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
133
TO BALANCED SCORECARD ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
134
135
136
137
138
TREND FOLLOWING STRATEGIES ON GREEK STOCKS
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
TURNING FROM NATIONAL TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: EVIDENCE FROM GREECE
TURNING STOCKS INTO BONDS USING OPTIONS
VALUE - AT - RISK MODELING FOR MAIN GREEK STOCK MARKET INDICES
140
VALUE VERSUS GROWTH - IS THE ANOMALY REAL?
143
144
145
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝ∆ΑΛΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
WHAT DETERMINES GOVERNMENT BOND SPREADS? AN EMPIRICAL INVESTIGATION FOR THE EUROZONE AREA
ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
WHAT DETERMINES GOVERNMENT SPREADS? THE CASE OF GREEK DEBT
ΚΟΡΜΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΟΡΕΣ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΧΕΣΗ "CAUSALITY" ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
147
ΑΝ EMPIRICAL ANALYSIS OF BOND RATINGS IN SHIPPING INDUSTRY
148
ΑΝ EXAMINATION OF INVESTOR UNDERREACTION IN OPEN MARKET SHARE REPURCHASES
Ανακοινώσιμες Εξαγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΑΤΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΒΑΣΣΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ΣΑΡΡΗ
151
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ BLACK - LITTERMAN
152
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. ∆ΛΠ 7 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ∆ΠΧΠ 3 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27,
ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
153
ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
150
ΣΚΟΥΤΕΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
VESSEL AND VOYAGE DETERMINANTS OF DRY BULK FREIGHT RATES AND DELIVERY TIMES (LAYCAN PERIOD)
146
149
ΑΛΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
VALUE AT RISK: A NEW RISK FACTOR FOR MUTUAL FUNDS RETURNS?
142
ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
TRANSFER PRICING ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
139
141
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΕΚΟ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΕΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
154
155
156
157
158
159
160
161
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΣΥΡΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΣΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΡΟΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΤΑ α'
ΤΣΑΜΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΑ ∆.Π.Χ.Π.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανάλυση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων του ισολογισμού και η επίδραση στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών για τις εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ FTSE ASE 20,40,80: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ) ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
∆ΕΡΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ∆Π ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΣΜΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΑΕΧ)
ΜΑΝΘΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
162
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
163
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΚΡΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
164
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΧΑΑ
165
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΕΞΟ∆Α/ΕΣΟ∆Α) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
166
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 10 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α. 2005-2008
167
168
169
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ
ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΓΑΛΑΝΗ
ΜΑΡ∆ΙΚΟΥΛΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
171
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ- ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ∆ΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
172
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ BEL 20 TOY ΒΕΛΓΙΟΥ
173
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΜΠΟΥΣ∆ΕΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΒΟΥΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΦΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
∆ΡΕΤΤΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
176
ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
177
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
178
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
179
ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
175
ΣΑΛ∆ΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CAMELS ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 - 2010 & ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
170
174
ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΒΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ∆.Π.Χ.Π. 7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
- ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α.
ΣΚΙΑ∆Α ΑΝΝΑ
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ, ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΛ∆ΕΡΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΗΡΑΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (CAPITAL STRUCTURE) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ- ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ- ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΛΙΟΥΚΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ f-score, g-score, o-score
ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ CREDIT DEFAULT SWAP SPREADS
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
194
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
CREDIT DEFAULT SWAP SPREADS
195
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 299/2003 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
196
∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002-2004
197
∆ΛΠ 17 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
198
∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΡΚΕΤΟΙ? ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
200
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ
201
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
203
204
205
ΚΥΡΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
202
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΜΠΕΓΙΑΖΗ
193
199
ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΣΩΝ
ΠΡΑΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΜΠΓΙΑΛΑ ΡΟ∆Η
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ GARCH
ΖΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ CARRY TRADE
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ SPREADS ΤΩΝ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
206
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Η ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
207
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
208
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
209
210
211
212
ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ & Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΣΟΚΑΝΗ
∆ΑΦΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
214
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
215
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ OHLSON (1995) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2005 ΚΑΙ 2006
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ (SPREAD) ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
217
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
218
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
219
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
220
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
221
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
223
224
225
226
227
ΚΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΜΠΑΝΑΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΟΥ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. 16 & 36 ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΠΑΞΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 16 & 36 ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΣΑΒ∆ΑΚΗ
ΗΡΩ - ΜΑΡΙΑ
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΟΡ∆ΩΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (MERGERS&ACQUISITIONS IN THE LSE
AND STOCK PRICE REACTION)
ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ Α΄ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2004-2005
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΙΡΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ∆ΛΠ 39
ΠΑΠΑΙΩΝΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
228
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: ARBITRAGE, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ DAX 30
229
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΥΡΗΝΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
230
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ
231
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ
222
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΜΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
213
216
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
232
233
234
235
236
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΖΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 32 ΚΑΙ 39 ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ∆.Λ.Π.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
237
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 12 (2006-2007)
238
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ
239
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡ∆ΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
240
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΛΛΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
241
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
242
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΚΥΡΟΥ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΑΠΗ
243
244
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ XBRL ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
245
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
246
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΙΩΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΦΕΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΚΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΝΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
247
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
248
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 16 ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
249
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ EARNINGS MANAGEMENT
250
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
251
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
252
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ CPPI ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
253
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ "REAL OPTIONS" ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
254
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ
ΚΑΝ∆ΙΑΝΟΥ
255
Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 20052007
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
256
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
257
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΧΑΤΗΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΜΕΝΟΥ∆ΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΝΟΥ∆ΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΙΑΠΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
258
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLANS): ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
259
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
260
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΜΠΕΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
261
262
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ SPLIT ΚΑΙ REVERSE SPLIT ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΟΥ 2005, ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
263
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ FTSE/XA 20 ΚΑΙ FTSE/XA mid 40: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
264
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
265
266
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLANS):
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
268
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
270
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
271
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΜΙΑΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
272
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
273
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
274
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Ή ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
275
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΦΟΥΝΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΚΛΑΒΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΕΠΗ
276
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
277
Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ (LOBBYING) ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
278
Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
279
Η ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ GRI
280
Η ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΤΑ ∆.Π.Χ.Π.: Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
281
Η ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
282
283
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ
ΚΕΡΙΩΝ
ΜΑΥΡΙ∆Η ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΝΑ∆ΕΑ
267
269
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
284
285
286
287
288
Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΛΕΓΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ & Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
ΤΣΟΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
289
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. 19 ΚΑΙ 26 $ ΤΟΥ ∆.Π.Χ.Π 2 ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
290
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. 32 ΚΑΙ 39 ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
291
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΓΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΛΠ 32&39 ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 - Η περίπτωση των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΪΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ IFRS 3 ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
296
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Χ.Π.Α. 4 ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΤΣΙΩΝΑ ΟΛΓΑ
297
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 41: Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
292
293
294
295
298
299
300
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΟΡΩΝΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΑΡΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ CREDIT RATING AGENCIES ΣΤΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
301
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
302
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ (∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ) ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
303
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
304
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
305
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
306
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
307
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
308
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
309
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΘΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑ∆ΗΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
310
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
311
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
312
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
313
Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΛΠ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ Ι.Κ.
314
Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
315
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
316
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ABC) ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
317
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ COMPREHENSIVE INCOME, ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
318
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΛΠ 11 ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
319
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EFG EUROBANK
320
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VAMOS SHIPPING COMPNY ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ 16&36
321
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
322
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (∆ΛΠ 32&39)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
323
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΡΓΥΡΗ
324
Η Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008
ΡΑΠΤΟ∆ΗΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
325
Η ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ: ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ; -ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
326
Η ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΟΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΤΕΣΤΟΥ
327
328
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
329
Η ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
330
Η ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
331
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΠΟΚΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
332
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΝ∆ΙΑΝΟΥ
333
Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ "ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ" ΚΑΙ "ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ" ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ALTMAN, "Z-score".
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
334
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ FTSE/XA 140
335
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΌΠΩΣ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ IAS 12.
ΧΙΟΥ - ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΟΥ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΓΡΕ∆ΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
336
337
338
339
340
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
341
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
342
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο.Ο.Σ.Α.)
343
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ IFRS
344
345
ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (VALUE RELEVANCE) ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΠΡ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΤΣΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΤΣΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ VOLATILITY SMIRKS ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
346
Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
347
Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΕΛ. ΤΑ. Α.Ε. - CASE STUDY
348
Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ"
349
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
350
351
352
353
354
355
Η ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΟΝΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΪΑ
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆.Π.Χ.Π. - ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΙΣΣΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΑΒΡΑΜΗ
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (COST STICKINESS) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2006 - 2009
ΝΑΣΣΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
358
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
2000-2005
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
359
Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
356
357
360
361
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ
Χ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2001-2004
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΣΧΕΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
362
Η ΣΧΕΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
363
Η ΣΧΕΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
364
365
366
367
Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ CDS SPREADS, ΤΩΝ CREDIT RATINGS & ΤΟΥ ALTMAN'S Z-SCORE
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ /ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΒΕ/ΜΕ), ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ/ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (Ε/Π)
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜVE) KAI ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (DY) ME TIΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΧΠΩΝ
368
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
369
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
370
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
371
372
373
374
375
ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΙΡΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΑΜΟΡΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ IFRS "ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ"
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ (ACCRUALS) ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ''∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ
Η ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΟΥΣ.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
376
377
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ"
ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
378
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ
379
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ
380
ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α.
381
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
382
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
383
384
385
386
387
388
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΡ∆Η ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΩΓΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΓΕΝΤΕΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
389
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ABC)- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΖΕΥΑ
390
ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
391
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
392
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΛΟΪΖΙ∆Η ΕΛΕΝΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΓΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΙ Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ IAS 17 & TO FAS 13 & ΤΟ ΝΈΟ ΕΝΙΑΙΟ ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
396
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ
ΛΕΒΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
397
ΜΕΙΩΝΕΙ Η ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ;
398
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ALTMAN Z-SCORE KAI ΤΗΣ LOGIT
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
399
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΕΛΛΑ∆Α
393
394
395
400
401
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ALTMAN ‘’Z-SCORE’’
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΛΠ 32-39 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΣ
ΝΤΟΚΟΥ ΡΟ∆ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
402
403
404
405
406
407
408
409
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΤΟ Χ.Α.Α.
ΤΡΙΧΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΛΕΤΣΙΟΥ
Ο ανταγωνισμός στον ελληνικό και τουρκικό τραπεζικό κλάδο: εφαρμογή της μεθοδολογίας Panzar-Rosse
ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ
411
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ∆.Λ.Π.
412
Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
413
Ο ΜΕΣΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1996-2004
414
Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
415
Ο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
416
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΙ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
417
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PFIZER INC
418
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΛΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΖΙΦΑ ΑΝΝΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΤΙΟΣ
ΝΑΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΒΕΛΙΟΥΡΗ ΧΑΪ∆Ω
ΠΑΛΤΑΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΕΤΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α∆ΑΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΚΛΟΥΚΙΝΑ
ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ Χ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002-2007
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
421
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ IFRS 4 KAI H ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ SOLVENCY II
422
ΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ-ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΠΟΓΗΣ
423
ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΩΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
424
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. - ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 17ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΚΑΛ∆Η ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ∆.Λ.Π.
420
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 4
410
419
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ
425
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ
426
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΠΑΞΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
427
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 16 ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΜΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑ∆Ε∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
428
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 16 ΑΠΌ
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
429
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΕΥΡΩ-∆ΟΛΑΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 1999 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2007
430
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ SPREADS ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
431
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
432
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
433
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
434
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ: ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
435
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ / ΕΡΕΥΝΑ /
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
436
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
437
438
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΡ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΟΥΒΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΜΑΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
439
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
440
ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΥΪΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
441
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
442
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΝΙΑΛΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡ∆ΩΝ & ΚΟΣΤΟΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ
443
444
445
446
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΚΑΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΡΟΖΟΥ ΑΝΝΑ
447
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (STOCK OPTION PLANS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
448
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΕΥΡΩ ∆ΟΛΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
449
450
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
451
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
452
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
453
ΚΑΡ∆ΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΗ
454
455
456
457
458
459
460
ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ CDS
ΠΩΣ Η Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ BHABRA ΚΑΙ KAPOPOULOS KAI LAZARETOU
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ : ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ
462
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ∆ΙΤ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ , 1995-2005
463
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.
464
ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
467
ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΑΠΌ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ CAPESIZE-∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΒΙΡΑ
ΚΑΤΣΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
466
ΜΑ∆ΗΜΕΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ IPSAS ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
461
465
ΣΧΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΙΜΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΤΑΜΠΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ STICKY COSTS ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ∆ΛΠ 32, 39 & ∆ΠΧΑ 7
ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
470
ΤΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΜΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
471
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008
472
ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΥΡΩ ΕΠΟΧΗ
468
469
473
ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
474
ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ:ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
475
ΤΗΕ EFFECTS OF CONTAGION ON RISK MANAGEMENT
476
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
477
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ASPIS PRONOIA
478
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
479
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΥΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
480
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
481
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ACCRUALS
482
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
483
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
484
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ STOCK PINNING
485
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
486
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
487
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
488
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΤΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (SUBORDINATED DEBT) ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
489
ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
490
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ MERTON ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
491
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
492
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
493
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
494
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ OFFSHORE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
495
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
496
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
497
498
499
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ & ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2001 - 2007
ΜΕΤΑΞΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΡΑΓΑΣΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΣΑΪΤΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α∆ΑΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΥΦΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΛΑΧΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΚΟΡΙΤΣΑ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΝ∆ΗΛΩΡΟΣ
500
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
501
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: COSMOTE AE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ, ΜΟΤΟΡΟΛ ΟΙΛ ΑΕ,
ΤΙΤΑΝ ΑΕ
ΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
502
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΤΟ ΧΑΑ
ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ