Επιλαχούσες γυναίκες για την Αλεξάνδρεια

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
10722
22,51 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10715
46,07 ΓΚΟΥΝΤΑΝΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3096
69569
ΒΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
52121
52121
52898
52898
36883
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
34,12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
22,20 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
2
ΒΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
42,53 ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42,53 ΜΠΡΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
46,11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
46,11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
45,72 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
4
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
36883
45,72 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΒΕΝΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
28634
21,91 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
21432 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΒΙΣΟΚΑΛΗ ΘΩΜΑΗ
69514
18,54 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
52216
52216
40,88 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40,88 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
2
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
4
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 1 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
52216
52216
52302
52302
23323
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
40,88 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
40,88 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
45,88 ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
45,88 ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
33,73 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
2
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
4
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
3
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
23323
33,73 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
53186
12941
23,15 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
24,25 ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
72533
44,78 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
74394
43,64 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
4
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
1
3
ΓΚΙΟΥΣΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
1
3
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
4
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 2 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΑΜΑΛΑ ΑΝΝΑ - ΧΑΡΙΤΙΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
33431
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,28 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΟΡΑ
ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
54133
54822
42,62 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45,87 ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
4
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
1
21238 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21235 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
37452
25,37 ΟΥΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
1
38904
44,42 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑ
28479
42,58 ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1
21432 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΘΑΝΑΣ ΜΠΕΡΤΑ
52651
33,17 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
52170
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
4747
26,21 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
4747
26,21 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
20,31 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1
21436 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
40306
24,01 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
33500
35,60 ΜΑΛΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15797
39,33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
51878
51878
23,21 ΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23,21 ΡΑΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
3
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
4
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 3 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
28285
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
42,61 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
14882
38,98 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
ΚΑΜΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
54035
21,23 ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21235 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21238 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21238 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21235 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21238 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21235 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
53620
53620
22,82 ΜΠΑΦΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
22,82 ΜΠΑΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
20197
46,11 ΑΚΕΨΩΜΑΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1
21432 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
25256
38,43 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
42013
44,18 ΛΩΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
53368
28,86 ΜΑΤΑ ΠΑΑΝΓΙΩΤΑ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
60145
44,14 ΜΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΚΟΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
71429
45,67 ΝΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21432 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4790
36,05 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
1
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
2
ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
54654
ΚΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
51979
18,14 ΠΟΥΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
20,41 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
4
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
51962
23,66 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΜΙΧΑΗΛΙΑ
1
21436 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΕΝΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10889
47,05 ΛΙΑΜΗ ΖΩΗ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
46617
30,93 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 4 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
14706
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
29,59 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
14706
29,59 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
ΛΟΥΦΗ ΕΡΙΑΛΝΤΑ
72471
43,47 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΤΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
4
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
42075
43,56 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
46635
44,72 ΜΑΜΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
41943
42,71
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
4
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
4
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
41943
42,71 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
47213
22,26 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΜΕΡΙΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
52255
27,76 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
22,16 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
1
21435 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΜΕΡΙΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
52255
52102
6888
27,76 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
44,72 ΠΛΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
12925
28,40 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΘΩΜΑΣ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
41882
42,77 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΚΟ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
41882
42,77 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 5 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
71103
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
33,57 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
53545
15870
44,68 ΠΟΥΡΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
43,41 ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
4
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
1
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
3
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
4
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΑΝΝΑ
36864
44,72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
53592
43,65 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
21238 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21235 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
52055
42,50 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
60791
19,32 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
37513
27,92 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
28662
44,72 ΜΠΙΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21432 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
51902
46,11 ΔΑΛΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΑΙΔΩ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΑΙΔΩ
52229
52229
31,62 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31,62 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23475
44,59 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΠΙΤΣΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
52855
26,79 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 6 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΛΑΤΙΩΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3771
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
26,59 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
3
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
ΠΛΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
62932
43,29 ΛΑΚΑΣΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
51814
17,70 ΓΚΙΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21432 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΟΥΣΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΡΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
3081
36809
13433
46,11 ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43,80 ΜΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23,25 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
1
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
3
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
4
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
4
ΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
25954
29,62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
2
ΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΙΑΦΑΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
25954
47709
29,62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
20,54 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΣΙΑΦΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47709
20,54 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΣΙΑΦΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
14316
45,33 ΚΙΟΥΛΠΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
4
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
4
ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
4
ΣΙΑΦΑΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
1
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 7 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΙΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
37951
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΝΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΙΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΣΟΤΙΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15339
46,11 ΔΟΥΜΠΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΣΤΑΚΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
69503
32,90 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
3
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
51788
20,29 ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
4
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
42113
31,19 ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
42113
31,19 ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΡΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΑΞΙΑ
16806
54520
52450
52450
52437
75874
42,47 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
42,86 ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19,26 ΑΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19,26 ΑΥΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
45,48 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39,82 ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
1
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
4
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
2
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
3
20718 Α2 - ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 8 από 9
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Αλεξάνδρειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 123
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
53822
53822
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
33,26 ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
33,26 ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21235 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21238 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21235 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21238 Γ - ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΤΣΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
36844
42,30 ΣΧΟΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΤΣΙΟΛΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
42084
31,99 ΦΛΩΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
44,72 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
ΤΣΙΩΜΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΗ
4782
ΦΙΛΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
15905
22,58 ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1
ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
52344
20,74 ΤΣΟΥΡΒΑΛΟΥΔΗ -ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21232 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
2
21226 Γ - ΚΔΑΠ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
ΦΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
9139
52414
52843
52843
11634
28,84 ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
43,92 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
19,87 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
19,87 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21,99 ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
2
11634
21,99 ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
2
6542 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ''
3
37164 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
ΨΙΛΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑ
37194
43,04 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
21437 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ Α
COADARI KRISTINA
15149
36,14 ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1
37164 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Β)
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 9 από 9