Οι απορριπτέες στη Μεσσηνία

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΤΖΙΔΗ ΒΕΡΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
58001
16586
33339
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
30294
Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
66917
ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
66917
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
64229
ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν υποβλήθηκε
1
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
1
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
2
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
22386
17737
58208
30818
ΚΑΡΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΤΣΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΔΑΝΑΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 28) Βεβαίωση Υγειονομικής
Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο: Δεν
ισχύει
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
Ημερομηνία 25/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 1 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΒΑΒΛΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
51544
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
20931
Α2 - Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
73968
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
30380
Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20375
Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20368
Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
30290
4
37338
Α1.2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δεν υπάρχει η δομή 30290, στην κατηγορία Α1.2
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
20368
Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
20375
Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
20363
Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20370
Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
20368
Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΕΒΕ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΕΡΕΣΣΕ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
ΒΟΒΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1040
38659
27574
29572
30081
64657
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΒΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Σελίδα 2 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
75198
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20835
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
74056
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Μη αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
1
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20370
Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΓΑΙΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
75173
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
30406
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
74691
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
1
20832
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
2
20827
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
56858
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ
34833
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
19989
ΡΗΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
74612
ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
20827
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΓΛΙΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
74033
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20368
Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
3
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 3 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΑΜΗΛΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6037
ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΙΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
55419
25272
18106
72346
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΩΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
1
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
37338
4
30384
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
Δεν υπάρχει η δομή 37338, στην κατηγορία Α2
Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
1
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
2
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20363
Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
38535
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1
30380
Α2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ
17817
ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20363
Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΟΥΒΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
66686
ΒΕΡΡΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
62554
ΜΠΟΥΡΑ ΦΑΝΗ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
70438
ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1
20363
Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
Σελίδα 4 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
74215
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΙΑΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
79436
ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
30406
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
77632
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20830
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΘΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
18421
ΝΑΚΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ
1
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3
30294
Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
4
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30320
Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
1
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
30294
Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
ΘΟΔΩΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΙΣΑΡΗ ΚΟΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8228
33755
77783
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΠΙΡΛΗ ΔΑΛΙΔΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
56229
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20806
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
38474
ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 5 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΝΤΖΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
38474
38474
35994
64126
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
30384
Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
30384
Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
67855
ΤΣΙΧΡΗΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
29686
ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
3
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
30380
Α2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
2
20827
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
51315
ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΗΛΙΑΔΑ
76984
ΒΕΝΑΡΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1
20363
Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΡΙΖΩΝΗ ΝΙΚΗ
67846
ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Σελίδα 6 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΙΖΩΝΗ ΝΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
67846
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
ΚΑΤΣΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
20366
ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ
1
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΤΣΙΡΕΑ ΑΝΘΟΥΛΑΔΕΣΠΟΙΝΑ
56950
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
2
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΚΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
77626
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20830
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12526
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
20368
Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20368
Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΜΙΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
72143
20213
ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
75311
ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20835
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΚΟΡΟΒΙΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
79849
1
30380
Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΚΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
19855
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
30320
Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
2
30414
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σελίδα 7 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΚΟΥΤΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
35919
ΚΟΥΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9894
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
48127
66934
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
66934
ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
72283
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
76989
58964
56239
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΜΑΚΡΥΑΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
20370
Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Μη αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20370
Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
30320
Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
2
30414
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1
30320
Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
2
20931
Α2 - Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΦΑΝΤΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΑΥΙΔΙΑ
1
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20368
Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
4
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1
20806
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
Οι μήνες του παιδιού (28) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
ΠΡΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΡΥΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
Σελίδα 8 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΕΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΦΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΩΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
56822
185
11581
67596
56307
4301
4301
6474
12800
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΖΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
1
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
20376
Α2 - Η' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
1
30380
Α2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΒΡΥΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
4
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
20809
ΚΟΛΟΚΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
37338
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2
30290
3
30294
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Οι μήνες του παιδιού (21) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
4
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2
30290
3
30294
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Οι μήνες του παιδιού (21) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
4
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΑΓΓΕΛΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 9 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
76095
ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30380
Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
ΜΑΥΡΑΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΜΕΝΤΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΛΑΙΡΗ
ΜΠΛΕΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
73137
35803
58016
27565
29583
70167
56838
70106
ΠΑΤΣΙΟΥ ΚΑΛΥΨΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΙΤΗΣ Η ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΡΜΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30320
Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
2
20930
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
2
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
37338
4
30385
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
Δεν υπάρχει η δομή 37338, στην κατηγορία Α2
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30384
Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4
30294
Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3
30384
Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1
20370
Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν υποβλήθηκε
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 10 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
57196
ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
60165
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20375
Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
67015
77788
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
34520
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60059
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
1
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΠΑΔΕΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
27748
ΧΟΥΝΤΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
4
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
1
20804
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΩΡΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
57633
4237
28115
56254
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΑΡΙΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΝΤΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 11 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
67211
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΙΟΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΤΣΗ ΑΟΥΡΟΡΑ
75355
ΝΤΙΜΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
37794
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
74718
9395
1435
1435
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
3
30384
Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4
30294
Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
1
20832
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΣΤΕΦΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΕΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Μη αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
37459
ΜΠΙΡΤΑΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
37822
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΕΡΜΗΣ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 12 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΣΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
30994
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20375
Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
ΣΥΡΜΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
60860
ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1
30320
Α1.1 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΣΧΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
67841
ΚΟΝΤΑΞΗ ΛΥΔΙΑ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
3
20363
Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
6278
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
23800
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
30380
Α2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΤΑΠΑΡΗ ΦΑΝΗ
38707
ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
20375
Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
57090
ΓΥΠΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
30384
Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
2
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
1
30406
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
1
30384
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΑΣ
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
2
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
7165
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
57182
ΤΟΥΦΕΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ
65119
ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
70010
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Σελίδα 13 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43191
ΜΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
75028
75028
ΠΡΑΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΑΤΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30360
1
30255
Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
Δεν υπάρχει η δομή 30360, στην κατηγορία Α1.2
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30290
Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
31772
ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
ΤΣΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
54387
ΛΙΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
24961
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΛΗΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ
1
30320
Α1.1 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
70689
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2
20370
Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
3
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
1
30360
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
67658
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΙΟΥΡΕΑ ΕΛΕΝΗ
57698
ΝΤΑΚΟΥΡΗ ΚΥΒΕΛΗ
1
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΣ
27238
ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
30255
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3
30385
Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4
30384
Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Σελίδα 14 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
27238
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30255
2
20312
3
30385
4
30384
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
Δεν υπάρχει η δομή 30255, στην κατηγορία Α1.1
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Οι μήνες του παιδιού (7) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της
κατηγορίας Α1.2
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
61493
ΚΑΓΙΑΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ
BENDO MAMUSHAQE
34483
ΜΠΕΝΤΟ ΜΑΞΙΜΟΣ
1
30320
Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
CIUTYTE RENATA
77607
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1
20830
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
CRISMARUC ELENA ALINA
25365
ΠΟΠΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ-ΒΑΣΙΛΕ
DERVISHI BRUNILDA
72225
DERVISHI DEIVIT
IFTIME ANDREEA ANA-MARIA
30312
ΟΛΑΡΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20136
Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
Οι μήνες του παιδιού (4) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες
κατηγορίας Α1.2
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Οι μήνες του παιδιού (4) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες
κατηγορίας Α1.2
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
Οι μήνες του παιδιού (4) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες
κατηγορίας Α1.2
Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
Οι μήνες του παιδιού (4) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες
κατηγορίας Α1.2
2
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
20312
30255
30294
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
Οι μήνες του παιδιού (7) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της
κατηγορίας Α1.2
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία 25/08/2013
(8) της
(8) της
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 09) Ληξιαρχική πράξη γέννησης
παιδιού: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
(8) της
(8) της
Σελίδα 15 από 16
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
KALLASHI BURBUQE
LUKIC KARAMPATSOS
GORDANA
SOKOLI VERA
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 146
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
57996
60107
56328
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΚΟ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30384
Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
1
20372
Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
20349
Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3
20136
Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4
20375
Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΟΚΟΛΙ ΑΓΓΕΛΑ
1
20809
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΣΟΠΙΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Οι μήνες του παιδιού (147) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
SOPIRLA TATIANA
9095
TABAKU MIRANDA
33351
ΔΟΥΒΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
1
20312
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
TSOTSKOLAURI EKA
38639
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
30385
Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2
30255
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3
20312
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4
37338
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2013
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.3) Αντίγραφο της αναγγελίας
πρόσληψης της αιτούσας: Δεν υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Σελίδα 16 από 16